06-11-11

'SHARIA' OF 'WHITE POWER' IN BORGERHOUT ?

Als je Filip Dewinter mag geloven – wat je dus beter niet doet – is in Borgerhout de sharia, de islamitische plichtenleer, ingevoerd. Filip Dewinter verspreidde op Facebook en met Twitter de affiche hiernaast (foto 1) en jammerde “geen muziek, geen alcohol, geen naakt…” Natuurlijk is de sharia in Borgerhout niet ingevoerd – Dewinter moet N-VA’er Theo Francken overtreffen in leugenachtige berichten – maar er is wel wat anders aan de hand.

Dat autochtonen en allochtonen doorgaans elk apart hun leven leiden in Borgerhout is spijtig voor de gemiste kansen. Marokkaanse jongens die hun vrouwelijke leeftijdsgenoten een zedig leven opleggen, maar anderzijds ook wel eens baldadig uit de hoek komen. Het kan aangenamer. “Geef de jongsten een betere vrijetijdsbesteding en de ouderen werk (en een lief), en dat verstikkend gedrag verdwijnt”, zeggen ons allochtonen. En dan is er nog Abou Imran (Sharia4Belgium) die regelmatig komt preken op pleintjes en aan straathoeken. Al – het is niet onze vriend, integendeel – moet gezegd worden dat hij de criminaliteit aanklaagt (“Ze moeten zelfs gevangenissen huren in Nederland.”), en probeert de jongens op het rechte pad te houden door een waarachtige beleving van de islam aan te prijzen.

Maar er zijn ook goede kanten aan het leven in Borgerhout. Zo zijn er vele vrijwilligersinitiatieven, met als bekendste het sterk op vrijwilligers draaiende cultureel centrum De Roma. Maar ook hulde aan bijvoorbeeld de vrijwilligers van jeugdcentrum De Branderij. Deze bestuursperiode is in Borgerhout daarenboven een dynamisch districtsbestuur aangetreden dat oog heeft voor inspraak en betrokkenheid van buurtbewoners. Een wereld van verschil met het vorige bestuur. En dan is er nog het VB, met als kopman toen nog Bart Debie, dat bij de districtsraadsverkiezingen in 2006 vijf procent van de stemmen verloor terwijl bijna overal elders bij de gemeenteraadsverkiezingen diezelfde dag het VB nog vooruit ging. Verliescijfers voor het VB waar niet enkel de allochtone stemgerechtigden in Borgerhout aan bijgedragen hebben.

Een Borgerhoutenaar greep zijn kans bij het aantreden van het nieuwe districtsbestuur, want stond in het bestuursakkoord niet dat men lelijke hoekjes met graffiti of anders zou opvrolijken? In zijn buurt, vlakbij het fietspad naast de Ring rond Antwerpen, stond al lang een muur met aartslelijke graffiti en slogans als ‘Fuck Joden’. De zaak werd ter harte genomen op het districtshuis, er was sprake van om er een stripmuur van te maken met een tekening die verwijst naar de twee wat verderop gelegen parken: het Rivierenhof en het Te Boelaerpark. Maar de plek ligt wat ver om op te nemen in de Stripmurenroute en de muur bleef zoals hij was. Die ‘Fuck Joden’ bleef de ogen uitsteken en er werd enige tijd terug een tweede keer contact opgenomen met het districtsbestuur. Intussen heeft het Antwerpse stadsbestuur een team samengesteld om ongewenste graffiti en tags te verwijderen, en in no time was de gewraakte muur in zijn vroegere staat hersteld.

Een aantal weken later verscheen er een kleine tag op de muur: ‘Black = White’. Een positievere boodschap dan die ‘Fuck Joden’, maar het hoeft natuurlijk niet op die manier uitgedrukt te worden. Iemand moest echter zo nodig de boodschap van gelijkheid verbrodden. De ‘Black =’ werd overspoten. Van ‘White’ werd ‘White Power’ gemaakt, en er werd ook nog een Keltisch kruis bijgeschilderd (foto 2). Om het geheel af te werken werd er ‘VMO’ aan toegevoegd (foto). 'VMO' is het letterwoord voor de Vlaamse Militanten Orde, ontstaan als ordedienst van de Volkunie en ontspoort tot de organisatie in 1981 ontbonden werd na een veroordeling als privémilitie. VMO-leider Bert Eriksson verdween voor een jaar achter de tralies. Het is ons niet bekend of de beruchte Borgerhoutse Buurt Observatie Patrouille (BOP) van Voorpost’er John Wolf geprotesteerd heeft tegen deze tag, maar het zou ons verbazen. De nieuwe tag staat nu al drie weken op de muur.

Les 1: Blanco muren nodigen uit tot allerlei tags, er wordt best creatiever mee omgesprongen. Les 2: Sommigen zijn niet opgezet met gelijkheid tussen blank en zwart, ze dromen nog altijd van de blanke suprematie. Voor hen volstaat het niet dat Borgerhout nog altijd een Bothastraat heeft, genoemd naar de Zuid-Afrikaanse premier en president onder het Apartheidsregime Pieter Willem Botha. Les 3: We pleiten niet voor een andere straatnaam: we mogen herinnerd worden aan hoe men in het verleden omging met de wereldgeschiedenis. Maar aan nieuwe oprispingen van racisme hebben we geen boodschap. Les 4: Moet het initiatief om de racistische tag te laten verwijderen opnieuw van een buurtbewoner komen? Heeft het districtsbestuur geen andere 'ogen en oren' in de wijk?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, borgerhout, racisme |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.