11-11-10

DE EEUWIGE TERUGKEER VAN HET FASCISME

“Geert Wilders en zijn beweging zijn het prototype van hedendaags fascisme”, zegt de Nederlandse filosoof Rob Riemen (foto). Het hedendaags fascisme moet volgens Riemen niet vergeleken worden met waar het twintigste-eeuwse fascisme op is uitgelopen, maar met hoe het begon. Het is “opnieuw het gevolg van politieke partijen die hun eigen gedachtegoed verloochenen, intellectuelen die een gemakzuchtig nihilisme cultiveren, universiteiten die deze naam niet waardig zijn, de geldzucht van de zakenwereld en de massamedia die liever de buikspreker van dan een kritische spiegel voor het volk zijn. Dit zijn de gecorrumpeerde elites die de geestelijke leegte cultiveren waarin het fascisme weer groot kan worden.”

 

Rob Riemen heeft met De eeuwige terugkeer van het fascisme een boekje geschreven met bijzonder actueel klinkende teksten… die bij nader inzien vaak uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw dateren. Het was de voorbode van hoe Hitler in de jaren dertig na democratische verkiezingen aan de macht kwam, overigens zonder een meerderheid van stemmen. Dat Wilders ook wel eens linkse standpunten heeft (hij is bijv. tegen de verhoging van de pensioenleeftijd), doet niet terzake. Ook Mussolini  had op sommige vlakken sociaal-progressieve ideeën. Hij was zelfs een vriend van Joden. Maar toen Mussolini zijn kar keerde, moesten ook die het bekopen. Uit de geschiedenis kunnen we leren, en Riemen citeert onder andere Albert Camus en Thomas Mann die al in 1947 vaststellen dat het fascisme een politiek fenomeen is dat met het einde van de oorlog niet is verdwenen. “Het is een politiek van volksmenners die geen andere motieven meer kennen dan de handhaving en uitbreiding van hun macht, die daartoe ressentimenten exploiteren, zondebokken aanwijzen, haat verspreiden, een intellectuele leegte verbergen achter hun uitgeschreeuwde slogans en gescheld, en met hun populisme het opportunisme in de politiek tot kunst verheffen.”

 

Kort maar krachtig weerlegt Riemen leuzen als ‘Wij zijn niet fascistisch, want we zijn een partij voor de vrijheid!’, ‘Wij verdedigen de joods-christelijke en humanistische traditie!’, ‘Steeds meer jongeren stemmen op ons!’, ‘Wij kiezen bij uitstek voor de mensen die het niet cadeau krijgen!, ‘Wij zijn niet gewelddadig!, ‘Wij zijn de antifascisten!', enzovoort. Tussendoor wordt even geciteerd uit Wilders’ partijprogramma. In het hoofdstuk ‘Kiezen voor onze cultuur’ staat: “Op 4 mei gedenken wij de slachtoffers van het (nationaal) socialisme.” Daar had moeten staan: “nationaal-socialisme”, maar door “(nationaal)” tussen haakjes te plaatsen, komt de nadruk op “socialisme” te liggen. Alsof Hitler en zijn NSDAP lid waren van de socialistische Internationale. Rob Riemen antwoordt ook op de islamkritiek van de Wim Van Rooy’s van deze wereld – de voormalige redacteur van Links is overigens de geïnterviewde van de maand in het november-nummer van het Vlaams Belang Magazine.

 

“Is er in de islamitische gemeenschap in Europa een serieuze politieke beweging die poogt te ‘islamiseren’? Nee. Zijn er onder de moslims fanatici die met veel plezier en kabaal alles wat ook maar een beetje lijkt op kritiek of de spot drijft met wat hun heilig is, willen beantwoorden met moord en terreur? Ja. Zijn er islamitische fundamentalisten die de westerse maatschappij haten en het liefst de hele wereld willen zuiveren van ongelovigen en al wat on-islamitisch is? Zeker. Maar een veel grotere bedreiging dan het islamitisch fundamentalisme is voor onze maatschappij de crisis die inherent is aan de massamaatschappij, de crisis van de geest, de alsmaar groeiende trivialisering en debilisering van onze samenleving. Deze beschavingscrisis is de echte dreiging voor onze fundamentele waarden, die we moeten beschermen en onderhouden opdat we een beschaafde samenleving kunnen blijven. Bovendien, islamitisch fundamentalisme en terrorisme overwin je nooit met Europees fascisme.”

 

Toch een punt van kritiek. Het boekje analyseert maar biedt niet echt een houvast om het tij te keren. “Pas wanneer wij (…) ons leven weer willen wijden aan al wat waarlijk leven geeft – waarheid, goedheid, schoonheid, vriendschap, rechtvaardigheid, compassie en wijsheid -, alleen dan, en niet eerder, zullen we resistent worden tegen de dodelijke bacil die fascisme heet”, is wat mager om de lezer van Rob Riemens boekje met overtuigingskracht de samenleving in te sturen. Vandaag wordt aan de universiteit van Tilburg een prestigieus debat ingericht naar aanleiding van De eeuwige terugkeer van het fascisme. Onder andere de jongste winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur Mario Vargas Llosa zal er zijn visie geven voor een uitverkochte zaal. Ook Meindert Fennema, die pas een biografie over Geert Wilders schreef, is van de partij. Hopelijk vindt men het antwoord op die ene, belangrijke vraag: wat nu?

 

De eeuwige terugkeer van het fascisme telt 62 blzn., kost amper 9,95 euro en is het ideale geschenk om de komende kerst- en eindejaarsdagen cadeau te doen aan al je vrienden en anderen. Alle Nederlandse parlementsleden hebben het alvast cadeau gekregen. Het lag niet op de Boekenbeurs in Antwerpen omdat wat daar verkocht wordt eerst bij de boekhandel moet aangeboden worden, en de levering van De eeuwige terugkeer van het fascisme aan de betere boekhandels in Vlaanderen is slechts deze week gestart.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, wilders, nederland, internationaal |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.