20-12-10

VNJ-ANTWERPEN STEUNT 'MUSIC FOR LIFE'. "ONBEGRIJPELIJK"

Twee berichten uit de kranten van vorige week: nog nooit waren er zoveel initiatieven om geld in te zamelen voor het doel van Music For Life, dit jaar steun aan aidsweeskinderen in Afrika. En: Music For Live mobiliseert een publiek dat anders zelden goede doelen steunt. Het zal nogal niet. Zelfs het VNJ-Antwerpen steunt Music For Life… tot grote ergernis van extreem-rechtse VB’ers à la Bert Deckers, VB-provincieraadslid en -personeelslid.

 

Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) is in 1961 opgericht door Jaak Van Haerenborgh die in de jaren dertig militeerde in het Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond (AVNJ), dat tijdens de bezetting overging in de nazi-gezinde Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV). Zijn collaboratie kostte Van Haerenborgh na de bevrijding een half jaar cel. In 1961 herstichtte Van Haerenborgh het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ), dit keer zonder het prefix ‘Algemeen’. Volgend jaar bestaat het VNJ dus 50 jaar, en dat wordt op 19 maart 2011 gevierd met een verjaardagsfeest in Wachtebeke (Oost-Vlaanderen). Officieel is er geen band tussen het VB en het VNJ, maar nogal wat VB-parlementsleden en -medewerkers groeiden op met het VNJ: Wim en Rob Verreycken, Joris Van Hauthem, Frans Wymeersch, Koen Bultinck, Hilde De Lobel, Hans Verreyt… Kinderen van VB-toppers worden op hun beurt van huis uit naar het VNJ uitgestuurd, al zijn er ook wel uitzonderingen op die regel.

 

Tussen 2000 en 2005 halveerde het VNJ-ledenbestand van 1 953 leden verspreid over 78 afdelingen, naar 1 008 leden verdeeld over 36 afdelingen. Sindsdien steeg het ledenbestand weer lichtjes. Het laatst vrijgegeven cijfer is dat van 2008, en toen werd afgeklokt op 1 110 leden. Onschuldige jeugdbewegingsactiviteiten zijn bij het VNJ altijd wel gekaderd in de ‘Vlaamse strijd’. Daarnaast wordt deelgenomen aan activiteiten als de IJzerwake en de jaarlijkse herdenking van Oostfronters in Stekene. De Antwerpse VNJ-afdeling was al eerder een buitenbeentje door zich op het zomerkamp in 2007 te manifesteren als de ploeg van A, de ‘stralende’ A zoals in het logo van de stad Antwerpen. In VB-/VNJ-kringen is dit een doodzonde omdat die ‘stralende’ A geassocieerd wordt met de marketingcampagne van burgemeester Patrick Janssens.

 

Bert Deckers verzorgt de lay-out van een aantal VB-publicaties, en vooral ook ‘de filmpjes’ van het VB. Hij behoort tot extreem-rechterzijde bij het VB. Hij heeft meer moeite met het Anti-Fascistisch Front (AFF) dan met Blood and Honour-bijeenkomsten, om maar een voorbeeld te geven. Op de website van RechtsActueel gaf hij op 8 december 2010 lucht aan zijn ergernis omdat de Antwerpse afdeling van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) een voettocht inricht om geld bijeen te krijgen voor Music For Life. Dat het VNJ-Antwerpen het ook wel doet om in de belangstelling te komen, en zo drie van de ‘twaalf werken’ van het VNJ (zie verder) te realiseren, mildert de woede niet. Bert Deckers: “Terwijl er (…) duizenden Vlamingen overvallen worden door de koude, lanceert de grootste jongerenradiozender van Vlaanderen een geldinzamelactie voor weeskinderen in Swaziland. (…) Nu goed, StuBru moet maar doen wat het niet laten kan. (…) Wat ons wel enorm stoort is de actie die het Vlaams Nationaal Jeugdverbond – afdeling Antwerpen op touw zet… ten voordele van Music For Life. De redactie (van RechtsActueel, nvdr.) viel van verbazing van haar stoel bij het lezen van een email die bestemd is aan de VNJ-leden en -ouders.”

 

In de email/brief wordt uitgelegd dat het VNJ-Antwerpen woensdag 22 december met de oudste jongeren en de leiding te voet van het heem van het VNJ-Kontich naar de Groenplaats in Antwerpen wil stappen, zich voor deze actie wil laten sponsoren, met het geld een grote ‘50’ wil vormen naar het vijftig jaar bestaan van het VNJ dat volgend jaar gevierd wordt, om tenslotte het geld aan het Glazen Huis van Music For Life af te geven ten voordele van de weeskinderen in Swaziland. De VNJ’ers hopen hiermee op radio en tv te komen, en zo al een paar van de ‘twaalf werken’ te realiseren die de VNJ’ers als opdracht hebben gekregen in het vooruitzicht van het vijftig jaar bestaan van het VNJ. De opdrachten luiden: in de kranten komen, op de radio reclame maken voor vijftig jaar VNJ (een nationale radio, niet een plaatselijk zendertje), het VNJ-logo duidelijk in beeld krijgen op televisie… Andere opdrachten zijn: met zoveel mogelijk bekende personen (BV’s) op de foto met het VNJ-logo duidelijk zichtbaar, de Vlaamse Leeuw op een gedurfde plaats laten wapperen, een bestaand wereldrecord verbreken, langs twaalf gemeenten op de taalgrens trekken en sporen van de VNJ-aanwezigheid achterlaten…

 

“Het is de eerste keer dat wij als VNJ’ers deelnemen en ons inzetten voor de acties van Music For Live”, verduidelijkt het VNJ-Antwerpen. “Als Antwerpse leidingsploeg kozen wij voor deze onderneming, omdat het enerzijds op verschillende manieren tegemoet komt aan de eisen van de twaalf werken en we hiermee reeds drie werken kunnen volbrengen. Anderzijds beoogen wij als VNJ’ers een brede en jeugdige kijk te hebben op de maatschappij van vandaag, die we uit meer dan één invalshoek durven bekijken.” De VNJ’ers zeggen tot slot met enthousiasme en inzet “samen te bouwen aan de toekomst van onze vereniging, de Vlaamse beweging, Vlaanderen, de Nederlanden, Europa en de wereld.” Bert Deckers, zelf oud-VNJ’er, werd er onwel van. Hij wijst de VNJ’ers op de S.O.S. Solidariteit-actie die (de internetradio, nvdr.) Radio Rapaille organiseert in een zelfde formule als Music For Live (echter slechts enkele uren lang, nvdr.) om sociale projecten in Vlaanderen en Nederland te financieren.

 

Bert Deckers: “Toegegeven, met deze actie zal er geen nationale pers gehaald worden, noch de ‘belekes’ op de nationale ‘televies’, doch vele Vlaamse minder-bedeelden zullen er wel bij varen. Radio Rapaille heeft de hoop dat dit S.O.S. Solidariteit-project, net zoals het Glazen Huis van StuBru, op termijn een vaste waarde wordt, en meer en meer spontaan gedragen wordt. (…) Dat is dan buiten het Vlaams Nationaal Jeugdverbond in Antwerpen gerekend.” Bert Deckers haalt er ook nog de missieverklaring van het VNJ bij, om dan te besluiten: “We hopen dat de actie van VNJ-Antwerpen een eenmalig initiatief is of desnoods nog kan teruggetrokken worden door de verbondsleiding, want deze actie heeft weinig van doen met dat waar het VNJ in eerste instantie voor staat: ‘Kinderen opvoeden tot Vlaams-bewuste jongeren die willen meewerken aan een beter Vlaanderen.’” Ledy Broeckx, van 1985 tot 1997 verbondsleidster van het VNJ en nu ere-verbondsleidster en VB-districtsraadslid in Borgerhout, vindt de actie van het VNJ-Antwerpen ten voordele van Music For Life “onbegrijpelijk”.

 

Spijts die tegenkanting gaat de VNJ-actie ten voordele van Music For Life woensdag toch door.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vnj, aanverwant, actie |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.