18-05-11

NIET ZO… VOORPOST EIST ONVOORWAARDELIJKE AMNESTIE

Een onhandige poging van minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) om de gemoederen te sussen over het in overweging nemen van een VB-wetsvoorstel om amnestie te verlenen aan (vermeende) collaborateurs draaide averechts uit. In plaats van de zaak weg te wuiven - het is 'maar' een inoverwegingneming - pleitte hij zondag bij de RTBF ervoor om het oorlogsverleden maar te 'vergeten'. En zo niet, om er 'een volwassen gesprek' over te voeren. Op basis van dit wetsvoorstel ?!

“Samenlevingen doen er inderdaad goed aan om de demonen uit hun verleden te bezweren. 'De bladzijde omslaan' betekent dan dat controversiële onderwerpen uit de geschiedenis niet langer politieke of maatschappelijke twistappels blijven. Dat kan als een consensus groeit over de historische feiten, over hoe daarover te oordelen valt en over de betekenis ervan in de geschiedenis. Dan wordt het een zaak voor historici en voor het historisch besef. Dat is iets anders dan louter vergeten, uit het geheugen wissen”, schreef journalist-historicus Marc Reynebeau gisteren in De Standaard.

“Dit wetsvoorstel is daar niet dienstig bij, integendeel. Het is helemaal niet op verzoening gericht, maar pookt de controverse net weer op. Dat doet het door de hele moderne geschiedschrijving straal te negeren, al heeft die nu best de kennis in huis voor een verzoenend en sereen debat. De toelichting bij het ontwerp herhaalt slechts alle mythes, excuses, voorwendsels en insinuaties, halve waarheden en hele leugens inbegrepen, die de Vlaamse collaboratie decennialang hebben goedgepraat en geminimaliseerd, om de vervolging ervan elke legitimiteit te ontzeggen.

Het wetsvoorstel weerspiegelt de wrokkige retoriek waarmee een bepaald deel van de Vlaamse Beweging lang heeft geweigerd om verantwoordelijkheid op te nemen voor het eigen verleden. Dat veranderde pas bij de IJzerbedevaart van 2000, met het 'historisch pardon' van Frans-Jos Verdoodt, dat publiek erkende dat de Vlaams-nationalistische collaboratie een fout was. Een harde flamingantische kern heeft dat echter nooit aanvaard en blijft kamperen bij zijn gelijk van toen. Daarvan is dit wetsvoorstel een uitvloeisel. Het is tenslotte niet toevallig een initiatief van Vlaams Belang. Het vergoelijkt dus de collaboratie, wil alle gevolgen van de repressie uitwissen en geeft de veroordeelden (daders die hier 'slachtoffers' heten) of hun nabestaanden tot in de derde graad zelfs recht op een schadevergoeding.

Maar wie is daarbij gebaat? Na al die tijd zijn amper nog betrokkenen in leven. Nog los van zijn onzinnige inhoud, maakt dit wetsvoorstel daarom in de eerste plaats een symbolisch, politiek statement over het Vlaamse verleden. Het is bedoeld om de Belgische staat te discrediteren en rehabiliteert daarbij een bepaalde, niet zo frisse ideologie. En het helpt Vlaams Belang in deze communautair spannende tijden vast in zijn oorlogje 'om ter Vlaamst' tegen de N-VA. Dat zegt iets over het soort Vlaanderen dat Vlaams Belang zich droomt. 'Vergeten' is daar niet bij. Stof voor een 'volwassen gesprek' zoals De Clerck dat ietwat naïef bepleitte, heeft dit wetsvoorstel al zeker niet te bieden. Om nog te zwijgen over de schade aan het imago van Vlaanderen.”

Voor wie het wetsvoorstel van Bart Laeremans, Jurgen Ceder en Anke Van dermeersch zelf wil lezen, hier is het. De retoriek van het VB is niet veranderd ten overstaan van vroegere amnestievoorstellen. Het verschil met de bespreking van een gelijkaardig amnestievoorstel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers rond de jaarwisseling is dat nu de SP.A het ook in overweging wilde nemen. CD&V, Open VLD en N-VA wilden het eerder ook al principieel bespreken. LDD wilde het zelfs goedkeuren. N-VA was hierover dubbelzinnig. De andere partijen zouden het wetsvoorstel uiteindelijk verwerpen.

Intussen verspreidde Voorpost, de (euh…) voorpost van het VB, een persmededeling waarin ze de bespreekbaarheid van het wetsvoorstel voor amnestie een begin noemt, maar lang niet voldoende. “Voorpost blijft onverkort een totale en onvoorwaardelijke amnestie eisen voor politieke en militaire collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog”, luidt het in een persmededeling van Voorpost-voorzitter Johan Vanslambrouck, actieleider Luc Vermeulen en persverantwoordelijke Björn Roose. Alle drie zijn ze VB-lid. Vanslambrouck is VB-gemeenteraadslid; Vermeulen en Roose zijn VB-personeelslid. Een paar dagen geleden vertelde Filip Dewinter in een radio-interview nog zonder schroom lid te zijn van Voorpost. Voorpost die een totale en onvoorwaardelijke amnestie eist voor de politieke en militaire collaboratie met de nazi's.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amnestie |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.