04-11-10

DE LAATSTE GETUIGEN

Morgen wordt op de Boekenbeurs in Antwerpen een kanjer van een boek voorgesteld: De laatste getuigen uit concentratie- en vernietigingskampen (foto). Het verslag van ontmoetingen van jongeren uit alle schoolnetten en schoolrichtingen met de laatste getuigen van wat het naziregime aanrichtte.

 

Het project kwam tot stand na herhaalde oproepen om jongeren een bezoek te laten brengen aan het Fort van Breendonk, het Joods Museum van Deportatie en Verzet in Mechelen en/of de concentratie- en vernietigingskampen van Auschwitz. Het naziregime mag niet uit het collectief geheugen verdwijnen. Racisme is zorgwekkend. We weten tot wat het leidt. Enkele leerkrachten verenigden zich in ‘De werkgroep 10 december 2008’ – de datum verwijst naar de zestigste verjaardag van de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het eerste grootschalig initiatief van de Werkgroep was het in Lier samenbrengen van een vierhonderdtal zeventienjarige jongeren uit Antwerpse secundaire scholen met een aantal laatste getuigen van het naziregime: Regine Beer, Nathan Ramet, Paul Baetens… Een activiteit die op meerdere plaatsen herhaald werd.

 

Na een schrijfwedstrijd voor jeugdige journalisten rees het idee om het boek samen te stellen dat pas van de drukpers is gerold. Jongeren uit een zestigtal scholen uit alle onderwijsnetten en schoolrichtingen, tot en met de Open Instelling voor Bijzondere Jeugdzorg ‘De Markt’ in Mol, interviewden een tachtigtal ‘laatste getuigen’. En dat “laatste” moet helaas letterlijk genomen worden: tussen het afnemen van de interviews en het verschijnen van het boek overleden negen van hen. Het is ongetwijfeld een hels werk geweest om het project te coördineren en te stroomlijnen, maar het resultaat mag er wezen. De interviews zijn thematisch gegroepeerd; de interviews zijn relatief kort gehouden zodat ze vlot lezen – het boek is dan ook vooral lijvig door de vele interviews; een lijstje van Nederlandstalige en Duitstalige begrippen, een overzichtskaartje van de kampen en gevangenissen, en een bibliografie vullen de interviews aan. Een alfabetisch register ontbreekt helaas. Je kan het boek wel gedeeltelijk downloaden en zo opzoekingen doen in het hele boek.

 

De laatste getuigen uit concentratie- en vernietigingskampen wordt hopelijk een inspirerend didactisch instrument voor het secundair onderwijs, waarbij niet enkel de gruwel van het naziregime belicht wordt, maar ook de aanleiding en de parallellen met het huidig tijdsgewricht. Het boek is uitgegeven door Academic & Scientific Publishers, telt 672 blzn. en kost 29,95 euro. Morgen, vrijdag 5 november, wordt het boek voorgesteld op de Boekenbeurs in Antwerpen. Om 14 uur, in de Blauwe Zaal. 'Laatste getuige' Henk Verheyen, Kamervoorzitter André Flahaut (PS) en Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het katholiek onderwijs, becommentariëren het boek.

00:24 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, actie |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.