31-01-12

"WAARNEMEND VNV-LEIDER FRANCKEN" MAILT

In Humo deze week een pak interessante artikels, zoals babyboomers over generatie Y bijvoorbeeld. Naar aanleiding van een paar mails die minister Philippe Muyters in moeilijkheden bracht, ging Humo ook nog eens langs bij Bas Luyten, voormalig voorzitter van de N-VA -jongeren en ex-medewerker van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans.

 

Bas Luyten signaleerde eerder al een clubje binnen de N-VA die zich de Vlaamse Nationale Vrienden noemt, VNV dus zoals dat andere VNV. Bas Luyten: “Onder elkaar geven ze lucht aan hun homohaat, hun racisme en hun diepe afkeer van alles wat neigt naar links. Ook de meer linkse elementen binnen de N-VA moeten eraan geloven.” Wie maakt deel uit van die VNV? "Liesbeth Homans, Theo Francken, Karl Vanlouwe, Guy Uyttersprot, Joachim Pohlmann – dat soort mensen.” Bas Luyten nu in Humo: “Mensen met grote kwaliteiten hebben vaak ook grote gebreken. Theo Francken (foto 1, Kamerlid en volgens het VB iemand die vaak haar wetsvoorstellen kopiëert om ze licht gewijzigd als een eigen wetsvoorstel in te dienen, nvdr.) is daar een uitmuntend voorbeeld van. (…) Zijn gedrag buiten de politiek strookt niet met de normen en waarden van de partij. Dronken naar huis rijden bijvoorbeeld, als hij terugkeert van zijn wilde feestjes met de VNV, de Vlaams Nationale Vrienden binnen de N-VA.”

 

Wie haalt het in zijn hoofd een vriendengroepje binnen de N-VA een extreemrechtse afkorting te geven? Bas Luyten: "Die titel was een knipoog." Komaan, zeg: dat is geen knipoog. Dat is té beladen. "Interne humor van Vlaams-nationalisten zeker? Joachim Pohlman, Theo Francken, Karl Vanlouwe, Liesbeth Homans, ikzelf: wij kunnen om dat soort dingen lachen." “Er zitten zware racisten bij de VNV, dat zal ik niet ontkennen. Karl Vanlouwe (foto 2, gecoöpteerd senator en IJzerwakeganger, nvdr.) bijvoorbeeld is een racist. Een degoutante racist. En dat komt op VNV-feestjes tot uiting, in de vorm van de gortigste uitspraken: ‘Je zou al die Marokkanen in Brussel beter buitensjotten.’” Op de keeper beschouwd kramen ze bij de N-VA dezelfde praat uit als bij het VB? “Een segment van de N-VA wel, ja. Karl Vanlouwe gaat niet voor de grap naar VNV-feestjes. Theo Francken ook niet. Theo Francken is heel alert, je kunt hem zelden op een foute uitspraak betrappen, tenzij op zo’n avond. Goed eten, goed drinken, Irish coffee en sigaren: daarna kwam het gelul eruit.” Volgens Bas Luyten heeft Bart De Wever op het punt gestaan om Francken buiten te gooien, maar na tussenkomst van Geert Bourgeois werd Theo Francken een paar weken later N-VA-lijsttrekker (in Leuven, nvdr.).

 

Karl Vanlouwe noch Theo Francken wensten tegenover Humo te reageren op de aantijgingen van Bas Luyten. Theo Francken wenste evenmin te reageren toen wij in augustus vorig jaar aankondigden aandacht te schenken aan het verhaal van Bas Luyten over de VNV-groep bij de N-VA. “Ik reageer niet op die onzin”, antwoordde Theo Francken ons. Vorige week circuleerden op Facebook evenwel twee mails van Theo Francken als “waarnemend VNV-leider Francken”: een mail van 28 juni 2007 waarin de VNV-club “naar jaarlijkse traditie” bijeengeroepen wordt, en een mail van 17 juli 2007 waarin aangedrongen wordt om in alle toonaarden te zwijgen over de VNV en “over alles wat tijdens de VNV-meetings gebeurt”. Met die nu opgedoken mails lijkt het toch niet allemaal “onzin” wat Bas Luyten vertelt over de VNV-cub bij de N-VA.

 

Bas Luyten excuseert zich in Humo uitgebreid over zijn domme uitspraak – in het kader van een discussie over Israël en de Palestijnse kwestie – dat Hitler zijn werk beter had afgemaakt. “Als het over die uitspraak gaat, heb ik spijt van elk woord. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ik wil geen excuses zoeken, maar je moet die uitspraak wel in de juiste context plaatsen. Er was een hele discussie aan de gang over de problematiek Israël-Palestina, en die is compleet uit de hand gelopen. Het was een discussie over rabiate Joodse racisten. Uiteindelijk wilde ik alleen maar een paar van die mensen choqueren. (…) Het is absoluut onaanvaardbaar en volledig fout. Ik ben inmiddels zó verbrand dat ik het nu zonder enig probleem luidop zou kunnen toegeven als ik iets van die uitspraak meen. Maar dat is dus níét zo.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, francken, vanlouwe |  Facebook | | |  Print

30-01-12

DIE KRIEGERIN

De Duitse regering heeft voorbije woensdag ingestemd met het voorstel een database aan te leggen met de gegevens van extreemrechtsen die bereid zijn geweld te gebruiken. Een paar dagen eerder was bekend geworden dat zowat 25 000 Duitsers lid zijn van een extreemrechtse organisatie, waarvan een 9 500 bereid zouden zijn geweld te gebruiken. Donderdag besloot de Duitse Bondsdag unaniem tot een parlementaire enquête naar de omgang van de politie en inlichtingendiensten met extreemrechts. Aanleiding is de Nationalsozialistische Untergrund (NSU) die tien jaar lang ongestoord kon moorden, bomaanslagen plegen en banken overvallen.

 

Het is puur toeval – want aan de film is meer dan twee jaar gewerkt – maar net nu is de film Die Kriegerin in Duitsland in roulatie gegaan (foto). Een film over een jonge vrouw die zich met hart en ziel in het neonazimilieu stort. David Wnendts, voor wie dit zijn speelfilmdebuut is, heeft voor zijn film uitvoerig gesproken met jonge vrouwen uit het neonazimilieu. Uit hun levensgeschiedenis heeft hij zijn hoofdpersonage Marisa samengesteld: een van agressie spetterende twintiger in neonazioutfit die even hard als haar kaalkoppige vrienden inhakt op allochtonen. Op de achtergrond spelen een foute opa en een depressieve moeder een rol. Het is een sterke film geworden, vooral dankzij de reeds voor haar acteren bekroonde Alina Levshin die met groot gemak het hele spectrum van haat, agressie en pijn, tot en met liefde, twijfel en mededogen op haar gezicht tovert. David Wnendt en Alina Levshin hopen dat de film veel discussie zal losmaken, en vooral ook op scholen zal worden vertoond en besproken.

 

In het neonazimilieu treden vrouwen hoe langer hoe zelfbewuster op. Ook in hun outfit ontwikkelen ze eigen stijlen. Zoals bijvoorbeeld de 'skingirls', die hun haar millimeteren, maar aan hun slapen en van achteren al dan niet geverfde slierten laten groeien. Ook ‘Marisa’ tooit zich met zo'n kapsel én met de nodige eenduidige tatoeages. Dat laatste maakt een verschil, want er zijn ook ‘skingirls’ die daarentegen antifascistisch zijn. De skingirls zijn ook maar een kleine subcultuur. Foto’s van betogingen laten een grote verscheidenheid aan neonazivrouwen zien. Vrouwen maken, volgens onderzoekster Rena Kenzo, inmiddels bijna twintig procent uit van de extreemrechtse scene in Duitsland. Het aandeel van vrouwen in gewelddelicten ligt lager. Volgens de politie is dat tussen de vijf en de tien procent. Er zijn nog veel vrouwen bij die zich tot hun traditionele rol van verzorger en moeder beperken. Maar steeds meer vrouwen vinden elkaar in aparte organisaties. Sommige groepen accepteren zelfs lesbische vrouwen, terwijl onder extreemrechtse mannen homoseksualiteit nog altijd taboe is en vooral agressie oproept. Vrouwen nemen ook steeds vaker organisatorische taken op zich. Gehuld in gewone kleding huren ze bijvoorbeeld zalen voor bijeenkomsten. Dat is ook wat Beate Zschäpe deed bij de NSU. Zij huurde de garage waar de politie later propagandamateriaal, wapens en explosieven ontdekte. Over haar verdere rol bij de NSU is nog niets bekend. Tweeënhalve maanden na haar aanhouding zwijgt ze nog steeds als een graf, wat er toch op wijst dat ze meer is dan een meelopertje.

Op het proces rond de Blood and Honour-groep genoemd naar haar tijdschrift Bloed - Bodem - Eer - Trouw (BBET) wees vorige maandag één van de advocaten van de verdediging er nog op dat onder de zeventien die voor de rechtbank gedagvaard zijn, geen enkele vrouw is. Vrouwen zouden een kalmerende invloed hebben, en een gevangenisstraf voor zijn cliënt zou dan ook contraproductief zijn. Uit andere getuigenissen blijkt dat vrouwen hun man verlaten hebben omdat hij zich met BBET en/of wapenhandel inliet. Waardoor de man helemaal op de dool ging. Vrouwen actief in Vlaamse extreemrechtse kringen, ze zijn er maar hun aandeel lijkt ons toch kleiner dan de twintig procent in Duitsland. Maar ze zijn er. Niet te beroerd om naar neonazibetogingen in Nederland en Duitsland te trekken, en klant te zijn van ISD Records. Het wordt Vlaanderen niet bespaard.

 

29-01-12

OVER HET KAF EN HET KOREN, EN DE STAKING MORGEN

Vanavond kijken ongetwijfeld weer meer dan anderhalf miljoen Vlamingen naar De Pappenheimers. Veertien dagen geleden was één van de vragen in de populaire kwis: “Over welke partij hebben we het als we zeggen dat met de afscheiding van de groep Belfort het kaf van het kaf gescheiden werd?” Het juiste antwoord was natuurlijk “Vlaams Belang” (VB). Gerolf Annemans schreef een boze brief over dat “kaf van het kaf”, maar veel aandacht kreeg het niet in de media.

 

De formulering van de vraag bij De Pappenheimers was terecht. Onder alle koren zit kaf, maar hoeveel koren is er bij het VB? De meningen lopen daarover uiteen, maar erg hoog worden de politici van het VB doorgaans toch niet ingeschat. En is er een fundamenteel verschil tussen de Belfortgroep rond Francis Van den Eynde en wie wel nog bij het VB is? Denken ze bijvoorbeeld over staken anders? Natuurlijk niet. Eind vorig jaar haalde Francis Van den Eynde de slogan Staken schaadt, werken baat nog eens boven, een slogan van “toen de partij nog die van Karel Dillen was en nog niet die van de jetset van Filip Dewinter en consoorten”. Maar ook “de jetset van Filip Dewinter en consoorten” is tegen stakingen. Bij het VB geeft men toe dat “er wel degelijk reden is tot ongerustheid over de regeringsplannen inzake pensioen, loopbaanduur…”, maar vindt men “dat de buitensporige schade die de drie vakbonden aanrichten erger is dan de kwaal”. Het is niet de ‘verdienste’ van het VB, maar we zijn inderdaad op een punt beland waarbij in de media de vakbonden meer ter discussie staan dan de banken die de crisis veroorzaakt hebben.

 

Vrijdag ging het VB op dat elan door en titelde het op haar website Vakbonden onder vuur. “We willen niet raken aan het fundamentele stakingsrecht, maar er bestaat natuurlijk ook zoiets als het recht op werken. En de meeste Vlamingen denken er ook zo over. 61 procent van de deelnemers aan de peiling wil het stakingsrecht aanpassen of inperken”, schrijft het VB naar aanleiding van enquêteresultaten die de voorpagina van Het Laatste Nieuws en verder alle kranten haalden. Maar die enquête rammelt langs alle kanten, weet Bart Meuleman. Hij is geen vakbondsman maar docent onderzoeksmethodologie van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek aan de KU Leuven. Het is louter een internetenquête, geen representatief staal van de bevolking dat bevraagd werd; de vraag over het stakingsrecht is sturend, drie van de vier antwoordmogelijkheden gaan over het inperken van het stakingsrecht; de resultaten worden bovendien foutief gelezen, correcter is dat zeven op de tien géén grondige herziening van het stakingsrecht wil. De Morgen publiceerde deze correctie dit weekend in haar lezersrubriek, niet op haar Ten eerste-pagina waar donderdag het fout bericht gepubliceerd werd. De Standaard antwoordde de onderzoeker: “Wij kunnen uw bijdrage jammer genoeg niet publiceren”, want “de wetenschappelijkheid van de opiniepeiling is geen prioriteit in het debat”. Als de wetenschappelijkheid van de opiniepeiling niet ter discussie staat, dan toch minstens de objectiviteit van de media.

 

Volgens ander onderzoek heeft 49 % van de mensen vertrouwen in de vakbonden. Dat is net niet de helft van de mensen, maar het is nog altijd een pak meer dan het aantal mensen dat vertrouwen heeft in journalisten (37 %), bedrijfsleiders (32 %) en politici (17 %). Het betekent natuurlijk nog niet dat morgen 49 % van de arbeiders, bedienden en ambtenaren gaat staken, het betekent wel dat wat meer gevolg mag gegeven worden aan wat de vakbonden voorstellen (ABVV, ACV…) dan aan wat journalisten, bedrijfsleiders en politici voorschrijven.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, media, van den eynde |  Facebook | | |  Print

28-01-12

MARINE LE PEN VERBIEDT HET FRONT NATIONAL

Toegegeven, het klinkt wat vreemd in de oren. Maar het is wel realiteit. In België althans. Marine Le Pen (foto 1) verbiedt het Front National.

 

Marine Le Pen, vorig jaar op Noord-Koreaanse wijze ‘présidente’ geworden van het extreemrechtse Front National (FN) in Frankrijk, wil niets meer te maken hebben met het louche zootje ongeregeld dat in Brussel en Wallonië door het politieke leven gaat (wil gaan) als Front National (FN). Bij monde van haar advocaat kondigt Marine Le Pen zelfs gerechtelijke stappen aan tegen alles en iedereen die de ‘goede’ naam en faam van heur partij gebruikt zonder haar uitdrukkelijke toestemming. Ook buiten de landsgrenzen dus. Zo maakten een week geleden onze collega’s van RésistanceS bekend. Ongeveer rond deze tijd zouden de Belgische FN’ers iedere referentie naar de moederpartij offline moeten gehaald hebben. Los van de vraag of een dergelijk verbod zomaar eenzijdig kan opgelegd worden, is dit een zoveelste opdoffer van formaat voor extreemrechts bezuiden de taalgrens. Het Belgische equivalent van het FN (over)leeft er zowat bij gratie van de reputatie van de 'moederpartij' in Frankrijk. Meesurfen op het toenemende succes van Marine Le Pen zit er bijgevolg niet (meer) in.

 

Het Belgische FN verloor de voorbije jaren meer dan drie kwart van haar electorale aanhang en – na negentien jaar aanwezigheid in de parlementen die dit land rijk is – alle verkozenen op gewestelijk en federaal vlak. Een handvol gemeenteraadsleden blijft nog over. De klinisch dode partij dreigt nu ook haar naam, initialen en logo – de tricolore vlam – te verliezen. Die dramatische toestand dankt de partij uitsluitend aan zichzelf en de eindeloze reeks schandalen waarin de FN-kopstukken betrokken waren en zijn. In de voorbije jaren moesten meerdere FN-leiders zich voor de rechtbank verantwoorden voor racisme, negationisme, fraude, oplichting, geweldpleging, seksuele delicten en ander fraais. Met alle gevolgen en vooral dissidenties vandien. Van één FN is er eigenlijk al lang geen sprake meer. Au contraire. Sinds de jaren negentig bestaan er in België meerdere FN’s. Momenteel zijn er niet minder dan vier (!) politieke groeperingen die zichzelf omschrijven als het enige echte (Belgische) ‘Front National’. Een mens zou van minder in de war raken.

 

Eén van die vier FN’s, de groep die geleid wordt door voormalig FN-parlementslid Charles Pire, werd begin vorig jaar erkend door Marine Le Pen als dé Belgische afdeling van het Franse FN. Het FN van Pire probeerde een extreemrechtse hergroepering te realiseren in Franstalig België, met de uitdrukkelijke goedkeuring van Parijs in de achterzak. Na de eerste meeting(s) van het zogenaamde ‘herenigde FN’ zat het er echter weer bovenarms op. Het regende scheldpartijen en uitsluitingen. De bedoelde hergroepering leverde een ‘extra’ FN op, die de naam 'Solidarité Unitaire' kreeg. Het 'herenigde FN' werd in zeven haasten heropgericht door ontgoochelde FN’ers. Maar de schandaalgevoelgheid van heel wat FN-figuren, naast de links van het ‘herenigde FN’ met neonazigroeperingen, deden Marine Le Pen beslissen haar steun op te zeggen. Marine Le Pen wil af van alles wat haar familievriendelijke imago zou kunnen bezoedelen. Exit ‘herenigd FN’ dus.

Het FN geleid door Patrick Cockriamont (links op foto 2, samen met Filip Dewinter), in een vorig leven ook al FN-parlementslid, wil zich omdopen tot ‘Démocratie Nationale’ om zo, en naar eigen zeggen, “de nationalistische strijd” verder te zetten. Een vzw met dezelfde naam werd vorig jaar al opgericht om de nieuwe partij te runnen. We zijn benieuwd. FN nr. 3, het FN waarin Brusselaar Salvatore Nicotra de lakens uitdeelt, heeft aangekondigd onverminderd de naam Front National, de initialen én het bijbehorende ‘vlammende’ logo te willen gebruiken. Daar komt dus geheid miserie van. Het vierde FN in de rij wordt geleid door Charles Petitjean uit Henegouwen (tweede van links op foto 2). De voorzitter, ook al een voormalig FN-parlementslid, verklaarde geen betrokken partij te zijn aangezien de initialen van zijn partij staan voor ‘Fédération de Nationalistes’. Geen Front National dus. Het embleem van dit FN is trouwens de Waalse haan.

 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is de beslissing van Le Pen voor het FN in al haar Belgische ‘verschijningsvormen’ een erg zware tegenvaller. Mogelijks profiteert ‘Wallonie d’Abord’ (WdA) van deze situatie. Deze partij ontstond een aantal jaar geleden als de elf-en-dertigste afscheuring van het FN en wordt geleid door voormalig FN-senator Francis Detraux. Het is momenteel de enige extreemrechtse politieke partij die naam waardig in Franstalig België. WdA heeft in de voorbije jaren een bescheiden opgang gekend en verdedigt bij de lokale verkiezingen op 14 oktober één gemeenteraadszetel en twee provincieraadszetels. Bij het grote publiek is de politieke formatie echter grotendeels onbekend. Bij de federale verkiezingen behaalde WdA circa 3% van de stemmen en geen enkele verkozene voor Kamer en Senaat.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: le pen, fn |  Facebook | | |  Print

27-01-12

IEDER ZIJN STAKING. VB-VAKBOND: FLITSPALENSTAKING

Sinds de vooravond van 11 juli 2011 heeft het Vlaams Belang een eigen ‘vakbond’, de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV). Het Vlaams Blok-adagium Staken schaadt, werken baat blijft echter onverkort gelden. De VB-‘vakbond’ richt trouwens meer haar pijlen op de echte vakbonden, en minder of niet op het gekapseisde kapitalisme. Voor de VSV zijn de arbeidsvoorwaarden van de Vlaamse arbeiders en bedienden ondergeschikt aan de welvaart van het mythische Vlaanderen.

 

“ABVV, ACV en ACLVB leggen maandag het land plat met een algemene staking om zo plannen te veranderen waaraan ze zelf hebben meegeschreven: de staking is dus behoorlijk hypocriet”, zegt de VSV (Rob Verreycken, dus) in de aanhef van haar jongste mededeling. Spijts een krantenkop in De Standaard is nochtans bekend dat de vakbonden ACV en ABVV niet meegeschreven hebben aan het regeerakkoord. Ze werden door bevriende partijen informeel geïnformeerd over wat op til was. Hadden ze echt het regeerakkoord kunnen schrijven, zouden de lasten van de crisis eerlijker verdeeld zijn.

 

De VSV vindt een staking slechts nodig als die gericht is “tegen de geldstroom van 12 miljard euro per jaar van Vlaanderen naar Wallonië”. Her en der in Vlaanderen zullen daarom maandag grote vuilniszakken over flitspalen getrokken worden, met op de vuilniszakken de tekst: “Ik staak tegen de geldstroom naar Wallonië”. De VSV legt uit: “In Vlaanderen staan veel meer flitspalen dan in Wallonië, maar het geld wordt via de federale pot verdeeld, waardoor Vlaanderen benadeeld wordt en er een geldstroom is. Er zijn plannen voor bijsturing, maar die zijn nog niet uitgevoerd. De flitspaal is dus symbool voor de ‘grote’ geldstroom.”

 

“De ‘grote’ geldstroom”? Het zal Rob Verreycken toch ook niet onbekend zijn dat de fiscale fraude in ons land geschat wordt op 14,5 tot 17,5 miljard euro. Neem je naast de belastingontduiking ook nog de belastingontwijking erbij, kom je al vlug aan 20 miljard euro per jaar. Toch een pak geld meer dan de vermeende geldstroom van 12 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië. Maar daar rept Verreycken niet over. Dat stoort hem niet. Daar wil hij geen actie tegen ondernemen. Verreycken minimaliseert verder de gevolgen van de regeringsmaatregelen voor de gewone bevolking, en gaat voorbij aan het verlies van de inkomsten die door het verkeerde beleid van de regering worden mislopen.

 

In een eerste versie van de VSV-mededeling stond nog dat alleszins in Antwerpen met een groep VSV-militanten een flitspalenstakingsactie zal gevoerd worden. Dat dit niet meer in de huidige versie staat, betekent niet dat Antwerpen gespaard wordt van de actie. Het is allicht een poging om de politie te verschalken. Tegenwoordig krijg je in Antwerpen immers al een overlastboete als je een griepvaccinatieactie organiseert.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vsv, verreycken, sociaal, actie |  Facebook | | |  Print

26-01-12

DEURNE: NIEMAND WIL VERGADEREN MET VLAAMS BELANG

Niet Schoten, waar Marie-Rose Morel bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 34,7 % van de stemmen behaalde, is de gemeente met de beste VB-score, maar het Antwerpse district Deurne waar het VB 43,5 % van de stemmen behaalde. Daarmee heeft het VB het evenwel nog niet voor het zeggen in Deurne, district overigens met een vergelijkbaar inwonersaantal als de stad Mechelen. De VB-districtraadsfractie riep de voorbije weken driemaal vruchteloos een districtsraad bijeen (foto 1, de Deurnese districtsraad in haar normale doen).

 

“De situatie rond feestzaal Schramme waar Marokkaanse gebruikers voor overlast zorgen, is problematisch”, zegt VB-fractieleider en lijsttrekker bij de volgende districtsraadsverkiezingen Jan Van Wesenbeeck (foto 2). De problemen slepen al enige tijd aan, de politie onderzocht de zaak en beloofde een rapport tegen einde deze maand, maar het VB vond dat er dringend een districtsraadszitting over de zaak moest georganiseerd worden. Met meer dan 1/3de van de districtsraadsleden kan het VB zo’n vergadering bijeen laten roepen, maar om geldig te vergaderen moet een meerderheid van districtsraadleden opdagen. Het VB heeft in Deurne 12 districtsraadsleden, maar er zijn 14 districtsraadsleden nodig om geldig te kunnen vergaderen. De districtsraadsleden van SP.a, CD&V/N-VA, Groen, Open VLD, PVDA en een onafhankelijk raadslid (ex SP.a, opgestapt bij de partij van Patrick Janssens wegens de hoofddoekenaffaire) bleven telkens weg als het VB een districtsraadszitting bijeenriep.

 

De derde door minstens 1/3de van de districtsraadsleden bijeengeroepen districtsraadszitting moet sowieso bijeenkomen, ook als er geen meerderheid van districtsraadsleden komt opdagen. En zo waren de Deurnese VB-districtsraadsleden vorige week dinsdag alleen met hun eigen fractie en districtsburgemeester Frank Geudens (SP.a) aan het vergaderen. Het advies om sluiting van zaal Schramme kreeg zo een gemakkelijke meerderheid, maar met het uitbetalen van de zitpenningen en personeelskosten voor die extra districtsraadszitting is voor de rest alles gezegd. Vanavond komt de Deurnese districtsraad in haar normale maandelijkse zitting bijeen en wordt weer een normale discussie mogelijk. Als minstens de helft van de districtsraadsleden aanwezig is. De zaak rond feestzaal Schramme stond in november al op de agenda van de Deurnese districtsraad, maar toen boycotte het VB de vergadering.

 

Hopelijk stopt nu de vaudeville en kan aan de hand van het beloofde politierapport, en het overleg dat intussen plaatsvond tussen de handelaars in de buurt en de uitbater van feestzaal Schramme, bekeken worden wat de reële omvang van de problemen is, en wat de beste oplossing is.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deurne, antwerpen, van wesenbeeck |  Facebook | | |  Print

NIEUWBAKKEN VB-PERSONEELSLID REAGEERT

Over Deurne gesproken. De beroemdste inwoner van Deurne op Bart De Wever, Mieke Vogels, Warre Borgmans en nog een paar anderen na – Sam van Rooy, dus – is terug online op Facebook (foto). Hij reageerde meteen op het AFF/Verzet-artikel gisteren.

 

Sam Van Rooy moest daarvoor wel naar een café trekken, maar als iets hoogdringend is, mag dat geen bezwaar zijn. Sam van Rooy: “Ben ik even (kort) terug in dit café, speciaal voor het AFF! ;-) Wat een leugenachtige bende is me dat. Schrijven dat ik ‘een hele rij journalisten, televisiepersoonlijkheden en intellectuelen uitscheld voor al wat maar lelijk is’. Dat is natuurlijk totaal van de pot gerukt, zoals we van de leugenachtige hysterici van het AFF gewend zijn. Oordeel zelf: ‘Terwijl de multicul door de strot van elke Vlaming werd geramd, zat Van Gils kaviaar te eten, samen met Phara, Kathleen Cools, Tom Lanoye, Kristien Hemmerechts, Rik Pinxten, Jan Blommaert, Rudi Vranckx, Jan Hertogen, Yves Desmet, Tom Naegels, Eva Brems, enzovoort.’ De commentaren onder het bewuste stuk zijn natuurlijk ‘gesloten’. Jacques Presser had gelijk: ‘Als het fascisme in Europa ooit terugkomt, zal het dat doen onder de naam antifascisme’.”

 

Toegegeven, er zijn lelijker dingen dan mensen te verwijten kaviaar te eten terwijl “de multicul door de strot van elke Vlaming werd geramd”. Maar fraai is het ook niet. We hadden graag Van Rooy letterlijk geciteerd, maar hij was offline toen we besloten het artikel van de dag aan Sam van Rooy te wijden. Hugo Coveliers en N-VA’er Theo Francken waren ook in de running, maar na overleg besloten we voorrang te geven aan het jong geweld. Maar dat was intussen dus offline. Dat het antifascisme het nieuwe fascisme zou zijn, is van hetzelfde niveau als dat kleuters tegen elkaar zeggen: “Al wat je zegt, ben je zelf.” Het mist elke historische grond, en beantwoordt ook niet aan de gangbare definities van fascisme en antifascisme.

 

Waarom de commentaren ‘gesloten’ zijn, kan je al een paar jaren lezen in de rechterbovenhoek van deze blog. AFF/Verzet is verantwoordelijk voor al wat op deze blog verschijnt, inclusief reacties van lezers als die publiek gemaakt worden. Toen op onze reactiemodule voortdurend onheuse reacties gepost werden, tot en met doodsbedreigingen voor derden, hebben we de reactiemodule gesloten. AFF/Verzet is het werk van een aantal vrijwilligers waarvan de meesten een volle dagtaak hebben elders, zodat het ook onmogelijk is om uur na uur bij te houden wat hier dag en nacht gepost zou worden. Er is echter altijd mogelijkheid om ons te mailen met de ‘Contacteer me’-knop rechts bovenaan deze blog.

 

Gisteren kregen we nog de reactie: “De AFF-blog is knap in elkaar gestoken, heel leesbaar en goed geïnformeerd.” Waarvoor dank.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van rooy |  Facebook | | |  Print

25-01-12

TE RANZIG VOOR DE PVV, GOED VOOR HET VB

Vorig jaar juli schorste Geert Wilders  de Vlaming Sam van Rooy als PVV-beleidsmedewerker nadat Van Rooy enkele vrouwen in een boerka in een winkelcentrum in Scheveningen gefilmd had en in een commentaar schreef: “Opeens kwam dat tuig langslopen. Dus besloot ik ze maar gelijk te filmen. Of moet ik het normaal vinden dat mijn rust in Scheveningen wordt verpest door dat soort geïmporteerde achterlijkheid van de islamitische zandbak?” De Standaard berichtte gisteren dat Sam van Rooy nu een job aangeboden kreeg bij het VB. (Foto: Sam van Rooy samen met vader Wim van Rooy)

 

Vóór hij aan de slag ging bij Geert Wilders’ Partij Voor de Vrijheid (PVV) werkte Sam van Rooy al in Nederland. Als industrieel ingenieur bouwkunde. Van 1 maart 2011 tot 30 september 2011 was Sam Van Rooy voor de PVV-fractie medewerker van de Nederlandse Tweede Kamer. Of hij daarna nog een andere job had, is niet duidelijk. In elk geval jammerde Sam van Rooy laatst op zijn Facebook-pagina dat hij nu al voor de tweede maal onterecht ontslagen is. Het is VB-voorzitter Bruno Valkeniers ter ore gekomen, en die heeft Sam van Rooy nu een job aangeboden.

 

Bij het VB zal Sam van Rooy in Marc Joris een collega ontmoeten die zich ook al jaren verdiept in de islam. Marc Joris (foto, samen met Filip Dewinter bij een boekpresentatie) is de feitelijke auteur van Filip Dewinters boek Inch Allah?. Sam van Rooy en Marc Joris hebben nog meer gemeen: Marc Joris schreef bijdragen voor het Belgisch Israëlitisch Weekblad; Sam van Rooy schrijft voor de opvolger ervan, Joods Actueel. Deze maand een recensie van het jongste boek van André Gantman. Vrienden onder elkaar, Sam van Rooy en André Gantman. Sam van Rooy tipte Joods Actueel daarenboven deze week nog dat N-VA-kwelgeest Bas Luyten in een Facebook-bericht betreurde dat Hitler zijn werk niet heeft kunnen afmaken.

 

Zo grof maakt Sam van Rooy het niet, maar in vuilgebektheid heeft hij alleszins geen bijles nodig van het VB. Nadat jazzpianist Jef Neve maandagavond in Reyers Laat getuigde van geweld op homo’s in Brussel, en presentator Lieven Van Gils gespeeld verbaasd reageerde (zie nieuwsitem), schold Sam van Rooy gisteren een hele rij journalisten, televisiepersoonlijkheden en intellectuelen uit voor al wat maar lelijk is omdat ze nog niet (eerder) de homohaat bij moslimjongeren hebben willen zien. Of er een verband is, weten we niet maar gisterenavond was de Facebook-pagina van Sam van Rooy niet meer te vinden op het internet. Bruno Valkeniers zal Sam van Rooy toch niet op de vingers getikt hebben dat ze bij het VB geen tweede geval Bart Debie willen?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van rooy, wilders, valkeniers |  Facebook | | |  Print

24-01-12

BBET'ER: SECURITY OP PUKKELPOP (NA VERVALSING VAN ATTEST)

BBET-cover.jpgBBET-illustratie.jpgIn Dendermonde werd gisteren de rechtszaak tegen de Blood and Honour-groep bekend van haar tijdschrift Bloed - Bodem - Eer - Trouw (BBET, foto 1) verdergezet. Anders dan op de eerste zittingsdag op 12 september 2011 (1, 2) was hoofdverdachte Tomas B. deze keer aanwezig. Vanuit zijn nieuwe woonplaats Turnhout met zijn moto naar Dendermonde gekomen.

 

Toen de rechtbankvoorzitster bij aanvang van de zitting Tomas B. vroeg of hij nog zaken toe te voegen had aan zijn eerdere verklaringen volgden enkele “Euh…”s. Boutens’ advocaat was radder van tong. Hij ontkende of minimaliseerde alle betichtingen, behalve dat Tomas B. een attest van goed gedrag en zeden had vervalst om als security te kunnen optreden op Pukkelpop. “Geen terroristische organisatie, maar waar wel doden zijn gevallen”, verduidelijkte B.’s advocaat (sic). De advocaat betwiste dat B. lid zou geweest zijn van een terroristische organisatie, en slagen en verwondingen vanuit racisme was ook al met de haren getrokken. De slagen en verwondingen hadden evengoed anderen te beurt kunnen vallen. “Statistisch is het aantal Turken bij slagen en verwondingen van mijn cliënt klein.” (sic).

 

Intussen is Tomas B. een voorbeeldig iemand geworden. Een mens kan al eens van gedacht veranderen. “Lionel Jospin is in de politiek gestart als trotskist.” De advocaat had niet alleen de voormalige sociaal-democratische Franse minister als voorbeeld kunnen nemen: Johan Vande Lanotte was aanvankelijk actief bij de anarchisten, Vincent Van Quickenborne bij de Amadezen… Dat Tomas B. minder dan een jaar geleden in Nederland nog betoogde samen met een Blood and Honour-groep bij wie later wapens gevonden werden vertelde Tomas B.’s advocaat er niet bij. Tomas B. liep er overigens niet zomaar bij: hij was er lid van de ordedienst (zie de witte band aan zijn arm op de foto die we gisteren publiceerden).

 

Joeri V.d.P. wordt geciteerd als de stichter van Blood and Honour Dendermonde, bekend geworden als BBET. Anders dan bij de eerste zittingsdag had hij gisteren geen advocaat bij. Hij verdedigde dan maar zelf zichzelf… wat er vooral uit bestond om de verklaringen van andere gedagvaarden in twijfel te trekken. Derde hoofdverdachte is Mark H.. Hij werd verdedigd door Piet Noë. Die kloeg aan dat een brandstichting in een schietclub in Aalst waar BBET’ers oefenden én een topman van Comité P regelmatig langskwam, niet bij het dossier was gevoegd. Beschuldigingen van terrorisme wees Noë van de hand.

 

Dat het BBET-tijdschrift – dat door Mark H. in elkaar gestoken werd – bulkt van racisme kon de advocaat van Mark H. enkel bevestigen. Advocaat Dirk De Wandeleer, die optrad namens burgerlijke partij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, gaf er gisteren nog een paar voorbeelden van. Zo werden een niet-blanke sportvrouw (turnster Aagje Vanwalleghem, nvdr.) en een niet-blanke zangeres/tv-presentatrice (Sandrine Van Handenhove, nvdr.) door de mangel gehaald louter omwille van hun huidskleur en de afkomst van hun ouders. Op de voorpagina van de BBET-website stond de oud-Romeinse spreuk Ceterum censeo Judaicam esse delendam (“Ik weet zeker dat het Jodendom moet worden uitgeroeid.”). Enzovoort. We gaan BBET hier niet teveel citeren – wegens te schandelijk – maar foto 2 bijvoorbeeld stond op de achterflap van het BBET-nr. 11: bommen maken tegen de Joodse wereldheerschappij, de Zionist Occupation Government (ZOG).

 

De andere beklaagden die gisteren de revue passeerden zijn – als we ze mogen geloven – ook allemaal even onschuldig op een of andere zaak na, zoals verboden wapenbezit. En zijn allemaal, of bijna allemaal, goed terecht gekomen zodat een gevangenisstraf nadelig zou zijn voor hun beroepsloopbaan en/of gezinsleven. Nog maar eens werd betoogd dat de in beslag genomen illegale wapens eigenlijk geen illegale wapens zijn, want met de wetgeving die later kwam zouden die wapens geregulariseerd kunnen worden. Of de gedagvaarden dit ook zouden doen, werd niet in vraag gesteld. Een andere hit was de Salduz-wetgeving waarmee sinds dit jaar elke verdachte de kans krijgt een advocaat te spreken vooraleer door de politie verhoord te worden. Volgens menig advocaat had dit ook moeten gebeuren bij het BBET-onderzoek jaren geleden. “Hallo, ik ben undercoveragent Jos en ik wil jou wat vragen over explosieven, maar je mag eerst je advocaat raadplegen.” Zoiets dus.

 

De meeste advocaten bezorgden hun ‘conclusies’ voor de verdediging van hun cliënt pas op de rechtbankzitting gisteren, terwijl afgesproken was om die op 10 oktober vorig jaar in te sturen. Het Openbaar Ministerie kon daarmee gisteren niet, na grondig bestuderen van de argumenten van de verdediging, repliceren. Dat kan pas op een nog niet bekende datum… wat de advocaten na deze en andere trucs niet belet te klagen dat de behandeling van de BBET-zaak te lang aansleept en te argumenteren dat alleen al daarom een vrijspraak gepast is.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

23-01-12

TOMAS BOUTENS: "DE AS BONST OP MIJN HART"

Tomas Boutens - Ede 26 maart 2011.jpgVandaag wordt in Dendermonde de rechtszaak tegen de Blood and Honour-groep BBET (Bloed - Bodem - Eer - Trouw) verdergezet. De eerste procesdag bracht aan het licht dat hoofdverdachte Tomas Boutens meerdere jaren schreef aan een White Freedom Fighter-document waarin hij uitlegt hoe vuurwapens en explosieven werken, en bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet moeten worden teneinde een nationaal-socialistisch regime te kunnen vestigen. Tot aan de rechtbankzitting op 12 september 2011 was het bestaan van het White Freedom Fighter-document niet bekend buiten BBET- en politiekringen.

 

Iets bekender is het bestaan van De as bonst op mijn borst, een dichtbundel die Tomas Boutens vorig jaar in eigen beheer publiceerde. Slechts weinigen konden de dichtbundel – “verzen van vuur” – inkijken omdat er slechts vijftig exemplaren van verspreid zijn. Eén van die exemplaren belandde bij de redactie van AFF/Verzet. In een negen bladzijden tellende inleiding legt Boutens zijn levensmotto uit vooraleer te beginnen aan 150 bladzijden gedichten. De titel van zijn dichtbundel De as bonst op mijn borst verwijst naar het credo van Tijl Uilenspiegel “waarmee Tijl doelde op de as van zijn op de brandstapel vermoorde vader, tot de brandstapel veroordeeld door een corrupt gerecht, onderdanen van een buitenlandse en volksvreemde tirannie.”

 

Tomas Boutens: “In dit credo ligt de nagedachtenis aan wat onrechtmatig ontnomen is, en de inherente plicht tot vereffening der bloedschuld. ‘De as bonst op mijn borst’, is wat de Vlaming door het hoofd zou moeten schieten, in plaats van elke gedachte aan individueel eigenbelang dezer dagen. Ook al zijn onze directe vaders misschien geen martelaarsdood gestorven (hoewel dat voor sommigen wel het geval is), onze volkseigenheid, de erfenis der vaderen, is die dood wel aan het sterven, en die as, de as van alle vrijheid ons volk ontnomen, die as roept ons allen tot vereffening van de bloedschuld. Net als in de geuzentijd worden wij allen geboren als onderdanen van een volksvreemd bewind, en worden wij allen gekleineerd door een apparaat dat uitsluitend vreemde belangen dient.”

 

Boutens heeft een probleem met de staat. “Men vreest haar en beschouwt haar, bewust of onbewust, als heer en meester. Dit is een van de bewijzen dat dit geen ware democratie is; in een ware democratie hoort het apparaat het Volk te vrezen, en niet andersom. In een ware democratie leeft het apparaat, alleen in zijn strikt noodzakelijke bestuursvorm, ten dienste van, en bij gratie van, het Volk. De gewijzigde wapenwet was een teken aan de man aan de wand. Men heeft destijds een losstaand voorval (de raid van Hans Van Themsche, nvdr.) aangegrepen om een reeds langer geplande ontwapening van het Volk door te voeren.”

 

“Een wapen staat symbool voor weerbaarheid, en behelst in zich de mogelijkheid zichzelf en derden (gezins-, familie- en volksgenoten) te verdedigen zo nodig blijkt, door het inperken van deze mogelijkheden rekent het apparaat erop dat de bevolking meer afhankelijk zal zijn van dit apparaat en haar gewapende diensten, een dus meer behoeftig, minder in staat de macht van het apparaat te ontkennen… Anderzijds is er ook de gemoedsrust van het apparaat zelve; het heeft minder te vrezen van een ontwapent volk, dan van een gewapend volk… tenzij het apparaat natuurlijk de democratie getrouw het Volk dienst, in welks geval het niets te vrezen heeft (…).”

 

Maar Tomas Boutens heeft goede hoop dat het beter wordt. “De morele verplichting is aan elkeen; eerst aan hen die zichzelf actief noemen binnen de nationalistische strekking, maar tenslotte bij vele Vlamingen, die het vuur van de hoop brandend houden, dat eens hun kinderen vrije mannen zouden zijn, bevrijd van het juk van volksverraders, buitenlandse overheden en internationaal kapitaal. Het stemt hoe dan ook voorzichtig hoopvol om initiatieven in deze richting dezer dagen langzaam vorm te zien krijgen.”  Wel nog een probleem, en niet het minste: “De etnische wortels van ons Volk zijn stervende.” Boutens verwijst hiermee naar het snel slinkend aandeel blanken in de wereldbevolking.

 

Dan volgen 150 bladzijden gedichten. Geschreven tussen 2002 en 2011. Sommige geschreven als beroepsmilitair in Afghanistan, andere geschreven tijdens Boutens' verblijf in de gevangenissen van Gent en Dendermonde. Boutens besluit met zijn geloof in “een solidair volksnationalisme” te bevestigen en… “Daarenboven weiger ik eender welke wet, of wetgevende overheid, te gehoorzamen of respecteren, die het Volk niet dient. Deze wet en haar dragende overheid is de vijand van het Volk, en dus eveneens de mijne. Hoewel wij allen geboren worden in een systeem van verplichte gehoorzaamheid aan onze vijanden, weiger ik hieraan deel te nemen. Vanuit deze wetenschap, en in volle bewustzijn van de gevolgen, berouw ik dan ook niets.”

 

Het kan verklaren waarom Tomas Boutens afwezig bleef op de eerste zittingsdag van de BBET-zaak, en zelfs geen advocaat opdracht gaf om namens hem op te treden. Foto: Tomas Boutens (l.) op 26 maart 2011 bij een betoging in Ede (Nederland), in gezelschap van de Blood and Honour-groep Ulfhednar bij wie later op het jaar wapens in beslag genomen werden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

22-01-12

DOCHTERS DEWINTER IN DE VERKIEZINGSSTRIJD

Er zijn geen zekerheden. Niet in het leven, en al zeker niet in de politiek. Wat het wordt in Antwerpen zal pas blijken als de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober geteld zijn en de bestuurscoalitie gevormd is. Maar er zijn wel grote waarschijnlijkheden. De eerste is dat Patrick Janssens liever met de N-VA dan met Groen een bestuurscoalitie wil vormen. Dit weekend jammert Bart De Wever in Gazet van Antwerpen: “Als de stadslijst (van Patrick Janssens, nvdr. Ook het VB profileert zich nu als ‘partij van ‘t stad’) en Groen samen een coalitie kunnen vormen, dan staan wij buitenspel.” Reactie van Patrick Janssens: “Nu begin je toch echt wel voorbarige conclusies te trekken.”

 

Tweede grote waarschijnlijkheid: de N-VA zal in Antwerpen geen coalitie vormen met het VB. Op de vraag van Patrick Janssens (!, niet van Gazet van Antwerpen) of de kiezer rekening moet houden met een coalitie van de N-VA met het VB antwoordt Bart De Wever in Gazet van Antwerpen: “Niet met dit VB. Filip Dewinter staat ver buiten de zijlijn en doet nog steeds niets anders dan provoceren. Hij steekt voortdurend een hand uit, maar die grijpt wel recht naar je keel. Nooit heeft hij iets willen doen met de aandelen die hij van de kiezer had gekregen. En Dewinter is nu meer dan ooit het VB. Al wie binnen zijn partij een andere koers wilde varen, is manu militari buitengezet. Wat overblijft, is zijn persoonlijke fanclub, die zijn brood eet en dus zijn woord spreekt… Weet u, ik zit naast Dewinter in het Vlaams Parlement, vooral omdat niemand anders daartoe bereid was. Elke woensdag maken we een praatje en dan valt het me telkens weer op wat voor een aimabele, correcte man hij is. Maar zodra hij de publieke tribune bestijgt, verandert hij in een totaal andere persoon. Ik vind hem een raadselachtige figuur. Geen wolf in een schapenvacht, maar precies het omgekeerde. Die man speelt voortdurend een rol, veilig ingekapseld in het cordon sanitaire. Maar zijn momentum lijkt voorbij, al blijft hij een Kampfschwein en kan hij de N-VA nog altijd pijn doen.”

 

Intussen heeft het Kampfschwein zijn lijsttrekkers bij de districtsraadsverkiezingen in Antwerpen voorgesteld. De Antwerpse kranten valt het op dat de VB-lijsttrekkers vrouwelijker worden, maar dat is louter toeval. Met de beste wil ter wereld zouden wij niet weten wie men anders lijsttrekker had kunnen maken in Wilrijk, Berchem, Borgerhout en Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Wat valt nog op? Van de negen lijsttrekkers zijn er om te beginnen vier die met grote waarschijnlijkheid niet in hun districtsraad zullen zetelen maar gemeenteraadslid zullen blijven: Gerolf Annemans (51 j., Antwerpen), Anke Van dermeersch (39 j., Wilrijk), Jan Penris (48 j., Merksem) en Wim Wienen (40 j., Hoboken). Ook opvallend: de radicale achterban van het VB wordt gemobiliseerd. In Berchem is Voorpost-militante en echtgenote van Albrecht Cleymans Ineke Cleymans (47 j.)  lijsttrekster, in Borgerhout voormalig VNJ-verbondsleidster Ledy Broeckx (57 j.), en in Berendrecht-Zandvliet-Lillo VBJ’ster Angie Bosmans (28 j.). Blijven nog twee lijsttrekkers over: in Deurne is de lijsttrekker Jan Van Wesembeeck (45 j., boegbeeld van het VB in de Deurnese districtsraad); in Ekeren districtsraadslid Kurt Van Noten (38 j.). Samen met Ineke Cleymans is Kurt Van Noten de minst bekendste lijsttrekker. Hij studeerde voor vertaler-tolk Nederlands/Russisch/Duits en is nu adviseur in het bank- en verzekeringswezen en voorzitter van het VB-Ekeren. Hij was voordien actief als VBJ-regioverantwoordelijke in Kontich en als NSV’er in Antwerpen.

 

“De verjonging en vervrouwelijking is weloverwogen”, zegt Dewinter. Maar dat geldt vooral voor zijn eigen dochters die hij in de verkiezingsstrijd gooit. Dewinters zwangere en naar Merksem verhuisde oudste dochter Karolien (22 j., tweede van rechts op de foto hierboven) zal in Merksem op de VB-lijst staan. Dewinters tweede oudste dochter An-Sofie (20 j., eerste van rechts op de foto) fungeert als fotomodel bij de VB-campagne. Karolien Dewinter liet eerder al weten dat zij het liefst van de drie dochters op een VB-lijst zou staan. An-Sofie Dewinter paste daarvoor maar wil graag uithangbord voor het VB zijn. Ze werd drie jaar geleden voor het eerst als babe op VB-affiches uitgespeeld. Een idee overigens van… Marie-Rose Morel.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, de wever, dewinter, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

21-01-12

EDDY HERMY: VONNIS DEFINITIEF EN GEMOTIVEERD

Wie graag nieuwjaarsrecepties afschuimt, en niet kieskeurig is voor het gezelschap dat je daar treft, moet vandaag in Antwerpen zijn. Om 12 uur houdt het VB er haar nationale receptie in de poepchique club La Riva (foto 1). Om 14 uur gevolgd door de nieuwjaarsreceptie van het VB-Antwerpen. La Riva is een locatie die in de vorige eeuw Engelse havenarbeiders herbergde die door het havenpatronaat aangevoerd werden om een staking van de Antwerpse dokwerkers te breken. Wat nu La Riva is, heette toen in de volksmond Rattekot. Geen betere locatie dus voor een receptie van het VB.

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) houdt haar nieuwjaarsreceptie in het voor haar vertrouwde bovenzaaltje van café Den Bengel (foto 2) waar vanavond Eddy Hermy zijn toehoorders zal onderhouden over “Een vonnis geschreven door pubers in zwart”. Aanleiding is natuurlijk de veroordeling van Eddy Hermy voor racisme, een uitspraak van de rechtbank van Brugge op 5 december 2011 waarmee Hermy een voorwaardelijke celstraf van drie maanden kreeg, een geldboete van 550 euro, 1 euro symbolische schadevergoeding voor het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, en vijf jaar ontzetting uit zijn burgerrechten. In een persmededeling ’s anderendaags was het N-SA verontwaardigd dat in de pers “connecties met neonazi’s en commando’s van decennia geleden” werden aangehaald. Toen Hermy een week later de motivatie in het vonnis onder ogen kreeg waarschuwde hij Bart De Wever en Filip Dewinter dat zij ook wel eens gerechtelijk veroordeeld zouden kunnen worden voor hun nationalisme en etnocentrisme. Wat Hermy in zijn opstel verzweeg is de context waarnaar de rechtbank verwees om de hem kwalijk genomen uitspraken van Eddy Hermy te taxeren.

De verdediging van Eddy Hermy had opgeworpen dat procureur-generaal bij het Arbeidshof in Antwerpen Yves Liégeois op 1 september 2011 nog gewezen had op “de invloed van de migratie op het Belgisch sociaalzekerheidsrechtelijk en economisch bestel”. De rechtbank van Brugge vond evenwel dat de uitspraken van Eddy Hermy “gelet op de bijzondere context waarin zij zijn gebeurd, de grenzen van de (toelaatbare) loutere maatschappijkritiek ver overstijgen. In dit verband kan worden verwezen naar de opruiende, provocerende en tot intolerantie aanzettende omstandigheden waarin de uitspraken werden verricht, meer bepaald: - naar aanleiding van een speciaal daartoe ingerichte bijeenkomst/rockconcert met de bedoeling het intolerante gedachtegoed uit te dragen en te verspreiden onder de aanwezigen, omkaderd door de aanwezigheid van sprekers en muziekgroepen met uitgesproken sympathieën voor dergelijk gedachtegoed (cfr. Axel Reitz, Tim Mudde, Brigade M…); - het opruiende woordgebruik, de opruiende ondertoon en de overige begeleidende omstandigheden (cfr. gebruik van stickers, brengen van de Hitlergroet tijdens de optredens…) waarmee de uitspraken gepaard gingen.”

“De door beklaagde gedane uitspraken kunnen, gelet op de bijzondere context waarin zij zijn gebeurd, dan ook niet anders opgevat worden dan als een tot haat en woede aanzettende assimilatie van vreemdelingen met criminelen enerzijds en sociaal profitariaat anderzijds. ‘Haat’ in de zin van de antiracismewet omvat immers de intolerantie, waaraan uitdrukking wordt gegeven in de vorm van een agressief nationalisme en etnocentrisme, discriminatie en vijandigheid tegen minderheden, immigranten en afstammelingen van immigranten. (…) De feiten zijn, in het kader van een democratische samenleving, ernstig te noemen. Zij wijzen op een asociale ingesteldheid en een gebrek aan respect voor de gelijkheid van de rechten van de mens en voor de gelijkwaardigheid van elk individu. De uitspraken van beklaagde getuigen immers van een verregaande intolerantie jegens vreemdelingen dewelke hij middels propaganda, bijeenkomsten en voordrachten wenst uit te dragen naar zijn (potentiële) volgelingen, in de eerste plaats de jeugd.”

Overigens was de door Hermy kwalijk genomen verwijzingen in de pers naar zijn “commando’s van decennia geleden” niet helemaal uit de lucht gegrepen. In het standaardwerk van Hugo Gijsels Het Vlaams Blok wordt Eddy Hermy geciteerd als één van de leden van het zevenkoppig VMO-commando dat op 2 februari 1980 de Mechelse progressieve boekhandel De Rode Mol overvalt en daarbij het winkelinterieur aan diggelen slaat. De rechtbank in Brugge houdt het in haar vonnis op: “De beklaagde (…) liep in het verleden reeds een veroordeling op wegens vernieling of beschadiging van roerende goederen met behulp van geweld of bedreiging.” Sindsdien overtreft Eddy Hermy’s afkeer van Links enkel zijn afkeer van het VB, zodanig dat hij Open VLD’er Vincent Van Quickenborne vorige maand nog ‘ontmaskerde’ als een linkse huurling.

Bij het uitspreken van de veroordeling op 5 december 2011 zei de rechtbank dat het vonnis uitgebreid gemotiveerd was, maar verzuimde ze die motivatie voor te lezen. Uit de lezing achteraf blijkt dat de rechtbank bij haar beoordeling oog had voor de context waarin bepaalde uitspraken gedaan werden. Terecht. Eddy Hermy is niet in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank in Brugge. Het vonnis is bijgevolg definitief.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, n-sa, racisme |  Facebook | | |  Print

20-01-12

GEROLF ANNEMANS KLAAGT OVER ONTMENSELIJKEN, MAAR...

Het kort geding dat de Britse telecomholding O2 heeft aangespannen tegen drie vzw’s van het Vlaams Belang is woensdag ingeleid bij de rechtbank. Op 18 april volgen de pleidooien. De zaak draait rond het jongste boek van Gerolf Annemans (foto 1). Intussen doet Gerolf Annemans zijn best om deze week nog een tweede keer de pers te halen.

 

Woensdag twitterde Gerolf Annemans dat hij een brief verstuurd heeft naar Woestijnvis. Aanleiding is de aflevering van De Pappenheimers van vorige zondag waarin presentator Steven Van Herreweghe (foto 2) de kandidaten van de quiz vroeg: “Over welke partij hebben we het als we zeggen dat met de afscheiding van de groep Belfort het kaf van het kaf gescheiden werd?” Vice-minister en minister van pensioenen Vincent Van Quickenborne was een van de deelnemers aan de quiz en wist het juiste antwoord: “Vlaams Belang”. Meteen ook het enige juiste antwoord dat Quickie de voorbije maanden heeft gegeven.

 

Niet alleen deze quizvraag zit Gerolf Annemans hoog, ook dat nog geen VB-politicus gevraagd is deel te nemen aan een Woestijnvis-programma. In zijn brief aan Wouter Vandenhaute fulmineert Annemans dat “deze culturele uitsluiting (…) geldt ten aanzien van een gedachtestroming, maar ook ten aanzien van mensen.” Wat de toon zet voor andere discriminaties: “De Vlaams Belang-sollicitant door de werkgever. De Vlaams Belang-gedagvaarde door de rechter. De Vlaams Belang-autobestuurder door de politieman.” Alsof een rechter of politieman zich voor zijn werk laat leiden door wat Woestijnvis doet.

 

Het is te zot voor woorden, maar Gerolf Annemans komt pas op dreef: “Het enige wat daar nog kan en kon bijkomen is de totale ontmenselijking: de vergelijking met kaf. Het reduceren van de gehate Vlaams Belangers tot agrarisch afval, iets dat zelfs voor varkensvoeder niet dienstig is. (…) Dat ‘kaf’ was er ver over en ik hoop dat u door deze brief zal willen beseffen dat wij ondanks alles mensen zijn en willen blijven.” Annemans vraagt dat Wouter Vandenhaute zich “voor deze uitschuiver zou willen verontschuldigen. Ik vraag het niet eens voor mezelf, maar voor de honderdduizenden mensen die zich door deze zaak beledigd (kunnen) hebben gevoeld.”

 

Zowel Wouter Vandenhaute als de eindredactie van De Pappenheimers hebben intussen in een lichtvoetig en humoristisch antwoord laten weten dat als iemand zich – volgens Woestijnvis nodeloos – gegriefd heeft gevoeld door die ene vraag, zij daar hun welgemeende excuses voor aanbieden. Voor Annemans is hiermee het incident gesloten. Maar wij vroegen ons af: wat doet het Vlaams Belang zelf? Vermijdt de partij vergelijkingen met het kaf? In haar eigen termen: het reduceren van mensen “tot agrarisch afval, iets dat zelfs voor varkensvoeder niet dienstig is.” Helemaal niet. Wij vonden alvast vijf vergelijkingen met het kaf op de nationale website van het Vlaams Belang.

 

In een artikel in december vorig jaar over een allochtone politieagent die verdacht wordt van moord luidt het dat er onder alle koren kaf is… en wordt daarbij ook nog eens herinnerd aan “de in opspraak gekomen korpschef van Antwerpen Luc Lamine” die weliswaar “géén allochtoon” is. Dat Luc Lamine over de volledige lijn van alle beschuldigingen is vrijgesproken doet er voor het VB niet aan toe om Lamine nog steeds en enkel als “de in opspraak gekomen korpschef” te portretteren. Proper is anders. Een andere keer wordt erkend dat er ook in de partij van Geert Wilders wel kaf onder het koren zit. Een volgende keer gaat het (nog eens) over het kaf bij de politie, een andere keer zit het kaf bij de allochtone werkzoekenden

 

Voor de drie laatste gevallen gaan we niet ontkennen dat het niet allemaal engeltjes zijn, maar Luc Lamine die na drie jaar onderzoek in 2006 van elke beschuldiging werd vrijgesproken in 2011 nog steeds onder het kaf schuiven als “de in opspraak gekomen korpschef van Antwerpen Luc Lamine”. Is dat dan niet ontmenselijken? Volgens ons toch erger dan met een kwisvraagje. Maar daar stoort Gerolf Annemans zich niet aan.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, media |  Facebook | | |  Print

19-01-12

DOVEMANSGESPREK

Het is bekend dat extreemrechts deze blog met argusogen volgt. Medewerkers van ’t Pallieterke komen hier dagelijks langs, van het Vlaams Belang, van RechtsActueel, van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), van KVHV-Gent… De week is nog niet ten einde, maar al minstens drie keren lagen we deze week bij hen op de maag.

 

Naar aanleiding van ons artikel over de zaterdag begraven Raf Liedts schreef RechtsActueel-medewerker Bert Deckers: “Het AFF vond het nodig om nog even na te trappen op dit heengaan: ‘Raf Liedts, een man die dus niet vies was van fysieke confrontaties. Het verbaast dan ook niet dat Voorpost haar militanten heeft opgeroepen om vandaag allen naar de begrafenis van Raf Liedts te gaan.’ Nu ja, het waren ook AFF-sympathisanten die ooit een bejaarde man dood stampten, nadat het Vlaams Blok een wandeling had gemaakt doorheen Oud-Borgerhout. Van zo’n tuig kan je geen beschaafde reactie verwachten.” We hebben het hier al eens uitgelegd maar zullen het nog maar eens herhalen. Na een betoging van het Vlaams Blok in Borgerhout 21 jaar geleden, in 1990, trapte een 17-jarige Marokkaan er een 80-jarige met een schedelbreuk het ziekenhuis in. Later op de dag overlijdt hij. De gewelddaden gebeurden, dixit de VB-publicatie Vlaams Blok 20 jaar rebel. 1977-1997, “enkele uren na de manifestatie (van het VB, nvdr.)”. Volgens dezelfde VB-bron zouden de Marokkaan en zijn vrienden voordien aan een AFF-manifestatie tegen de VB-betoging hebben deelgenomen. Enig oorzakelijk verband tussen de AFF-manifestatie en de laffe daad op de tachtigjarige man is evenwel niet bewezen, geen van de Marokkaanse jongeren was trouwens actief bij het AFF. De schutter van Firenze daarentegen bijvoorbeeld betoogde niet alleen met CasaPound, hij schreef ook bijdragen voor een website van CasaPound en gaf bij CasaPound lezingen.

 

Over CasaPound gesproken, volgens het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in een artikel maandag hebben “de systeemslaven van het AFF nu blijkbaar het fenomeen Casa Pound ontdekt. Militanten van het N-SA hebben inderdaad reeds vele jaren goede contacten bij deze beweging (…). Aangezien het AFF tegen alle vormen van geweld beweert te zijn, valt het ons wel op dat hun lezers nooit iets mogen horen over het georganiseerde geweld dat tégen de militanten van Casa Pound wordt gepleegd. Vorig jaar nog werden militanten van Casa Pound in Rome beschoten, in Napels aangevallen met ijzeren staven en boksbeugels, en als we de jaren ervoor mogen meetellen, dan komen daar nog steekpartijen, brandstichtingen en zelfs bomaanslagen bij! Mogen wij aannemen dat het AFF hier ook eens aandacht aan zal besteden? Of is dit geweld soms gelegitimeerd? Al weten we het antwoord natuurlijk al. Ook in Italië is de linkerzijde trouwens compleet het noorden kwijt.” Onze excuses, maar onze interesse voor CasaPound is inderdaad recent. We hadden er natuurlijk wel over horen praten, maar ons nog niet eerder in verdiept. En het is waar dat het AFF tegen alle vormen van geweld is. Op deze blog werd twee jaar geleden zowel het geweld tegen twee KVHV’ers en een NSV’er in Gent veroordeeld, als de raid van de Autonome Kameraden in diezelfde periode tegen linkse studenten in Antwerpen. Maar een veroordeling van dat laatste geweld hebben we nooit ter extreemrechterzijde gelezen.

 

Het CasaPound-commentaar was een reactie op ons artikel maandag. Drie dagen eerder reageerde De Grote Leider van het N-SA op het jongste jaarrapport van de Staatsveiligheid. Wij hadden uit dat rapport enkele passages over het N-SA geciteerd. Eddy Hermy vulde nu aan: “De kemels die je op de blog van het AFF vindt, die zijn dan ook gewoon in het rapport van de Staatsveiligheid te lezen. Zo stelt de rapporteur dat het N-SA nu ook een partijwerking heeft opgestart, met name de ‘Nieuw Democratische Partij’. De ideologische nuance en invulling die ligt in ‘nationaaldemocratisch’ in plaats van ‘nieuw democratisch’, maar dat wordt zo volledig genegeerd. Dat het AFF ook dergelijke olifanten schiet, is hier opmerkelijk en doet ons nog meer vermoeden dat beide organisaties een joint-venture lopen hebben. Het AFF wordt niet vermeld in het rapport, maar dat is ook normaal: geheime diensten hebben niet de gewoonte om hun bronnen te ontbloten.” Men zou daaruit kunnen begrijpen dat de auteur bedoelt dat de Staatsveiligheid fouten op de AFF-blog overschrijft, maar ten eerste hebben wij nooit over een “Nieuw Democratische Partij” geschreven, en ten tweede blijkt uit een mail van Eddy Hermy dat hij met “kemels” onze ideologische opstelling bedoelt. In elk geval is onze ideologische opstelling een andere dan die van de Staatsveiligheid, waar we voor het overige geen enkel contact mee hebben.

 

We antwoorden hiermee wel op de beschuldigingen van de overkant, maar of ze het daar nu begrepen hebben is natuurlijk nog wat anders. Foto 1. Begrafenis Raf Liedts, met uiterst rechts op de foto Bert Deckers. Foto 2: Deelnemers aan een CasaPound-betoging vorig jaar, waarvan hier de affiche voor de betoging. Let op de witte veters in de combatshoes van de jongen vooraan, symboliek voor 'White Power'.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rechtsactueel, n-sa, actie |  Facebook | | |  Print

18-01-12

GEROLF ANNEMANS EN FILIP DEWINTER NAAR DE RECHTBANK

Vandaag wordt Gerolf Annemans bij de Brusselse handelsrechter verwacht. De Britse telecomholding O2 (foto 1) wil dat Annemans stopt met het gebruik van O2, het logo van zijn boek De Ordelijke Opdeling van België (foto 2). Annemans is verwonderd over het initiatief van de Britten. O2 is immers niet in ons land actief en zijn boek kent – dixit Annemans – “maar een beperkte verspreiding”. De O2-holding heeft drie vzw’s van het VB gedagvaard.

 

De vzw's Vrijheidsfonds, Algemeen Vlaams Belang en Uitgeverij Egmont zijn nu gedagvaard. Toen er nog geen sprake was van voor de handelsrechtbank gedaagd te worden, jubelde het VB dat er al “ruim 4.000 exemplaren” van het boek verkocht waren. Inclusief de Engelse vertaling. Bij die Engelse vertaling ligt waarschijnlijk de reden dat de Britten pas nu reageren. Eén jaar na het verschijnen van de Vlaamse versie van het boek. Toch blijft het een vreemde zaak: een groot telecombedrijf dat wil verhinderen dat een gelijkaardig maar niet identiek logo gebruikt wordt voor een boekje. Onze pronostiek: Annemans gaat zijn zaak winnen en zal niet – zoals hij nu pathetisch aankondigt – zijn boeken, en ook niet de T-shirts die hij ter promotie heeft laten maken, moeten verbranden.

 

Maar het kan nog vreemder. Filip Dewinter heeft, samen met enkele inwoners uit de Antwerpse Seefhoek, naar aanleiding van de drugsproblematiek in de Scheldestad, klacht neergelegd tegen burgemeester Patrick Janssens wegens “schuldig verzuim”, met name “het nalaten hulp te verlenen aan personen in gevaar”. Niemand betwist dat er een drugsproblematiek is in Antwerpen (waar trouwens niet, ook in gemeenten in de Kempen en elders is die er), de aanpak kan onbetwistbaar beter, maar er kan ook niet gezegd worden dat met de bestaande middelen niet opgetreden wordt tegen de drugsoverlast. Naast een politionele is dat ook een politieke discussie… en was het niet het VB dat zei dat politieke kwesties politiek moeten uitgevochten worden en niet bij de rechtbank?

 

De retoriek die Dewinter gebruikte toen het VB voor de rechtbank gedagvaard werd wegens racisme, is Dewinter alweer vergeten. Of geldt niet als hij iemand in het vizier neemt. Onze pronostiek: Dewinter gaat zijn zaak verliezen, zoals de meeste VB-klachten die de media halen als ze ingediend worden maar diezelfde media niet of nauwelijks halen als ze op een sisser uitdraaien.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, dewinter, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

17-01-12

DE TWITTERAARS VAN HET VB (NVA EN LDD)

Knack nam vorige week het fenomeen van het twitteren bij politici en opiniemakers onder loep (foto) en kwam uiteindelijk – online – af met een top-476 van politieke twitteraars. Hoe scoren de VB’ers, N-VA’ers en LDD’ers hierbij? En klopt de lijst van Knack wel?

 

De rangschikking is gemaakt volgens het aantal volgers van berichten, en als eerste VB'er komen we dan Filip Dewinter tegen. Weliswaar slechts op de 56ste plaats in het hele klassement, met 3 750 volgers. Dat is dus ver af van ernstige mensen als Herman Van Rompuy (39 492 volgers) of grappige mensen als Geert Hoste of Rik Torfs (respectievelijk 9 185 en 9 073 volgers, al vindt niet iedereen die inderdaad écht grappig). Eerlijk is eerlijk – Filip Dewinter is de interessantste van de VB-twitteraars om te volgen. Hiërarchie moet gerespecteerd worden en als tweede VB-twitteraar vinden we in de Knack-lijst Gerolf Annemans (101ste, 1 988 volgers). Nr. 3 komt ook al uit ‘de Antwerpse gemeenteraadsfractie’: Anke Van dermeersch (171ste, 1 086 volgers). Op vier staat Gents Kamerlid Tanguy Veys (177ste, 1 030 volgers). Vorige vrijdag werd bij het VB overigens nog gelachen met de veelvuldige tweets van Tanguy Veys.

 

Na onder andere Eric Corijn (231ste, 643 volgers) en Peter Mertens (305ste, 318 volgers) vinden we op de 342ste plaats met 222 volgers Bart Debie… die door Knack omschreven wordt als “VB-medewerker”. Debie zou het misschien wel graag willen, maar de realiteit is anders. De eerstvolgende echte VB’er is voorzitster van de Vlaams Belang Jongeren Barbara Pas (352ste, 202 volgers). Antwerpenaar Wim Wienen staat op de 363ste plaats met 179 volgers. Limburger en Breivik-geadresseerde Chris Janssens is 367ste met 175 volgers. Mechelenaar Frank Creyelman vinden we op de 408ste plaats met 79 volgers. Europarlementslid Philip Claeys volgt als 423ste met 59 volgers. Limburger Bert Schoofs is de daaropvolgende: 437ste, 40 volgers. Rob Verreycken (‘Rob Klop’, zoals Knack hem omschrijft) vinden we op de 460ste plaats met 9 volgers bij het afsluiten van de Knack-lijst vorige week maandagmiddag. Intussen heeft iedereen er nog een paar tot een paar tientallen volgers erbij. Het aantal volgers van Rob Verreycken was gisteren al gestegen tot twaalf.

 

Volgens Knack staat Vlaams parlementslid Marijke Dillen op de 406ste plaats met 3 volgers, maar Knack verwart de dochter van Karel Dillen met een Spaans fotomodel. Annick Ponthier zou de volgende VB’ster kunnen zijn, maar zowel aan haar één bericht en dríe volgers is dat niet op te maken. Joris Van Hauthem sluit de top-476. Hij is wél het VB-parlementslid en de woordvoerder van het VB, maar hij beschikt volgens ons niet over een Twitter-account. De Knack-lijst is dus zeker niet de ultieme lijst. Marc Spruyt merkte al op dat het aantal vakbondsmensen op Twitter langer is dan Knack vond. Interessant om hier te volgen is Caroline Copers. Anderzijds is men ook ter rechterzijde sommigen vergeten. Zo werd coming lady bij het VB Barbara Bonte (in principe 368ste met 170 volgers) over het hoofd gezien. RechtsActueel-hoofdredacteur Yves Pernet zou met zijn 146 volgers op de 379ste plaats terechtkomen.

 

De redactie van AFF/Verzet twittert niet, maar merkt wel dat bijna dagelijks een AFF-artikel via Twitter geforward wordt. Alleen weet de redactie niet door wie. Bij de N-VA’ers spant Siegfried Bracke de kroon (13de, 9 699 volgers), gevolgd door Bart De Wever (24ste, 7 981 volgers… maar nog geen enkel bericht). Of het dé N-VA-voorzitter is, is niet eens bekend. De eerste daaropvolgende én echte N-VA’er is Jan Jambon (113ste, 1 846 volgers), maar hij is niet echt actief als twitteraar. Bij de LDD is Jurgen Verstrepen (85ste, 2 271 volgers) populairder dan Jean-Marie Dedecker (184ste, 990 volgers). Waarmee meteen bewezen wordt dat populariteit op Twitter niet meteen gelijk staat aan populariteit bij verkiezingen, in de media en bij het politiek sérieux.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook | | |  Print

16-01-12

CASAPOUND OPNIEUW IN OPSPRAAK

Italië heeft nu ook haar “Zet de champagne maar al koud!”-schandaal. Donderdag werd plaatsvervangend procureur Pietro Saviotti (56 j.), hoofd van de anti-terrorismecel in Rome, begraven. Duizenden mensen waren op zijn begrafenis. CasaPound-kopstuk Gianluca Iannone (foto 1) postte op Facebook: “Het jaar 2012 begint met interessante perspectieven… Hoera”. Het neofascistische CasaPound kwam vorige maand nog in opspraak door een schietpartij in Firenze waarbij twee Afrikaanse straatverkopers het leven verloren. De dader was een sympathisant van CasaPound, aanwezig op betogingen van CasaPound en medewerker aan één van de websites van CasaPound.

 

CasaPound-kopstuk en zanger van ZetaZeroAlfa Gianluca Iannone (38 j.) had een Facebook-pagina onder de naam ‘Gianluca da Tortuga’. “Had”, want na een vraag van het Openbaar Ministerie in Rome heeft Facebook de pagina verwijderd. Niet alleen was er de schandalige uitspraak van het CasaPound-kopstuk, er werd ook aangezet tot misdaad. Na de “Het jaar 2012 begint met interessante perspectieven… Hoera”-quote postte een Facebook-vriend: “Ik wacht op het vertrek van iemand anders”, en een andere: “Mond, Saviotti volgende… de lijst is lang en er is volop keuze.” Gianluca Iannone heeft intussen gezegd dat zijn Facebook-commentaar “een ongelukkige grap” is, maar het publiek maken een schending van zijn privacy is. De reacties in Italië noemt hij “erger dan Noord-Korea“, verwijzend naar de huilbeurten na het overlijden op 17 december van de Nood-Koreaanse president Kim Jong-il. Dat bij fascisten alle verhoudingen wel eens zoek zijn, is bekend.

 

Een woordvoerder van CasaPound zei eerder dat het hypocriet zou zijn berouw te verwachten voor de gewraakte quote vermits Pietro Saviotti  al meermaals militanten van CasaPound had laten aanhouden. Twee maanden geleden nog Albert Palladino, alias ‘Zippo’, één van de oprichters van het met CasaPound verbonden Blocco Studentesco, die ervan beschuldigd wordt militanten van de centrum-linkse Partito Democratico fysiek aangevallen en verwond te hebben. Die woordvoerder, vice-voorzitter van CasaPound Andrea Antonini, reageerde nadat vrijdag op de hoofdzetel van CasaPound in Rome een huiszoeking werd verricht en Gianluca Iannone, ideoloog Gabriele Adinolfi en enkele andere CasaPound-militanten voor verhoor werden meegenomen naar een politiebureau. Maar dat was voor nog een andere zaak: het in de benen en rechterhand schieten van de voormalige terrorist en extreemrechtse militant Francis White (52 j.).

 

Zoals hier al eerder uitgelegd heeft CasaPound haar fans in Vlaanderen. VB-personeelslid en -provincieraadslid Bert Deckers, medeoprichter van RechtsActueel, poseert tegenwoordig op zijn Facebook-pagina in een T-shirt van CasaPound, ‘onbekenden’ gingen in Mechelen op pad om affiches voor de invrijheidsstelling van ‘Zippo’ te plakken, en Ruben Solidarista aka Ruben Rosiers is in permanent contact met Italië om de gebeurtenissen daar te volgen. De zondag voor Kerstmis stonden Rosiers en zijn vrienden bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) met een stand op de Antwerpse Meir (foto 2, met in de rechterbenedenhoek het logo van CasaPound). Eddy Hermy was ervoor vanuit Oostende naar Antwerpen gereisd. Het was de bedoeling om chocolademelk te verkopen ten voordele van de blanken in Orania (Zuid-Afrika), maar AFF-waarnemers hebben geen liter chocolademelk zien verkopen. Pamfletjes werden vlot aangepakt, maar voor de chocolademelk was er geen interesse.

 

Gianiuca Iannone zou de hele tweede helft van januari in Spanje op rondreis zijn voor meetings en optredens met ZetaZeroAlfa, met om te beginnen een bijeenkomst gisteren in Barcelona. Het vertrek naar Spanje is door de gebeurtenissen in Rome uitgesteld. Overigens hangt CasaPound nog een rechtszaak boven het hoofd voor het gebruik van de naam Pound. De 86-jarige dochter van de Amerikaanse dichter Ezra Pound wil dat de naam van haar vader niet langer misbruikt wordt door deze fascistische beweging.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: italië, internationaal, n-sa |  Facebook | | |  Print

15-01-12

RESPECT VOOR DE RECHTEN EN WAARDIGHEID VAN MIGRANTEN

De katholieke kerk viert vandaag de Werelddag van de migrant. Voor die gelegenheid heeft Pro Migrantibus een serie liturgische suggesties uitgewerkt. Pro Migrantibus is de commissie van de katholieke gemeenschappen van buitenlandse herkomst.

Het thema van de Werelddag van de migrant, die sinds 1914 jaarlijks wordt gehouden, is gekozen door paus Benedictus XVI. In zijn brief vraagt de paus een versterking van het verkondigingswerk op plaatsen waar het evangelie voor het eerst wordt verkondigd, maar evenzeer in geseculariseerde landen die hun sterke katholieke traditie dreigen te verliezen. De paus vraagt ook om werk te maken van de verwelkoming en gastvrijheid voor asielzoekers die niet zelden hun vaderland moesten verlaten wegens vervolging, geweld of omdat hun leven werd bedreigd. Hij spoort de christenen ook aan om er op toe te zien dat de rechten en de waardigheid van migranten wordt gerespecteerd. In katholieke kringen is men al langer bekommerd om het lot van migranten en vluchtelingen, en niet alleen met de Werelddag van de migrant. Recent lanceerde Kerkwerk Multicultureel Samenleven nog een campagne onder de slogan: ‘Migratie heeft een jong gezicht! Kwetsbaar, hoopvol, onze toekomst’.

 

Wij wensen alle VB’ers die er prat op gaan katholiek te zijn (Alexandra Colen (foto 1), Tanguy Veys (foto 2), Annick Ponthier, Philippe Van der Sande…) een godsvruchtige dag toe.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

14-01-12

RAF LIEDTS

Vandaag wordt in Herentals afscheid genomen van Raf Liedts (43 j., foto), op 4 januari plots overleden. Raf Liedts was VB-fractieleider in de gemeenteraad van Herentals en in de Antwerpse provincieraad. Raf Liedts haalde deze blog nog in november vorig jaar omdat hij zich in de Antwerpse provincieraad verzette tegen het “strak doctrinair vasthouden aan dogma’s als ‘de rijken moeten betalen’.”

 

VB-personeelslid, -provincieraadslid en streekgenoot Bert Deckers publiceerde bij RechtsActueel een in memoriam waarin hij Raf Liedts’ NSV-verleden roemde en commentaar gaf bij de huidige gang van zaken bij het VB. Bert Deckers: “Raf Liedts was als jongere eind jaren ’80, begin jaren ’90 een zeer actief lid van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV). In die tijd werd de NSV nog meer dan nu belaagd door extreemlinks tuig (sic) en Raf was iemand die ervoor koos om steeds op de eerste rij te staan. Hij koos dan ook logischerwijze voor de functie van Verbondswacht." Raf Liedts, een man die dus niet vies was van fysieke confrontaties. Het verbaast dan ook niet dat Voorpost haar militanten heeft opgeroepen om vandaag allen naar de begrafenis van Raf Liedts te gaan.

 

"Raf koos er al vrij snel voor om zich actief in te zetten voor het Vlaams Blok", vervolgt Bert Deckers die Raf Liedts looft als VB-regiosecretaris van de regio Turnhout-Mol, als VB-gemeenteraadsfractieleider in Herentals en als VB-fractieleider in de Antwerpse provincieraad. "Raf wist alle mogelijke interne brandjes meteen te blussen en met de jongste begrotingsbespreking van de Antwerpse provincieraad wierp dit duidelijk zijn vruchten af. Met Raf verliest het Vlaams Belang niet enkel een militant, mandataris en idealist van het eerste uur, het verliest tevens iemand die tot op het einde bleef geloven in de wederopstanding van het Vlaams Belang/Blok van weleer. Hij was realistisch en rationeel en besefte de problemen die de partij momenteel ondergaat, maar steeds opnieuw kon hij onze ploeg motiveren om voluit te gaan voor de constructieve (!) oppositie. (…) Als alle nationalisten dezelfde motivatie als Raf zouden hebben, staan we er goed voor, maar helaas zijn mensen als Raf de laatste der Mohicanen… dit ten voordele van de arrivisten en carriérejagers. Desalniettemin hopen we dat het tegendeel waar is.” 

 

Het moet “carrièrejagers” zijn (met accent grave), en niet “carriérejagers (met accent aigu). Maar vooral: waarom op het einde van een sereen overlijdensbericht – op dat “extreemlinks tuig” na – zo uithalen tegen de arrivisten en carrièrejagers bij het VB? Wie bedoelt Bert Deckers trouwens? Zelf overigens slechts als opvolger provincieraadslid geworden nadat Bruno Valkeniers besloot niet meer te zetelen in de Antwerpse provincieraad. En nog dit. Normaal gezien zou Raf Liedts halverwege de periode 2009 - 2014 Pieter Huybrechts opvolgen als Vlaams parlementslid, maar die laatste stribbelde tegen omdat hij zijn parlementair pensioen nog wat wil aandikken. Nu was er sprake van dat Raf Liedts in 2013 het parlementair zitje van zijn stadsgenoot zou overnemen. Mocht Pieter Huybrechts alsnog stoppen met kranten lezen in het Vlaams parlement zijn de eersten die in aanmerking komen om Huybrechts op te volgen: Hugo Coveliers (ex-senator, nu enkel nog Antwerps gemeenteraadslid), Alexandra Colen (nu federaal parlementslid) en Barbara Bonte (nu VB-personeelslid). Go for it, Babs !

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liedts |  Facebook | | |  Print

13-01-12

BERINGEN: MET VBLD-LIJST NAAR GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Na Ninove en Grimbergen is Beringen de derde gemeente waarvan bekend is dat het VB er niet onder eigen naam deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012. In Ninove wordt het Forza Flandria, in Grimbergen Vernieuwing, in Beringen ‘Veilig Beringen, Lokale Dorpen’ (VBLD, foto 1).

 

Het letterwoord voor de partij is een verwijzing naar het VB van Bert Schoofs (foto 2) en de LDD, de ex-partij van Rudy Heyligen (rechts op foto 1). Volgens Bert Schoofs is het niet dat het Vlaams Belang onder een andere naam opkomt, maar zijn het mannen en vrouwen van Vlaams Belang en LDD die samen in ‘Veilig Beringen, Lokale Dorpen’ stappen. Dat is alvast een leugen, want Rudy Heyligen is geen LDD'er, maar ex-lid van LDD. Limburgs LDD-voorman Lode Vereeck was duidelijk op TV Limburg: hij is niet verantwoordelijk voor wat oud-leden doen, maar LDD-leden gaan niet samen met het Vlaams Belang omwille van het cordon sanitaire. VBLD wil in Beringen “behouden wat goed is in onze gemeente, maar ook verandering brengen in datgene wat fout loopt. Op een stijlvolle en verantwoorde manier.” Zeg daar maar eens “neen” op. Anders wordt het als je ook het programma van VBLD leest.

 

Het programma heeft vijf uitgangspunten: 1. Kordaat en streng optreden tegen elke vorm van criminaliteit en overlast. 2. Behoud, versterking, en waar nodig heropbouw van het fijnmazig sociaal netwerk van onze dorpen. Om dat te bereiken “wordt de islamisering van sommige wijken best afgestopt en waar nodig teruggedrongen”. 3. Zuurstof voor ondernemingen en handelszaken, van de allerkleinste tot de allergrootste. 4. Voldoende parkeergelegenheid creëren in onze dorpskernen voor gemotoriseerd verkeer, en veilige stoepen voor voetgangers. VBLD pleit daarbij voor “behoud van onze groene omgeving, maar wars van fanatisme”. 5. Een eerlijke, correcte en gelijke behandeling voor elke inwoner van Beringen. “Dit houdt (…) in dat er een einde komt aan de voorkeursbehandeling en overmatige aanwending van middelen voor bepaalde groepen van inwoners.” Eenmaal raden wie daarmee bedoeld wordt.

 

Bert Schoofs wil hiermee verhinderen dat “de SP.a (…) met de hulp van het Turks-islamitisch kiezersblok” Beringen “helemaal naar haar hand zou zetten”. VB’er Bert Schoofs (44 j.) is federaal volksvertegenwoordiger. Hij leerde politiek ageren bij de NSV in Leuven. In 1997 trad hij toe tot het Vlaams Blok. Een jaar later was hij al voorzitter van het VB-Limburg. In 1999 werd hij als Limburgs lijsttrekker verkozen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Nog een jaar later werd hij ook verkozen als gemeenteraadslid in Beringen. Zijn c.v. vermeldt als hobby’s onder andere “lectuur en tv-programma’s over astronomie, cybernetica, wetenschappelijke ontdekkingen en filosofie”. Over zijn liefde voor metalmuziek rept Schoofs niet in zijn officieel c.v. (foto: Bert Schoofs in een T-shirt van de Zweedse powermetalband Sabaton, samen met Barbara Bonte). Bert Schoofs was één van de VB’ers die toen Frank Vanhecke dreigde op te stappen bij het VB, Frank Vanhecke liever gisteren dan morgen zag vertrekken. Het ontlokte bij Tom Van Den Troost, toenmalig VB-persverantwoordelijke, de reactie: “Jongske toch,  zelfs als ge op een trapladderke gaat staan komt ge nog niet tot aan zijn (Frank Vanhecke’s, nvdr.) hielen.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beringen, limburg, schoofs |  Facebook | | |  Print

12-01-12

FOLKLORE MOET ER ZIJN

Maandag liep heel Antwerpen storm voor de worstenbroden en appelbollen op Verloren Maandag. Lange rijen kopers bij de bakkers, bedrijven die hun medewerkers worstenbrood en appelbollen voorschotelden, in een aantal café’s kregen de klanten van hetzelfde, en na de fakkeltocht van het ACV “voor een andere begroting” was er voor de deelnemers eveneens Verloren Maandag-kost.

Verloren Maandag, de eerste maandag na Driekoningen, wordt nu ook door de allochtone Antwerpenaren gevierd. Toch als we de handelaars mogen geloven. Vorig jaar pakte de Vlaamse bakkerij Gosse op ‘t Kiel uit met halal worstenbrood. Geen worsten van varkens- en rundsvlees, maar enkel van rundsvlees. Op vraag van de Marokkaanse klanten omdat ze omwille van hun geloof geen varkensvlees eten. Waren de halal worstenbroden vorig jaar naar verluidt niet echt lekker, met typische kruiden erbij zat de smaak dit jaar wel goed. Dit jaar pakte ook bakkerij Roché in Deurne, van bakker Hassan Aarab (foto 1), uit met halal worstenbrood. Hier waren de worsten een mengeling van runds- en lamsvlees. We kennen de bakkerij van het Deurnese koekje, een koekje dat op de maag ligt van het VB-Deurne. Nu pakte de bakkerij niet alleen uit met halal worstenbrood maar ook met een hostiestempel Dit is na echt Antwerps. Een label dat verzekert dat de lekkernij ambachtelijk en met verse ingrediënten gemaakt werd. De Antwerpse beroepsvereniging van warme bakkers is erg enthousiast over het initiatief en gaat het label nu actief onder haar leden verspreiden. Antwerpens bekendste bakkerij, Bakkerij Goossens in de Korte Gasthuisstraat, doet alvast mee met het initiatief.

Elders in de stad, in de joodse buurt, werden koosjere appelbollen verdeeld. Bakkerij Kleinblatt zorgde voor 250 koosjere appelbollen die verdeeld werden door het Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Rechters werden niet gesignaleerd; handelaars, werknemers en buurtbewoners kregen de appelbollen. De AWDC start daarmee met wat een traditie in de buurt moet worden. “Vier evenementen die elk op zich een cultureel gebruik weerspiegelen van de grote religieuze groepen in de diamantgemeenschap”, zegt AWDC-woordvoerster Caroline De Wolf. “Na de christelijk geïnspireerde Verloren Maandag volgen nog het joodse Poerim in maart, het islamitische Suikerfeest in augustus en het hindoeïstische Diwali in november.” Filip Dewinter, die hengelt naar de joodse stemmen maar gruwelt van de multiculturele samenleving, en bij elke gelegenheid uithaalt tegen verkoop van halal voedsel (1, 2…), moest met lede ogen aanzien wat in Antwerpen gebeurt. Hij dook ’s anderendaags, dinsdag, in de drank en twitterde vanuit Brussel dat de Lambik in café A La Bécasse er zo lekker is (foto 2: Filip Dewinter samen met Frank Creyelman (l.) en Wim Wienen).

In het Nederlands betekent A La Bécasse: ‘Bij de houtsnip’. Maar de zaak etaleert enkel haar Franstalige naam. Voor Dewinter en zijn acolieten was het geen probleem om het café binnen te gaan. Na de halal worstenbroden en koosjere appelbollen in Antwerpen was dat het minste van hun zorgen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, brussel, dewinter |  Facebook | | |  Print

OP KOMST

Spijts een oproep (vanuit extreemrechtse hoek) om onze activiteiten af te bouwen, is daar voorlopig nog geen reden toe.

 

De volgende dagen op deze blog:

        -       Gemeenteraadsverkiezingen

        -       Bij het afscheid van

        -       Gebedsintenties

        -       Nieuwjaarsrecepties

        -      

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

11-01-12

DE STAATSVEILIGHEID OVER EXTREEMRECHTS

Robby Q.jpgIn 2010 werd het eerste jaarverslag van de Staatsveiligheid (officieel: Veiligheid van de Staat/Sûreté de l’État, VSSE) publiek gemaakt. Een verslag van de VSSE-activiteiten en -waarnemingen in 2008. We hebben toen scherpe kritiek geuit op de onderschatting van de Blood and Honour-activiteiten in ons land. Deze keer kunnen wij beter leven met wat de Staatsveiligheid schrijft over extreemrechts. Hoe de Staatsveiligheid (foto 1: chef Alain Winants) andere zaken dan extreemrechts inschat, laten wij over aan andere specialisten.

 

Het vrijdag vrijgegeven jaarverslag handelt over 2010. De bladzijden die ons vooral interesseren beginnen met wat de Staatsveiligheid ‘institutioneel extreemrechts’ noemt. Een term die de Staatsveiligheid gebruikt voor “alle extreemrechtse groepen en partijen die vertegenwoordigd zijn in onze democratische instellingen”. Voor Vlaanderen is dat in feite dus het Vlaams Belang. De Staatsveiligheid stelt vast dat “in kringen van ‘institutioneel extreemrechts’ luidere protesten en een verhoogde actievoering” is over de “zogenaamde ‘islamisering’ van onze samenleving”. De Staatsveiligheid merkt daarbij op dat het ageren tegen de ‘islamisering’ en “tegen de gehele moslimgemeenschap” zich niet beperkt tot ‘institutioneel extreemrechts’ maar “ook relatief populair is in nationaal-populistische hoek”.

 

In het hoofdstuk over ‘ultranationalistische en identitaire groeperingen’ wordt als eerste Voorpost vermeld. Voorpost behoort volgens de Staatsveiligheid “tot de actiefste” van deze groeperingen, maar… “Terwijl Voorpost voorheen kon buigen op een levendig en actief ledenbestand, ontbreekt het de groepering meer en meer aan nieuwe krachten.” Ook plezant: het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) dat “zegt het alternatief te zijn voor wat ze noemt het ‘verstarde’ rechts-nationalistische milieu in Vlaanderen. Ondanks enkele initiatieven in 2010 om haar aanhang wat op te krikken, kan het N-SA slechts op een twintigtal actieve militanten rekenen. Voor sommige evenementen kan het N-SA wel een grotere groep op de been brengen; een groep tussen 40 en 70 personen. Maar het gaat dan om sympathisanten die meestal actief zijn in andere, bevriende rechts-extremistische groeperingen. De verwevenheid tussen het N-SA en rechts-extremisten uit andere, zeer radicale kringen is trouwens opvallend. Zo duiken figuren uit het neonazistische skinheadmilieu geregeld op tijdens activiteiten van het N-SA.”

 

Zo komen we vlot terecht bij het hoofdstuk ‘rechtsextremistische skinheads’. “De rechts-extremistische skinheadactiviteit in België situeert zich in 2010 vrijwel uitsluitend in Vlaanderen. Maar ook in Vlaanderen merken we vandaag een tanende activiteit. De neonazistische Blood and Honour-beweging kent in België een neergaande beweging; een ontwikkeling die we overigens ook in andere West-Europese landen vaststellen. Het lijkt er overigens op dat de rechts-extremistische skinheadsubcultuur, met zijn typische verschijningsvormen, voor een nieuwe generatie extremistische jongeren minder aantrekkelijk is geworden. Andere politiek-georiënteerde jongerensubculturen, zoals de beweging van ‘autonome nationalisten’ lijken meer en meer deze plaats in te nemen. Deze bevindingen behoeven echter verder onderzoek.”

 

De trend van een afnemend aantal Blood and Honour-concerten in 2009 zette zich in 2010 door. De Staatsveiligheid  “vermoedt sterk dat de gerechtelijke vervolging van enkele concertorganisatoren hiertoe bijgedragen heeft. Ook een alerter optreden van de politieoverheden heeft er schijnbaar voor gezorgd dat het beeld van België als favoriete concertplaats bij buitenlandse skinheads enigszins gewijzigd lijkt te zijn.” De Staatsveiligheid stelt vast dat zowel buiten als binnen de concertzaal “het zelden tot serieuze incidenten” komt, de vechtpartijen als gevolg van overmatig alcoholgebruik worden door de Staatsveiligheid blijkbaar als normaal beschouwd.

 

“Racistische gedragingen en uitingen zijn op zulke concerten geen rariteit”, merkt de Staatsveiligheid nog op. “Het ontmoeten van personen die allemaal in mindere of meerdere mate de racistische ideologie genegen zijn, verscherpt het gemeenschapsgevoel en leidt vaak tot uitgesproken racistische profilering. Dit wordt nog eens versterkt door enerzijds het harde muziekgenre dat meestal een agressieve, gewelddadige sfeer opwekt en anderzijds door de teksten die vaak een discriminerende, racistische (onder)toon hebben.” In het hoofdstuk over ‘extreemrechts en islamofobie’ wordt tot slot de Belgium Defence League vermeld, opgezet vanuit de English Defence League. De Belgium Defence League heeft “de wil om van een virtuele naar een reële groepering te evolueren. Hoewel een eerste bijeenkomst plaatsvond in de lente van 2010, waar in meerderheid voetbalhooligans werden opgemerkt, draaiden alle overige aangekondigde activiteiten uit op een fiasco.”

 

In tegenstelling tot in het jaarverslag van 2008 worden in het jaarverslag 2010 de extreemrechtse Vlaams-nationalistische studentenverenigingen KVHV en NSV niet meer vernoemd. Vermits er aan de doelstellingen van KVHV en NSV niets veranderd is, duidt het verdwijnen uit de verslagen van de Staatsveiligheid op een verlies van relevantie. Voor 2011 zouden KVHV en NSV, en vooral hun Gentse afdelingen, wel weer terug in de aandacht mogen komen. Onder meer voor het uitnodigen van een Italiaanse fascist op één van hun lezingen. Mocht de Staatsveiligheid ook even over de grenzen van het land kijken, zou ze zien dat na de veroordeling van drie Blood and Honour-organisatoren in maart vorig jaar, één van die organisatoren opgemerkt werd bij een betoging van autonome nationalisten, identitairen en neonazi’s in het Franse Lille (foto 2). Onderschat nooit de tegenstanders van de democratie !

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, voorpost, n-sa, blood and honour, kvhv, nsv |  Facebook | | |  Print

10-01-12

’t PALLIETERKE KOPIEERT (BIJNA HELEMAAL) AFF/VERZET

't Pallieterke.jpgWe wisten dat ze bij ’t Pallieterke (foto) dagelijks onze blog bekijken – een goede gewoonte die trouwens nog meer mensen uit het Vlaams-nationalistische en/of extreemrechtse kamp hebben – maar vorige dinsdag keken we toch enigszins verbaasd op toen we zagen dat hun rubriek Pagaddertoren quasi volledig een kopie was van wat wij hier een week eerder publiceerden.

 

Aan de vooravond van Kerstmis overleed Miel Verrijken. Hij was Vlaams Parlementslid voor het Vlaams Blok van 1995 tot 2004. Van 1995 tot 2000 zetelde hij tevens in de Antwerpse gemeenteraad. De uitvaartplechtigheid zal doorgaan op dinsdag 3 januari om 11 uur in de Sint-Jacobskerk, te Antwerpen.” Deze droge mededeling was zowat het enige dat je bij het Vlaams Belang kon lezen na het overlijden van Miel Verrijken, merkt ’t Pallieterke op. “Om meer over hem en zijn optredens te vinden moet je al te rade gaan bij verslagen in verschillende publicaties uit zijn politieke periode. Soms zelfs bij publicaties die van zijn tegenstrevers uitgingen. Daarin wordt de cv van deze kleurrijke en altijd originele figuur aangevuld met de melding dat Miel ook nog in de loop van 2006 opnieuw de Antwerpse gemeenteraad vervoegde tot het einde van dat jaar, in opvolging van Koen Dillen die naar Schoten verhuisde. Ook voor zijn niet alledaagse tussenkomsten moet je daaruit putten. Zo vonden wij de volgende passende beschrijving van…” En dan volgt het ene na het andere citaat dat wij terugvonden in de gemeenteraadsnotulen en wij hier publiceerden.

 

’t Pallieterke vermeldde AFF/Verzet niet bij naam, maar ook bij de VB-supporters Angeltjes was de gelijkenis opgevallen. Ray van Angeltjes: “Bij het lezen van het artikel "Miel Verrijken, een VB-man die niet in een gareel liep" op pagina 6 van 't Pallieterke van deze week, viel het ons op dat complete zinsneden woordelijke copies waren van een stuk bij het anti-fascistisch fronteke van 28 december laatstleden. We halen enkele fragmenten aan die volledig identiek zijn: (…). De teneur van de twee stukken zijn voor het overige uiteraard verschillend. 't Pallieterke schrijft met warme sympathie en 't fronteke schrijft met stronteke zoals mag verwacht worden. Hebben beide scribenten een zelfde bron geraadpleegd en dit  vergeten te melden ?  Of levert Pagadder kopij aan 't fronteke (iets wat wij ons nauwelijks durven voorstellen) en tegelijk aan 't Pallieterke ? U mag het ons laten weten.”

 

Beste ‘Ray van Angeltjes’, het antwoord is dus dat AFF/Verzet de gemeenteraadsnotulen als bron nam en dat ’t Pallieterke op haar beurt de blog AFF/Verzet als bron nam. Een goed idee trouwens, ware het niet dat ’t Pallieterke er toch nog een eigen draai aan gaf. Het eerste citaat wordt bij ’t Pallieterke ingeleid met: “Zo vonden wij de volgende passende beschrijving van zijn dispuut met toenmalig ‘intendant’ Eric Anthonis.” Wij schreven: “Aan toenmalig schepen voor cultuur Eric Anthonis legde hij…” Bij de tussenkomst van Miel Verrijken in de Antwerpse gemeenteraad was Eric Anthonis schepen, niet “toenmalig ‘intendant’”. Eric Anthonis was intendant van Antwerpen ’93, culturele hoofdstad van Europa. In 1993 en de jaren daaraan voorafgaand. Hij bekende zich tot de CVP in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 en kwam in 1995 in de Antwerpse gemeenteraad terecht als schepen voor cultuur. Hij antwoordde in de gemeenteraad dus niet als “toenmalig ‘intendant’”. Volgende keer AFF/Verzet hélemáál overschrijven !

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook | | |  Print

09-01-12

VLAAMSE KLANTEN NEONAZI-POSTORDERBEDRIJF BEKEND

duitsland,blood and honour,actieTerwijl wij ons jaaroverzicht presenteerden stond de wereld natuurlijk niet stil. Bij een congres van internetnerds eind december in Berlijn werd besloten om neonaziwebsites te hacken, om te beginnen een lange lijst Duitse websites. De pas onlangs aan het licht gekomen moordpartijen van de Nationalsozialistische Untergrund (NSU) speelden allicht een rol bij dit besluit.

Het initiatief gaat uit van een groep die zich Anonymous noemt en eerder al aanvallen ondernam tegen de betaalsystemen MasterCard, Visa en PayPal nadat die betaalsystemen de mogelijkheid blokkeerden om Wikileaks financieel te ondersteunen. Vorige vrijdag geraakte bekend dat Anonymous ook de website van ArcelorMittal gehackt heeft, ArcelorMittal die haar staalfabriek in Luik wil sluiten en er verder om bekend is 0 euro belasting te betalen op een winst van bijna 1,4 miljard euro. Ook de Syrische regering en de Mexicaanse drugskartels waren eerdere mikpunten van Anonymous die geen strak georganiseerde organisatie is, maar een losse-hechte coalitie van hackers.

In een persbericht en video legt Anonymous uit waarom neonazi’s nefast zijn voor deze wereld. Iets wat we hier niet moeten herhalen, of je zou Bert Deckers moeten zijn. Naar analogie met Wikileaks werd Nazi-leaks.net opgericht waar de resultaten van Operatie Blitzkrieg (foto) getoond worden. Een aantal websites werden platgelegd, andere kregen een andere voorpagina, en van nog andere werd een deel van de gegevens ontfutseld. Onder meer van de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) en van het tijdschrift Junge Freiheit werden gegevens van donoren, anonieme medewerkers en andere contacten publiek gemaakt.

Probleem met de publiek gemaakte gegevens is dat elke interpretatie ontbreekt. Zo vind je bij Nazi-leaks.net een lijst van ‘Blood and Honour-gebruikers’. Bij de Vlaamse namen en adressen vinden we onder andere de coördinaten van één van de drie Blood and Honour-organisatoren die vorig jaar in Veurne veroordeeld werd voor het inrichten van neonaziconcerten, overigens Vlaams Belang-kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Ook op de 'Blood and Honour-gebruikerslijst': nog een andere kandidaat op de VB-lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Of de andere Vlamingen van hetzelfde kaliber zijn, is niet zeker. Voor hetzelfde geld zijn er ook mensen bij die vanuit antifascistische interesse contact zochten met Blood and Honour.

Interessanter lijkt ons daarom de klantenlijst van ISD Records. Een Duits postorderbedrijf genoemd naar Ian Stuart Donaldson, de oprichter van Blood and Honour, en gelinkt aan de Combat 18-vleugel van Blood and Honour. Je kan er uitsluitend cd’s vinden uit het Blood and Honour-circuit, nazistische vlaggen, kentekens van Combat 18 enzomeer. De kans is klein dat je hier iets koopt just for the fun. Bij ISD Records geen Dropkick Murphys of zo. Enkel nazispul. De door Anonymous buitgemaakte en op Nazi-leaks.net gepubliceerde klantenlijst van ISD Records bevat meer dan tweeduizend namen en adressen, en evenveel e-mailadressen. ISD Records heeft klanten in alle uithoeken van de wereld, niet enkel in Duitsland. In Groot-Brittannië en Italië, in Portugal en Zweden, in de Verenigde Staten en in Zuid-Amerika, in Polen en Rusland, in Australië… Noem maar op.

Ook Vlamingen vonden hun weg naar dit neonazistisch postorderbedrijf. Vlamingen uit Aarschot, Schoten, Geraardsbergen (twee verschillende namen/adressen), Vosselaar, Arendonk (het eerste contactadres van Arnoud Kuipers), Oud-Turnhout (één van Kuipers’ andere adressen), Lede, Brasschaat, Leopoldsburg, Koersel (Beringen), Aarschot, Meise (drie verschillende namen/adressen, waaronder de tweede hierboven genoemde VB-kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006), Schilde, Oudenaarde, Maaseik, Booichot (Heist-op-den-Berg), Kapelle-op-den-Bos,  Maasmechelen, Hamme, Deurne (Antwerpen), Duffel, Hechtel-Eksel, Beveren, Herk-de-Stad, Tienen (twee verschillende namen/adressen, waaronder een vrouw die ook al opgemerkt werd bij betogingen van neonazi's zowel in Nederland als in Duitsland), Sint-Niklaas (twee verschillende namen/adressen), Halle, Bree (de hierboven geciteerde Blood and Honour-organisator), Grimbergen, Hasselt, Gent, Leuven (onder de schuilnaam ‘Pal Jas’!), Mechelen, Tessenderlo, Sint-Katelijne-Waver, Temse, Duffel, Sinaai, Mol, Lokeren, Brugge, Opwijk en Lommel.

Het aantal adressen uit Brussel en het Waals landsgedeelte is veel beperkter. Dat de interesse voor het neonazisme groter is in Vlaanderen dan in Franstalig België is al langer bekend, maar het is toch verontrustend dat die belangstelling blijkbaar in alle mogelijke Vlaamse steden en gemeenten huist.

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, blood and honour, actie |  Facebook | | |  Print

08-01-12

HET AFF/VERZET-JAAROVERZICHT: SLOT

Tot slot van ons jaaroverzicht 2011: de eindejaarsuitspraken die ons het meest zijn bijgebleven.

 

Bart De Wever (foto 1) werd door de lezers van Het Laatste Nieuws verkozen tot Belg van het jaar 2011. Tweede is de Waalse wielrenner Philippe Gilbert. De Het Laatste Nieuws-lezers kozen wel degelijk de Belgen, niet de Vlamingen, van het jaar. Bart De Wever vertelt wat hem het meest is bijgebleven: “Weet u wat mij is bijgebleven van die eedaflegging (van de nieuwe regering, nvdr.)? Koning Albert die aan Monica De Coninck vraagt om zijn groeten over te brengen aan burgemeester Janssens. Vriendelijke mens, de koning, maar hij is geen fan van ons. Ik hoop maar dat ik hem in september 2012 niet tegenkom op de Antwerpse Grote Markt terwijl hij flyers van Patrick Janssens aan het uitdelen is. U lacht? Een mens schrikt nergens meer van.” De waanvoorstellingen van Bart De Wever overtreffen tegenwoordig die van Filip Dewinter.

 

Filip Dewinter zakt in De 100 Belgen van het jaar 2011 van de Het Laatste Nieuws-lezers naar de 50ste plaats. Frank Vanhecke staat in diezelfde Top-100 overigens een eind boven Dewinter, op de 22ste plaats. Marie-Rose Morel staat, net als het jaar voordien, op de 3de plaats. In 2005, het jaar waarin deze blog startte en we de populariteit van de VB’ers in de Top-100 van Het Laatste Nieuws zijn beginnen noteren, stond Filip Dewinter nog op de 16de plaats. In 2010 was Dewinter al gezakt naar de 35ste plaats. Het Laatste Nieuws vroeg Dewinter of hij dit jaar in een moskee is geweest. Filip Dewinter: “Ja. In Istanbul. In de Blauwe Moskee en in de Aya Sofia. Prachtige bouwwerken die ik – het zal u verbazen – zonder morren op kousenvoeten heb betreden. Uit respect, jazeker. Daar wel. Hier niet.” Dat Dewinter hier geen respect betoont voor moskees hadden we al begrepen.

 

Thierry Vanroy (foto 2) is, samen met Eddy Hermy, de ideoloog van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). En ook de cameraman, vandaar dat je hem bij acties van het N-SA haast nooit op foto’s of video’s ziet. Hij is dan zelf aan het filmen. Op zijn persoonlijke blog liet hij weten zijn buik vol te hebben van de Vlaamse Beweging. Een fragment: “Elke poging tot debat weglachen, alsof een hersenafstompende oceaan aan vooringenomen sloganeske demagogie geen vragen oproept. Waar zijn jullie mee bezig?! Ja, ik ben woest. (…) Zijn jullie niet beschaamd?! En neen, het is niet stoer wanneer je de aandacht van het Anti-Fascistisch Front trekt! Het is niet radicaal om na een avond zuipen op communistenjacht te gaan! Het is niet nonconformistisch je met buitenlandse bewegingen te associëren door je met hun symboliek te versieren! En het is niet revolutionair om als een stel ordinaire vandalen nachtelijke trektochten met nutteloze stickers, nutteloze affiches en nutteloze graffiti te houden!” Thierry Vanroy heeft – wat dit betreft – gelijk.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2011, de wever, dewinter, n-sa |  Facebook | | |  Print

EN WAT BRENGT 2012 ?

Eén van de nieuwjaarskaartjes dat dit jaar in onze brievenbus viel, was niet meer dan een foto waarop één zin uit een krantenartikel. We hebben er geen idee van uit welk artikel. Aan de typografie en de initialen van de journalist herkennen we het wel als de slotzin van een krantenartikel. Het zinnetje is: “Er waren geen noemenswaardige incidenten.”

Misschien is het iets wat we in 2012 ook gaan gebruiken. Na negentien jaargangen van het tijdschrift AFF - Info Verzet, en vijf jaar tussenuit, startte het Anti-Fascistisch Front (AFF) op 20 februari 2005 met de blog AFF/Verzet. Eerst met artikels die op onregelmatige basis gepost werden, na een paar maanden aan het ritme van élke dag een artikel. Volgende maand beginnen we dus aan de achtste jaargang van deze blog. De jongste jaren heeft extreemrechts evenwel aan relevantie ingeboet. De achteruitgang van het Vlaams Belang (VB) bij verkiezingen is bekend, en ook rechts van die partij is het een en al treurnis: de hoogdagen van Blood and Honour Vlaanderen zijn intussen al drie jaren voorbij en het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) is geen volwaardig alternatief gebleken voor wat dan ook.

Parallel hiermee wordt er vanuit het extreemrechtse kamp minder en minder gecommuniceerd. Niet dat we heimwee hebben naar de dagelijkse blogberichten van Bart Debie, maar sinds de voormalige veiligheidsexpert van het VB stopte met bloggen – eerst vrijwillig, later noodgedwongen – is in de media alsmaar minder te beleven. Facebook en Twitter bieden intussen nog enig vermaak, maar ook niet meer dan dat. Bij het zogenaamd ‘rechts maar onafhankelijk’ RechtsActueel vinden we hetzelfde interview als in het Vlaams Belang Magazine en vice versa. Radio Rapaille, gericht op Vlaanderen én Nederland, heeft haar Dietsland-programma afgevoerd. En de geestelijke armoede bij extreemrechts gaat zover dat ’t Pallieterke in haar laatste nummer een AFF-Verzet-artikel bijna volledig overschreef om het dan zonder exacte bronvermelding of substantiële toevoeging te presenteren als eigen werk.

Om maar te zeggen dat de kans groot is dat je voortaan op een dag hier even geen artikel gaat vinden. Als we moeten schrijven: “Er waren geen noemenswaardige incidenten.” Natuurlijk zijn we nog niet van al onze zorgen af (de N-VA, Vincent – “noem mij niet meer Quick of, godbetert, Quickie” – Van Quickenborne en nog teveel om op te sommen). Maar daar zijn andere organisaties en media beter voor geplaatst om op te reageren. Intussen blijft wel diep in de Vlaamse klei de heimwee naar het nazisme voortwoekeren (meer daarover morgen), en het VB mag zeker nog niet afgeschreven worden. Wij blijven dus de actualiteit volgen, en graven verder onder de bodem van extreemrechts. Maar misschien, misschien ook niet, ga je hier het zinnetje “Er zijn geen noemenswaardige incidenten.” zien opduiken of blijft die dag onze blog zonder vers voer. Wie weet? Kom en zie.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

07-01-12

HET AFF/VERZET-JAAROVERZICHT: NOVEMBER 2011

De laatste twee maanden. Aflevering 11 en 12 van ons jaaroverzicht.

Een hilarisch boek schetst de eerste tweehonderd dagen van de nieuwe Franse presidente Marine Le Pen. Extremisten aan de slag in de Verenigde Staten en in Frankrijk. Johan Sanctorum, tekstschrijver van Bruno Valkeniers, klaagt over “de dementering van de Vlaamse Beweging”. Heerst in Borgerhout de sharia of White Power? Eddy Hermy, kopman van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), moet in Brugge voor de rechtbank verschijnen voor een racistische toespraak bij een ‘jeugdcongres’ van het N-SA. Wie zijn de Facebook-vrienden van het VB? Een door het VB aan haar Duitse vrienden uitgeleende chauffeur moet een geldboete ophoesten wegens gevaarlijk rijden met de verkiezingstoerbus. Frank Vanhecke stapt in het Europees Parlement over naar de fractie van Europa-hater Nigel Farage. Het VB heeft plezier in twee mannen die elkaar kussen, toch op de cover van een Frans tijdschrift dat daarmee moslims voor schut wil zetten. Duitse neonazi’s worden na jaren geïdentificeerd als de moordenaars van negen allochtone handelaars en een politieagente. Ze filmden hun moordpartijen, en een vermoedelijk ook door hen gepleegde bomaanslag. Het VB is tegen het dogma ‘De rijken moeten betalen’. Er geraakt meer bekend over de Nationalsozialistische Untergrund (NSU). In de pers ook wel Die Braune Armee Fraktion genoemd (foto). Nog maar eens winst voor de N-VA en verlies voor het VB bij een kiespeiling. In de nieuwe ‘regering van nationale eenheid’ in Griekenland is ook een vriend van Frank Vanhecke opgenomen als minister. In de Denderstreek en het Waasland wordt een nieuwe Voorpost-afdeling opgericht. Als Dewinter twittert… moet je hem niet altijd geloven. Marine Le Pen laat haar spandoeken voor de campagne voor de Franse presidentsverkiezingen maken in… China.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2011 |  Facebook | | |  Print

DECEMBER 2011

Kopstuk van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) Eddy Hermy (foto) wordt tot drie maanden cel met uitstel veroordeeld voor racistische uitspraken. “De ratten verlaten het zinkend schip”, krijst Filip Dewinter als Antwerps OCMW-voorzitster en schepen voor Sociale zaken naar Brussel geroepen wordt als nieuwe minister van Werk. Ratten worden nochtans eerder met extreemrechts geassocieerd. Het is weer eens ambras in Sint-Niklaas tussen Rob Verreycken en Frans Wymeersch. Heeft iemand nog een glansrol voor Filip Dewinter? Als een dagenlang spoorloze student zichzelf voor dood voor een trein werpt, ontlokt dit bij VB’er Nico Creces de bedenking: “Ach, de zwakkeren moeten er tussenuit.” Koen Dillen en Frank Vanhecke publiceren een lijvige biografie over Marie-Rose Morel. Rob Verreycken en zijn partner Ann Spitaels mogen niet op de VB-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Niklaas staan. Het Horst Wessel-lied, de partijhymne van de NSDAP, de partij van Adolf Hitler, blijft populair in VB-kringen. Een racistische schietpartij in Firenze kost twee Senegalese straatventers het leven (1, 2). De dader is actief bij CasaPound, een Italiaanse fascistische beweging die ook in Vlaanderen sympathisanten heeft. Voor Anke Van dermeersch zijn de Vlamingen “de Hutu’s van Rwanda”. Filip Dewinter vertrekt niet naar Namibië spijts hij eerder zei naar daar te verhuizen als Elio Di Rupo premier zou worden. Sam van Rooy heeft één hypothese om de schietpartij van Nordine Amrani in Luik te verklaren. De Vlaamse Leeuwenvlag is populair bij de Congolezen die in Matonge (Elsene) betogen tegen het opnieuw als president aanstellen van Joseph Kabila. Het pensioenspook waart door het land. Filip Dewinter poseert tussen twee niet-stakende medewerkers van de Antwerpse stadsreinigingsdienst. Een betoging van Congolezen in Antwerpen verloopt rustig, spijts de paniekerige reactie vooraf van Filip Dewinter en het volgen van de betoging door VB’ers belust op relletjes. De Pappenheimers-kandidaten onthouden geen slogans van de extreemrechtse Vlaamse Beweging, maar wel van het AFF. In Antwerpen wordt de eerste ‘allochtone’ schepen aangesteld met de hulp van een (ex-)VB’er. In Mechelen komt plaatselijk VB-kopstuk Frank Creyelman tot het inzicht dat de allochtonen, het VB-programma ten spijt, hier zullen blijven. Gewezen VB-gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Miel Verrijken overlijdt. Nieuw na al die VB’ers die hun partij verlaten, N-VA’ers die opstappen. Het jaar eindigt met gerechtigheid: Filip Dewinter krijgt een overlastboete.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2011 |  Facebook | | |  Print

06-01-12

HET AFF/VERZET-JAAROVERZICHT: SEPTEMBER 2011

De redactie popelt om terug de actualiteit te kunnen becommentariëren, maar de redactiechef gebiedt eerst voort te doen met ons jaaroverzicht. Vandaag: deel 9 en 10.

In Aalst stapt voormalig VB-parlementslid Karim Van Overmeire over naar de N-VA. In het 70-puntenplan van het VB staat dat er grote moskeeën buiten de stadsruimte moeten komen, nu verzet het VB zich tegen zo’n mogelijke moskee in het voormalige General Mortors-gebouw in Antwerpen. Paul Goossens neemt het nationalisme van Bart De Wever en zijn N-VA op de korrel. AFF/Verzet krijgt drie exemplaren van De laatste getuigen om aan onze lezers weg te geven. Om genoeg volk in de zaal te krijgen worden tickets voor een toespraak van Geert Wilders in Berlijn afgeprijsd van 100 naar 5 euro. Bart De Wever noemt zichzelf in Dag Allemaal een “moppersmurf”. Koen Dillen, aka Guitry, wil niet meer voor ’t Pallieterke schrijven. Anke Van dermeersch wordt in Berlijn benoemd tot nieuwe VB-Senaatsfractieleider. De voormalige Miss België laat zich langs haar schoonste kant fotograferen. Filip Dewinter gaat zijn fractieleiderschap in het Vlaams Parlement opgeven om zich beter te kunnen engageren voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. In Dendermonde begint eindelijk het proces tegen de terroristische Blood and Honour-groep BBET (Bloed - Bodem - Eer - Trouw). Alleen al het formuleren van de feiten neemt een volledige procesdag in beslag (1, 2). De leegloop bij het VB gaat verder. Bart De Wever en haatmails: naargelang welke krant je leest scheelt het een pak hoeveel haatmails De Leider dagelijks krijgt. Debat bij de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) in Antwerpen naar aanleiding van Breivik: Wanneer leiden woorden tot moorden?Het N-SA verwijt Rood!-Aalst een marginaal groepje te zijn, maar kan zelf nationaal niet meer volk mobiliseren dan Rood! lokaal in Aalst. De door het VB en Geert Wilders in Berlijn gesteunde partijen halen nauwelijks stemmen. Achter het nationalisme schuilt een harde waarheid. Er is tegengestelde kritiek op het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Jurgen Verstrepen is in Qatar. Er wordt een nieuw Blood and Honour-concert aangekondigd, op aanstoken van een nieuwe Waalse afdeling van Blood and Honour (1, 2, 3, 4). Het NSV (foto), KVHV en Jong N-VA krijgen bij de start van het nieuwe academiejaar een fraai portret in Humo. Intussen blijven lokale VB-mandatarissen het VB laten voor wat het waard is. Nu in Schilde, Maaseik, Maasmechelen en As.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2011 |  Facebook | | |  Print