27-02-12

EEN KLIKLIJN VOOR GEERT WILDERS’ PVV’ERS

De kliklijn van Geert Wilders (foto), waar Nederlanders klachten over Midden- en Oost-Europeanen kwijt kunnen, berokkent Nederland economische schade. Zo waarschuwt de Nederlandse Kamer van koophandel in Polen. Nederland is de grootste buitenlandse investeerder in Polen. Eerder deden de ambassadeurs van Polen en negen andere landen uit Oost-Europa hun beklag over de discriminerende website. Zijn criminele Nederlanders soms geen probleem? De Nederlandse premier Mark Rutte weigert zich uit te spreken over het initiatief van zijn gedoogpartner. Hij vindt het beter geen aandacht aan te besteden, maar aanstaande donderdag zal hij het wel aan de voorzitter van het Europees Parlement moeten uitleggen. De waarheid is: Geert Wilders regeert Nederland.

 

De VK.nl-columnist Thomas von der Dunk vroeg zich af waarom er geen meldpunt is voor overlastgevende mandatarissen van Geert Wilders’ Partij voor de Vrijheid (PVV). Niet altijd gemakkelijk om te volgen voor Vlamingen. Spijts de gemeenschappelijke taal zijn we toch twee verschillende culturen. Daarom hebben we hier en daar bij de column een toelichting of link bijgeplaatst. Thomas von der Dunk: “(…) Wie heeft er overlast van PVV'ers? Wie wordt er regelmatig ernstig in zijn woongenot gestoord omdat een PVV-parlementariër weer eens na tien uur 's avonds veel te luidruchtig in de Kamer iets schunnigs roept dat dan onverhoeds via de tv de huiskamer inknalt? Wie is er, binnen of buiten de Hoge Raad, werkeloos geworden omdat hij eens iets zei dat de Partij voor Verbod en Vreemdelingenhaat onwelgevallig was? Brievenbusbezitters uit de omgeving van de geachte afgevaardigde Eric Lucassen: opgelet! Wiens straat kampt met bovengemiddelde vervuiling als gevolg van medebewoning door een PVV-fractielid?

Zoals de uit Wilders' getwitter over Beatrix' hoofdtooi in den vreemde weten, vormt principiële onaangepastheid namelijk het handelsmerk van de PVV. De partij vertegenwoordigt het soort Nederlanders dat je in buitenlandse steden en op buitenlandse campings altijd van verre ziet en vooral al van zeer ver hoort, ook zonder dat zij zich reeds naast hun sleurhut rond een halalvleesvrije barbecue hebben geschaard. Speciale dependances van het anonieme meldpunt kunnen derhalve ingericht worden tegenover de halalvleesarme buurtsuper van Cor Bosman in Venlo, of naast de PVV-fractiekamer in het Stadhuis in Den Haag, waar Richard Mos als de eigen Diederik Stapel (een Nederlandse hoogleraar in de sociaal-psychologie die op grote schaal fraudeerde met onderzoeksresultaten, nvdr.) van de Wildersclub met zijn verzonnen cv en dito verkeersonderzoeken naar files op vakantievrije dagen voor heel veel bureaucratische overlast heeft gezorgd.

En natuurlijk moet niet worden vergeten een bijzondere hotline naar het Provinciehuis van Noordholland te installeren, waar de daadkracht van beroepsalcoholist Hero Brinkman alleen al een aparte inlogcode voor registratie noodzakelijk maakt. (…) Moeilijk kan dat toch niet zijn, zo'n meldpunt, want ook aan hun spraak herken je de PVV'er probleemloos – zodra de Limburgse fractievoorzitster Laurence Stassen haar mond open doet weet je al dat het fout zit –en na enig onderzoek vast ook wel aan het soort auto waarin die rijdt (de eigenlijke bedenker van de PVV-kliklijn zei dat je Oosteuropeanen herkent aan hun spraak “en natuurlijk de auto’s waarin ze rijden”, nvdr.). Brinkman in elk geval aan zijn rijgedrag nadat hij weer eens een borrel teveel opheeft, zoals de Noordhollandse politie ons kan vertellen, want dan zijn die 130 kilometer die Rutte hem nu op de snelweg toestaat om aan een surveillanceauto te ontsnappen niet genoeg.

En anders volstaat wel het tellen van het aantal woorden 'moslim' of 'islam' per uitgesproken PVV-zin om zeker te weten: daar hebben we er een, een hele echte, en overlast geeft hij vast ook. Als het om de electorale achterban gaat, volstaat overigens het tellen van het aantal spelfouten per reaguurderszin (commentaar op online artikels, nvdr.). Daarom is de PVV ook zo gebeten op de publieke omroep, omdat alleen de opheffing daarvan haar een publieke afgang kan besparen, want het nationaal dictee winnen ze nooit.  Voor abjecte populisten geldt immers, wat de achttiende-eeuwse Engelse encyclopedist Samuel Johnson ooit zei over de olifant: een sluitende definitie ervan geven is moeilijk, maar je zult hem vast wel herkennen als je er op straat eentje tegen komt. En dan loopt menig oppassend burger veiligheidshalve liever een blokje om.

(…) Het zal U vast zijn ontgaan, maar ik heb een paar alinea's terug nog iets gedaan, wat in een PVV-dictatuur straks niet meer kan: ik heb de PVV in verband gebracht met kritiek op de islam. Wilders is immers net in hevige woede ontstoken over een officiële Duitse brochure waarin dat gebeurt. (De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, nvdr.) Uri Rosenthal, voor het ministersambt mentaal drie maatjes te klein, heeft meteen braaf beloofd de Duitse ambassadeur op het matje te roepen. Zijn gedienstige houding herinnert aan die van zijn verre voorgangers uit de jaren dertig toen het ook om Duitsland ging. Alleen bibberde Uri nu niet voor een bevriend staatshoofd, maar voor een bevriende gedoogpartij.

Ik snap dat overigens wel van Wilders, dat hij niet met kritiek op de islam in verbinding wil worden gebracht. Zijn opvattingen over meningsvrijheid doen namelijk aan die van veel islamisten denken, en zijn argumentatie doet dat eveneens. In Tunis vindt de Ennadah-partij dat de publieke omroep aan banden gelegd moet worden, omdat zij elitair is en niet de mening van het volk weerspiegelt. In Den Haag vindt Wilders dat ook.”

 

Alle gekheid op een stokje: terwijl de PVV de regering-Rutte gedoogt, bestuurt de PVV mee de provincie Limburg. De partij van Geert Wilders heeft er twee gedeputeerden, onder andere bevoegd voor welzijn, jeugd, leefbaarheid en veiligheid. In het equivalent van onze provincieraad heeft de PVV tien afgevaardigden. Hoe de gedeputeerden en leden van de Provinciale Staten het er in Nederlands Limburg vanaf brengen, lees je één van de volgende dagen op deze blog. Een artikel met verrassende feiten.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal, wilders |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.