30-06-10

DE HISTORISCHE OPDRACHT VAN BART DE WEVER, VOLGENS MARIE-ROSE MOREL

Gisteren gingen de vertegenwoordigers van de ziekenfondsen langs in de Wetstraat 10 waar informateur Bart De Wever tijdelijk resideert. Vandaag ontvangt Bart De Wever op de valreep ook nog de vakbonden, vooraleer vanaf morgen de échte voorbereidende gesprekken te beginnen met de kandidaat-regeringspartijen. Volgens voormalige vriendin, studie- en partijgenote Marie-Rose Morel moet Bart De Wever bij de organisaties als de ziekenfondsen en de vakbonden het verschil maken, wil hij geschiedenis schrijven in dit land. Zelfs het splitsen van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is van minder belang dan het herleiden van de ziekenfondsen, vakbonden en soortgelijke organisaties zoals vrouwenverenigingen  “tot hun rechtmatige proporties”.

Bij het VB komt Marie-Rose Morel niet meer aan de bak, bij de VRT-website deredactie.be des te meer. Vorige week mocht ze er nog eens een opiniebijdrage publiceren. Marie-Rose Morel: “(…) België wordt (…) niet in de eerste plaats bestuurd door haar politici. Negentig procent van de ijsberg steekt onder water en geeft geen krimp, zelfs niet na de volledige metamorfose van het zichtbare topje. Het Hof, de patroonsorganisaties, de vakbonden, de ziekenfondsen, de artsensyndicaten, boerenbonden, vrouwenverenigingen en tal van drukkingsgroepen… Hun samenstelling, hun impact en hun gebetonneerde macht en overvloed aan middelen, verandert niet omdat Vlaanderen op 13 juni zwart/geel stemde. (…) Het ‘nu durven veranderen’ van N-VA zal niet gerealiseerd worden met het vinden van een coalitiepartner, of zelfs niet door het splitsen van BHV. Het ‘nu durven veranderen’ zal bewaarheid worden wanneer De Wever erin slaagt de invloed en de macht van de bovengenoemde steunpilaren van België te herleiden tot hun rechtmatige proporties. Infiltreren en waar nodig destabiliseren zal nodig zijn om dit land en haar instellingen ontvankelijk te maken voor de nieuwe staat(shervorming) die zo broodnodig is. Slaagt De Wever hier niet in, dan zal de tornado van 13 juni snel vergeten zijn. Er is werk aan de winkel en misschien is De Wever wel de juiste koele kikker op de juiste plaats om mensen op strategische posities te overtuigen en nieuwe getrouwen op strategische plaatsen te positioneren. Wie België kent, weet dat die strategische plaatsen zich zelden voor het oog van de camera bevinden.”

Raadt Marie-Rose Morel in feite een oude trotskistische tactiek aan (infiltreren…), ze geeft de N-VA meer kans op slagen dan het VB. Marie-Rose Morel: “Als één Vlaamse partij hiervoor de wind in de zeilen heeft, is het wel de N-VA. Niet gehinderd door een broedertwist over het al dan niet Vlaams zijn, niet gehinderd door een cordon sanitaire en surfend op de hype rond hun voorzitter ligt de weg open om met alle invloedrijke actoren rond de tafel te zitten. Baat het niet, dan schaadt het niet. Het verleden bewees trouwens dat er zelfs in de - schijnbaar vastgeroeste - zuilenorganisaties beweging mogelijk is. Werkgeversorganisaties die zich openlijk uitspreken voor meer Vlaamse autonomie, fragmenten van vakbonden die weg willen uit de Belgische dwangbuis, stukken en brokken van zuilen die beseffen dat er nu iets moet veranderen. Het zijn evoluties van de laatste 10 jaar. Met dialoog en overredingskracht, met bekwaamheid en gefundeerde argumenten moet men nu het onzichtbare gedeelte van de berg aanpakken. Drukkingsgroepen, vakbonden, koepels en beslissingsorganen wiens cruciale rol in de werking van België vaak onzichtbaar is, maar die wel al jarenlang de onaantastbare basis vormen van het onwerkbare België, moeten bekeerd en desnoods veroverd. En verplicht rekening te houden met wat de meerderheid van de Vlamingen denken en willen. Voor De Wevers ‘Nu durven veranderen’ werkelijkheid zal zijn, is er dus nog heel wat werk aan de winkel. Maar àls hij hierin slaagt, dan zal zijn verkiezingsoverwinning haar status van ‘stunt’ inruilen voor die van ‘historische gebeurtenis’. En dat wens ik collega-historicus De Wever van harte toe.”

Ook het VB wil het koningshuis weg, wil de macht van de vakbonden en ziekenfondsen inperken, loopt niet hoog op met de vrouwenbeweging… Morel veegt ook wel de patroonsorganisaties, artsensyndicaten en boerenbonden de mantel uit, maar haar werkelijk doel is de macht van de vakbonden en aanverwante sociale organisaties te fnuiken. Morel leidde bij het VB de anti-vakbondscel, en niet een anti-patroonsorganisatiescel. Alleen in de strategische en tactische keuze, hoe aanpakken, verschilt Morel met het VB-standpunt. Het liedje van Morel lijkt echter uitgezongen bij het VB. Op de vergadering van de VB-partijraad op 19 juni in Hoboken eiste Frank Vanhecke volgens 't Pallieterke dat bij de volgende voorzittersverkiezingen Bruno Valkeniers niet langer kandidaat zou zijn, en dat Marie-Rose Morel alsnog een bestuursmandaat bij de VRT zou krijgen. Het eerste is niet ondenkbaar, maar dan niet omdat Frank Vanhecke het vraagt. Het tweede is uitgesloten. Dat Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel weigerden nog op een VB-lijst te figureren, en ook manifest afwezig bleven tijdens de voorbije verkiezingscampagne, verzwakt natuurlijk hun positie om wat dan ook te eisen bij het VB. Morel zelf is intussen de gevangene van haar eigen verleden: geen haar op het hoofd van Bart De Wever die eraan denkt om een querulante als Morel terug bij de N-VA in huis te halen, en Morel is ook niet meer nodig voor de N-VA om stemmen te trekken. (Foto: Na een 1 mei-manifestatie in Antwerpen kon Marie-Rose Morel even een vakbondspetje opzetten, maar dat was maar om ermee te lachen.)

  • Update: Frank Vanhecke ontkent in een mail aan AFF/Verzet op de jongste VB-partijraad Bruno Valkeniers gevraagd te hebben niet nog een keer kandidaat-voorzitter te zijn, en voor Marie-Rose Morel alsnog een plaatsje in de Raad van Bestuur van de VRT geëist te hebben. Frank Vanhecke: “Wat het eerste betreft ligt het niet aan mij om Bruno Valkeniers orders te geven en wat het tweede betreft ben ik van oordeel dat Marie-Rose niets meer moet vragen van een partij die haar overduidelijk niets gunt. Punt. U bent dus helemaal verkeerd geinformeerd – zelfs indien uw informatiebron 't Pallieterke heet.” Waarvan akte.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, sociaal, morel |  Facebook | | |  Print

29-06-10

TWEEDE POGING: BBET-VERDACHTEN VANDAAG VOOR DE RECHTBANK

Vandaag wordt bij de rechtbank in Dendermonde een tweede poging ondernomen om de  rechtszaak te starten tegen BBET (Bloed, Bodem, Eer & Trouw), een Vlaamse Blood and Honour-groep genoemd naar hun tijdschrift en later website. Bij de eerste zitting, op 23 februari 2010, vroeg en kreeg de advocaat van één van de beklaagden uitstel van behandeling van de zaak om intussen bijkomende onderzoeksdaden te laten verrichten.

Op 7 september 2006 werden bij een grootscheepse politieactie zeventien vermeende BBET-leden, onder wie tien Belgische militairen, opgepakt. De federale en gerechtelijke politie, het federale parket en het parket van Dendermonde, de Staatsveiligheid en de Militaire Veiligheidsdienst volgden vanaf 2004 het doen en laten van deze Blood and Honour-groep. Enkele weken voor de grootscheepse politieactie op 7 september 2006 steeg de zenuwachtigheid bij de politiediensten omdat men een grote trafiek van wapens waarnam. Onder leiding van de Dendermondse onderzoeksrechter Patrick Van Cauteren vielen politiediensten binnen op achttien plaatsen in Vlaanderen en in de kazernes van Leopoldsburg, Kleine Brogel, Peer, Brussel en Zedelgem. Van de tien opgepakte militairen waren er acht met de graad van eerste soldaat, was er één onderofficier en één kandidaat-officier. “Allemaal hebben ze een uitgesproken racistische en neonazistisch gedachtegoed”, zei procureur Daniël Bernard. “Uit onderzoek blijkt dat ze de intentie hadden om hun terroristische ideeën in de praktijk uit te voeren om België te ontwrichten.”

Bij de huiszoekingen werd een arsenaal aan wapens gevonden waaronder jachtwapens, maar ook zeer gesofistikeerde oorlogstuigen, ontstekers voor landmijnen, een grote hoeveelheid munitie, explosieven en een bom. Speurders vonden ook een model van een opeisingsbrief. De bom was zelf gemaakt en zat verborgen in een rugzak, men had er een auto mee kunnen opblazen. Tomas B. (foto 1) wordt beschouwd als het kopstuk van de organisatie. Hij was militair bij het regiment Bevrijding 5de Linie, gehuisvest in Leopoldsburg. Tomas B. woonde in de legerkazerne daar. Regelmatig organiseerde hij survivalweekends, paramilitaire oefeningen en schiettrainingen op militair domein – zonder medeweten van de legerleiding. Hij bouwde ook contacten uit met de Nationale Alliantie (NA), een Nederlandse neonazistische beweging. Tomas B. was lange tijd de vaste vriend van Tamara VA. (foto 2), die toen café The Viking in Leopoldsburg openhield waar er regelmatig heavy-metaloptredens waren en er toplessbediening was. Andere ‘bekende’ verdachten zijn Mark H., die als de ideoloog van de BBET-groep wordt omschreven, en Joeri VdP die de BBET-postbus gehuurd zou hebben. Joeri VdP. werd in 2007 in Nederland tot zes jaar cel veroordeeld voor een zaak rond anabolen, waarbij een onschuldige burger die men hield voor een concurrent op de anabolenmarkt een pink werd afgeknipt. In beroep werd Joeri VdP. echter vrijgesproken bij gebrek aan voldoende bewijsmateriaal.

Uiteindelijk worden eenentwintig mensen voor de rechtbank gedaagd. Elf op beschuldiging van deelname aan terroristische activiteiten, racisme en negationisme. De tien anderen  ‘enkel’ voor illegaal wapenbezit en bendevorming. Vooraleer ze voor de rechtbank konden gedaagd worden moesten eerst nog twee kwesties beslecht worden. Het oprollen van het BBET-netwerk gebeurde met de inzet van een infiltrant, en de verdediging van twee van de eenentwintig verdachten betwistte of dit wel kon. Ze staafden hun stelling echter niet, en het Hof van Cassatie bevestigde dat alles volgens de regels was gebeurd. Advocaten van de verdachten voerden ook aan dat met de nieuwe wapenwet het bezit van de meeste gevonden wapens geregulariseerd had kunnen worden, en de wapens dus niet meer de inzet kunnen zijn voor een rechtszaak. Het Hof van Cassatie wees die redenering af omdat de feiten gebeurden vóór de nieuwe wapenwet werd gestemd. Beide afgewezen bezwaren hebben voor vertraging gezorgd bij het naar de rechtbank verwijzen van de verdachten, maar bieden tegelijk ook meer rechtszekerheid voor de behandeling van de zaak.

 

Het proces zal interessant zijn om meer zicht te krijgen op de BBET-activiteiten. Door het semi-clandestiene van hun activiteiten en het geheim van het onderzoek is het voor een buitenstaander immers niet eenvoudig een juist zicht te krijgen op de BBET-activiteiten. Wat is waar, wat is nog niet bekend, wat blijken loze beweringen te zijn? Maar het wordt ook interessant om te zien tot hoever men de BBET-zaak heeft uitgediept. In Humo werd bijvoorbeeld al betreurd dat in het BBET-dossier dat nu voorligt in Dendermonde geen verwijzing staat naar de zaak van Jürgen Goris die in 2002 in Onze-Lieve-Vrouw-Waver twee mensen op een scoutsfuif neerschoot. Niet alleen is er de vraag waar Goris zijn wapen vandaan haalde, ook kan men zich afvragen waarom Goris tot een uurtje voor hij op de scoutsfuif was tot vijfmaal toe sms’te en eenmaal belde met Tomas B.?  Goris en Tomas B. kenden elkaar al van minstens een jaar vroeger want toen werden ze beiden verdacht van het afranselen van een Egyptenaar na de IJzerbedevaart in 2001. Goris werd hiervoor veroordeeld, Tomas B. werd vrijgesproken bij gebrek aan voldoende bewijs voor zijn betrokkenheid.

BBET probeerde Blood and Honour-leden enige vorming bij te brengen, met hun kwartaaltijdschrift (foto 3, Bloed, Bodem, Eer & Trouw nr. 12, oktober 2004) en later de gelijknamige website. Vorming waar soms een oproep tot actie aan gekoppeld werd, zoals – om er een onschuldig voorbeeld bij te halen – hun oproep om sperma te doneren voor het in stand houden van het blank ras. Drie jaar later vinden we dezelfde tekst terug bij Blood and Honour Vlaanderen / Combat 18-versie. Ook uit andere elementen, toespraken bijvoorbeeld, blijkt dat de Combat 18-versie van Blood and Honour Vlaanderen als de erfgenaam van BBET mag beschouwd worden. Het is evenwel het kleinere broertje van het traditionele Blood and Honour Vlaanderen. Die laatste wacht als organisator van concerten in Bellegem (Kortrijk) en Diksmuide eveneens een proces, maar ook daar werd de eerste zittingsdag een maat voor niets. Door interne ruzies is de Combat 18-versie van Blood and Honour Vlaanderen er intussen niet groter op geworden. Restanten betoogden wel nog mee met de Nederlandse Volks-Unie (NVU) en anderen op 12 juni jongstleden in Venlo (Nederland).

Hoofdverdachte in de BBET-zaak Tomas B. werd op 10 november vorig jaar nog gesignaleerd als deelnemer aan een betoging van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in Gent. Het was niet de eerste keer dat Tomas B. in het gezelschap van het N-SA werd opgemerkt (foto 1: Tomas B. bij een fakkeloptocht voor amnestie van het N-SA in 2008).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, bbet, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

28-06-10

NIET ENKEL WOESTIJNVIS: OOK VB-SYMPATHISANTEN VERSTUREN FAKE-BERICHT

Een dikke week geleden was er enige heisa omdat fake berichten van het – zo bleek – met Woestijnvis gelieerd zogenaamd onderzoeksbureau Data Driven zomaar overgenomen werden door de pers. Voor Alexandra Colen was het zelfs aanleiding om een tweede krantenverscheuring aan te kondigen, deze keer in het parlement. Maar ook het op één na leukste bericht uit VB-hoek, Uit de kleren voor het VB, blijkt een fake-bericht te zijn.

Ene Hilde De Breuckere (foto, 21 j.) ging na haar laatste examen aan de Gentse universiteit op Facebook uit de kleren omdat ze niet wilde dat haar naakt lichaam onder een boerka weggestopt moet worden. Tekstschrijver voor VB-voorzitter Bruno Valkeniers Johan Sanctorum was lyrisch over Hilde De Breuckere, NSV’er Wouter Opdenacker solliciteerde Hilde De Breuckere meteen om lid te worden van het NSV-Gent, Godelieve Vaesen stelde voor Hilde De Breuckere op grote borden in het straatbeeld af te beelden… Alleen ene Raf Milis vroeg zich af of het geen opgezet spel was. En Raf Milis, student journalistiek aan de Hogeschool Limburg, heeft gelijk. De foto van ‘Hilde De Breuckere’ is van het internet geplukt door enkele studenten. Hilde De Breuckere die uit de kleren gaat voor het VB is een fictief personage. “Jammer voor de gasten bij wie de hormonen begonnen op te spelen”, schrijven de studenten die achter het idee zitten.

Ze wilden “op een ludieke manier (…) aangeven dat het Vlaams Belang nodig is, in het Vlaamse onafhankelijkheidsproces en de strijd tegen de islamisering. Maar hun communicatie mag best wat pittiger. Vandaar Hilde, onze sexy masquotte (sic, dat moet ‘mascotte’ zijn). De verkiezingen zijn gedaan. N-VA is de winnaar, het radicalisme van het VB sloeg niet aan. Het zij zo. Als geëngageerde jongeren blijven wij nochtans geloven in een radicale remediëring van de Belgische ziekte. Wij geloven ook in een Forza Flandria, een Vlaams front dat de lamme goedzakken over de schreef kan trekken. N-VA zal zich nu in de Belgische slangenkuil moeten begeven, niemand weet in welke toestand zij daaruit zullen geraken. Het doembeeld van Egmont en het fatale Belgische compromis staat weer voor de deur. Nu gaan wij een stevige pint pakken. Leve de Vlaamse republiek, het ga jullie goed!”

Nadat ‘Hilde De Breuckere’ van Facebook verwijderd was – waarschijnlijk geen ingreep van Facebook zelf, maar een initiatief van de studenten achter het personage – had een nieuw klad Vlamingen zich bevriend met Hilde De Breuckere. Vooreerst een behoorlijk aantal VB-personeelsleden en -parlementsleden. Van Barbara Bonte over Filip De Man tot Tanguy Veys. Die laatste heeft zelfs in de kieslijst van Gent gespeurd naar het adres van Hilde De Breuckere, maar het adres natuurlijk niet gevonden. Waren ook fan geworden van Hilde De Breuckere: een aantal democraten zoals de Open VLD’ers Bart Somers en Bart Tommelein tot de babes van de N-VA Kim Geybels en Minneke De Ridder en hun kledijadviseur Siegfried Bracke. Men mag niet elk bericht wantrouwen, maar vrouwen die voor het VB uit de kleren gaan… Dat is een verzinsel.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, 13 juni |  Facebook | | |  Print

27-06-10

WIE SPIJBELT HET MEEST?

Wat te doen als je niet meer verkozen bent als VB-parlementslid? Een café openen blijkt één van de mogelijkheden te zijn. Maar combineer dat dan niet met een ander mandaat, gemeenteraadslid bijvoorbeeld, wat dat brengt je opnieuw in de problemen. Het is één van de lessen die men kan trekken na het rapport van Gazet van Antwerpen over de gemeenteraads- en districtsraadsleden die het meest spijbelden van september 2009 tot en met mei 2010.

Niet alle gemeenten en districten in het arrondissement Antwerpen zijn bevraagd door Gazet van Antwerpen, en sommige gemeenten en districten halen privacyredenen aan om niet te zeggen wie het meest wegblijft. Terwijl dit toch niets met privacy te maken heeft: burgers hebben recht om te weten hoe dikwijls mensen aan- of afwezig zijn bij de gemeenteraads- of districtsraadszittingen waarvoor zij verkozenen zijn. De reden van afwezigheid kan soms wél onder het respect voor de privacy vallen.  In Aartselaar waren alvast de grootste spijbelaars twee VB’ers: Hugo De  Beul en Eric Deleu. Deleu is intussen vervangen als VB-gemeenteraadslid. In Berchem is de grootste spijbelaarster een Open VLD’ster. In Berendrecht bleef VB’ster Petra Anthonissen viermaal op rij afwezig, waarna ze ontslag nam. In Hemiksem misten Nancy Caslo (VB, foto) en Dirk Peeters (SP.A) elk vijf gemeenteraadszittingen. Dirk Peeters nam intussen ontslag uit de gemeenteraad om persoonlijke redenen. Nancy Caslo wijt haar afwezigheden aan het café dat ze uitbaat, nadat ze in 2007 haar job als parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers verloren had. In Hoboken is Koen Vermant (VB) de grote afwezige in de districtsraad. In 2009 nam hij vijf keer niet deel aan de raadszittingen en dit jaar verscheen hij nog maar één keer in het districtshuis. Zelf geeft hij “voornamelijk professionele redenen” op voor zijn afwezigheden. In Mortsel is Patrick Ghys de grootste afwezige, als LDD’er verkozen maar intussen onafhankelijke. Blijkbaar zeer onafhankelijk, deze persoonlijke vriend van Jurgen Verstrepen.

Zoals al gezegd is het onderzoek niet volledig, en zelf vermelden we ook niet wie slechts een- of tweemaal, of om gezondheidsredenen, afwezig bleef. Maar het is toch al duidelijk dat de grootste spijbelaars vaak bij het VB te vinden zijn. En nog dit. In Wilrijk is er één opvallende afwezige: Lydia Feyen kwam het voorbije jaar niet één keer opdagen. Ze stond als derde op de lijst van het VB, maar opteerde na de verkiezingen voor een zitje als onafhankelijke. "Ze diende haar ontslag nooit in, zodat we haar ook niet kunnen vervangen', zegt VB-fractieleider Eric Huybrechts. En het ziet er niet naar uit dat haar plaats op de districtsraadbank in Wilrijk vlug terug opgevuld wordt. "Ik denk dat politiek haar niet meer interesseert. Wij hebben zelfs het nummer van haar gsm niet", klaagt Huybrechts. En eens gewoon op haar deurbel duwen, kan dat dan niet?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb |  Facebook | | |  Print

26-06-10

ZATERDAG: ANTI-FASCISTISCHE OI PUNKBAND THE OPPRESSED IN BORGERHOUT

Met Couleur Café en Graspop is gisteren het zomerfestivalseizoen gestart. Niet meteen mainstream maar daarom niet minder interessant is het programma dat volgende zaterdag 3 juli in muziekcentrum Trix in Borgerhout wordt aangeboden, met The Oppressed als headliner.

The Oppressed is een anti-fascistische oi punk band uit Cardiff (Wales) die reeds sinds 1981 actief is. De meeste leden uit de verschillende line-ups van de band waren skinheads die openlijk in opstand kwamen tegen racisme en fascisme in de punkscene en ver daarbuiten. Dit kwam dan ook sterk tot uiting in hun songteksten, interviews, bindteksten op het podium en diverse andere acties. In 1989 bezocht frontman Roddy Moreno New York om er leden van de 'Skinheads Against Racial Prejudice' (SHARP) te ontmoeten. Bij zijn terugkeer in de UK was hij zo onder de indruk van deze beweging dat hij prompt zelf deze idealen begon te verspreiden onder de Britse skinheads. Ondertussen is deze invloedrijke band echter al ettelijke malen gesplit, maar telkens opnieuw kroop het bloed waar het niet gaan kon en stonden de heren korte tijd later toch weer op een podium. Zo ook deze keer. Nadat ze in 2006 een laatste keer splitten, speelde The Oppressed in 2009 opnieuw een show die leidt naar enkele optredens dit jaar (België, Duitsland, Engeland, Polen en Spanje).

Vóór The Oppressed treden nog op: Fabulous Bastards uit Frankrijk, Enraged Minority uit Duitsland en Pandaz uit Aalst. De avond wordt ingericht in samenwerking met Bar Mondial. Deuren open: 19.00 uur. Start concert: 19.30 uur

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, actie |  Facebook | | |  Print

25-06-10

"DIT IS VOOR MIJ EEN ROUWDAG"

“De dertien procent die wij nu hebben dat zijn de echte, de mosselen zijn nu weg”, zei een VB-militant die postvatte aan het VB-secretariaat in Antwerpen op de verkiezingszondag van 13 juni. Uiteindelijk scoorde het VB nog minder dan 13 %, en dus geenszins de “boven de 15 %” die Bert Deckers, VB-provincieraadslid en -personeelslid, had voorspeld. De verwachting was hoog, de ontnuchtering groot. Getuige ook een lezersbrief die deze week in ’t Pallieterke verscheen. Dat het democratisch Vlaams-nationalisme nog nooit zoveel stemmen kreeg als op 13 juni is voor de briefschrijver geen reden tot optimisme. Integendeel.

“Pallieterke, Dit is voor mij een rouwdag. ‘Vlaanderen’ heeft gekozen voor een confederaal België mix ‘solidariteit’ en multicul, en niet voor onafhankelijkheid, eigen volk en identiteit. Men is er in gelukt het probleem van de migranten, asiel en islam, de moord op ons volk, uit de verkiezingen te houden. Ik zal me nooit meer kunnen thuis voelen in een ‘onafhankelijk’ Vlaanderen, bij mijn eigen volk, met eigen normen, waarden, religie. Het zij zo. Voor mij hoeft het niet meer. Mijn ‘Vlaams’ mosselvolk, het ga u goed.” Was getekend: F. Kermans, uit Kontich.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni |  Facebook | | |  Print

24-06-10

DE DERDE KEER OP RIJ ACHTERUIT VOOR HET VB (2)

Marianne Thyssen neemt ontslag als partijvoorzitster na één slechte verkiezingsuitslag; Bruno Valkeniers blijft partijvoorzitter spijts zijn partij drie keer op rij alsmaar slechter scoorde, waarvan twee keer onder Bruno Valkeniers' voorzittersschap. Het zegt iets over het zelfrespect van respectievelijk Marianne Thyssen en Bruno Valkeniers. Bij het VB is het het personeel dat de rekening voor de achteruitgang gepresenteerd krijgt. “Uit de cijfers van de KU Leuven blijkt dat we 14 mensen zullen moeten ontslaan, maar ik denk dat dit aantal wel eens kan oplopen tot 20 van de in totaal 120 partijmedewerkers”, zegt Bruno Valkeniers (foto). En dan zijn er nog eens vijf kamerleden en twee rechtstreeks verkozen senatoren die het VB niet meer aan een inkomen kan helpen. Na het eerste deel dat we vorige week publiceerden, vandaag het tweede deel van de cijfers die het VB onder druk zetten.

In West-Vlaanderen zakt het VB weg van 20,2 % (in 2004), naar 14,4 % (in 2007), dan 11,8 % (in 2009), om nu uit te komen op slechts 9,1 %. In het kanton Avelgem zijn de cijfers: 16,4 % - 11,4 % - 10,0 % - 8,5 %. In Brugge, woonplaats van Frank Vanhecke, is de score achtereenvolgens: 20,7 % - 15,0 % - 12,4 % - 9,7%. In het kanton Diksmuide: 18,3 % - 13,0 % - 10,7 % - 9,1 %. In het kanton Gistel: 18,7 % - 11,3 % - 10,0 % - 8,2 %. In het kanton Harelbeke: 21,4 % - 15,5 % - 12,6 % - 9,8 %. In het kanton Hooglede: 16,3 % - 11,9 % - 9,5 % - 8,0 %. In het kanton Ieper: 18,0 % - 13,4 % - 11,1 % - 9,0 %. In het kanton Izegem: 20,4 % - 15,8 % - 13,5 % - 10,4 %. In het kanton Kortrijk: 20,3 % - 14,7 % - 12,2 % - 9,0 %. In het kanton Lichtervelde: 13,4 % - 9,2 % - 8,1 % - 8,0 %. In het kanton Menen: 21,5 % - 15,7 % - 12,8 % - 10,7 %. In het kanton Mesen: 16,6 % - 12,5 % - 10,5 % - 8,9 %. In het kanton Meulebeke: 20,8 % - 15,4 % - 12,6 % - 9,5 %. In het kanton Nieuwpoort: 23,4 % - 15,0 % - 12,1 % - 9,0 %. In het kanton Oostende: 23,3 % - 16,2 % - 13,3 % - 9,6 %. In het kanton Oostrozebeke: 23,4 % - 16,8 % - 14,2 % - 11,1 %. In het kanton Poperinge: 18,5 % - 11,6 % - 10,5 % - 8,7 %. In het kanton Roeselare: 20,8 % - 15,7 % - 12,3 % - 9,7 %. In het kanton Ruiselede: 18,6 % - 13,0 % - 10,8 % - 9,4 %. In het kanton Tielt: 16,1 % - 11,7 % - 9,7 % - 7,7 %. In het kanton Torhout: 17,2 % - 11,7 % - 9,1 % - 7,9 %. In het kanton Veurne: 18,2 % - 11,3 % - 8,2 % - 6,7%. In het kanton Vleteren: 18,8 % - 13,6 % - 12,4 % - 10,3%. In het kanton Wervik: 22,3 % - 15,9 % - 13,4 % - 10,5 %. En in het kanton Zonnebeke tenslotte: 19,0 % - 13,1 % - 10,5 % - 8,4 %.

Voor Brabant kunnen we geen globaal cijfer geven omdat de provincie opgedeeld is in verschillende kieskringen, en de resultaten in Brussel anders geteld worden naargelang of het om Vlaamse dan wel federale verkiezingen gaat. Maar wees gerust: ook hier is er een constante achteruitgang van het VB. In het kanton Aarschot: 24,6 % - 18,5 % - 14,6 % - 12,7 %. In het kanton Asse: 23,3 % - 18,7 % - 14,1 % - 10,1 %. In het kanton Diest: 25,2 % - 19,6 % - 15,4 % - 12,8 %. In het kanton Glabbeek: 20,0 % - 14,2 % - 9,7 % - 7,9 %. In het kanton Haacht: 22,9 % - 17,1 % - 12,8 % - 10,1 %. In het kanton Halle: 20,8 % - 17,2 % - 12,3 % - 8,4 %. In het kanton Landen: 20,3 % - 15,4 % - 11,5 % - 10,2 %. In het kanton Lennik: 23,1 % - 18,7 % - 15,2 % - 11,2 %. In het kanton Leuven: 17,4 % - 13,0 % - 9,3 % - 7,0 %. In het kanton Meise: 23,2 % - 19,4 % - 13,9 % - 10,1 %. In het kanton Tienen: 21,4 % - 16,1 % - 12,4 % - 10,2 %. In het kanton Vilvoorde, thuisbasis van Filip De Man: 26,3 % - 21,3 % - 16,0 % - 11,5 %. In het kanton Zaventem: 15,9 % - 11,9 % - 8,4 % - 5,5 %. In het kanton Zoutleeuw: 23,6 % - 17,9 % - 14,3 % - 12,3 %. En dan zijn er nog de Brusselse gemeenten waar de ene keer (2004, 2009) enkel de stemverhouding tussen de Vlaamse partijen telt, en de andere keer (2007, 2010) het om de verdeling gaat tussen de Vlaamse én de Franstalige partijen. Het kanton Anderlecht: 42,9 % - 5,9 % - 24,5 % - 3,1 %. Het kanton Brussel: 29,7 % - 3,9 % - 15,2 % - 2,2 %. Het kanton Elsene: 24,9 % - 1,4 % - 12,3 % - 0,7 %. Het kanton Schaarbeek: 35,2 % - 2,9 % - 17,5 % - 1,6 %. Het kanton Sint-Gillis: 23,5 % - 1,7 % - 11,1 % - 1,0 %. Het kanton Sint-Jans-Molenbeek: 39,3 % - 4,9 % - 20,7 % - 2,4 %. Het kanton Sint-Joost-ten-Node: 27,3 % - 1,8 % - 13,4 % - 0,9 %. Het kanton Ukkel: 33,5 % - 1,5 % - 16,1 % - 0,9 %.

Voilà. Het is niet omdat er bij het VB geen comité samengesteld wordt om de verkiezingsnederlaag te analyseren dat wij de verliescijfers niet zouden kunnen geven.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni |  Facebook | | |  Print

23-06-10

VB-PARTIJRAAD: FEESTJES OM DE VERKIEZINGSUITSLAG TE VERTEREN

Vorige zaterdag kwam de VB-partijraad in Hoboken bijeen om de uitslag van de voorbije parlementsverkiezingen te evalueren. Het voornaamste besluit is dat er in elke provincie een feest komt om de militanten te bedanken voor hun inzet de voorbije verkiezingscampagne.

De partijraad duurde drie uren, maar achteraf is er bijzonder weinig over gecommuniceerd. Op de VB-website verscheen enkel het bericht dat de VB-partijraad instemde met het voorstel van het VB-partijbestuur om Bart Laeremans als senator te coöpteren. Een logische keuze. Bart Laeremans was volgens de rapporten over de parlementsleden van De Morgen en De Standaard een van de beste VB-parlementsleden, maar werd in Brussel-Halle-Vilvoorde niet herkozen. Als verantwoordelijke van het kenniscentrum van het VB is Bart Laeremans daarenboven één van de sleutelfiguren bij het VB. De aanduiding van Laeremans is sneu voor Koen Bultinck uit Diksmuide, die door de verkiezingsuitslag zijn mandaat in de Kamer evenmin kon verlengen en een bekwamer parlementslid is dan zijn West-Vlaamse VB-lijsttrekker Peter Logghe. Op de West-Vlaamse regionale televisiezender WTV zei Koen Bultinck vóór 13 juni er zeker van te zijn naar de Kamer te kunnen terugkeren, en Frank Vanhecke boven Filip Dewinter te verkiezen als VB-voorzitter.

Sommigen namen het de VB-top kwalijk dat de partij niet op zijn sterkst (versta: mét Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel) aan de verkiezingen heeft deelgenomen. In Zandhoven leidde dat zelfs tot het systematisch overplakken van de affiches van Filip Dewinter en Gerolf Annemans met andere VB-affiches. Het kwam op de VB-partijraad in Hoboken niet tot een eerherstel voor het Koningskoppel. Er was ook geopperd om een comité samen te stellen om de verkiezingsnederlaag te analyseren – en sommigen waren al begonnen de verliescijfers van de ene af te wegen tegen de verliescijfers van de andere – maar zover kwam het evenmin. Wel gaat VB-voorzitter Bruno Valkeniers op bezoek gaan bij de verschillende lokale afdelingen om de militanten op te peppen. Sommigen noemen dit een “doorstart”. Een doorstart naar volgende verliescijfers? En dan was er nog de belofte om per provincie een ‘bedankingsfeest’ in te richten om de inzet van de militanten de voorbije verkiezingscampagne te honoreren. Met het vooruitzicht op zo'n feest werd heel wat wrevel weg gemasseerd.

Naar verluidt kreeg Gerlinda Peeters, de verantwoordelijke voor het economaat in de ‘Madou’, de opdracht om enkele tientallen gele en zwarte vuvuzela’s aan te kopen om het wat gezellig te maken op die ‘bedankingsfeesten’. Gerlinda werd reeds gespot bij het testen van een zwarte vuvuzela (foto).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni |  Facebook | | |  Print

22-06-10

HOF VAN BEROEP BEOORDEELT NEGATIONISTISCHE UITSPRAKEN ROELAND RAES

Vandaag wordt bij het Hof van Beroep in Brussel de zaak tegen Roeland Raes behandeld. Tenzij er alsnog een kink in de kabel komt, je weet maar nooit. Op 12 december 2008 werd de voormalige ondervoorzitter en partijideoloog van het Vlaams Blok/Belang veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel wegens uitspraken in een Nederlandse televisieuitzending waarin Raes zijn twijfels uitte over het planmatig karakter van de Holocaust. Raes ging tegen deze uitspraak in beroep.

De aanklagers in de zaak-Raes in eerste aanleg verweten Raes het “schromelijk minimaliseren” van de Holocaust. Dat blijkt volgens hen duidelijk wanneer je de transcriptie van het televisie-interview leest. Een argument dat gehoor vond bij de rechtbank in eerste aanleg in Brussel. De rechtbank hield bij het bepalen van de strafmaat wel rekening met de onvoorstelbare lange termijn die nodig was om tot een uitspraak te komen. Deels was die lange tijd veroorzaakt door procedurefouten bij de rechtbank in Antwerpen die de zaak aanvankelijk behandelde, deels door wat wij als vertragingsmanoeuvres van Raes’ advocaat Piet Noë interpreteren, en deels door zaken waar niemand van de partijen in het geding aan kon doen (een bommelding in het Justitiepaleis op een van de procesdagen, ziekte van een magistraat…). Niet onbelangrijk in deze zaak is overigens dat Roeland Raes al vele jaren de negationistische literatuur – hijzelf noemt het revisionisme – genegen is. Een Holocaustontkenner als Robert Faurisson werd door hem met de nodige (?) égards behandeld, vlak voor de negationismewetgeving in maart 1995 van kracht werd prees Raes in het Voorpost-blad Revolte nog een negationistisch boek en verdedigde hij in een ander artikel de stelling dat met de wet op het negationisme de vrijheid van meningsuiting beknot wordt... “De nieuwe inquisitie”, noemde Raes het. Dat alle wetten begrensd worden door weer andere wetten, wil er bij Raes en anderen maar niet in. De vrijheid van meningsuiting is een hoogst belangrijk goed, maar het minimaliseren of ontkennen van de Holocaust mag niet leiden tot een vermindering van het historisch besef over misdaden tegen de menselijkheid.

Toenmalig VB-voorzitter Karel Dillen verplichtte Raes zeer tegen Raes’ zin de wet op het negationisme goed te keuren. In het eerstvolgend Revolte-nummer luidde het verontschuldigend: “Het Vlaams Blok heeft met alle reserves de wet goedgekeurd, wél beseffend dat geen enkele wet de vrije gedachte, het vrij – ook historisch – onderzoek kan afremmen.” Een vette knipoog naar het Vrij Historisch Onderzoek van de gebroeders Verbeke, nochtans op 9 september 2003 in Antwerpen veroordeeld voor de promotie van boeken van negationistische inslag (vonnis dat in beroep bevestigd werd). Dat het VB de negationismewet in 1995 goedkeurde was vooral ingegeven door de vrees anders haar partijdotaties te verliezen. Later liet het VB haar begrip voor een en ander vallen. Zo weigerden de Europarlementsleden van het VB in januari 2005 een resolutie over de herdenking van de Holocaust, antisemitisme en racisme goed te keuren, en weigerde het VB in april 2005 een aanpassing van de negationismewet goed te keuren – aanpassing opgelegd door een protocol van de Raad van Europa inzake informatica-criminaliteit (!). Nam Roeland Raes ontslag als senator en ondervoorzitter van het VB omwille van de verontwaardiging die het televisie-interview destijds veroorzaakte, hij kon verder rustig actief blijven bij het VB. Als VB-bestuurslid in zijn gemeente Lovendegem, als medewerker bij het VB-archief, als bestuurslid van de vzw Egmont die de boeken van het VB uitgeeft, en als gecoöpteerd lid van de VB-partijraad. Na zijn veroordeling op 12 december 2008 zei Filip Dewinter dat het VB de uitspraak in beroep afwacht om te zien of het VB Raes als partijlid zou moeten buitenzetten. Het Debie-scenario dus. Hoe dat afliep weten we intussen.

Op 8 november 2009, bij gelegenheid van een Reimond Tollenaere-herdenking, huldigde Voorpost nog de intussen 75-jarige Roeland Raes (foto: Roeland Raes op de Voorpost-bijeenkomst waar hij gehuldigd werd). Het uitblijven van een definitieve veroordeling van Roeland Raes inspireerde om nog maar eens een lezing in te richten waarin de Holocaust 'genuanceerd' wordt, getuige de lezing die de Britse Holocaustontkenner David Irving op 5 juni in een hotel aan de Vlaamse kust gaf.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: raes, negationisme |  Facebook | | |  Print

21-06-10

SCHOON VOLK BIJ DE N-VA

Sommige politici passen zich ontzettend vlug aan. Neem nu Siegfried Bracke. Toen hij op 4 mei bekendmaakte lijsttrekker te zijn van de N-VA konden velen zich niet inbeelden dat Bracke binnenkort de Vlaamse Leeuw zou zingen. Maar op 13 juni was het al zover (zie op 5’27” en 5’47” van dit filmpje). Anderzijds kan Siegfried Bracke zijn ‘wijsneus zijn’ niet afleggen, zo bleek toen hij de amper een dag verkozen jonge Limburgse spoedarts en partijgenote Kim Geybels (28 j.) op haar Facebook-pagina bekritiseerde omwille van de kledij waarin ze zich onverwacht had laten filmen als kersvers senator (foto 1). Te sexy, vond Bracke. Vrouwelijke politici reageerden misnoegd. “Ik hoop dat Bracke zich in de toekomst wat meer zal bezighouden met inhoud dan met de kledij van zijn collega’s”, zei Wivina Demeester (CD&V).

Overigens heeft de N-VA nog wel meer ‘schoon volk’ het parlement binnengeloodst. Naast voormalig lingeriemodel Nadia Sminate (28 j.),  fashion styliste Minneke De Ridder (29 j., foto 2) bijvoorbeeld. Ze stond in Antwerpen op een onverkiesbaar geachte achtste plaats en behaalde meer voorkeurstemmen dan de nummers vijf, zes en zeven op de lijst. “Ziet er ook veel beter uit dan de nummers vijf, zes en zeven op de lijst”, schreef De Standaard/Het Nieuwsblad. In elk geval geraakte ze met haar voorkeurstemmen als achtste op de lijst wél verkozen, ze sprong over de zevenste op de lijst. Minneke De Ridder komt uit een Vlaams nest (grootvader was Volkunie-burgemeester in Nijlen, moeder is gemeenteraadslid voor de N-VA in Ranst) en ten huize Minneke De Ridder is het al van hetzelfde. Echtgenoot Tom is voorzitter van Jong N-VA in het arrondissement Antwerpen, en de zoontjes Wout (11 j.) en Ward (9 j.) zingen de Vlaamse Leeuw al uit volle borst. “Onze zoontjes Wout en Ward kenden op zeer jonge leeftijd reeds hun volkslied al en zingen dat dan ook fier, met het (sic) hand op het hart, uit volle borst mee telkens ze daar de kans toe krijgen”, schrijft Minneke De Ridder op haar website.

Over haarzelf schrijft Minneke De Ridder dat ze haar “eerste stapjes in de politiek" zette in 2005. “Al snel werd ik ook actief lid van TAK (Taal Aktie Komitee) waardoor ik wel eens administratief aangehouden werd (zie op 4’15” van dit filmpje, nvdr.), maar alles voor het goede doel!” Verder is Minneke De Ridder actief bij de Vlaamse Volksbeweging (VVB), en een grote passie van het hele gezin is de Vlaamse drumband Kempenland. “Ik zou graag blijven trommelen”, verklapte ze aan Het Laatste Nieuws na haar verkiezing als Kamerlid. In het federale parlement wil ze zich toeleggen op een Vlaamse zorgverzekering en de kinderbijslag. Die Vlaamse zorgverzekering is anders wel materie om in het Vlaams parlement te bespreken, en niet het federale parlement. Minneke De Ridder bewondert haar kopman Bart De Wever. “Vroeger had ik een boon voor Filip Dewinter. Die is verbaal ook wel sterk, maar Bart overtreft alles.” Uit haar fotoalbum blijkt dat Minneke De Ridder naast naar fuiven ook elk jaar naar de IJzerwake gaat (foto 3), de VB-afsplitsing van de IJzerbedevaart.

Bij de video’s die ze als Minneke de leeuwin op Netlog postte, is er de video Godsvrede waarin gepleit wordt dat de Vlaamsvoelenden zich “na al die jaren broedertwist” verenigen. Daarbij passeren zowel de N-VA de revue als het VB en Lijst Dedecker, en ook de VMO, een collaborateur als Staf De Clercq en Verdinaso-leider Joris Van Severen. Zou Siegfried Bracke daar een opmerking over maken op Minneke De Ridders Facebook?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, 13 juni |  Facebook | | |  Print

20-06-10

HOLOCAUSTONTKENNER DAVID IRVING GEEFT LEZING IN VLAANDEREN

Zaterdag 5 juni werd in een hotel aan de Vlaamse kust een lezing gegeven door de Britse historicus en Holocaustontkenner David Irving. ’t Pallieterke bracht er verslag over uit, maar verzwijgt wie de inrichter was.

Het eerste boek dat David Irving publiceerde handelt over het bombardement op Dresden dat elk jaar nog herdacht wordt door neonazi’s als hét grote onrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met de boeken die daarop volgen ontpopt David Irving zich meer en meer tot een nazi-sympathisant. Hijzelf zegt dat hij een minder eenzijdig beeld van het nazi-regime wil schetsen. Irving spant een proces wegens smaad in tegen de Amerikaanse historica Deborah Lipstadt, auteur van Denying the Holocaust, maar krijgt het als een boemerang terug in zijn gezicht. De rechtbank oordeelde immers dat “Irving vanwege zijn eigen ideologische redenen voortdurend en doelbewust bewijsmateriaal verkeerd heeft gepresenteerd en heeft gemanipuleerd; dat hij om dezelfde redenen Hitler in een ongerechtvaardigd gunstig licht zet, hoofdzakelijk met betrekking tot zijn afbeelding van Hitlers houding ten aanzien van zijn verantwoordelijkheid voor de behandeling van de Joden; dat hij een actieve ontkenner van de Holocaust is (…) en dat hij zich met rechtse extremisten associeert die het neonazisme bevorderen.”

Op 11 november 2005 werd Irving aangehouden in Oostenrijk en op 20 februari 2006 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Het hof van beroep zette op 20 december 2006 twee derde van de straf om in een voorwaardelijke celstraf. Volgens de rechtbank is Irving schuldig aan het ontkennen van de Holocaust. Tijdens de rechtszaak verklaarde hij voor het eerst dat zijn visie was veranderd, en dat de Holocaust echt bestaan moet hebben. Volgens Koenraad Elst, die in ’t Pallieterke verslag uitbrengt van de recente lezing van David Irving in ons land, erkent Irving intussen de uitroeiing van honderdduizenden Sovjet-joden in bezet Sovjetgebied in 1941-42, en de uitroeiing van de Duitse en Poolse joden in Solibor, Belzec en Treblinka in 1942-43. Inzake Auschwitz heeft de geschiedschrijving echter overdreven. Juist omdat er zoveel overlevenden waren. Wel waren er “twee kleine gaskamers voor arbeidsongeschikte gevangenen”. Of het normaal is dat je een arbeidsongeschikte naar de gaskamer stuurt, en of er in Auschwitz toch niet abnormaal veel arbeidsongeschikten waren, wordt er niet bij verteld.

Als bewijs dat het in Auschwitz allemaal niet zo erg was, wordt door het slag volk als David Irving aangehaald dat Anne Frank Auschwitz overleefde, en in Bergen-Belsen overleed aan tyfus. Volgens ’t Pallieterke is David Irving “eigenlijk (…) erg ver naar de mainstream-opvatting geëvolueerd”, en dit “niet door wettelijke opiniedwang maar door vrij historisch onderzoek.” Versta: de wetgeving tegen het negationisme had er niet mogen komen. Het is anders wel tijdens een rechtszaak dat Irving zijn bijgestelde visie voor het eerst bekendmaakte. Waar precies de lezing met David Irving plaatsvond, wie het inrichtte, en hoeveel mensen er kwamen opdagen, wordt niet verteld in ’t Pallieterke. Er is dan toch enige gêne over de lezing, maar als bij toeval (?) was ’t Pallieterke er toch van op de hoogte dat ze plaatsvond.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: negationisme |  Facebook | | |  Print

19-06-10

FRONT NATIONAL KLINISCH DOOD. WALLONIE D'ABORD EVENMIN SUCCESVOL

Zoals verwacht is extreem-rechts in Franstalig België vorig weekend volledig weggeveegd. Voor het eerst sinds Zwarte Zondag, die van 24 november 1991, heeft het Front National (FN) geen enkele vertegenwoordiging meer in de parlementen. Extreem-rechts is er in de komende jaren op het bovenlokale niveau volkomen afwezig. En dat heeft het volledig aan zichzelf te danken. 

Voor de Senaat hadden de kandidaten van 'Wallonie d'Abord' (WdA, foto) het extreem-rechtse speelveld voor zich alleen. Het knullige FN slaagde er immers niet in een lijst neer te leggen die aan de wettelijke minima voldeed. Ondanks het gebrek aan  extreem-rechtse concurrentie kon de WdA-lijst aangevoerd door partijvoorzitter Francis Detraux (ex-FN) amper 2,5 % van het Franstalige electoraat overtuigen.  Met dit resultaat parkeert WdA zich tussen de 'Parti Populaire' (4 %) van de flamboyante Mischael Mondrikamen en de Franstalige PVDA’ers, de PTB (2,1 %). WdA-voorzitter Detraux verzamelde 8 524 voorkeurstemmen. Hoeveel van die 2,5 % (62 251 stemmen) zou overschieten mocht het FN tóch hebben kunnen deelnemen? Allicht niet veel. De FN-senaatslijst haalde drie jaar geleden nog 5,9 % van de stemmen. Dat was toen goed voor één senator en de broodnodige partijfinanciering. In vergelijking met vorig jaar zit WdA wel in de lift. Het vervijfvoudigde haar stemaantal, maar het blijven bijzonder lage cijfers. Niet echt verwonderlijk met een lijsttrekker met het charisma van een overgordijn.  

In Henegouwen stonden drie extreem-rechtse lijsten op de stembrief voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zoals eerder voorspeld op deze blog blijven de drie 'partijen' met lege handen achter. Het FN onder aanvoering van Patrick Cockriamont zette het minst slechte resultaat neer met 2,8 % van de stemmen. Oudgediende Cockriamont verzamelde zelf 2 770 voorkeurstemmen. Globaal gezien betekent dit resultaat niets minder dan een catastrofale achteruitgang met liefst 5 % ten overstaan van 2007. Dit verlies van ongeveer twee stemmen op drie doet het FN vlotjes onder de kiesdrempel  belanden. En de laatste kamerzetel verliezen. Exit FN. Tweede in extreem-rechtse lijn was Wd’A met bijna 2 % van de stemmen. WdA-lijsttrekker Juan Lemmens (ex-FN) behaalde slechts 1 460 voorkeurstemmen. Erg vrolijk word je daar waarschijnlijk niet van als radicaal-rechtse 'voorman'. Het tweede Front National dat in deze kieskring deelnam aan de bolletjeskermis, onder de naam 'FN+', verwierf 1,6 % van de stemmen. Lijsttrekker-brulboei Salvatore Nicotra sloot de feestelijkheden af met 1 931 voorkeurstemmen. De drie extreem-rechtse lijsten samen waren goed voor 6,3 % van de stemmen in Henegouwen. Eén enkele lijst met het gecombineerde resultaat van de drie lijsten had quasi zeker een zetel opgeleverd. Vorig jaar was het gezamenlijke resultaat van alle extreem-rechtse lijsten hier ook ongeveer 6%.

In Namen zet het FN een identieke score neer als in de kieskring Henegouwen met 2,8% van de stemmen. Een achteruitgang met 2 % in vergelijking met 2007. WdA behaalt hier 1,6 % van de stemmen. In Brussel-Halle-Vilvoorde worden de laagste scores opgetekend. Het FN haalt hier nog 0,7 %; WdA is goed voor amper 0,4 %. De WdA-lijsttrekker voor Brussel-Halle-Vilvoorde was partij-ondervoorzitter Kabasele (van Congolese origine, nvdr). Hij behaalt amper een derde (!) van de voorkeurstemmen van de nummer twee op de WdA-lijst, ene Stéphanie Moriau. Eigen volk eerst zeker? In Luik presenteerde enkel WdA zich voor de kiezer. De WdA-lijst behaalde er 1,5 % van de stemmen. Lijsttrekker Jacqueline Merveille (ex-FN) klokt af op 1 901 voorkeurstemmen. En daarmee is alles gezegd. Dit resultaat staat in schril contrast met de extreem-rechtse resultaten van begin jaren negentig. Toen piekten zowel het FN' als de schreeuwlelijkerds van 'Agir' in en rond de vurige stede met (gezamenlijke) scores van meer dan 10 %. De proteststemmen van toen lijken nu volledig verdampt. Meer van hetzelfde in de meest schilderachtige provincie van het land. De WdA is  in Luxemburg goed voor 1,8 % van de stemmen. Lijsttrekker Pascal Ligot behaalt nauwelijks 461 voorkeurstemmen. Dit resultaat mag niet verbazen. Ook het Front National kreeg hier in haar gloriedagen nooit echt voet aan de grond. De provincie is van oudsher een PSC/CdH - bastion. 

Het Front National is anno 2010 zowat alles kwijt. De partij rest enkel nog lokale en een handvol provinciale mandatarissen; 26 gemeenteraadsleden en 4 provincieraadsleden om precies te zijn. De partij is  met andere woorden. klinisch dood. Nieuwkomer 'Wallonie d'Abord' vult de vrijgekomen plaats gedeeltelijk in, maar kan tegelijk nergens overtuigen met scores tussen 1 à 2 %. Erg veel koop je daar niet voor. De partij wordt wel de grootste onder de extreem-rechtse kleintjes. Een schrale troost die  bovendien geen enkele garantie biedt voor politiek overleven in de komende – verkiezingsloze – jaren. Net als het FN moet WdA het doen zonder dotatie, zonder bekende koppen en met een dunbevolkte achterban. In aanloop naar 13 juni maakte het FN er een sport van om de 'Parti Populaire' (PP) van Mondrikamen stokken in de wielen te steken. Er werd in het FN-hoofdkwartier – niet geheel onterecht – gevreesd voor een massaal verlies van kiezers aan de rechts-populistische nieuwkomer. In de laatste weken voor verkiezingsdag organiseerde het FN een regelrechte diarree aan persmededelingen om de zogenaamde 'wantoestanden' in de PP aan te klagen, en om uitvoerig melding te maken van de vele misnoegde overlopers die vlotjes de rangen van het FN vervoegden. Op 13 juni, bij het binnenkomen van de resultaten, werd er lange tijd van uit gegaan dat de eerste verkiezingsdeelname van de PP op absoluut niets zou uitdraaien. Laat op de verkiezingsavond bleek echter dat de PP alsnog een Kamerzetel in de wacht kon slepen.

Hoe het nu verder moet met het FN is onduidelijk. De enige troef waarover de spookpartij beschikt is een sterke merknaam die echter door verschillende groupuscules wordt geclaimd. Achter de naam en het logo steekt momenteel absoluut niets. Geen organisatie of structuur, geen visie, nauwelijks een programma en dit alles onder kundige leiding van een handvol louche en schandaalgevoelige figuren. De concurrentie op de rechterflank wordt er bovendien niet kleiner op in de komende jaren. Wordt ongetwijfeld vervolgd, maar vraag ons niet wanneer.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, pp, 13 juni, wda |  Facebook | | |  Print

18-06-10

DEWINTER HOUDT WOORD

“Belofte maakt schuld”, zo sprak een breed grijnzende Philip Dewinter gisteren bij zijn aankomst in Windhoek, de hoofdstad van zijn nieuwe thuisland Namibië. Na de smadelijke verkiezingsnederlaag van het Vlaams Belang en de aanstelling van Elio Di Rupo (PS) tot Belgisch premier pakte Dewinter zoals aangekondigd zijn koffers en zei Vlaanderen vaarwel.

Na een rimpelloos verlopen vlucht aan boord van een Lufthansa-toestel was de Vlaamse voorman zichtbaar geëmotioneerd door de allerhartelijkste ontvangst op Hosea Kutako, de nationale luchthaven van Namibië (foto 1). Honderden schoolkinderen en andere belangstellenden zwaaiden enthousiast met Vlaamse vlagjes. Onder een stralende zon werd luidkeels: "Daar is die groot benoud blanke man (daar is de grote bange blanke man)” ingezet, een welkomstlied in het Afrikaans. Het Afrikaans is één van de meest gesproken talen in Namibië en bovendien de lingua franca tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Namibisch president Hifikepunye Pohamba maakte deel uit van het ontvangstcomité. Hij denkt er sterk aan om Dewinter een plaats te geven in zijn regering. "Dewinter brengt heel wat politieke ervaring mee, is een uitstekend debater en spreekt bovendien vlot Afrikaans, Engels én Duits. Dat zijn grote troeven in Namibië", zo verklaarde het staatshoofd geestdriftig aan de verzamelde pers.

De president liet er geen gras over groeien want nog in het luchthavengebouw ontving Dewinter een geel-zwart gekleurde vuvuzela en een lidkaart van de SWAPO (South West Africa People’s Organisation), de leidende partij van het land. De SWAPO is de politieke erfgenaam van de linkse bevrijdingsbeweging die indertijd de strijd aanbond met de Zuid-Afrikaanse bezetter. Na de val van het Apartheidsregime werd Namibië in 1990 onafhankelijk en nam SWAPO de leiding van het land (foto 2). Dewinter zal zich vestigen in Twyfelfontein waar hij zich zal bezinnen over zijn politieke toekomst in zijn nieuwe thuisland. Hij wou geen commentaar geven op de geruchten dat hij genoemd wordt als de volgende minister van cultuur van Namibië. Toeval of niet: één van de toeristische attracties in Twyfelfontein is de rotsformatie Leeuwemuil. (Uit: De Standaard van een nog onbekende datum.)

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter |  Facebook | | |  Print

EN NU ERNSTIG: ALEXANDRA COLEN WIL KRANTENVERSCHEURING HERHALEN IN PARLEMENT. TANGUY VEYS VOOR RECHTBANK GEDAAGD

De Facebook-pagina Philip Dewinter moet zich aan zijn belofte houden! telde gisterenavond al meer dan 38 000 fans. Dinsdagavond waren dat er nog ‘maar’ een 15 000. De Facebook-pagina Alexandra Colen moet zich aan haar belofte houden om te emigreren! daarentegen had gisterenavond nog maar een 450 fans. “Dat kan beter”, moet Alexandra Colen gedacht hebben. Op haar website kondigt ze nu een tweede krantenverscheuring aan.

De krantenverscheuring maandag 7 juni op de Antwerpse Groenplaats wil la Colen herhalen zodra ze terug in het parlement is. Onmiddellijke aanleiding zijn de fake persberichten van een met Woestijnvis gelieeerd zogenaamd onderzoeksbureau. “De Vlaamse pers heeft zich laten rollen door Woestijnvis dat een jaar lang persberichten over verzonnen onderzoek de wereld in stuurde”, meldt Alexandra Colen op haar website. Volgens Alexandra Colen behoren de Vlaamse media tot de slechtste ter wereld. “Ze controleren niets. Ze verzinnen er zelf op los, ze zijn niet objectief, ze verdienen een nul op tien voor journalistiek, maar matigen zich in hun arrogantie wel aan om oordelen te vellen over anderen. (…) Ik heb mijn verachting voor de Vlaamse media laten blijken door tijdens de voorbije kiescampagne kranten te verscheuren. Daar heb ik geen seconde spijt van gehad (Het leverde haar massale persbelangstelling op, nvdr.) en ik neem mij voor in het begin van het volgende parlementaire werkjaar in het parlementsgebouw kranten te verscheuren uit protest tegen de manipulatie van de publieke opinie door de zogenaamde vierde macht. Ik zal alle Vlaamse parlementsleden, kamerleden en senatoren op die krantenverscheuring uitnodigen. Ik ben benieuwd wie de moed zal hebben zich bij mij te vervoegen.” Wil Alexandra Colen kans maken één parlementslid naar haar nieuwe krantenverscheuring te krijgen, moet ze ervoor opletten niet woensdag 3 november die krantenverscheuring te organiseren.

Die dag moet nieuwbakken federaal volksvertegenwoordiger Tanguy Veys immers voor de rechtbank in Dendermonde verschijnen. Gisteren viel de dagvaarding daarvoor in zijn brievenbus. Aanleiding is een kloppartij die op 26 november 2009 plaatsvond op de trein van Gent Dampoort richting Sint-Niklaas. Volgens Tanguy Veys zat een man van Afrikaanse origine lang uitgestrekt, met zijn voeten onder de zetels aan de overzijde, aan de middengang van het treincoupé. Veys zette zich tegenover de Afrikaan neer, en plaatste zijn rugzak in de middengang. De Afrikaan schopte de rugzak verder door in de middengang. Toen Veys recht stond om zijn rugzak te gaan halen, stond de Afrikaan eveneens recht en gaf hij Veys twee vuistslagen in het aangezicht. Veys zou geen woord tegen de Afrikaan gezegd hebben, en na de vuistslagen zonder meer verderop in de trein zijn gaan zitten. De versie van de Afrikaan is niet bekend. Veys is wel meer waar er klappen vallen. In 1997 was hij betrokken bij schermutselingen naar aanleiding van een toespraak van de militante vakbondsleider Roberto D’Orazio aan de Gentse universiteit, en in 2000 deelde hij klappen uit aan een student in de Gentse uitgangsbuurt. Hij werd hiervoor tot twee maanden effectieve celstraf veroordeeld, maar in beroep kreeg hij opschorting van straf. Toeval of niet: zijn voornaam Tanguy is een Bretoense naam die onstuimige krijger betekent.

Tussen haakjes: al eens naar de website van Tanguy Veys gesurfd? Er zijn daar tegenwoordig nogal wat aanbiedingen (foto 3, klik eenmaal op de foto voor een grotere versie).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: colen, veys |  Facebook | | |  Print

17-06-10

NIEUW-SOLIDARISTISCH ALTERNATIEF (N-SA): DE FILM

Vorige vrijdag voerden ze actie aan de ingang van de VRT: voor een boycot van de wereldbeker voetbal in Zuid-Afrika wegens “de verdoken genocide op de Afrikaners”; een week eerder kwamen ze vlakbij de Joodse buurt in Antwerpen bijeen om een “Vuist voor Palestina” te maken. Met zeventien mensen (foto 1, klik eenmaal op de foto voor een grotere versie). Wie zijn die wereldverbeteraars? Twee studenten journalistiek in Mechelen, Ittai De Vree en Gerald Henderickx (foto 2), volgden een jaar lang de activiteiten van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Het resultaat is samengebald in een elf minuten durend filmpje getiteld Linkse taal in een rechts verhaal.

Het N-SA werd in het najaar van 2007 opgericht. Op 13 oktober 2007 houdt het haar eerste meeting, met als thema Weg met de Belgische dictatuur. De meeting vindt plaats in het VB-secretariaat in Hamme, tevens het adres van het met het VB gelieerde maar niet meer zo actieve Jongeren Aktief (in 1981 opgericht door oud-VMO’er en later VB-parlementslid Xavier Buisseret). Het is Jan De Beule, VB-gemeenteraadslid in Hamme, die de deur opendoet voor het N-SA. Een maand later kondigen de Vlaamse Jongeren Westland (VJW) aan dat hun organisatie zal opgaan in de koepelorganisatie N-SA. Veel werk is daar niet aan: de nieuwe website van het N-SA lijkt als twee druppels water op de website van het VJW. Ook een paar andere hobbyclubs treden toe tot het N-SA: Euro-Rus van Kris Roman, Jongeren Aktief van Jan De Beule en Groen Rechts van Wolf Kussé. Grote roerganger van het N-SA is Oostendenaar Eddy Hermy, die zijn politieke carrière begon bij AMADA, de voorloper van de PVDA, en uit die tijd nog heeft overgehouden overal trotskistische complotten in te zien. Na AMADA stapt hij over naar de VMO van Bert Eriksson, en het VB – waar hij tot tweemaal toe buiten gegooid wordt. Il faut le faire. Het N-SA baseert zich op het nationaal-solidarisme, de ideologie van het Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen (Verdinaso) van Joris Van Severen. Solidarisme is ook het uitgangspunt van het Vlaams Blok/Belang. Het wil Arbeid en Kapitaal verenigen voor het welzijn van het Volk. In de versie van het N-SA wordt wat meer de nadruk gelegd op de strijd tegen het Kapitaal. Bij het VB heeft men minder moeite met het Kapitaal en ligt men meer in de clinch met de vakbonden.

Op 11 oktober 2008 organiseert het N-SA haar eerste congres. Er is daarvoor ruimte gehuurd in een poepchique hotel in Oostende, maar uiteindelijk gaat dat feestje daar niet door. De volgende tegenslag is dat Kris Roman met zijn Euro-Rus wegtrekt, maar intussen is Roman alweer teruggekeerd naar de schaapsstal. Ook een aantal mensen die actief waren bij het traditionele Blood and Honour Vlaanderen vervoegen het N-SA. Op 3 oktober 2009 organiseert het N-SA een debat tussen haar kopman Eddy Hermy en VB-volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts (ook al oud-VMO). Een eerste poging daartoe liep spaak op een veto van Filip Dewinter, maar nu hij opnieuw een zitje in het Vlaams parlement heeft, en zo verzekerd is van een volwaardig parlementair pensioen, trekt Huybrechts zich niets meer aan van de banbliksems van Dewinter. Het debat zelve komt in aanmerking voor een prijs bij de Comedy Cup. Een week later richt het N-SA haar tweede congres in. De formule blijkt een ordinair concert te zijn met groepen die populair zijn in het circuit van rechts radicale ‘autonomen’, afgewisseld met toespraken van een neonazi als Axel Reitz. Koppen komt er filmen, en de uitzending wekt beroering in Vlaanderen. Koppen mocht er echter maar een beperkte tijd filmen, het Nederlandse EenVandaag dat er undercover filmde registreerde ook Hitler-groeten. De nationale bekendheid die het N-SA kreeg met de Koppen-uitzending vertaalt zich niet in een grote opkomst als het N-SA op 10 november 2009 in Gent een betoging houdt “tegen zinloos geweld”. Met de steun van bevriende organisaties komt men aan niet meer dan tachtig betogers. Overigens was tijdens de hele optocht geen slogan tegen geweld te horen, tegen “linkse ratten” en “Antifa” des te meer.

Het N-SA stapt ook op in de betogingen van het NSV. In Leuven (2009) en Antwerpen (2010). Na afloop van beide betogingen is er telkens geweld tegen een linkse Vlaming. Bij de raid in Leuven wordt volk van de extreem-rechtse familie N-SA, Blood and Honour en aanverwanten herkend. N-SA’ers vinden we ook terug bij de Identiteit door muziek-concerten, als medewerker van Radio Rapaille, enzomeer. Het N-SA is ook bezig met een ronde van meetings in alle provincies. Veel activiteiten, met telkens weinig volk. Maar de ambities zijn groot: in 2012 wil het N-SA meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In Linkse taal in een rechts verhaal zien we het N-SA mee opstappen met neonazi’s op 1 mei in Berlijn en horen we het N-SA uitleggen waarom ze geen probleem hebben met hoofddoekjes: zo kunnen migranten gemakkelijker terug naar hun land van oorsprong. We zijn het niet eens met de stelling dat het N-SA politiek zou wegen op het VB. Dat is te kort door de bocht. Wel zijn er ‘positieve’ contacten met leden van randgroepen van het VB (NSV, Voorpost…). Verrassend en ontluisterend is wel dat een fragment uit de toespraak van Eddy Hermy op het jeugdcongres in Oostkamp… een citaat van Knack-directeur Rik Van Cauwelaert zou zijn. Eddy Hermy zelf (61 j.) is ongewild grappig als hij in de betoging in Gent in de zwarte kledij van rechts-radicale ‘autonomen’ opstapt, maar voor een interview met Ittai De Vree en Gerald Henderickx zijn beste kostuum aantrekt. Eddy Hermy, a men for all seasons.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aanverwant, n-sa |  Facebook | | |  Print

16-06-10

PHILIP DEWINTER MOET ZICH AAN ZIJN BELOFTE HOUDEN!

Tijdens verkiezingscampagnes durven politici nogal wat beloven. Maar woord houden? Dat is wat anders.

Op 22 mei twitterde Filip Dewinter: “Di Rupo premier! No way! Dan verhuis ik naar Namibie…” (foto, klik eenmaal op de afbeelding voor een grotere versie). Een alsmaar groeiende groep Facebook’ers heeft zich verenigd om Filip Dewinter te herinneren aan zijn belofte naar Namibië te verhuizen als Elio Di Rupo eerste-minister wordt. “Philip Dewinter moet zich aan zijn belofte houden!”. Gisteren hadden al meer dan 15 000 mensen zich hierbij aangesloten. Of Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel erbij zijn, konden we niet onmiddellijk achterhalen.

Als je op reis gaat, moet je je echte naam invullen. En Filip heet officieel Philip. Vandaar "Philip Dewinter moet...". Dewinter is altijd de eerste om een ander te herinneren aan een belofte. We rekenen erop dat Dewinter dan ook zijn eigen belofte nakomt. Hoe meer Facebook’ers deze actie steunen, hoe beter.

07:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, actie |  Facebook | | |  Print

DAAR ZIJN FRANK VANHECKE EN MARIE-ROSE MOREL WEER. DEWINTER GESTERKT DOOR 200 024 VOORKEURSTEMMEN

De derde nederlaag op rij voor het Vlaams Belang is natuurlijk aanleiding voor kritiek op de partijleiding van het VB. Op zes jaar tijd is het aantal stemmen voor het VB gehalveerd, en zoals wij gisteren aangetoond hebben, is de achteruitgang geen plotse klap maar een aanhoudende trend. Wat de zaak nog erger maakt, zijn de verklaringen die de VB-top aflegt over het verkiezingsresultaat. Men vindt de achteruitgang vorige zondag weliswaar een beetje vervelend, maar hoegenaamd geen aanleiding tot ongerustheid en nog minder tot wijziging in de politieke lijn of wissels aan de top. Dewinter presteerde het zelfs om de uitslag van vorige zondag als een succes voor te stellen, want er waren “opiniepeilingen (die) ons minder dan 10 % gaven”. Dan is het toch wel raar dat geen enkele krant, geen enkele radio- of televisie-uitzending, en geen enkele website of blog, tijdens de campagne sprak van een peiling die het VB minder dan 10 % gaf. (Foto: Filip Dewinter op campagne in Gent. Achter hem Bart Debie en Tanguy Veys.)

“Dewinter zegt doodleuk dat het huis nog overeind staat, terwijl het half is ingestort”, zegt voormalig VB-kamerlid Bruno Stevenheydens uit Beveren in Gazet van Antwerpen. In dezelfde krant zegt een VB-mandataris die liever anoniem blijft: “We verliezen de ene verkiezing na de andere, maar de partijtop gedraagt zich als een alcoholist die maar blijft ontkennen dat hij een probleem heeft.” “Dit waren onze verkiezingen: over Vlaams-nationalisme, de Vlaamse identiteit, onze core-business. En net nu verliezen we fors. Als we deze barre situatie nog willen redden, moet de partijtop zijn conclusies trekken”, zegt Marie-Rose Morel niet onverwacht in De Morgen. Bij Het Nieuwsblad weten ze dat Frank Vanhecke maandag een mail stuurde naar VB-voorzitter Bruno Valkeniers met de vraag “de partij te willen redden”. “Een partij die voor een breed publiek wil gaan, moet verschillende karakters toelaten en geen mensen van de weide stampen”, schrijft Vanhecke. “Ooit hadden we de ambitie om een brede volkspartij te zijn, nu lijken we tevreden met elke zetel die we kunnen behouden”, vult Marie-Rose Morel aan in Gazet van Antwerpen. “Links en rechts lopen waardevolle krachten weg, maar dat passeert zonder meer. Na het vertrek van Frank Vanhecke uit het partijbestuur mocht Dewinter het zich zelfs permitteren om te verklaren dat de lucht was gezuiverd. Schandalig!” Maar de kritiek lijkt geen indruk te maken op het triumviraat aan de top. “Ik blijf aan om voort te werken aan de uitbouw van de partij”, zegt Bruno Valkeniers aan Gazet van Antwerpen. De krant kon haar eigen oren niet geloven. “Uitbouw? Is dat geen rare term als je het hebt over een partij waarvan het stemmenaantal in zes jaar is gehalveerd?”

Eens te meer is Marie-Rose Morel, en niet de feitelijk partijleider Filip Dewinter, de gebeten hond. Bij RechtsActueel noteerde men gisterenmorgen: “Wat te verwachten viel, gebeurt nu ook. Daags na de verkiezingen laten Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke weer van zich horen.” Frank Vanhecke kan nog op begrip rekenen. “Hij heeft het Vlaams Blok/Belang mee groot gemaakt en er kan hem op politiek werk en inzicht niets verweten worden.” Maar dan komt het: “Het enige waar hij de fout in ging (…) was dat hij zichzelf heeft laten leiden door Marie-Rose Morel.” Waarna Marie-Rose Morel met alle zonden van Israël beladen wordt, en in die kringen heeft Israël véél zonden begaan. In Knack zegt Gerolf Annemans vandaag dat het uit moet zijn met de verdeeldheid binnen zijn partij, die Vlaams Belang duur is komen te staan. “We moeten bekijken hoe we die situatie met Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel aanpakken”, zegt Annemans. Hoe dat concreet moet gebeuren, daarover blijft hij op de vlakte. “Als er met hen een gesprek mogelijk was, hadden Vanhecke en Morel wel op een lijst gestaan”, aldus Annemans. “Wat nu de plannen van dat duo zijn, weet ik niet. Alle communicatie verloopt via voorzitter Bruno Valkeniers. Maar de communicatie is hoe dan ook beperkt.” Als Gerolf Annemans zegt dat “we moeten bekijken hoe we die situatie met Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel aanpakken”, en Annemans is zelf niet meer on speaking terms met Vanhecke en Morel, dan belooft dat weinig goeds. Maar er zijn tegenkrachten. Rob Verreycken, tewerkgesteld bij de Europese fractie van Frank Vanhecke en Philip Claeys, en juridisch adviseur van de anti-vakbondscel van Marie-Rose Morel, spreekt zijn contacten aan om terug “verschillende karakters” toe te laten binnen de partij.

Gisterenavond boekte Rob Verreycken een eerste succesje. Het artikel over Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel waaruit we hierboven citeerden is van de website van RechtsActueel weggehaald, en is zelfs niet meer terug te vinden met Google Cache. Anderzijds zien onze contacten bij het VB weinig kans op eerherstel voor Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel. Met 200 024 voorkeurstemmen vorige zondag op de Senaatslijst voelt Dewinter zich gesterkt om iedereen op zijn plaats te zetten binnen het VB. Veranderingen zullen er slechts komen als ze in zijn kraam passen. De VB-partijraad aanstaande zaterdag is er alleszins opnieuw een om naar uit te kijken.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vanhecke, morel, valkeniers, 13 juni |  Facebook | | |  Print

15-06-10

DE DERDE KEER OP RIJ ACHTERUIT VOOR HET VB (1)

In het overigens amusant verslag van De Standaard over de sfeer op het VB-hoofdkwartier in Antwerpen (zie hieronder) is tot tweemaal toe sprake van “de tweede nederlaag” van het VB. Ook in andere kranten duikt die “tweede keer op rij” op, maar wie de resultaten van de Vlaamse parlementsverkiezingen in 2004, de federale parlementsverkiezingen in 2007, de Vlaamse parlementsverkiezingen in 2009 en de federale parlementsverkiezingen van vorige zondag naast elkaar legt, stelt vast dat het VB nu al drie keer op rij achteruitgaat. De gemeenteraadsverkiezingen van 2006 houden we uit de vergelijking omdat die scores per gemeente niet te vergelijken zijn met de uitslagen per kanton bij de Vlaamse en federale parlementsverkiezingen. In Vlaanderen gaat het VB achteruit van 24,2 % (2004) naar 19,1 % (2007), dan 15,3 % (2009) en nu 12,3 % (2010).    

In de provincie Antwerpen gaat het VB achtereenvolgens van 30,1 %, naar 24,1 %, dan 19,2 % en nu 16,2 %. In het kanton Antwerpen (= stad Antwerpen + Zwijndrecht) is de score: 30,1 % - 24,1 % - 19,2 % - 16,2 %. In het kanton Arendonk: 21,9 % - 17,9 % - 14,5 % - 14,4 %. In het kanton Boom is het niet anders: 34,0 % - 27,5 % - 22,7 % - 18,8 %. In het kanton Brecht is het: 27,6 % - 22,8 % - 18,4 % - 16,1 %. In het kanton Duffel: 28,2 % - 21,3 % - 16,8 % - 14,3 %. In het kanton Heist-op-den-Berg is het verkiezingsresultaat: 27,1 % - 21,0 % - 17,3 % - 14,9 %. In het kanton Herentals zien we dezelfde tendens: 25,0 % - 19,6 % - 16,1 % - 14,5 %. In het kanton Hoogstraten: 21,5 % - 16,5 % - 14,5 % - 13,7 %. In het kanton Kapellen, waaronder onder andere de gemeente Schoten valt, is de uitslag: 34,3 % - 28,3 % - 22,5 % - 18,2 %. In het kanton Kontich is het: 28,5 % - 22,6 % - 16,8 % - 13,2 %. In het kanton Lier: 29,5 % - 23,6 % - 19,0 % - 16,0 %. In het kanton Mechelen: 31,3 % - 24,5 % - 18,7 % - 14,8 %. In het kanton Mol: 25,0 % - 20,4 % - 16,3 % - 14,6 %. In het kanton Puurs: 24,2 % - 19,4 % - 14,5 % - 12,8 %. In de hoofstad van de Kempen, in het kanton Turnhout: 25,7 % - 21,1 % - 17,0 % - 15,3 %. In het kanton Westerlo: 28,5 % - 21,6 % - 18,4 % - 16,8 %. In het kanton Zandhoven van Paul Stulens tenslotte: 32,8 % - 25,4 % - 19,7 % - 16,1 %.

In de provincie Limburg zakt het VB achtereenvolgens van 22,4 %, naar 18,5 %, dan 15,2 % en nu 12,8 %. In het kanton Beringen, met de Limburgse VB-kopman Bert Schoofs, is de score: 28,1 % - 23,5 % - 19,3 % - 15,9 %. In het kanton Bilzen: 22,9 % - 17,9 % - 14,8 % - 13,7 %. In het kanton Borgloon: 20,1 % - 15,7 % - 12,5 % - 10,5 %. In het kanton Bree: 17,3 % - 15,3 % - 12,5 % - 11,2 %. In het kanton Genk: 22,8 % - 19,3 % - 16,3 % - 13,7 %. In het kanton Hasselt: 21,0 % - 17,9 % - 14,0 % - 11,2 %. In het ernaast gelegen kanton Herk-de-Stad: 22,1 % - 17,9 % - 13,7 % - 11,4 %. In het kanton Maaseik: 21,9 % - 19,5 % - 17,2 % - 14,9 %. In het kanton Maasmechelen: 21,4 % - 18,3 % - 16,6 % - 14,7 %. In het kanton Neerpelt: 20,5 % - 16,4 % - 13,8 % - 11,6 %. In het kanton Peer: 24,5 % - 19,0 % - 17,0 % - 13,9 %. In het kanton Riemst: 18,3 % - 14,2 % - 10,2 % - 9,6 %. In het kanton Sint-Truiden: 23,1 % - 17,8 % - 13,0 % - 10,4 %. In het kanton Tongeren: 18,4 % - 14,8 % - 13,0 % - 10,8 %. En in het kanton Voeren, ooit nog strijdtoneel voor VMO’ers, TAK’ers en VB’ers-in-spe: 20,5 % - 19,4 % - 13,2 % - 9,7 %.

In de provincie Oost-Vlaanderen daalt de score van het VB in 2004, 2007, 2009 en 2010 achtereenvolgens van 22,8 % naar 18,6 %, dan 15,4 % en nu 12,3 %. Voor het kanton Aalst is het: 27,1 % - 24,1 % - 20,2 % - 15,7 %. In het kanton Assenede: 20,5 % - 16,4 % - 13,2 % - 12,3 %. In het kanton Beveren: 32,3 % - 27,4 % - 21,4 % - 16,6 %. In het kanton Brakel: 18,2 % - 14,7 % - 12,5 % - 9,2 %. In het kanton Deinze: 18,5 % - 14,1 % - 11,0 % - 8,7 %. In het kanton Dendermonde kan ook Barbara Pas er niet aan verhelpen: 25,5 % - 21,3 % - 17,7 % - 14,4 %. In het kanton Destelbergen: 20,9 % - 15,5 % - 13,1 % - 9,6 %. In het kanton Eeklo: 18,2 % - 15,3 % - 12,5 % - 11,1 %. In het kanton Evergem: 21,1 % - 17,4 % - 14,8 % - 12,7 %. In het kanton Gent: 21,9 % - 16,8 % - 13,7 % - 10,4 %. Geraardsbergen: 24,8 % - 19,8 % - 17,4 % - 14,3 %. In het kanton Hamme: 25,3 % - 21,8 % - 17,8 % - 14,0 %. In het kanton Herzele: 23,0 % - 18,8 % - 15,9 % - 12,7 %. In het kanton Horebeke had het VB nooit veel succes, en dat betert er niet op: 14,2 % - 11,1 % - 9,5 % - 6,8 %. Het kanton Kaprijke ging vorige zondag tegen de tendens is: 15,2 % - 12,1 % - 9,5 % - 9,8 %. Toch nog een lichtpunt in de duisternis.

In het kanton Kruishoutem volgt men daarentegen de nationale tendens: 16,1 % - 11,8 % - 9,9 % - 8,1 %. In het kanton Lochristie doet men niet anders: 20,9 % - 16,4 % - 13,5 % - 10,2 %. In het kanton Lokeren is de uitslag achtereenvolgens: 25,6 % - 21,9 % - 16,5 % - 13,4 %. In het kanton Merelbeke: 18,6 % - 13,7 % - 10,7 % - 8,6 %. In het kanton Nazareth: 15,3 % - 10,8 % - 8,0 % - 5,8 %. In het kanton Nevele: 15,8 % - 10,2 % - 9,4 % - 8,1%. In het kanton Ninove, met Guy D'haeseleer, is er een lichte afwijking: 26,6 % - 27,0 % - 22,7 % - 21,3 %. In het kanton Oudenaarde is er de vertrouwde curve naar beneden: 15,9 % - 12,3 % - 10,4 % - 8,2 %. In het kanton Ronse: 29,1 % - 21,2 % - 20,0 % - 14,0 %. In het kanton Sint-Gillis-Waas: 26,6 % - 22,6 % - 19,2 % - 15,1 %. In het kanton Sint-Niklaas: 28,4 % - 22,9 % - 19,1 % - 14,8 %. In het kanton Temse: 29,7 % - 24,1 % - 19,5 % - 16,3 %. In het kanton Waarschoot: 18,5 % - 13,7 % - 11,9 % - 11,1 %. In het kanton Wetteren: 18,8 % - 16,2 % - 13,7 % - 11,0 %. In het kanton Zele: 23,9 % - 18,9 % - 16,0 % - 13,9 %. In het kanton Zomergem: 19,1 % - 14,2 % - 12,2 % - 10,3 %. En in het kanton Zottegem tenslotte: 17,2 % - 13,7 % - 10,9 % - 7,7 %.

Een volgende keer de uitslagen van het VB in de andere provincies. Een aantal VB’ers zijn – echt, we verzinnen het niet – aan het vergelijken hoeveel het ene kanton meer of minder verloor dan een ander kanton. Voorlopig doen ze het enkel met de cijfers bij de federale verkiezingen in 2010 tegenover die van 2007, maar zoals je ziet zijn er nog andere berekeningen mogelijk. Het amusement ermee!

00:35 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni |  Facebook | | |  Print

“VLAANDEREN IS LOMP, STOM EN ONNOZEL”

De Standaard legde zondag haar oor ten luister bij de militanten die opdaagden aan het VB-secretariaat aan de Amerikalei in Antwerpen, waar ook de VB-top bijeenkwam om de verkiezingsuitslag te evalueren.

“‘Het is toch niet waar zeker! Bracke zingt de Vlaamse Leeuw. En zijn hand ligt op zijn hart. Of is het op zijn portefeuille? En ze hebben bij de N-VA maar twee Vlaamse Leeuwen om mee te zwaaien. Om op de tv niet slecht over te komen, zeker?'” De overwinningsspeech van Bart De Wever rechtstreeks op de openbare omroep was één van de enige keren dat er gisteren echt een beetje animo was bij de enkele tientallen geselecteerde militanten op het hoofdkwartier van het Vlaams Belang in Antwerpen. De sfeer van de grote dagen die door anderen ‘Zwarte Zondagen' werden genoemd, leek lang vervlogen. De minuten voor de speech van De Wever hadden de Belangers braafjes en een beetje afgunstig naar de resultaten op de tv staan kijken. Maar toch ook vooral met een gevoel van berusting. ‘Het is wat we vreesden en verwachten en eerlijk, de meesten van ons hadden het nog erger verwacht. Het is maar een paar procenten verlies extra tegenover een jaar geleden bij de Vlaamse verkiezingen.' De Belangers drinken zich moed in met pintjes en Bollekes Koninck. ‘De koning van België zal gedeprimeerd zijn vanavond, dat is toch al iets. Alle Vlaams-nationalisten samen hebben nu al meer dan veertig procent. Maar De Wever heeft ons toch pijn gedaan. Na al die jaren dat het Belang aan de weg timmert, is het de N-VA die met de pluimen gaat lopen. Maar wat wil je? Wij hebben al die jaren dat cordon sanitaire rond ons gehad terwijl hij gestalkt wordt door de media.' Of Bart De Wever het zelf graag zal horen, is nog maar de vraag maar bij de Vlaams Belang-militanten werd gisteren met respect over hem gesproken. Want zoveel stemmen als de N-VA heeft het Belang of het Blok nooit gehaald. De partijleden hebben daar wel een mening over als de partijkopstukken niet te dicht staan. ‘Hij komt uit het hetzelfde Vlaams-nationalistische nest dan wij. Hij zegt eigenlijk hetzelfde dan wij maar anders, zachter. Voor hem stemmen de vrouwen ook.'

‘Hij is sympathiek, grappig, een echte knuffelbeer. Pas op, geen slecht woord over onze Filip, hé. Het is een tijdje minder geweest maar de laatste maanden is hij weer echt top. Op ons congres was hij fantastisch. Hij zou ook goed zijn in Slimste Mens, maar ja, hem vragen ze daar niet.' Over Bruno Valkeniers is iedereen het eens. ‘Een verstandige gast maar, geen debater. Ik denk niet dat hij voorzitter zal kunnen blijven. En Marie-Rose Morel is het slechtste wat de partij ooit overkomen is. Die hadden ze nooit mogen binnenhalen en ze hadden ze al veel vroeger moeten buitengooien. Overal waar zij komt, is het ruzie.' Voor het Antwerpse Belang is het duidelijk: Dewinter moet de macht terug grijpen. Rond negen uur druipen de meeste militanten naar huis af. Voor de partij is het na de Vlaamse verkiezingen van vorig jaar de tweede nederlaag op rij en dan wordt er niet gevierd. Voor de echte militanten die nog aan de toog overblijven, is de tweede nederlaag vooral het bewijs dat Vlaanderen ‘lomp, stom en onnozel' blijft. ‘De vreemdelingen nemen ons alles af. En de Vlamingen zien het niet. In Hoboken waar ik woon, durven de mensen de bus niet meer op ’s avonds. Een Vlaming krijgt geen sociale woning. En binnen een paar jaar neemt de islam hier alles over.’ Maar er blijven ook optimisten. ‘De dertien procent die we nu hebben dat zijn de echte, de mosselen zijn nu weg. Wie vandaag niet is weggegaan, gaat nooit meer weg. (…)'” (Foto: De Standaard, met rechts op hun foto Gianni Peeters uit Schoten, propagandaverantwoordelijke van het vernieuwde bestuur van de Vlaams Belang Jongeren. Klik eenmaal op de foto voor een grotere versie.)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni |  Facebook | | |  Print

14-06-10

VB OPNIEUW ACHTERUIT BIJ VERKIEZINGEN. JURGEN VERSTREPEN WIL REKENING MET JEAN-MARIE DEDECKER VEREFFENEN

“Samen met BDW op Grote Markt te Antwerpen voor live-interview voor het VTM en VRT-journaal!”, twitterde Filip Dewinter rond de middag. Dewinter moest zijn moment de gloire gisteren zoeken in zijn aanwezigheid in de buurt van Bart De Wever (foto). Negen uur later was het van ’t zelfde: “Proficiat BDW en NVa! Meer dan 40% (NVa en VB) v/d Vlamingen stemde vandaag voor Vlaamse autonomie! VB verliest maar houdt stand op 13%.” Dewinter moet nog leren dat het “N-VA” is, en niet “NVa”. Maar dat zal de volgende weken en maanden nog wel lukken.

Anders is het met het inschatten van het succes van het VB. In Gazet van Antwerpen zei Dewinter vrijdag: “In de peilingen benadert het VB de 15 % van de Vlaamse verkiezingen van vorig jaar. Maar we zouden wel eens voor de verrassing kunnen zorgen. Dit zijn communautaire verkiezingen, ik kan me niet voorstellen dat het VB daarin slecht scoort. Wij zijn de enige partij waarmee de kiezer geen kat in een zak koopt. De Vlaming schuift op naar rechts, daarvan moeten wij – ondanks de N-VA-tsunami – een graantje kunnen meepikken.” In Het Laatste Nieuws zei Dewinter zaterdag nog: “Mijn buikgevoel vertelt me dat we ons resultaat van vorig jaar zullen kunnen handhaven.” Er is duidelijk iets mis met het buikgevoel van Dewinter. Het VB komt uiteindelijk uit op 12,3 % van de stemmen. Bij de Vlaamse verkiezingen vorig jaar haalde het VB nog 15,3 %. Een verlies van 1/6de van de kiezers op één jaar tijd. In 200, bij de vorige federale verkiezingen, haalde het VB nog 19,1 % van de stemmen. Dat leverde haar toen zeventien volksvertegenwoordigers op, nu blijven er nog maar twaalf over. Van 24,2 % (2004), naar 19,1 % (2007), 15,3 % (2009) en 12,3 % nu. Proficiat.

Het was bij het VB vlug duidelijk dat de partij nog eens achteruitging bij deze verkiezingen. Al in de vooravond liet het VB haar “teleurstelling” blijken. Wat een verschil met de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 in Antwerpen toen Dewinter bleef wachten tot de allerlaatste uitslag binnenkwam (de uitslag in het district Hoboken) vooraleer een verklaring af te leggen. Anke Van dermeersch probeerde nog met: “Laat ons wachten met de uitslag in de grote steden.” En in het bijzonder wilde ze natuurlijk wachten op de uitslag in Antwerpen, “de hoofdstad van het Vlaams Belang”. Later op de avond bleek dat geen beterschap te brengen. Integendeel. Het VB ging er nog meer achteruit dan in de rest van het land. In Antwerpen haalde het VB 18,6 % (op de Kamerlijst, 17,7 % op de Senaatslijst). Bij de Vlaamse verkiezingen vorig jaar haalde het VB in datzelfde kanton nog 22,9 % van de stemmen. Een verlies van 1/5de van de kiezers op één jaar tijd. Van 33,5 % (2006) naar 28,4 % (2007), 22,9 % (2009) en nu 18,6/17,7 %. Fijn. Bruno Valkeniers zag drie redenen voor het VB-verlies: de tsunami van N-VA-stemmen, het niet in de campagne kunnen binnen loodsen van de thema's Veiligheid en Vreemdelingen, en de "interne problematiek". Zelf is Valkeniers als derde op de Antwerpse Kamerlijst met de hakken over de sloot verkozen. De nr. 4 op de Antwerpse lijst, Jan Mortelmans, valt naast de prijzen. Voor het parlementair werk is dat evenwel geen ramp. In die optiek is het erger dat mensen als Bart Laeremans en Koen Bultinck niet meer verkozen zijn. Alexandra Colen is vanop de lijstduwersplaats op de Antwerpse lijst met 6 806 voorkeurstemmen wél verkozen, en kan nu in het parlement een gebedsgroep beginnen samen met de eveneens verkozen Oost-Vlaming Tanguy Veys.  In zijn thuisstad Gent komt het VB niet verder meer dan 10,1 %. 

Later uiteraard meer over de uitslag van het VB. Voor wie zolang niet kan wachten, hier alvast de detailcijfers. We noteerden ook dat Lijst Dedecker, op kopman Jean-Marie Dedecker na, is weggeveegd uit het federale parlement. En dat Jurgen Verstrepen nu de rekening wil vereffenen die hij met Jean-Marie Dedecker heeft openstaan nadat Dedecker Verstrepen bekritiseerd had omwille van diens uitslag bij de Vlaamse parlementsverkiezingen vorig jaar. Het wordt nog plezant aan de meest rechtse kant van Vlaanderenland.       

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, 13 juni, colen |  Facebook | | |  Print

13-06-10

GROETEN UIT BORGERHOUT

Groeten uit BorgerhoutKrugerparkBorgerhout is zonder twijfel het buiten Antwerpen bekendste district in Antwerpen. Maar kent men het wel echt? Walter Lotens ging er in 1994 wonen en vertelt over zijn ervaringen en die van anderen, in een boek waarin de beschrijving van de gebeurtenissen vloeiend afgewisseld wordt met het kaderen van de feiten. Waarom het leefklimaat er verbeterde, maar ook waarom het er nog niet is zoals gewenst.

Wouter Van Besien woont in Borgerhout aan de Turnhoutsebaan en was zijn huis aan het verbouwen als er de ‘rellen’ met de Arabisch-Europese Liga (AEL) in 2002 plaatsvonden. ’s Anderendaags kwam de aannemer voor de verbouwingswerken niet opdagen. Van Besien belt hem op, en wat blijkt? De man durfde niet komen, want was Borgerhout intussen geen oorlogszone? Het leven in Borgerhout ging nochtans weer gewoon haar gang. Toen Jan Verheyen voor de verfilming van het boek Los die rellen wilde ensceneren, vond hij niets spectaculair in de tv-archieven. Het in brand steken van een auto, zoals te zien in Verheyens film, is niet écht gebeurd. Om maar te zeggen: wat gedacht wordt, is niet altijd wat het is.

Borgerhout is ook berucht van het succes dat het Vlaams Blok er haalde, en de plaatselijke VB-kopstukken waren ook geen gewone: Wim Verreycken, Rob Verreycken en Bart Debie. Intussen zijn die een voor een uit Borgerhout verhuisd. En Janice Laureyssens is ook al weg. Wie naar Borgerhout kwam en er bleef, zijn een aantal jonge en minder jonge Vlamingen uit doorgaans de middenklasse. Mensen die er een huisje kochten, het renoveerden, en met vallen en opstaan de sfeer in Borgerhout gekeerd hebben. Toen ze in Borgerhout aankwamen liet de plaatselijke Marokkaanse jeugd nochtans verstaan dat dit hún terrein was. Bloembakken werden kapot gesmeten en een Renault-wagentje dat niet op slot kon werd meteen ingepalmd als nieuw clubhuis.

Walter Lotens, leraar moraal en wereldreiziger, was één van die Vlamingen. In 1994 kocht hij een huisje aan het Krugerpark. Een park ontstaan nadat de overheid een aantal huizen had opgekocht om er appartementsblokken te laten neerzetten, maar toen het zover was stortte de prijzenmarkt voor appartementen ineen. Het Krugerplein werd het Krugerpark, een groene long opzij van de Turnhoutsebaan (foto). De Marokkaanse oudere en jongere gebruikers van het park wonen niet noodzakelijk in de straten die het park omzomen. Er is ook een hondenweide, per definitie dus een zone voor niet-Marokkanen. Middenstand is er niet, en zo ontstond bij de nieuwe Vlaamse bewoners het idee om aan het Krugerpark een eigen café in te richten. De Apropoo.

Walter Lotens verhaalt in zijn boek de kleine en grote belevenissen aan het Krugerpark sinds 1993 toen zijn dochter er al ging wonen. Tussendoor woonde Lotens zes jaar in Suriname. Een deel van de omslag van de sfeer missen we daardoor, maar Lotens maakt dat goed door niet alleen over zijn eigen ervaringen te praten. Hij laat ook zijn buren en andere Borgerhoutenaren aan het woord, schooldirecties en woordvoerders van actiecomités, ex-Borgerhoutenaren en ambtenaren betrokken bij de ruimtelijke en sociale inrichting van Borgerhout. “De grond lijkt me hier niet meer verzuurd, maar het is nog geen vermengde ondergrond geworden”, zegt één van zijn gesprekspartners. Er steken nog wel problemen met allochtone jongeren de kop op, maar het is geen probleembuurt meer. Moeilijker is de scheiding tussen de Vlaamse en Marokkaanse bevolking op te heffen.

Veel problemen hebben echter minder een culturele en meer een sociaal-economische oorsprong. Het is omdat de allochtone achtergrond samenvalt met armoedesituaties, dat er moeilijke schoolsituaties ontstaan, er geen of andere netwerken zijn, er een andere beleving is van de publieke ruimte… Er blijft dus nog werk voor de boeg, maar door een met de jaren groeiende samenwerking tussen actieve burgers, politici en ambtenaren is de situatie rond het Krugerpark al behoorlijk verbeterd. En bij uitbreiding in heel Borgerhout, al is de situatie in elke straat telkens weer iets anders.  Groeten uit Borgerhout is een boek dat het belang van het Krugerpark en Borgerhout overstijgt, en naast de ervaringen in andere moeilijke stadsdelen in ons land en elders moet gelegd worden.

Typisch Walter Lotens – hij heeft nog wel meer boeken geschreven – is dat regelmatig filosofen, sociologen en andere intellectuelen geciteerd worden. Gelukkig is het telkens kort, en is er het praktijkverhaal van Walter Lotens dat verduidelijkt welke situaties met die veelal moeilijke woorden bedoeld worden. VB’ers of allochtonen intussen zijn er een pak meer verschillende nationaliteiten in Borgerhout dan Marokkanen komen niet aan het woord. Op Mohammed Chakar na, die wel een aantal kritische opmerkingen maakt over de Marokkaanse gemeenschap. Een lijst van geraadpleegde publicaties en eindnoten sluiten het boek af. Dat bij de eindnoten een paar keer naar deze website verwezen wordt, pleit ten gunste van het boek. Groeten uit Borgerhout is uitgegeven bij Lannoo.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, actie, boeken |  Facebook | | |  Print

12-06-10

ONDERSCHAT DEWINTER NIET. OOK JURGEN VERSTREPEN WIL EMIGREREN. WILDERS STOPT AL ‘BREEKPUNT’ IN DE KAST

De verkiezingen in Nederland leren ons alweer dat opiniepeilers er flink naast kunnen zitten. Er was helemaal geen kloof tussen het liberale VVD en de socialistische PVDA, het werd een nek aan nek race tussen die twee. En de aanhang van Geert Wilders werd zwaar onderschat. Er kan morgen bijgevolg bij ons ook nog wel een verassing uit de bus komen. Gazet van Antwerpen waarschuwt alvast: “Onderschat Dewinter (foto) niet. (…) De grootste dagen van het VB mogen dan voorbij zijn, maar schrijf de partij zeker nog niet af.” Dat doen we niet. Onderschat nooit je tegenstander, is ons motto.

We kunnen er echter ook niet naast kijken dat sommigen het hier niet meer zien zitten. “Als ons volk niet ontwaakt, is de situatie onomkeerbaar en wordt het tijd om aan emigreren te denken en het voorbeeld te volgen van de vele duizenden die Europa nu reeds verlaten voor Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland of Australië”, schreef Alexandra Colen op haar website, zo merkte Apache op. En Alexandra Colen is niet alleen. In het tweede nummer van AhA!, het ledenblad van Lijst Dedecker (LDD), vertelt Jurgen Verstrepen: “Het zou toch mooi zijn mocht die befaamde Forza Flandria, die eenmaking rechts van het centrum er ooit komen. Privé droom ik van mijn olijfboom. Ooit wil ik hier weg om iets op te starten in een zonniger klimaat, Griekenland of Amerika. Met een hoge snelheidsverbinding voor internet, een schotelantenne, een ontvanger en alles erop-en-eraan een nieuwe multimedia-omgeving creëren. Was ik niet in de politiek gestapt had ik het al gedaan. Maar het is nog niet te laat.” Het is voor hen te hopen dat Alexandra Colen en Jurgen Verstrepen in het buitenland geen nieuwe buren worden, maar voor het overige willen we ze niet tegenhouden. Al zal er in ons land dan minder te lachen vallen.

In Nederland hebben ze nu al geen reden meer om te lachen. Zowat het enige plausibele motief om voor Wilders te stemmen was dat hij, in tegenstelling tot zowat alle andere partijen, de pensioenleeftijd niet wilde verhogen. “Dit blijft een breekpunt”, zei Wilders in het afsluitend debat met de lijsttrekkers dinsdagavond. Intussen veranderde Wilders al van standpunt.“Het is een belangrijk punt, maar ik zal een coalitie met de PVV er niet op kapot laten gaan”, zegt Wilders nu.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, dewinter, colen, verstrepen, 13 juni |  Facebook | | |  Print

11-06-10

HET BLIJVEN VB-LEDEN

Gisteren schreven wij hier dat Filip Dewinter niet de beste keuze is om te scoren bij verkiezingen. Ook Paul Stulens (foto), voorzitter van het VB in Zandhoven, denkt er zo over. Hij overplakt systematisch alle affiches van Filip Dewinter met andere VB-affiches. “Ik overplak Dewinter elke avond om Morel te wreken”, zegt hij. Gerolf Annemans, wiens affiches ook systematisch overplakt worden met andere VB-affiches, maakt zich er niet druk om. “Er zijn belangrijker zaken”, zegt hij. Zoals staalhard liegen in VRT-verkiezingsprogramma’s.

Zowel bij Gazet van Antwerpen als bij De Standaard/Het Nieuwsblad was het opgevallen dat in Zandhoven op de verkiezingsborden bijna geen affiches van de VB-boegbeelden Filip Dewinter en Gerolf Annemans hangen. Als ze er toch hangen, is het nooit meer dan enkele uren. ’s Morgens zijn ze overplakt met andere VB-affiches. Meestal van VB-senator Freddy Van Gaever, VB-kamerlid Alexandra Colen of de plaatselijke kandidaat Mieke De Moor, VB-gemeenteraadslid in Zandhoven en 11ste op de VB-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Reporters gingen op uitkijk staan, en tot hun verbazing zagen ze ’s avonds Paul Stulens opdagen, voorzitter van de plaatselijke VB-afdeling en zelf ook VB-gemeenteraadslid in Zandhoven. Filip Dewinter en Gerolf Annemans zijn nochtans twee politici naar wie hij opkijkt. “Maar ik heb nu moeite om te applaudisseren voor die mannen”, zegt hij. Paul Stulens verwijt Dewinter en Annemans dat het VB niet op volle getalsterkte naar de kiezers gaat. Paul Stulens: “Het is hun schuld dat Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel niet op onze lijsten staan. Dit gaat ons stemmen kosten. Ik heb vertrouwelijk een brief geschreven aan Filip Dewinter en Gerolf Annemans dat mochten Morel en Vanhecke niet op de lijst staan, er in héél Groot-Zandhoven geen affiche van Dewinter en Annemans zal hangen. Onlangs was er een meeting van Vlaams Belang op domein De Renesse in Oostmalle. Daar heb ik onze voorzitter Bruno Valkeniers op de hoogte gebracht. Hij zei dat hij begrip had voor mijn actie.” Overigens is de VB-afdeling in Zandhoven geen afdeling als een andere. Bij de federale verkiezingen drie jaar geleden haalde het VB met 25,4 % van de stemmen in het kanton Zandhoven de vierde beste uitslag in de provincie. Dertien kantons, waaronder die van Mechelen en Turnhout, deden het minder goed.

Gerolf Annemans reageert laconiek: “Ik herinner me zijn brief niet meer, maar ik weet wel dat Paul Stulens binnen Vlaams Belang ‘in de oppositie’ zit. Laat onze voorzitter in Zandhoven maar doen. Filip Dewinter en ik zijn heel verdraagzame mensen. Al zal Stulens zelf toch ook beseffen dat zijn gedrag eigenaardig is. (…) Maar wij laten hem doen, er zijn belangrijkere zaken waarop wij ons concentreren.” Eén van die belangrijker zaken is allicht de tv-debatten waarin Dewinter mag opdraven. Vorige woensdag nog in Oog in oog, waar Dewinter staalhard aan het liegen was. Gevraagd naar onenigheid binnen zijn partij gaf Dewinter toe dat er wel meningsverschillen zijn binnen zijn partij, maar: “Iedereen is en blijft lid van onze partij.” (op 10’30” in dit fragment). Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel zijn voorlopig nog lid, maar kamerlid Luc Sevenhans stapte over naar de N-VA, Johan De Mol en Greet Van Linter begonnen met hun eigen fractie in het Brussels parlement, kamerlid Bruno Stevenheydens liet ook weten niet langer VB-lid te zijn en met hem de meeste VB-gemeenteraadsleden in Beveren, de VB-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Maasmechelen vindt het VB intussen een verkeerde keuze en er zijn nog die tot hetzelfde inzicht zijn gekomen. Dewinter is kort van geheugen, of erger nog: wil de waarheid niet toegeven.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vanhecke, annemans, morel, 13 juni |  Facebook | | |  Print

HET BLIJVEN SJOEMELAARS

Het electorale spel eerlijk spelen is niet aan extreem-rechts besteed. Dat bleek eerder deze week eens te meer toen Le Soir onthulde dat militanten van 'Wallonie d'Abord' (WdA)  zowat alle truken van de foor hebben uitgehaald om aan de nodige peterschaphandtekeningen te raken voor deelname aan de verkiezingen."Sur les marchés et lors d’autres événements publics, les militants de Wallonie d’abord ont obtenu des signatures en trompant les gens sur leur véritable programme."

Wie als partij wil deelnemen aan de federale verkiezingen heeft voldoende aan de handtekeningen van een aantal uittredende parlementsleden. Anders moet men noodgedwongen de straat op om een berg handtekeningen te verzamelen. En daar wringt uiteraard het schoentje voor kleine en/of nieuwe partijen. Zeker voor politieke hobbyclubs van de meest radicale soort zoals 'Wallonie d'Abord'. Het is niet de eerste keer dat WdA schrik heeft van haar eigen programma 'en plein public'. Vorig jaar presteerden enkele WdA'ers het om de jacht op de nodige handtekeningen – toen voor deelname aan de regionale verkiezingen – te vermommen als een petitie voor armlastige landbouwers! Het relaas van een opgelichte landbouwer willen we u niet onthouden. “Je me suis fait arnaquer”, zegt Alain Marion. Toen hij voor een Aldi-winkel in Rochefort actie voerde voor een betere melkprijs werd hij benaderd door drie jonge vrouwen. “Elles nous ont déclaré qu'elles faisaient partie d'un groupe qui voulait lancer un nouveau parti politique appelé ‘Wallonie d'Abord’. Et que justement, la défense de nos intérêts figurait en bonne place parmi leurs priorités. Ces gens parlaient bien. Bref... j'ai signé. Tout comme plusieurs autres agriculteurs de la région. Maintenant, je le regrette car j'apprends que le programme de ce parti positionne celui-ci vraiment très à droite. Ce qui ne nous avait bien sûr jamais été précisé par nos interlocuteurs. Je suis dégoûté.”

Dat er door extreem-rechts aan de andere kant van de taalgrens gesjoemeld wordt om aan voldoende handtekeningen te raken voor verkiezingsdeelname is geen nieuwigheid. Vooral het onvolprezen Front National (FN) had een patent op die bedenkelijke praktijk. Een enkele keer slaagde het FN er zelfs in om peterschapshandtekeningen van overledenen te verzamelen! Met alle voorspelbare gevolgen vandien. Meer dan eens werden FN-kieslijsten verwezen naar de prullenmand. In juni 2008 werd ex-FN voorzitter Daniël Féret nog veroordeeld tot een jaar cel door de rechtbank in Namen omdat hij in 2004 zwaar gefraudeerd had met de peterschapshandtekeningen voor de FN-lijst voor de Europese verkiezingen. Zijn partner Audrey Rorive werd toen voor dezelfde feiten veroordeeld tot 9 maanden met uitstel.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, wda |  Facebook | | |  Print

10-06-10

DE WEVER, DEWINTER EN DEDECKER GEWIKT EN GEWOGEN

Bij een verkiezingscampagne is niet alleen belangrijk wat je vertelt, belangrijker nog is hoe je overkomt bij de kiezers. Het onderzoek dat het communicatie- en onderzoeksbureau Fé bij 1 500 Vlamingen deed in opdracht van Humo schetst geen fraai beeld van Filip Dewinter.

Op de vraag wie voor u de beste politicus van het afgelopen jaar is, komt Filip Dewinter er slechts als negende beste uit. Jean-Marie Dedecker komt niet voor in de top-11 van beste politici. Bart Dewever en Kris Peeters voeren in die volgorde de lijst aan. Bij de vraag wie de slechtste politicus van het afgelopen jaar is, staan – niet onbegrijpelijk – Yves Leterme en Didier Reynders op 1 en 2. Filip Dewinter staat op 6, tussen Madame “Non” Joëlle Milquet op 5 en Minister van Oorlog Pieter De Crem op 7. Jean-Marie Dedecker staat op 8 in dit lijstje. De meningen over Alexander De Croo (Open VLD) zijn sterk verdeeld. De nieuwe voorzitter van de Open VLD staat op 3 in de lijst beste politici en op 4 in de lijst slechtste politici. Correctheid, kennis, energieniveau, sociale ingesteldheid, macht en emotionaliteit zijn de belangrijkste criteria om politici te beoordelen, vinden de geënquêteerde Vlamingen. Wie daar op scoort, is in de ogen van de kiezer een goede politicus. En alweer blijkt Dewinter slechts populair te zijn bij een bepaalde niche van het kiezerspubliek. Vlamingen vinden dat Dewinter een doorzetter is, leidinggevend is, en 10 (tien) % vindt dat hij enig charisma heeft. Aan de negatieve zijde staat dat men vindt dat Dewinter onverdraagzaam is, een egoïst is, arrogant, agressief, onbetrouwbaar, een opportunist en autoritair is. Kwaliteiten die men wel bij Bart De Wever percipieert en niet bij Filip Dewinter zijn: geëngageerd, bekwaam, degelijk, geloofwaardig, realistisch, betrouwbaar, rechtvaardig en humor. Moet nu nog verder om een verklaring voor de score van de N-VA gezocht worden?

Over Jean-Marie Dedecker zegt Katja van Putten van het communicatie- en onderzoeksbureau Fé: “Zijn imago is aan het opschuiven naar dat van Filip Dewinter: negatief, agressief, arrogant, een bullebak. (...) Eigenlijk wordt Dewinter dan nog íéts beter gepercipieerd: zijn look is iets beschaafder.” Stel dat de politici uit het onderzoek van Fé 10 euro teveel terugbetaald krijgen aan de kassa. Geeft hij/zij het geld terug? Wat denkt de Vlaming? De top in dit lijstje is volledig katholiek: 70 % denkt dat Yves Leterme de 10 euro teruggeeft (17 % denkt dat hij het niet zal doen). Marianne Thyssen en Rik Torfs vervolledigen de top-3 van wie men denkt dat ze de 10 euro teruggeven. En in wie heeft men het minste vertrouwen dat hij/zij de 10 euro teruggeeft? Eenmaal raden. Inderdaad: Filip Dewinter. Jean-Marie Dedecker en Open VLD’er Guy Vanhengel worden als iets, maar toch niet veel, betrouwbaarder aanzien. Filip Dewinter als gezicht van het VB is misschien de beste keuze die het VB kon maken, maar het is duidelijk niet de beste keuze om te scoren bij de verkiezingen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, dedecker, de wever |  Facebook | | |  Print

09-06-10

HEEFT DEWINTER HET GOED BESIEN?

Filip-DewinterWouter-Van-BesienSpijts de stakingsactie bij de VRT vandaag krijgen we toch het geplande Oog in oog-debat met Filip Dewinter (foto 1) en Vincent Van Quickenborne. Door de staking daarenboven op de zenders Eén én Canvas. Some bastards have all the luck.

Zondagavond was Dewinter ook al bij de VRT te gast, voor Het groot debat. Daarin onder andere een debat met Groen!-voorzitter Wouter Van Besien (foto 2) over kernenergie. In het afterdebat zei Knack-directeur Rik Van Cauwelaert dat Van Besien door Dewinter “tegen de muur werd geplakt over de groene energie die zwaar gesubsidieerd wordt, waar hij (Van Besien, nvdr.) geen antwoord op heeft”. Daarmee was de toon gezet voor de volgende commentatoren over het debat Van Besien - Dewinter. Wie het kernenergie-debat rustig herbekijkt zal vaststellen dat Wouter Van Besien een keuze moest maken. Zoals zo vaak gooide Dewinter meer onzin op dan een mens op korte tijd kan beantwoorden. Zo wierp hij op dat als de kerncentrales gesloten worden we op hometrainers stroom zullen moeten produceren én dat de ‘groene stroom’ zwaar gesubsidieerd wordt ten laste van de gewone elektriciteitsgebruikers. In de beperkte tijd die hij krijgt om te reageren kiest Wouter Van Besien ervoor om te antwoorden op de opmerking dat het licht dreigt uit te vallen als de kerncentrales sluiten. Had hij geantwoord op de stelling over de gesubsidieerde groene stroom… Rik Van Cauwelaert zou hem verweten hebben geen antwoord te hebben op het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening bij het sluiten van de kerncentrales.

En dan het slot van het debat. Dewinter hekelt dat de Belgische regering om te voldoen aan de Kyoto-normen 3,4 miljoen euro uitgeeft om schone lucht te kopen en huizen te isoleren in… Hongarije. Terwijl er hier nog zoveel noden zijn voor een beter milieu. Dit is inderdaad van de pot gerukt. Je kan wie dit aanklaagt niet anders dan gelijk geven. En dat is niet anders als Dewinter dit aanklaagt. Het beter isoleren van de woningen hier staat al enige tijd in het verkiezingsprogramma van Groen! als goed voor ons milieu én onze economie. Als Dewinter nu afkomt met eenzelfde voorstel,  dan kan je Dewinter toch alleen maar gelijk geven. Het is trouwens niet de eerste keer dat het VB andere partijen achterna loopt. Zo is de VB-eis om de btw op energie te verlagen als eis gelanceerd met een petitie van… de PVDA. Intussen blijft er een hemelsbreed verschil tussen het programma van Groen! en dat van het VB. Voor Groen! moet de Kyoto-norm gehaald worden, voor het VB moeten we wel wat inspanningen doen voor een proper milieu maar geenszins meedoen aan de (dixit Filip De Man) “collectieve verdwazing” van Kyoto. Aan het slot van het tv-debatje tussen Van Besien en Dewinter wierp Dewinter trouwens op: “Dus weg met Kyoto!?”, wat Van Besien bestreed.

Dewinter gooide er ook een “Eigen Volk Eerst!” tegenaan, wegens de keuze voor het isoleren van woningen hier eerder dan in Hongarije. “Dat heb ik niet gezegd” repliceerde Wouter Van Besien nog vlug. Het belette VRT-journalist Ivan De Vadder niet om op te merken dat het het eerste debat in zijn herinnering was waarin Groen! en het Vlaams Belang het met elkaar eens bleken te zijn. Arm Vlaanderen als dé Wetstraat-watcher onder de VRT-journalisten niet meer onthoudt dan één gemeenschappelijk programmapunt en al vergeten is hoe Groen! en het VB een paar minuten eerder nog met elkaar in de clinch gingen over de kernenergie en de elektriciteitsvoorziening in het algemeen. Het zal nog even duren vooraleer het VB een écht milieuvriendelijke partij is.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, media, 13 juni |  Facebook | | |  Print

08-06-10

UIT DE KLEREN VOOR HET VB

Hieronder werpen we een blik op extreem-rechts in Franstalig België, maar we vergeten extreem-rechts in Vlaanderen natuurlijk niet. “Eigen Volk Eerst!”, zou Filip Dewinter zeggen. Supporters gooien alles in de strijd om het VB alsnog aan wat stemmen te helpen tegenover de tsunami van stemmen voor de N-VA.

Ene Hilde De Breuckere (21 j.) had gisteren nog “een zwaar examen” aan de Universiteit in Gent en zou daarna uit de kleren gaan voor haar Facebook-vrienden. Eén van haar Facebook-vrienden vroeg hoe het examen verlopen is, maar daar heeft ze (nog) niet op geantwoord. Maar uit de kleren gaan, dat was geen probleem (foto, voor een grotere versie eenmaal op de foto klikken).  “Wil je dit voor altijd onder een boerka? Neen? Stem dan Vlaams Belang!”, is de boodschap. “Vlaams  en vrij, zo ben ik”, vult ze nog aan. Facebook-vrienden waren (de Facebook-pagina is gisterenavond offline gezet) vooral VB’ers (Barbara Pas, Bart Debie, Koen Dillen…) en N-VA’ers (Bart De Wever, Ben Weyts, Helga Stevens…). En verder Voorpost’ers (Yves Pernet, Sacha Vliegen…), intellectuelen aan de rechtse Vlaams-nationalistische kant (Johan Sanctorum, Koenraad Elst…), de rechtervleugel in andere partijen (CD&V’ster Brigitte Grouwels, LDD’er Boudewijn Bouckaert…), extreem-rechtse studenten en hun clubjes (NSV’er Wouter Opdenacker, KASPER-Gent…) en de uitzonderingen die de regel bevestigen (de Groen!en Meyrem Almaci, Luckas Vander Taelen…).

Johan Sanctorum, die zich tegenover Benno Barnard liet ontvallen tekstschrijver te zijn voor onder andere VB-voorzitter Bruno Valkeniers, is in de wolken. “La Cicciolina nouvelle est arrivée. (…) Grote klasse”, schrijft Sanctorum op zijn Facebook-pagina. En verder: “Dapper meisje, zou ik zeggen. En daar heeft ze echt een gevoelige snaar geraakt.” “Het model en het onderwerp lijken me hier, hoe dan ook, te domineren. Het blaast je weg. Sinds Rubens zoiets niet meer gezien…” Raf Milis vreest opgezet spel: “Heeft er iemand haar al eens in het echt gezien? Ik vrees ervoor…” Wouter Opdenacker vraagt: “Heeft Hilde geen interesse om bij de NSV! in Gent te komen?” Godelieve Vaesen, voormalig voorzitster van de Vlaamse Journalisten Vereniging (VJV), stelt voor: “Dat meisje zou in de straten moeten hangen, aan grote borden! Andere partijen deden het haar al in minder uitgesproken vorm voor trouwens… waardoor de boodschap onduidelijk bleef. Een boodschap als deze kan alleen moedwillig verkeerd geïnterpreteerd worden!” Deze foto op grote borden in de straten? Al even over nagedacht hoe Alexandra Colen zou reageren? En die haalt tegenwoordig zo gemakkelijk de pers (1, 2).

Gisterenavond verdween de Facebook-pagina van Hilde De Breuckere van het internet, maar een uurtje later was ze er met een nieuwe pagina. Voor het geval ze nog eens zou verdwijnen, raadt ze aan haar te contacteren via de Facebook-pagina “Stem Vlaanderen onafhankelijk!” Een pagina opgezet door… Johan Sanctorum. 

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni |  Facebook | | |  Print

INTUSSEN IN FRANSTALIG BELGIË. OVER EN UIT VOOR HET FN?

De zwanenzang van Franstalig extreem-rechts, het ‘Front National’ in het bijzonder, zit er keihard aan te komen. Amateuristisch geklungel van het allerhoogste niveau, eindeloze interne conflicten en nieuwkomers die in dezelfde vijver vissen gaan het FN waarschijnlijk eerstdaags de nek omwringen. Uitsluitsel volgende zondag.

Voor de komende stembusgang hebben een aantal rivaliserende extreem-rechtse groepen onder de taalgrens een ‘tijdelijke wapenstilstand’ afgesloten. Om niet helemaal verdeeld voor de Franstalige kiezer te verschijnen. Die verdeeldheid is haast legendarisch. Meerdere partijen en partijtjes noemen zichzelf immers het échte 'Front National' (van België). En maken vooral elkaar het leven zuur. Ondanks die ‘inspanningen’ kan de kiezer op 13 juni in slechts drie kieskringen op het FN stemmen. FN-lijsten vind je op de kiesbrief in B-H-V, in Namen en in Henegouwen. Een lijst indienen voor de senaat was kennelijk te veel moeite. Dat organisatorische onvermogen heeft verstrekkende gevolgen nog voor er één stem is uitgebracht. Partijfinanciering hangt immers af van aanwezigheid in zowel kamer als senaat. Zelfs een goede score voor het federale parlement zal de financiële meubelen niet kunnen redden. Dat belooft voor de gitzwarte toekomst.

De lijst van groepen en groupuscules die zich voor de gelegenheid aandienen onder de noemer 'FN', met het lijstnummer 7, is indrukwekkend lang. De ‘kern’ wordt echter gevormd door het Front National geleid door uittredend kamerlid Patrick Cockriamont in combinatie met het ‘andere’ Front National waarin senator Michel Delacroix en oudgediende Patrick Sessler de hoofdrollen spelen. De rivaliserende ‘fronten’ op één enkele lijst houdt niets meer in dan een (tijdelijk) verstandshuwelijk; ze lusten elkaar namelijk rauw. De beide FN’s worden versterkt door een reeks personaliteiten uit extreem-rechtse groupuscules met ronkende namen. In volgorde van importantie gaat het om: het 'Front Démocratique Belge' (FDB), de 'Fédération des nationalistes Wallons' (FNW), de 'Fédération des nationalistes populaires Bruxellois' (FNPB) en de onvermijdelijke grappenmakers van 'Nation'.

Franstalig extreem-rechts zou zichzelf niet zijn mocht de hergroepering volkomen geslaagd zijn. Dat is ook nu het geval. In de kieskring Henegouwen zal het 'FN - lijst nr. 7' noodgedwongen de stemmen moeten delen met een 'Front National plus' (FN+) dat geleid wordt door oudgediende Salvatore Nicotra. Dat herleidt de kansen op electoraal succes, voor de beide FN-lijsten althans, tot zowat het absolute nulpunt. Een (eerste) zetel in deze kieskring kost ca 5,5% van de stemmen. In de huidige omstandigheden lijkt dat zo goed als uitgesloten als de stemmen ook nog eens gedeeld moeten worden. Salvatore – FN plus – Nicotra is één van de allerlaatste militanten van het originele Belgische Front National opgericht in 1985. Hij beweert over een ledenbestand van een 300-tal rechtse rakkers te beschikken. Veel geld durven we niet in te zetten op de correctheid van die informatie. Nicotra maakt nog steeds deel uit van de oorspronkelijke FN/NF – vzw. Dat zou wel eens een troef kunnen zijn voor het gebruik van de partijnaam en bijbehorend logo in de toekomst.

De rol van lachende derde in deze politieke context is weggelegd voor de relatief nieuwe partij 'Wallonie d'Abord' (WdA). Een kleine rechts-regionalistische politieke formatie die, we vinden het écht niet uit, ontstaan is als dissidentie van een FN - dissidentie. Dat zit zo: een aantal jaren geleden stapten enkele malcontente kaderleden op uit het Front National. Vervolgens verenigden zich onder de naam 'Force Nationale’. Afgekort – wonder o wonder – ook: FN. De Force Nationale werd geleid door de bejaarde ex-senator Francis Detraux. Hij was de eerste en enige voorzitter van de partij. Zijn ‘FN’ kon echter nooit overtuigen. De weinig indrukwekkende club nam twee maal deel aan verkiezingen maar boekte te weinig resultaat om te kunnen overleven. Naar extreem-rechtse traditie werd ook in de Force Nationale meer op elkaar gescholden dan sereen samengewerkt. Dat gekakel leidde onvermijdelijk tot een nieuw  'schisma' dat de basis vormde voor het huidige 'Wallonie d'Abord'. Ook hier vinden we Francis Detraux terug op de voorzittersstoel. Andere 'bekenden' in de partij zijn figuren met een stevig FN-verleden zoals Juan Lemmens, politiek secretaris, en Jacqueline Merveille, algemeen secretaris van de partij.

Hoewel klein en volslagen onbekend in Nederlandstalig België, de partijleiding slaagde er wèl in om overal lijsten in te dienen, zowel voor kamer als senaat, en geeft minstens een goed gestructureerde indruk. Enkele dagen geleden omschreef de krant Le Soir WdA nog als de partij die het Waalse equivalent van het Vlaams Belang wil zijn. Waals Belang of niet; alleen al door de zaken organisatorisch voor elkaar te hebben vormt WdA concurrentie voor het FN dat voor het eerst in 20 jaar uit alle parlementen dreigt te verdwijnen. Het FN, toen nog geleid door de louche 'wonderdokter' Daniël Féret, deed haar intrede in het parlementaire halfrond in november 1991. Vorig jaar verdween de FN-fractie uit alle regioparlementen. Dit jaar volgen – hoogstwaarschijnlijk – de ‘federale collega’s’.  
De uitslagen van de polls aan de andere kant van de taalgrens geven de WdA-leiding alvast goede hoop om het FN te verdringen in Franstalig België. Voor wat dat (nog) waard is. In 2009 nam WdA voor het eerst deel aan de (regionale) verkiezingen maar geen enkele kandidaat werd toen verkozen. De resultaten situeerden zich toen rond 1% van de stemmen. Net genoeg om opgemerkt te worden. Dat kan nu wel even anders uitpakken al lijkt de verkiezing van één of meerdere kandidaten – waar dan ook – erg onwaarschijnlijk. Rekening houdend met de huidige communautaire hoogspanning kan 'Wallonie d'Abord' eventueel ook wat stemmen binnenrijven van kiezers die doorgaans weinig of geen boodschap hebben aan partijen die excelleren in radicaal rechtse praatjes.

Een andere bedreiging voor al wie zich aandient onder de noemer ‘Front National’ wordt misschien ook gevormd door de nieuwe ‘Parti Populaire’ (PP), geleid door Mischael Mondrikamen. Bekend van Fortis en andere affaires. Wie de Franstalige pers wat volgt, weet echter dat de interne spanningen ook daar bijzonder hoog oplopen. Met de verkiezingen in zicht hebben al ’n aantal PP-bestuursleden de partijdeur achter zich dichtgegooid. Of deze neofiet aan het afstevenen is op een goed resultaat heet twijfelachtig. Vanuit het FN doet men er – via een stroom van persmededelingen – alvast alles aan om de PP stokken in de wielen te steken. Of dat ook zal lukken zien we volgende zondag.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, pp, 13 juni, wda |  Facebook | | |  Print

07-06-10

POLITICI EN JOURNALISTEN BEDUCHT VOOR VRT-STAKING

Deze namiddag wordt bij de VRT het overleg verder gezet over de ‘minimale dienstverlening’ tijdens de staking aanstaande woensdag. Bij de VRT-nieuwsdienst is men niet gelukkig met de aangekondigde staking. “De staking haalt het zorgvuldig opgebouwd evenwicht in onze verkiezingsuitzendingen helemaal onderuit”, klinkt het. Probleem is dat journalisten misschien niet willen staken, maar zonder technici kunnen ze niet op antenne gaan.

De eerste die een probleem had met de staking bij de VRT was Filip Dewinter (foto). Op 29 mei twitterde hij: “Debat ondergetekende met Q Van Quickenborne op 9 juni op VRT… VRT staking ook op 9 juni! Toeval?!” Toen een meerderheid van het VRT-personeel zich uitsprak om aanstaande woensdag effectief te staken was het Vincent Van Quickenborne die naar zijn Twitter greep. “Oproep @vadderi (Ivan De Vadder, nvdr.). Kan je je collega’s Wetstraat overtuigen om NIET te staken? Ik kan mij niet voorstellen dat Martine Tanghe graag staakt.” Ivan De Vadder antwoordde Vincent Van Quickenborne: “Iemand moet de bareel opendoen, de knoppen bedienen en de signalen de wereld insturen. Dat doet Martine allemaal niet zelf…” Vincent Van Quickenborne kreeg echter weer hoop met een Twitterbericht van radiojournaliste Liesbeth Imbo die pleitte voor een ruime interpretatie van het minimumaanbod. “Wie van de collega’s volgen haar?”, twitterde daarop Vincent Van Quickenborne.

Wie echter geenszins kan klagen over het aan bod komen op de VRT-televisie is de al genoemde Dewinter, Filip. Naast het “zorgvuldig opgebouwd evenwicht” in de programmatie mocht Dewinter voorbije woensdag ook nog opdraven in  Phara. De aanleiding was het verschijnen van het boek van Tom Cochez, Eigen belang eerst. De vuile oorlog binnen het Vlaams Belang, maar Dewinter mocht over veel meer spreken dan enkel over wat in het boek staat. Dewinter pareerde elke vraag om verduidelijking evenwel met de opmerking dat als je kritiek hebt op wat er binnen het VB gebeurt, je maar VB-lid moet worden en zo je stem moet laten horen. Dat Dewinter geen lid is van de Parti Socialiste of welke andere partij ook, weerhoudt hem nochtans niet om kritiek te leveren op wat er binnen die partij(en) gebeurt. Vrijdagavond mocht Dewinter andermaal spoorslags naar de VRT-studio’s trekken voor een debat over de criminaliteit naar aanleiding van de moord op een vrederechter en haar griffier in een Brusselse rechtbank. Dewinter legde de nadruk op het “importeren van de criminaliteit naar hier”.

Als het VB aanstaande zondag meer haalt dan de 11,5 % uit de jongste peiling, zal het aan het voorval in Brussel liggen. Het zijn niet altijd dioxinekippen die de onbesliste kiezers tot een keuze brengen. Maar laat ons intussen niet de mensen vergeten die met hart en ziel opkomen voor een degelijke VRT.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, sociaal, 13 juni |  Facebook | | |  Print

06-06-10

DE WEVER OF DEWINTER?

“Lichte commotie, twee weken geleden, toen in een pamflet van Res Publica, een rechts genootschap dat ijvert voor een onafhankelijke Vlaamse republiek, werd opgeroepen om voor de N-VA, Lijst Dedecker of Vlaams Belang te stemmen. Onder de ondertekenaars Jan Verheyen. Tiens, was die aardige, succesrijke filmregisseur dan een Vlaams Belanger? Verheyen verduidelijkte dat hij het pamflet niet zo grondig gelezen had, en dat hij alleen aan de N-VA dacht toen hij er zijn handtekening onderzette.” Typisch Jan Verheyen, denken wij dan.

De Standaard zette dit weekend Jan Verheyen samen met schrijver-columnist Tom Naegels wiens boek Los laatst verfilmd werd door Jan Verheyen. In het dubbelinterview komt even ter sprake wat te denken over de N-VA versus het VB. De overgang naar dat thema verloopt via de allochtonen die Jan Verheyen filmde voor zijn versie van Los. Jan Verheyen: “Voor mij was Los een interessante ervaring. Ik heb met de allochtonen op de set veel gediscussieerd, en veel geleerd. Ik ken nu ook beter de twee kanten van de medaille. Maar heeft het maken van Los mij hoopvoller gemaakt over die samenlevingsproblemen? Niet noodzakelijk. Mijn hart bloedt zowel bij mijn vriend wiens dochters uitgescholden worden, als voor allochtonen met een grote integratiebereidheid die toch geen toegang krijgen tot bepaalde jobs.” Opvallende taal voor iemand die alleen maar afstand van het Vlaams Belang neemt omdat het een verloren stem zou zijn. Jan Verheyen: “Dat doe ik ook vanuit een soort fatsoen, hoor. Al blijf ik vinden dat die partij op een bepaald moment de verdienste heeft gehad een item op de agenda te plaatsen. Daarna is de nuance zoekgeraakt, maar het idee dat al twee generaties grotendeels verloren zijn en dat je daaraan iets moet doen: daar waren we zonder hen misschien niet toe gekomen.” Tom Naegels is het daar niet mee eens. Tom Naegels: “Het Vlaams Belang heeft dat nooit aangekaart om een probleem op de agenda te zetten, ze hebben het probleem gebruikt om het politiek bestel lam te leggen.”

Tom Naegels vindt het niet erg dat Jan Verheyen voor Bart De Wever kiest. Tom Naegels: “Jan is in de loop der jaren opgeschoven naar rechts. Voor mensen die zo denken, is de N-VA een verstandige keuze. Niet alleen omdat het de doodsteek is voor het Vlaams Belang, ook omdat het een redelijke partij is voor onderwerpen van maatschappelijk belang. Dat geldt althans voor De Wever. Het probleem is dat hij zijn partij helemaal in zijn schaduw stelt. Als ze 25 procent halen, zal dat 20 procent De Wever zijn en 5 procent de partij van Bourgeois en Brepoels. De Wever is gematigder dan zijn partij. Een milde conservatief.” Over de mildheid van Bart De Wever kan gediscussieerd worden, dat een deel van zijn partijkader bestaat uit politiek zure mensen zal enkel Sigfried Bracke ontkennen. Toch bij wie de N-VA wat kent. Want hoeveel kiezers zouden vijf andere N-VA'ers kunnen opsommen, ander dan bijna-Slimste mens ter wereld Bart De Wever en ex-VRT-journalist Siegfried Bracke?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, de wever, 13 juni |  Facebook | | |  Print