21-05-12

BBET (6): DE VERDEDIGING

In zijn dichtbundel De as bonst op mijn hart schrijft Tomas B.: “Daarenboven weiger ik eender welke wet, of wetgevende overheid, te gehoorzamen of respecteren, die het Volk niet dient. Deze wet en haar dragende overheid is de vijand van het Volk, en dus eveneens de mijne. Hoewel wij allen geboren worden in een systeem van verplichte gehoorzaamheid aan onze vijanden, weiger ik hieraan deel te nemen. Vanuit deze wetenschap, en in volle bewustzijn van de gevolgen, berouw ik dan ook niets.” Het kan zijn dat B. zich niets berouwt, maar anders dan op de eerste zittingsdag (foto) verschijnt hij op 23 januari 2012 toch in de rechtszaal van Dendermonde.

 

De advocaat van B. ontkent of minimaliseert alle betichtingen, behalve dat Tomas B. een attest van goed gedrag en zeden heeft vervalst om als security te kunnen optreden op Pukkelpop. “Geen terroristische organisatie, maar waar wel doden zijn gevallen”, verduidelijkt B.’s advocaat (sic). De advocaat betwist dat B. lid zou geweest zijn van een terroristische organisatie, en slagen en verwondingen vanuit racisme is ook al met de haren getrokken. De slagen en verwondingen hadden evengoed anderen te beurt kunnen vallen. “Statistisch is het aantal Turken bij slagen en verwondingen van mijn cliënt klein.” (sic).

 

Anders dan op de eerste zittingsdag heeft Joeri V.d.P. geen advocaat bij. Hij verdedigt dan maar zelf zichzelf… wat er vooral uit bestaat om de verklaringen van andere gedagvaarden in twijfel te trekken. Joeri V.d.P. excuseert zich publiek voor eenieder die hij beledigd zou hebben. Op de laatste zittingsdag, op 16 april 2012, heeft Joeri V.d.P. plots een nieuwe advocaat bij voor zijn verdediging… die begint te emmeren over procedurekwesties.

 

Derde hoofdverdachte Mark H. wordt verdedigd door Piet Noë, die al meerdere negationisten verdedigd heeft (Siegfried Verbeke, Roeland Raes…). Noë klaagt dat een brandstichting in een schietclub in Aalst, waar BBET’ers oefenden én een topman van Comité P regelmatig langskwam, niet bij het dossier is gevoegd. Beschuldigingen van terrorisme wijst Noë van de hand. Dat het BBET-tijdschrift – dat door Mark H. in elkaar gestoken werd – bulkt van racisme kan Noë enkel bevestigen.

 

De andere beklaagden zijn allemaal even onschuldig op een of andere zaak na, zoals verboden wapenbezit. En zijn allemaal, of bijna allemaal, goed terecht gekomen zodat een gevangenisstraf nadelig zou zijn voor hun beroepsloopbaan en/of gezinsleven. Nog maar eens wordt bepleit dat de in beslag genomen illegale wapens eigenlijk geen illegale wapens zijn, want met de wetgeving die later kwam zouden die wapens geregulariseerd kunnen worden. Of de gedagvaarden dit ook zouden doen, wordt niet in vraag gesteld. Wel wordt door de verdediging de vraag opgeworpen of BBET wel degelijk een terroristische groep is, dan wel of de gedagvaarden het opzet hadden deel uit te maken van een terroristische groep. Een andere giller is de Salduz-wetgeving waarmee sinds dit jaar elke verdachte de kans krijgt een advocaat te spreken vooraleer door de politie verhoord te worden. Volgens menig advocaat had dit ook moeten gebeuren bij het BBET-onderzoek jaren geleden. “Hallo, ik ben undercoveragent Jos en ik wil jou wat vragen over explosieven, maar je mag eerst je advocaat raadplegen.” Zoiets dus.

 

De meeste advocaten van de BBET-verdachten bezorgen hun ‘conclusies’ pas op de rechtbankzitting van 23 januari 2012 zelve, terwijl afgesproken is om die conclusies op 10 oktober 2011 in te sturen. Het Openbaar Ministerie kan daarmee de argumenten van de verdediging niet tijdig bestuderen – er zijn advocaten die meer dan honderd bladzijden conclusies ter plaatse of maar vlak voor de rechtbankzitting neerleggen – waardoor op 29 februari 2012 en 16 april 2012 extra zittingsdagen bij de rechtbank in Dendermonde moeten ingelast worden.

Op 29 februari maakt het Openbaar Ministerie onder andere brandhout van de bewering dat Tomas B. intussen een voorbeeldig iemand is geworden, die sinds 2006 enkel nog interesse heeft in moto’s. Minder dan een jaar geleden betoogde B. in Nederland nog samen met de Blood and Honour-groep Ulfhednar bij wie later wapens in beslag genomen worden. B. was er lid van de ordedienst (zie de witte band aan zijn arm op deze foto, ook te zien in een recente Nederlandse televisiereportage). Het Openbaar ministerie overhandigt aan de rechtbank een vuistdikke farde met informatie vanuit Nederland, alleen maar om de geestesgesteldheid van B. te schetsen. De betoging in Nederland is trouwens niet de enige politieke activiteit van B. de laatste jaren. Hij is vaste klant bij activiteiten van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), tot en met voor het verzorgen van de ordedienst bij hun laatste congres. Op 27 maart 2012 is B. ook op een NSV-meeting in Antwerpen, een studentenactiviteit waar de universitaire overheid uitzonderlijk geen lokaal voor ter beschikking wil stellen omdat het profiel van spreker Udo Voigt volledig in strijd is met de doelstellingen en waarden van de Universiteit Antwerpen. 

 

Op 16 april worden door de verdediging van de gedagvaarden nog eens oude en nieuwe procedurekwesties opgeworpen. Voor de verdediging van de BBET-verdachten kan de rechtszaak immers niet lang genoeg duren…  om dan te argumenteren dat de behandeling van de BBET-zaak elke redelijke termijn heeft overschreden en dat alleen al daarom een vrijspraak gepast is.

 

Vandaag, maandag 21 mei 2012, doet de correctionele rechtbank van Dendermonde uitspraak over deze zaak. Om 12.00 uur begint de voorlezing van het vonnis.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.