26-01-12

DEURNE: NIEMAND WIL VERGADEREN MET VLAAMS BELANG

Niet Schoten, waar Marie-Rose Morel bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 34,7 % van de stemmen behaalde, is de gemeente met de beste VB-score, maar het Antwerpse district Deurne waar het VB 43,5 % van de stemmen behaalde. Daarmee heeft het VB het evenwel nog niet voor het zeggen in Deurne, district overigens met een vergelijkbaar inwonersaantal als de stad Mechelen. De VB-districtraadsfractie riep de voorbije weken driemaal vruchteloos een districtsraad bijeen (foto 1, de Deurnese districtsraad in haar normale doen).

 

“De situatie rond feestzaal Schramme waar Marokkaanse gebruikers voor overlast zorgen, is problematisch”, zegt VB-fractieleider en lijsttrekker bij de volgende districtsraadsverkiezingen Jan Van Wesenbeeck (foto 2). De problemen slepen al enige tijd aan, de politie onderzocht de zaak en beloofde een rapport tegen einde deze maand, maar het VB vond dat er dringend een districtsraadszitting over de zaak moest georganiseerd worden. Met meer dan 1/3de van de districtsraadsleden kan het VB zo’n vergadering bijeen laten roepen, maar om geldig te vergaderen moet een meerderheid van districtsraadleden opdagen. Het VB heeft in Deurne 12 districtsraadsleden, maar er zijn 14 districtsraadsleden nodig om geldig te kunnen vergaderen. De districtsraadsleden van SP.a, CD&V/N-VA, Groen, Open VLD, PVDA en een onafhankelijk raadslid (ex SP.a, opgestapt bij de partij van Patrick Janssens wegens de hoofddoekenaffaire) bleven telkens weg als het VB een districtsraadszitting bijeenriep.

 

De derde door minstens 1/3de van de districtsraadsleden bijeengeroepen districtsraadszitting moet sowieso bijeenkomen, ook als er geen meerderheid van districtsraadsleden komt opdagen. En zo waren de Deurnese VB-districtsraadsleden vorige week dinsdag alleen met hun eigen fractie en districtsburgemeester Frank Geudens (SP.a) aan het vergaderen. Het advies om sluiting van zaal Schramme kreeg zo een gemakkelijke meerderheid, maar met het uitbetalen van de zitpenningen en personeelskosten voor die extra districtsraadszitting is voor de rest alles gezegd. Vanavond komt de Deurnese districtsraad in haar normale maandelijkse zitting bijeen en wordt weer een normale discussie mogelijk. Als minstens de helft van de districtsraadsleden aanwezig is. De zaak rond feestzaal Schramme stond in november al op de agenda van de Deurnese districtsraad, maar toen boycotte het VB de vergadering.

 

Hopelijk stopt nu de vaudeville en kan aan de hand van het beloofde politierapport, en het overleg dat intussen plaatsvond tussen de handelaars in de buurt en de uitbater van feestzaal Schramme, bekeken worden wat de reële omvang van de problemen is, en wat de beste oplossing is.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deurne, antwerpen, van wesenbeeck |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.