18-04-11

NIETS WORDT DE BELFORT-PLOEG BESPAARD (2)

De Belfortploeg, de vijf dissidente Gentse VB-gemeenteraadsleden die het nieuwe Gentse VB-partijbestuur van Johan Deckmyn en de zijnen niet willen erkennen, hebben het niet onder de markt. Ze kregen wel een sympathiebetuiging van Rob ‘Klop’ Verreycken, maar de tijd dat de Verreyckens veel invloed hadden op de partijbeslissingen is voorbij.

 

Na de beslissing van de VB-partijraad om de Belfortploeg voorlopig te schorsen, in afwachting van een advies van een ‘adviescommissie voor verzoening en tucht’ en een finaal besluit van de VB-partijraad, stuurde boegbeeld van de Belfortploeg Francis Van den Eynde een lezersbrief naar De Standaard naar aanleiding van een artikel van Bart Brinckman. Intussen een nationale sport bij het VB: ook Wim Verreycken stuurde een lezersbrief met zijn visie, en Frank Vanhecke wijdde niet minder dan acht bijdragen op zijn blog aan een artikel van Bart Brinckman. Francis Van den Eynde reageerde op de ”lamentabele leiding’’ waardoor het VB in Gent onder zijn bewind slechter scoorde dan elders. Francis Van den Eynde: “Toen ik in 1988 voor de eerste keer bij de gemeenteraadsverkiezingen de lijst trok, haalde het toenmalige Vlaams Blok 5,2 %, in 1994 werd dit 12,7 % en in 2000 19,5 %. In 2006 verloren we weliswaar 542 stemmen maar laat ons nu nagaan welke uitslagen gehaald werden toen ik niet langer de lijst trok. Bij de verkiezingen in 2007 werd het 16,8 %, bij die van 2009 13,7 %, en bij die van 2010 10,5 % (percentages voor de leesbaarheid door ons tot één cijfer na de komma afgerond, nvdr.)” Verkiezingen zijn evenwel een complex gegeven. De achteruitgang van het VB begon in Gent, onder Francis Van den Eynde, iets sneller dan in de rest van het land. Maar misschien is dat meer de verdienste van de paarse bestuursploeg in de Arteveldestad dan de fout van Van den Eynde. En bij de laatste verkiezingen zal het N-VA-effect ook wel gespeeld hebben.

 

Vervolgens deed Filip De Man, VB-Kamerlid uit Vilvoorde en intussen gepromoveerd tot voorzitter van de VB-partijraad, zijn zegje bij het bashen van de Belfortploeg. Francis Van den Eynde: “Hij beweert dus opnieuw dat ik nijdig ben omwille van de generatiewissel in Gent die met zich meebrengt dat ik mijn machtspositie moet afstaan. Hoe dikwijls zal ik moeten herhalen dat wie dat beweert niet ter goede trouw is. Iedereen weet immers dat alles maar begonnen is nadat ik zonder morren mijn parlementair mandaat en mijn functie van fractieleider in de gemeenteraad afgestaan had. Wat kon ik nog meer doen? Seppuku plegen?”

 

De Belfortploegleden Kristina Colen (foto 1) en Geert De Jaeger zijn, naast Gents gemeenteraadslid ook provincieraadsleden. Van de VB-fractieleider in de Oost-Vlaamse provincieraad, VB-personeelslid Marc Joris, kregen Colen en De Jaeger volgend briefje: “Vermits u door het Partijbestuur geschorst werd, wordt u niet meer uitgenodigd voor onze fractievergadering. Dit in afwachting van een definitieve beslissing. Uw normale activiteiten (vragen, interpellaties… ) in de Raad zelf kunnen wel doorgaan.” Marc Joris doet alsof het een gunst is dat Colen en De Jaeger nog vragen mogen stellen en interpellaties houden, maar dat is gewoon het recht van elk provincieraadslid – los van of hij of zij lid is van welke fractie dan ook. (Foto 2: Marc Joris naast Filip Dewinter. Marc Joris is, samen met Wim Van Osselaer, de feitelijke auteur van het boek Inch Allah? van Filip Dewinter.)

 

Vorige week was er toch nog goed nieuws voor de Belfortploeg: Kristina Colen haalde de pers met een politiecontrole in haar huis. Goed om rond te bazuinen dat ze geviseerd wordt door het Gentse stadsbestuur, maar het valt te betwijfelen of dat voldoende is voor een positief advies van de ‘adviescommissie voor verzoening en tucht’ onder leiding van het jonge, ambitieuze Vlaams parlementslid Chris Janssens. De Belfortgroep zegt dat elk lid intussen twee aangetekende brieven gekregen heeft om te verschijnen voor de commissie… op hetzelfde ogenblik als in Gent de maandelijkse gemeenteraadszitting plaatsvindt. Vermits de leden van de Belfortgroep allen Gents gemeenteraadslid zijn, hebben ze dan ook laten weten onmogelijk te kunnen ingaan op de oproep om voor de commissie te verschijnen. Dat begint al goed.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van den eynde, colen, gent |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.