17-12-11

"DE VLAMINGEN ZIJN DE HUTU'S VAN RWANDA"

Toen Jurgen Ceder in juli opstapte bij het VB moest een nieuwe VB-fractieleider in de Senaat gekozen worden. Het werd Anke Van dermeersch, alhoewel vriend en tegenstander er over eens is dat Bart Laeremans een beter parlementslid. Kritiek op de vriendenkring van Filip Dewinter deed Bart Laeremans de das om. Voorbije maandag gaf Anke Van dermeersch haar maidenspeech als VB-Senaatsfractieleider, bij de bespreking van de regeringsverklaring van de regering-Di Rupo.

Het werd een voorspelbare VB-speech. Bart Laeremans daarentegen kwam meerdere keren ad rem tussen. Anke Van dermeersch speelde eerst de man. Over Elio Di Rupo: “Laten we niet vergeten wie u werkelijk bent! De jarenlange voorzitter van de Parti Socialiste, de partij die alles vertegenwoordigt wat Vlaanderen niet wil: corruptie, lange arm politiek en een sociaal hangmatbeleid!” De regeringsmeerderheid zint la Van dermeersch niet. “Vlaanderen stemde in overweldigende mate rechts, maar wordt andermaal opgesolferd met een linkse regering die onder de knoet van de PS ligt. Het linkse Wallonië van de PS-staat triomfeert andermaal en meer dan ooit tevoren, het rechtse Vlaanderen staat er voor de zoveelste keer verweesd bij.” En het wordt alsmaar erger: “Wij, de Vlaamse meerderheid, collega’s, hebben in dit apenland al heel veel gezien aan Vlaamse machtsabdicatie, wij hebben al heel veel vernederingen en beledigingen moeten slikken, wij hebben daarvoor ook al zeer zware prijzen moeten betalen in termen van macht, grond, mensen en materiële middelen, maar zo diep als nu, zo diep, zijn we in heel lange tijd niet meer gevallen.”

Van dermeersch bekritiseert vervolgens de CD&V en de N-VA, om pas na lange tijd tot inhoudelijke kritiek op de regeringsverklaring te komen. “Er wordt een begin gemaakt van herstructurering in de arbeidsmarkt (werkloosheidsuitkeringen) en de (brug)pensioenen, maar het blijft echter bij een schuchter begin. (…) Bovendien zijn er verschillende maatregelen – vooral inzake pensioenen en arbeidsmarkt – die pas geleidelijk ingevoerd worden of slechts binnen een aantal jaren van kracht zullen zijn.” De vakbonden hebben terechte kritiek op de pensioenplannen van de nieuwe regering, met het VB (en de N-VA) zou het allemaal nog veel erger worden. Het gezinsbeleid, het justitiebeleid en het migratiebeleid passeren de revue, om dan te besluiten met de krachtsverhouding tussen de Vlamingen en de Franstaligen in de regering-Di Rupo. “We zijn verworden tot een pseudo-democratie waar de minderheid over de meerderheid regeert, zoals we die in Afrika kennen, waar een minderheid van Tutsi’s regeert over een meerderheid aan Hutu’s (foto). De media en de internationale gemeenschap maakten destijds veel misbaar over het ‘blanke minderheidsregime’ in Rhodesië (…)”

“(Dit is) een regering waarin Waalse ministers als buitenlandse overheersers de plak zwaaien over het Vlaamse wingewest, met als belangrijkste opdracht de inboorlingen uit te persen om er zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld uit te slaan. Een kolonie moet immers geld opbrengen, nietwaar. En natuurlijk krijgen zij daarbij enthousiaste steun van Vlaamse collaborateurs, die graag een graantje van de winst meepikken.” Anke Van dermeersch vertelde er niet bij hoe het de Tutsi’s en Hutu’s verging: twee extremistische Hutu-milities hebben in 1994 in drie maanden tijd 500 000 tot 1 000 000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s vermoord. Iemand een idee wie hier de extremistische Hutu-militie zou kunnen zijn?

Bij de Franstaligen, zowel de media als de politici, ontlokte de tussenkomst van Anke Van dermeersch sterke  verontwaardiging. In Vlaanderen haalde de toespraak van Anke Van dermeersch niet eens de media. De plaat is grijsgedraaid. Men is de VB-taal gewoon geworden. En het bekvechten tussen Wouter Beke, Alexander De Croo en Bart De Wever is belangrijker.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van dermeersch |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.