10-02-12

DIRECTEUR BELASTINGINSPECTIE IN RAAR VAARWATER

’t Scheldt is een extreemrechtse fax- en e-postkrant. “Een satirisch blad van zeer rechtse signatuur”, schreef deze week nog Het Laatste Nieuws. “In vergelijking met ’t Scheldt is ’t Pallieterke een links blaadje”, getuigde een journalist in dezelfde krant. Uitgever is Bert Murrath (75 j., foto 1), in de vorige eeuw nog uitgever van Cabaret, de catalogus van Murraths postorderbedrijf Lady of Paris. Tussen reclame voor pornovideo’s en vibrators door maakte Murrath van Cabaret al een “fijn en humorvol blad”. Allochtonen kregen er steevast namen als Mustafa El Syf-i-lis, Mohamed el Zeik, enzomeer. Dat niveau dus.

 

Sinds ’t Scheldt betalend is – vroeger had een mens meer moeite om het blad niet meer te krijgen dan om het wel te krijgen -, sinds ’t Scheldt dus betalend is lezen we het niet meer. Slechts één- of tweemaal per jaar verscheen er iets écht interessant in. Maar als de nood hoog is, wil Bert Murrath nog wel een artikel vrij geven op zijn website. Zo deze week als Karel Anthonissen (foto 2) pleit voor een intrestsprong. De auteur herinnert eraan dat “onze ministers Peters en Quickenborne” in Davos gepleit hebben voor een indexsprong. Dat de auteur – beroepshalve gewestelijk directeur van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) – er niet in slaagt om de namen van de Vlaamse minister-president en de federale minister voor pensioenen correct te schrijven, zegt veel over Karel Anthonissen en de redactie van ’t Scheldt. Dat evengoed de vakbonden en een aantal politieke partijen zich vierkant verzet hebben tegen een indexsprong is blijkbaar niet de moeite waard van het te vermelden voor Karel Anthonissen en ’t Scheldt.

 

Karel Anthonissen is voor de indexsprong, maar wil er ook een intrestsprong aan koppelen. Bij het overslaan van een indexsprong van 2 %, tegelijk ook 2 % intrest overslaan voor al wie leningen heeft lopen. Loonslaven en uitkeringsgerechtigden zouden met een indexsprong 2 % minder loon krijgen dan mag verwacht worden wegens de stijgende prijzen, en die 2 % minder hun heel leven, tot en met bij hun pensioen, meedragen. Voor wie een lening heeft lopen is er ook 2 % minder te betalen. Wie geen lening heeft lopen, heeft wél de 2 % minder loon of uitkering aan het been. Wat Anthonissen voorstelt, lijkt dus een evenwichtig voorstel maar is het niet. Karel Anthonissen zegt wel het kapitaal harder te willen aanpakken, maar doet geen concreet voorstel terzake. En waarom zouden de zwakste schouders weer eens moeten bijdragen aan de crisis die zij niet veroorzaakt hebben? Een miljonairstaks, een vermogensbelasting zoals gevraagd door ABVV en ACV… dat zijn rechtvaardige belastingen.

 

Maar kan men een rechtvaardige belasting verwachten van een topman van de BBI? Dat zou men mogen verwachten, maar Het Laatste Nieuws merkte deze week nog op dat Karel Anthonissen wel eens zaken schrijft die men niet verwacht van een fraudejager. Zoals: “Iemand die een beetje tegen de fiscus is, daar heb ik stiekem wel sympathie voor.” Naar aanleiding van het arrest van het hof van cassatie in Brussel, dat de uitspraak van het hof van beroep in Gent bevestigde, waarmee het Vlaams Blok veroordeeld werd wegens racisme, omschreef Karel Anthonissen dat arrest als “een kwalijke blunder”. Volgens hem “heeft de Belgische Staat eenzijdig het sociaal contract dat democratie heet opgezegd”, wat een daad van “georganiseerde onderdrukking” is. Hij vraagt zich af of zij die door het arrest getroffen zijn “nog gebonden zijn door dat opgezegde contract, zoals bijvoorbeeld tot het betalen van (federale) belastingen.”  Een topman van de Bijzondere Belastinginspectie die suggereert dat het VB en haar sympathisanten misschien geen federale belastingen meer horen te betalen…

 

Karel Anthonissen is als gewestelijk directeur van de Bijzondere Belastingsinspectie ook de man achter het onderzoek naar de financiering van het buitenverblijf van Eurocommissaris Karel De Gucht in Toscane. Karel De Gucht die zijn afkeer voor het Vlaams Blok/Belang en zijn kritiek op de houding van anderen tegenover het Vlaams Blok/Belang nooit onder stoelen en banken gestoken heeft. Na enkele persartikels deze week (dinsdag: Humo, woensdag: Het Laatste Nieuws) vernam De Tijd dat Karel Anthonissen zich voor het onderzoek tegen Karel De Gucht voortaan laat vervangen door een collega. Toch nog een helder moment?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, media |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.