27-08-10

SCHEIDING VAN KERK EN STAAT IN VLAAMS BELANGISTAN?

Koenraad Elst, columnist bij ’t Pallieterke, is het standpunt van VB-senator Anke Van dermeersch over het afschaffen van de financiering van overheidswege van de godsdienstbeleving opgevallen. Hij knoopt er een paar bedenkingen over het VB aan vast. Bij het VB hebben ze liever dat er geen publieke discussie van komt.

                                                                                                       

Koenraad Elst: “Het VB is een huis met meerdere levensbeschouwelijke kamers. Er zijn daar, zoals in de brede Vlaamse samenleving, nogal wat mensen die een broertje dood hebben aan godsdienst en de Kerk, deels door de welbekende ontkerkelijking, deels omdat het nationalistisch vechtersmilieu, genre Filip Dewinter, temperamenteel weinig opheeft met wijwater en psalmen, deels ook door de wrok teruggaand tot de repressietijd toen de Belgische Kerk haar Oostfronters deerlijk in de steek liet. Dan heb je de zogenaamde nieuwheidenen, een strekking waarvan je ook bij de N-VA aanhangers vindt, in een andere variant ook bij Groen! en sp.a, maar die in het VB enkele topfiguren telt: Wim Verreycken, Francis van den Eynde, Peter Logghe, Hagen Goyvaerts. Uit die twee antikerkelijke hoeken van het VB had men nog nooit een eis tot drooglegging van de Kerk vernomen. Ook ex-katholieken begrijpen dat Vlaanderen niet volledig is zonder zijn abdijen en kathedralen.

                                                               

Bovendien hebben de levensbeschouwelijke fracties binnen het VB altijd de godsvrede (c’est le cas de le dire) in acht genomen. Bijvoorbeeld, een echt breekpunt had de vrijgeving van de euthanasie kunnen zijn. Het verbod op de ‘vrije’ of ‘Romeinse’ dood komt voort uit de christelijke stelling dat de mens niet autonoom is en de beslissing over zijn levenseinde aan God moet overlaten. Het VB heeft eensgezind voor de handhaving van dat verbod gestemd, terwijl sommige partijtenoren er zonder twijfel tegen waren. Dat komt mede doordat het geen concreet belang had, de VB-stemmen waren toch niet doorslaggevend; en door de zorg om de partij als instrument van de Vlaamse strijd geen schade toe te brengen. Eerst Vlaanderen onafhankelijk en van vreemde smetten vrij, daarna kunne we de ethische kwesties uitvechten.

                                                                 

Dan heb je de VB-katholieken, de sociologische gewoontekatholieken zoals een Gerolf Annemans, maar ook een belangrijke (en, naar mijn indruk, groeiende) militante strekking. Hier denkt men meteen aan Alexandra Colen, maar er zijn nieuwe gezichten, zoals Tanguy Veys. (Koenraad Elst had ook kunnen verwijzen naar het Limburgse VB-Kamerlid Annick Ponthier die zich ook kandidaat heeft gesteld voor de ‘gebedsgroep’ van Alexandra Colen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De ‘gebedsgroep’ is evenwel nog niet als gebedsgroep bijeengekomen. – AFF/Verzet) Merkwaardig genoeg is het juist in deze hoek dat de stellingname van Anke Van dermeersch over de kerkfinanciering actieve steun zou kunnen krijgen, onder zekere voorwaarden. Militante christenen inspireren zich vooral op voorbeelden in de VS, waar de scheiding van Kerk en staat strikt is, niet om de staat tegen de godsdienst, maar om de godsdienst tegen de staat te beschermen. Allicht was kardinaal Danneels nooit zo’n marionet van de Coburgs geworden als hij niet uit hun hand gegeten had.”

 

Koenraad Elst boomt er nog even op door, om dan te besluiten: “’Anke Van dermeersch wil haar landgenoten zover krijgen, hun zielzorgers en gebedshuizen zelf te financieren in plaats van dit door de staat te laten doen. Daar valt veel voor te zeggen, maar om dat realistisch te maken, zou ze best haar liberale achtergrond en haar expertise als fiscale jurist aanspreken om een revolutie in de hele geldhuishouding van dit land uit te denken.” De discussie is nog maar in beperkte kring gevoerd, en men heeft al een middel gevonden om een principiële kwestie te verhullen. Laat het niet verhinderen om Tanguy Veys en Anke Van dermeersch publiek met mekaar in debat te laten gaan over wat het VB nu wil over het al dan niet subsidiëren van de godsdienstbeleving. Men is maar beter goed geïnformeerd over de samenleving waarin men terecht zou komen in Vlaams Belangistan. Nadat het standpunt van Anke Van dermeersch verder bekend geraakte via deze website verzuchtte een VB’ster op de Facebook-pagina van Tanguy Veys: “Hopelijk ontstaat er hier geen vurige discussie over…” Veys antwoordde haar: “Dat zouden onze tegenstanders maar al te graag hebben, maar helaas pindakaas…”

 

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van dermeersch, veys |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.