12-08-11

IDENTITEITSCONTROLES HELPEN

Als we De Morgen mogen geloven, loopt het goed met de Very Irritating Police-patrouilles die men aan de Westkust sinds deze zomer inzet tegen rondhangende jongeren. Bepaalde rondhangende jongeren, zo blijkt.

De Morgen gisteren: “’Mogen we eigenlijk nog iets doen?’, klonk het uit de hoek van jongeren die zich geviseerd voelden. ‘Ja’, suste (politiekorpschef Nicholas, nvdr.) Paelinck. Want het was hem niet te doen om jongeren uit eigen streek. ‘Onze eigen probleemjongeren zijn gekend door de wijkinspecteurs. Zij zijn dus het probleem niet. Dat is de va-et-vient van wildvreemde, jonge bezoekers die hier hun grenzen zoeken in de zomer wél.’ De korpschef doelt op probleemjongeren die tijdens de zomer vanuit de banlieues van Lille, Roubaix, Duinkerke of het binnenland afzakken en van grote anonimiteit genieten. (…) Het bezorgt probleemjongeren een grote vrijgeleide voor storend gedrag, overtredingen of misdrijven. (…) Paelinck zegt dat de VIP al van de eerste julidag geconfronteerd werd met jonge skinheads uit Noord-Frankrijk die voor problemen zorgden op de tram. De jongeren waren met de bus uit Duinkerke naar De Panne afgezakt. (…)

‘Er waren klachten over de Hitlergroet die ze brachten, over racistische liederen, over roken op de tram, de tram doen stoppen met de noodknop om te plassen en het lastigvallen van ouderen.’ ‘Telkens werden bendes van 10 tot 29 jonge skins gecontroleerd. Ze werden opgehouden, gefotografeerd en gefouilleerd. Er werden processen-verbaal opgesteld omdat ze drugs en steekwapens op zak hadden.’ Op basis van de beelden van de bewakingscamera’s probeert de politie de relschoppers te identificeren en te vervolgen. De korpschef zegt dat de VIP-aanpak zijn vruchten afwerpt. ‘De daders beseften dat ze nu bekend zijn bij onze politiediensten en daardoor gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden bij nieuwe baldadigheden. Er deden zich geen nieuwe problemen meer voor op de tram en aan de tramhalte.’ De jongeren zijn tussen de 17 en 23 jaar.”

Er zijn dus niet alleen problemen in de Seefhoekwijk in Antwerpen, ook aan de Westkust wordt de sfeer verpest. Anders dan men bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) denkt, werkt het Anti-Fascistisch Front (AFF) niet samen met politiediensten. Maar we kunnen niet anders dan vaststellen dat identiteitscontroles zelfs voor neonazi’s intimiderend werkt. De eerste keer dat dit gebeurde was op 19 april 2008 toen de Combat 18-versie van Blood and Honour Vlaanderen een Hitler-herdenking organiseerde. Arnoud Kuipers en zijn vrienden hadden de pech dat net datzelfde weekend in heel Limburg een grote politieactie gevoerd werd naar (verkeers)veiligheid, met als gevolg dat ook de Vlaamse en buitenlandse neonazi’s die zich naar een zaaltje in Overpelt begaven een identiteitscontrole moesten ondergaan. Ze vonden dat niet leuk. De tweede keer dat er identiteitscontroles uitgevoerd werden, was toen neonazi’s op 18 oktober 2008 in Diksmuide verschenen, op weg naar een concert ingericht door het traditionele Blood and Honour Vlaanderen.

Gezien drie dagen later drie organisatoren van Blood and Honour Vlaanderen van hun bed gelicht werden door de politie, kaderden die identiteitscontroles blijkbaar in wat op til was. Een derde keer als er identiteitscontroles uitgevoerd werden, was na een raid van de Autonome Kameraden op de organisatie van een vormingsavond van de Actief Linkse Studenten (ALS) aan de Universiteit Antwerpen op 8 oktober 2009. Nadat de identiteit van de zogenaamde Autonome Kameraden – een bende gemaskerde NSV’ers en volk uit aanverwante organisaties – bekend was bij de politiediensten vond een ‘generatiewissel’ plaats bij die Autonome Kameraden. De nieuwe generatie ging nog wel in de leer bij Nederlandse neonazi’s, maar verder werden geen activiteiten meer waargenomen. Hoe stoer ze zich ook voordoen, men vindt het vervelend als de identiteit bij de politie bekend geraakt. Uit het gezichtsveld verdwenen, blijft echter waakzaamheid geboden. Zowel bij Blood and Honour Vlaanderen als bij de Autonome Kameraden kan het vuur terug opflakkeren met jongeren die denken slimmer te handelen dan hun voorgangers. Onkruid vergaat ook niet meteen. Maar voorlopig wordt Vlaanderen ervan bespaard.

Intussen is te hopen dat de politie aan de Westkust het niet laat bij het identificeren van de relschoppers. Het uitbrengen van de Hitlergroet is strafbaar ingevolge artikel 20 en 21 van de wet tegen het racisme en artikel 1 van wet tegen het negationisme. Professor Matthias Storme pleit in Knack deze week voor het opheffen van de wet tegen het racisme, en meteen ook voor het opdoeken van het Centrum voor Gelijkheid voor Kansen en Racismebestrijding (CGKR). Knack koppelt er een manipuleerbare internetenquête aan over het al dan niet ontbinden van het CGKR, maar voor ons hebben zowel de wet tegen het racisme als het CGKR alle bestaansrecht. Wat heeft Vlaanderen te winnen met het toelaten van racisme, discriminatie en het uitbrengen van de Hitlergroet?

Foto 1: Concertorganisator en in voor alle klusjes ter extreemrechterzijde Patrick De Bruin bij een identiteitscontrole op weg naar een Blood and Honour / Combat 18-bijeenkomst in Noord-Limburg op 19 april 2008. Vorige maand was Patrick De Bruin nog samen met Kris Roman (N-SA) op bezoek bij geestesgenoten in Rusland. De Bruin is zo verankerd in het rechts-radicale milieu dat hij zich niet gelegen laat aan een identiteitscontrole, maar voor niet doorwinterde militanten kunnen identiteitscontroles wel tot enig normbesef leiden. Foto 2: Identiteitscontrole in Diksmuide op 18 oktober 2008.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeugd, criminaliteit, blood and honour |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.