15-01-11

DE N-VA ANDERS BEKEKEN

Het ABVV gaat mee met de tijdsgeest. Vroeger werden er brochures over het Vlaams Blok, en in 2009 nog over Lijst Dedecker, gemaakt en verspreid. Nu is het de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) die tegen het licht wordt gehouden in de brochure De N-VA anders bekeken.

De N-VA is op korte termijn vanuit het niets uitgegroeid tot de grootste politieke partij in Vlaanderen, van 3,1 % van de stemmen in 2003 naar 27,8 % in 2010. Nooit haalde een nationalistische partij zo’n sterk verkiezingsresultaat. Bovendien krijgt de N-VA veel media-aandacht, niet in het minst partijvoorzitter Bart De Wever. Maar zelden of nooit graven de media onder de oppervlakte en belichten ze het programma van deze nationalistische partij. Men houdt het liever bij quotes van Bart De Wever of Siegfried Bracke. Het ABVV houdt zich bij haar doorlichting tot de corebusiness van de vakbond. Welk sociaal-economisch beleid wil de N-VA doordrukken, wat zouden daarvan de gevolgen zijn voor de werknemers en wat is het standpunt van het ABVV?

We hebben het hem niet gevraagd, maar het lijkt alsof Marc Spruyt de pen vasthield voor deze brochure. In ieder geval werd zijn systematiek gebruikt. Het ABVV vertrekt van teksten van de N-VA zelf, zoals congresteksten en verkiezingsprogramma’s; uitspraken van vooraanstaande N-VA’ers; en beleidsdaden van de N-VA-ministers (hallucinant trouwens wat die al uitgericht hebben zonder dat de Vlamingen dit goed en wel beseffen). Bij elk citaat wordt de bron vermeld. Vervolgens wordt er de visie van het ABVV tegenover geplaatst. Waar nodig worden sommige zaken in een apart kadertje verduidelijkt, zoals wat de Baert-doctrine is: de drie voorwaarden waaraan een staatshervorming moet voldoen voor de N-VA opdat het een stap voorwaarts is op weg naar de Vlaamse onafhankelijkheid.

Er wordt eerst (kort) ingegaan op de separatistische agenda van de N-VA. Het merendeel van de veertig bladzijden tellende brochure gaat over de patronale agenda van de N-VA: meer cadeaus voor de werkgevers, loon- en arbeidsvoorwaarden aan banden leggen, werkzoekenden harder aanpakken, een dubbele splitsing in de sociale zekerheid, minder overheid en meer privé, en wat met de vakbonden? Is dit gekleurd taalgebruik? Helemaal niet als je het programma van de N-VA leest. Het is niet alleen schertsend bedoeld als Bart De Wever zich liet ontvallen: “Voka is mijn echte baas”, en “Als Voka niet tevreden is, ben ik niet tevreden.” Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen in 2004 ontstaan uit de fusie van het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de Kamers van Koophandel.

Een ‘uitleiding’ verduidelijkt de gemeenschappelijke wortels en het gemeenschappelijk programma van de Vlaamse patroonsorganisatie en de N-VA. De N-VA is helemaal niet zo volks als Bart De Wever zich in frituur ’t Draakske en elders voordoet. En het dreigt nog erger te worden. Zoals altijd zijn er leerling-tovenaars die verder willen gaan dan hun voorbeeld, getuige de voorbije week Siegfried Bracke die al denkt aan de splitsing van de RVA in een Vlaamse, Waalse en Brusselse Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening. Iets wat Voka afwijst.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, de wever, actie, sociaal |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.