24-03-11

TANGUY VEYS’ VRIENDEN (2)

Om Michael Freilich (Joods Actueel) nog eens te citeren: “Tanguy Veys, die voor het Vlaams Belang in de Kamer van volksvertegenwoordigers zetelt (…) treedt meer en meer op de voorgrond als de grootste vriend van de staat Israël. Zo woonde hij (…) van op de eerste rij het Israël-steunconcert bij in Antwerpen. Met deze aanwezigheid was Veys een heel eind van huis, in zijn thuisstad Gent zal hij hiermee niet bijster veel stemmen rapen.” Eerder wezen we er al op dat Veys’ steun aan de Joodse gemeenschap hem wel eens kritiek oplevert in de Vlaamse Beweging. Maar als zijn steun aan de Joodse gemeenschap echt moet afgewogen worden aan de steun aan de gitzwarte achterban van het VB, wint die laatste het.

 

In Joods Actueel werd in februari, over twee bladzijden gespreid, het amnestievoorstel besproken dat het VB eind vorig jaar nog eens neerlegde in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in januari door een meerderheid van de Kamerleden verworpen werd. Het wetsvoorstel – ingediend door Alexandra Colen, Gerolf Annemans, Bert Schoofs en Peter Logghe – wil de “uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme”. Volgens het wetsvoorstel zou een commissie opgericht moeten worden “belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiële schade”.  Volgens het wetsvoorstel “vormt de bestraffing van de al dan niet vermeende collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog één van de zwartste bladzijden uit de geschiedenis van de Belgische Staat”. Niet de collaboratie met de nazi’s is een probleem, wel de bestraffing van de collaboratie.

 

Joods Actueel belde VB-voorzitter Bruno Valkeniers op om hem te wijzen op de consequenties van het voorstel, “namelijk dat de personen die effectief zwaar gecollaboreerd hebben en mensen hebben verklikt, hierdoor amnestie zouden krijgen”. Maar Bruno Valkeniers was kordaat: “Wij zijn in geen geval van plan om dat te wijzigen.” Het Forum der Joodse Organisaties wees er onder andere op dat sinds 1961 een wet bestaat voor diegenen die spijt betuigden voor hun daden, namelijk de wet-Vermeylen. “Het huidige wetsvoorstel is dus bedoeld voor diegenen die volharden in het vergoelijken van hun daden.” Het Forum der Joodse Organisaties is dan ook vierkant tegen het VB-wetsvoorstel en herinnert eraan dat “amnestie gelijk is aan amnesie, en wie vergeet, gedoemd te herhalen is”. Alle Franstalige partijen, SP.A en Groen! blokkeerden de vraag om het VB-wetsvoorstel in de Kamer van volksvertegenwoordigers te bespreken. N-VA, CD&V en Open VLD wilden het voorstel wel “in overweging nemen”, zonder er noodzakelijk mee akkoord te gaan.

 

Joods Actueel vroeg alle Vlaamse tenoren om een reactie. In quotes werd het goed samengevat. Jean-Marie Dedecker (LDD): “Amnestie heeft niets met Joods zijn te maken, dat heeft met menselijkheid te maken.” Wouter Devriendt (Groen!): “Collaboratie is misdadigheid die velen, vooral Joden, met hun leven bekochten.” Dirk Vandermaelen (SP.A): “In geen geval mogen de gruwelen van het naziregime op deze manier gebanaliseerd worden.” Jan Jambon (N-VA): “Je kunt niet rond de misdadigers heen maar ook niet rond onschuldige veroordeelden.” Herman Decroo (Open VLD): “Amnestie is het achteraf goedpraten van verwerpelijk gedrag, dat is ranzig en onbespreekbaar.” Raf Terwingen (CD&V): “Voorstel is volkomen onaanvaardbaar.” Groen!, SP.A, Open VLD en CD&V zouden het wetsvoorstel niet goedkeuren. De LDD zou het amnestievoorstel goedkeuren, en de N-VA allicht ook. Jan Jambon (N-VA): “De wet-Vermeylen biedt geen oplossing voor mensen die onterecht gestraft werden want die moeten geen vergeving vragen. (…) Het zou zalvend zijn voor de maatschappij als deze problematiek eindelijk afgerond werd.” De houding van de N-VA verbaast niet.

 

Maar eerst moest dus nog gestemd worden over de vraag of het VB-wetsvoorstel principieel kan besproken worden, en LDD, N-VA, Open VLD, CD&V en uiteraard het VB zelf vonden dus van wel. Dat was in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 25 januari 2011 goed voor 57 stemmen. Tegen waren 68 Kamerleden. We hebben ook eens de stemming in detail bekeken, want wat deed de vriend van de Joodse gemeenschap Tanguy Veys. We hadden niet gehoord dat hij tegen stemde, maar was hij misschien om strategische redenen afwezig bij de stemming? Neen. Tanguy Veys stemde mee het bespreekbaar maken van het amnestievoorstel, waar de Joodse gemeenschap – terecht – kwaad om is.

 

“Zijn band met het VB blijft iets om steeds in het achterhoofd te houden”, schreef Freilich over Tanguy Veys in zijn voorwoord bij Joods Actueel deze maand. Het moet niet in ons achterhoofd gehouden worden, het mag gerust geafficheerd worden dat 'vriend' Veys lid blijft van een partij die vindt dat dé zwarte bladzijde uit onze geschiedenis de bestraffing is van de al dan niet vermeende collaboratie met de nazi’s. (Foto: De voor negationisme veroordeelde Roeland Raes (l.) en Tanguy Veys (r.) samen op bezoek bij het VB-Eeklo.)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veys, amnestie, cordon sanitaire |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.