11-03-12

WAT ALS GEERT WILDERS’ PARTIJ MEE BESTUURT?

Het is bekend dat de Nederlandse regering slechts overleeft door de gedoogsteun van de PVV, de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Veel minder bekend is dat diezelfde PVV de Nederlandse provincie Limburg mee bestuurt. De provincie waar Geert Wilders geboren is. De Groene Amsterdammer bracht laatst een reportage over “het PVV-laboratorium in Limburg”. Hoe doen de Wildersianen het er?

 

De provincie Limburg is het eerste bestuursniveau waar de PVV echte bestuursverantwoordelijkheid draagt.  Op 2 maart vorig jaar werd de PVV vanuit het niets de grootste partij in de provincie, met enkele stemmen meer dan het christendemocratische CDA. De ‘plucheplakkers’ waarop Limburgs PVV-boegbeeld Laurence Stassen (41 j., foto) haar pijlen op had gericht. Het leverde de PVV twee gedeputeerden op in een college met de liberale VVD en de eerder verguisde ‘regenten’ van de CDA. De twee gedeputeerden zijn oud-politieagent Antoine Janssen en gepensioneerd huisarts Theo Krebber. Ze hebben pas op het laatst de PVV-groep in Limburg vervoegd. Vanaf april 2005 is gewerkt aan het van de grond krijgen van de PVV in Limburg. In 2009 wordt Laurence Stassen verkozen als PVV-Europarlementslid en vanaf dan krijgt de vorming van een groep Limburgse PVV’ers vaart. Velen voelen zich geroepen de PVV te vervoegen, velen haken echter ook af bij de cursussen die de PVV inricht om de toekomstige militanten toch enig inzicht in bestuurskunde bij te brengen. Janssen en Kreber komen er pas in de tweede helft van 2010 bij.

 

Theo Krebber (65 j.) is bevoegd voor Welzijn, Zorg, Maatschappelijke instellingen en Sport. De islam was geen drijfveer voor Krebber om bij de PVV aan te sluiten. Theo Krebber: “Ik had een grote allochtone dokterspraktijk. Ik heb daardoor veel stemmen gehad uit de Marokkaanse gemeenschap. Het kan mij niet schelen wat iemand op zijn of haar hoofd zet. Als een meisje een hoofddoek draagt uit godsdienstige overtuiging: mijn zegen heeft ze. Maar als ze moet van haar vader, omdat er anders mannen naar haar kijken, vind ik dat geen goede zaak.” Het PVV-verkiezingsprogramma pleit anders wel voor een hoofddoekenverbod in het provinciehuis. Krebber: “Aan mij heeft dat niet gelegen.” Krebber moet miljoenen bezuinigen op de jeugdzorg, opgelegd vanuit Den Haag. Op Krebbers initiatief compenseert de provincie een deel daarvan, zeer tegen de zin van de PVV-fractie.

 

Antoine Janssen (44 j.) is bevoegd voor Infrastructuur, Openbaar vervoer, Leefbaarheid en Veiligheid. Hij zorgde ervoor dat de Limburgse leerlingen voor het middelbaar beroepsonderwijs gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen. Over de islam hoor je hem niet. Geneert hij zich wel eens voor de harde taal uit de PVV-fractie? Antoine Janssen: “Ik zal niet zeggen dat dat nooit gebeurt. Maar dat zal bij een CDA-gedeputeerde ook wel eens voorkomen.” In de Limburgse PVV-fractie zitten wél mensen die zich zorgen maken over de islam en in één moeite door het internationale ‘moslimterrorisme’. Harm Uringa bijvoorbeeld: een 67-jarige orthodox protestants-christen die met zijn echtgenote een weeshuis bestuurt in Zuid-Afrika. In Limburg heeft hij contacten als directeur van een provinciaal IT-innovatiecentrum.

 

In Limburg wilde de PVV coalitie vormen met de VVD en de radicaal-linkse SP, om zo het provinciehuis “flink op te schudden”. Maar Geert Wilders wilde een coalitie met de VVD en de CDA, “want dat versterkt mijn positie in Den Haag”. En zo gebeurde. Wilders moeit zich wel meer met Limburg, maar toch staan er in het coalitieakkoord geen anti-islamstandpunten. Kort nadat het coalitieakkoord is afgesloten orakelde Laurence Stassen wel over moskeeën als “haatpaleizen” – een term die haar vanuit Den Haag is ingefluisterd. Naast Stassen en Uringa zetelen in de Limburgse PVV-fractie onder andere ook nog een supermarkthouder, een manager, iemand uit de bouw, een taxichauffeur en een beheerder van ondernemingen. Volgens Harm Uringa is de intellectuele bagage van enkelen onder hen veel te licht, maar Laurence Stassen antwoordde Uringa: “We zullen het met het aanbod moeten doen.”

 

Dat ‘lichtgewicht zijn’ geldt overigens ook voor Laurence Stassen zelf. In het Europees Parlement is ze gewend voorbereide teksten voor te lezen en tot direct debat leiden haar tussenkomsten meestal niet. In de Provinciale Staten is dat anders, en dan heeft Stassen dikwijls weinig ander verweer dan: “Dat is uw mening.” Laurence Stassen zit veelal in Brussel en Straatsburg, en laat veel werk over aan PVV-fractiegenoot Cor Bosman. In mei 2011 heeft Harm Uringa een diepgaand gesprek met Geert Wilders. Uringa is geschrokken van een interne mail van Cor Bosman waarin Bosman een Staten-lid van Turkse afkomst “een uitgekotst stuk halalvlees van een Turks varken” noemt. Wilders vindt dat Bosman zijn woorden moet terugnemen, maar die doet dat niet. In juli verlaat Uringa teleurgesteld de PVV-fractie. Pas in januari dit jaar wordt Cor Bosman uit de PVV-fractie gezet… nadat de bewuste mail door Uringa naar de pers is gelekt.

 

De Groene Amsterdammer meent dat Geert Wilders moet “laveren tussen twee gevaren. Aan de ene kant is dat xenofobie. De PVV blijft als succesvolle partij aantrekkelijk voor ieder die iets tegen buitenlanders heeft. (…) Aan de andere kant dreigt (…) de nuance. De Limburgse PVV is een divers gezelschap en zorgen over de islam blijken niet voor alle politici van belang. Wat de PVV’ers bindt is hun afkeer van de gevestigde politiek en hun wil om alles anders te doen. De vraag is hoe. Veel PVV’ers zijn genuanceerder dan de partijlijn en ergeren zich aan de harde taal van hun politieke leiders. Zeker als de PVV’ers bestuurder worden ligt nuance op de loer. Hun perspectief verandert, en bovendien ervaren ze de vrijheid om zelfstandig een positie te kiezen. (…) Gedeputeerde Kreber neemt in Limburg zelfs openlijk afstand van ongenuanceerde standpunten over godsdienst en zelfs van delen van het verkiezingsprogramma waaraan hij meeschreef. Dat is aan PVV-stemmers moeilijk uit te leggen.”

 

Tot wat dit leidt zal pas over drie jaar blijken, bij de volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten. Maar tegen dan hoopt Wilders over PVV-ministers te beschikken die landelijk weer nieuwe hoop opwekken. En misschien is dat momentum er al sneller dan gedacht. Ook in Nederland moet een gat in de begroting gedicht worden. Voor Wilders moet eerst bezuinigd worden op "linkse hobby's" zoals ontwikkelingssamenwerking. Anderen vinden besparen op ontwikkelingssamenwerking een fout idee.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.