23-10-11

“NIET HET KAPITALISME MAAR OCCUPY IS HET PROBLEEM”

Het KVHV-Antwerpen klaagt in een persmededeling over de Occupy-bewegingen in Vlaanderen. Aanleiding is een actie gisteren in Antwerpen die een 250-tal mensen op de been bracht (foto’s 1 en 2).

 

Volgens het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Antwerpen is die actie een “nabootsing van de ‘Occupy Wall Street’-hype”. Het KVHV-Antwerpen “weigert mee te stappen in de massahysterie”. Het “verwerpt de latente communistische grondslagen ervan en klaagt de organisatoren aan voor hun oneerlijkheid ten aanzien van hun deelnemers”. Het KVHV verduidelijkt: “De gehele Occupy-beweging, die over de Atlantische oceaan naar hier komt gewaaid, mist volgens ons iedere grondslag. Men protesteert tegen het kapitalistische systeem, voor meer democratie, voor burgerinspraak, voor maatschappelijk debat, tegen bankenarrogantie, voor… De vlag dekt vele, zeer vele, te veel ladingen. Iedere deelnemer heeft wel een eigen ideetje waarvoor hij meekomt. Het enige dat hen bindt is dat ze verontwaardigd zijn. (…) De anonieme belangeloze (?) organisator heeft wel een agenda. Het verscheen eerst op hun Amerikaanse website en werd vervolgens vertaald en verspreid. De “Declaration of the Occupation of New York City” is uitgegroeid tot de officiële verklaring van de Occupy-beweging. Wie deze tekst leest (…) kan niet anders twee grote vaststellingen doen.

 

Ten eerste valt op dat de gehele tekst doordrongen is van constante paranoïde. Ieder probleem waar de huidige samenleving mee worstelt, van gezondheidszorg over dierenbescherming naar milieurampen, is toe te rekenen aan de bedrijven. Niet de kleine man in de straat, maar de bedrijven zijn de schuld van alles. Bij uitbreiding stelt men dat het gehele systeem van bedrijven schuldig is. Het kapitalisme is de vijand van de Occupy-beweging. Ten tweede vallen de tekstuele verwijzingen naar het communistisch manifest op. Wie dit gelezen heeft, herkent onmiddellijk meerdere uitdrukkingen in de verklaring. Andere punten lijken dan weer rechtstreeks overgenomen uit het manifest. Zou Karl Marx zelf de pen ter hand genomen hebben om de Occupy-beweging te steunen? (Karl Marx stierf in 1883, nvdr.) De Occupy-beweging is geen nieuwe beweging. De Occupy-beweging is de zoveelste vermomming van het revolutionair communisme. (…) Wij vragen de organisatoren om eerlijk hun grondslagen te tonen aan de deelnemers. Draag geen vals clownmasker. Verberg je niet achter leugens. Beweer niet dat je geen zogenaamde oplossingen hebt klaarliggen. Toon je ware gelaat als  (neo-)marxistische groepering.

 

Daarnaast nemen we als KVHV-Antwerpen de handschoen op om de vrije markt en het kapitalisme wel te verdedigen Dit doen we omdat het kapitalisme het enige systeem is in de wereld dat vrijwillige inzet en verbetering promoot bij de mens. Men wordt beloond op de eigen waarde. Het garandeert onze persoonlijke vrijheid. (De ontslagen werknemers van ArcelorMittal en andere werklozen zullen blij zijn met die vrijheid, nvdr.) Er zijn weliswaar uitwassen, maar om Churchill te parafraseren: het kapitalisme en de vrije markt zijn slechte systemen, maar nog steeds beter dan al de anderen. Wij zijn écht gehecht aan onze intellectuele en economisch vrijheid! (Dat de machtsconcentratie bij media- en andere concerns de intellectuele en economische vrijheid beperkt, ontgaat onze KVHV’ers even, nvdr.)" "Occupy-organisatoren: onze steun krijg je niet.” Het KVHV-Antwerpen zou dan ook niet aanwezig zijn bij de Occupy-actie aan de Groenplaats in Antwerpen, maar niemand van de aanwezigen miste hen.

 

We zagen oud-strijders uit de sociale bewegingen, communisten en anderen, naast jongeren en minder jongere die geen of niet zoveel jaren actievoeren op hun actief hebben. We zagen ook zowel punkers als een directeur bij het welzijnswerk. Woede bindt hen, woede omdat zij dreigen de rekening gepresenteerd te krijgen en niet de schuldigen voor de crisis: de topbankiers, pardon: de flopbankiers, in de eerste plaats. De actie werd een lange speakerscorner waar iedereen kon zeggen wat hem of haar op de lever ligt. Helaas was het schamel geluid dat uit de ene megafoon kwam, misschien wel symbolisch voor de alsnog beperkte reikwijdte van de actie. De zwakke organisatiegraad ontkracht echter tegelijk de bewering van het KVHV als zouden anderen achter de actie zitten. Was het maar zo: er zou een degelijke geluidsinstallatie op de Groenplaats gestaan hebben en Hasta Siempre zou uit de boxen geknald hebben. Foto 3: Een winkel in de Antwerpse binnenstad bereidt haar klanten voor op een ander sociaal-economisch klimaat.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kvhv, actie, antwerpen |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.