03-05-11

N-SA: DEZELFDEN ALS ALTIJD. VB: TEGEN ‘DOPBONUS’ VAKBOND

Alhoewel hier en daar minder volk gesignaleerd werd op de rode 1 mei-optochten, stapten toch nog vele duizenden socialistische leden en militanten op in de 1 mei-‘stoeten’. Maar hoe was het bij de zwart-groene en bruine 1 mei-optochten?

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) had een manifestatie aan het Sint-Pietersstation in Gent gepland, zaterdag 30 april nadat een bijeenkomst op 1 mei niet werd toegelaten door het Gentse stadsbestuur. Het moet plezant blijven op 1 mei. In een “belangrijke mededeling” had het N-SA op haar website laten weten dat  “diverse obscure groeperingen mobiliseren voor tegenacties die weinig aan de verbeelding overlaten. (…) Er zullen geen provocaties van onze kant komen, maar wij gaan ook niet in op chantage, deze manifestatie is ook in die zin te symbolisch om nu nog af te blazen.” Het bleef bij een symbolische manifestatie. Slechts een twintigtal mensen, onder wie dan nog een paar Nederlanders, daagden op voor de 1 mei-manifestatie van het N-SA (foto 1). De “tegenacties die weinig aan de verbeelding overlaten” bleven beperkt tot enkele verfbommetjes die op de straatstenen openspatten, en het met krijt schrijven van enkele slogans zoals N-SA: Rot op! en Nazi-drol. Wel werden de N-SA’ers achteraf verjaagd van een caféterras, maar op een ander caféterras was wel plaats om na te praten over deze alweer historische dag in de geschiedenis van het N-SA. Nieuw voor Vlaanderen waren de vlaggen met zwaard en hamer, symboliek ontleend aan de ‘linkse’ fascisten. Tweede verslag en meer foto’s: hier.

Bij het Vlaams Belang (VB) verzamelden enkele honderden militanten (vijfhonderd volgens het VB), met bussen aangevoerd uit alle hoeken van Vlaanderen, voor een 1 mei-optocht in Ninove. Guy D’haeseleer (foto 2, links vooraan), Kamer- en gemeenteraadslid uit Ninove, nationaal VB-partijsecretaris en medewerker van de anti-vakbondscel bij het VB mocht het podium op. Gisteren was hij als gevolg van de 1 mei in Ninove zijn stem kwijt (echt!) en was hij aan gedwongen rust toe. Zondag hekelde Guy D’haeseleer de “maskerade” van partijen die zich uitspreken tegen de bonussen voor bankiers, maar zedig zwijgen over de bonussen die de vakbonden toegekend krijgen. “De onaanvaardbare dopbonus van de Belgische bonden.” Hij bedoelde de administratiekosten die de vakbonden krijgen voor de opmaak van werkloosheidsdossiers en de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen. D’haeseleer riep de vakbonden op hun “onethische dopbonus” af te staan, en de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen over te laten aan de Hulpkas voor Werklozen. Ten eerste laat het VB zich hier weer eens kennen als een beschermheer van de kapitaalkrachtigen en een partij die sociale verworvenheden aanvalt. Ten tweede maakt het VB hier weer eens slaatje van een algemene weerzin tegen bonussen voor bankiers en andere CEO’s, om kosten van vakbonden te betwisten.

Geld zal trouwens niet gevonden worden door een verschuiving van wie de werkloosheidsuitkeringen uitbetaalt. Wel door alvast minder royale lonen, bonussen en aandelen voor mensen als de CEO van AB Inbev, Carlos Brito (7,69 miljoen euro in 2010); UCB, Roch Doliveux (5,16 miljoen euro); Telenet, Duco Sickinghe (4,05 miljoen euro); Delhaize, Pierre-Olivier (3,91 miljoen euro); GBL, Albert Frère (3,75 miljoen euro); GDF Suez, Gérard Mestrallet (3,32 miljoen euro); Belgacom, Didier Bellens (2,56 miljoen euro); Solvay, Christian Jourquin (2,42 miljoen euro); Dexia, Pierre Mariani (2,03 miljoen euro); Umicore, Marc Grynberg (1,81 miljoen euro); Bekaert, Bert De Graeve (1,64 miljoen euro); Mobistar, Benoit Scheen (1,15 miljoen euro); KBC, Jan Vanhevel (1,25 miljoen euro)… (Bron: 1 mei-flyer PVDA)

Bruno Valkeniers verwierp het voorstel van de N-VA om de gewesten een premie te geven per geschorste werkloze. Bruno Valkeniers: “Voor ons is de baas geen smeerlap, en voor ons is de werknemer niet iemand die heel de tijd de revolutie staat te preken, of is de werkloze geen profiteur, wiens werkloosheidsvergoeding in de tijd moet beperkt worden en waar, zoals de N-VA voorstelt, jacht moet op gemaakt worden. Per geschorste werkloze een premie, hiermee toont Bart De Wever misschien wel zijn ware gelaat, maar die heksenjacht is voor ons als volkspartij een brug te ver.” Als Bruno Valkeniers iets goed zegt, melden we het ook. Voor het overige zag Valkeniers alleen maar heil in een onafhankelijke Vlaamse staat, alhoewel dit zoals hij zelf bewees niet alle problemen oplost.

De enkele honderden VB’ers bijeen voor hun 1 mei zijn nog maar een kwart tot de helft van het aantal VB’ers dat in 2000 en 2001 bij vergelijkbare VB-optochten op 1 mei verzameld werden. Toch noemde het VB de bijeenkomst in Ninove “een groot succes”. “Solidaristische humor”, schreef iemand bij de Facebook-groep Anti Fascistisch Front.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, vb, n-va, sociaal |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.