31-12-10

DRIE DATA IN 2011 OM TE ONTHOUDEN

We zijn natuurlijk allemaal razend benieuwd naar wat 2011 ons brengt. Omdat we zelf niet over een ‘glazen bol’ beschikken, zochten we Madame Blanche op. Ze gaf ons drie interessante data en feiten mee. Doorgaans zijn twee op de drie voorspellingen van Madame Blanche correct.

 

15/16 januari 2011 – Op een congres in Tours wordt Marine Le Pen (foto 1) verkozen als nieuwe voorzitter van het Franse Front national (FN). Ze staat voor de oude waarden van het FN, maar een nieuwe manier van politiek bedrijven. Marine Le Pen haalde het van ancien Bruno Gollnisch dankzij haar populariteit bij de Franse publieke opinie en media. In september 2010 is de campagne voor de voorzittersverkiezing bij het FN officieel gestart, volgens een duidelijk afgesproken procedure. Het FN heeft daarmee aangedurfd waar men bij het VB voor terugschrikt. Na drie opeenvolgende verkiezingsnederlagen (1, 2) was het in juni 2010 misschien aangewezen om Bruno Valkeniers te vervangen als voorzitter van het VB. Stel je voor dat er een campagne zou gevolgd zijn met enerzijds Marijke Dillen, als kandidate van de oudere generatie VB’ers, en anderzijds Marie-Rose Morel, als kandidate van de nieuwe generatie VB’ers. Neen. Daar wou Filip Dewinter niet aan beginnen, en dus bleef Bruno Valkeniers VB-voorzitter.

 

10 maart 2011 – De pas aan de Gentse universiteit opnieuw erkende Nationalistische StudentenVereniging (NSV) richt in Gent een betoging in onder de leuze ‘Geen evolutie, maar revolutie’ (foto 2). De slogan is gekozen om op de dringendheid van de Vlaamse onafhankelijkheid te wijzen. “De tijd speelt in het nadeel van de toekomst van Vlaanderen”, zegt de NSV. “Er moet nu gehandeld worden. Wachten op verdamping is één ding, maar dit neemt niet weg dat we geen vuurtje mogen stoken om het verdampen van de België (sic) te versnellen. Wij hebben genoeg van staatshervormingen na staatshervormingen. Het einde van België is nu aan de orde!” De NSV verwacht dat de betoging zal plaatsvinden “in volle (post)electorale sfeer” en heeft nu al busmaatschappijen gecontacteerd voor het vervoer uit alle uithoeken van het land. Je weet maar nooit hoe busmaatschappijen reageren als ze pas gecontacteerd worden als er al een pre-revolutionaire sfeer is in het land.

 

1 april 2011 – De regeringsonderhandelingen hebben nog  steeds niets opgeleverd. De vierhonderdduizend deelnemers aan de NSV-betoging in Gent hebben de ogen van Bart De Wever geopend. Bart De Wever en Filip Dewinter sluiten dan maar een duivelsverbond. Beati pauperes spiritu (Zalig zijn de armen van geest). “Per slot van rekening komen we uit hetzelfde Vlaams-nationalistisch nest”, zegt Bart De Wever tegen Filip Dewinter. Een VB-militant zei hetzelfde op 13 juni en professor Bart Maddens bevestigt het aan de hand van een foto die hij aan de KULeuven vond (foto 3). Het boek van Gerolf Annemans over de ‘ordentelijke opdeling’ van België wordt opzij gelegd omdat het onrealistisch is; de Eenzijdige OnafhankelijkheidsVerklaring (EOV) waar Dewinter mee uitpakte tijdens de verkiezingscampagne in 2010 wordt geactualiseerd. Bart De Wever voegt aan de tekst van Dewinter toe: “Aude audenda” (“Waag wat gewaagd moet worden”) en kondigt de splitsing van België af.

 

Wanneer we Madame Blanche vragen hoe het daarna afloopt, zwijgt ze terwijl ze een bedenkelijk gezicht trekt.

00:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, n-va, nsv, fn |  Facebook | | |  Print

DE BESTE VB'ERS ZIJN DE EX-VB'ERS

Filip Dewinter zei het hier eerder al: “Het was geen goed jaar” voor het VB. Dat blijkt ook uit de jaaroverzichten. Dewinter zelf geraakt niet verder dan de 35ste plaats in de Top-100 van 2010 bij Het Laatste Nieuws. In het buitenland schittert zijn ster nog een beetje. Daar mag hij uitleggen hoe jaloers hij is op de Nederlandse politiek.

 

In eigen land zijn het de ex-VB’ers die de jaaroverzichten halen. Bart Debie haalt zelfs de cover van Knack deze week. Bart Debie die in een tekening van Kim Duchateau bij het VB buiten gesjot wordt terwijl hij een fles champagne ontkurkt (foto 1). En Marie-Rose Morel (foto 2), in 2008 op de 93ste plaats in de Top-100 van Belgen van het Jaar voor de Het Laatste Nieuws-lezers, in 2009 al 10de in die Top-100, is dit jaar 3de in diezelfde Top-100. En het is niet het enige moment waaruit het meeleven met Marie-Rose Morel blijkt. Een Koppen-reportage met Marie-Rose Morel eind november haalde zes maal meer kijkers dan een met veel tromgeroffel aangekondigd televisiedebat met onder andere Gerolf Annemans. In Het Laatste Nieuws zegt Marie-Rose Morel de doodsangst voorbij te zijn, nog altijd licht aan het einde van de tunnel te zien. In Dag Allemaal, eerder deze week, laat ze wel de mogelijkheid van euthanasie open. Marie-Rose Morel: “Dat is ieders recht, ook het mijne.”

 

Tegenwoordig gaat ze tweemaal per week naar Keulen voor een behandeling. Vaak is het Frank Vanhecke die haar brengt, maar ook Koen Dillen springt bij. Marie-Rose Morel: “Frank en Koen zijn goede compagnons de route, heel rustig. Koen kan zich nog zenuwachtig maken in de file, maar Frank is stoïcijns. Die zet een muziekje op.” Vanaf volgende week publiceert Dag Allemaal fragmenten uit het kinderboek dat Marie-Rose Morel (38 j.) schrijft samen met haar zoontjes Alexander (6 j.) en Marnix (4 j.). Haar weigering om nog op een VB-lijst te staan, haar opstappen bij het VB, haar strijdlust om voor het leven te blijven vechten, maken haar tot één van de vrouwen van het jaar. Al is ze bij een aantal van haar politieke denkbeelden gebleven, getuige haar aanwezigheid bij de presentatie van een anti-vakbondsboek.

 

Maar ons hart is geen moordkuil, en we wensen Marie-Rose Morel dan ook nog veel sterkte toe de volgende jaren.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, debie, dewinter, vanhecke, dillen |  Facebook | | |  Print

NIET VOOR IEDEREEN WAS HET EEN VREDIGE KERSTMIS

Charles Petitjean (76 j. - foto), kopstuk van het Belgische Front national (FN), slaagde erin om op kerstavond de radiostilte rond het FN met brio te doorbreken. Tijdens de 'stille nacht' gebruikte hij doorslaggevende argumenten. Letterlijk.

Petitjean, voormalig parlementslid van het FN en nu FN-gemeenteraadslid in Pont-à-Celles, troefde zijn echtgenote tijdens kerstnacht danig af dat ze opgenomen werd in een lokaal hospitaal. Het 'huiselijk geweld' en de ernstige letsels die werden opgelopen, maakten dat mevrouw Petitjean klacht indiende bij de politie. Geconfronteerd met de verklaringen en het medisch dossier ontkende Petitjean alles. Dat maakte zoveel indruk op de arm der wet dat hij prompt werd opgesloten.

 

Daarmee voegt Petitjean een zoveelste bedenkelijke episode toe aan zijn stilaan onnavolgbare parcours. Tegen de senior FN'er lopen momenteel verschillende zaken die variëren van seksuele intimidatie van een parlementair medewerkster over fraude, de organisatie van een schijnhuwelijk tot en met verschillende inbreuken op de arbeidswetgeving. Voor de inbreuken op de arbeidswet moet hij zich binnenkort in Charleroi verantwoorden voor de rechtbank in het gezelschap van FN-compagnon Patrick Sessler.

 

Bij het FN kan men in eigen huis meteen werk maken van punt 3 – onder de hoofding 'veligheid' – van het partijprogramma; "Une société civilisée ne peut tolérer que ses membres les plus vulnérables vivent dans la peur. La sécurité des biens et des personnes est l’obligation majeure des pouvoirs publics" en 'bompa boks' logischerwijs aan de deur zetten. Tenzij het FN-programma enkel en alleen van toepassing is op wie (nog) geen lid is van de partij.

 

En tout cas, de redactie van AFF/Verzet wenst alle bezoekers van deze blog een veilig, vrolijk en vreugdevol jaareinde toe.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, petitjean, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

30-12-10

GAL, EEN HALVE EEUW OP HET SCHERP VAN DE SNEE

Het meest gevraagde cadeau als mogelijke winnaar van de AFF/Verzet-kwis 2010 blijft niet het T-shirt van het VB, maar het boek GAL. Een halve eeuw op het scherp van de snee (foto 1). Bezoekers van deze blog hebben doorgaans een goede smaak.

 

Het boek GAL. Een halve eeuw op het scherp van de snee laat zich op meerdere niveaus lezen. Vooreerst is er het grafisch werk dat Gal een halve eeuw al publiceert in diverse bladen, door hem zelf bijeengebracht in het boek en van een kort commentaar voorzien. Grafisch werk maar vooral ook messcherpe aanklachten op de tijdsgeest en gebeurtenissen. Opgedeeld in vijf decennia: De jaren 60, de jaren van de hoop. De jaren 70, de jaren van ontgoocheling. De jaren 80, de jaren van verstarring. De jaren 90, de jaren van verandering. De jaren 2000, de jaren van het populisme. Het boek leest dan ook als een wrange terugblik op de voorbije halve eeuw. Het commentaar van GAL op het maatschappelijk bestel primeert, maar hij werkt het uit als één van onze beste grafische kunstenaars. Vind je GAL’s kritiek misschien te scherp, of ben je het helemaal niet eens met hem, je staat in elk geval in bewondering voor de grafische uitwerking van zijn standpunt. “Hij kan verontwaardiging omzetten in kunst. Zijn aanklacht tegen politiek despotisme, verlichte idiotie en maatschappelijke wantoestanden wordt artistiek”, schrijft journaliste Anna Luyten in een commentaar. Dat commentaar is een derde insteek bij het boek: van Karel Anthierens over Steve Stevaert tot Walter Zinzen: meer dan dertig mensen kozen hun favoriet GAL-werk en becommentarieerden het.

 

Tom Cochez koos een wenskaart uit 1991 (foto 2): “24 november 1991. Zwarte zondag. Een half miljoen Vlamingen heeft gestemd op een racistische partij. Nooit of te nimmer, zo wil de democratische consensus na zwarte zondag, mag het Vlaams Blok aan de macht komen. Het resultaat van die politieke eenheidsworst volgt op 13 juni 2004. De echte zwarte zondag. Die dag overtuigt de extreemrechtse partij bijna een miljoen Vlaamse kiezers. Dubbel zoveel als op 24 november 1991. Het huidige tijdsgewricht, waarin zowat elke moslim met een baard als een potentiële terrorist wordt aanzien, is extreem vruchtbaar voor een populistische en racistische partij als het Vlaams Belang. Het buitenland bewijst dat anti-islampartijen volop garen spinnen bij de angsten die ze zelf generen. Vreemd genoeg gebeurt er met het Vlaams Belang iets anders. Op zes jaar tijd verliest de partij de helft van haar aanhang en een aanzienlijk deel van haar mandatarissen verlaat de partij. Het cordon sanitaire en het racismeproces, allebei verguisd in 2004, omdat ze het Vlaams Belang alleen maar groter zouden maken, hebben het Vlaams Belang overleefd. Ethiek heeft het gehaald op strategie. De tekening van GAL blijkt, bijna twee decennia later, geen wenskaart maar een visioen.”

 

In De Standaard leverde GAL zelf uitgebreid commentaar bij een andere VB-tekening van zijn hand: Gerolf Annemans en Filip Dewinter die met het uitvergroten van een aantal morfologische kenmerken verdacht veel op respectievelijk een Marokkaan en een Turk lijken. Getekend tijdens een live-uitzending van De zevende dag in het Vlaams Parlement, waarop een woedende Dewinter met zijn gevolg het parlement verliet. GAL: “Dat ik het Vlaams Blok/Belang altijd zo hard heb aangepakt, heeft misschien wel te maken met mijn Indische adoptiezoon die vaak vervelende, zeg maar racistische opmerkingen naar zijn hoofd kreeg. Uiteraard steekt het hele racistische betoog van het Vlaams Belang mij tegen, maar ook de oerconservatieve levensvisie van die mensen. De meeste kiezers van het Belang zijn nu overgelopen naar de N-VA, maar dat verandert natuurlijk niets aan dat conservatieve Vlaamse denken. Ik zat vorige week (…) op Radio 1 tegenover Bart De Wever. Een beleefde, intelligente mens. Maar toen ik hem vroeg naar zijn mening over hedendaagse kunst, zei hij: ‘Begin er niet over of ik maak ruzie!’ Die mentaliteit bedoel ik dus. Ik heb deze week ook al twee dreigbrieven gekregen. ‘Linkse smeerlap’ luidt de aanhef (…). Ondertekend door: een echte Vlaming. En dat omdat ik in een interview mijn mening over de Vlamingen gaf.”

 

Een overzichtstentoonstelling met het werk van GAL werd op 9 december geopend in één van de zalen van het Vlaams Parlement, maar is intussen al gesloten. In de Kerst- en Nieuwjaarsperiode, als al wat meer Vlamingen verlof hebben en naar Brussel zouden kunnen treinen, zijn de gebouwen van het Vlaams Parlement gesloten voor die gewone Vlamingen. Zaterdag 5 februari wordt de tentoonstelling echter opnieuw geopend, dan in het Felixpakhuis in Antwerpen. Daarna trekt men er nog mee naar Genk, Gent, Leuven, Turnhout, Neerpelt, Brugge en Ieper. Zie de agenda van de organiserende vzw Curieus. Een exemplaar van GAL. Een halve eeuw op het scherp van de snee winnen kan door deelname aan de AFF/Verzet-kwis 2010

00:39 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

OP KOMST

Wat bracht 2010 en wat brengt 2011?

De volgende dagen op deze blog:

 

Morgen, vrijdag 31 december: Drie data in 2011 om te onthouden.

Van zondag 2 januari tot en met vrijdag 7 januari: Het jaaroverzicht 2010.

Zaterdag 8 januari: De juiste antwoorden en de winnaar (m/v) van de AFF/Verzet-kwis 2010.

Tenzij de actualiteit er anders over beslist.

 

 

 

00:33 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

29-12-10

MUSIC FOR LIVE: ZEUREN OF STEUNEN?

Bij de Music For Live-actie vorige week (foto 1) werd het recordbedrag van 5 020 747 euro verzameld voor de aidsweeskinderen in Afrika. En niet alleen werd er meer geld verzameld, belangrijker nog is dat er in Vlaanderen veel meer acties opgezet werden voor Music For Live dan voorgaande jaren. Iedereen blij met zoveel edelmoedigheid van de Vlamingen? Toch niet. In ’t Pallieterke wordt deze week geklaagd over “het dubieuze circus van liefdadigheid”.

 

Men zegt bij ’t Pallieterke de opbrengst voor de aidswezen “van harte te gunnen”, maar daarna wordt geklaagd en gezaagd in de beste (?) Vlaams-nationalistische traditie. Over een reclamestunt voor Studio Brussel als “een liefdadigheidsactie te ensceneren”, over het “onderbroekenniveau” van de presentatoren, over het “BV-circus waar mediafiguren en politici elkaar vertrappelen om zich op de voorgrond te hijsen”… Over het slotconcert van dEUS is de opinie van ’t Pallieterke: “In februari komt namelijk hun nieuwe cd uit, en dit was gewoon de ideale gelegenheid om promotie te voeren.” Alsof dEUS Music For Life nodig heeft om een cd te promoten die over twee maanden uitkomt, en alsof Studio Brussel een betere afsluiter had kunnen bedenken dat het Antwerpse dEUS op de Antwerpse Groenplaats. Volgens ’t Pallieterke kregen we tijdens de actie maar weinig te horen over de problematiek van de aids-kinderen. “De kerstsfeer daar bovenop maakt mensen week en onnozel. Het is alsof de schakelaar van ons kritisch denkvermogen is afgezet, en de Glühweindampen tot een collectieve verdwazing leiden die als ‘samenhorigheid’ wordt uitgelegd.” Na nog een hele kolom de politici door de mangel gehaald te hebben (de N-VA’ers die zich per opbod verkochten om samen een frietje te gaan eten, Antwerps burgemeester Patrick Janssens en Vlaams minister-president Kris Peeters), is het besluit: “Enfin, het is voorbij, ik voel me opgelucht als een kalkoen die Kerstmis heeft overleefd.”

 

Er kan gerust wel kritiek geuit worden op Music For Life, maar dan diepgaander dan over het aantal minuten dat de aidswezen in beeld gebracht werden. Over de nood aan structurele hulp voor het Zuiden bijvoorbeeld, over hoe ontwikkelingssamenwerking georganiseerd wordt… tot over het format van de actie zelve waarbij het geld van allochtonen aanvaard werd, maar hun muziek niet. Over dat laatste heeft ’t Pallieterke het uiteraard niet. ’t Pallieterke merkt terecht op dat “politiek zich eigenlijk primair moet bezig houden met goed bestuur en billijkheid die de liefdadigheid overstijgt”, maar tegenover de warmte die Vlaanderen vorige week uitstraalde, plaatst ’t Pallieterke vooral gezeur. Filip Dewinter twitterde: “Music voor Life-opbrengst gaat naar Aids-weeskinderen in Afrika. Mooi en goed initiatief maar volgende keer opbrengst voor armoede bij ons?” Dat is al positiever dan zijn cameraman  Bert Deckers die maatregelen vroeg tegen de actie van het VNJ-Antwerpen voor Music For Live. Maar toch. Voor Dewinter beperkt hulp aan Afrika zich blijkbaar best tot het schenken van een verkleurd T-shirt van het VB. En voor het Eigen Volk zijn nationalisten zelf al niet echt gul: de S.O.S. Solidariteit-actie van Radio Rapaille bracht slechts 1 200 euro bijeen voor hulp aan het Eigen Volk in Vlaanderen en Nederland.

 

De VNJ-actie – doodgezwegen in ’t Pallieterke en andere Vlaams-nationalistische publicaties – ging overigens wel degelijk door. Het halen van kranten, radio en televisie – in het kader van de ‘twaalf werken’ die de VNJ’ers dezer dagen moeten volbrengen – liep mis door het overaanbod van acties die de vorige weken georganiseerd werden voor Music For Life. Maar de VNJ’ers hebben vorige week woensdag hun voettocht vanuit Kontich naar Antwerpen volbracht. Gouwleider Koen Van Boghout legde de tocht zelfs in korte broek af (foto 2). Het verzamelde geld werd in de gleuf aan het Glazen Huis gestoken. Het vergaarde bedrag is niet bekendgemaakt, maar dat is niet belangrijk. Het is het gebaar dat telt. Gefeliciteerd. Kranten, radio en televisie werden er niet mee gehaald, maar als de jury een beetje mild is, wordt de vermelding van de actie op de blog van het Anti-Fascistisch Front (AFF) toch gerekend als één goed werk.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, vnj, dewinter, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

28-12-10

DE AFF/VERZET-KWIS, BIS

Zondagmiddag kwamen al de eerste antwoorden binnen voor de AFF/Verzet-kwis 2010. De kwis blijkt moeilijker te zijn dan wij dachten, maar niet getreurd. Uit de beste antwoorden wordt naar keuze een VB-T-shirt (foto 1) of het boek GAL. Een halve eeuw op het scherp van de snee verloot (foto 2, één van de tekeningen in het boek van GAL).

 

Intussen hebben we al twee plezante vaststellingen kunnen doen. (1) AFF/Verzet-lezers wonen in alle uithoeken van het land: Kieldrecht, Herent, Geraardsbergen, Schaarbeek, Kapellen… (2) Tot nu toe werd enkel om het boek van GAL gevraagd als prijs.

 

Deelnemen aan de AFF/Verzet-kwis 2010 kan nog tot en met zaterdag 1 januari door de juiste lettercombinatie te mailen met de ‘Contacteer me’-knop in de rechterkolom van deze blog. Vergeet niet je naam en adres, eventueel je telefoonnummer, te vermelden. En of je graag het T-shirt of het boek krijgt, mocht je de winnaar zijn van onze kwis.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2010 |  Facebook | | |  Print

GOEDE VOORNEMENS

De eindejaarsperiode is de periode bij uitstek om goede voornemens te maken, en Jan Van Gils (foto 1) uit Meerhout (in de Antwerpse Kempen) voegde de daad bij het woord: hij zet een punt achter zijn politieke loopbaan. Hij was VB-gemeenteraadslid en stopt er nu mee omdat zijn beroep als zelfstandige ondernemer veel van zijn tijd opslorpt en hij ook meer tijd wil vrijmaken om door te brengen met zijn gezin.

 

Alle respect hiervoor en hopelijk vergaat het Jan Van Gils niet zoals Francis Dox, broer van plaatselijk VB-voorzitter Mannu Dox. Francis Dox, toen nog VB-gemeenteraadslid, stapte in juli 2006, samen met een ander VB-gemeenteraadslid en 4/5e van de VB-leden in Meerhout, over naar de N-VA. In oktober 2006, een paar dagen vóór de gemeenteraadsverkiezingen, vond Francis Dox kogels in zijn brievenbus. Mannu Dockx distantieerde zich van de “maffiose praktijken zoals het opsturen van kogels” naar zijn broer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kreeg het VB in Meerhout desondanks het vertrouwen van 14,5 % van de kiezers in Meerhout, en vandaar drie gemeenteraadsleden. Jan Van Gils stond toen als tweede op de VB-lijst.

 

In Gingelom, in de Limburgse Haspengouw, haalde het VB bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 9,4 % van de stemmen, wat haar recht gaf op één gemeenteraadslid. Dat mandaat ging naar lijsttrekker Firmin Kempeneers (foto 2) en die heeft nu ontslag genomen als VB-lid. In de gemeenteraad zetelt hij voortaan als onafhankelijke. Firmin Kempeneers (in Het Belang van Limburg): “Ik ben in de politiek gegaan om aan beleid te doen en ik wil daarom niet langer de lijn van Dewinter volgen die resoluut voor oppositie kiest. Ik ben ook het voortdurende geruzie in de partij beu, en het stuit me tegen de borst op welke manier Marie-Rose Morel werd aangepakt door sommige partijleden.”

 

Firmin Kempeneers noemt zichzelf een rechts-liberaal. De Open VLD van Gingelom is hem “te links”. Voorlopig blijft hij dan ook als onafhankelijke voort zetelen. Zijn plaats in de gemeenteraad doorgeven aan de eerste opvolger op de VB-lijst gunt hij zijn ex-partij niet. Daarvoor hebben ze teveel op zijn ziel getrapt. "Ze kunnen daar moeilijk tegen kritiek", is Kempeneers' commentaar over het bestuur van het VB in de regio Zuid-Limburg. Bekendste in dat bestuur is federaal volksvertegenwoordigster Annick Ponthier. Annick Ponthier zagen we laatst nog in Antwerpen bij een haram-receptie van Filip Dewinter. Verder is bekend dat ze wil toetreden tot de gebedsgroep van Alexandra Colen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, limburg, kempen |  Facebook | | |  Print

27-12-10

MAROKKAANSE EIGENAAR VAN HISTORISCH ‘VLAAMS HUIS’

Rubenshof-1.jpgRubenshof-2.jpgVerona.jpgEen ongeluk komt nooit alleen. Nog maar pas heeft Studio Brussel (StuBru) de Antwerpse Groenplaats bezet met een Glazen Huis om geld in te zamelen voor aidsweeskinderen in Afrika. En dat met ons belastingsgeld! En terwijl er nog zoveel armoede is bij ons eigen volk! Op de Groenplaats is daarenboven de uitbating van het van oudsher ‘Vlaams huis’ Rubenshof overgenomen door een Marokkaan! In het jongste nummer van het Voorpost-blad Revolte doet een oud-Oostfronter zijn beklag.

 

Elke eerste zondag van de maand komen in Antwerpen oud-Oostfronters bijeen. Waar ze bijeenkomen, staat niet in het Voorpost-artikel. Maar het is bekend dat het VB-secretariaat in de Van Maerlantstraat in Antwerpen haar deuren openstelt voor die Oostfronters. Allemaal oude knarren nu. De jongsten zijn een eind de zeventig, de oudsten zijn diep in de tachtig tot begin negentig jaar oud. Voorpost’ers ‘doen’ de toog bij deze bijeenkomsten. Op de bijeenkomst van zondag 1 augustus werd verteld dat het Rubenshof (foto 1) overgenomen is door… een Marokkaan. “We zijn al wel wat gewoon in Antwerpen, maar ik geef toe dat was even slikken”, schrijft ene Jonathan (niet Jonathan Littell). “Het Rubenshof is nooit zo maar een café-restaurant geweest. Het was altijd nauw verbonden met de Vlaamse beweging. Op het gelijkvloers, ingericht naar wat men noemt ‘Vlaams decor’, vindt men onder meer enkele prachtige glasramen met de koppen van Bruno De Winter, die in 1945, in volle repressieperiode, het satirisch weekblad ’t Pallieterke oprichtte (foto 2) en Willem Elschot, schrijver-dichter die onder andere in 1947 het pakkend gedicht Borms schreef.” 

 

“In het stijlvolle zaaltje op de eerste verdieping zijn vast honderden vergaderingen, debatten en voordrachten doorgegaan georganiseerd door allerlei Vlaamse partijen, verenigingen en actiegroepen. (…) Het kan en zal best een ‘brave’ Marokkaan zijn, ik ben er van overtuigd dat hij geen enkele voeling heeft met de Vlaamse beweging, laat staan met ’t Pallieterke.” Ook de jongste jaren is Rubenshof nog gebruikt door verenigingen uit de Vlaamse beweging en/of gesteund door het VB. Zo hield het Vlaams Comité van Ex-moslims er voordrachten, kwam Jong VLOTT er bijeen, hield het NSV er een activiteit om haar Boetefonds te financieren, stelden de Vlaams Belang Jongeren er de Fransen van Alsace d’Abord voor… Anderzijds is café-restaurant Rubenshof met Ben Laiffaoui als zaakvoerder een Vlaamse zaak gebleven zoals ze was: met het ‘Vlaams decor’ van de zaak zoals weleer, Vlaamse bediening, Vlaamse kost op de menukaart… Wat is dan het probleem?

 

Jaren geleden overviel de opsteller van het Voorpost-artikel al “hetzelfde onbehaaglijk gevoel” bij de sluiting van het Scheldehof. Het Scheldehof is nu het drukbeklante Italiaanse restaurant Verona geworden (foto 3). “Meer nog dan het Rubenshof was het Scheldehof een echt Vlaams huis. Een warm nest en een echte thuis voor al wie actief was in de Vlaamse beweging. Zeker voor de ‘radicalen’ van VMO en Voorpost. (Het Rubenshof was overigens ook één van de stekken van de Vlaamse Militanten Orde, nvdr.) De uitbaters Liza en Jaak ontfermden zich als een echte vader en moeder over militanten die in de problemen zaten op hun werk, thuis, in de beweging enz. In 1976 organiseerde Voorpost er, enkele maanden na zijn oprichting in maart 1976 zijn eerste Radicale Sporenherdenking voor een vijftigtal toehoorders. Nu is het de zoveelste ergerlijke pizzazaak op de Oude Koornmarkt.” Waarschijnlijk kon de Oostfronter het niet over zijn hart krijgen om er eens te gaan eten. Wij aten er alleszins heerlijk.

 

Het Voorpost-artikel besluit voorspelbaar: “Met veel spijt en heel wat herinneringen hebben we ze in de loop der jaren zien verdwijnen, de talrijke Vlaamse huizen in Antwerpen en elders: het Scheldehof, de Peter Benoit, den Tyrol, de Piet Pot, de Vlaamse Club en zo vele andere. En nu het Rubenshof. Het zal wel niet politiek correct zijn, maar ik geef toe: wanneer ik dan verneem dat dergelijk nauw met de Vlaamse beweging verbonden horecazaken dan nog in handen komen van Marokkanen of andere buitenlanders, maakt dat mijn zondag niet echt vrolijk.” De auteur van het artikel vindt het een reden te meer om zich “te blijven inzetten voor het ‘eigen volk eerst’!” En toen dronk hij waarschijnlijk nog een pint Vlaamsche Leeuw

 

Overigens is ook het laatste ‘Vlaams huis’ in Antwerpen, café De Leeuw van Vlaanderen aan de Jezuïetenrui, dezer dagen dicht. Vanaf 3 januari zou echter 'den Ivo' (Ivo Collier, die het café jarenlang uitbaatte, nvdr.) terug achter de toog staan.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, voorpost, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

26-12-10

DE AFF/VERZET-KWIS 2010

Je kan dezer dagen geen krant of tijdschrift openslaan of je vindt er een jaaroverzicht van 2010, de verkiezing van de man of vrouw van het jaar, en meer van dat terugblikken. Traditiegetrouw start het jaaroverzicht van AFF/Verzet pas als het jaar echt voorbij is. Op 2 januari, zes opeenvolgende dagen lang tenzij de actualiteit er nog komt tussen fietsen. Om je op te warmen presenteren we vandaag echter al een kwisje over 2010 (en een beetje 2011). Je kan er een mooie prijs mee winnen: naar keuze een T-shirt van het VB (foto 1) of het boek GAL. Een halve eeuw op het scherp van de snee.

 

We hebben voor de AFF/Verzet-kwis 2010 vijftien vragen voorbereid. Van de meeste vragen vind je het antwoord op deze blog. Om het wat moeilijker te maken, hebben we er echter ook een paar vragen bij gestopt waarvoor je het antwoord elders moet zoeken. Desnoods je maar een gokje moet wagen. In elk geval: stuur ons via de knop ‘Contacteer me’ in de rechterkolom van deze blog de juiste lettercombinatie: aacbcacccbaacba of baccbabbaccacba of…, vergeet niet je naam en adres te vermelden, eventueel je telefoonnummer, en of je het liefst een VB-T-shirt of het boek van GAL wint. Een onschuldige hand zal de prijswinnaar aanduiden tussen alle mensen die de juiste lettercombinatie mailen. Deelnemen kan tot en met zaterdag 1 januari 2011.

 

  

1.     In januari wordt een nieuwe columniste verwelkomd op de VRT-website deredactie.be: Marie-Rose Morel. De Schotense is ook te gast in het programma Bracke op vrijdag. Siegfried Bracke verrast door een oud filmpje op te diepen waarin Marie-Rose Morel (a) Nederlandse taalles geeft aan anderstalige nieuwkomers, (b) als hostess aan het werk is op een bijeenkomst van Belgicisten, (c) slechts in ondergoed gehuld een politieagent probeert te verleiden.

 

2.     In februari geraakt bekend waarom het beruchte Antwerpse café De Leeuw van Vlaanderen al een maand gesloten is. De uitbater houdt het voor bekeken: (a) Een klant heeft het interieur nog maar eens kort en klein geslagen. (b) Sandy Neel organiseert er een verjaardagsfeestje met VB’ers én Blood and Honour’ers. (c) Klanten huren wel eens een stripteaseuse in die zich plots begint uit te kleden.

 

3.     In maart maakt deze blog bekend dat de flamboyante Janice Laureyssens, de voormalige voorzitster van de VB-afdeling in Borgerhout en VB-fractieleidster in de districtsraad van Borgerhout, weg is uit Borgerhout en ook weg is bij… (a) de ruitersclub van Stekene, (b) de naaikring Sint-Aldegondis van Borgerhout, (c) het VB.

 

4.     Welke auteur brak in april zijn uiteenzetting over de islam meteen af nadat vanuit de zaal geprotesteerd werd tegen zijn uitspraken? Intussen besloot hij om niet langer uitspraken te doen over de islam omdat die zijn “veel grotere literaire oeuvre” overschaduwen. (a) Benno Barnard, (b) Filip Dewinter, (c) Gerrit Komrij.

 

5.     De drie hierna genoemde VB’ers mailden ons allen het voorbije jaar. Wie van de drie schreef daarbij: “Uit ervaring weet ik dat uw berichten soms worden overgenomen door anderen.”? (a) Europarlementslid Philip Claeys, notoir Japan-bezoeker, (b) voormalig VB-voorzitter Frank Vanhecke, (c) tegenwoordig al volksvertegenwoordiger, Tanguy Veys.

 

6.     Wie was in mei te gast bij een VB-congres in Antwerpen? (a) Een Zweedse kok. (b) Een Zweedse multimiljonair. (c) Een Zweedse sexbom.

 

7.     In juni was er even beroering omdat ene Hilde De Breuckere op Facebook zei uit de kleren te willen gaan om VB-stemmen te vergaren, ze wilde immers niet dat haar naakt lichaam onder een boerka weggestopt zou moeten worden. (a) Dit was echt zo. (b) Dit was echt zo, maar de puriteinen van Facebook verwijderden telkens weer de Facebook-pagina’s van de al bijna helemaal naakte Hilde De Breuckere. (c) Dit was een fake-bericht, geen vrouw is zo zot om voor een VB-stem uit de kleren te gaan.

 

8.     Het succes van de N-VA bij de verkiezingen brengt problemen met zich mee als de parlementaire commissies moeten bevolkt worden. “Per commissie hebben wij vier mensen”, weet Siegfried Bracke. “Iedereen wil in Binnenlandse zaken zetelen, terwijl iets als Landsverdediging geen man interesseert. Flaminganten houden niet van het Belgisch leger”, lacht Siegfried Bracke. Welke ex-VB’er, intussen senator voor de N-VA, zag Siegfried Bracke over het hoofd. De man was als VB’er nochtans jarenlang lid van de parlementscommissie Landsverdediging. (a) Johan Demol, (b) Luc Sevenhans, (c) Bruno Stevenheydens.

 

9.     In welke partij zijn er diepgaande meningsverschillen over het principe van de scheiding van kerk en staat, tenminste als het over de katholieke kerk gaat? Wie heeft daar compleet tegenovergestelde meningen over, en met wie mist de pers de kans ze eens publiek met elkaar in debat te laten gaan? (a) CD&V, met Wouter Beke versus Rik Torfs; (b) N-VA, met Bart De Wever versus Siegfried Bracke; (c) VB, met Anke Vander Meersch versus Tanguy Veys.

 

10.  Wie biedt zich in september te huur aan voor lezingen, zelfverdedigingscursussen, VIP-begeleiding, coaching…? (a) Bart Debie, de veiligheidsexpert van Filip Dewinter; (b) Koen Spitaels, de chauffeur-bodyguard van Filip Dewinter, (c) Filip Dewinter zelf.

 

11.  In oktober mochten wij hier onze twee miljoenste bezoeker verwelkomen. Wanneer was dat? (a) Zondag 3 oktober, (b) zondag 10 oktober, (c) zondag 17 oktober.

 

12.  Wie maakte zich boos over de blinde, kritiekloze adoratie voor Bart De Wever met onder andere dit fragment uit een column naar aanleiding van de openingslezing van Bart De Wever bij de lessen van Carl Devos aan de Universiteit van Gent: “Een goede duizend Miekes en Jannen zaten in de kweekschool van het kritisch denken met open mond en schichtige pretoogjes te luisteren naar De Wevers leerzame discours over identiteit. Leren en lachen met Bart, dat doen mensen gaarne. En toch, en toch. Credo quia absurdum? (Klinkt toch geleerd, dat statige Latijn. Ik google even voor je, het betekent: ik geloof omdat het strijdig is met het verstand.)”? (a) Benno Barnard, (b) Saskia De Coster, (c) Rik Torfs.

 

13.  Welke Bart schreef op 10 december op zijn Facebook-pagina: “Bart … drinkt in aangenaam SP.a-gezelschap in Deurne voor het eerst een fles Oxfam-wijn die best lekker is. Eerlijk is eerlijk!”? (a) Bart Debie; (b) Bart Govaerts, woordvoerder van Antwerps burgemeester Patrick Janssens; (c) Bart Peeters.

 

14.  Waar werd foto 2 van een verjaardagspartijtje van een VB-personeelslid genomen? (a) café De Leeuw van Vlaanderen in Antwerpen, (b) de Moulin Rouge in Parijs, (c) Parenclub Acanthus in Harelbeke.

 

15.  Wanneer we een nieuwe regering krijgen, is niet duidelijk. Wat wel zeker is, is dat Bart De Wever in 2011 verhuist. Van Berchem naar Deurne, van een rijtjeshuis naar een riante voormalige dokterswoning. Wat is de naam van het dichtstbij zijnde café? (a) De Bracke Hond, (b) ’t Draakske, (c) ’t Mestputteke.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2010 |  Facebook | | |  Print

25-12-10

KERSTMIS

Kerststal-Antwerpen.jpgWe hadden laatst nog maar net lucht gegeven aan onze ergernis over het kerstnegationisme van het VB, of daar viel alweer een VB-publicatie in onze brievenbus die ons wil laten geloven dat in Antwerpen Kerstmis niet meer zoals vroeger mag gevierd worden. “Het past volgens het stadsbestuur niet dat in een multiculturele stad als Antwerpen kerststallen, kerstbomen, kerstmuziek, kerstverlichting… de straten versieren en opvrolijken.” Je ziet en hoort nochtans niets anders, tenzij je blind en doof bent.

 

“In de multiculturele maatschappij van burgemeester Janssens & co moeten we allemaal onze volkse tradities en de christelijke fundamenten van onze Europese beschaving verloochenen. Terwijl ze er alles aan doen om elke vorm van christelijke symboliek uit onze huidige maatschappij te bannen, staan de deuren van multicultureel Antwerpen wagenwijd open voor de islam”, mekkert PVDS (= Philippe Van der Sande, nvdr.) in het december-nummer van Antwerps Nieuws. “Het Vlaams Belang houdt als Vlaams-nationale partij vast aan de traditionele en christelijke waarden. En daar hoort Kerstmis bij. Met zijn volkse en religieuze invulling”, zo gaat het wat later verder. Is de vrijzinnige (niet: vrij zinnige, nvdr.) Filip Dewinter vannacht dan naar de middernachtsmis geweest? Het zou ons sterk verbazen.

 

“We moeten Sinterklaas, de kerststal, de paaseieren, enz. toch niet opgeven omdat het sommige moslims niet zint. Neen!”, fulmineert Philippe Van der Sande verder. Maar neem nu die kerststal. Mag die niet meer in Antwerpen, zoals voorgehouden wordt op de blog van een VB-sympathisant (foto 1)? Als Philippe Van der Sande en zijn vrienden nog eens naar de kathedraal zouden gaan in Antwerpen, zouden ze zien dat er zelfs een nieuwe kerststal staat vlak voor de kathedraal. Du jamais vu in Japan (foto 2).

 

De katholieke bezoekers van deze blog wensen we een zalig kerstfeest toe, de VB’ers ook nog een portie bezinning, alle anderen eveneens prettige dagen. En vergeet niet: morgen vind je hier de AFF/Verzet-kwis 2010.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen |  Facebook | | |  Print

24-12-10

“HET WAS GEEN GOED JAAR”

Filip Dewinter is gestrand op de 35ste plaats in de Top-100 van Belgen van 2010 van de Het Laatste Nieuws-lezers. Vijf jaar geleden stond Dewinter nog 16de in diezelfde Top-100.

 

“Het was geen goed jaar.” Filip Dewinter geeft het grif toe. Bij de verkiezingen in juni kreeg zijn partij een oplawaai van jewelste. “Na alle successen die we hebben gekend, is het frustrerend om je boodschap niet langer verkocht te krijgen”, zegt Dewinter. Vooral de immense populariteit van stadsgenoot Bart De Wever (N-VA) steekt. Filip Dewinter: “Hij probeert nu te oogsten, wat wij in het verleden hebben gezaaid. Indien De Wever consequent wil zijn, collaboreert hij niet langer met links, maar reikt hij ons de hand. Enkel samen kunnen we de doodstrijd van België beëindigen. Dit alles sterkt mijn overtuiging dat wij nog militanter moeten zijn. Dat we opnieuw de straat op moeten en durven zeggen wat de gewone man denkt. Na zes maanden is die het gekonkel en gepalaver in kastelen en achterkamers meer dan beu.” Het voorbije jaar was echter niet allemaal kommer en kwel voor Dewinter. Filip Dewinter: “Het doet me wel deugd dat het progressieve en multiculturele Nederland nu een voorbeeld voor heel rechts Europa is.”

 

Vorig jaar strandde Filip Dewinter ook al op de 35ste plaats in de Top-100 van Het Laatste Nieuws. Filip Dewinter toen: “Een turbulent jaar? Een slécht jaar, zeg maar. Electoraal geen succes, intern gerommel. Niet het beste jaar van mijn carrière.” In 2010 werd het niet anders. In 2005, het jaar waarin deze blog startte en we de populariteit van Dewinter in de Top-100 van Het Laatste Nieuws zijn beginnen noteren, stond Filip Dewinter nog op de 16e plaats in die Top-100. In 2006 zakte Dewinter naar de 19e plaats. In 2007 zakte hij door naar de 38ste plaats. In 2008 won hij een paar plaatsen terug en eindigde hij 32e. Dit en vorig jaar zakte Dewinter weer wat dieper weg. (Foto: Filip Dewinter tijdens een haramreceptie op 16 november 2010 in Antwerpen.)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter |  Facebook | | |  Print

23-12-10

DE GOEDE (?) VOORNEMENS VAN VERSTREPEN, ANNEMANS EN DEBIE

De stelende VB’er die plots al twee jaar geen VB’er blijkt te zijn, Antwerps gemeenteraadslid en OCMW-raadslid George Ver Eecke, is dan toch uit de VB-fractie gezet. Op de gemeenteraadszitting maandagavond was er evenwel niets van te merken. Burgemeester Patrick Janssens vroeg niet apart naar het stemgedrag van de ‘fractie-Ver Eecke’.

 

Overigens kunnen we ons niet herinneren dat burgemeester Janssens ook apart om het stemgedrag van de LDD-fractie vroeg. Jurgen Verstrepen (foto 1) was er nochtans. De Antwerpse kopman van Lijst Dedecker had tijdens de gemeenteraadszitting echter meer belangstelling voor zijn Blackberry en zijn laptop dan voor het debat over de leefbaarheid van de wijk 2060. Vandaar misschien. In een filmpje van Gazet van Antwerpen maandagavond opgenomen tijdens de gemeenteraadszitting zegt Jurgen Verstrepen anders wel dat hij in 2011 meer zijn mening gaat geven, nog meer zijn gedacht gaat zeggen, en tegen een aantal mensen soms gaat zeggen: ‘Fuck you’. Gerolf Annemans (foto 2) zegt in hetzelfde filmpje in 2011 zeker niet minder te gaan provoceren. Annemans denkt dat het een goed voornemen is om te blijven provoceren.

 

En hoe is het met de man die door zijn gedwongen opstappen in de Antwerpse gemeenteraad plaats maakte voor George Ver Eecke, Bart Debie (foto 3)? Goed, goed. Op 8 december twitterde hij: “Laatste VB-rommel op de vuilnis. Meer plaats voor koude champagne in mijn bureau!”. Voorbije maandag liet Debie de wereld weten dat hij (nog eens) een nieuw handelsvennootschap opricht. Intussen houdt hij zijn kritisch oog wel gericht op het VB. Toen bekend geraakte dat ‘tentsletje’ het Woord van het Jaar was, repliceerde Debie op zijn Facebook-pagina: “Het is zoeens iets anders dan fractieslons he :-)”. Twee personen vonden dit leuk.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ver eecke, verstrepen, annemans, debie |  Facebook | | |  Print

22-12-10

DE LEEGLOOP BIJ HET VB

We schreven hier nog maar vorige zondag dat het voorbije jaar niet alleen een aantal parlementsleden opstapten bij het VB (Johan Demol, Greet Van Linter, Bruno Stevenheydens, Karim Van Overmeire), maar er ook in de lagere regionen een uittocht was (Borgerhout, Harelbeke, Beveren, Kortessem, Schoten… ). De leegloop zet zich intussen verder.

 

Peter Verniers (foto 1), VB-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zwevegem in 2006 en VB-fractieleider in de gemeenteraad van Zwevegem, heeft ontslag genomen als VB-lid en als gemeenteraadslid. Bij de Vlaamse parlementsverkiezingen in 2009 stond hij nog als vijfde op de West-Vlaamse VB-lijst. Ook plaatselijk VB-partijvoorzitter Pascal Maertens (foto 2) houdt er mee op. Hij zal als OCMW-raadslid wel nog de legislatuur uitzitten, maar zal geen kandidaat meer zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Zwevegem is een gemeente vlakbij Kortrijk, met een 24 000 inwoners. Het VB behaalde er bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 12,1 % van de stemmen, wat de partij recht gaf op drie gemeenteraadsleden. In 2000 haalde het VB in Zwevegem nog maar 6,8 %. Peter Verniers en Pascal Mertens zeggen zich niet meer vinden in de nationale partijstrategie van het VB.

 

In Eeklo nam VB-gemeenteraadslid Joël Dobbelaar “om persoonlijke redenen” ontslag uit de gemeenteraad. Dat plaatste het VB meteen voor een probleem, want de eerste opvolger op de VB-lijst is Bruno Van den Bergh (foto 3). Die werd door het VB afgevaardigd naar de OCMW-raad maar stapte dit jaar op bij het VB. Hij zetelt in de OCMW-raad als onafhankelijke, en zetelt nu ook als onafhankelijke in de gemeenteraad. Het VB behaalde in Eeklo, centrum van het Meetjesland in de provincie Oost-Vlaanderen, stadje met een 20 000 inwoners, bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 precies 13 % van de stemmen. In 2000 was er in Eeklo nog geen VB-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. De 13 % in 2006 was goed voor drie gemeenteraadsleden. Door het ontslag van Joël Dobbelaar en de komst van Bruno Van den Bergh beperkt de VB-afvaardiging in de gemeenteraad van Eeklo zich voortaan tot nog slechts twee gemeenteraadsleden.

 

Bij zijn ontslag bij het VB in juni dit jaar zei Bruno Van den Bergh: “Ik kan mij niet meer verzoenen met de hardnekkigheid en de inconsequente werking van het Vlaams Belang. De nieuwe, verharde lijn binnen het Vlaams Belang versterkt mijn overtuiging dat het Vlaams Belang gewoonweg niet wil deelnemen aan het beleid.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, west-vlaanderen, oost-vlaanderen |  Facebook | | |  Print

21-12-10

BART DE WEVER JARIG

De gemeenteraadszitting gisterenavond in Antwerpen – waar geen woord werd gezegd over het al dan niet nog tot de VB-fractie behoren van de nochtans aanwezige George Ver Eecke – was er een zonder Bart De Wever (foto 1). De man heeft tegenwoordig nog andere katten te geselen dan Antwerpse, en ook wel belangrijker fora dan de Antwerpse gemeenteraad tot zijn beschikking. Vandaag mag hij in Humo reflecteren over de vier voorbije decennia; vorige zaterdag kreeg hij een paginagroot interview in Het Laatste Nieuws naar aanleiding van zijn veertigste verjaardag vandaag. De Wever was weer eens bijzonder vrolijk bij dat laatste interview. Of wij vrolijk moeten worden van De Wever, is wat anders.

 

Bart De Wever (in Het Laatste Nieuws): “Als ik de jaren tussen 20 en 30 samenvat, dan denk ik aan mijn studentenleven, aan mijn diploma, mijn eerste job, aan mijn vrouw die ik leerde kennen, mijn eerste kind dat ik heb verwekt. Terwijl: als ik achterom kijk naar het voorbije decennium, mijn tien jaar als politicus zeg maar, dan zie ik altijd weer een vergaderzaal met slappe broodjes. En dan denk ik: ‘Waren dit nu de schoonste jaren van mijn leven?’ (…) Het grootste geluk moet allicht nog komen, ja. Of het grootste ongeluk. Want voor hetzelfde geld gaat je kind op 16 aan de drugs en bezoek je hem met 19 in de gevangenis of het kerkhof. Je hebt dat als ouder niet in de hand. (Zucht) Wat zijn we toch somber, zo vroeg op de ochtend.” De interviewer probeert Bart De Wever op te vrolijken: "Laten we vrolijk afsluiten. Life begins at forty, zong John Lennon ooit." Bart De Wever: “Inderdaad. En twee maanden na zijn 40ste verjaardag is hij neergeschoten in New York. Vrolijk, zei je?”

 

Zich vrolijk maken over Bart De Wever, dat is wat anders. En kritiek hebben op De Wever, dat is helemaal een halszaak. Dan riskeer je minstens half Vlaanderen over je heen te krijgen. Op de Boekenbeurs in november was er een debat tussen Tom Naegels en Luckas Vander Taelen. Tom Naegels wees erop dat Luckas Vander Taelen nogal vlug van stapel loopt. "Het is toch niet omdat halal-voedsel voorzien wordt, dat dit moet leiden tot het toestaan van vrouwenbesnijdenis. Zoals N-VA stemmen toch ook niet leidt tot concentratiekampen". Mensen, mensen. Wat een reactie dat dit uitlokte. Alles wat over moslims gezegd werd, zachte, harde of onrealistische maatregelen… het lokte geen reactie uit. Maar de suggestie dat N-VA stemmen toch niet leidt tot concentratiekampen, door driekwart van de zaal begrepen als dat Tom Naegels meent dat N-VA stemmen tot concentratiekampen leidt. Zelfs zeggen dat "N-VA stemmen toch niet leidt tot…" mag niet, want het houdt de suggestie in dat het toch kan dat…

 

In diezelfde periode leek een relletje in de maak met auteur en columniste Saskia De Coster (foto 2). “Schrijfster Saskia De Coster vergelijkt Bart De Wever met Adolf Hitler”, twitterde Apache. Saskia De Coster corrigeerde in een volgende tweet: “Ik vergelijk BDW niet met Hitler maar de blinde, kritiekloze adoratie valt op.” En daar draaide de begin november verschenen column van Saskia De Coster inderdaad om. Met als gevolg dat de column doodgezwegen werd, en een woordvoerder van Bart De Wever zich er vanaf kon maken met: “Wie is Saskia De Coster?” Eén van de beste jonge Vlaamse auteurs, maar dat was nog niet tot de entourage van Bart De Wever doorgedrongen. Toch is de lectuur van Snor warm aan te bevelen. De actualiteitswaarde van die column zit nog altijd (eh…) snor.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, n-va |  Facebook | | |  Print

20-12-10

VNJ-ANTWERPEN STEUNT 'MUSIC FOR LIFE'. "ONBEGRIJPELIJK"

Twee berichten uit de kranten van vorige week: nog nooit waren er zoveel initiatieven om geld in te zamelen voor het doel van Music For Life, dit jaar steun aan aidsweeskinderen in Afrika. En: Music For Live mobiliseert een publiek dat anders zelden goede doelen steunt. Het zal nogal niet. Zelfs het VNJ-Antwerpen steunt Music For Life… tot grote ergernis van extreem-rechtse VB’ers à la Bert Deckers, VB-provincieraadslid en -personeelslid.

 

Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) is in 1961 opgericht door Jaak Van Haerenborgh die in de jaren dertig militeerde in het Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond (AVNJ), dat tijdens de bezetting overging in de nazi-gezinde Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV). Zijn collaboratie kostte Van Haerenborgh na de bevrijding een half jaar cel. In 1961 herstichtte Van Haerenborgh het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ), dit keer zonder het prefix ‘Algemeen’. Volgend jaar bestaat het VNJ dus 50 jaar, en dat wordt op 19 maart 2011 gevierd met een verjaardagsfeest in Wachtebeke (Oost-Vlaanderen). Officieel is er geen band tussen het VB en het VNJ, maar nogal wat VB-parlementsleden en -medewerkers groeiden op met het VNJ: Wim en Rob Verreycken, Joris Van Hauthem, Frans Wymeersch, Koen Bultinck, Hilde De Lobel, Hans Verreyt… Kinderen van VB-toppers worden op hun beurt van huis uit naar het VNJ uitgestuurd, al zijn er ook wel uitzonderingen op die regel.

 

Tussen 2000 en 2005 halveerde het VNJ-ledenbestand van 1 953 leden verspreid over 78 afdelingen, naar 1 008 leden verdeeld over 36 afdelingen. Sindsdien steeg het ledenbestand weer lichtjes. Het laatst vrijgegeven cijfer is dat van 2008, en toen werd afgeklokt op 1 110 leden. Onschuldige jeugdbewegingsactiviteiten zijn bij het VNJ altijd wel gekaderd in de ‘Vlaamse strijd’. Daarnaast wordt deelgenomen aan activiteiten als de IJzerwake en de jaarlijkse herdenking van Oostfronters in Stekene. De Antwerpse VNJ-afdeling was al eerder een buitenbeentje door zich op het zomerkamp in 2007 te manifesteren als de ploeg van A, de ‘stralende’ A zoals in het logo van de stad Antwerpen. In VB-/VNJ-kringen is dit een doodzonde omdat die ‘stralende’ A geassocieerd wordt met de marketingcampagne van burgemeester Patrick Janssens.

 

Bert Deckers verzorgt de lay-out van een aantal VB-publicaties, en vooral ook ‘de filmpjes’ van het VB. Hij behoort tot extreem-rechterzijde bij het VB. Hij heeft meer moeite met het Anti-Fascistisch Front (AFF) dan met Blood and Honour-bijeenkomsten, om maar een voorbeeld te geven. Op de website van RechtsActueel gaf hij op 8 december 2010 lucht aan zijn ergernis omdat de Antwerpse afdeling van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) een voettocht inricht om geld bijeen te krijgen voor Music For Life. Dat het VNJ-Antwerpen het ook wel doet om in de belangstelling te komen, en zo drie van de ‘twaalf werken’ van het VNJ (zie verder) te realiseren, mildert de woede niet. Bert Deckers: “Terwijl er (…) duizenden Vlamingen overvallen worden door de koude, lanceert de grootste jongerenradiozender van Vlaanderen een geldinzamelactie voor weeskinderen in Swaziland. (…) Nu goed, StuBru moet maar doen wat het niet laten kan. (…) Wat ons wel enorm stoort is de actie die het Vlaams Nationaal Jeugdverbond – afdeling Antwerpen op touw zet… ten voordele van Music For Life. De redactie (van RechtsActueel, nvdr.) viel van verbazing van haar stoel bij het lezen van een email die bestemd is aan de VNJ-leden en -ouders.”

 

In de email/brief wordt uitgelegd dat het VNJ-Antwerpen woensdag 22 december met de oudste jongeren en de leiding te voet van het heem van het VNJ-Kontich naar de Groenplaats in Antwerpen wil stappen, zich voor deze actie wil laten sponsoren, met het geld een grote ‘50’ wil vormen naar het vijftig jaar bestaan van het VNJ dat volgend jaar gevierd wordt, om tenslotte het geld aan het Glazen Huis van Music For Life af te geven ten voordele van de weeskinderen in Swaziland. De VNJ’ers hopen hiermee op radio en tv te komen, en zo al een paar van de ‘twaalf werken’ te realiseren die de VNJ’ers als opdracht hebben gekregen in het vooruitzicht van het vijftig jaar bestaan van het VNJ. De opdrachten luiden: in de kranten komen, op de radio reclame maken voor vijftig jaar VNJ (een nationale radio, niet een plaatselijk zendertje), het VNJ-logo duidelijk in beeld krijgen op televisie… Andere opdrachten zijn: met zoveel mogelijk bekende personen (BV’s) op de foto met het VNJ-logo duidelijk zichtbaar, de Vlaamse Leeuw op een gedurfde plaats laten wapperen, een bestaand wereldrecord verbreken, langs twaalf gemeenten op de taalgrens trekken en sporen van de VNJ-aanwezigheid achterlaten…

 

“Het is de eerste keer dat wij als VNJ’ers deelnemen en ons inzetten voor de acties van Music For Live”, verduidelijkt het VNJ-Antwerpen. “Als Antwerpse leidingsploeg kozen wij voor deze onderneming, omdat het enerzijds op verschillende manieren tegemoet komt aan de eisen van de twaalf werken en we hiermee reeds drie werken kunnen volbrengen. Anderzijds beoogen wij als VNJ’ers een brede en jeugdige kijk te hebben op de maatschappij van vandaag, die we uit meer dan één invalshoek durven bekijken.” De VNJ’ers zeggen tot slot met enthousiasme en inzet “samen te bouwen aan de toekomst van onze vereniging, de Vlaamse beweging, Vlaanderen, de Nederlanden, Europa en de wereld.” Bert Deckers, zelf oud-VNJ’er, werd er onwel van. Hij wijst de VNJ’ers op de S.O.S. Solidariteit-actie die (de internetradio, nvdr.) Radio Rapaille organiseert in een zelfde formule als Music For Live (echter slechts enkele uren lang, nvdr.) om sociale projecten in Vlaanderen en Nederland te financieren.

 

Bert Deckers: “Toegegeven, met deze actie zal er geen nationale pers gehaald worden, noch de ‘belekes’ op de nationale ‘televies’, doch vele Vlaamse minder-bedeelden zullen er wel bij varen. Radio Rapaille heeft de hoop dat dit S.O.S. Solidariteit-project, net zoals het Glazen Huis van StuBru, op termijn een vaste waarde wordt, en meer en meer spontaan gedragen wordt. (…) Dat is dan buiten het Vlaams Nationaal Jeugdverbond in Antwerpen gerekend.” Bert Deckers haalt er ook nog de missieverklaring van het VNJ bij, om dan te besluiten: “We hopen dat de actie van VNJ-Antwerpen een eenmalig initiatief is of desnoods nog kan teruggetrokken worden door de verbondsleiding, want deze actie heeft weinig van doen met dat waar het VNJ in eerste instantie voor staat: ‘Kinderen opvoeden tot Vlaams-bewuste jongeren die willen meewerken aan een beter Vlaanderen.’” Ledy Broeckx, van 1985 tot 1997 verbondsleidster van het VNJ en nu ere-verbondsleidster en VB-districtsraadslid in Borgerhout, vindt de actie van het VNJ-Antwerpen ten voordele van Music For Life “onbegrijpelijk”.

 

Spijts die tegenkanting gaat de VNJ-actie ten voordele van Music For Life woensdag toch door.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vnj, aanverwant, actie |  Facebook | | |  Print

19-12-10

STELENDE VB'ER PLOTS AL TWEE JAAR GEEN VB'ER MEER

Het voorbije jaar stapten een aantal parlementsleden op bij het VB (Johan Demol, Greet Van Linter, Karim Van Overmeire…), en ook in de lagere regionen was er een uittocht (Borgerhout, Harelbeke, Beveren, Kortessem, Schoten… ). Maar er is nog een andere categorie malcontenten: mensen die niet langer hun VB-lidmaatschap betalen maar voor de schone schijn in de VB-fractie blijven. Het Beverense VB-parlementslid Bruno Stevenheydens was zo iemand: hij betaalde niet meer voor zijn VB-lidkaart in 2010, maar maakte zijn ontslag bij het VB pas publiek vlak vóór de ontbinding van het parlement met het oog op de verkiezingen op 13 juni 2010. George Ver Eecke (foto) is zo'n ander geval.

 

De zaak kwam aan het licht nadat donderdagmiddag bij de Antwerpse politie een melding binnenliep van een winkeldiefstal. Een oudere man had in een supermarkt aan de Groenplaats een en andere opgegeten – onder meer tomaten, rauw spek en een croissant – en was zonder betalen naar buiten gestapt. Het winkelpersoneel had het echter gezien en verwittigde de politie. De man bleek Georges Ver Eecke (70 j.) te zijn, het bekendst als VB-gemeenteraadslid, maar hij is ook OCMW-raadslid. Anders dan alle andere Antwerpse gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden cumuleert George Ver Eecke beide mandaten en passeert hij hiervoor dan ook  twee keer langs de kassa. Ver Eecke betaalde zijn schuld in de supermarkt en werd daarna voor verder verhoor meegenomen naar een politiekantoor. Daar werd een proces-verbaal opgesteld. Het is nu aan het parket om te oordelen of er vervolging van komt.

 

George Ver Eecke, een welstellende ex-ondernemer die via de partij Waardig Ouder Worden (WOW) bij het VB belandde, was de voorbije dagen niet bereikbaar voor commentaar. Bij het Antwerpse VB wilde men wel reageren toen Het Nieuwsblad op de hoogte bleek te zijn van de zaak. Jan Penris, voorzitter van het VB-Antwerpen, vindt dat onmiddellijk moet opgetreden worden. “Hij neemt ook altijd de broodjes mee in de koffiekamer bij de gemeenteraadszaal, en als er ergens suikertjes liggen verdwijnen die ook”, weet Jan Penris. “Wij hebben bij die man, die een beetje een einzelgänger is, al genoeg door de vingers gezien”, zegt Jan Penris nog. Filip Dewinter houdt zich iets meer in. Filip Dewinter: “Ik wil zo snel mogelijk met George praten om zijn kant van het verhaal te horen. Maar als de feiten kloppen, dan zullen we streng zijn. We hebben met Vlaams Belang net een campagne tegen winkeldiefstallen gelanceerd. Dan kunnen we deze vaudeville natuurlijk missen.”

 

George Ver Eecke is al langer een opmerkelijke figuur in de Antwerpse gemeenteraad. Zijn tussenkomsten worden door collega’s omschreven als ‘onsamenhangend gewauwel’. Toen Ver Eecke in november 2005 eens interpelleerde over het nieuw administratief centrum Den Bell en aan zijn uiteenzetting zoals gewoonlijk kop noch staart te krijgen was, stapte de voltallige VB-fractie op uit de gemeenteraadszaal. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 zou Ver Eecke niet opnieuw gemeenteraadslid worden, maar ‘slechts’ OCMW-raadslid. Uit de schijnwerpers, dus. Toen Bart Debie na zijn veroordeling en verhuis naar Sint-Jans-Molenbeek in 2008 niet langer als Antwerps VB-gemeenteraadslid kon zetelen, stond George Ver Eecke als eerste opvolger op de lijst om het zitje van Debie over te nemen. Zitje dat Ver Eecke dan ook aannam. Zijn mandaat als OCMW-raadslid wilde hij echter niet afstaan. Precies een jaar geleden veroorzaakte Ver Eecke nog opschudding door een jachtgeweer mee te nemen naar een OCMW-commissievergadering. Pas nu zegt en benadrukt Dewinter dat Ver Eecke al twee jaar geen lid meer is van het VB. Filip Dewinter geeft toe: “Hij heeft zelf zijn lidmaatschap opgezegd. Maar hij zit wel nog in onze fractie, dat klopt.”

 

Op de website van het VB-Antwerpen is George Ver Eecke intussen verwijderd als VB-raadslid; op de websites van Stad en OCMW-Antwerpen is hij nog wel als VB-raadslid genoteerd. Waarschijnlijk zal de gemeenteraadszitting morgenavond beginnen met de mededeling dat George Ver Eecke niet meer tot de VB-fractie behoort. Het toeval wil dat we George Ver Eecke de voorbije week nog tegen het lijf liepen. Letterlijk dan nog, toen hij gehaast de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience aan de Korte Nieuwstraat in Antwerpen verliet. Waarom hij zoveel haast had, legde hij niet uit.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, dewinter, penris, ver eecke |  Facebook | | |  Print

TWEEDE KERSTDAG BIJ AFF/VERZET

White Christmas 2010.JPGTerwijl het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) voor haar ‘wanhopig concert’ gisterenavond in Burcht (Zwijndrecht, bij Antwerpen) bijeenkwam, werd in Italië een kerstconcert gisterenavond aangekondigd op de manier zoals je hiernaast ziet.

 

Maar er zijn ook plezantere manieren om de kerstdagen door te komen. Volgende zondag, tweede kerstdag, wordt de AFF/Verzet-kwis 2010 online gezet. Vijftien vragen over 2010 en 2011, en je kan er zowel een cadeau mee winnen waar VB’ers blij mee zijn als een cadeau waar 'linksen' blij mee zijn. Come back and see next sunday.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling, n-sa |  Facebook | | |  Print

18-12-10

N-SA: NA DE WANHOPIGE LIEFDE, HET WANHOPIG CONCERT

Disperato Amore Tour 2010.jpgRuben Rosiers - Berlijn, 1 mei 2010.JPGIn de rand van het congres van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) op 30 oktober 2010 in Edegem werd bekendgemaakt dat “de jongeren” van het N-SA nog vóór het jaareinde een concert zouden inrichten. Veertien dagen later maakte Ruben Rosiers (foto 2) op de website van het N-SA bekend dat de Italiaanse groep ZetaZeroAlfa vandaag, zaterdag 18 december 2010, ergens in de provincie Antwerpen zou halt houden in het kader van de Disperato Amore Tour (foto 1). Niets nieuws dus onder de winterkoude want ZetaZeroAlfa was al de hoofdvogel op het Identiteit door Muziek-concert op 31 oktober 2008 ingericht door diezelfde Ruben Rosiers (ook duivel-doet-al bij het N-SA, Radio Rapaille-d.j. Malinwa en Facebook’er Ruben Solidarista).

 

ZetaZeroAlfa, op tournee om de nieuwe cd Disperato Amore (“Wanhopige liefde”) te promoten, is een Italiaanse Identity Rock-groep opgericht in 1997. Naar aanleiding van hun vorige halte in Vlaanderen omschreven ze hun muziek in een interview als “gevarieerde rockmuziek, bij momenten zeer agressief, soms ironisch of choquerend, maar met een metapolitieke en identitaire boodschap.” Ga daar maar even voor zitten. In tegenstelling tot andere Italiaanse identitaire groepen vermijdt ZetaZeroAlfa verwijzingen naar het Italiaanse fascisme. Om strategische redenen, zo blijkt. “Wij verkiezen de aanval boven het herstel van wat ooit was.” en “Wij hebben respect voor de Erewacht die 365 dagen per jaar de wacht houdt aan de crypte van Mussolini in Predappio, maar wij verwerpen de psychopathische nostalgici. Ons project is naar de toekomst gericht”, zegt ZetaZeroAlfa. Het belet niet dat de groep vaak het podium en cd’s deelt met neonazi-muziekgroepen. Op 27 november 2010 trad ZetaZeroAlfa in Italië op samen met Ultima Frontiera waarvan de zanger vorig jaar nog in een Koppen-reportage zei “Ik ben trots ’n fascist te zijn” (op 9’15” in deze video). En op de verzamelcd Italians do it better vinden we ZetaZeroAlfa terug samen met Blind Justice, op 30 oktober 2010 nog op het Blood and Honour-concert in Wommelgem, op 16 januari 2010 op een Blood and Honour-concert in Poperinge.

 

ZetaZeroAlfa is ook een van de deelnemende groepen aan de verzamelcd L’ora della Verità met als thema: de bomaanslag van 2 augustus 1980 op het treinstation van Bologna. Volgens de frontman van ZetaZeroAlfa een aanslag gepleegd door zowat iedereen behalve door wie er voor veroordeeld is: een groep neonazi’s. ZetaZeroAlfa leverde onder andere ook een bijdrage aan een dvd ter ere van de extreemrechtse denker Jules Evola. Een concert van ZetaZeroAlfa in 2001 dat na een protestmanifestatie uit de hand liep deed de leden van ZetaZeroAlfa gedurende vier dagen in de zwaar bewaakte gevangenis van Sulmona belanden, te midden van Al Qaida-verdachten en maffialeden van de Sacra Corona Unita. Vooraf aan ZetaZeroAlfa treedt onder andere op: Jan Peter, een Duitse extreemrechtse balladezanger die op zijn in 2008 verschenen cd Lethargie Absolut onder andere een nummer van de Poolse neonazigroep Konkwista 88 en een nummer van de Amerikaanse neonazigroep Bound of Glory covert. Hôtel Stella is ook aangekondigd. Een Franse groep die op 10 oktober 2009 al optrad bij het ‘jeugdcongres’ van het N-SA in Oostkamp, bij Brugge. “De dolle Brugse nachten en de Vlaamse vrouwen” zijn sindsdien in hun geheugen gegrift. Anderzijds is Hôtel Stella nogal ongelukkig over het tegenwoordig meer onder toezicht houden van de voetbalhooligans van Paris Saint-Germain. Enkele leden van Hôtel Stella maken deel uit van Project Apache, een Parijse groep identitairen niet te verwarren met het Vlaamse Apache.

 

Het concert van ZetaZeroAlfa twee jaar geleden bracht naar verluidt een 120-tal mensen op de been. Op het Identiteit door Muziek-concert op 13 februari 2010 waren er “nauwelijks aanwezigen”. Volgens Ruben Rosiers (op foto 2: op 1 mei samen met neonazi’s en andere rechts-radicalen in Berlijn met een ZetaZeroAlfa-vest) wordt er deze keer echter zoveel volk verwacht dat hij van zaal is veranderd en “zelfs de hele dag een aanspreekpunt op de luchthaven (zal) moeten plaatsen.” De zaal waar het concert plaatsvindt is niet publiek gemaakt. Het is à la manière van Blood and Honour verzamelen aan de carpoolparking in Kontich, aan de E19 tussen Antwerpen en Mechelen, om vandaar verder te rijden. Als er écht veel volk in Kontich verschijnt, is het maar te hopen dat politie op moto’s en met zwaailichten de stoet auto’s begeleidt tot aan de concertzaal.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, blood and honour, aanverwant |  Facebook | | |  Print

17-12-10

DE VB- en N-VA-STEM GEANALYSEERD

De tijd staat stil bij het VB. “Dit is geen ideologische nederlaag voor Vlaams Belang. Wij hebben het pad geëffend, wij hebben dertig jaar lang de kar getrokken. Anderen oogsten vandaag wat wij hebben gezaaid”, zei Filip Dewinter op 13 juni 2010 in reactie op het monstersucces van de N-VA bij de federale verkiezingen. “Bij de voorbije verkiezingen hebben wij stemmen verloren, maar zeker geen ideologische nederlaag geleden. Wel hebben anderen geoogst wat onze partij jarenlang heeft gezaaid”, zegt Bruno Valkeniers deze week in Knack in reactie op onderzoek naar de motivatie van de kiezer bij de verkiezingen op 13 juni 2010. Blijkbaar heeft de VB-voorzitter nog niet begrepen dat mensen wel eens om uiteenlopende redenen voor de N-VA durven stemmen, en huidige N-VA-stemmen niet noodzakelijk verder vloeien naar het VB.

 

Het VB verloor op 13 juni 2010 maar liefst 112 000 stemmen aan de N-VA (1 op 5 VB-kiezers in 2009) en 3 000 stemmen aan de CD&V. Het VB kreeg daarentegen 14 000 stemmen van mensen die in 2009 nog Lijst Dedecker (LDD) stemden, 6 000 van gewezen Open VLD-stemmers en 6 000 van voormalige Groen!-stemmers. Tussen VB en SP.A-kiezers waren er geen transfers van stemmen. Wie naar de N-VA overstapte gaf als reden: de behoefte aan verandering, het willen afstraffen van de slechte prestaties van de traditionele partijen, en dat het tijd is voor een duidelijk signaal aan de Franstaligen. Stuk voor stuk vroeger redenen om voor het VB te stemmen; anno 2010 lijkt hiervoor N-VA een nuttiger stem. 17,7 % van de kiezers overwoog nog om VB te stemmen, slechts 11,9 % stemde daadwerkelijk VB. Op de LDD na kon het VB het minst van alle partijen nieuwe kiezers aantrekken. Het cordon sanitaire was vroeger een reden om voor het VB te kiezen, nu is het een motief om het VB de rug te keren. Hugo Gijsels en Jos Geysels hadden gelijk met het in 1989 afkondigen van een cordon sanitaire tegen het VB. Ondanks wat critici, met voorop Bart De Wever, later vertelden over het cordon sanitaire.

 

Het VB telt heel wat trouwe kiezers die VB stemmen wat er ook gebeurt, maar opnieuw 20 of meer procent halen zit er niet meer in. Filip Dewinter spreekt zelf nog maar van 10 tot 15 procent. De N-VA kan daarentegen nog verder groeien. Bijna de helft van de kiezers op 13 juni (46,9 %) overwoog N-VA te stemmen. Als dan toch niet bijna de helft van de stemmen vergaard werden (maar ‘slechts’ 26,7 %), is het omdat kiezers afhaakten in de overtuiging dat de N-VA ook zonder hun stem groot genoeg zou worden om op het beleid te wegen. Maar het succes van de N-VA heeft achillespezen: voor 43 % van de stemmers voor de N-VA speelde de persoonlijkheid van Bart De Wever een rol bij de stemkeuze, het is niet alleen Lijst Dedecker die sterk afhankelijk is van het presteren van hun kopman. Een tweede probleem is dat de N-VA een verschillend kiespubliek aantrekt. Enerzijds zijn er centrumkiezers die de N-VA een fatsoenlijke bestuurspartij vinden, die het eens mag proberen waar anderen faalden.

 

Anderzijds oogt de N-VA extreem en spannend, wat rechtse stemmen aanzoog die anders bij het VB of de LDD zouden zijn terechtgekomen. Maar de nieuwe N-VA-kiezer heeft geen boodschap aan zaken die voor die andere groep, de rechtse Vlaams-nationalistische kern van de N-VA, van levensbelang is. Twintig procent van de Vlamingen wil een onafhankelijk Vlaanderen, maar dat cijfer is ook in communautair geladen tijden niet gestegen. ‘Communautaire relaties’ winnen wel aan belang als stembepalend thema. Het staat op (3), na de sociale zekerheid (1) en de gezondheidszorg (2). Het verkiezingsonderzoek van TNS Media waaruit Knack deze week citeert legt de contouren van een verkiezingsnederlaag voor de N-VA bloot. De Wever won veel nieuwe kiezers voor wie de spanning niet hoog genoeg kan worden opgedreven, maar evengoed veel nieuwe kiezers die weglopen zodra duidelijk wordt dat het uitgerekend Bart De Wever is die een oplossing in de weg staat.

 

Bij stemmenverlies van de N-VA kan het VB terug groter worden, maar de N-VA-stemmen kunnen nog alle kanten op gaan. De N-VA won stemmen bij alle partijen. In volgorde van grootte: CD&V, VB, LDD, Open VLD, SP.A en Groen!. Om zijn kiezers te plezieren is Bart De Wever de ene dag de bijna-staatsman, de volgende dag de boze-flamingant. Maar hij zal dat niet kunnen volhouden. Hij moet kiezen… en verliezen. Vandaar ook dat de perceptie van de regeringsonderhandelingen alsmaar belangrijker wordt dan de regeringsonderhandelingen zelf. Dat belooft in elk geval weinig goeds.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni, dewinter, valkeniers, de wever, n-va, vb |  Facebook | | |  Print

16-12-10

DE STAKING TEGEN DE EENHEIDSWET, 50 JAAR LATER

Tentoonstelling 1.JPGTentoonstelling-2.jpgDe stakingen vanaf 20 december 1960 tot 23 januari 1961 tegen de Eenheidswet beroeren nog steeds de harten en geesten. Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van '60-61' zijn er op meerdere plaatsen in ons land tentoonstellingen, filmvertoningen en lezingen opgezet; in ’t Pallieterke haalt men daarentegen twee opeenvolgende weken uit tegen ‘De Grote staking’.

 

Jan Neckers hekelde een paar weken geleden in ’t Pallieterke de gebrekkige kennis van VB-voorzitter Bruno Valkeniers over de Vlaamse geschiedenis, maar inzake de staking tegen de Eenheidswet is Jan Neckers duidelijk niet de slimste van de klas. De Eenheidswet wilde de gevolgen van de economische crisis afwentelen op de bevolking  door een verhoging van de verbruikersbelastingen, besparingen bij de sociale zekerheid en de openbare diensten, en financiële cadeaus voor de privé-ondernemingen. Jan Neckers schrijft dat de dag waarop de bespreking van de Eenheidswet in het parlement begon alle ambtenaren in Wallonië het werk neerlegden. Wat hij ‘vergeet’ is dat ook in Antwerpen op 20 december 1960 het werk werd neergelegd. Bij de stads- en OCMW-diensten, in de haven, bij het onderwijzend personeel... Meer zelfs, waren de stakingen in het hele land die dag vooral spontane stakingen, in Antwerpen was het een staking die op gang werd getrokken door de socialistische vakbond van het gemeentepersoneel. 

 

Mocht Jan Neckers de sinds 6 december in het Bondsgebouw in Antwerpen opgestelde tentoonstelling bezocht hebben (foto's), hij zou een belangrijke bladzijde uit de Vlaamse sociale geschiedenis niet vergeten zijn. Overigens komt ook ’t Pallieterke in de tentoonstelling aan bod. Het is niet al Volksgazet dat de klok slaat. ’t Pallieterke maakte zich in een aantal cartoons immers vrolijk over dat achter de rug van premier Gaston Eyskens en zijn katholieke-liberale regering, een nieuwe regering werd voorbereid door Theo Lefèvre (CVP) en Paul-Henri Spaak (BSP). Die twee zouden ook een nieuwe regering vormen, na door de CVP geëiste verkiezingen. De CVP hoopte dat de chaos als gevolg van de stakingen zou afgestraft worden door stemmenwinst voor de CVP, maar het was de CVP die de grootste verliezer werd bij die verkiezingen. Anders dan Jan Neckers ons wil doen geloven, was het overigens geen staking vooral, zo niet uitsluitend, in Wallonië. In de Vlaamse steden met een sterke rode vakbond werd evengoed gestaakt als in Waalse steden; in Waalse provincies zoals Luxemburg bleef het even rustig als in de Vlaamse polders. De Eenheidswet werd uiteindelijk goedgekeurd in het parlement maar, op de verhoging van de verbruikersbelastingen en een verhoging van de pensioenleeftijd voor nieuwe ambtenaren na, niet uitgevoerd. Stakers die strafbare feiten hadden gepleegd bij de stakingsacties kregen amnestie.

 

De tentoonstelling 60-61. 50 jaar later in het Bondsgebouw in Antwerpen (Ommeganckstraat 47-49) is met eenvoudige middelen opgezet, maar is verzorgd en nuttig gezien de misvattingen die nog steeds verspreid worden over de staking tegen de Eenheidswet. Wel hadden de inrichters mogen aangeven waar het begin van de tentoonstelling is, welk parcours je best volgt. Nu is het zelf uitzoeken. Een brochure bij de tentoonstelling herinnert aan de gebeurtenissen dag na dag, en wijst ook op de actualiteitswaarde. Ook nu wil men de werknemers het gelag van de economische crisis laten betalen en wordt het stakingsrecht in de openbare sector, met de kreten om ‘minimale dienstverlening’, onder vuur genomen. De tentoonstelling is nog te zien: vandaag, morgen en maandag, van 9.00 tot 19.00 uur.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, antwerpen |  Facebook | | |  Print

15-12-10

GEERT WILDERS MAN VAN HET JAAR IN NEDERLAND

De Nederlanders hebben Geert Wilders (foto) verkozen als politicus van het jaar. De Nederlandse parlementaire pers verkoos daarentegen premier Mark Rutte als politicus van het jaar. De vraag is maar wat het strafste is? Een rechtse populist die het regeerakkoord naar zijn hand zet, of een rechtse liberaal die het regeerakkoord van die rechtse populist uitvoert? Wilders is echter meer dan een rechtse populist. De Groene Amsterdammer vergeleek het programma van Wilders’ PVV en dat van de NSB (de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging).

 

Rob Riemen stelde Wilders’ PVV al gelijk met hoe het twintigste-eeuwse fascisme begon, maar deed dit vooral aan de hand van een aantal filosofische uitspraken. De Groene Amsterdammer keek naar overeenkomsten en verschillen tussen “het huidige nationaal-populisme en het vroegere Nederlandse nationaal-socialisme”. Een aantal gelijkenissen dringt zich op. Zoals het overtrokken, ronkende nationalisme, kenmerkend voor de NSB, dat evengoed aanwezig is bij de PVV. We lezen in het PVV-verkiezingsprogramma bijvoorbeeld dat de Nederlandse “heroïsche vaderlandse geschiedenis” meer in het zonnetje mag geplaatst worden en op elk overheidsgebouw en elke school de Nederlandse vlag moet wapperen. De programma’s van NSB en PVV bevatten beide een opmerkelijke cocktail van zeer rechtse en linkse eisen. Bij de NSB was dat het opeisen van een winstdeling en een pensioen voor werknemers; bij de PVV is dat geen verhoging van de pensioenleeftijd (in het regeerakkoord werd het een beperkte verhoging van de pensioenleeftijd, nvdr.), niet morrelen aan de ontslagbescherming en meer geld voor de ouderenzorg. Toch zou het onzin zijn de NSB of PVV als socialistisch te betitelen, al was het maar omdat beide ‘links’ als hun doodsvijand zagen/zien.

 

Ook in de voorkeur voor ‘het volk’ en de afkeer van de zittende elite komen de NSB en PVV dicht bij elkaar. De NSB bestreed de elite als ‘decadent en slap’, de PVV beschimpt haar als ‘links en multikul’. Overeenkomstig zijn voorts de weerzin tegen alles wat ‘slap’ of ‘soft’ lijkt, de roep om herstel van het gezag en strenge straffen en ‘meer daadkracht’. Het meest delicate punt dan: is de Jodenhaat van de (vroege) nationaal-socialisten hetzelfde als de obsessie met de islam van Wilders en zijn volgelingen? Het antwoord is ‘ja’. Om een lang verhaal kort te maken: ze hangen allebei een verschrikkelijk wereldbeeld op van het jodendom, respectievelijk de islam; ze zien ook wel verschillen tussen joden onderling en moslims onderling (er zijn er niet veel, maar de NSB erkende nog wel ‘vaderlandslievende joden’ en de PVV vertrouwt nog wel moslims die een ‘assimiliatiecontract’ ondertekenden); en haat en wrok zijn bij de PVV net als bij de NSB de stuwende brandstof.

 

Er zijn ook verschillen. NSB-leider Anton Mussert is nooit opgekomen voor vrouwen- of homorechten. Geert Wilders wél, al wordt hij ervan verdacht dat het vooral bedoeld is als stok om de moslims te slaan. Het voetvolk van Wilders loopt niet rond in zwarthemden, en de club heeft geen knokploeg. De NSB zei langs wettige weg aan het bewind te willen komen, maar was openlijk antidemocratisch. De PVV zegt te ijveren voor meer democratie en voor vrijheid van meningsuiting, maar wil de koran verbieden, zegt het vertrouwen in de rechtelijke macht op als een rechter een uitspraak doet die Wilders niet zint, en snoeit zwaar in de subsidies van de publieke omroep, milieu- en Derde Wereld-groepen, kunstenaars en alles wat multicultureel is… omdat de daar verspreide meningen Wilders niet aanstaan. En hoe democratisch ben je als je het principe van gelijke behandeling verwerpt. ‘Islamitische scholen dicht, christelijke open’, om maar één voorbeeld te geven.

 

En dan is er de PVV zelf nog. Partij die geen partij is met maar één lid, ineens dan ook de leider van de ‘partij’. In de Nederlandse geschiedenis is er maar één andere partij, die overigens wél leden had, die geen enkele vorm van inspraak kende: de NSB. “De NSB heeft in de jaren dertig nooit de kans gekregen om mee te regeren”, besluit De Groene Amsterdammer. “Zou ze zo’n kans hebben gegrepen en water bij de wijn gedaan hebben? Het is een achteraf onmogelijk te beantwoorden vraag. Wilders’ nationaal-populisten bepalen nu mee het beleid. Ze sluiten daartoe compromissen, zeker, dat geeft de burger hoop. Betekent het dat ze op termijn zullen evolueren tot een moderne, nette, democratische partij? Dat is een gok die de partners van de PVV nemen. Een spelletje roulette, met het politieke klimaat in Nederland als inzet.”

Dat het VB intussen het boek De schijn-élite van de valse munters van PVV-kamerlid en -partijideoloog Martin Bosma promoot, verbaast natuurlijk niet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal, wilders |  Facebook | | |  Print

14-12-10

ALLEEN HET VB ZIET DAT ANDERS

“Herhaal het vaak genoeg, en men zal het nog gaan geloven.” Met dat idee in het achterhoofd herhaalt Filip Dewinter alsmaar dat in Antwerpen alle verwijzingen naar de christelijke tradities verbannen worden. “De kerstmarkt op de Antwerpse Grote Markt werd door het Antwerpse stadsbestuur bijvoorbeeld ‘herdoopt’ tot winterfeestmarkt”, zei Dewinter donderdagavond in Lier. ‘s Anderendaags twitterde hij: “Geen winterfeest maar kerstmarkt bij Vlaams Belang Antwerpen.”

 

Die kerstmarkt, in het VB-secretariaat in de Van Maerlantstraat (foto 1), is een jarenlange traditie bij het VB. De affiches Zalig Kerstfeest, waar de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren vorig jaar mee uitpakten, zijn nieuw. Dit jaar gaan de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren die affiches trouwens opnieuw plakken. Toch wel een beetje raar voor een partij waarvan kopstuk Filip Dewinter bij steunbetuigingen van VB’ers voor aartsbisschop Léonard zich haastte om te zeggen dat het VB een “non-confessionele partij” is.

 

Maar hoe goddeloos is Antwerpen? Nemen we de folder die het Antwerpse stadsbestuur vorige week verspreidde, dan lezen we dat men daarin de Winterkalender 2010 presenteert. Maar er is natuurlijk nog wel meer dan Kerstmis dat de moeite is dezer dagen in Antwerpen. De tentoonstelling van Anselm Kiefer bijvoorbeeld. Verder lezen we dat je in Antwerpen een babbel kan doen en een borrel kan drinken op de kerstmarkt, je in Antwerpen naar hartenlust kan kerstshoppen, en er bij het einde van de festiviteiten een kerstboomverbranding ingericht wordt (foto 2).

 

Over de “winterfeestmarkt” waarover Dewinter spreekt vinden we niets terug. Over de Grote Markt luidt het: “De kerstmarkt slingert van de Handschoenmarkt over de Grote Markt en Suikerrui tot aan het Steenplein…” Ook de pers ziet Antwerpen al een “bruisende kerststad”. Alleen het VB ziet dat anders. Overigens, voor wie niet dol is op de klassieke kerstverlichting: het mooiste en origineelste is dezer dagen te bewonderen aan het beruchte De Coninckplein, vlakbij het Centraal Station, met Kunstlicht 2010.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, dewinter |  Facebook | | |  Print

13-12-10

DEWINTER ZOEKT SUCCES IN HET BUITENLAND

Van 4 tot en met 8 december was Filip Dewinter in Israël (foto 1). Als buddy had hij Mechelenaar Frank Creyelman mee, de reislustigste VB’er, voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken van het Vlaams Parlement. Ze waren overigens niet de enige rechts-extremisten ginder. Ook Heinz-Christian Strache (van het Oostenrijkse FPÖ), Patrik Brinkman (Pro Deutschland) en Geert Wilders (PVV) liepen er rond en gaven er speeches weg. Het heeft de vrede in het Midden-Oosten geen stap dichterbij gebracht, maar dat was ook niet de verwachting.

 

Het moet zijn dat Dewinter weinig om handen heeft, want tegenwoordig is hij met de regelmaat van een klok in het buitenland. Is het niet dat hij in Israël is, dan zit hij in Barcelona, Wenen of Berlijn. En soms met positief gevolg. Tenminste, dat wil het VB ons laten geloven. Zondag 28 november 2010 waren er in Barcelona en de streek er rond regionale verkiezingen. Rechts wint in Catalonië kopte het VB ‘s anderendaags enthousiast op haar website. De centrumrechtse en nationalistische coalitie Convergencia i Uno (CiU) is met 38,5 % van de stemmen slechts zes zetels verwijderd van een absolute meerderheid in het Catalaanse parlement. CiU is voorstander van de Catalaanse onafhankelijkheid. Verder signaleert het VB ook nieuwkomer in het Catalaanse parlement Solidaridat Catalana por la Independència (SI). De partij van voormalig voorzitter van voetbalclub Barcelona Joan Laporta kreeg 4 % van de stemmen. Of het VB voortaan zoals SI met een pornoactrice campagne gaat voeren, vertelde het VB er niet bij. Ze weten bij het VB nochtans bij wie ze daarvoor terecht kunnen.

 

Het VB schreef op haar website dat het rechtse Plataforma per Catalunya (PXC) “net te weinig” stemmen haalde om afgevaardigden naar het parlement te kunnen sturen, maar herinnerde er niet aan dat het uitgerekend voor dat PXC was dat Filip Dewinter naar Barcelona reisde. Op een meeting in een hotel in Barcelona gaf Dewinter zijn steun en vertrouwen aan PXC (foto 2). Filip Dewinter, op 21 november 2010: “Ik ben ervan overtuigd dat bij de komende verkiezingen hier in Catalunya de Plataforma per Catalunya vriend en vijand zal verbazen en ervoor zal zorgen dat ook Catalunya over een rechts-nationale, patriotische en identitaire volkspartij zal kunnen beschikken!” Het liep dus anders: PXC haalde niet eens een verkozene. Het VB is blij met het succes van rechts in Catalonië, maar dat is ook alles. Zou het VB écht blij zijn als in Vlaanderen de N-VA bijna de absolute meerderheid in het Vlaams parlement behaalt, maar het VB zelf geen enkele verkozene bekomt?

 

Grootste verliezers in Catalonië waren de socialisten, maar doen alsof je van stemmen voor socialisten een orgasme krijgt, is ook wel overdreven.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, internationaal, dewinter, duitsland, oostenrijk |  Facebook | | |  Print

12-12-10

STEM EEN FRITUUR NAAR DOEL

Niet iedereen heeft de kans om couscous of koosjer te eten, maar zelfs een frietje steken aan een gewone frituur is er niet bij voor iedereen. Om nog maar te zwijgen over Bart De Wevers favoriete frituur ’t Draakske die ze moeten ontberen.

 

Vandaar het goede idee van een bedrijf om een mobiele frituur te laten uitrijden naar drie dorpen zonder frituur. Zonder frituur, maar wel met de meeste mensen die om zo’n frituur vragen. Wij sympathiseren met de bewoners van het dorpje Doel, al jaren bedreigd door de uitbreiding van de Antwerpse haven terwijl elke weldenkende mens weet dat men de megalomane plannen moet opbergen. Al jaren ook gepest door de Vlaamse en Beverense overheid, spijts gerechtelijke uitspraken dat niet langer woningen mogen afgebroken worden. Stem hier, en verspreidt die link verder. Stemmen kan tot 2 januari 2011.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

11-12-10

WAT NATIONALISTEN ANDEREN VERWIJTEN, DOEN ZE ZELF

Lier was donderdagavond even het centrum van Vlaams Belang-land. Van Limburg tot West-Vlaanderen, uit alle hoeken van het land waren VB’ers gemobiliseerd om in Lier te protesteren tegen de bouw van een Turkse moskee die een minaret van 18 meter hoog zou hebben. Naar eigen zeggen waren er vierhonderd mensen aanwezig. Dat de regenjas van de VB'er naast Filip Dewinter (foto 1) sterk lijkt op de kledij van de Ku Klux Klan is natuurlijk louter toeval. 

In Rezé, een stadje in het westen van Frankrijk, qua inwonersaantal vergelijkbaar met Lier, werd laatst ook actie gevoerd tegen 'de toenemende islamisering'. De inwoners van Rezé keken plots aan tegen een Polygamiestraat, een Shariaplaats, een Misbruik van uitkeringen-steeg, een Stenigingstraat, een Dood aan de ongelovigen-plaats… Rezé zelf werd herdoopt in Rezé in Islam (foto 2). Het was natuurlijk vlug duidelijk dat de plaatselijke moskee of wie dan ook uit de moslimwereld hier niets mee te maken had. Het bleek een ‘ludieke’ actie te zijn van het Bloc Identitaire die daarmee discussie en verontwaardiging over de ‘islamisering’ wilde uitlokken.

Het Bloc Identitaire is uiteraard ook geen voorstander van dergelijke veranderingen van straatnaamborden, maar wat deed het Front national (FN) toen het even de plak zwaaide in Vitrolles en drie andere plaatsen in Zuid-Frankrijk? De laan in Vitrolles genoemd naar de vermoorde socialistische president Salvador Allende werd de Moeder Theresalaan. Een straat genoemd naar een onafhankelijkheidsstrijder in de Franse overzeese gebieden werd genoemd naar Jean-Pierre Stirbois, een overleden FN-boegbeeld uit Noord-Frankrijk. Enzovoort. 

Gelukkig is het VB veroordeeld tot nog maar 10 à 15 % van de stemmen of we zouden hier ook nog een Filip Dewinterplaats, het Luc Vermeulensteegje of het Tanguy Veyszwembad krijgen. 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, frankrijk, internationaal |  Facebook | | |  Print

10-12-10

DE NESTWARMTE VAN STORMFRONT

Op 27 maart 1995 lanceerde voormalig Ku Klux Klan-leider Don Black de website Stormfront. Hij was daarmee een van de eersten die een extreemrechtse internetsite online bracht. Aanvankelijk was het een ‘gewone’ website met veel nazi-propaganda. In 1998 startte Stormfront met een discussieforum, twee jaar later volgde al een Nederlandstalige sectie. Cultuursocioloog Willem de Koster promoveerde vorige week aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam met een onderzoek naar de gebruikers van drie verschillende internetdiscussiefora, waaronder Stormfront Nederland & Vlaanderen. “Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen”, zou Paul Jambers zeggen.

 

Willem de Coster zocht contact met een moderator van Stormfront, discussieforum door sommigen ook Stormstront genoemd. De Coster mocht een oproep plaatsen om de bedoeling van zijn onderzoek te verduidelijken – het ging hem niet om de inhoud, maar om te weten te komen wat het forum voor de gebruikers betekende – en kon uiteindelijk met elf forumleden een langdurig chat-interview houden. Voor een face-to-face interview waren de Stormfront-gebruikers niet te vinden. Elf gebruikers van een forum waar zowat elk ogenblik van de dag een paar tientallen tot meer dan tweehonderd mensen op online zijn, hoe wetenschappelijk is dan een onderzoek. Kan je daar dan al op promoveren tot universiteitsprofessor? In elk geval hield De Koster als indruk over dat de Stormfront-gebruikers voor het merendeel jonge mannen zijn die zich in het echte leven gestigmatiseerd voelen. Hun ideeën worden door hun familie, op school, op het werk en in de sportclub niet geaccepteerd. Het Stormfront-forum is voor hen een toevluchtsoord, een warm bad. ‘Hier zitten mijn echte vrienden”, zeiden ze. “Het nationalisme of het nationaal-socialisme is mijn grootste en diepste echte liefde. Hier zitten mensen die dat begrijpen, die niet rot tegen me doen, die me steunen.”

 

Nieuwe leden worden niet meteen tot het forum toegelaten. Hun eerste vijftig bijdragen worden gescreend voordat ze online geplaatst worden. Ze worden ook gewaarschuwd: de vijand leest mee, geef niet te veel persoonlijke details en wees voorzichtig in je uitspraken want je kan ervoor vervolgd worden. Leden zien elkaar soms op meetings en borrels, maar volgens De Koster vervullen die bijeenkomsten een ondergeschikte rol. Het is meer om te weten met wie je spreekt dan om tot verdere actie over te gaan. Willem de Koster (in NRC Handelsblad): “Ze hebben sterk het idee dat ze de wereld toch niet kunnen veranderen. Er zijn wel mensen op het forum uit meer actiegerichte groepen, zoals de Nederlandse Volks-Unie (NVU). Die roepen wel op tot betogingen, maar meestal zonder veel succes. ‘We stonden er weer met zijn vieren, jullie zijn een stelletje toetsenbordkrijgers’ lees je dan.” De andere twee discussiefora die Willem de Coster onderzocht waren een discussieforum voor homo’s en een discussieforum van mensen die zich verzetten tegen flitspalen. Bien étonnés de se trouwer ensemble, toch zeker die neonazi’s en homo’s.

 

Overigens is het niet alleen de NVU die haar zielenroersels op het Stormfront-forum plaatst. Ook Blood and Honour’ers zijn actief op het Stormfront-forum. Het was daar bijvoorbeeld dat we de affiche voor het Blood and Honour-concert op 30 oktober in Wommelgem de eerste keer opmerkten (1, 2, 3, 4), en verder vonden we er ook nog een interessante (nouja) oproep om zaad te doneren voor het verder zetten van het blanke ras. Omgekeerd komen Stormfront’ers regelmatig adrealine ophalen bij de pagina’s van AFF/Verzet. Zelfs internationaal. Wekelijks wordt nog doorgeklikt naar dit AFF/Verzet-artikel, als gevolg van deze Stormfront-pagina. (Foto: Illustratie uit de reeks ‘Interessante plaatjes’ op het forum van Stormfront Nederland & Vlaanderen.)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, blood and honour |  Facebook | | |  Print

09-12-10

VB-MAGAZINE PRIJST BOEK LUCKAS VANDER TAELEN

Berichten uit Brussel is een sterk pamflet over de Franstalige arrogantie, multiculturele ellende en politiekcorrecte oogkleppen.” Voilà. Historicus-zanger-journalist-intendant-docent-acteur-auteur en tegenwoordig ook parlementslid voor Groen! Luckas Vander Taelen (foto 2) kan een quote toevoegen om zijn boek Berichten uit Brussel te promoten. De quote komt uit een recensie in het december-nummer van het Vlaams Belang Magazine (foto 1).

 

In het Vlaams Belang Magazine wordt elke maand één of twee bladzijden vrijgehouden voor boekbesprekingen. Als het geen boek uit eigen huis is dat er geprezen wordt (Welkom in Vakbondistan bijvoorbeeld), dan toch een boek dat in de lijn ligt van wat men bij het VB graag hoort of leest (Een tip van de sluier bijvoorbeeld, waarin de directrice van het Koninklijk Atheneum in Antwerpen Karin Heremans uitlegt waarom ze uiteindelijk tot een hoofddoekenverbod voor haar leerlingen is gekomen). In het december-nummer van het Vlaams Belang Magazine worden twee uitgaven aangeprezen: de strip Van de prins geen kwaad, waarin de Belgische monarchie wordt gehekeld, en het al genoemde Berichten uit Brussel waarin Luckas Vander Taelen een column verder uitwerkt die hij op 30 september 2009 in De Standaard publiceerde onder de kop De getto’s van Brussel! Moeten we bang zijn om onze waarden op te dringen? Luckas Vander Taelen klaagt hierin over de multiculturele wijk waar hij elke dag door fietst en er steeds een “ander avontuur” beleeft: “Dubbelgeparkeerde auto’s, bestuurders die een kruispunt blokkeren om met elkaar te praten, rondhangende jongeren die je bekijken alsof je op hun privédomein komt” en nog erger (een Frans-Marokkaanse kunstenaar die een tentoongesteld werkje met een islamitisch bidtapijtje en rode vrouwenhakken moest verwijderen). Luckas Vander Taelen eist “respect voor de wetten en de waarden van het land” en vraagt na te denken “hoe we op een assertieve manier kunnen duidelijk maken dat wij durven verdedigen wat wij belangrijk vinden”.

 

In Berichten uit Brussel projecteert Luckas Vander Taelen dit alles tegen de bevolkingsprognoses, inclusief andere samenstelling van de Brusselse bevolking, en de lethargie van de Brusselse politici. Bij het Vlaams Belang Magazine wordt dat dan: “(…) De Brusselse realiteit doet zelfs de grootste volgeling van het multiculturele geloof ontwaken uit een rooskleurige droomwereld. Vander Taelen kan er over meespreken. Toen hij in een vrije tribune een grimmig sfeerbeeld schetste van het leven in de grootstad en zwaar uithaalde naar de overlast, de voortdurende intimidatie en de criminaliteit van heetgebakerde Maghrebijnse jongeren was het hek van de dam. Vander Taelen haastte zich nog om afstand te nemen van het Vlaams Belang, maar het mocht niet baten: ‘Blijkbaar is het benoemen van een probleem al voldoende om in de extreemrechtse hoek geduwd te worden.’ De auteur rekent genadeloos af met de Franstalige politici die uit kortzichtig electoraal winstbejag Brussel hebben overgeleverd aan straatboefjes en moslimfundamentalisten. ‘Brussel zal moeten kiezen voor een goed en efficiënt bestuur’, besluit Vander Taelen, maar dat kan alleen als de PS-baronnen afgedankt worden. Berichten uit Brussel is een sterk pamflet over de Franstalige arrogantie, multiculturele ellende en politiekcorrecte oogkleppen.”

 

Voor alle duidelijkheid: wij stoppen Luckas Vander Taelen niet in een extreemrechtse hoek. Luckas Vander Taelen maakt een aantal correcte vaststellingen, al heeft hij wel eens de neiging om van een mug een olifant te maken. We denken ook niet dat Luckas Vander Taelen à la Benno Barnard naar het VB gaat bellen om lijfwachten. Hij blijft echter zagen dat links de problemen niet wil zien, en als Tom Naegels Luckas Vander Taelen recent op een debat vroeg hoe hij ‘waarden’ gaat opleggen… hoorde je Vander Taelen niet meer piepen. Wetten opleggen (“Je mag niemand slaan.”), dat kan en moet. Maar ‘waarden’ (“Je moet vrouwen respectvol behandelen.”): hoe doe je dat? Of Filip Dewinter tot de Westerse beschaving behoort, is betwistbaar. Maar alleszins is hij doordrongen van een aantal Westerse waarden. Wijzelf hanteren ook Westerse waarden. En toch voelen wij meer overeenkomst in waarden met onze Marokkaanse groenten- en fruithandelaarster dan met Filip Dewinter.

 

Zodra het VB een boek promoot over pakweg de klimaatopwarming, de milleniumdoelstellingen enz., met concrete voorstellen om de klimaatopwarming tegen te gaan, de milleniumdoelstellingen te halen, enz., zullen we het hier onmiddellijk melden. Maar de kans is klein dat dát boek in de boekenrubriek van het Vlaams Belang Magazine terecht komt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

08-12-10

ALS HUGO COVELIERS EEN SCHANDAAL ONTDEKT…

Voorbije maandag deed de rechtbank in Antwerpen uitspraak over een zaak waarbij een gewezen stadsambtenaar verdacht werd van corruptie, en zo komen we alweer terecht bij P.M. (foto 1 (r.), samen met Hugo Coveliers (l.) op de foto) – P.M., de voorbije dagen in het nieuws door de bijzondere manier waarop hij, op een ook al bijzondere plaats, wel eens zijn verjaardag viert.

 

P.M. postte op 3 februari 2009 als politiek secretaris van VLOTT op de VLOTT-website: “Ludo Van Campenhout is (…) schepen voor stadsontwikkeling. (…) De beslissingen van deze schepen beïnvloeden hiermee dan ook de marktwaarde van het onroerend goed in ieder deel van de stad. De schepen beschikt over een kabinet om hem bij te staan in deze bezigheden. Binnen dit kabinet zijn een aantal adviseurs werkzaam. De adviseur van schepen Van Campenhout aangaande bouwvergunningen is een zekere Tuur Ceuppens (foto 2). Deze topambtenaar, die toch wel een sleutelpositie bekleed binnen het kabinet van de schepen van stadsontwikkeling, speelde het klaar om gratis te wonen in een loft op de Meir. (…) De loft waar de adviseur van schepen Van Campenhout gratis woont, heeft een huurwaarde van 2 000 euro per maand. In wezen ontvangt een ambtenaar die een sleutelpositie bekleedt binnen stadsontwikkeling  dus maandelijks een gift van 2 000 euro van één van de belangrijkste vastgoedbonzen van de binnenstad. (…) Op de vraag van gemeenteraadslid Hugo Coveliers aangaande dit dossier op de gemeenteraad van 26 januari j.l., antwoordde schepen Van Campenhout dat er niets aan de hand was. Oud-magistraat Armand Vandenplas, voorzitter van het Integriteitsbureau van de stad Antwerpen, verklaarde echter al in verschillende kranten dat er best een grondig onderzoek komt naar Tuur Ceuppens. Het is dan ook met spanning afwachten of dit onderzoek er komt en wat hiervan het resultaat zal zijn.”

 

Het resultaat van het onderzoek kennen we intussen: de ambtenaar ontkende in januari 2009 gratis te wonen aan de Meir, het Antwerpse parket startte in maart 2009 een onderzoek op, met onder andere in april 2009 ook een huiszoeking op het kabinet van schepen Ludo Van Campenhout (toen nog Open VLD). Het stadsbestuur schorstte diezelfde maand nog Tuur Ceuppens als ambtenaar. Het parket vond niets zorgwekkend aan de ‘gratis’ huur aan de Meir, maar stootte wel op een auto die de ambtenaar cadeau had gekregen van de vastgoedmakelaar. In juni 2010 werd de zaak verwezen naar de correctionele rechtbank die voorbije maandag, 6 december 2010, de ambtenaar en vastgoedmakelaar vrijsprak van omkoping. Het parket kan nog wel in beroep gaan tegen deze uitspraak. Maar intussen is de ambtenaar zijn job kwijt bij het stadsbestuur. Niet alleen bij het kabinet van Van Campenhout, ook in de stadsadministratie tout court. Tijdens zijn schorsing als ambtenaar kreeg hij maar de helft van zijn wedde, waardoor hij zijn spaarcenten moest aanspreken. Hij nam dan maar ontslag als ambtenaar om een nieuwe professionele loopbaan in de privé-sector uit te bouwen. Behoudens beroep in deze zaak is Tuur Ceuppens door de rechtbank gezuiverd van elke blaam, maar zijn job bij het stadsbestuur is hij wel kwijt na de verdachtmakingen die Hugo Coveliers in de gemeenteraad lanceerde en P.M. als Coveliers’ schoothondje herhaalde op de VLOTT-website.

 

Na alles wat is gebeurd is het mogelijk dat de ex-ambtenaar niet eens terug wil werken voor het Antwerps stadsbestuur, maar hij kan het ook niet meer tenzij hij opnieuw solliciteert als zoveelste sollicitant in de rij. Hugo Coveliers komt maar zelden tussen in de Antwerpse gemeenteraad, tenzij met wat schimpscheuten naar ‘president’ Patrick Janssens (de omschrijving is van Hugo Coveliers). Over de zaak-Tuur Ceuppens maakte Coveliers wél veel misbaar. Gaat Coveliers zich nu verontschuldigen en zorgen voor eerherstel? Hem kennend verwachten we het niet; het maakt zijn verantwoordelijkheid voor broodroof niet minder groot.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: coveliers, antwerpen |  Facebook | | |  Print

07-12-10

NIEUWE HOOFDREDACTEUR VOOR 'T PALLIETERKE

Bij ’t Pallieterke, favoriet weekblad van ranzig Vlaanderen, hebben ze een nieuwe hoofdredacteur: Karl Van Camp. Na stichter Bruno De Winter, Jan Nuyts en Leo Custers, nog maar de vierde nieuwe hoofdredacteur. Het illustreert dat ’t Pallieterke door slechts een handvol mensen bijeengeschreven wordt. Andere bladen zagen sinds 1945 meer hoofdredacteurs de revue passeren.

 

Het lijkt er overigens niet op dat er wat zal veranderen aan de redactionele lijn van het blad. Karl Van Camp (50 j.) doorliep in Antwerpen het katholiek onderwijs. In Brussel, waar Van Camp terecht komt voor zijn studies als architect, leert hij het Vlaams studentenleven (en de daarbij horende kroegen) van dichtbij kennen. Hij richt het NSV-Brussel op en is er gedurende jaren praeses van. In 1982 schrijft Karl Van Camp zijn eerste stukje voor ’t Pallieterke, als studentencorrespondent voor Brussel. Ook na zijn studies blijft Van Camp stukjes schrijven voor ’t Pallieterke. Hij helpt tussendoor ook nog Jan Nuyts bij de opmaak van het blad. Karl Van Camp zorgt ervoor dat ’t Pallieterke met een promotieteam aanwezig is op de IJzerbedevaart en het jaarlijks Zangfeest in het Sportpaleis in Antwerpen (nu nog slechts in de Lotto Arena). Hij doet ook enkele jaren de regie van het Zangfeest en engageert zich bij de Vrienden van Zuid-Afrika toen Zuid-Afrika nog kreunde onder het apartheidsregime. Karl Van Camp is stichtend lid, en pas opnieuw verkozen als ringvoorzitter, van de Vlaams-nationalistische serviceclub Marnixring Max Wildiers. De Marnixring, waarvan de Marnixring Max Wildiers één van de tweeënzeventig 'ringen' is, is een Vlaamse serviceorganisatie opgericht eind jaren zestig met als doelpubliek van haar dienstbetoon "de beproefde stamgenoten", een eufemistische term voor de voor oorlogscollaboratie vervolgde Vlamingen. Intussen zijn de statuten van de vereniging 'gemoderniseerd', en werd bijvoorbeeld Vlaanderen Vlagt gesponsord door de Marnixring.

 

Karl Van Camp werkte de voorbije maanden al achter de schermen mee aan ’t Pallieterke. Hij zorgde voor de nieuwe website van ’t Pallieterke en een digitale nieuwsbrief. Het volgend project is ’t Pallieterke ook op iPad aan te bieden. Technologisch gaat ’t Pallieterke met Karl Van Camp erop vooruit; ideologisch en qua aanbod van artikels is er weinig veranderd. ’t Pallieterke blijft op haar manier een goede waarnemer van de Vlaamse Beweging. Het Vlaams Belang is met voorsprong de favoriete partij van 't Pallieterke, maar af en toe is men ook wel kritisch tegenover 'De Bozen'. Zo merkte ’t Pallieterke na de laatste passage van Dewinter bij De Zevende Dag op dat volgens Dewinter het VB als Vlaamse Tea Party tussen 10 en 15 procent van de stemmen kan halen. “Dewinter geeft hier publiek toe dat het VB bij de volgende verkiezingen nog stemmen gaat verliezen en dat de partij zich, volgens hem vooral moet richten op immigratie, islamisering en criminaliteit. Als dat zo is, waarom staat er dan nog Vlaams voor Belang?”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook | | |  Print