28-12-11

MIEL VERRIJKEN OVERLEDEN

Het Vlaams Belang meldde haar leden in Antwerpen gisteren dat gewezen VB-gemeenteraadslid en -parlementslid Miel Verrijken daags voor Kerstmis is overleden. Miel Verrijken was Antwerps gemeenteraadslid van 1995 tot 2000. Van 1995 tot 2004 was hij ook Vlaams volksvertegenwoordiger. In 2006 werd hij opnieuw Antwerps gemeenteraadslid, tot het einde van dat jaar, in opvolging van Koen Dillen die naar Schoten verhuisde. We hebben geen foto teruggevonden van de volslanke Miel Verrijken, maar hij was wel één van de kleurrijkste figuren die het VB ooit naar de Antwerpse gemeenteraad (foto) afvaardigde.

Miel Verrijken, beroepshalve advocaat en in huiselijke kring Franssprekend, etaleerde graag zijn cultuur-historische kennis. Zijn demagogische talenten waren navenant. Aan toenmalig schepen voor cultuur Eric Anthonis legde hij in de Antwerpse gemeenteraad geduldig uit dat het Museum van Schone Kunsten "dat groot gebouw op het Zuid met die paarden" is. De minste aanleiding was voor Verrijken goed om uit te weiden over de late middeleeuwen, de 17e of 18e eeuw, een of andere verloren gelopen schilder, of een volgens hem miskende opera. Voor Verrijken moet cultuur groots en pompeus zijn.

Miel Verrijken in één van zijn eerste tussenkomsten in de Antwerpse gemeenteraad: "Schepen, vindt u werkelijk dat deze stad ook nog 'wijk- en buurtgerichte' cultuur moet doen? Zorg ervoor (...) dat deze stad terug leefbaar wordt. Dan zullen de mensen, zelfs oudere mensen, terug naar de opera gaan. Als het moet met de tram. Men moet geen cultuursatellieten die louter marxistisch geïnspireerd zijn oprichten in de buitenwijken." Eenmaal pleitte hij toch voor meer hedendaagse cultuur. In zijn maidenspeech in de Antwerpse gemeenteraad in 1995 pleitte Verrijken ervoor aan de herdenking van de Guldensporenslag een festival van het Vlaamse lied te verbinden. Verrijken: “Ik bedoel daarmee niet het Vlaamse lied ten tijde van de negentiende eeuw, maar het hedendaagse Vlaamse lied. Onze jonge mensen krijgen niet de kans een bijdrage te leveren tot de feestelijkheden vermits het podium voorbehouden is aan de Bantoecultuur."

Verwijzingen naar vreemdelingen doorspekken wel vaker Verrijkens betoog. Bij een debat over de begeleiding van middenstanders verzette Miel Verrijken zich tegen het gebruik van de woorden 'allochtoon' en 'autochtoon' door schepen Hugo Schiltz. Verrijken: "Allochtoon en autochtoon (...) zijn uitdrukkingen die de linkse jongetjes van de AVRO, de meest linkse omroep in Nederland, op een bepaald ogenblik zijn gaan gebruiken. Zij hebben in bekakt Hollands die woorden gelanceerd. (...) De Grieken hebben voor wat vreemd is een ander woord. Ik durf het niet uit te spreken want dan gaat heel de linkse boel weer aan het huilen, maar ongetwijfeld kent u de term die de Grieken gebruiken voor vreemdelingen." Een verwijzing naar het woord barbaren die Verrijken applaus oplevert op de VB-banken.

Een andere keer gaat Verrijken met Hugo Schiltz, schepen van financiën, in discussie of het Lenin dan wel Trotski was die opdracht gaf om museumstukken te verkopen om de Komintern te financieren. Aanleiding is de nieuwe gemeentelijke boekhouding waarbij men een inventaris moet maken van de gemeentelijke bezittingen, en dus ook van het kunstpatrimonium. Hugo Schiltz wordt in de dezelfde hoek geduwd als Trotski die in 1922 kunstobjecten uit de Hermitage zou verkocht hebben. Schiltz repliceerde dat het Lenin was. Debatten in de Antwerpse gemeenteraad kregen met Verrijken niveau.

Of toch niet? In hetzelfde begrotingsdebat in 1995 verzet Verrijken zich tegen premies voor het terug bewoonbaar maken van panden boven winkels. Verrijken: "Als men de verdiepingen wil verhuren, moet men een sleutel geven aan de huurder die dan 's nachts in de winkel kan. U hebt het zeker al begrepen? Het zullen natuurlijk allemaal kleurlingen zijn die zo'n verdieping gaan huren, want de huren zullen laag zijn. (...) Zo zullen ze 's nachts in alle winkels binnen kunnen!" "(Gelach en samenspraken)" staat dan in de notulen van de gemeenteraad. Het was niet alleen op de VB-banken dat men schuddebuikte van het lachen. De grappen en grollen in Verrijkens betoog ontlokken bij diezelfde tussenkomst 21 keer de vermelding "(Gelach)" of "(Hilariteit)".Geen enkele keer "(Protest wegens racisme)" of iets van die strekking.

Als het stadsbestuur aan de homobewegingen in Antwerpen een pand te beschikking stelt, inmiddels bekend als Het Roze Huis, stelt Verrijken dat daar "pure, authentieke, achttienkaraats pedofilie in de hand gewerkt" wordt. Schepen Marc Wellens wordt verweten met geld van het Sociaal Impulsfonds de aankoop van Het Roze Huis te financieren. Verrijken: "Schepen Wellens is christelijk en volks. Sta me toe hem te doen opmerken dat in de bijbel, die hij naar ik veronderstel beter kent dan ik, staat dat hij die een kind ergert..." Burgemeester Leona Detiège onderbreekt Verrijken: "Mijnheer Verrijken, u doet alsof u Christus bent, of een evenbeeld ervan. Ik verzoek u te beperken tot het punt aan de dagorde." Als Verrijken verder doordraaft, is de conclusie van Detiège: "U bent zo zot als een achterdeur."

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.