04-02-11

HET VERGRIJZEND VLAAMS-NATIONALISCH VERENIGINGSLEVEN

Hoe meer we in het digitale tijdperk zijn, hoe meer bijlagen er bij kranten en tijdschriften gevoegd worden. Denk maar aan de weekendbijlagen bij de kranten en de bijlagen bij Knack. Deze week is er naast de gewone Knack, de Weekend Knack en Focus Knack, een extra Knack over de onafhankelijkheidsgedachte (met onder andere een lezenswaardige column van Maarten Van Ginderachter).

In het artikel De Vlaamse zuil. Van roze tot donkerbruin wordt in de extra Knack een anekdotisch overzicht gegeven van het Vlaams-nationalistisch verenigingsleven. Van de Roze Leeuwen tot het Sint-Maartensfonds, respectievelijk een vereniging voor Vlaams-nationalistische holebi’s en een vereniging van oud-Oostfrontstrijders… die met elkaar gemeen hebben dat ze intussen opgedoekt zijn. Van de Roze Leeuwen zijn nog een aantal mensen actief bij de N-VA, waar ze echter meer de nadruk leggen op hun Vlaams-nationalist dan op hun holebi zijn. Leden van het Sint-Maartensfonds komen maandelijks nog bijeen voor een koffieklets in het VB-partijlokaal in de Van Maerlantstraat in Antwerpen. Waar ze dan jammeren over de teloorgang van Vlaamse Huizen. Het beheer van het ereperk van Oostfronters in Stekene bijvoorbeeld is in  2004 overgedragen van het Sint-Maartensfonds aan het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ), maar het VNJ wordt op haar beurt meer en meer een anachronisme. Tussen 2000 en 2005 halveerde haar ledenbestand en men is dat nooit echt te boven gekomen. VNJ-verbondsleidster Elke Serpieters bevestigde deze week nog dat men in Limburg bijvoorbeeld geen enkele VNJ-afdeling meer heeft. Als een VNJ-afdeling dan eens meedoet aan een actie als Music for life wordt dat in hun biotoop op onbegrip tot afkeuring onthaald.  Een recente foto van een vergadering van de Vlaamse Volksbeweging Kortrijk levert ook niet meteen een jong en dynamisch plaatje op (foto).

Het jongste verkiezingssucces heeft de gemoederen verhit bij die Vlaams-nationalistische verenigingen, maar het heeft niet tot een toeloop van nieuwe leden voor de Vlaams-nationalistische verenigingen geleid, bevestigt Bart Hermans die in Knack nog wordt voorgesteld als voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV). Het OVV bestaat zo'n 45 jaar en telt een vijftigtal lidverenigingen. Het pluralisme van de beginjaren ging in de jaren negentig verloren. Toen trokken het socialistische Vermeylenfonds en het liberale Willemsfonds eruit omdat België tot een federale staat was omgevormd. Het Davidsfonds en de Gezinsbond blijven steunpilaren, al geniet laatstgenoemde geen stemrecht omdat die zich niet achter alle doelstellingen van het OVV schaart. De leden bestrijken zowat het volledige politieke spectrum, al kan niemand ontkennen dat de (extreme) rechterzijde veruit het sterkst vertegenwoordigd is via onder andere het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ), de Nationalistische StudentenVereniging (NSV), het Taal Aktie Komitee (TAK), de IJzerwake en het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ). Andere leden zoals het Verbond der Vlaamse Academici, het IJzerbedevaartcomité en de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) leunen wat meer aan bij de N-VA.

Intussen is Bram Hermans (29 j.) voorzitter af. Het OVV-voorzittersschap is volgens Hermans deontologisch niet combineerbaar met zijn nieuwe job als medewerker van N-VA-parlementslid Theo Francken. OVV-ondervoorzitter én voorzitter van het IJzerwakecomité zijn, zoals Wim De Wit, kan blijkbaar wél. Nieuwe voorzitter, sinds een paar dagen, is Robrecht Vermeulen (volgende maand 73 j.). Robrecht Vermeulen is sinds 1971 actief in de Vlaamse beweging. Eerst bij het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV) en later ook bij het Doktergild Van Helmond, de Orde van den Prince en het Verbond van Vlaamse Academici (VVA). Daarnaast was hij bestuurder bij de Orde van Geneesheren. Vermeulen wordt volgens 't Pallieterke geconfronteerd met enkele bestuursleden die radicale dromen hebben, maar eigenlijk weten dat een aantal verenigingen niet zullen volgen. Ook zijn er OVV-afgevaardigden die bij het OVV anders spreken dan bij hun eigen vereniging. Vermeulen wil tot een gezamenlijk standpunt van de Vlaamse beweging komen over Brussel, verduidelijken dat Vlaanderen wint bij een eigen Vlaamse sociale zekerheid, opkomen voor het gebruik van correct Nederlands, en hij wil af van het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang omdat het cordon de Vlaamse electorale slagkracht fnuikt.

Het VB was uitermate tevreden toen het OVV in december de lopende besprekingen over de staatshervorming naar de prullenmand verwees. De mobilisatiekracht van het OVV en zijn verenigingen is de laatste maanden echter gering gebleken.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, ovv |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.