23-04-12

VB’ER LEIDT VANDAAG GEMEENTERAADSZITTING IN ANTWERPEN

Vandaag is het een historische dag voor het VB in Antwerpen. Meer gaat het VB nooit bereiken op ’t Schoon Verdiep van het Antwerps stadhuis. Voor het eerst mag een VB’er een volledige gemeenteraadszitting leiden. Neen, Filip Dewinter vervangt niet de van een herniaoperatie herstellende Patrick Janssens als burgemeester. Het langst zetelend gemeenteraadslid vervangt Patrick Janssens tijdelijk als voorzitter van de gemeenteraad. Een zaak voor Staf Neel (foto) die begin volgende maand 68 jaar wordt en al bijna 42 jaar in de Antwerpse gemeenteraad zetelt.

 

Voor het eerst gemeenteraadslid in 1971, zetelde Staf Neel iets meer dan twintig jaar als SP-gemeenteraadslid op het Antwerps stadhuis. In november 1992 stapte hij over naar het Vlaams Blok. Staf Neel, maatschappelijk assistent bij een sociale huisvestingsmaatschappij, is nooit ‘een groot licht’ geweest. Niet bij de SP, niet bij het VB. Wel een man die men altijd aan een cafétoog of in allerlei verenigingen kon treffen. Zo was hij nog voorzitter van een voetbalclub waar Patrick Janssens als jonge knaap voetbalde. “Patrick was ne rappe”, herinnert Staf Neel zich. Na zijn overstap naar het VB werd het voetbalveld dat Neel in bruikleen had van het Antwerps OCMW een aantal jaren op 1 mei nog gebruikt voor voetbalwedstrijden waarbij ook VB-mandatarissen ploeg vormden. De eerste wedstrijd werd overigens ontsierd doordat een VB’er een andere een been brak.

 

Toen hij naar het VB overstapte zei toenmalig SP-gemeenteraadsfractieleider Lode Hancké dat Staf Neel nog geen half blaadje papier kan vol schrijven. Wie dacht dat de voormalige socialist Staf Neel voor enige sociale inbreng bij het VB zou zorgen, was er aan voor de moeite. Staf Neel bracht anders ook broer en OCMW-raadslid Theo Neel mee naar het VB. De teksten voor het armoedecongres van het VB, een jaar na de overstap van Staf en Theo Neel, werden geschreven door oudgedienden als Gerolf Annemans, Francis Van den Eynde, Wim Verreycken… en de dan nog jonge Philippe Van der Sande, nu VB-fractieleider bij het OCMW-Antwerpen en perswoordvoerder van Filip Dewinter. In 2003 werd Staf Neel voor tien jaar actief zijn in de coulissen van het VB beloond met een zitje in het federaal parlement. Als VB-gemeenteraadslid vroeg Staf Neel ooit eens aan de schepen voor Openbare werken hoeveel verkeerspalen nu al van rood-wit naar geel-zwart waren geschilderd, en hoelang het nog zou duren vooraleer alle verkeerspalen geel-zwart geschilderd zouden zijn. Als VB-parlementslid waren zijn vragen niet van een hoger gehalte.

 

Als Staf Neel al eens de pers haalt, is het in 2009… omwille van een uitgelekte mail aan VB-voorzitter Bruno Valkeniers waarin Neel Valkeniers vraagt de loyauteit aan het VB van Marie-Rose Morel ter discussie te stellen op de VB-partijraad. Vier jaar eerder had Staf Neel de kleine lettertjes in sommige publicaties gehaald als één van de weinige VB’ers die aanwezig was bij de crematie van oud-VMO-leider Bert ErikssonStaf Neel is nog wel meer aan te treffen aan de rauwste kant van het VB. Hij is één van de vier stichters van de vzw die tegenwoordig het beruchte Antwerps café De Leeuw van Vlaanderen openhoudt. Broer Theo Neel, nicht Sandy Neel en nog een vierde VB’er – iemand van hen moet kunnen lezen én schrijven – vervolledigen het kwartet dat de vzw Vlaams Huis Van den Reeck stichtte.

 

Vanavond moet Staf Neel dus de Antwerpse gemeenteraad leiden. Er staan 127 punten op de openbare agenda, waarvan 55 aanpassingen aan het verkeersreglement zijn (het invoeren van een tijdelijk parkeerverbod...) en negen interpellaties. Interpellaties over het falend beleid ten aanzien van jonge criminelen (Bart De Wever), de gevangenisboot (Filip Dewinter, Anke Van dermeersch en Wim Wienen), plaatstekort in scholen (Peggy Poorters, VB), verkeersonveiligheid (Eva Mangelschots, SP.a), herdenkingsinitiatieven rond 100 jaar Groote Oorlog (Bart De Wever), schuilhokjes (Freya Piryns, Groen), het Offerfeest (Nahima Lanjri, CD&V), opgravingen aan het stadhuis (Erwin Pairon, Groen) en verkeersafwikkeling (Gerolf Annemans).

 

De kans is groot dat de gemeenteraad vanavond langer zal duren dan normaal. Staf Neel vindt namelijk dat er in de gemeenteraad te weinig gepalaverd wordt. Staf Neel (in Het Nieuwsblad): “Het is niet meer zo plezant als vroeger. Sinds Janssens zitten de gemeenteraadsleden meer in een keurslijf. De fractievoorzitters hebben in 2006 beslist dat een vraag van een gemeenteraadslid beperkt is in tijd, een schepen heeft dan even de tijd voor een half antwoord en het raadslid mag dan nog een keer repliceren. Zo kom je niet tot een deftig debat. Ik ga maandag echt niet op mijn horloge kijken om de tijd in het oog te houden.” Gemeenteraadszittingen starten in Antwerpen meestal iets na 19.00 uur, om dan rond 11.00 uur te stoppen. Desgevallend wordt ’s anderendaags de gemeenteraadszitting voortgezet, maar alhoewel ze voor de zitting op dinsdag ook een zitpenning krijgen, zijn de gemeenteraadsleden daar meestal niet echt happy om.

 

Staf Neel heeft eerder al eventjes op de voorzittersstoel in de gemeenteraad gezeten, toen over Dexia moest gestemd worden en Patrick Janssens, beheerder van Dexia, om belangenvermenging te vermijden voor dat punt de gemeenteraadszaal moest verlaten. Staf Neel is niet de eerste VB'er die al eens voorzitter is van vergaderingen op het Antwerps stadhuis. Bruno Valkeniers is voorzitter van de gemeenteraadscommissie voor personeelszaken en haven, Jan Penris voor de gemeenteraadscommissie sociale zaken en diversiteit, Caroline Drieghe voor onderwijs en economie. Eind dit jaar verlaat Staf Neel de actieve politiek. Alhoewel hij al bijna 42 jaar in de gemeenteraad zetelt, zal hij voor vanavond het reglement voor het verloop van de zitting nog moeten doornemen. Staf Neel: “Ik ken al die regeltjes niet van buiten.” Gelukkig zit naast hem de stadssecretaris om de zaak in de gaten te houden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, neel |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.