09-04-12

VLAAMS BEWEGEN IN ANTWERPEN

Paasmaandag is op vele plaatsen de start van het nieuwe toeristisch seizoen. Daarom blijft deze blog vandaag even stilstaan bij het boek Vlaams Bewegen in Antwerpen (foto 1) dat met een historiek en vijf cultuurhistorische wandelingen de lezer gidst langs zowat alle plaatsen en figuren die verbonden zijn met de Vlaamse Beweging in Antwerpen. Het boek is uitgegeven door de met het VB verbonden Uitgeverij Egmont.

 

Auteur is Jan Huijbrechts, voormalig voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren, VB-personeelslid en -provincieraadslid. Alleen… wordt dit niet vermeld in het boek terwijl het opgegroeid zijn in het Vlaams Blok/Belang onmiskenbaar zijn weerslag heeft op de inhoud van het boek. Ten goede en ten kwade. Het voorwoord bij het boek is van Filip Dewinter. Geen Sinjoor maar, en daar zwijgt Dewinter over, een Bruggeling die naar Antwerpen is geëmigreerd. Antwerpen is al eeuwen een stad die openstaat voor iedereen, dus ook voor Filip Dewinter, maar als het aan Filip Dewinter ligt komt daar een einde aan. Antwerpen is niet van iedereen! is de titel Dewinters voorwoord bij het boek van Jan Huijbrechts. Als uitnodiging voor niet-Antwerpenaren om kennis te maken met Antwerpen kan dat tellen. Voor het overige is het boek uitgegeven zoals het hoort: met voetnoten die beneden de bladzijde staan en je niet telkens weer achteraan het boek moet opzoeken, met een personen-, zaken- en plaatsnamenregister, en een uitneembare kaart van Antwerpen met daarop de route van de vijf wandelingen die becommentarieerd worden.

 

Een eerste wandeling vertrekt aan de Scheldekaaien, aan Het Steen, en gaat dan de binnenstad in tot bijna aan de Frankrijklei. Een tweede wandeling vertrekt aan de Groenplaats en gaat dan de ‘Parochie van Miserie’ en het ‘Quartier Latin’ in. Een derde wandeling vertrekt aan het Centraal Station en heeft het Sint-Jansplein als verste punt. Een vierde wandeling gaat de oude havenbuurt in, de vijfde wandeling is verderaf van het stadscentrum gesitueerd (Markgravelei – Belgiëlei). Zowat overal kom je plaatsen tegen die iets te maken hebben met Hendrik Conscience, tot en met het danscafé in de Kloosterstraat waar de ouders van Hendrik Conscience elkaar voor het eerst zouden gezien hebben. Een tweede vaak opduikende figuur is de tot tweemaal toe voor collaboratie ter dood veroordeelde August Borms. Opvallend is hoe vaak de Vlaamse Beweging verbonden is met de collaboratie met de nazi’s. Dat de auteur positief denkt over het Vlaams Blok/Belang zal niemand verbazen die zijn niet-schrijversactiviteiten kent.

 

De historische inleiding wordt beëindigd met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 toen “het Vlaams Blok (…) haar beste Antwerpse electorale resultaat ooit (wist) neer te zetten”. Dat diezelfde gemeenteraadsverkiezingen de grootste psychologische klap voor Dewinter bezorgden, en het begin van de achteruitgang van zijn partij was, verzwijgt Jan Huijbrechts. Overigens was het Vlaams Blok in 2006 al twee jaar van naam veranderd in Vlaams Belang, maar we begrijpen dat sommigen nog altijd over “Vlaams Blok” spreken. Hilarisch zijn ook de eerste twee foto’s bij de wandelingen. Op blz. 52 vinden we naast elkaar geplaatst: een foto van paus Johannes Paulus II op de Antwerpse Suikerrui in 1985, en een foto van Filip Dewinter bovenop een politiecamionette (foto 2) op diezelfde Suikerrui in 1990. De volgende foto is de Antwerpse Grote Markt als toneelplaats voor een vaandeluitreiking naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van de VMO in 1968.

 

Over de tot in het buitenland bekende kroeg De Leeuw van Vlaanderen, De Beest, komen we niet meer te weten dan dat de kroeg in 1957 voor het eerst geopend is door een Oostfronter. Dat vlak ernaast de allereerste vestiging was van Antwerpens beste boekhandel De Groene Waterman wordt niet vermeld. Het winkeltje van Wim Verreycken met Germaanse en Keltische spullen in de Korte Nieuwstraat komt wél aan bod. De auteur staat ook stil bij beruchte café’s zoals het Rubenshof aan de Groenplaats en het voormalige Scheldehof aan de Oude Koornmarkt. De dierentuin waar van collaboratie verdachten opgesloten werden in de leeuwenkooien; de Osystraat waar het Verdinaso kantoor hield; de Frankrijklei met ‘De Malpertuus’ waar het VNV-secretariaat was en de Bristol waar de Vlaams Nationale Partij (VNP) van Karel Dillen boven het doopvont werd gehouden.

 

Aan de Godefriduskaai is VB-oprichter Karel Dillen geboren; aan de Jordaenskaai was de boekhandel van Bert Van Boghout gevestigd – vrijwilliger voor de Waffen SS en drijvende kracht achter het Were Di-blad Dietsland-Europa. In dezelfde buurt, met name aan de Sint-Aldegondiskaai, had Siegfried Verbeke ook een pand, maar daar rept Jan Huijbrechts niet over alhoewel Siegfried Verbeke banden had met het Vlaams Blok en de VMO én Vlaanderens bekendste revisionist is. Wel herinnert Huijbrechts aan de Mechelsesteenweg waar incidentrijke manifestaties plaatsvonden tegen Franse preken in de Heilige Geestkerk en tegen de oprichting in 1949 van de Volksunie (toen nog een echt ‘zwarte’ partij). Met Jan Huijbrechts gaan we ook naar de Isabellalei waar het Antwerpse wervingssecretariaat van de Waffen SS was gevestigd. Vlaams Bewegen in Antwerpen is meteen ook een verhaal over de minst fraaie bladzijden uit de Vlaamse geschiedenis.

 

Vlaams Bewegen in Antwerpen kost 15 euro. Alhoewel pas in december vorig jaar verschenen, vonden en kochten wij het boek in een tweedehandszaak. Voor een antifascistische stadswandeling in Antwerpen: klik hier.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, antwerpen |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.