18-06-11

DE BELFORTPLOEG-ZAAK: DE AGENDA

Geüpdatet artikel. Vandaag komt de VB-partijraad bijeen om zich onder andere te beraden over de Belfortploeg-zaak: de vijf Gentse gemeenteraadsleden die in onmin leven met het nieuwe Gentse VB-bestuur en ‘de Antwerpse partijleiding’.

Een zaak die volgens Gents VB-boegbeeld Francis Van den Eynde (65 j.) begon toen hij zijn mandaat als VB-gemeenteraadsfractieleider in Gent neerlegde, het tot een stemming kwam over zijn opvolging, en vijf van de negen Gentse VB-gemeenteraadsleden kozen voor Kristina Colen. ’s Anderendaags belde Filip Dewinter de vijf op om VB-volksvertegenwoordiger en -gemeenteraadslid Johan Deckmyn alsnog VB-gemeenteraadsfractieleider te laten worden. De inmenging van Antwerpenaar Filip Dewinter schoot in het verkeerde keelgat. De vijf Gentse gemeenteraadsleden verenigden zich in de Belfortploeg.

 

De VB-partijraad komt bijeen in de Van Dijckzaal in het Vlaams Parlement in Brussel, maar niet alleen om te beslissen over het lot van de Belfortploeg. Als eerste punt op de agenda staat een discussie over de pro Israël-houding van Filip Dewinter. De zaak is op de agenda geplaatst door Rob Verreycken (foto 1) die niet alleen Filip Dewinter viseert maar ook, en allicht nog meer, Tanguy Veys (foto 2). Veys is een nog ferventer aanhanger dan Dewinter van al wat de staat Israël doet en laat. In tegenstelling tot Filip Dewinter kreeg Tanguy Veys daarvoor trouwens al schouderklopjes van Joods Actueel. Tanguy Veys is ook één van de opponenten van de Belfortploeg, partner in crime van Johan Deckmyn. En Rob Verreycken sympathiseert met de Belfortploeg. Via de Israëlische kwestie wil Rob Verreycken één van de protagonisten in de Gentse zaak een slag toebrengen. Politieke biljart.

 

Na de Israël-discussie wordt op de partijraad vandaag eerst nog tijd uitgetrokken voor de voorbereiding van een sociaal-economisch congres dit najaar, en pas dan komt het advies op tafel van de voor de gelegenheid opgerichte ‘Ad Hoc Commissie voor Verzoening en Tucht inzake de leden van de Belfortploeg’.

00:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, veys, verreycken, van den eynde |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.