28-03-11

VONNIS DEFINITIEF: NEONAZICONCERTEN INRICHTEN IS STRAFBAAR

Diksmuide.jpgEr is geen beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Veurne op 9 maart 2011 in de zaak over de organisatie van twee concerten van Blood and Honour Vlaanderen (zie: 1, 2). Het vonnis is bijgevolg definitief: het organiseren van neonaziconcerten is in ons land strafbaar.

 

Drie organisatoren stonden terecht voor een inbreuk op artikel 22 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, die strafbaar maakt het behoren tot “een groep of tot een vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segreatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking te hebben verleend.” Over de juridische aspecten volgt allicht nog een artikel in een gespecialiseerde publicatie. De juridische aspecten laten we dan ook aan anderen over. Wij grasduinden nog even door het vonnis.

 

Het zal niemand verbazen, maar het moet telkens vastgesteld worden in officiële politieverslagen: Blood and Honour Vlaanderen verkondigt “discriminatie en segregatie” en “zet aan tot haat of geweld wegens ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming.” “Door de inhoud van de teksten die naar voor worden gebracht op de bijeenkomsten, door het te koop stellen van goederen met racistische inslag en door het opruien van de massa door kreten en gebaren” is er voor en door Blood and Honour Vlaanderen “de bijzondere wil om aan te zetten tot discriminatie, segregatie, haat en geweld.” De rechtbank verwijst hiervoor naar vaststellingen bij concerten in Mechelen (10 maart 2007), Wolfsdonk (27 oktober 2007) en Schoten (26 januari 2008). Die eerste twee concerten zijn verwerkt in de undercoverreportage van ‘Thomas Kuban’ over het concert in Bellegem (19 april 2008). Het concert in Schoten is een kleine benefietbijeenkomst waar het Anti-Fascistisch Front (AFF) toch wel wat tam-tam over gemaakt heeft, wat haar weerslag vond in artikels in De Morgen van toenmalig DM-journalist (nu Apache-hoofdredacteur) Georges Timmerman (zie: 1, 2, 3, 4, 5).

 

De concerten vonden plaats in de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden, “met name in tegenwoordigheid van verscheidene personen, in een plaats die niet openbaar is maar toegankelijk voor een aantal personen die het recht hebben er te vergaderen of ze te bezoeken.” Mits het betalen van toegangsgeld en het ondergaan van een veiligheidsfouille kon je immers binnen. Chris M. huurde de tent voor het concert in Diksmuide op 18 oktober 2008 (foto: fragment van de affiche voor het concert). Chris M. was de dag voordien ook aanwezig bij de opbouw van de tent. Hij bestelde en betaalde petjes en T-shirts met het logo van Blood and Honour. Op zijn computer werd een taakverdeling voor het concert gevonden, de inhoud van het takenpakket, een lijst met nog te regelen zaken, en een kalender van geplande en nog te plannen evenementen van Blood and Honour Vlaanderen. Op zijn bankrekeningen gebeurden financiële transacties voor Blood and Honour.

 

Kristof V. huurde het terrein van camping IJzerhoeve voor het concert in Diksmuide, en was mee aanwezig bij de opbouw van de tent. Hij gaf toe te behoren tot, en zijn medewerking te verlenen aan, Blood and Honour Vlaanderen. Hij verklaarde onder meer: “Sinds onze ontmoeting in café De Klokke (in Duffel, nvdr.) heb ik Chris (Chris M., nvdr.) nog een paar keer ontmoet op concerten welke georganiseerd werden door Blood and Honour. Ik stak er een handje toe achter de toog en bij het opruimen.” Robby Q. reserveerde de zaal voor het concert op 19 april 2008 in Bellegem, deelgemeente van Kortrijk. Hij huurde en betaalde ook tafels en klapstoelen, halogeenstralers en WC-cabines. Bij een huiszoeking werd een lijst met namen van zalen gevonden om er bijeenkomsten van Blood and Honour te organiseren. Robby Q. zei Blood and Honour reeds een tiental jaren te kennen. Hij verklaarde “dat het gedachtegoed van Blood and Honour Vlaanderen in feite het nazi-gedachtegoed is, waarmee hij sympathiseert.”

 

De rechtbank nam ook kennis van het feit dat Chris M. eerder veroordeeld werd voor inbreuken op de wapenwet en "reeds" driemaal voor opzettelijke slagen en verwondingen. Kristof V. is nog niet eerder veroordeeld. Robby Q. heeft voorafgaande veroordelingen voor diefstal, opzettelijke slagen en verwondingen, en inbreuken op de wapenwet. Door een veroordeling tot twee jaar gevangenisstraf in 2008 is hij niet meer in de wettelijke voorwaarden om hem nog uitstel van uitvoering van straf te verlenen. “De thans gepleegde feiten getuigen van een gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid in het algemeen”, noteerde de rechtbank nog tot slot.

 

De drie beklaagden werden veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf. Voor Chris M. en Kristof V. met uitstel; voor Robby Q. kon zoals al gezegd geen uitstel gegeven worden. De drie moeten ook een symbolische euro schadevergoeding betalen aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR), burgerlijke partij in deze zaak, en 18 568 euro kosten terugbetalen aan de Belgische Staat (niet het CGKR zoals verkeerdelijk in Alert! genoteerd werd).

 

Organisatoren zijn dus verwittigd: wie neonaziconcerten en -bijeenkomsten inricht is strafbaar… als politie en parket de strafbare feiten willen vaststellen. Dat laatste was de voorbije jaren hét probleem: men keek of alles buiten de concertzaal rustig bleef, niet naar wat er binnen gebeurde. De straffen zijn bij deze eerste veroordeling nog licht, maar potentiële organisatoren zijn nu gewaarschuwd en zullen er een volgende keer allicht minder goedkoop vanaf komen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.