30-09-10

HET VB HOUDT NIET VAN BETOGINGEN ALS GISTEREN

Wie gisteren in Brussel was, kon er niet naast kijken. Tienduizenden vakbondsleden en -militanten vulden de straten om te protesteren tegen blinde besparingen, waarbij de slachtoffers van de bankencrisis een tweede maal de rekening van de crisis zouden moeten betalen.

 

De vakbonden eisen het behoud en de versterking van de sociale beschermingsprogramma’s, de vrijwaring van de koopkracht van de werknemers en gepensioneerden, de creatie van kwaliteitsvolle jobs en een rechtvaardiger fiscaliteit. Uit zowat alle Europese landen waren er delegaties, ook uit landen die nog willen aansluiten bij de Europese Unie. We zijn niet op zoek gegaan naar het groepje Vlamingen waarmee VB’er Rob Verreycken een nieuwe vakbond wil oprichten, dat zou hopelozer zijn dan op zoek gaan naar Wally uit het Waar is Wally?-spel.

 

Het VB heeft gisteren geen woord gespendeerd aan de betoging en de motieven van de betogers, maar VB-volksvertegenwoordiger Jan Penris veroordeelde in het VB-partijblad van april 1993 al de “zogenaamde solidariteits- en politieke stakingen” waar de vakbonden zich aan “bezondigen”. De betoging van gisteren ging gepaard met beperkte stakingsacties, kwestie mensen de kans te bieden naar de betoging te gaan, maar dat is er voor het VB teveel aan. Het VB heeft “begrip voor de werknemerssolidariteit over bedrijven en sectoren heen. Doch deze solidariteit kan haar uitvoering vinden in andere dan stakingsacties (petities, geldinzamelingen, solidariteitsbetuigingen buiten de werkuren).”

 

Rob Verreycken is intussen bezig met een kleine ronde door Vlaanderen om zijn boek Welkom in Vakbondistan voor te stellen. Een paar dagen geleden was hij daarvoor in Leuven, volgende week donderdag 7 oktober is hij daarvoor in Gent (Brasserie Bridge, Sint-Baafsplein 21 – een avond ingericht door Voorpost). Rob Verreycken is duidelijk meer uit op de afbraak van de vakbonden dan op de opbouw van de werknemerssolidariteit.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, verreycken |  Facebook | | |  Print

29-09-10

ZAKELIJK BEDROG

Zoals aangekondigd deden gisteren Marie-Rose Morel en Koen Dillen in Humo hun boekje open over Filip Dewinter. Het interview bevestigt wat eerder al in het boek van Tom Cochez stond over de rol van Eric Deleu bij het via Knack bekendmaken van de ‘liefdesmails’ tussen Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke, en het veel te dure propagandamateriaal dat Dewinter via het bedrijf ARB van zijn vriend Eric Deleu door het VB liet aankopen.

 

Nieuw is dat ook gesjoemeld werd met een contract voor Euphony, bedrijf voor telefonie, internet en energie. Op een partijfeest in Bobbejaanland deelden VB’ers folders uit van Euphony. Toen Marie-Rose Morel daarover een vraag stelde op het eerstvolgend partijbestuur beet Dewinter bijna Morels neus af. Marie-Rose Morel: “In december van dat jaar (2007, nvdr.) kwamen Dewinter en Vanhecke lijnrecht tegenover elkaar te staan. Alle secretariaten en diensten van de partij moesten plotseling overschakelen naar Euphony, terwijl Proximus interessantere voorwaarden bood. Vanhecke weigerde het contract te tekenen. Waarop Dewinter hem op zijn ziekbed bedreigde: ‘Ik maak u kapot als ge dit niet tekent.’ Daar, op dat moment, heeft Dewinter het einde van Franks voorzitterschap aangekondigd. En Valkeniers wist dat.” Het was overigens Marie-Rose Morel die Bruno Valkeniers, op diens vraag, in contact bracht met toenmalig voorzitter Frank Vanhecke. Marie-Rose Morel: “Valkeniers wilde de politiek in, zei hij, en niet als backbencher. Later heb ik hem, bij mij thuis aan de keukentafel en in aanwezigheid van Vanhecke, tot in de kleinste details ingelicht over de wantoestanden in de partij.” Maar Bruno Valkeniers deed er niets mee, wilde enkel zijn eigen nieuwe job veilig stellen.

 

Het interview door Tom Cochez en Jan Antonissen is afgenomen ten huize Marie-Rose Morel. De vrouw des huizes verwijst naar de bloemstukken in de kamer. Marie-Rose Morel: “Ziet u de bloemstukken in deze kamer? Allemaal afkomstig van afdelingen uit het hele land. Dat is de kritiek van goedmenende militanten aan het adres van Filip Dewinter: ze blijven me in hun hart dragen. Met iedereen die vertrekt neemt de macht van ‘de Antwerpse gemeenteraad’ toe, en ook de vertwijfeling. Er is geen toekomst meer, tenzij voor één of ander kopstuk dat zijn dochter in de politiek lanceert.” Eerder in het interview wees Koen Dillen ook al op de mensen die reeds opstapten bij het VB. Koen Dillen: “Het gaat echt niet alleen om Marie-Rose Morel. Karim Van Overmeire, twintig jaar lang een boegbeeld, een potentiële voorzitter, is weg. Hetzelfde geldt voor Bruno Stevenheydens, een schitterend politicus met een afdeling in Beveren die – net als die van Marie-Rose in Schoten – groter is dan de afdeling Antwerpen van Dewinter. De potentiële opvolgers van Valkeniers zijn niet dik gezaaid.”

 

Zelf denkt Koen Dillen niet aan opstappen bij het VB. Koen Dillen: “Negenennegentig procent van de militanten blijven goedmenende, hardwerkende idealisten die strijden tegen het Belgisch establishment. Ik wil blijven ijveren voor de Vlaamse onafhankelijkheid.” Koen Dillen zou wel opstappen bij het VB mocht de voor negationistische uitspraken veroordeelde Roeland Raes uit het VB gezet worden. Koen Dillen: “De barbaarsheid van de nazi’s blijkt uit talloze misdrijven tegen de menselijkheid, maar van een opinie een delict maken is een brug te ver.” Zoals wij eerder al schreven is het in dienst houden van de veroordeelde ex-politiecommissaris Bart Debie de norm geworden voor het al dan niet nog VB-lid kunnen blijven. Koen Dillen: “Een partij die iemand in dienst neemt die is veroordeeld voor slagen en verwondingen én diefstal, en vervolgens iemand aan de deur zet voor een opiniedelict, mag mijn lidkaart terug verwachten.” Marie-Rose Morel vindt eveneens dat Roeland Raes niet mag veroordeeld worden voor zijn negationistische uitspraken. Ook met Marie-Rose Morel zou het VB een donkerbruine partij blijven, alleen de stijl zou misschien veranderen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, dillen, dewinter, deleu, valkeniers |  Facebook | | |  Print

POLITIEK BEDROG

Een aantal VB’ers, en zelfs VB-kaderleden, stemmen voor de N-VA, leert ons Dag Allemaal deze week.

 

In het Humo-interview zegt Koen Dillen (foto 2: rechts Koen Dillen, naast vader en VB-stichter Karel Dillen): “Ik beschik natuurlijk niet over de grote politieke inzichten van de men in black (Bruno Valkeniers, Gerolf Annemans, Bart Laeremans, Joris Vanhauthem en Filip Dewinter, nvdr.) van ons campagnefilmpje (voor een Republiek Vlaanderen, nvdr.), maar mijn indruk is dat Bart De Wever een foutloos parcours rijdt. Ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart ook voor een onafhankelijk Vlaanderen gaat. Maar ik twijfel aan het succes van de participatiestrategie van de N-VA.” Een aantal VB’ers hebben meer vertrouwen in Bart De Wevers strategie.

 

Een hoge partijbron zegt aan Dag Allemaal: “Een parlementslid van Vlaams Belang, vandaag nog altijd lid van de partij, vertelde mij afgelopen weekend dat hij op 13 juni voor Bart De Wever had gestemd. En hij is niet de enige. Een flink aantal kaderleden en verkozenen zegt mij precies hetzelfde. Ik zou zelf ook niet meer voor Vlaams Belang hebben gestemd, indien niet enkele vrienden van mij op de lijst van VB stonden. Zo niet kan ik mij voorstellen dat ik in deze tijden van communautaire onderhandelingen wel een nuttigere stem had kunnen uitbrengen.” Naast de ‘nuttige stem’ worden nog andere redenen aangehaald voor deze ongeziene kiesdissidentie. “Voor een deel is het uit balorigheid om wat er met de partij gebeurt”, vertelt een andere bron. “Een partij in evenwicht, met een gemeenschappelijk project kan een aantal tegenslagen hebben. Vlaams Belang daarentegen, dat niet meer in evenwicht is en waar één clan alle macht naar zich toe heeft getrokken, heeft vanzelfsprekend heel wat malcontenten aan boord. Voeg daar de recente electorale tegenslag bij, en het hek is van de dam. De partij staat nu op één poot te wankelen, veel is niet nodig om het volledig te doen kantelen.”

 

“Nu zoveel toptalenten koudweg opzij zijn gezet of de partij zelf de rug hebben toegekeerd (waarbij verwezen wordt naar Bruno Stevenheydens, Marie-Rose Morel, Frank Vanhecke en Karim Van Overmeire, nvdr.); vertel me eens wie nog op een geloofwaardige manier de broodnodige vernieuwing kan belichamen. Het is toch te gek voor woorden dat Frank Creyelman, kopman van de partij in Mechelen, benoemd is tot voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken in het Vlaams parlement. Alle respect voor Frank, maar hij heeft niet de capaciteiten van zijn voorganger Karim Van Overmeire.” ’t Pallieterke merkte een paar maanden geleden overigens op dat Frank Creyelman een meer dan gemiddelde belangstelling heeft voor de reizen die je kan maken als lid van de commissie Buitenlandse Zaken. Volgens Dag Allemaal zouden enkele ontevredenen zelfs met vuur spelen door te speculeren op een nieuw verlies bij de volgende verkiezingen, zodat Valkeniers wel zou móeten opstappen. “Het lijkt irreëel, maar er zijn inderdaad kaderleden die me dat ‘droomscenario’ toevertrouwden”, verklapt een ingewijde die het idee zelf afdoet als “compleet dwaas”.

 

Filip Dewinter erkent dat het wel eens kan dat enkele VB-kaderleden voor N-VA hebben gestemd, en dat een partij die ruziemaakt de verkiezingen verliest. Filip Dewinter: “De jongste jaren waren we geen toonbeeld van eenheid. Ik denk echter dat we nu gelouterd zijn. Een aantal leden heeft jammer genoeg de partij verlaten. Wie blijft, weet wat de voorwaarden zijn en dat de rangen gesloten moeten worden.” Benieuwd of Koen Dillen nog mag blijven. Men kan van hem toch niet zeggen dat hij de rangen gesloten houdt. Of is de zoon van de VB-stichter aanpakken zelfs voor Dewinter te hoog gegrepen?

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, n-va, dewinter, dillen |  Facebook | | |  Print

28-09-10

UITSPRAKEN FRANK VANHECKE BEROEREN VB-BASIS

In Humo doen vandaag Marie-Rose Morel en Koen Dillen hun boekje open over Filip Dewinter. We signaleerden hier al eerder dat de zoon van VB-stichter Karel Dillen niet gelukkig is met de gang van zaken in het VB, en in ’t Pallieterke liet verstaan dat voorzitter Bruno Valkeniers best zou opstappen na twee opeenvolgende verkiezingsnederlagen onder zijn voorzitterschap. Frank Vanhecke (als VB-voorzitter geïnterviewd op de foto hiernaast) liet intussen weten na zijn huidig mandaat als Europarlementslid niet langer op een verkiezingslijst van het VB te zullen staan. Voormalig VB-volksvertegenwoordiger Roeland Van Walleghem gelooft niet dat het gezegde ‘De honden blaffen, de karavaan trekt voorbij’ nog aan de orde is bij het VB.

 

In een commentaar op het interview in Humo zei Frank Vanhecke een paar zaken die nogal vanzelfsprekend zijn, maar toch voor opschudding zorgden. Frank Vanhecke: “Ik heb, na een conflict met de partijtop, niet deelgenomen aan de jongste federale verkiezingen. Het zou zeer onkies zijn om de volgende keer, wanneer het over de verlenging van mijn Europese mandaat gaat, wél weer een verkiesbare plaats te eisen: ik zal dus nooit meer op een lijst staan. Na afloop van mijn mandaat zal ik mijn leven verder opbouwen in de privésector.” Een verzoening met zijn vroegere compagnon de route Filip Dewinter acht Vanhecke bijzonder onwaarschijnlijk. Vanhecke: “Ik heb mijn meningsverschil met de partijtop tot driemaal toe op de partijraad gebracht. Soms was dat bijzonder emotioneel, maar telkens ben ik in de minderheid gesteld. Ik moet daaruit mijn conclusies trekken. (…) Veel goede mensen zijn intussen vertrokken. Vroeger was er een evenwicht in de partij, maar nu ligt de macht volledig én bewust bij de Antwerpse gemeenteraadsfractie. Niets wijst erop dat het in de toekomst anders wordt. Ik heb een aantal uitgebreide nota's aan de partijtop gestuurd: men heeft gemeend daar niets mee te moeten doen. Maar ik blijf overtuigd Vlaams-nationalist en lid van het Vlaams Belang.”

 

Bij het VB-voetvolk ontlokte het commentaar van Frank Vanhecke uiteenlopende reacties. Sommigen hebben alle begrip voor Vanhecke en loven zijn inzet de voorbije jaren. Men noemt hem “een figuur met stijl. Hij gaf het VB een waardigheid, die er voor zorgde dat veel ernstige mensen, die het goed menen met de Vlaamse zaak, over de streep werden getrokken en stemden voor het Vlaams Belang.” Anderen bekritiseren Vanhecke omdat hij de vuile was buiten hangt. “Wat bezielt u? U lijkt er een genoegen in te scheppen de partij te beschadigen. U kan zich niet voorstellen hoe diep u in mijn achting bent gevallen. Tot voor kort gaf ik u nog enig krediet omdat ik dacht dat u verblind was door een passionele verliefdheid. Het waait wel over als hij weer met zijn voeten op de grond komt. Niet dus, of zweeft ge nog?” Een ander schrijft aan Vanhecke dat het hem zou “sieren dat u uw vetbetaald jobbeke per direct overdraagt (…) in plaats van hypocriet aan uw rijkelijk fluweel te blijven plakken.” Voor de goede orde: als Frank Vanhecke ontslag zou nemen uit het Europees Parlement gaat zijn zetel in volgorde naar Marie-Rose Morel (ook al is die intussen geen VB-lid meer), dan Gerolf Annemans, Hugo Coveliers, en vervolgens pas nog een medestander van Frank Vanhecke: Koen Dillen.

 

Waar zowat iedereen het over eens is bij het VB, is dat het not done is om kritiek te ventileren via Humo. Moest kritiek zo nodig openbaar gemaakt worden, dan had Vanhecke het maar moeten doen in ’t Pallieterke. Voormalig VB-parlementslid Roeland Van Walleghem (61 j.) vindt dat er dringend meer openheid over het reilen en zeilen bij het VB moet komen. Hij gelooft niet dat het gezegde ‘De honden blaffen, de karavaan trekt voorbij’ nog aan de orde is bij het VB. Roeland Van Walleghem (op de Angeltjes-blog): “Er moet dringend een signaal komen van de (ivoren) Madoutoren. Communicatie is daar  blijkbaar niet meer aan de orde. De slogan de honden blaffen, de karavaan trekt voorbij, is niet meer aan de orde. De karavaan zou wil eens klein kunnen uitvallen. Vertel de waarheid zoals ze is. De militanten en kiezers hebben het recht dat te weten. Doe dat op een beschaafde, open en eerlijke manier. En indien het nodig is, moet de stal maar uitgemest worden. Alle betrokkenen die het goed menen met het Vlaams Belang zullen er wel bij varen. De korte pijn, weet u. Pas dan zullen alle verdachtmakingen ophouden. Meer dan dertig jaar strijd wordt hier  op de helling gezet. Zo kan het niet verder. Politiek liggen de kansen voor het rapen en men maakt er geen gebruik van. Men is blijkbaar meer begaan met andere zaken…Ook stilaan moegestreden, Roeland Van Walleghem.”

 

Vraag is natuurlijk of er wat kan veranderen als “de stal maar uitgemest (moet) worden”. Een andere handpop dan Bruno Valkeniers lost niets op. De macht van Dewinter lijkt nog altijd onaantastbaar. En Koen Dillen kan men om technische redenen ook niet zomaar zijn job en reisjes bij het Europees Parlement afpakken.

00:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, dillen, morel |  Facebook | | |  Print

27-09-10

LOUK

Bij het protest tegen het BAM-tracé voor een viaduct over Antwerpen, nu een tunnel door Antwerpen, werd in juni beroep gedaan op honden en hun bazen die in het Sint-Annabos gingen wandelen. Bleven in Antwerpen de honden braaf aan de leiband, of minstens toch in de buurt van hun bazen, in Athene duikt bij acties steevast een ‘autonome’ hond op.

Bij straatprotest op 12 december 2008 werd de hond voor het eerst opgemerkt, en sindsdien is hij er bij straatacties in Athene altijd weer bij (foto). Uiteraard die keer vorig jaar toen landbouwers uit protest melk lieten wegvloeien, maar ook bij andere acties is hij er telkens weer. In Griekenland gaat het bij protest vaak grimmig aan toe, maar dat is geen probleem voor de hond die intussen de naam ‘Louk’ kreeg. Omdat hij telkens weer bij protest in het straatbeeld van Athene verschijnt, en er niet voor terugschrikt zich in rellen tussen demonstranten en politie te mengen, is Louk is een ware  vedette geworden: goed voor een televisiereportage, een hommage en een eigen Facebook-pagina met een 43 000 ‘vrienden’.

Het is niet bekend of de hond die Filip Dewinter in juni op de Antwerpse Grote Markt aanviel zich door één van de YouTube-filmpjes over Louk liet inspireren.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

26-09-10

FOUTE COLUMN

Bart De Wever (foto 1) bewees deze week nog maar eens de waarheid naar zijn hand te zetten als dat hem goed uitkomt. In een column in De Standaard verzette hij zich tegen “de Waalse mythe dat de collaboratie een overwegend Vlaams gegeven was terwijl Franstalig België dapper verzet bood.” Tussendoor liet hij zich een paar keer ontvallen dat Le Soir – die kritisch bericht over de regeringsonderhandelingen in het algemeen, en Bart De Wever in het bijzonder – een “collaborerende krant” was. Terwijl de redactie weigerde verder te werken aan de krant toen de nazi’s Le Soir overnamen. En zelfs een alternatieve Le Soir maakte voor de door de nazi's gekaapte krant, wat een aantal redactieleden hun leven kostte.

Na SOMA-directeur Rudi Van Doorslaer en Bruno De Wever, docent geschiedenis aan de Universiteit Gent en broer van, donderdag in De Morgen, wees gisteren ook Herman Van Goethem, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, Bart De Wever terecht. Herman Van Goethem (in De Standaard): “De Wever moet weten (en hij weet het) dat de politieke collaboratie in Vlaanderen beduidend groter was dan in Wallonië, en dat omgekeerd het verzet daar groter was. (…) Bovendien schreeuwt De Wevers klaarblijkelijke trots over de o-zo-goede Vlaamse historici om aanvulling. Hoe komt het toch dat zij het verzet nauwelijks of niet bestuderen? Hoe komt het dat zo vele Vlamingen schamper doen over dat verzet terwijl uitgerekend vele verzetsmensen de juiste politieke keuze maakten en er hun leven voor veil hadden? Hoe komt het dat wij in Vlaanderen niet weten dat, naast de deportatie en moord op bijna 26 000 joden en zigeuners, meer dan 17 000 Belgen in Duitse politieke kampen omkwamen, terwijl anderzijds de 242 gefusilleerden na de bevrijding wel in het Vlaamse collectieve geheugen gebeiteld zijn? Hoe komt het toch dat zo vele Vlamingen de bevrijding uitsluitend blijven associëren met het alle verhoudingen in acht genomen marginale straatgeweld? In Frankrijk en Nederland kwam dat even goed voor, maar daar associeert men nu de bevrijding met de nederlaag van de nazi's en met de triomf van de democratie en van de mensenrechten. In België is 8 mei geen officiële feestdag.”

Herman Van Goethem noemt het anderzijds “ronduit schandalig” dat de RTBF het graf van vader De Wever opzocht als opstapje naar de vermelding dat grootvader De Wever lid was van het VNV, en vervolgens beelden uit te zenden van geüniformeerde collaborateurs. Bruno De Wever, auteur van een standaardwerk over het VNV, wees er in De Morgen op dat zijn grootvader, “die brave onderwijzer in Mortsel - Oude God, die in 1943 lid werd van het VNV, mijlenver van de concentratiekampen van Auschwitz stond.” Bruno De Wever: “Maar dat hij er níéts mee te maken had, zul je mij nooit horen zeggen. Er waren al anti-Joodse artikels in kranten en tijdschriften, het VNV had in zijn schoot al paramilitaire formaties opgericht die ook tegen Joden werden ingezet.” (Foto 2: Staf De Clercq die het VNV in de collaboratie duwde.) De politieke keuze van zijn grootvader kan Bart De Wever niet aangerekend worden, maar Bart De Wever kan wél 8 mei als feestdag voorstellen om aan te geven dat hij het verzet tegen de nazi’s belangrijker acht dan de collaboratie. Het zou veel achterdocht wegwerken, en heel wat mensen blij maken.

00:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever |  Facebook | | |  Print

25-09-10

DIETER SAMOY: IN MEMORIAM IN B&H-MAGAZINE

Blood and Honour-magazine 43.jpgIn het jongste nummer van het Blood and Honour-magazine (nr. 43, foto 1) zijn twee volledige bladzijden  voorbehouden voor een in memoriam. Op blz. 35 wordt de op 3 april 2010 overleden leider van de Afrikaner Weerstandbeweging Eugène Terre’Blanche geëerd. Op blz. 2 staat een in memoriam voor Dieter Samoy (foto 2), zanger van Kill Baby Kill! die zichzelf op 15 januari 2010 doodde nadat hij het vonnis vernam in de zaak van het molesteren van de Vlaming met rastakapsel Alain Bouillon en zijn Parijse-Gabonese vriend Rafaël Mensah.

 

Anders dan bij Eugène Terre’Blanche wordt niet Dieter Samoy’s levensverhaal in herinnering gebracht, maar worden drie fragmenten uit zijn song Diversity afgedrukt. “There’s nothing wrong with racial pride, so I don’t understand the fuss. Just take a look at the asians and blacks, they are even worse than us. Some say it’s wrong to be proud of being white, they say we’re all the same. So why were we born as different races, was it nature playing a game? / I’m proud of what I am, judge me all you want, I don’t give a damn. I’m a white European, true Skinhead. Loyal to my race until I’m dead. I’m proud of my bloodline, of my white ancestry. Well if that makes me a racist, then I’m proud to be. / If racism means admitting that’s there racial diversity, then you can call me racist and I’m fucking proud to be. It ain’t about hating the other races, it’s about loving your own. So you see, there’s nothing wrong at all, when racial pride is shown.”

Dat is evenwel een verschoonde versie van Diversity. Tussen de tweede en derde geciteerde strofe hoort onder andere nog: “Some say all men are equal, I can tell you that ain’t right. Pakis, Niggers, Muds and Spics: They sure as hell ain’t white. We all know that Niggers are lazy, while greed reflects the Jew. These stigmas didn’t invent themselves, they exist perhaps they are true.” Over Diversity en andere zaken zijn er in juli 2008 twaalf mails uitgewisseld tussen AFF/Verzet en Dieter Samoy. Volgens Samoy was de sleutelzin in Diversity “It ain’t about hating the other races, it’s about loving your own.” Onze reactie was toen: “Het is daarom zeker dat we in datzelfde nummer zaken horen als ‘We all know that Niggers are lazy (lui, nvdr.), while greed (hebzucht, nvdr.) reflects the Jew.’? Trots zijn op je eigen gemeenschap kan best, maar wordt ranzig als het is door anderen negatief af te schilderen.” Nog uit die correspondentie: de inschatting van de toen nieuwste cd van Kill Baby Kill!, A Prophet Returns. Volgens Samoy waren de teksten op die cd “lang niet meer zo provocerend en extreem” dan de eerste nummers van Kill Baby Kill!. Het is maar wat men “niet meer zo provocerend en extreem” noemt. Sinds 30 april 2009 staat de cd A Prophet Returns van Kill Baby Kill! op de Duitse indiceringslijst, lijst A. Wat betekent dat er volgens de Duitse overheid geweldsverheerlijkende teksten op staan en de cd daarom niet mag verkocht worden aan minderjarigen.

 

Het verwondert ons niet dat Dieter Samoy een in memoriam krijgt in het tijdschrift van Blood and Honour, gelet op de reacties vlak na zijn zelfdoding en Samoy’s optredens bij Blood and Honour in Australië, Polen en Engeland. Samoy zag die optredens vooral als een opportuniteit om te kunnen optreden. Dat hij nu blz. 2 krijgt voor een in memoriam in het Blood and Honour-tijdschrift wijst op het belang dat Blood and Honour aan Dieter Samoy en Kill Baby Kill! hechtte voor het verspreiden van haar racistische en nazistische ideologie. Zoals Diversity ook een ‘dankbare’ song is voor een aantal video’s (zie ook hier).

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

24-09-10

VLAAMSE NIJD EN WAALSE HUMOR

Aanstaande zondag 26 september worden in Sint-Truiden Waalse Feesten ingericht. Limburg heeft trouwens al lang een band met Wallonië, en meer in het bijzonder de provincie Luik. Limburg behoorde tot het Prinsbisdom Luik, en ontelbare Limburgers verdienden hun kost in de Luikse staalindustrie. Dat de Sint-Truidense burgemeester Ludwig Vandenhove lid is van B-plus helpt natuurlijk ook om de Waalse Feesten in Sint-Truiden georganiseerd te krijgen.

Maar er zijn er altijd die de pret willen bederven. Voorpost heeft aangekondigd de receptie bij de Waalse Feesten in Sint-Truiden te verstoren. Met “toeters, blazers, fluitjes, deksels, trompetten en al wat lawaai maakt” willen ze de receptie “enigszins opvrolijken”. Over vuvuzela’s wordt niet gerept. Volgens een persmededeling van Voorpost zijn Waalse feesten "op Vlaams grondgebied (...) een provocatie van jewelste." Even later herhaalt Voorpost nog eens dat dit "je reinste provocatie" is, en meldt de club van Luc Vermeulen (foto 1) dat Voorpost niet zal nalaten "op deze provocatie in te gaan". Voorpost heeft blijkbaar weinig nodig om zich geprovoceerd te voelen. Vervoer vanuit de traditionele vertrekpla(a)ts(en) voor Voorpost-manifestaties is geregeld. In 2008 voerde Voorpost al eens actie bij de Waalse Feesten in Sint-Truiden. Zonder vooraf het plaatselijk VB-bestuur in te lichten, wat kwaad bloed zette bij toenmalig VB-fractieleidster in de Sint-Truidense gemeenteraad Marleen Govaerts.

We ontkennen niemand het recht om fier te zijn op Vlaanderen, maar fierheid halen uit het verstoren van Waals Feesten in Vlaanderen is zielig. In Sint-Truiden laten ze het echter niet aan hun hart komen. De Waalse Feesten worden daar afgesloten met het Eerste Waals Humorfestival in Vlaanderen. Waar naast Bert Kruismans, de Waalse humoristen Les Frères Taloche, Alex Vizorek en Stefan Cuvelier – in het Nederlands – zullen optreden. Het is niet de grootste zaal van cultureel centrum de Bogaard die men daarvoor gereserveerd heeft, maar het is snel zijn om nog aan een toegangskaart te geraken.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorpost, vb-vrienden, wallonië, limburg |  Facebook | | |  Print

23-09-10

NSV AANVAARDT DISCRIMINERENDE VOORWAARDEN VAN SHARIA4BELGIUM

“Voor onze partij is het absoluut onaanvaardbaar dat dergelijke fundamentalisten hier ongestoord hun haatproza kunnen verspreiden. De overheid moet veel strenger optreden”, fulmineerde het Vlaams Belang nog in mei dit jaar tegen Sharia4Belgium. En nu wil Filip Dewinter tot tweemaal toe in debat gaan met Sharia4Belgium-woordvoerder Abu Imran, en is het VB verontwaardigd dat de universiteiten van Gent en Antwerpen daarvoor geen lokaal ter beschikking stellen. Wie begrijpt die mannen nog?

Aanvankelijk zou de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) enkel een debat organiseren tussen Filip Dewinter (artiestennaam voor Philip Dewinter) en Abu Imran (artiestennaam voor Fouad Belkacem) aan de Gentse universiteit (foto 1). Daar is nog een debat bij gekomen aan de Antwerpse universiteit (foto 2), al werd bij de organisatie ervan er meteen rekening mee gehouden dat wel eens naar een andere locatie zou moeten uitgeweken worden. “De weigering (een universiteitslokaal hiervoor ter beschikking te stellen, nvdr.) heeft niks met een standpunt te maken”, zegt de Antwerpse rector Alain Verschoren. “We willen gewoon niet dat er in onze lokalen een oorlogje wordt gevoerd. We hebben op dat vlak slechte ervaringen met bijeenkomsten van het NSV. Daarnaast is er ook de ervaring met Sharia4Belgium bij de lezing van Benno Barnard enkele maanden geleden.” De Antwerpse rector wil op 6 oktober, de voorziene datum van het 'groot islamdebat' in Antwerpen, gelijkaardige taferelen vermijden. “Het klimaat is nu niet sereen genoeg om een dergelijk debat rustig te laten verlopen”, zegt Verschoren. “Als het wat kalmer wordt, dan zullen we een nieuwe aanvraag in alle openheid opnieuw bekijken. Ik sluit niet uit dat het op een ander moment wel mogelijk wordt.” Aan de Gentse universiteit is het debat tussen Filip Dewinter en Abu Imran voorzien voor 4 oktober. Het NSV legt zich niet neer bij de weigering een universiteitslokaal ter beschikking te stellen voor hun debat en trekt daarvoor naar de Raad van State.

Voor ons mogen Filip Dewinter en Abu Imran gerust met elkaar in debat gaan. Of dat in een universiteitslokaal moet, is natuurlijk nog wat anders. De verwachting is niet dat de confrontatie Dewinter - Imran tot een hoogstaand debat zal leiden. Maar laat ze gerust in een achterzaaltje met elkaar debatteren, liefst honderd en meer dagen lang. Dan stichten ze intussen geen ander kwaad. Alhoewel. Wat kan het doel zijn van het debat dat het NSV wil inrichten? De collega’s van Blokbuster schrijven: “Het doel van een ‘debat’ tussen Dewinter en Abu Imran van Sharia4Belgium is uiteraard om publiciteit te krijgen en meteen alle moslims over eenzelfde kam te scheren als Sharia4Belgium.” Dat klopt. Maar intussen wordt ook duidelijk dat het NSV en VB uit zijn op een nieuwe rel, en daarvoor een discriminatie vanwege Sharia4Belgium slikken. Het Laatste Nieuws meldde gisteren in een klein berichtje dat één van de voorwaarden van Sharia4Belgium om deel te nemen aan het debat is “dat er geen Joden of afvallige moslims aan deelnemen”. Hallo? NSV en VB aanvaarden die eis? Blijkbaar wél. Het Laatste Nieuws meldde ook dat het Vlaams Comité voor Ex-moslims dreigt met een koranverbranding als het door het NSV georganiseerde debat met de moslimextremisten van Sharia4Belgium doorgaat. En wie is de belangrijkste steunverlener van het Vlaams Comité voor Ex-moslims van Peter Velle? Het VB. Op wiens website zijn de rapporten van dat Comité integraal en eerst te lezen? Bij Filip Dewinter.

Het is duidelijk dat een debat tussen Dewinter en Imran geen meerwaarde zal opleveren, alleen extremistische standpunten die zich nog zullen verharden. Met als ‘surplus’ een provocatie uitgelokt door kringen dicht bij het VB.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, nsv, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

22-09-10

“BRUNO VALKENIERS, VEROORDEEL DE VEROORDELING!”

Koen Dillen, zoon van VB-stichter Karel Dillen, schrijft wekelijks  in ’t Pallieterke. Doorgaans onder de schuilnaam Guitry. Als de nood het hoogst is, ondertekent hij echter met zijn echte naam. De veroordeling van Roeland Raes (foto) voor negationisme vorige week (1, 2) is zo’n uitzonderlijke reden. In ’t Pallieterke roept Koen Dillen deze week VB-voorzitter Bruno Valkeniers op om de veroordeling van Roeland Raes te (eh...) veroordelen.

Koen Dillen blundert al in zijn openingszin. Koen Dillen: “Roeland Raes, de gewezen ondervoorzitter van het Vlaams Blok, is vorige week door het Hof van Beroep in Gent veroordeeld wegens negationisme, in Vlaanderen gedefinieerd als het minimaliseren, banaliseren of goedpraten van de genocide op de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het proces heeft lang aangesleept en de gevangenisstraf die Raes in eerste aanleg kreeg, werd in beroep geschrapt, wegens het overschrijden van de redelijke termijn. Maar de veroordeling ten gronde is er en Roeland Raes moet een flinke boete betalen.” Raes is nooit in Gent veroordeeld voor negationisme.

Aanvankelijk moest Raes voor de rechtbank in Antwerpen verschijnen nadat het Forum van Joodse Organisaties daar klacht had neergelegd tegen Raes. Raes’ advocaat Piet Noë bewoog hemel en aarde om de zaak naar Brussel te verplaatsen, officieel omdat Raes zijn uitspraken voor een Nederlandse cameraploeg in Brussel had gedaan. Noë ontketende een procedureslag zonder voorgaande, zodat als Raes nu geen gevangenisstraf meer heeft gekregen wegens het overschrijden van de redelijke termijn voor de uitspraak, dit in belangrijke mate te wijten is aan de procedureslag voor de verhuis van het dossier van Antwerpen naar Brussel. Maar in Gent, daar is de zaak-Raes nooit behandeld.

Koen Dillen vervolgt: “Laat me van meet af aan duidelijk zijn:ik ben het grondig oneens met wat Raes destijds aan een Nederlandse televisieploeg verklaarde en vind de hele cijferdiscussie over de holocaust onzindelijk. (…) Ten tweede is het absurd te denken dat men het nationaalsocialisme kan bagatelliseren door de holocaust te ontkennen. (…) Maar dat neemt niet weg dat de veroordeling van Roeland Raes een regelrechte schande is en dat het Vlaams Belang de morele plicht heeft het op te nemen voor zijn ex-senator. Want Roeland Raes is, net zoals Vlaams Belang in Gent in 2007, veroordeeld wegens een opiniedelict, op basis van een muilkorfwet (…). Frank Vanhecke heeft op zijn blog terecht aangestipt dat Karel Dillen in een van zijn laatste toespraken diepe spijt heeft uitgedrukt over het feit dat zijn partij de wet destijds mee had goedgekeurd. Men moet de legaliteit van een wet erkennen, maar legitimiteit is nog iets anders. De racismewetten noch de negationismewet zijn legitiem. Ze behoren tot het arsenaal van wapens waarmee België via het rijkelijk gesubsidieerde Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding de vrije meningsuiting inperkt."

"Bovendien dreigt de negationismewet het antisemitisme net in de hand te werken. Zijn Rwandese met machetes afgeslachte zwarten minder waard dan Joden? Waarom mag die genocide wel ontkend worden?” Dat geen enkele belangrijke Joodse organisatie de afschaffing van de wet tegen het negationisme eist, omdat die wet het antisemitisme in de hand zou werken, is waarschijnlijk toch wel een teken dat de Joodse organisaties de wet tegen het negationisme toch wel nuttig en nodig vinden. Niet? Maar Koen Dillen wordt niet gehinderd door die bedenking: “Het wordt tijd dat er geprotesteerd wordt. Zoals in Frankrijk. België leverde in augustus, op basis van het Europees aanhoudingsmandaat, Vincent Reynouard uit aan de Franse justitie. Deze ingenieur en vader van acht kinderen heeft enkele jaren geleden een brochure gepubliceerd waarin hij de holocaust en het bestaan van de gaskamers ontkent en dat mag in Frankrijk niet, net zo min als in Vlaanderen. Reynouard kreeg een fikse geldboete en zit voor een jaar in de gevangenis. Voor opinies, voor een mening, voor een opvatting die voer voor historici moet zijn en niet voor rechtbanken."

"In Duitsland zat Ernst Zündel jarenlang in de gevangenis, in eenzame opsluiting, voor gelijkaardige feiten: het publiceren en verspreiden van revisionistische geschriften. Hij zat van 15 februari 2007 tot 1 maart van dit jaar in de cel, bijna drie jaar.” Koen Dillen haalt dan “de linkse Amerikaanse linguïst en mensenrechtenactivist Noam Chomsky” aan die een petitie voor de vrijlating van Reynouard ondertekende. En verder de Leuvense hoogleraar Jean Bricmont die nog bij EPO boeken publiceerde. En verder nog allerlei Fransen. Van voormalig voorzitster van het Europees Parlement Simone Veil, over schrijver Michel Houellebecq, tot de broer van Daniël Cohn-Bendit. Koen Dillen besluit: “Het wordt tijd om deze wetten (de Franse en de Belgische wet tegen het negationisme, nvdr.) af te schaffen. Ze beperken de vrije meningsuiting en werken het antisemitisme in de hand. Komaan, Bruno Valkeniers, toon eindelijk eens wat moed, vervoeg het lijstje van de edelmoedige personaliteiten hierboven en veroordeel de veroordeling van Roeland Raes!”

Eind augustus schreef Koen Dillen in ’t Pallieterke nog onder zijn nom de plume Guitry dat Bruno Valkeniers, na de twee kiesnederlagen onder zijn voorzittersschap, best zou opstappen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dillen, valkeniers, raes, negationisme |  Facebook | | |  Print

ALS KOEN DILLEN HET AFF CITEERT

Koen Dillen (foto) die de afschaffing van de wet tegen het negationisme vraagt om het antisemitisme tegen te gaan. Geen argument is Koen Dillen te dol om zijn gelijk te bewijzen. Als hij het AFF citeert, gaat hij ook al sluw te werk.

Koen Dillen na Noam Chomsky geciteerd te hebben (zie het artikel hierboven): “En het is niet zo dat Chomsky de enige linkse intellectueel is die zich tegen het criminaliseren van dit soort opvattingen verzet ‘en zich dus kan vergissen’ zoals de ‘anti-fascisten’ van het AFF op hun site schrijven. Anderen in Frankrijk deden dat naast hem: Simonne Veil… (en dan volgen de namen van nog dertien Fransen, waaronder de broer van de fractieleider van de Groenen in het Europees Parlement Daniel Cohn-Bendit).”

We hebben deze paragraaf aan een aantal onbevooroordeelde mensen voorgelegd, en iedereen las het als dat het AFF zich vergist als het schrijft dat Chomsky de enige linkse intellectueel is die zich verzet tegen… Wat wij in werkelijkheid schreven is: “Frank Vanhecke haalt er de Amerikaanse professor Noam Chomsky bij die een paar dagen geleden zei dat de Franse wet tegen het negationisme een vrije samenleving onwaardig is, het vastleggen van de historische waarheid die doet denken aan de sinistere dagen van het stalinisme en nazisme. Frank Vanhecke vergat er nog bij te vertellen dat Chomsky een linkse professor is,  maar ook Linksen kunnen zich al eens vergissen.”

Wie het zinnetje van Koen Dillen herleest, ziet dus dat hij ons niet echt letterlijk citeert. Koen Dillen maakt er wat van, om dan daar naar te verwijzen als hij schrijft “zoals de ‘anti-fascisten’ van het AFF op hun site schrijven”. Uit onze enquête blijkt daarenboven dat Koen Dillen door zijn zinsconstructie de indruk wekt dat wij zouden geschreven hebben dat Chomsky de enige linkse intellectueel is die… Of hoe je zonder echt te liegen, toch zaken in een verkeerd daglicht kan stellen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dillen, negationisme |  Facebook | | |  Print

21-09-10

DE ENE BETOGING IS NIET DE ANDERE

Vandaag zijn we precies honderd dagen na de federale parlementsverkiezingen op 13 juni. Het goede nieuws is dat er verder onderhandeld wordt. Het slechte nieuws is dat men nog steeds over de staatshervorming praat, de zware sociaal-economische dossiers zijn nog niet aan bod gekomen.

Bart De Wever speelt intussen hoog spel. Terwijl hij de communautaire onderhandelingen op de spits drijft, slinkt met de dag de mobilisatiekracht van de radicale Vlaams-nationalistische achterban. Donderdag 22 april betoogden amper iets meer dan tweeduizend betogers in Vilvoorde voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Sommigen zagen een veelvoud van die “meer dan tweeduizend” opstappen in Vilvoorde, maar het is niet duidelijk na hoeveel pinten bier ze tot die conclusie waren gekomen. Vorige zondag werd op initiatief van het Taal Aktiekomitee (TAK) betoogd voor een gelijkaardig thema: tegen de verfransing van de bij Brussel gelegen gemeente Wezembeek-Oppem. Volgens de organisatoren stapten een duizendtal mensen op (foto 1), en dat voor een betoging waar sinds 2 augustus voor gemobiliseerd werd. Alle mogelijke meningsverschillen opzij werden gelegd. En volk tot en met uit Ieper voor aangevoerd werd.

Wat een verschil met Antwerpen diezelfde zondagnamiddag. Op initiatief  van de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal wandelden/betoogden een gelijkaardig aantal mensen als in Wezembeek-Oppem tegen het plan om een brug, tunnel of een combinatie van die twee op het bij volksraadpleging weggestemde BAM-tracé dwars door Antwerpen te leggen. De betogers kwamen op voor het Meccano-tracé (foto 2). Hier werd slechts sinds 7 september voor opgeroepen, en was het niet nodig Groen!- of welke andere militanten ook uit het hele land met bussen aan te voeren. Geen slecht woord over trommelkorpsen, maar in Wezembeek-Oppem was dat op cultureel vlak het beste dat men mee had; in Antwerpen stapte Helmut Lotti mee op.

Conclusie? De slagkracht van de radicale Vlaams-nationalisten neemt zienderogen af, er zijn belangrijker zaken dan de communautaire kwesties, en met louter Vlaamse bevoegdheid hebben we nog niet noodzakelijk beter bestuur.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, antwerpen, actie |  Facebook | | |  Print

20-09-10

SAMEN TEGEN DE BINNENLANDSE VIJAND, MAAR...

“Ik zie dat bepaalde mensen met hun tong zo diep in de zionistische reet zitten dat ze ondertussen de ribbenkast van binnen kunnen schoonlikken.” “Dat zo’n kwallen nog durven buiten komen, zal ik nooit begrijpen.” “Het VB is een neo-liberale partij geworden tot en met. Van de partij die wijlen Karel Dillen stichtte blijft niks meer over. Als je niet pro-joods bent of liberaal, kom je niet meer aan de bak in de partij.” Ja, de VB’ers waren de voorbije week weer eens lief voor elkaar. Aanleiding was een pagina uit Ons Verbond, blad van het KVHV-Gent, vorige donderdag door VB-volksvertegenwoordiger Tanguy Veys op Facebook gepost. Pagina met een artikel waarin zwaar werd uitgehaald naar Tanguy Veys.

In het KVHV-artikel wordt verwezen naar een pro-Israëldemonstratie op 6 juni 2010 in Brussel. “Onder de manifestanten, in volle eindsprint naar de belangrijke verkiezingen van juni toe, vinden we beroepspoliticus Tanguy Veys, derde op de lijst van het Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen en een week later nipt verkozen Kamerlid. Terwijl militanten van die partij markten afschuimden, uitgerukte verkiezingsborden herstelden en kilometers liepen om pamfletten te bussen, vond de man op de één of andere manier tijd om zich te verplaatsen naar Brussel, een overwegend Franstalige manifestatie met buitenlandse en Belgische vlaggen bij te wonen omwille van een thema dat in de verste verte niets met de belangen van Vlaanderen te maken heeft. Nochtans heeft de man geen familieleden in Israël (…). We zouden in steden als Antwerpen of Brussel met grote joodse en Arabische gemeenschappen kunnen begrijpen dat bepaalde politici die gevoeligheid electoraal zouden willen verzilveren. Tegelijkertijd rijzen echter paradoxen. Nationaliteit moet volgens Vlaams Belang verbonden zijn met burgerschap. Dat betekent zich assimileren, en uw lot verbinden aan het onze, de oude cultuur loslaten en de onze overnemen. Een VB-politicus die precies stemmen wil ronselen vanuit de veronderstelling dat men zijn lot niet met het onze verbonden heeft, dat is toch wel zeer eigenaardig.”

“Ten tweede verweet Filip Dewinter de AEL indertijd een Joods-Palestijns conflict te willen importeren in onze straten. Hij heeft daar overigens overschot van gelijk in. Enkele jaren verder neemt zijn partijgenoot deel aan een manifestatie die precies dat als bedoeling heeft. (…) Ten derde, electoraal stelt de joodse gemeenschap weinig voor. Om ter ridicuulste antisemitische theorieën hebben het graag over een wereldwijde joodse lobby met disproportionele macht. Wat beweegt een kandidaat bij verkiezingen om zijn tijd te steken in electoraal niet-lonende acties? Dat vertrekt ofwel van een irrationeel, blind en karikaturaal filosemitisme ofwel gaat dat precies uit van de veronderstelling dat deze ridicule complottheorieën juist zijn. In beide gevallen kunnen we ernstig twijfelen aan ’s mans oordeelkundige bekwaamheid, politiek talent en algemene intelligentie. (…) De kiezer was duidelijk. De man behaalde 1 080 voorkeurstemmen in zijn thuisstad Gent, wat in de tweede electorale markt in Vlaanderen met 178 000 kiesgerechtigden toch een prestatie te noemen is. Met 5 381 stemmen in de ganse provincie resulteerde dat in het minste resultaat van alle Oost-Vlaamse verkozenen. Ook binnen zijn eigen lijst wordt hij geklopt door bijvoorbeeld Steve Herman die relatief en absoluut, zowel in zijn Aalsterse thuismarkt (die de helft is van Gent) als over de ganse provincie, meer stemmen haalde.”

“Dankzij de particratische correctiemechanismen, waardoor de lijststem verdeeld wordt naargelang de positie die de partijbonzen u op de lijst geven, werd de plaats in het pluche toch verzekerd. ‘Ik heb alles aan de partij te danken’ is een letterlijk citaat van de man over zijn mandaat. Door partijpolitieke zetbazen in een volksvertegenwoordigend orgaan zetelen en belangen dienen die de Vlaamse niet zijn. Deze democratische paradox is misschien de grootste van al.” Gisteren liepen alle hier geciteerde VB’ers broederlijk in dezelfde wandeltocht “dwars door Wezembeek-Oppem”. Samen tegen de binnenlandse vijand, maar dat wil niet zeggen dat men het over alles eens is. (Rechts op de foto, verscholen achter een andere pro-Israëlmanifestant: Tanguy Veys)

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veys, israël, internationaal, kvhv, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

19-09-10

REPUBLIEK VLAANDEREN

Republiek-Vlaanderen.jpgJe zal maar eens in Kreta of elders in het buitenland zijn, en terugkeren naar België. Borden langs straten en pleinen verwelkomen je in de Republiek Vlaanderen (foto).

Het VB lanceerde vorige woensdag haar campagne rond het thema Republiek Vlaanderen. VB-voorzitter Bruno Valkeniers: “Stilaan stelt iedereen vast wat het Vlaams Belang al jaren zegt: het gaat niet meer. Of om het met de woorden van de beroemde conference van Toon Hermans te zeggen: de duif is dood. Geen Belgische goochelaar die de duif nog nieuw leven kan inblazen.” RechtsActueel signaleerde dat de Republiek Vlaanderen-campagne het resultaat is van samenwerking met Vlaams cultuurfilosoof en publicist Johan Sanctorum. Johan Sanctorum is de man die mee achter de Facebook-pagina van de naakte VB-stemster ‘Hilde De Breuckere’ zat. De Republiek Vlaanderen-affiches hadden dus leuker gekund, maar blijkbaar deinst het VB daarvoor terug. “Deze man (Johan Sanctorum, nvdr.) is sinds de aanstelling van voorzitter Bruno Valkeniers één van de ‘ideologische vernieuwers’ bij de partij”, schrijft RechtsActueel. Hoezo ideologische vernieuwing? In 1994 publiceerde Wim Verreycken al zijn boekje Republikeins Pamflet. Of bedoelt RechtsActueel met ideologische vernieuwing: Johan Sanctorum heeft een idee van Wim Verreycken van onder het stof vandaan gehaald?

Het idee van een Republiek is geen slecht idee. Het is zelfs een goed idee. Gaat het VB op dezelfde weg verder en verduidelijkt het nu eens wat – om het bij een actueel thema te houden – het VB wil met de scheiding van Kerk en Staat? Moet de subsidiëring van de katholieke godsdienstbeleving verder gezet worden of, zoals senator Anke Van dermeersch wil, stopgezet worden? De meningen lopen daarover nogal uiteen bij het VB, horen we. En wat wordt het buitenlands beleid van de Republiek Vlaanderen? In het zomernummer van Ons Verbond, blad van het KVHV-Gent, pleit men voor absolute neutraliteit “om te vermijden dat de gebreken van onze politieke elites ertoe leiden dat de Vlaamse staat zich in kaders laat meespelen die niet in het belang zijn van onze bevolking.”  De Republiek Vlaanderen is nog geen feit, of er wordt in Vlaams-nationalistische kringen al gewaarschuwd voor “de gebreken van onze politieke elites”.

00:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, vb, sanctorum |  Facebook | | |  Print

18-09-10

KORANVERBRANDING GING NIET DOOR

Morgen wandelen de dappersten van de Vlaams-nationalisten “dwars door Wezembeek-Oppem”. Vorige zaterdag verzamelden ze aan de hoofdzetel van het VB, aan het Madouplein in Brussel, om te protesteren tegen de bouw van een islamitisch gemeenschapscentrum twee huizenblokken verder dan Ground Zero in New York.

Een “succesvolle actie” meldt Filip Dewinter op zijn website. Het is maar wat je een “succesvolle actie” noemt. Slechts tweehonderd mensen bij deze anti-islamactie, waarvan minstens de helft zijn of haar job als personeelslid of mandataris te danken heeft aan het VB. Het is dan toch niet écht een succes te noemen. Dat burgemeester Freddy Thielemans (PS) de aan de Amerikaanse ambassade geplande actie daags tevoren verboden heeft, zodat de verzamelplek verplaatst werd naar het Madouplein om de hoek, het zal toch niet de overtuigde anti-islamiet tegengehouden hebben.

En hoe verging het VB’er en Voorpost’er Björn Roose die aangekondigd had in zijn tuin “misschien” een koranverbranding te organiseren? In navolging van de Amerikaanse dominee Terry Jones. Roose heeft zijn koran niet verbrandt. Ten eerste omdat hij vorige zaterdag niet thuis is geweest. Ten tweede omdat het in Vlaanderen niet toegelaten is in je tuin papier te verbranden. Ten derde omdat hij het niet over zijn hart krijgt om “zelfs het grootste snertboek” in brand te steken. Ten vierde omdat zijn koran “een pracht van een sokkel vormt” voor zijn afgodsbeeldje van Moloch (foto).

Ten vijfde wilde Roose “die van AFF uit zijn kot lokken.” Wel vond Roose onze reactietijd “niet bijster snel” aangezien hij vorige week woensdag al zijn artikel postte, en deze blog er pas ’s zaterdags over publiceerde. Björn Roose zal het toch wel overleefd hebben dat we pas nu schrijven over zijn koranverbranding-die-niet-doorging?

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, dewinter, roose |  Facebook | | |  Print

17-09-10

“VAN OPPOSITIE TOT ELITE”

In Aalst, dé carnavalstad van België, is er dit jaar voor het eerst geen echte Prins Carnaval-verkiezing. Er waren twee kandidaten Prins Carnaval, maar één van de twee ziet het niet meer zitten nadat zijn concurrent de meeste van de mogelijke sponsors kon strikken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 belooft het in Aalst spannender te worden.

Voormalig Vlaams Belanger Karim Van Overmeire (foto 1, Karim Van Overmeire in een carnavalstoet in Aalst) heeft vorige week zijn nieuwe partij gepresenteerd: Aalst Anders en Beter. In 2012 wil hij ermee in de bestuursmeerderheid geraken. Karim Van Overmeire was dertig jaar lid van Vlaams Belang, maar begin juli keerde hij de partij de rug toe omdat hij zich niet meer kon vinden in de visie van de partijtop. Nu heeft hij een nieuwe partij uit de grond gestampt. Karim Van Overmeire: “Dit initiatief is nodig omdat de drie traditionele partijen in het stadsbestuur bijna uitsluitend met ruzies en geblokkeerde dossiers in het nieuws komen. Als zij in 2012 opnieuw de meerderheid vormen, krijgen we dezelfde ruzies. Vlaams Belang belandt volgende keer ongetwijfeld opnieuw in de oppositie. Daarom denk ik dat alleen een nieuw initiatief de situatie kan deblokkeren.”

Voor Aalst Anders en Beter vond Van Overmeire een bondgenoot bij Lijst Dedecker. “Ons nationaal bestuur heeft de goedkeuring gegeven om in het project van Van Overmeire te stappen. LDD blijft onafhankelijk als partij in Aalst, maar we zullen samen naar de verkiezingen van 2012 trekken”, legt Sally Van den Bergh van LDD-Aalst uit. Onafhankelijk gemeenteraadslid Willy Van Mossevelde, schepen van 1995 tot 2006, is de derde die de beginselverklaring van Aalst Anders en Beter ondertekende. Willy Van Mosselvelde: “Ik heb de voorbije drie jaar als onafhankelijke gezeteld in de gemeenteraad en ik heb gemerkt dat ik wel veel inbreng had, maar dat ik daarmee maar weinig resultaat kon boeken. Samen staan we sterker.” Het programma van Aalst Anders en Beter is Vlaamsgezind en sociaal-economisch rechts. Origineel kunnen we het niet noemen. Het VB-Aalst stapte in meerderheid niet over naar de nieuwe partij van Karim Van Overmeire. Jens van der Kelen, verantwoordelijke voor de jongerenwerking van het VB in Aalst stapt wél over. Ook Jan Lievens (foto 2), gemeenteraadslid in Lede en parlementair medewerker van Karim Van Overmeire, stapt over naar de nieuwe partij. Jan Lievens werkt(e) nochtans al elf jaar beroepshalve voor het VB.

Lievens onderschrijft de publieke stellingname van een aantal Oost-Vlaamse VB'ers bijna een jaar geleden: "Een politiek gemarginaliseerde structurele oppositiepartij kan in de komende jaren ongetwijfeld nog een aantal mandaten en personeelsstatuten garanderen, maar dit is niet het doel van ons politiek engagement. De meest efficiënte weg om ons programma, of minstens delen daarvan, te realiseren, is via beleidsdeelname. Beleidsdeelname is vanzelfsprekend geen doel op zich. Het is ook geen keuze voor of tegen zogenaamde gematigdheid of radicalisme. (…) Misschien biedt de polarisatiestrategie meer garanties op electoraal succes, maar dit verhaal stopt op de avond van de verkiezingsoverwinning. Voor het overige is er alleen maar de vage hoop dat er 'ooit' wel eens 'iets' zal gebeuren. Deze afwachtende houding lijkt ons niet de meest efficiënte op een ogenblik dat we, zowel inzake het communautaire als inzake immigratie, in cruciale jaren zitten. Het is bovendien geen eerlijke houding tegenover onze kiezers die hun vertrouwen aan ons geven en hopen dat we niet alleen vanuit het pluche ons programma declameren maar ook proberen om het te realiseren."

In het Vlaams Blok Magazine van februari 2004 legde Jan Lievens al uit: "Van oppositie tot elite: het is de doelstelling van het Vlaams Blok. Het is tevens de moeilijkste fase in het bestaan van een partij: de transformatie van een oppositiepartij naar een beleidspartij. Maar er is geen weg terug: het Vlaams Blok heeft de ambitie om Vlaanderen te besturen. De oppositie is de meerderheid in potentie. Aan ons om dat waar te maken en een Vlaamse elite te vormen die daadwerkelijk Vlaams is." Hoogmoed komt vóór de val.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aalst, van overmeire |  Facebook | | |  Print

16-09-10

WORDT ROELAND RAES NU UIT HET VB GEZET?

Na de veroordeling in eerste aanleg van Roeland Raes zei Filip Dewinter de uitspraak in beroep af te wachten om te zien of het VB Raes als partijlid zou moeten buitenzetten. Gisteren is Roeland Raes in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor zijn negationistische uitspraken. Wordt Roeland Raes nu uit het VB gezet?

Frank Vanhecke was VB-voorzitter toen Roeland Raes zijn twijfels uitte over de echtheid van het dagboek van Anne Frank en de omvang en systematiek bij de uitroeiing van Joden onder het nazi-regime. Over Frank Vanhecke kan veel gezegd worden, maar niet dat hij een ijverige blogger is. Zeven berichten op zes maanden tijd, er zijn er die beter doen. Twee van die zeven artikeltjes verschenen deze week. Het eerste voorbije dinsdag toen bekend geraakte dat Suske & Wiske-tekenaar Willy Vandersteen in het nazitijdperk als ‘Kaproen’ antisemitische tekeningen en andere spotprenten maakte in de lijn van de Nieuwe Orde (foto 1). Frank Vanhecke: “Dat de familie Vandersteen zich publiek op de borst klopt, is allicht (menselijk en zakelijk) goed bedoeld, maar ik had een ‘et alors?’ meer geapprecieerd. Vandersteen was een kind van zijn tijd, en dan nog?” Nu Roeland Raes (foto 2, rechts) opnieuw veroordeeld is voor zijn negationistische uitspraken postte Frank Vanhecke (foto 2, links) voor de tweede maal op één week tijd een bericht op zijn blog. Deze keer om te zeggen dat hij “de veroordeling van Roeland Raes een schandaal vind(t), een democratische rechtstaat onwaardig.”

Frank Vanhecke haalt er de Amerikaanse professor Noam Chomsky bij die een paar dagen geleden zei dat de Franse wet tegen het negationisme een vrije samenleving onwaardig is, het vastleggen van de historische waarheid die doet denken aan de sinistere dagen van het stalinisme en nazisme. Frank Vanhecke vergat er nog bij te vertellen dat Chomsky een linkse professor is,  maar ook Linksen kunnen zich al eens vergissen. De Franse wet tegen het negationisme kennen we niet, maar de Belgische laat wel toe historische correcties aan te brengen. Anders is het als men daarbij de gruwel van het nazisme wil minimaliseren en/of goedkeuren. Maar het is niet Frank Vanhecke die nu moet oordelen over het lot van Roeland Raes bij het VB. Het is huidig VB-voorzitter Bruno Valkeniers die dat moet doen. Valkeniers verklaarde eerder dat bij het VB geen plaats is voor “nazisten”, en het zal hem ongetwijfeld bekend zijn dat het VB mee de wet tegen het negationisme goedkeurde. Misschien meer om de overheidssubsidies voor de partij veilig te stellen, maar soit. Men mag toch verwachten dat een senator en ondervoorzitter handelt volgens de wetten die de partij mee goedkeurde.

Roeland Raes is gisteren in beroep opnieuw schuldig bevonden aan negationistische uitspraken. De straf van vier maanden cel met uitstel die hij in eerste aanleg kreeg, werd teruggebracht tot een eenvoudige schuldigverklaring omdat de redelijke termijn voor een uitspraak overschreden is (de zaak sleept al aan sinds 2001, deels door vertragingsmanoeuvres van Raes’ advocaat Piet Noë, deels door fouten van het gerecht, deels door toevalligheden zoals een bommelding en ziekte van een magistraat). Maar er is geen twijfel mogelijk: Raes is schuldig bevonden aan negationistische uitspraken, en moet het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en het Forum van Joodse Organisaties elk een schadevergoeding van 1 800 euro betalen. Zal het VB haar voormalige senator en ondervoorzitter niet langer lid laten blijven van de partij? Als men een voor racisme, overmatig politiegeweld en schriftvervalsing veroordeelde Bart Debie in dienst houdt als VB-perswoordvoerder, waarom zou men dan de voor negationisme veroordeelde Roeland Raes niet langer lid laten blijven van het VB?

Het VB mag ons altijd verrassen, maar we vrezen dat het VB een partij zal blijven waar negationisten thuis zijn. Overigens vindt Roeland Raes zijn straf best zwaar. In een reactie aan Joods Actueel zei Raes: “Ik vind het wel flink veel dat ik 1 800 euro aan het Joods Forum én aan het Centrum voor Racismebestrijding moet betalen." Kom, kom. Met zijn parlementair pensioen is dat niet onoverkomelijk. Het feit dat Raes aan het Centrum en het Forum een schadevergoeding moet betalen, ligt hem allicht meer op de maag. "Bovendien is dit  al negen jaar geleden gebeurd”, zegt Raes. Denkt Roeland Raes intussen dan anders over het dagboek van Anne Frank en de Jodenvervolging? In elk geval is hij niet van plan vrijwillig op te stappen uit het VB. Voorzitter Bruno Valkeniers zegt eerst het arrest van het hof van beroep te willen lezen vooraleer een uitspraak te doen over het verdere lidmaatschap van Raes.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: raes, vanhecke, negationsime |  Facebook | | |  Print

15-09-10

VANDAAG UITSPRAAK IN HOGER BEROEP OVER ROELAND RAES

Bij het VB klagen ze steen en been omdat voormalig VB-voorzitter Frank Vanhecke op 17 september voor de rechtbank in Dendermonde moet verschijnen voor een racistisch artikel in het VB-krantje voor Sint-Niklaas, maar eerst is er nog – in principe vandaag – uitspraak in hoger beroep in Brussel over de voor negationisme veroordeelde voormalige ondervoorzitter van het VB Roeland Raes.

Op 12 december 2008 werd de voormalige ondervoorzitter en partij-ideoloog van het Vlaams Blok/Belang Roeland Raes (foto 1) veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel wegens uitspraken in het Nederlandse televisieprogramma Netwerk waarin Raes zijn twijfels uitte over het planmatig karakter van de Holocaust. De aanklagers in de zaak-Raes verweten Raes het “schromelijk minimaliseren” van de Holocaust. Dat blijkt volgens hen duidelijk wanneer je de transcriptie van het televisie-interview leest. Een argument dat gehoor vond bij de rechtbank in eerste aanleg in Brussel. De rechtbank hield bij het bepalen van de strafmaat wel rekening met de onvoorstelbare lange termijn die nodig was om tot een uitspraak te komen. Deels was die lange tijd veroorzaakt door procedurefouten bij de rechtbank in Antwerpen die de zaak aanvankelijk behandelde, deels door wat wij als vertragingsmanoeuvres van Raes’ advocaat Piet Noë interpreteren, en deels door zaken waar niemand van de partijen in het geding aan kon doen (een bommelding in het Justitiepaleis, ziekte van een magistraat…). Niet onbelangrijk in deze zaak is overigens dat Roeland Raes al vele jaren de negationistische literatuur – hijzelf noemt het revisionisme – genegen is.

Vlak voor de negationismewetgeving in maart 1995 van kracht werd prees Raes in het Voorpost-blad Revolte nog een negationistisch boek en verdedigde hij in een ander artikel de stelling dat met de wet op het negationisme de vrijheid van meningsuiting beknot wordt. Dat alle wetten begrensd worden door weer andere wetten, wil er bij Raes en anderen maar niet in. De vrijheid van meningsuiting is een hoogst belangrijk goed, maar het minimaliseren of ontkennen van de Holocaust mag niet leiden tot een vermindering van het historisch besef over misdaden tegen de menselijkheid. Toenmalig VB-voorzitter Karel Dillen verplichtte Raes zeer tegen Raes’ zin de wet op het negationisme goed te keuren. In het eerstvolgend Revolte-nummer luidde het verontschuldigend: “Het Vlaams Blok heeft met alle reserves de wet goedgekeurd, wél beseffend dat geen enkele wet de vrije gedachte, het vrij – ook historisch – onderzoek kan afremmen.” Een vette knipoog naar het Vrij Historisch Onderzoek van de gebroeders Verbeke, bij herhaling veroordeeld voor de promotie van boeken van negationistische inslag. Op 3 september 2003 Siegfried en Herbert Verbeke, vonnis in beroep bevestigd op 14 april 2005. Op 19 juni 2008 nog eens Siegfried Verbeke, terwijl hij ook al in het buitenland veroordeeld werd. Op 18 juni 2010 nog eens Herbert Verbeke.

Dat het VB de negationismewet in 1995 goedkeurde was vooral ingegeven door de vrees anders haar partijdotaties te verliezen. Later liet het VB haar begrip voor een en ander vallen. Zo weigerden de Europarlementsleden van het VB in januari 2005 een resolutie over de herdenking van de Holocaust, antisemitisme en racisme goed te keuren, en weigerde het VB in april 2005 een aanpassing van de negationismewet goed te keuren – aanpassing opgelegd door een protocol van de Raad van Europa inzake informatica-criminaliteit (!). Nam Roeland Raes ontslag als senator en ondervoorzitter van het VB omwille van de verontwaardiging die het televisie-interview destijds veroorzaakte, hij kon verder rustig actief blijven bij het VB. Als VB-bestuurslid in zijn gemeente Lovendegem, als medewerker bij het VB-archief, als bestuurslid van de vzw Egmont die de boeken van het VB uitgeeft, en als gecoöpteerd lid van de VB-partijraad. Na zijn veroordeling op 12 december 2008 zei Filip Dewinter dat het VB de uitspraak in beroep afwacht om te zien of het VB Raes als partijlid zou moeten buitenzetten. Het Debie-scenario dus. Hoe dat afliep weten we intussen.

De zaak in beroep werd op 22 juni 2010 behandeld. In principe volgt vandaag de uitspraak. Op 8 november 2009, bij gelegenheid van een Reimond Tollenaere-herdenking, huldigde Voorpost nog de intussen 75-jarige Roeland Raes (foto van Roeland Raes bij deze huldiging). Het uitblijven van een definitieve veroordeling van Roeland Raes inspireerde om nog maar eens lezingen in te richten waarin de Holocaust 'genuanceerd' wordt, getuige de lezing die de Britse Holocaustontkenner David Irving (foto 2) op 5 juni in een hotel aan de Vlaamse kust gaf. Intussen weten we het dat het of all places in Knokke was. Op 21 augustus gaf David Irving opnieuw een lezing in ons land, deze keer in Brussel.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: raes, negationisme |  Facebook | | |  Print

14-09-10

“EEN SECUNDAIR PROBLEEM”

Met de komst van Ivan De Vadder zou De Zevende Dag minder een lifestyleprogramma worden, en meer de controverse opzoeken. Voor ons hoeft de controverse niet persé, gewoon doorvragen naar de feiten volstaat. Maar op een zeldzame keer na hebben we er nog niets van gezien. Integendeel.

Voorbije zondag mocht Gerolf Annemans (foto) zijn nog niet verschenen boek over de ‘ordentelijke opdeling’ van België voorstellen. Er werden wel de juiste vragen gesteld, maar het antwoord van Gerolf Annemans ging bij Ivan De Vadder het ene oor in, het andere oor weer uit. De Vadder haalde de opmerking van flamingant Matthias Storme aan dat het bijzonder moeilijk zal zijn om de bestanden opgeslagen bij de federale dienst Financiën te splitsen. Annemans ziet een kans tot een snel akkoord hierover (hoezo?), en anders moeten die bestanden maar gekopieerd worden en moet iedereen er maar “zijn ding mee doen op zijn grondgebied”. Als de Vlamingen denken dat Brussel tot het Vlaams grondgebied behoort, de Walen denken dat de in overgrote meerderheid Franstalige Brusselaars bij hen horen, en de Brusselaars zelf in de gegeven omstandigheden dan maar hun eigen koninkrijk of republiek Brussel uitroepen, dreigen die Brusselaars twee tot drie keer de rekening te moeten betalen. Voor Gentenaar Ivan De Vadder was het geen reden om door te vragen.

Ivan De Vadder merkte ook op dat volgens een voorbije zaterdag in Het Laatste Nieuws verschenen enquête driekwart van de Vlamingen meent dat België moet blijven bestaan. Gerolf Annemans noemde het een “secundair probleem” (zie De Zevende Dag, op 6’23”). Gerolf Annemans herinnerde zich dat begin jaren negentig eens een opiniepeiling uitwees dat 38 % van de bevolking de splitsing van België wil. “Alles fluctueert.” Maar dat is toch nog altijd een minderheid van de bevolking. Kan de onafhankelijkheid van Vlaanderen dan tegen de wil van een ruime meerderheid van de Vlamingen in de maag gespitst worden? Ivan De Vadder ging echter over naar de volgende vraag aan Gerolf Annemans: “Wanneer verschijnt uw boek?” Annemans hoopt tegen de volgende boekenbeurs. Dat wordt daar gezellig. Ivan de Vadder die zijn boek Pleidooi voor een eerlijke politiek signeert, en even verderop Gerolf Annemans.

Het interview met Gerolf Annemans was helaas niet het enige interview met gemiste kansen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, vlaanderen, roma |  Facebook | | |  Print

13-09-10

GROOTSTE RUKKER VAN NEDERLAND BEKEND IN VLAANDEREN

Eind vorige maand schreven we hier terloops dat op het Stormfront-forum gediscussieerd werd over neonazi’s die hun sperma naar een donorbank willen brengen om het voortbestaan van het blanke ras te verzekeren. De zaak heeft in Nederland intussen geleid tot krantenartikels, radio-interviews en televisiereportages. De Morgen schreef er vorige donderdag over.

Patrick de Bruin (31 j., foto 1) lanceerde de discussie op het Stormfront-forum waar hij berichten post  onder de weinig originele schuilnaam ‘Brown’. Hij wil zijn zaad doneren, maar slechts als het terecht zou komen bij een blank koppel. Zo wil De Bruin het ‘arische ras’ versterken en een tegengewicht bieden voor het hoge geboortecijfer onder moslims. Om de discussie te lanceren diepte De Bruin een vijf jaar oude tekst op die eerder verscheen op de website van Bloed Bodem Eer Trouw (BBET). Bij een medisch centrum in Amsterdam en in Utrecht werd Patrick de Bruin wandelen gestuurd. De meeste Nederlandse spermabanken weigeren donoren die voorwaarden stellen aan hun donatie. Een ziekenhuis in Arnhem ging eerst wél in op de voorwaarde van De Bruin, maar vernietigde zijn zaad toen de ophef over de zaak ontstond. Bij een medisch centrum in Elsendorp (in het Nederlandse Noord-Brabant) heeft men De Bruins sperma aanvaard en verder bewaard. Volgens de directeur van dat medisch centrum stellen wel meer mensen voorwaarden, en waarom een onderscheid maken tussen een man die weigert donor te zijn voor een lesbische vrouw en een man die enkel voor blanke koppels wenst te doneren? Er is nog geen zaad van De Bruin vrijgegeven: ten vroegste kan dat pas nadat over een half jaar een bloed- en urineonderzoek duidelijk maakt dat de donor geen HIV heeft. De Nederlandse beroepsvereniging van spermabanken gaat de regels bij donatie nu scherper stellen. Een rondvraag bij Vlaamse spermabanken leert dat in Vlaanderen nergens eisen van donoren aanvaard worden.

Bij het artikel in De Morgen stond een foto van Patrick de Bruin bij een betoging van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) in Amersfoort vorig jaar (hier een andere foto van die betoging, Patrick de Bruin vlak achter de drager van een vlag met het Keltisch kruis). Maar Patrick de Bruin gaat ook wel eens op stap in Vlaanderen. Op foto 2 zie je Patrick de Bruin als hij in Overpelt door de politie werd tegengehouden, op weg naar een Adolf Hitler-herdenking van de Combat 18-versie van Blood and Honour Vlaanderen op 19 april 2008. Een jaar later, op 16 mei 2009, was Patrick de Bruin alweer in Limburg. Deze keer als organisator van een concert in Kinrooi met Kategorie C, een op voetbalhooligans gerichte Duitse groep. Bij een concert van Kategorie C in Antwerpen bleek de groep slechts een handvol Vlamingen en vooral Duitsers te mobiliseren, bij de Vlamingen waren er slechts enkele voetbalhooligans en bijna uitsluitend rechts-radicalen en neonazi’s. Ook nog vorig jaar werd Patrick de Bruin opgemerkt bij een NSV-actie in Gent. Bij een interview op de nationalistische zender Radio Rapaille noemde Tim Mudde Patrick de Bruin bij herhaling “de grootste rukker van Nederland”. Ook in Vlaanderen is Patrick de Bruin een bekende. Toch in bepaalde milieus.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal |  Facebook | | |  Print

12-09-10

MARIE-ROSE MOREL: NU OOK COLUMN IN 'HET LAATSTE NIEUWS'

Het zijn weer drukke tijden voor Marie-Rose Morel. Donderdagavond ging ze naar de première van de musical Dans der vampieren. Ook Filip Dewinter was er. De stemming bij het binnenkomen was meteen in de juiste sfeer. Vrijdag was er de voorstelling van het boek Welkom in Vakbondistan van Rob Verreycken (foto). Gisteren kreeg Morel een twee bladzijden groot interview in Het Laatste Nieuws, en vanaf morgen verschijnt in dezelfde krant elke week een column van Morel.

Haar verhaal is bekend: begin vorig jaar werd bij Marie-Rose Morel baarmoederkanker in een vergevorderd stadium vastgesteld, eind vorig jaar werd de Schotense genezen verklaard, maar drie maanden geleden werd opnieuw kanker vastgesteld. De klassieke geneeskunde biedt geen uitweg meer, Morel probeert het nu op een alternatieve manier. Parallel hiermee: op hetzelfde ogenblik als bekend geraakt dat Morel aan kanker lijdt, zegt Filip Dewinter dat de speeltijd voor Morel over is. Ze komt niet op de kandidatenlijst voor de Vlaamse parlementsverkiezingen op 7 juni 2009. Na strubbelingen over de plaats op de lijst wordt Marie-Rose Morel lijstduwster bij de Europese verkiezingen – het idee dat Morel vanop de tweede plaats ervan verzekerd is om samen met Frank Vanhecke naar Straatsburg te kunnen trekken, is nogal gênant gezien de vermeende liefdesrelatie tussen die twee. Spijts 108 629 voorkeurstemmen geraakt Morel niet verkozen,  Filip Dewinter is met 150 584 voorkeurstemmen weg met de tweede zetel in het Europees parlement (en schenkt die aan Philip Claeys). Voor de federale verkiezingen eerder dit jaar wordt Marie-Rose Morel op de valreep nog een plaats op de Senaatslijst aangeboden, maar Morel en Frank Vanhecke weigeren de aangeboden plaatsen. Tussendoor vecht Morel een echtscheiding uit, laat ze verstaan voor vrijheid en blijheid voor neonazi’s te zijn, en volgt ze een opleiding vastgoedmakelaar bij een voor fraude veroordeelde vastgoedmakelaar.

Intussen probeert Marie-Rose Morel zoveel als mogelijk te genieten van het leven. Ze liet een poolhouse in haar tuin installeren, boekte een cruise langs de kust van Mexico en Honduras (“Gepland voor na mijn pensioen, maar ik doe ‘m nu.”) en een skivakantie (samen met VB-senator Jurgen Ceder) nog na de datum die de dokters haar gegeven hebben als uiterlijke dag van leven. Voor haar kinderen Alexander en Marnix heeft ze briefjes klaargemaakt die soulmate Frank Vanhecke hen zal geven bij bepaalde gebeurtenissen. Was er haar ziekte niet, het was misschien toch tot een relatie gekomen met Frank Vanhecke. Marie-Rose Morel (gisteren in Het Laatste Nieuws): “Ik ben een vrije, gescheiden vrouw, maar ik heb geen relatie. Misschien zou ik die wel gehad hebben, als ik niet ziek was geweest. En misschien zou dat dan wel met Frank zijn geweest, ook al kennen we elkaar al zo lang en is er tussen ons geen coup de foudre meer. Frank is mijn soulmate, geen twijfel over. Maar ’t ligt zo moeilijk. We hebben zo’n beladen voorgeschiedenis samen. (…) Ik heb de voorbije zeven, acht maanden vlinders in de buik gevoeld. Maar ik heb ervoor gezorgd dat de kans zich niet voordeed, met die man. (…) Niet nu ik met één been in het graf sta.”

Marie-Rose Morel rekent erop dat wie haar “bij leven gekoeioneerd heeft, het fatsoen zal opbrengen om weg te blijven van mijn begrafenis.” Bedoelt ze Filip Dewinter?, Gerolf Annemans? Marie-Rose Morel: “Het zou te gemakkelijk zijn om te zeggen dat ik spijt heb van mijn keuze voor het Vlaams Belang. Ik ben er drie maanden geleden uitgestapt, maar ik heb er nog veel vrienden. (…) Ik stel vast dat mijn gevecht binnen die partij niets heeft uitgehaald. En ik stel vast dat ik van alle partijen, van rechts tot links, opbeurende wensen heb ontvangen, behalve van het VB. Ach, het zou hypocriet zijn mochten ze dat nu wél doen. Dewinter en Annemans, en hun emotionele intelligentie is daar überhaupt niet groot genoeg voor. Maar eerlijk, au fond maakt het me niets meer uit. Ik leef maar met één schrikbeeld meer: dat van twee kinderen die achter de kist van hun moeder aan lopen. Dat kan ik niet aan. Dat wil ik niet.” De redactie van AFF/Verzet wenst Marie-Rose Morel sterkte toe, zoals wij dat ook bij het eerste slechte nieuws voor Morel hebben gedaan. Maar of een column in Het Laatste Nieuws nu hoeft? Ze heeft al een blog bij deredactie.be, en bij deredactie.be noch Het Laatste Nieuws denken ze eraan om iemand van het andere uiterste aan het politieke spectrum even vaak een forum te geven.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

11-09-10

OOK KORANVERBRANDING IN MOERZEKE-HAMME ?

Vandaag wordt in Gent actie gevoerd (foto 1) omdat de Millenniumdoelstellingen (halveren van de armoede, basisonderwijs voor alle kinderen, gelijke kansen voor iedereen, minder kindersterfte…) dreigen niet gehaald te worden. In Brussel wordt actie gevoerd omdat er plannen zijn een paar huizenblokken verderop van Ground Zero in New York een islamitisch gemeenschapscentrum te bouwen. Eenmaal raden waar het VB niet en waar het VB wél zal zijn?

Filip Dewinter rekent op tweehonderd mensen om met spandoeken, een toespraak en het afgeven van een protestbrief de bouwplannen in New York te dwarsbomen, en in één moeite door de Amerikaanse president “Barack Hussein Obama” uit het Witte Huis in Washington weg te krijgen. Wil Dewinter het protest in New York opgezet door Pamela Geller en Robert Spencer nadoen, Björn Roose (persverantwoordelijke en nationaal secretaris van Voorpost, en VB-personeelslid voor de partijwerking in het Waasland) wil Terry Jones nadoen, de predikant van een protestantse sekte in Verenigde Staten die “een koran, misschien wel honderden” wil verbranden. Björn Roose (illustratie 2) kondigde eerder deze week op zijn blog aan: “Als het weer zaterdag wat mee zit, steek ik in mijn tuin misschien wel een koran in brand (ja, ik heb er een) en gooi ik het filmpje op het net, maar intussen kan u zich al warmen aan de prachtige beelden van een andere brandende koran. Of u kan genieten van een andere mogelijkheid om creatief om te gaan met het boek van de proleet.” Het belooft vandaag prachtig weer te worden. Björn Roose woont tegenwoordig in Moerzeke-Hamme. Of CNN vandaag naar daar zal afzakken, is echter weinig waarschijnlijk. 

Het VB hield eerder al een krantenverbranding door Alexandra Colen tegen, en zette Björn Roose aan om een grote kuis te houden in zijn vorige blog. Benieuwd of het VB deze keer haar personeelslid laat begaan. Zelfs Geert Wilders vindt een koranverbranding “een slecht idee”.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, actie, dewinter, roose |  Facebook | | |  Print

10-09-10

ROB VERREYCKEN EN MARIE-ROSE MOREL PRESENTEREN…

Vandaag stelt Rob Verreycken (foto) op een persconferentie zijn nieuw boek Welkom in Vakbondistan voor. Het is eens wat anders dan een boekje over de VMO.

Volgens de achterflap van het boek ontdekte Rob Verreycken “onwettige praktijken, machtsmisbruik, inmenging in overheidstaken, afwending van belastingsgeld naar de eigen kas, het uitbouwen van een financieel-economisch imperium dat de politiek beïnvloedt, enzovoort”, en maken de vakbonden “zich schuldig aan de misleiding van de Vlaamse werknemers, die worden wijsgemaakt dat het in hun belang zou zijn om de vermolmde Belgische constructie nog langer in stand te houden. De Vlaamse zaak en de kritiek op de wanpraktijken van de drie Belgische vakbonden zijn volgens de auteur géén verschillende zaken.” Zou het kunnen dat Rob Verreycken zijn boek met een zekere vooringenomenheid geschreven heeft?

Er is kritiek te leveren op de vakbondswerking, maar dat gaat dan meer over het gebrek aan strijdvaardigheid dan dat ze opereren binnen een Belgische context of dat ze mee zorgen voor de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen. Rob Verreycken zegt op te komen voor meer vakbondsvrijheid, door de afschaffing van het monopolie van de drie grote vakbonden bij sociale verkiezingen te bepleiten. Als een vos de passie preekt, letten de kippen beter op. Hoe meer vakbonden, hoe meer verdeeldheid, en hoe meer kans voor de werkgever om een akkoord met één vakbond te sluiten dat de facto bindende gevolgen heeft voor alle werknemers. Disfunctioneren van vakbonden los je niet op door méér vakbonden, maar door meer interne democratie.

Marie-Rose Morel schreef als voorzitster van de ‘vakbondscel’ van het VB het voorwoord bij het boek van Rob Verreycken, en zal straks het boek mee voorstellen. Na het ontslag van Marie-Rose Morel bij het VB is het een agendapunt geweest in het VB-partijbureau: of het wel kan dat een niet-partijlid, en dan nog wel Morel, het voorwoord schreef bij een VB-boek. Maar het mocht. Marie-Rose Morel bedreigt daarmee niet de zitjes voor de partijtop in het partijbureau en het parlement. En als Marie-Rose Morel wil meewerken aan een antivakbondsboek, op dat punt gaat het VB de Schotense niet tegenwerken.

Voor het boek dat Rob Verreycken zou schrijven over mistoestanden bij kleine en middelgrote ondernemingen, en multinationals, een Vlaamse Aus der schönen neuen Welt, is het wachten tot de dag dat Kerstmis en Pasen samenvallen. 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, verreycken, boeken, morel |  Facebook | | |  Print

"MEER RAAK DAN VERWACHT"

De Standaard publiceerde voorbije woensdag al een recensie van Rob Verreyckens boek. Vlaams Belang houdt niet van vakbonden (en omgekeerd), Vlaams Belang neemt de vakbonden op de korrel en De partij schiet meer raak dan verwacht waren de koppen bij de recensie van Bart Brinckman.

Bart Brinckman is chef-Wetstraat bij de De Standaard-redactie. Over het VB weet hij van wanten. Zijn kennis over de sociale relaties is daarentegen beperkt. “De auteur is op zijn minst bevooroordeeld”, schrijft Bart Brinckman over het boek Welkom in Vakbondistan van Rob Verreycken. “De provocerende en vermoeiende slogantaal werkt na verloop van tijd op de zenuwen. Maar niemand kan ontkennen dat een aantal opgelijste mistoestanden een discussie waard is.” Als voorbeeld van “mistoestanden” vermeldt Brinckman onder andere “Verreycken vraagt zich (…) af waarom diverse ambtenaren hun lidgeld van de vakbond via een overheidspremie bijna volledig krijgen terugbetaald, elke belastingbetaler – ook wie niet bij een vakbond is aangesloten – betaalt het bedrag.”

We hebben even rond gebeld en hoorden telkens dat de vakbondspremie bij ambtenaren niet eens drie maanden vakbondslidgeld dekt. Het verschilt wat van sector tot sector, maar doorgaans is het zo. Dat die vakbondspremie betaald wordt door de belastingbetaler is nogal logisch. Ook de lonen van de ambtenaren worden betaald door de belastingbetaler. Zoals die belastingbetaler ook… het overgrote deel van de VB-partijkas vult. In de privé-sector, de metaalsector bijvoorbeeld, bedraagt de vakbondspremie veel meer dan in de overheidssector. En waarom zou de overheid voor haar werknemers niet hetzelfde mogen doen als de zo geroemde privé-sector? Voor Rob Verreycken is het echter een “mistoestand”; voor Bart Brinckman “een discussie waard”.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, verreycken, boeken |  Facebook | | |  Print

09-09-10

GEZONDE KOST

Yves Pernet (Voorpost en RechtsActueel) reageerde op ons halal-artikel voorbije dinsdag met: Quick-halal: AFF geeft solidaristen gelijk. De vreugde om het ‘gelijk’ moet groot geweest zijn. Yves Pernet postte zijn reactie al in dezelfde nacht als ons artikel online ging. Maar Yves Pernet vergist zich.

Onze kritiek op het kapitalisme haalden wij niet “mits de nodige vertraging” bij solidaristen, maar stond al in de beginselverklaring van het Anti-Fascistisch Front (AFF) gepubliceerd in 1974. Yves Pernet was toen nog niet geboren. En het zijn ook niet Pernets helden zoals Joris Van Severen die ons inspireerden. Yves Pernet pleit voor “de herwaardering van onze eigen culturele tradities”, maar heeft “geen nood aan een socialistisch avontuur of aan de sociaal-democratie, die uiteindelijk toch verzandt in een links-liberaal verhaal over multiculturaliteit en andere onzin.” Iemand moet Yves Pernet eens het boekje Koken met Steve cadeau doen, sociaal-democraten hebben wel degelijk oog voor “lekker Vlaams” eten.

We zouden er niet op terug zijn gekomen, hadden de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) gisteren niet een actie gevoerd waarbij ze – fijnzinnig als altijd – in een aantal warenhuizen gedroogde varkensneuzen legden tussen de halalproducten. “De verkoop van halal vergroot het onderscheid tussen moslims en niet-moslims, wat de integratie allesbehalve ten goede komt”, schrijft het VBJ.  Het VBJ dat pleit voor de integratie van moslims, wie had dat ooit gedacht? Als ze consequent zijn organiseren de VBJ’ers binnenkort ook een actie tegen het koosjer eten dat in de Delhaize aan de Plantin-Moretuslei in Antwerpen wordt aangeboden. Of wil het VBJ niet dat ook de orthodoxe joden zich in de Vlaamse samenleving integreren?

Foto’s: 1. Gezonde kost bij Voorpost. De stukjes tomaat in de vorm van een Odal-runeteken. 2. VBJ-actie gisteren.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vbj, voorpost, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

08-09-10

ZELFS HITLER KRIJGT BELGIË NIET GESPLITST

Het einde van België is nog niet in zicht, een oprisping van Laurette Onkelinx het voorbije weekend ten spijt. Men krijgt niet eens het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst of het zit er bovenarms op, wat zou het dan met België?

Gerolf Annemans is eraan voor zijn moeite. De voorbije zomer heeft hij amper een dag verlof genomen, zo hard was hij bezig met het schrijven van zijn boek De Ordentelijke Opdeling van België. Het VB doet er alles aan om de indruk te wekken dat de splitsing van België zonder chaos kan verlopen. De jonge wolven van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) Gent zien anders toch wel een paar problemen. Volgens hen beschikt Vlaanderen “zeker en vast over de middelen (…) om een geopolitiek leefbare entiteit te zijn” maar… “De Vlaamse onafhankelijkheidskwestie is (…) een schadelijke factor voor de (…) buitenlandse investeringen waar we momenteel nog op vertrouwen, de onstabiliteit van België en de mogelijke perceptie van onstabiliteit in een nieuw onafhankelijk land zal weinig investeerders aantrekken en er mogelijks aanmoedigen om zich elders te vestigen.” Een tweede probleem is volgens het KVHV Gent – wij zouden er niet aan gedacht hebben – het ontbreken van een militaire industrie in Vlaanderen. “Het grootste deel hiervan bevind zich (…) in Wallonië en zal dus niet ter beschikking staan van een onafhankelijke Vlaamse staat.” Last but not least “de wegen en binnenwateren (…) zijn enkel een troef als onze buurlanden de verderzetting van deze wegen en binnenwateren onderhouden. Het grote voorbeeld hiervan is de onenigheid tussen België en Nederland over de Westerschelde. Indien dergelijke problemen ontstaan omtrent het onderhoud van snelwegen die verder lopen door Wallonië kunnen onze troeven zomaar wegsmelten voor de zon. Het is daarom noodzakelijk dat Vlaanderen goede relaties onderhoud met Wallonië als het maximum rededement wil halen uit dergelijke middelen.”

Het komt er dus op aan een goede verstandhouding te leven met de Franstalige Belgen, of het zal niet goed gaan met het onafhankelijke Vlaanderen. Overigens blijkt een meerderheid van de Belgen, zowel in het Franstalig als het Nederlandstalig landsgedeelte, gehecht te blijven aan België. Zo blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven, de UCL en ULB, afgenomen in mei dit jaar, in volle regeringscrisis, waarvan de resultaten echter pas gisteren bekend geraakten. Meer autonomie voor de regio’s, maar tegelijk ook meer toenadering, is voor velen het doel. De meeste ondervraagden zijn dan ook voorstander van onderhandelingen, waar met toegevingen naar een compromis gezocht wordt. Geweld wordt door iedereen afgewezen. De meeste ondervraagden zien de toekomst wel fatalistisch tegemoet. Velen vermoeden het einde van het land, al willen ze het zelf niet. De gevoelens tegenover de andere taalgemeenschap zijn overwegend positief: respect, sympathie en bewondering staan bovenaan. Bij de N-VA- en VB-kiezer is dat wel anders.

Intussen moet het olijke duo André Flahaut (PS, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers) en Danny Pieters (N-VA, voorzitter van de Senaat) bekijken hoe de situatie rond de regeringsvorming en staatshervorming gedeblokkeerd kan geraken. En dan moetende regeringsonderhandelaars nog beginnen aan het sociaal-economisch menu! Flahaut en Pieters zullen de nodige creativiteit moeten gebruiken. Adolf Hitler heeft de zaak ook al eens bekeken, en hij geraakte er niet uit. Bekijk hier het filmpje.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, vlaanderen, belgië |  Facebook | | |  Print

07-09-10

"DE VRAAG VAN DE CONSUMENT BEPAALT HET AANBOD"

In het jongste nummer van het Vlaams Belang Magazine klaagt het VB over “de opmars van halalproducten in onze samenleving”. Warenhuisketen Carrefour wordt daarbij in het bijzonder in het vizier genomen. “Door het louter aanbieden van halalwaren, geeft men de fundamentalistische moslims – die de invoering van de sharia bepleiten – immers de gelegenheid hun strenge islamitische regels op te dringen.” Vooreerst biedt Carrefour niet “louter” halalproducten aan. Ten tweede rept het VB met geen woord over de reactie van Carrefour, die nochtans al op 11 augustus naar Filip Dewinter is verstuurd.

“Het is (…) niet onze taak als retailer om enig politiek of religieus standpunt in te nemen”, schreef Carrefour in haar brief aan Dewinter. “De leidraad bij het bepalen van het assortiment in onze winkels is de vraag van de consument die in de buurt van een bepaalde winkel woont. Net zoals we bijvoorbeeld in Vlaanderen – waar we graag een fris glaasje witte wijn drinken – meer witte wijn in het assortiment hebben dan in Wallonië, passen we ook het aanbod in andere afdelingen aan aan de vraag van onze klanten. Zo hebben we bijvoorbeeld ook een uitgebreid aanbod Italiaanse producten in winkels waar veel klanten met Italiaanse roots hun inkopen doen. Vanuit hetzelfde principe betekent dit dat we in een aantal (stedelijke) winkels inderdaad een assortiment halalproducten aanbieden. We laten ons, zoals aangegeven, bij het samenstellen van het assortiment, leiden door de consumentenvraag die in een bepaalde regio of buurt leeft. Andere discussies of afwegingen behoren eerder tot het brede maatschappelijke en politieke veld, waaraan wij niet rechtstreeks participeren.” Het is met andere woorden de kapitalistische logica, en niets anders, die Carrefour ertoe drijft halalproducten aan te bieden. Maar dáár trekt het VB niet tegen van leer. Het VB maakt er een culturele-religieuze zaak van, maar dat is niet de beweegreden van Carrefour.

De economische logica is ook de reden waarom in Frankrijk veertien hamburgertenten van Quick overschakelen naar halalproducten. Wat het totaal aan halal Quicks overigens op nog maar 22 van 358 Quicks in Frankrijk brengt. Quick had drie criteria om te beslissen op bepaalde plaatsen over te schakelen op halalproducten: de hogere verkoop van hamburgers met vis, de lagere verkoop van hamburgers met spek, en het verschil in bezoekersfrequentie tijdens en buiten de ramadanperiode. In de eerste acht Quicks met halalproducten verdubbelde het aantal bezoekers, steeg de verkoop met 100 %, en werden gemiddeld per Quick vijfentwintig nieuwe werkplaatsen gecreëerd. Een beetje flauw, letterlijk en figuurlijk, is dat in de veertien nieuwe halal Quicks één type hamburgers aangeboden wordt die niet-halal is. Die niet ter plaatse wordt gemaakt, slechts opgewarmd wordt. Naar aanleiding van de eerste halal Quicks heeft de socialistische burgemeester van Roubaix gedreigd met een proces tegen Quick, maar juridisch heeft hij geen been om op te staan. Hier werd weer met twee maten en twee gewichten gewerkt. Niemand zou eraan denken vegetarische restaurants van discriminatie te beschuldigen omdat ze geen vlees aanbieden. Terwijl je het verschil tussen vegetarische en vleesmaaltijden wél proeft, en halal of niet geen verschil uitmaakt voor de smaakpupillen. Overigens kreeg de McDonald's in de buurt van halal geworden Quick in Argenteuil (foto) niet meer klanten over de vloer. Het enige wat de klanten interesseert is de lengte van de wachtrij in de twee hamburgertenten.

Iets anders is als in een regio enkel een bepaald type restaurants is. Allemaal halal kopte De Morgen vorige zaterdag. Vaarwel plakje spek bij de Big Bacon, in Frankrijk wordt langzaam maar zeker al het beschikbare voedsel halal, luidde het in de ondertitel. Titels zijn vaak sensationeler dan de inhoud van artikels, maar hier was ook wat mis met het artikel zelf. Dat Quick meer omzet haalt met zijn halalvestigingen, konden we lezen. Journalist Douglas De Coninck had er wel aan toe mogen voegen dat Quick desondanks garandeert dat op minder dan tien minuten (auto)rijden er steeds een niet-halal Quick is. Enkel restaurants van een bepaald type, enkel pitta-eethuizen bijvoorbeeld, is geen verrijking. Leve de diversiteit!  

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, internationaal, frankrijk, islam |  Facebook | | |  Print

06-09-10

BART DEBIE TE HUUR

Bart Debie + Koen Spitaels.jpgHet is een publiek geheim dat Bart Debie niet gelukkig is met de gang van zaken in het VB. Toen de Japan-uitstap van Europarlementslid Philip Claeys en de krampachtige communicatie van Bruno Valkeniers hierover bekendgeraakte, twitterde Debie: “Partijkopstukken die het niet kunnen laten, voorzitter die ontkent, nieuwsbeelden die tegendeel aantonen, geef mijn portie maar aan fikkie!” Nog altijd perswoordvoerder van de VB-fractie in het Vlaams Parlement, bouwt Bart Debie intussen een tweede professionele loopbaan uit: je kan hem voortaan inhuren voor lezingen, zelfverdedigingscursussen, VIP-begeleiding, coaching…

 

Bart Debie is een regelmatige gebruiker van de fitnessruimte in het Vlaams parlementsgebouw. Sinds zijn partner Valérie Seyns niet langer verkozen is als Brussels parlementslid en ze een job vond bij een wellness & beauty-salon in Dilbeek, werd Debie ook in de fitnessruimte daar gesignaleerd. De voorbije zomer zette Bart Debie zich aan het schrijven van een boek over veiligheid. Het zou zijn tweede boek worden, al is zijn eerste boek – ‘het ware verhaal achter zijn veroordeling als Antwerps politiecommissaris’ – nooit verschenen. Daarna begon hij aan het updaten van zijn persoonlijke website. Bart Debie startte in 2005 met een eigen blog, maar alhoewel hij veel fantasie heeft – ooit verdacht hij de Knack-redactie ervan voor het AFF te werken – geraakte Bart Debie daar uitgepraat. In september 2009 startte hij opnieuw met het vullen van zijn blog met een dagelijkse portie gal. Maar vlugger dan hij herstart was, moest Bart Debie van zijn werkgever – het VB – inbinden. De politieke inhoud werd vervangen door een blog met praatjes over goede wijn en fijne logeeradressen. Ook dat stopte na een tijdje, en nu prijst Bart Debie op hetzelfde adres zijn veelzijdigheid.

 

“Bart Debie is een veelgevraagd en getalenteerd spreker in binnen- en buitenland”, zo luidt het. "Ontdek via de Lezingen-pagina hoe u Bart als spreker kan boeken om voor u, uw vereniging of uw bedrijf uiterst interessante lezingen en spreekbeurten te geven met betrekking tot de thema’s criminaliteit en veiligheid.”  “Samen met een ervaren expert in zelfverdediging en geweldbeheersing organiseert Bart Debie ook (praktijk)lessen in zelfverdediging.” Op de Verdedig Jezelf-pagina wordt die ervaren expert gepresenteerd als “Koen Spitaels, een meervoudig kampioen Kyokushin Karate, huidig Belgisch bondscoach en expert in Wing Tsun en Eskrima.” Koen Spitaels (op de foto hiernaast (r.) samen met Bart Debie (l.)) is echter beter bekend als lijfwacht van Filip Dewinter en Benno Barnard. Bart Debie mikt voor het aanbieden van die cursus zelfverdediging niet alleen op individuele lesvolgers, ook werkgevers kunnen er hun voordeel mee doen. "Als werkgever kan u dit cadeau doen als een aangename en nuttige incentive voor uw personeel."

 

“Bart Debie”, zo luidt het verder nog, “heeft ook ruime ervaring met het werken als begeleider / steward / chauffeur van VIP’s in binnen- en buitenland. Samen met een hele ploeg professionals zorgt hij ervoor dat uw verplaatsing, optreden, feest of receptie in de beste omstandigheden plaats vindt. Kijk hiervoor snel verder op de VIP Begeleiding-pagina.” “Last but not least is Bart ook een fervent, ervaren en getrainde coach. Of het op sportief vlak is waar hij u als personal coach kan begeleiden naar meer kracht, de ideale conditie of het ideale gewicht, of op mentaal/professioneel vlak, Bart Debie zal u door zijn enorm netwerk, kennis, ervaring en onoverwonnen motivatie leiden naar meer succes.” Bart Debie verwijst hiervoor naar zijn Coaching-pagina, en nog is hij niet uitgepraat. “Bart is iemand die enorm veel belang hecht aan zijn gezondheid en fysieke paraatheid. Via zijn bedrijf Fit Solutions zorgt Bart Debie ook voor uw gezondheid. Bezoek de site van Fit Solutions en start ‘your way to a healthy lifestyle’. Menig VB’er zal zich afvragen waarom dat laatste in het Engels moet, maar kom.

 

Het is daarenboven niet het enige Engels op de website. Bart Debie doet immers ook aan "Consulting". "Dankzij zijn uitgebreid netwerk en praktijkervaring is Bart Debie de geknipte man om u te adviseren. U kan bij hem terecht voor juridisch advies, advies omtrent uw rechten en plichten, advies over politieoptredens (...)." Bart Debie helpt u "desnoods" met het opstellen van alle mogelijke brieven, mails en/of invullen van documenten. Onthou ook: "Heeft u een nieuwsfeit, product, dienst of aspect van uw bedrijf waar u graag enige media-aandacht rond wil? Bart Debie beschikt over een bijzonder uitgebreid netwerk aan journalisten en mediamensen allerhande." Op de Crimenews-pagina tenslotte zal je regelmatig een opmerkelijk nieuwsfeit over criminaliteit en veiligheid vinden. Bart Debie staat “volledig ‘at your service’.” Een sluikse verwijzing naar Pim Fortuyn moest er blijkbaar bij. Verwijzingen naar het VB zijn er niet. De foto van Bart Debie op de Lezingen-pagina toont Bart Debie aan het spreekgestoelte op een bijeenkomst van het VB-Antwerpen, maar alle verwijzingen naar het VB zijn netjes weggesneden van de foto.

 

Prijzen vermeldt Debie niet. Daarvoor moet je hem contacteren. Een (fictieve) geïnteresseerde uit het Limburgse Kortessem vernam dat Bart Debie een tweehonderd euro, verplaatsingsonkosten inbegrepen, vraagt voor een lezing. Indien men een factuur wenst, kan dat maar moet rekening gehouden worden met een toeslag van 21 % btw. De facturatie verloopt dan via de firma Concept Solutions. Met of zonder factuur, Bart Debie is soepel in die dingen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie |  Facebook | | |  Print

05-09-10

DEWINTER TUSSEN DE COWBOYS; VBJ-VOORZITSTER ZWANGER

Was Filip Dewinter vorige zondag bij de inhuldiging van een tempel van de Jaïn-gemeenschap in Antwerpen, volgende zondag wordt Dewinter verwacht in het cowboydorp El Paso in Wuustwezel waar de plaatselijke VB-afdeling een country- en westernnamiddag organiseert. Vorig jaar ging Dewinter ook al eens langs bij de cowboys in El Paso. Wie voortaan meer thuis zal zijn – dat hopen we toch voor haar – is Barbara Pas (foto), voorzitster van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ).

Het moet gezegd worden: sinds ze vorig jaar voorzitster werd van de Vlaams Belang Jongeren, als opvolgster van Hans Verreyt, is er weer wat leven in de VBJ-brouwerij. De Antwerpse afdeling onder leiding van een andere Barbara, Barbara Bonte, kreeg bloemetjes toegeworpen door Filip Dewinter voor hun Zalig Kerstfeest-affiches. Op een VB-congres oogste de nationale VBJ-ploeg applaus met een filmpje waarin ze zichzelf voorstelde, baseballknuppel in de hand. Naar verluidt was dat van die baseballknuppel maar om te lachen. Maar in een ander filmpje vertoond op een VB-congres kreeg Barbara Pas uitgerekend aan de Congreskolom in Brussel een ingeving voor een actie, Congreskolom die een VMO-commando nog geprobeerd heeft op te blazen. Barbara Pas heeft wel de pech dat bij het VB zwaar bespaard moet worden als gevolg van de constante achteruitgang van de partij bij verkiezingen (1, 2), en bijgevolg voortdurende daling van de overheidsfinanciering. Het VBJ-blad werd opgedoekt en vervangen door enkele bladzijden in het Vlaams Belang Magazine; de VBJ-zomeruniversiteit kon niet meer zoals andere jaren in het buitenland doorgaan.

Het jongste initiatief is een digitale VBJ-Nieuwsbrief, met daarin weetjes zoals over de ‘Laat je horen voor een republiek Vlaanderen!’-campagne die de VBJ de volgende weken aan de schoolpoorten wil voeren. Het beste nieuws in de eerste digitale VBJ-Nieuwsbrief werd voor het laatst gehouden: Barbara Pas is zwanger, ze verwacht een kindje. De redactie van AFF/Verzet wil bij deze alvast de mama feliciteren. Geheel vrijblijvend geven we graag een paar suggesties voor voornamen. Morgen op deze blog: meer nieuws over de beau monde bij het VB.

00:07 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, pas, vbj |  Facebook | | |  Print

04-09-10

VANAF VANDAAG: V-BOMMENWANDELINGEN IN ANTWERPEN

In 1994 organiseerde het Anti-Fascistisch Front (AFF) in de Antwerpse binnenstad meerdere keren wandelingen over Antwerpen onder het nazi-regime. Antwerpens bekendste stadsgids George Van Cauwenbergh had zijn kennis over het Antwerpen van toen ook nog eens in een dertig bladzijden tellende AFF-brochure opgetekend. In 2007 publiceerden we op deze blog fragmenten uit die brochure: de kwalijke feiten die zich aan de Meir afspeelden (1, 2, 3, 4, 5), het Stadspark tijdens het nazi-regime, de Antwerpse dierentuin bij de bevrijding… De AFF-wandelingen krijgen nu navolging.

In een samenwerking tussen het Vredescentrum, de Antwerpse toeristische dienst, de Koninklijke Gidsenvereniging van Antwerpen en de vzw Herdenking eerste V-bom Antwerpen worden vanaf vandaag door de toeristische dienst van de stad Antwerpen V-bommenwandelingen voor groepen aangeboden. De V-bommen, de Vergeltungswaffen 1 en 2, waren het antwoord van Adolf Hitler en de zijnen op de bevrijding van Antwerpen op 4 september 1944. Op 13 oktober 1944 viel de eerste V-bom in Antwerpen. In de Schildersstraat, vlakbij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (foto). Een volledig huizenblok werd vernield; tweeëndertig mensen kwamen om. Tussen oktober 1944 en maart 1945 vielen er in totaal 857-bommen op Groot-Antwerpen en 1 327 in het arrondissement Antwerpen. De bekendste inslag is die op de toenmalige cinema Rex aan de Keyserlei, op 16 december 1944, met 567 doden en 291 gewonden tot gevolg. Een V-bom aan de Teniersplaats, aan het begin van de Meir, maakte op 27 november 1944 126 doden en 309 gewonden.  

De twee uur durende wandelingen benadrukken de verwoesting die de bommen hebben teweeggebracht en de impact ervan op het dagelijkse leven in Antwerpen. Vandaag worden drie wandelingen langs een V-bommenparcours ingericht, maar alle drie zijn ze reeds volzet. Vanaf maandag kunnen groepen deze wandelingen boeken via de Toeristische Dienst van Antwerpen. Voor schoolgroepen (secundair onderwijs - derde graad) biedt het Vredescentrum vanaf 18 oktober aangepaste rondleidingen. Het Anti-Fascistisch Front (AFF) is verheugd over dit initiatief, zestien jaar na de AFF-wandelingen, drie jaar na de artikelenreeks op deze blog. Maar met (voormalig Open VLD-gemeenteraadslid en initiatiefneemster van de zomerscholen voor anderstalige nieuwkomers) Marleen Van Ouytsel als nieuwe directeur van het Vredescentrum rekenen we op meer. Niet alleen de verwoestingen die de bommen aanrichtten mogen in beeld komen, ook het nazi-regime en de collaboratie, de politieke geschiedenis tot de recente uitlopers in Antwerpen horen op het programma te staan.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stadswandeling, antwerpen |  Facebook | | |  Print