04-02-12

HUGO COVELIERS: VLOTT GEKAPSEISD

Bij de voorstelling van de VB-kandidaten voor de districtsraadsverkiezingen in Antwerpen maakte Filip Dewinter bekend dat Hugo Coveliers eind dit jaar uit de actieve politiek stapt. Als advocaat wil Coveliers nog een paar jaren doorgaan, maar de actieve politiek houdt hij voor bezien. Het VB presenteert zich dan ook in oktober zonder het donkerblauw aanhangsel VLOTT.

 

Hugo Coveliers begon zijn politieke carrière bij de Volksunie, waar hij aanvankelijk tot de linkervleugel behoorde. In 1985 werd Hugo Coveliers voor de Volksunie voor het eerst verkozen als parlementslid. Hij werd secretaris van de ‘Bijzondere onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de manier waarop banditisme en terrorisme in België wordt bestreden’, de Bende van Nijvel-commissie (1988 - 1990). In 1993 stapte Hugo Coveliers over naar de VLD. Hij volgde daarmee het voorbeeld van andere VU’ers (Bart Somers, Jaak Gabriëls...). Hugo Coveliers wordt als senator verkozen op een VLD-lijst en zal zelfs de VLD-fractie in de Senaat leiden. Tijdens de paars-groene en paarse regering onder leiding van VLD’er Guy Verhofstadt (1999 - 2008) wordt Coveliers hoe langer hoe meer een stoorzender voor de partijtop. In 2004, na de Visa-crisis in Antwerpen, wordt hij door de VLD naar voren geschoven als nieuwe Antwerpse burgemeester, maar niemand wil hem. Hugo Coveliers neemt vaak rechtsere, hardere standpunten in dan de VLD-partijtop. Coveliers botste vooral met huidig Eurocommissaris Karel De Gucht, door Coveliers omschreven als een “Albanese maffiabaas”. In 2005 wordt Coveliers uit de VLD gezet, in de woorden van toenmalig partijvoorzitter Bart Somers wegens “het permanent beschadigen van de partij, het manifest negeren van de partijtucht, het pleiten voor een samenwerking met een partij die doelstellingen nastreeft die strijdig zijn met de Universele Rechten van de Mensen en het aankondigen om met een eigen lijst op te komen”.

 

Die eigen lijst wordt VLOTT, wat staat voor Vlaams, Liberaal, Onafhankelijk, Tolerant en Transparant. Veel onafhankelijkheid, tolerantie en transparantie hebben we echter nooit gezien bij VLOTT. VLOTT wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 op sleeptouw genomen door het Vlaams Belang. Voor Filip Dewinter is het kartel Vlaams Belang-VLOTT het voor het eerst doorbreken van het cordon sanitaire. Anderen menen dat VLOTT grotendeels door het VB gefinancierd werd om de stemmen vanuit de donkerblauwe achterban van Hugo Coveliers bij die van het VB te kunnen tellen. Nu Coveliers niet meer opkomt bij verkiezingen ziet Dewinter trouwens geen heil meer in een kartel VB-VLOTT. In 2007 wordt Hugo Coveliers als senator verkozen op een VB-lijst. In 2010 geraakt hij niet meer verkozen. Het gaat intussen van kwaad tot erger met Coveliers. In 2010 prees Hugo Coveliers het obscure  Scientology.

 

Sinds 2007 is Hugo Coveliers Antwerps gemeenteraadslid. Zijn voornaamste bijdrage in de gemeenteraad is burgemeester Patrick Janssens consequent “president” te noemen, en hemel en hel te bewegen om Tuur Ceuppens, kabinetsadviseur van toen nog Open VLD-schepen Ludo Van Campenhout, te beschuldigen van corruptie. Door de heisa die Coveliers over de zaak maakte, schorste het Antwerps stadsbestuur Ceuppens als ambtenaar. Omdat hij zo zonder inkomen geraakte nam Ceuppens ontslag als ambtenaar en ging hij aan de slag in de privé-sector. In december 2010 werd Tuur Ceuppens in eerste aanleg door de rechtbank vrijgesproken van alle beschuldigingen, in december 2011 werd hij door het hof van beroep opnieuw vrijgesproken. Een excuus voor het leed dat hij onterecht heeft aangedaan, hebben we nooit gehoord van Hugo Coveliers.

 

Hugo Coveliers is lid van de Vlaams-nationalistische serviceclub Marnixring. Toen in oktober vorig jaar de Marnixring Lieven Gevaert samen met het KVHV-Antwerpen in Antwerpen een lezing inrichtte met de Britse cultuurfilosoof Theodore Dalrymple was Coveliers één van de enthousiase luisteraars. Vanavond mag Hugo Coveliers het zelf uitleggen. Hij wordt als spreker aangekondigd op een Breughelavond van het VB-Wilrijk. Ook Filip Dewinter en Anke Van dermeersch zullen er vanavond het woord nemen. En als jou dat nog niet overtuigt om er naartoe te gaan: met een tombola kan je er een LED-TV winnen. Allen daarheen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: coveliers |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.