18-06-11

DE BELFORTPLOEG-ZAAK: HET ADVIES

“De partijraad roept alle leden van de partij en a fortiori alle partijbedienden en mandatarissen op om in elke vorm van communicatie en op elk publiek forum (gaande van contacten met derden buiten de partij – en in het bijzonder de media – over sociale netwerksites tot blogs en andere websites) de nodige discretie in acht te nemen en eventuele interne meningsverschillen en conflicten enkel intern te bespreken, met het algemeen partijbelang en/of verzoening voor ogen.” Het is één van de aanbevelingen van de 'Commissie voor Verzoening en Tucht' onder leiding van VB-parlementslid Chris Janssens (foto 1). Gisteren stond het advies van zijn commissie echter al integraal op de website van De Standaard.

 

De commissie veegt zowat alle procedurele bezwaren van Francis Van den Eynde (foto 2) onder de mat, op een opmerking over Filip De Man na (zie hieronder). De Belfortploeg wordt een persbericht van 24 maart 2011 verweten waarin onder andere staat: “Wij kunnen ons niet terugvinden in het nieuwe (Gentse, nvdr.) afdelingsbestuur en zijn bovendien niet tevreden met de huidige gang van zaken in de partij. Wij willen dan ook een laatste en desperate poging wagen om verandering te bekomen. Wij zullen niet samenwerken met het huidige afdelingsbestuur en plooien ons terug op de gemeenteraadsfractie waarvan wij de meerderheid uitmaken”, en verder: “Wij zullen voortaan in de partij optreden onder de naam ‘Belfortploeg’. Het is de bedoeling vanuit deze formatie eerst en vooral in Gent maar ook nationaal, in samenwerking met een aantal andere mandatarissen die ook meer dan ontevreden zijn, de partij een gezicht te geven dat in de eenentwintigste eeuw past en waarvan de boodschap opnieuw overtuigend klinkt.”

 

De beoogde “andere mandatarissen” hebben intussen laten weten niet langer bij het VB te blijven maar te stoppen met politiek (Frank Vanhecke), als onafhankelijke met de N-VA samen te werken (Karim Van Overmeire) of N-VA’er te worden (Bruno Stevenheydens). Een streep door de rekening van Francis Van den Eynde die bij het VB wil blijven, maar dat mag de pret niet drukken.

 

Niet geheel ten onrechte merkt de commissie op dat bij de Belfortploeg “generatieconflicten en generatiewissel zich hebben geënt op een interne partijdiscussie”, wat volgens de commissie geleid heeft tot “een onsamenhangend amalgaam van door de Belfortploeg geformuleerde klachten”. De commissie meent dat de Belfortploeg “persoonlijke tegenstellingen als grondslag heeft en niet het algemeen partijbelang”, en gelooft niet dat de Belfortploeg opgericht is om het Vlaams Belang “uit haar sclerose te bevrijden”, “in een desperate poging om verandering te bekomen” of “om de partij te redden”. Francis van den Eynde zou als oud-voorzitter van de Vereniging van Vlaams Belang Mandatarissen (VVBM), “die in die hoedanigheid bovendien heel wat bemiddelingspogingen in lokale afdelingen heeft ondernomen”, moeten weten dat “door zich af te splitsen van de bestaande gemeenteraadsfractie” hij “een slecht signaal geeft aan lokale mandatarissen”.

 

De commissie stelt voor om de schorsing als VB-lid van Francis van den Eynde, Kristina Colen, Geert De jaeger, Omer Denis en Mireille Van Bellegem per 1 juli 2011 op te heffen als elk lid van de Belfortploeg zich engageert interne meningsverschillen enkel “via de erkende geledingen” te verwoorden, en “in elk geval niet via de media of een ander publiek forum”; de partijstatuten en de beslissingen van de partijtop braaf na te leven; de Belfortploeg te ontmantelen en de gelijknamige website van het internet te verwijderen. Weigert men dat uiterlijk tegen 30 juni 2011 te doen, “of indien men tussentijds of na de opheffing van de schorsing per 1 juli 2011 één of meerdere der hogervermelde voorwaarden niet naleeft, plaatst men zichzelf buiten de partij en heeft de partijvoorzitter de opdracht de nodige maatregelen te nemen tot uitsluiting van het lid”. Hoe de zaak ook afloopt: de Belfortploeg-zaak “brengt de partij onherroepelijk schade toe”. De commissie meent dan ook dat na de uitspraak van de VB-partijraad vandaag “elk gevoel van euforie, elke zweem van triomfalisme” bij de Belfortploeg of “het andere Gentse kamp” volkomen “misplaatst zou zijn”.

 

Het belette Tanguy Veys niet om te twitteren dat hij "onder de indruk van de kwaliteit van het advies" is. Een tweet die even later verwijderd werd. De zenuwen zijn gespannen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van den eynde, chris janssens |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.