30-04-12

BREIVIK: VAN RAKE OBSERVATIES TOT GEVAARLIJKE COCKTAIL (1)

In de rechtszaak tegen Anders Behring Breivik (foto) is de voorbije twee weken weinig aandacht gegaan naar het manifest dat Breivik schreef ter vergoelijking van zijn bomaanslag en schietpartijen. Omdat men Breivik geen wereldwijd forum wilde geven voor zijn waanideeën. Maar ook omdat men de discussie uit de weg wil gaan? De Nederlandse arabist en journalist Eildert Mulder deed met het boekje Anders Breivik is niet alleen een knappe poging om het manifest samen te vatten en te duiden. Wij lazen het en vatten het op onze beurt samen. Van bijna 1.000.000 woorden in het manifest naar een 1.700-tal op deze blog, de essentie van Breiviks manifest.

 

Het is moeilijk om 1.500 bladzijden onzin op te schrijven. Dat is ook Anders Breivik niet gelukt. In zijn ‘Europese onafhankelijkheidsverklaring’ staan af en toe zelfs rake observaties. Maar Breivik brengt een en ander samen zoals hij knoeiend met kunstmest en andere grondstoffen de bom maakte waarmee hij Noorse regeringsgebouwen bestookte vooraleer het bloedbad op Utoya aan te richten. Humor is aan Breivik niet besteed. Het komt alleen sporadisch voor in bijdragen van anderen die geciteerd worden. De ‘rijkdom’ aan onderwerpen die aan bod komt, dient maar één doel: de bestrijding van de islam en de redding van Europa uit de klauwen van die boosaardige godsdienst. Breivik heeft het gemunt op homoseksualiteit en vrouwenemancipatie, alles wat uit de linkse jaren zestig is voortgekomen, omdat dit heeft bijgedragen tot het morele verval van de moderne samenleving, wat de weerbaarheid van Europa tegen de islam heeft aangetast.

 

Breivik wijst de Holocaust af. Niet uit afschuw voor Hitlers gruweldaden, maar omdat ze vanwege hun kwalijke reputatie zijn anti-islamitisch project in diskrediet kunnen brengen. Holocaustherdenkingen vindt Breivik dan ook nog verwerpelijker. Breivik is, blogger Fjordman citerend, ook tegen de Europese Unie. De Europese landen hebben volgens hen in de eerste plaats elk een flinke portie ouderwets nationalisme nodig om de islam het hoofd te kunnen bieden. EU-ambtenaren worden ervan verdacht steekpenningen te ontvangen om Europa uit te leveren aan de islam. Eén van de vele vragen die Breivik niet beantwoordt is dan: als het de bedoeling is Europa over te leveren aan de islam, waarom laat men dan jaarlijks duizenden migranten verdrinken die in schamele bootjes Fort Europa proberen te bereiken? Je zou ook kunnen opwerpen dat het feminisme – waar Breivik zich zo tegen verzet – Europa sterker heeft gemaakt omdat nu ook de vrouwen hun talenten kunnen ontplooien. Maar zo ziet Breivik dat niet. De vrouwen hebben van mannen slappelingen gemaakt, waardoor Europa stormrijp werd voor de moslims, de ergst denkbare vrouwenonderdrukkers.

 

En met de vrouwen loopt nog meer mis: ze willen kinderen opvoeden, maar ook geld verdienen. Daardoor zijn ze afhankelijk van hulpverlening door de overheid, wat volgens de door Breivik geciteerde Fjordman twee kwalijke gevolgen heeft: de overheid wordt te groot, en vrouwen stemmen daarom op verkeerde, linkse partijen omdat die de beste garantie zijn voor het behoud van uitkeringen en subsidies. Uiteraard heeft Breivik het ook gemunt op ‘de elite’. Het gebeurt wel vaker dat mensen die graag zelf tot de elite willen behoren, de bestaande elite demoniseren. Zoals Pol Pot in Cambodja begon met het vermoorden van mensen die brillen droegen en konden lezen, mensen die in de weg stonden voor Pol Pots communistisch gelijkheidsideaal. Het ergst vindt Breivik politici, academici en journalisten. Zij zijn schadelijker dan moslimmigranten, want die laatsten kunnen het ook niet helpen dat ze ‘wilde beesten’ zijn die door Europese ‘verraders’ zomaar tot Europa worden toegelaten.

 

In Breiviks toekomstig leger van ‘tempelridders’ zijn atheïsten en agnosten welkom, zolang ze bereid zijn onder het teken van het kruis te vechten voor Europese, christelijke waarden zoals Breivik die uitlegt. Dus niet het christendom dat zoals nu aangetast is door het betonrot van het linkse ‘politiek correcte’ denken. Breivik heeft veel met Odinisten gepraat, aanhangers van de vroegere Noord-Germaanse godsdienst. Breivik geeft ze gelijk als ze de huidige kerk ‘suïcidaal humanistisch’ vinden, maar hoopt toch dat iedereen zich achter zijn kruis wil scharen. De islam is volgens Breivik (1) een totalitaire, gewelddadige politieke ideologie die het leven van zijn aanhangers tot in de kleinste details regelt, (2) is onveranderlijk, niet in staat tot hervorming, en (3) is eenvormig. Er is maar één echte islam, met name de meest extreme versie ervan. Een stelling waarvoor Breivik bevestiging vindt bij moslimextremisten zowel als bij islamhaters in ons land en elders.

 

Volgens Breivik proberen de moslims Europa te veroveren. Niet met een ouderwetse veroveringsoorlog, want daarvoor zijn ze militair te zwak. Maar met massa-immigratie en hun hoog geboortecijfer. Wie die demografische jihad dan wel organiseert of beveelt is niet duidelijk. En zouden die moslims echt naar Europa komen om dit continent te ‘moslimiseren’, dan wel omdat ze hier economisch geluk komen zoeken? Wat dan met de grotere moslim-migratiegetallen buiten Europa, en de dalende geboorteaantallen in landen als Egypte , Indonesië, Iran en Turkije? Tunesische vrouwen baren tegenwoordig zelfs minder kinderen dan hun Franse zusters. “Wantrouw elke moslim”, is het devies van Breivik. Kan iemand bewijzen dat de ‘gematigde’ moslims niet in werkelijkheid radicale wolven in schaapskleren zijn? Neen. ‘Gematigde’ moslims zijn een levensgevaarlijke bedreiging, vindt Breivik. Want juist omdat ze zo aardig zijn, zullen buren ongevraagd rekening houden met hun geloof. Daarmee is de eerste stap gezet op het noodlottig pad dat voert naar de dhimmitude, een tweederangsstatus die eindigt met een etnische zuivering van de oorspronkelijke Europeanen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, islam, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

BREIVIK: VAN RAKE OBSERVATIES TOT GEVAARLIJKE COCKTAIL (2)

“We voeren een culturele oorlog, geen rassenoorlog”, schrijft Anders Behring Breivik (foto 1). Hij geeft een lijst van woorden die propagandisten moeten vermijden zoals ‘blank’, ‘nationaal’, ‘ras’… Omdat Breivik potentiële medestanders, die nu nog links politiek-correct denken, niet wil afschrikken. Breivik doet het niet van harte, maar het einddoel is het enige wat telt. Het is ook niet van harte dat Breivik oproept voor vrouwelijke boegbeelden in de strijd tegen de islam. Breivik heeft een afkeer van feministen, maar, schrijft hij, verzet tegen immigratie en islamisering zijn in de beleving van mensen vooral een zaak van boze blanke mannen. Die beeldvorming moet je doorbreken. Steek die op, Anke! Een ander probleem is dat de Europeanen lamlendig zijn. Voor een opstand is er dan maar één oplossing: de economie moet totaal instorten. Niet een beetje banken- of schuldencrisis zoals nu, maar erger.

 

Breivik gelooft niet in de mogelijkheid om via de stembus zijn doelen te verwezenlijken. Daarvoor is er geen tijd meer. Voor genoeg kiezers verzameld zijn, zal de ‘moslimkolonisatie’ van Europa een onomkeerbaar feit zijn. Breivik hoopt dat, mede door zijn eigen toedoen, de maatschappelijke ontwrichting zo groot wordt dat jongeren uit pure wanhoop zich zullen aansluiten bij Breiviks beweging. Eerst lid worden van een ‘cultureel-conservatieve’ Europese jeugdbeweging, en later van zijn gewapende militie die wrede terreur wil brengen en andersdenkenden zal liquideren. Een praktisch probleem lijkt ons dat Breivik dit wil doen met cellen van één of twee personen die geen contacten hebben met andere cellen om niet opgespoord te kunnen worden. Breivik geeft talrijke adviezen voor een zo perfect mogelijke misleiding. Eén daarvan is niet meedoen aan discussies op het internet. De huidige ‘massademocratie’ heeft zich gediskwalificeerd omdat ze vijftig jaar lang immigratie van moslims getolereerd heeft. Breivik opteert daarom voor een ‘geleide democratie’. 

 

Er zijn meerdere parallellen met moslimextremisten. Breivik wil bijvoorbeeld alles in Europa vernietigen wat aan de islam herinnert, dus ook gebouwen met een grote cultuurhistorische waarde zoals in Cordoba en Granada (foto 2). Hetzelfde dus als de Afghaanse taliban die wereldberoemde Boeddhabeelden met dynamiet opblies. Daarentegen heeft Breivik diep respect voor de oudste islamitische bronnen die de begintijd van de islam beschrijven… terwijl juist daarover veel twijfel is gerezen. Denk maar aan het jongste boek van Tom Holland. Breivik kondigt zonder pardon de deportatie van alle moslimmigranten aan, zelfs moslims uit de derde generatie. Mocht die deportatie niet lukken, dan kan Breivik een genocide niet helemaal uitsluiten. In eerste instantie zijn 45.000 executies genoeg, een gelijk aantal als het aantal Europeanen dat door toedoen van de ‘multiculturalisten’ is omgekomen. Hoe Breivik tot die rekensom komt, maakt hij niet duidelijk. Moslims krijgen de kans om ‘vrijwillig’ te vertrekken, en krijgen daarbij een premie van 25.000 euro per gezinshoofd. Wie zich verzet, krijgt te maken met Breiviks ‘Tempelridders’ die niet noodzakelijk stoppen bij 45.000 executies.

 

Aansluitend bij het voorwoord in zijn boek  Anders Breivik is niet alleen, merkt auteur Eildert Mulder op dat het contrast tussen 11 september 2001 en 22 juli 2011 groot is. Na de aanslagen in New York en Washington kwam een fel debat over de islam, immigratie en integratie op gang dan nu nog voort gevoerd en gevoed wordt. Na Oslo en Utoya stokte daarentegen vlug het debat over de islamofobie. Het debat over de islam moet zeker niet stoppen, integendeel. Multiculturalisten moeten duidelijk maken wat zij denken en doen met bijvoorbeeld de joden- en homohaat onder Europese moslimjongeren. Of het verzet tegen wat zij niet-zedige kledij vinden. Islamofoben moeten op hun beurt fel protesteren tegen Breiviks gedachtegang, want hoe kunnen ze anders voorkomen dat geestesverwanten Breiviks voorbeeld zullen volgen gedreven door dezelfde dolle haat tegen socialisme, Europees federalisme en islam? Eildert Mulder: “Ze (Hallo Dewinter, hallo Belien, hallo Van Rooy, nvdr.) zouden eens moeten nadenken over de fundamentele ‘weeffout’ in hun analyse, de opvatting dat alleen de gewelddadige islam de echte islam is. Die stelling is een knieval voor moslimextremisten, een dolkstoot in de rug van goedwillende moslims en een aanmoediging voor mensen als Breivik.”

 

Het volstaat daarbij niet om Breivik als een gek af te schilderen, want zijn manifest is in al zijn gekheid al te samenhangend en doordacht. Zelf heeft het ons verrast hoe hard Breivik uitvaart tegen “de uitwassen van de linkse jaren zestig”. Het verbaast ons niet, maar we hadden dat nog niet begrepen uit de kranten- en andere verslagen over Breivik. Het versterkt de slotparagraaf van Eildert Mulders boek: “Misschien (…) staat de islam minder centraal in dit geheel dan het lijkt. Misschien voeren vooral twee tegengestelde, westerse wereldbeelden niet voor het eerst een titanengevecht met elkaar, deze keer onder het mom van een debat over de islam. Morgen vliegen dezelfde partijen elkaar weer over een ander onderwerp in de haren.” Het is waar. Als niet-gelovige honden heeft de redactie van AFF/Verzet geen bijzondere sympathie voor de islam. Niet meer of niet minder dan voor andere godsdiensten. Maar als wij over de plaats die we de islam gunnen niet van menig zouden verschillen met Filip Dewinter, er zijn nog wel een pak andere zaken waarmee we van mening verschillen met Dewinter & Co.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, islam, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

29-04-12

1 MEI IN ANTWERPEN: VAN ROOD TOT ZWART

De ‘1 mei’-viering van het Vlaams Belang vindt dit jaar plaats in Antwerpen (foto 2). “Met het De Coninckplein hebben we een symbolische plaats uitgekozen die moet duidelijk maken dat het Vlaams Belang de gettowijken van onze grootsteden niet prijsgeeft”, luidt het. Nou, nou.

 

Over het De Coninckplein kan je veel vertellen, maar niet dat het in een “gettowijk” ligt. Het VB gebruikt nog meer straffe taal: “Op 1 mei wil het Vlaams Belang zich profileren als een sociale volkspartij. De bankencrisis en de economische recessie hebben immers aangetoond dat het neoliberale beleid niet werkt. Het roofdierkapitalisme heeft ervoor gezorgd dat de belastingsbetaler diep in de geldbuidel moet tasten om sjoemelende financiële instellingen allerhande overeind te houden. Het Vlaams Belang profileert zich als een sociale volkspartij  en neemt de verdediging op voor de belangen van alle Vlamingen. In eerste instantie moeten wij het durven opnemen voor de zwaksten van ons volk : de bejaarden met een klein pensioen,  zieken en gehandicapten, werklozen en laaggeschoolden...” Maar helaas is de oplossing van het VB naast de kwestie: het VB zal op haar ‘1 mei’-viering dinsdag uitpakken met de slogan Werk, wonen, zorg : voorkeur voor eigen volk! Begrippen als Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid zijn nog niet tot het VB doorgedrongen, laat staan échte 1-meislogans over bijvoorbeeld het dichten van de kloof tussen arm en rijk.

 

Vier jaar geleden, op 1 mei 2008, hield het VB haar ‘1 mei’-viering ook al in Antwerpen. Toen op het Hendrik Conscienceplein. De sprekers waren toen Filip Dewinter, Bruno Valkeniers en ‘vakbondscel’-voorzitster Marie-Rose Morel. Deze keer zijn de sprekers enkel Filip Dewinter en Bruno Valkeniers. Van Rob Verreycken of iemand anders van de Vlaamse Solidaire Vakbond als spreker is geen sprake. Het zegt zowel veel over Rob Verreycken als over het VB. Filip Dewinter is als eerste spreker gepland. Hij begint eraan om 12u30. Op hetzelfde ogenblik komt Rood! bijeen in café Casa Baila aan de Ernest Van Dijckkaai, een compleet ander verhaal.

 

Om Thierry Vanroy in staat te stellen om als lid van het Vlaams Belang Jongeren-bestuur de ‘1 mei’-viering van het Vlaams Belang te kunnen volgen én als huisideoloog van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) aanwezig te kunnen zijn op de ‘1 mei’-viering van het N-SA (foto 3), wordt die laatste ‘1 mei’-viering ook in Antwerpen georganiseerd. In café den Bengel, aan de Grote Markt. Na afloop van de VB-bijeenkomst. Eddy Hermy wacht wel tot dan, voor het N-SA telt elke aanwezige.

 

De echte ‘1 mei’-viering begint dinsdag om 10u45 aan de Bolivarplaats in Antwerpen, met onder andere een toespraak van Caroline Copers (foto 1, Vlaams ABVV). Daarna begeeft een stoet van duizenden socialisten en syndicalisten zich richting Grote Markt. Rond 13u30 is het daar ten einde, en wordt het feest voortgezet aan het Steenplein en elders in de stad en regio. Tegen 15.00 uur ziet het terras aan café Den Bengel aan de Grote Markt weer zwart van het volk. Deze keer niet figuurlijk maar letterlijk.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, vb, vsv, n-sa |  Facebook | | |  Print

EN NOG IN ANTWERPEN

Dit weekend staat er – tot ergernis van Filip Dewinter – een verhaal van drie bladzijden lang in De Standaard onder de kop Vechten tegen der Untergang.

 

Bart Brinckman schetst de moeilijke positie van Filip Dewinter die op 14 oktober in Antwerpen de helft of meer van zijn kiezers dreigt te verliezen bij de gemeente- en districtsraadsverkiezingen. Het verhaal is opgehangen aan de voorstelling van het VB-horecaplan eerder deze week in café Jozef aan het Astridplein. Een café op de hoek van het plein aan het Centraal Station dat berucht is omwille van de mensen op gevorderde leeftijd die uit alle uithoeken van het land (tot zelfs uit Luik) er naartoe trekken… in de hoop er enige romantiek te vinden. Meestal hopeloze gevallen die er hun plezier voor één avond/nacht hopen te beleven met al even hopeloze gevallen, maar ook die hebben natuurlijk recht op hun deel liefde en geluk in het leven. Het café wordt uitgebaat door Marcel Cools (rechts op foto 1) die zes jaar geleden op de Antwerpse VB-districtsraadslijst stond en dit jaar promoveert naar de VB-gemeenteraadslijst.

 

Marcel Cools is een fanatieke VB’er, maar de jongste jaren heeft zijn commerciële geest toch de bovenhand gehaald. Jarenlang werd de wand boven zijn toog opgefleurd (nouja) met foto’s van allerhande VB’ers (op foto 2: Jan Penris, Marie-Rose Morel, Anke Van dermeersch, Frank Reniers... drie jaar geleden hier al eens gesignaleerd). Die foto’s zijn nu al een jaar of zo verdwenen uit het café. Ze zijn weg, zoals je ook op de foto van De Standaard kan zien (foto 3, fragment). Er blijven in Antwerpen nog fanatieke aanhangers van het VB. Maar hoe meer het VB kiezers verliest, hoe gezelliger het er wordt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen |  Facebook | | |  Print

28-04-12

MET MARINE LE PEN GEEN LIBERTÉ, EGALITÉ ET FRATERNITÉ

Met 17,90 % van de stemmen behaalde Marine Le Pen (foto) bij de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen meer stemmen dan voorspeld werd bij de laatste opiniepeilingen, meer stemmen bij de ‘historische’ verkiezingen in 2002 toen vader Jean-Marie Le Pen afklokte op 16,86 % van de stemmen, maar een pak minder dan de 23 % die haar een jaar geleden nog in opiniepeilingen toegedicht werden.

 

Intussen proberen de twee overblijvende kandidaten voor het Franse presidentsschap, François Hollande en Nicolas Sarkozy, elk op hun manier de stemmen van de Le Pen-kiezers op te pikken. De Napoleon van de Franse politiek vrijt de Le Pen-kiezers op door zijn standpunten nog meer te verrechtsen en door te verklaren: “Le Pen est compatible avec la République” (“Le Pen is verenigbaar met de Republiek”). Zijn woordvoerster Nathalie Kosciusko-Morizet heeft daar nochtans een radicaal tegenovergestelde mening over. In haar boek Le Front anti-national schrijft ze dat het Front national (FN) de Republiek afwijst. Met Marine Le Pen in de plaats van Jean-Marie Le Pen is er op dat vlak niets veranderd. Ze zondigt tegen de drie centrale begrippen van de Franse republiek: vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

 

Marine Le Pen zegt dat zij “de laatste verdediger” is van de vrijheid. Maar haar programma gaat niet in de richting van meer vrijheid. Integendeel. Er is slechts sprake van meer orde, repressie en verbod. Marine Le Pen droomt van een land waarin de rechters zich niet mogen verenigingen in een vakbond, waar manifestaties voor mensen zonder papieren verboden zijn, waar mensen met twee nationaliteiten een ervan moeten afgeven, waar mensen zich niet mogen kleden volgens hun religieuze overtuiging en journalisten zich zorgen moeten maken. De “laïcité” waar Marine Le Pen zo’n voorstander van is, moet het onmogelijk maken dat moslims hun geloof op straat belijden, maar de katholieke processies mogen de straten blijven innemen onder het mom van dat het “oude tradities van bij ons” zijn.

 

Marine Le Pen verwerpt de gelijkheid door haar versie van Eigen Volk Eerst!, de “préférence nationale”. Tegenwoordig spreekt Marine Le Pen ook over de “priorité citoyenne”, de Franse burgers die voorrang moeten krijgen… waarbij ze de toegang tot de Franse nationaliteit moeilijker wil maken dan nu het geval is. Het bemoeilijken om de Franse nationaliteit te verwerven heeft natuurlijk ook gevolgen voor de sociale hulp, de gezinstoelagen, de huisvesting, de zorgverlening enzomeer die ze bij voorrang aan de Fransen wil voorbehouden.

 

Marine Le Pen verwerpt ‘broederlijkheid’. Haar programma is gebaseerd op het omgekeerde: het verwerpen van de anderen. De Franse nationaliteit mag niet meer toegekend worden aan wie al jaren op Frans grondgebied woont en bijdraagt aan de Franse samenleving, de Franse nationaliteit kan alleen door bloedverwantschap doorgegeven worden. Wat ook al niet bijdraagt tot de broederlijkheid is de weigering van Marine Le Pen om recente lofbetuigingen van haar vader aan de Franse dichter, en wegens collaboratie met de nazi’s gefusilleerde, Robert Brasillach te veroordelen.

 

Dinsdag zal Marine Le Pen, tijdens de traditionele 1-meimanifestatie van het FN, haar stemadvies geven voor de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Waarschijnlijk wordt dat niet gaan stemmen, thuis blijven. Overigens heeft nu ook Nicolas Sarkozy aangekondigd een 1-meimanifestatie op te zetten. Voor het eerst, maar om de stemmen van de Fransen te winnen wil Sarkozy alles doen. Voor wie toevallig in Frankrijk is op 1 mei: hier de kaart van de echte 1-meimanifestaties.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, le pen, internationaal |  Facebook | | |  Print

27-04-12

EXIT BELFORT

De Belfortploeg komt dan toch niet op bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Gent. Eind februari kondigden ze aan dat wel te doen. "We denken dat we één of twee verkozenen halen, maar dat volstaat niet om politiek iets te betekenen", luidt het nu.

Kopstukken Francis Van Den Eynde en Kristina Colen (foto 1) richtten in maart vorig jaar de Belfortploeg op, met in hun kielzog Geert De Jaeger (foto 2), Omer Denis en Mireille Van Bellegem. Alle vijf zijn ze Gentse gemeenteraadsleden; Colen en De Jaeger zijn ook provincieraadsleden. Ze kregen de steun van Frank Van Hecke, maar dat belette niet dat ze in juni vorig jaar al uit het VB werden gezet. Eind februari kondigde de Belfortploeg aan dat ze zouden opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen, al zou dat niet met een volledige lijst zijn. De lijst zou de naam Vlaams Belfort krijgen, maar die naam werd alvast als internetdomeinnaam gekaapt door Tanguy Veys. De man die, samen met voorzitter van het VB-Gent Johan Deckmyn, de Belfortploeg doet schuimbekken.

 

"We zouden wel kans maken op één of twee verkozenen", vertelde Kristina Colen gisteren aan Het Laatste Nieuws zonder te preciseren hoe ze die kansberekening maakt. “Het zou ons persoonlijk wel voldoening geven, maar de vraag is of de Gentenaars daar iets mee opschieten”, vervolgde de zus van Alexandra Colen. “We vinden wel dat een wissel van de macht in Gent dringend nodig is." Bij het Vlaams Belang zal de forfait van de Belfortploeg ongetwijfeld op gejuich worden onthaald. "Ik wil met die partij niks meer te maken hebben", zegt Kristina Colen. "Alles aanklagen maar geen oplossingen zoeken. Door niet op te komen doen we hen inderdaad wel een cadeau, maar we kunnen toch moeilijk opkomen uit wrok."

 

Net als Francis Van den Eynde stopt Kristina Colen met de actieve politiek. Ze wil wel nog met de Belfortploeg verdergaan als ‘denktank’. Het moment van bekendmaking door Kristina Colen is wel eigenaardig. Hét boegbeeld van de Belfortploeg, Francis Van den Eynde, is momenteel in het buitenland. En gemeente- en provincieraadslid Geert De Jaeger is verrast door de verklaring. Geert De Jaeger: “Ik dacht dat er nog overleg zou zijn met Kristina Colen, maar ze heeft besloten een verklaring te doen. We zullen ons erbij moeten neerleggen, denk ik. Voor de Vlaamse zaak is het wel beter dat we niet meer opkomen.” De Jaeger, twaalf jaar gemeenteraadslid en twee jaar provincieraadslid, wil wel nog verder gaan in de actieve politiek en overlegt nu met Omer Denis en Mireille Van Bellegem over hun toekomst. Ze dreigen de pineut van de situatie te worden.

 

Als de Belfortploeg nog goed zou zijn voor één of twee gemeenteraadsleden in Gent, maar toch niet opkomt op 14 oktober 2012, zou men een stemadvies aan hun enkele duizenden kiezers mogen verwachten. Moeten zij nu toch maar stemmen voor de mensen die de Belfortploeg uit het VB hebben gegooid, of moeten ze nu stemmen voor de N-VA van ex-salonsocialist Siegfried Bracke? In de ogen van een Belfort’er lijkt ons dat een keuze tussen de pest en de cholera. Kristina Colen antwoordde niet op onze vraag wat het stemadvies van de Belfortploeg zou zijn, maar intussen weten we waarom ze niet antwoordde. 

 

Na het artikel in Het Laatste Nieuws geraakte gisteren bekend dat één van de dochters van Colen, Geertrui Vercaemer (19 j.), in oktober op de Gentse N-VA-lijst zal staan. “Ik heb geen zin om tegen mijn eigen dochter campagne te voeren”, reageert Kristina Colen vandaag in Het Nieuwsblad. “Ik wil haar niet voor de voeten lopen. De komende maanden doe ik mijn termijn als gemeenteraadslid uit. Wat er daarna gebeurt, weet je in de politiek nooit.” Voor Colens dochter is de beslissing geen verrassing. Geertrui Vercaemer: “Mijn moeder heeft binnen het Vlaams Belang en de Belfortploeg goed werk geleverd om bepaalde onderwerpen in de aandacht te brengen. Maar Gent heeft nu een frisse wind nodig. En dat zal best lukken met de N-VA.”

Siegfried Bracke is in zijn nopjes met het niet-deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van de Belfortploeg / Vlaams Belfort. Siegfried Bracke: “Ik ben blij dat de versnippering aan de Gentse rechterzijde nu kleiner is. Maar ik ben vooral blij met Geertrui.” Met Geertrui Vercaemer krijgt Siegfried Bracke iemand op zijn lijst die haar vorming, naast ten huize Vercaemer-Colen, kreeg als leidster van de Kerlinnen (5 tot en met 9-jarige meisjes) bij de VNJ.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belfortploeg, colen, gent, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

26-04-12

VOORAL SEPARATISTISCH TERRORISME

Ulfhednar.JPGIn een rapport dat de Europese politiedienst Europol voorstelde in het Europees Parlement noteerde Europol voor vorig jaar 174 mislukte, verijdelde en geslaagde aanslagen in zeven lidstaten van de Europese Unie. Het goede nieuws is dat dit voor het derde jaar op rij een daling is van het aantal (pogingen tot) aanslagen.

 

De meeste (pogingen tot) aanslagen vonden plaats in Frankrijk (85), gevolgd door Spanje (47) en het Verenigd Koninkrijk (26). In bijna twee op drie gevallen ging het om separatistisch terrorisme. Religieus geïnspireerde aanslagen waren er niet. Het rapport bevestigt de veelgehoorde analyse dat al-Qaeda onder zware druk staat en grote moeilijkheden ondervindt om grootschalige aanslagen voor te bereiden. Europol waarschuwt wel voor de oproep van al-Qaeda tot individueel jihadisme in Europa. 

 

De opkomst van geradicaliseerde en gewelddadige eenzaten en groupuscules (de zogenaamde lone actors of lone wolves) blijft volgens het rapport niet beperkt tot religieus terrorisme. Europol signaleert dat de dreiging van extreemrechts geweld nieuwe hoogtes bereikt en niet onderschat mag worden. De politiedienst wijst ook op de centrale rol die het internet dezer dagen inneemt in terroristische activiteiten. 

 

Parallel met de daling van het aantal (pogingen tot) aanslagen is ook het aantal arrestaties gedaald. Er werden er vorig jaar 484 geregistreerd in Europa. Wat daarentegen gelukkig toenam, is het aantal afgeronde rechtszaken. In 2011 vonden er 153 plaats in twaalf lidstaten, waarbij 346 mensen betrokken waren. Daarbij onder andere de veroordeling van drie leden van Blood and Honour Vlaanderen op basis van de antiracismewet, volgens het terrorismerapport de enige extreemrechtse zaak die vorig jaar in Europa afgerond werd. 

 

Vorige week nog zond de Nederlandse televisie een reportage uit over het gevaar van extreemrechtse terreur (foto: fragment uit de reportage). Je kan de reportage hier bekijken. Maandag 14 mei doet de rechtbank in Dendermonde uitspraak over de grootste dreiging voor extreemrechtse terreur in Vlaanderen het voorbije decennium, de BBET-zaak.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, islam, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

25-04-12

DEWINTER: LIEVER VERDER MET DE MINDERE GODEN

Interviews voor weekbladen die om druktechnische redenen pas een paar dagen later verschijnen dan wanneer je je ziel hebt blootgelegd. Het is een merde voor sommige politici. Neem nu Filip Dewinter die het voorbije weekend en maandag er alles voor over had – desgevallend zou hij zelfs opzij stappen als lijsttrekker – opdat de N-VA in Antwerpen toch maar samen met het VB zou besturen. In een gisteren verschenen interview in P-magazine betreurt Dewinter dat hij ooit pogingen heeft ondernomen om het cordon sanitaire te doorbreken.

 

Filip Dewinter: “In 2004 heb ik mensen als Jurgen Verstrepen en Marie-Rose Morel zelf binnengehaald om de partij te verbreden en het cordon sanitaire te breken. Het vreemde is dat Frank daar in het begin veel kritischer tegenover stond dan ik. In het begin moest ik hem ervan overtuigen om die mensen een kans te geven. Maar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 zag ik in dat die verbredingsoperatie de foute strategie was om het cordon te breken. Het was naïef om ons programma af te zwakken, want de traditionele partijen zouden het ons nooit gegund hebben. Niet dat ze zo’n afkeer hebben van onze standpunten - dat is maar toneel. Ze willen vooral de macht niet delen. De komst van de nieuwkomers viel ook slecht bij mensen die al jaren hun strepen hadden verdiend in de partij en ook hoopten op hun kans. Zij hadden de tocht door de woestijn gemaakt en de kamelen op hun rug gedragen, terwijl anderen met de draagstoel en de waaier naar de oase werden geleid, om daar even te komen zeggen hoe het moest. Dat gaf spanningen. Ik heb daar veel uit geleerd. Voortaan geef ik liever de kans aan een mindere god uit eigen rangen dan aan een nieuwkomer waarvan je niet weet wat je eraan hebt.”

 

Het was een foute strategie om te proberen het cordon sanitaire van zich af te schudden. Waarom Bart De Wever dan stalken om het VB als bestuurspartner, desnoods als gedoogpartner, te klinken aan de N-VA? En: liever een kans geven aan een mindere god uit eigen rangen dan aan een nieuwkomer. Maar welke nieuwkomer zou nog naar het VB willen gaan? Intussen blijft het VB zitten met “mindere goden”. We begrijpen nu waarom Tom Van Grieken van zijn nieuw Vlaams Belang Jongeren-bestuur nog niet meer heeft willen vrijgeven dan foto’s van de bestuursleden.

 

Op de cover van P-magazine (foto 1) wordt Dewinter geciteerd met: “Ja, ik heb fouten gemaakt tegenover Frank en Marie-Rose”. Dat gaat over de persoonlijke relatie. Dewinter gaat geen initiatief nemen om de sfeer tussen hem en zijn jeugdvriend op te klaren, maar ooit zullen ze wel eens praten met elkaar. Filip Dewinter: “Frank en zijn entourage (foto 2) delen uiteindelijk dezelfde idealen als ikzelf. Ooit zullen we toch alle krachten moeten bundelen om voor de Vlaamse onafhankelijkheid te gaan. Dan hebben we niet meer de luxe om mekaar in de haren te zitten omwille van wat er jaren geleden is gebeurd. Het enige wat ik hem verwijt is dat hij heeft opgeroepen om voor N-VA te stemmen. Dát is iets dat er bij mij niet in kan. Wrong or right: my country! Hij heeft onze partij mee opgericht, hij is er jaren mee opgestaan en gaan slapen, ideologisch vertellen wij hetzelfde verhaal. Al de rest is vergeten en vergeven, maar daar wil ik met hem ooit eens een hartig woordje over praten.”

 

Je mag van Dewinter alles zeggen (Filip Dewinter ook nog in P-magazine deze week: "Intussen ben ik gewoon geraakt aan die beledigingen. Eens je een imago hebt, raak je daar toch niet meer vanaf. Het heeft dus geen zin om er krampachtig tegenin te gaan. Ik beleef hoe langer hoe meer pret aan mijn rol van het grote zwarte monster."), maar je mag niet oproepen om te stemmen voor de partij waar Dewinter graag zijn kar aan vasthaakt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vanhecke, cordon sanitaire |  Facebook | | |  Print

24-04-12

GEZOCHT MAAR NIET GEVONDEN

Zondag zei Bart De Wever dat hij na de gemeenteraadsverkiezingen geen coalitie zal sluiten met het Vlaams Belang. Er was een harde en een zachte lijn bij Vlaams Belang en met Dewinter heeft de harde lijn gewonnen, zei de partijvoorzitter / kandidaat-burgemeester / en-wie-weet-wat-nog-meer. “Als ik het probleem ben, ben ik bereid een stap terug te zetten”, repliceerde Filip Dewinter gisterenochtend.

 

Bart De Wever (foto 1), in De Zevende Dag: "Hoe zit het met Vlaams Belang? Daar zit je natuurlijk met de figuur van Dewinter. De strijd voor de harde en de zachte lijn is binnen die partij gevoerd: de harde lijn van Dewinter heeft  gewonnen. Dus nu zit je met iemand die mij als een schaduw achtervolgt. Vorige week zei Dewinter dat ik te laf was om op te komen, nu zegt hij dat ik een bedrieger ben. Dat is dan wel de man die met mij wil verkeren. Die man leeft in het cordon, die zit daar graag." Geen samenwerking dus met Filip Dewinter? "Met Filip Dewinter zal dat niet lukken. Ik zeg dat eerlijk en duidelijk", aldus nog Bart De Wever. Filip Dewinter (foto 2) repliceerde gisterenochtend op Radio 1: "Indien het zo is dat mijn persoon het obstakel is om het cordon te doorbreken, wie ben ik? Ik zal en wil niet in de weg staan van het doorbreken van het cordon en het opzijschuiven van de socialisten in Antwerpen." En dus is Dewinter bereid om een stap opzij te zetten en het lijsttrekkerschap over te laten aan iemand anders. Maar Dewinter wil wel eerst duidelijk horen van De Wever dat zijn partij zonder hem wel aanvaardbaar is. "Ik wil gerust de hypothetische vraag stellen aan De Wever: is er een Vlaams Belanglijst in Antwerpen die wel aanvaardbaar is voor hem? Een lijst met  Gerolf Annemans, Bruno Valkeniers of Anke Vandermeersch?"

 

Zowel Bart De Wever als Filip Dewinter maken een redeneringsfout. De eerste nog meer dan de tweede. Met “de zachte kant bij Vlaams Belang” bedoelde Bart De Wever Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel. Maar waren die écht de zachte kant van het Vlaams Belang? Neen. We hebben beiden nooit afstand horen nemen van het VB-programma, alleen tactisch zouden ze het anders aanpakken. Frank Vanhecke bewees dat onlangs nog toen hij schreef dat het illegalenmeldpunt van Dewinter “mijn ding niet” is, maar hij nog meer problemen heeft met wie kritiek heeft op dat meldpunt, inclusief de Orde van Vlaamse advocaten. En Marie-Rose Morel? Het verst dat ze ging in afstand nemen van Filip Dewinter was in een interview in de Nederlandse krant Trouw van 8 december 2009: “Mijn boodschap zou even hard zijn (dat blijkt ook elders in het interview, als ze pleit voor “een hard uitzettingsbeleid, desnoods manu militari”, nvdr.), maar ik zou die (boodschap, nvdr.) niet brengen in slogans. Wel in een power-pointpresentatie, met alle cijfers over de migratie.” De ene lanceert een illegalenmeldpunt, de andere zou powerpointpresentaties brengen, maar de boodschap blijft dezelfde.

 

Filip Dewinter biedt anderzijds geen echt alternatief door Gerolf Annemans, Anke Van dermeersch en Bruno Valkeniers naar voor te schuiven. Bruno Valkeniers is slechts VB-partijvoorzitter bij gratie van Filip Dewinter. Anke Van dermeersch is nooit meer geweest dan het poppemieke naast Filip Dewinter. Geheel naar haar bijnaam bij het VB, ‘Blonde Bambi’. En Gerolf Annemans legde op 26 oktober 2009 bij Phara uit dat het Vlaams Blok/Belang groot is geworden door het samenspel van de radicale Filip Dewinter en de als gematigde gepercipieerde Gerolf Annemans. Gerolf Annemans: “Ik gebruik dan het beeld van twee kreeften die elkaars scharen vasthouden, en zo zijn wij altijd dezelfde richting uitgegaan op ’t straat.” Filip Dewinter bevestigde twee dagen eerder in Gazet van Antwerpen de rolverdeling. Filip Dewinter: “Ik heb een andere stijl dan Gerolf. Wanneer hij de scapel hanteert, klop ik al eens met de voorhamer. We hebben daar elk ons eigen publiek voor. Maar dat is steeds in goed overleg gebeurd. Wij streden wel voor hetzelfde programma. (…) Er is overigens nooit een conflict geweest tussen zogeheten radicalen en gematigden. Dat is een verzinsel van de media.”

 

Bart De Wever vergist zich als hij zachten versus harden bij het Vlaams Blok/Belang ziet. Filip Dewinter is hypocriet als hij Gerolf Annemans, Anke Van dermeersch of Bruno Valkeniers als een ‘alternatief’ voor hem naar voor schuift. Dat is meer van hetzelfde, en dat weet Dewinter natuurlijk ook wel.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, dewinter, antwerpen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

23-04-12

VB’ER LEIDT VANDAAG GEMEENTERAADSZITTING IN ANTWERPEN

Vandaag is het een historische dag voor het VB in Antwerpen. Meer gaat het VB nooit bereiken op ’t Schoon Verdiep van het Antwerps stadhuis. Voor het eerst mag een VB’er een volledige gemeenteraadszitting leiden. Neen, Filip Dewinter vervangt niet de van een herniaoperatie herstellende Patrick Janssens als burgemeester. Het langst zetelend gemeenteraadslid vervangt Patrick Janssens tijdelijk als voorzitter van de gemeenteraad. Een zaak voor Staf Neel (foto) die begin volgende maand 68 jaar wordt en al bijna 42 jaar in de Antwerpse gemeenteraad zetelt.

 

Voor het eerst gemeenteraadslid in 1971, zetelde Staf Neel iets meer dan twintig jaar als SP-gemeenteraadslid op het Antwerps stadhuis. In november 1992 stapte hij over naar het Vlaams Blok. Staf Neel, maatschappelijk assistent bij een sociale huisvestingsmaatschappij, is nooit ‘een groot licht’ geweest. Niet bij de SP, niet bij het VB. Wel een man die men altijd aan een cafétoog of in allerlei verenigingen kon treffen. Zo was hij nog voorzitter van een voetbalclub waar Patrick Janssens als jonge knaap voetbalde. “Patrick was ne rappe”, herinnert Staf Neel zich. Na zijn overstap naar het VB werd het voetbalveld dat Neel in bruikleen had van het Antwerps OCMW een aantal jaren op 1 mei nog gebruikt voor voetbalwedstrijden waarbij ook VB-mandatarissen ploeg vormden. De eerste wedstrijd werd overigens ontsierd doordat een VB’er een andere een been brak.

 

Toen hij naar het VB overstapte zei toenmalig SP-gemeenteraadsfractieleider Lode Hancké dat Staf Neel nog geen half blaadje papier kan vol schrijven. Wie dacht dat de voormalige socialist Staf Neel voor enige sociale inbreng bij het VB zou zorgen, was er aan voor de moeite. Staf Neel bracht anders ook broer en OCMW-raadslid Theo Neel mee naar het VB. De teksten voor het armoedecongres van het VB, een jaar na de overstap van Staf en Theo Neel, werden geschreven door oudgedienden als Gerolf Annemans, Francis Van den Eynde, Wim Verreycken… en de dan nog jonge Philippe Van der Sande, nu VB-fractieleider bij het OCMW-Antwerpen en perswoordvoerder van Filip Dewinter. In 2003 werd Staf Neel voor tien jaar actief zijn in de coulissen van het VB beloond met een zitje in het federaal parlement. Als VB-gemeenteraadslid vroeg Staf Neel ooit eens aan de schepen voor Openbare werken hoeveel verkeerspalen nu al van rood-wit naar geel-zwart waren geschilderd, en hoelang het nog zou duren vooraleer alle verkeerspalen geel-zwart geschilderd zouden zijn. Als VB-parlementslid waren zijn vragen niet van een hoger gehalte.

 

Als Staf Neel al eens de pers haalt, is het in 2009… omwille van een uitgelekte mail aan VB-voorzitter Bruno Valkeniers waarin Neel Valkeniers vraagt de loyauteit aan het VB van Marie-Rose Morel ter discussie te stellen op de VB-partijraad. Vier jaar eerder had Staf Neel de kleine lettertjes in sommige publicaties gehaald als één van de weinige VB’ers die aanwezig was bij de crematie van oud-VMO-leider Bert ErikssonStaf Neel is nog wel meer aan te treffen aan de rauwste kant van het VB. Hij is één van de vier stichters van de vzw die tegenwoordig het beruchte Antwerps café De Leeuw van Vlaanderen openhoudt. Broer Theo Neel, nicht Sandy Neel en nog een vierde VB’er – iemand van hen moet kunnen lezen én schrijven – vervolledigen het kwartet dat de vzw Vlaams Huis Van den Reeck stichtte.

 

Vanavond moet Staf Neel dus de Antwerpse gemeenteraad leiden. Er staan 127 punten op de openbare agenda, waarvan 55 aanpassingen aan het verkeersreglement zijn (het invoeren van een tijdelijk parkeerverbod...) en negen interpellaties. Interpellaties over het falend beleid ten aanzien van jonge criminelen (Bart De Wever), de gevangenisboot (Filip Dewinter, Anke Van dermeersch en Wim Wienen), plaatstekort in scholen (Peggy Poorters, VB), verkeersonveiligheid (Eva Mangelschots, SP.a), herdenkingsinitiatieven rond 100 jaar Groote Oorlog (Bart De Wever), schuilhokjes (Freya Piryns, Groen), het Offerfeest (Nahima Lanjri, CD&V), opgravingen aan het stadhuis (Erwin Pairon, Groen) en verkeersafwikkeling (Gerolf Annemans).

 

De kans is groot dat de gemeenteraad vanavond langer zal duren dan normaal. Staf Neel vindt namelijk dat er in de gemeenteraad te weinig gepalaverd wordt. Staf Neel (in Het Nieuwsblad): “Het is niet meer zo plezant als vroeger. Sinds Janssens zitten de gemeenteraadsleden meer in een keurslijf. De fractievoorzitters hebben in 2006 beslist dat een vraag van een gemeenteraadslid beperkt is in tijd, een schepen heeft dan even de tijd voor een half antwoord en het raadslid mag dan nog een keer repliceren. Zo kom je niet tot een deftig debat. Ik ga maandag echt niet op mijn horloge kijken om de tijd in het oog te houden.” Gemeenteraadszittingen starten in Antwerpen meestal iets na 19.00 uur, om dan rond 11.00 uur te stoppen. Desgevallend wordt ’s anderendaags de gemeenteraadszitting voortgezet, maar alhoewel ze voor de zitting op dinsdag ook een zitpenning krijgen, zijn de gemeenteraadsleden daar meestal niet echt happy om.

 

Staf Neel heeft eerder al eventjes op de voorzittersstoel in de gemeenteraad gezeten, toen over Dexia moest gestemd worden en Patrick Janssens, beheerder van Dexia, om belangenvermenging te vermijden voor dat punt de gemeenteraadszaal moest verlaten. Staf Neel is niet de eerste VB'er die al eens voorzitter is van vergaderingen op het Antwerps stadhuis. Bruno Valkeniers is voorzitter van de gemeenteraadscommissie voor personeelszaken en haven, Jan Penris voor de gemeenteraadscommissie sociale zaken en diversiteit, Caroline Drieghe voor onderwijs en economie. Eind dit jaar verlaat Staf Neel de actieve politiek. Alhoewel hij al bijna 42 jaar in de gemeenteraad zetelt, zal hij voor vanavond het reglement voor het verloop van de zitting nog moeten doornemen. Staf Neel: “Ik ken al die regeltjes niet van buiten.” Gelukkig zit naast hem de stadssecretaris om de zaak in de gaten te houden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, neel |  Facebook | | |  Print

OP KOMST

Bij de rechtszaak tegen Anders Breivik wordt tot in de gruwelijkste details uit de doeken gedaan welke wandaden Breivik pleegde, en wat hij nog van plan was. Over zijn motivatie vernemen we enkel de headlines. De dertien bladzijden tekst die Breivik dinsdag voorlas, kwamen amper aan bod in de media. Omdat men Breivik niet het forum wil gunnen dat hij wil, luidt het. Maar meteen wordt ook onderbelicht waar de bron van het kwaad zit, de letterlijk en figuurlijk explosieve cocktail die Breivik maakte op basis van soms rake observaties. Opdat de geschiedenis zich niet zou herhalen, is het nodig de motivatie van Breivik te kennen en te bestrijden. Daarom volgende week maandag hier, op wat voor velen een brugdag is tussen het weekend en 1 mei: het manifest van Breivik van bijna 1.000.000 woorden herleid tot 1.700 woorden, met toch nog ook minder bekende gedachtekronkels van Breivik.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

22-04-12

EN NU FRANKRIJK

In Antwerpen is de vraag beantwoord: doet Hij het of doet Hij het niet? En ja, Hij doet het. Bart De Wever is kandidaat-burgemeester in de Metropool. Nu nog minder demagogie en een kritischer pers dan bij de N-VA-meeting in Kapellen de voorbije week.

 

In Frankrijk wordt vanavond duidelijk wie de twee kanshebbers zijn op een sjerp, wie de twee ultieme kandidaten zijn om Frans president te worden. De socialist François Hollande en huidig president Nicolas Sarkozy maken de meeste kans van de tien kandidaten om door te gaan naar de tweede ronde op 6 mei. Marine Le Pen mag dan nog optimisme uitstralen (foto), de kans is klein dat ze haar doel bereikt: die tweede ronde bij de presidentsverkiezingen te halen.

 

De verrassing van deze campagne is de goede score van de kandidaat van het Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon. Maar in de laatste twee weken van de campagne, als alle kandidaten evenveel zendtijd krijgen op radio en televisie, kwam de voor het overige volstrekt kansloze kandidaat van de Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Philippe Poutou, goed uit de hoek. Wat Mélenchon misschien een aantal duizenden stemmen kan kosten… en zo mogelijk onder het percentage van Marine Le Pen doet eindigen.

 

De resultaten van de opiniepeilingen zijn bekend, maar met een kwart mensen die nog niet weten voor wie te stemmen, of overwegen niet te gaan stemmen, is het absoluut niet zeker dat de uitslag van opiniepeilingen ook de uitslag van de stembusslag is. Hoogtepunt, en meteen ook dieptepunt, in de campagne was ongetwijfeld het televisiedebat waarin Marine Le Pen weigerde te antwoorden op de pertinente vragen van Jean-Luc Mélenchon over de gelijkheid van mannen en vrouwen. En weigerde te antwoorden, en weigerde... Marine Le Pen in de hoek gedreven.

 

Wie aandachtig toekijkt zal overigens zien dat zowel bij dit 'debat' als bij een eerder debat, toen Marine Le Pen nog wel wilde antwoorden, Jean-Luc Mélenchon een rode driehoek op zijn jas droeg. Hét antifascistische speldje. Blijkbaar speciaal voor het debat met Le Pen opgestoken, want op andere beelden van Mélenchon zie je het niet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, frankrijk, internationaal, de wever, le pen |  Facebook | | |  Print

21-04-12

RECHTSACTUEEL: BETER IN FICTIE DAN IN NON-FICTIE

Bunker.jpg“Ieder jaar opnieuw is 20 april een hoogdag voor het Anti Fascistisch Front (AFF). Op die bewuste dag kunnen al hun (ondertussen hoogbejaarde) medewerkers de baan op om te speuren naar allerhande festiviteiten naar aanleiding van de geboortedag van Adolf Hitler”, zo schreef RechtsActueel gisteren in een satirisch artikel. Omdat we het zelf wel grappig vonden, nemen we het hier over. We weten uit ervaring dat onze lezers niet altijd, velen zelfs nooit, doorklikken naar RechtsActueel. Maar bij deze dan hun verhaal…

 

Rechts Actueel plaatste de voorbije dagen afluisterapparatuur in de AFF-bunker en kon zo beslag leggen op de gemaakte afspraken omtrent deze antifascistische feestdag. We geven toe dat het geen gemakkelijke opdracht was om in eerste instantie deze bunker te vinden. Gelukkig konden we via een tip van een informant van de staatsveiligheid te weten komen dat we op de geur moesten afgaan, wat we dan ook deden. Menig braamstruiken en brandnetels werden overwonnen tot we aan de bewuste bunker toekwamen. Als afleiding hadden de revolutionairen van het AFF stinkzwammen geplant in de wijde omgeving van de bunker, maar niet getreurd, onze VNJ-ervaring leidde ons tot de goede plek. Missie geslaagd. De bewoners gaven niet thuis en de nodige apparatuur werd geplaatst.

 

Gisterenavond was het dan eindelijk zover. We hoorden enkele oude knarren van het AFF de bunker binnenkomen. De looprekjes werden aan de kant gezet en even later kwamen een aantal Cubanen binnen, een informant van de Mossad, een journalist van Joods Actueel (voor deze gelegenheid werden de anti-zionistische gevoelens van de pro-Palestina-demonstranten bij het AFF even aan de kant geschoven) en last but not least, een oud-secretaris van nazi-jager Simon Wiesenthal. De meeting kon van start gaan na het zingen (nou ja, zingen?) van de Internationale. Eerst werd beslist wie welke taak op zich zou nemen. De Joods Actueel-medewerker nam meteen het initiatief en stelde voor dat hij met zijn mensen alle operatiekamers in de ziekenhuizen zou bemannen. Men was bij dit maandblad blijkbaar nog op zoek naar enkele slogans van nazi-chirurgen om een sappig artikel in hun magazine op te fleuren. De Mossad-informant zou zijn mannen inzetten om ‘s avonds naar de Leeuw Van Vlaanderen in Antwerpen, De Klokke in Duffel en De Gezelle in Roeselare te trekken. Met verborgen camera’s wil men daar de 20 april-festiviteiten op band vastleggen en daarna voor veel geld doorverkopen aan Telefacts van VTM.

 

De Cubanen vroegen zich in eerste instantie af waarom ze zover gereisd waren want 20 april zegde hen niets. Na een deskundige en zeer onderbouwde uitleg van het AFF die we u graag integraal meegeven: ‘Nazi’s, fasco’s: bah! ¡No pasarán!’ besloten de Cubanen om toch ook maar iets te doen op deze revolutionaire dag. Ondanks onze zeer goede kennis van het Spaans begrepen we geen bal van wat ze daarna zeiden. Er werd wel veel gelachen. Het AFF zelf besloot om vandaag alle tankstations langs de Vlaamse autostrades af te gaan op zoek naar auto’s met Duitse, Franse, Engelse en Noorse nummerplaten. Deze zouden dan gevolgd worden naar mogelijke parochiezalen waar er hoogstwaarschijnlijk een skinheadconcert zou plaatsvinden. Ook de wagens met een ‘VL’-zelfklever zouden worden ‘gescreend’. De 589 Belgische gemeenten zouden op voorhand op de hoogte worden gebracht van de mogelijke aanwezigheid van Sieg Heil-scanderende neo-nazi-skinheads. Ook zou worden gelet op kaalhoofdige burgers en mensen die de vuist in de lucht steken. Ook hier konden de Cubanen even niet meer volgen.

 

En vandaag is het dus 20 april. 123 jaar nadat die kleine opdonder uit het Oostenrijkse Braunau am Inn het eerste levenslicht zag. AFF heeft niets aan de twijfel overgelaten, de voorbereidingen zijn getroffen. Vlaanderen kan op twee oren slapen: het fascisme en het nationaal-socialisme zullen niet worden gespaard vandaag! En wij, bij Rechts Actueel? Wij houden ons bezig met de orde van de dag, met de dagdagelijkse realiteit. Jagen op geesten is aan ons niet besteed!”

 

Dat zich “bezig (houden) met de orde van de dag, met de dagdagelijkse realiteit” was voor RechtsActueel gisteren:  een fotoreportage over een handvol NSV’ers die protesteerden tegen de mensen die in Brussel in hongerstaking zijn, een videoverslag over een betoging van Tiroolse nationalisten en een radioverslag over de voorstelling van een boek over het Italiaanse Casa "Wij willen de erfgenamen van het fascisme zijn" Pound. Non-fictie is niet de beste kant van RechtsActueel.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor |  Facebook | | |  Print

20-04-12

WILLY MINNEBO OVERLEDEN

Willy Minnebo, de burgemeester van Zwijndrecht, is de voorbije nacht op 67-jarige leeftijd overleden. Hoewel hij al een jaar tegen een zware darmkanker vocht, is zijn dood toch onverwacht. Willy was een overtuigd antifascist.

 

Willy Minnebo was sinds 1995 burgemeester van Zwijndrecht en was daarmee de eerste burgemeester van Groen. Hij was al op jonge leeftijd politiek actief bij de Kommunistische Partij in Burcht, waarvoor hij nog KP-gemeenteraadslid  in Burcht was. Bij de fusie van gemeenten in 1977 ging Burcht op in Zwijndrecht, gemeente met een belangrijke industriële activiteit vlak boven Antwerpen. Willy Minnebo werd er burgemeester als kandidaat op de Agalev-lijst, partij die in 2003 haar naam veranderde in Groen! (intussen Groen zonder uitroepteken). Zijn Agalev/Groen-lidmaatschap belette Willy niet jaarlijks naar de socialistische 1-meiviering in Antwerpen af te zakken.

 

Hoewel in het voorjaar van 2011 een tumor bij hem werd gevonden, bleef hij hoopvol dat hij de ziekte zou overwinnen en dat hij als lijsttrekker aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zou kunnen deelnemen. “Willy was van plan om in oktober nog een laatste keer deel te nemen aan de verkiezingen, om zo aan twintig jaar burgemeesterschap te komen”, zegt schepen en partijgenoot André Van de Vyver. Willy Minnebo was erg geliefd in Zwijndrecht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 behaalde Groen in Zwijndrecht 10 van de 25 zetels, wat in belangrijke mate te danken was aan de wijze waarop Willy zijn burgemeesterschap invulde.

 

De burgemeester was, wat men noemt, ‘bij de pinken’. Toen Ragna Verreycken, dochter van VB-medeoprichter Wim Verreycken en zus van Rob ‘Klop’ Verreycken, solliciteerde voor de job van politieagente in Zwijndrecht, en zich bij het mondeling examen aanbood bij de burgemeester en de andere juryleden, ging in het hoofd van Willy Minnebo een alarmbel af. Ragna Verreycken slaagde er niet in politieagente in Zwijndrecht te worden, ze werd daarna probleemloos politieagente in Antwerpen. Toen wij Willy vorig jaar verwittigden welk concert het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in Burcht plande, had hij maar een halve zin nodig om in gang te schieten. Na de reactie van Willy Minnebo en alarmkreten in de pers laste het N-SA het voorgenomen concert af.

 

De gemeente Zwijndrecht zal een rouwregister neerleggen in het administratief centrum aan het Binnenplein. Dit rouwregister is toegankelijk vanaf maandagochtend, dagelijks van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Groen heeft een online rouwregister geopend. Als verzekeringsmakelaar kende Willy Minnebo het kleine en grote leed van vele inwoners van zijn gemeente; als burgemeester zette hij zijn sociale bewogenheid om in bestuurshandelingen. Hij bleef altijd een overtuigde ecologist, antikapitalist en antifascist, voor en achter de schermen. Zonder de aangename kanten van het leven te verwaarlozen. Mensen van het kaliber van Willy Minnebo zijn zeldzaam in Vlaanderen. Zijn overlijden is dan ook een groot verlies.

16:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: in memoriam |  Facebook | | |  Print

“DAN ZAL DE VROUW EEN STAP TERUGZETTEN”

We signaleerden het hier al terloops: het Gentse VB-Kamerlid Tanguy Veys overweegt naar Blankenberge te verhuizen. Kwestie dichter bij de school van zijn kinderen te wonen mocht de rechtbank het co-ouderschap over zijn kinderen toekennen nu de moeder van zijn kinderen eruit is getrokken en in Brugge woont. Uitspraak van de rechtbank of niet, Veys is intussen al aangeduid als VB-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Blankenberge.

 

"Ik wil mijn kinderen zien opgroeien en daarom is mijn verhuis naar Blankenberge zo goed als definitief", zegt Tanguy Veys (40 j.). Hij heeft al een optie genomen op een pand en zou vanaf 1 juni in Blankenberge wonen. "Ik heb altijd een goede band gehad met kopman Roger Catrysse. Hij is bovendien niet meer van de jongste (67 j., nvdr.) en daarom versterk ik in overleg met de partij de afdeling in Blankenberge. Mijn moeder woont ook in de buurt, in Knokke. Vlaams Belang heeft daarnaast een groot potentieel in Blankenberge. Ik voel aan het kiespubliek dat er nog marge is om te groeien", aldus Tanguy Veys. "Ik ben nu bezig met informatie aan het verzamelen over de toestand in de stad: over welzijn, criminaliteit, vreemdelingen, het casino en andere dossiers. Op 12 mei neem ik deel aan een eerste verkiezingsdebat in Blankenberge (een debat ingericht door de plaatselijke jeugdraad, nvdr)."

"De komst van Tanguy wordt een serieuze versterking voor de partij. Een volksvertegenwoordiger is altijd een grote aanwinst", zegt VB-gemeenteraadsfractieleider Roger Catrysse die de lijsttrekkerspositie overlaat aan Tanguy Veys. "Ikzelf zal op plaats drie staan. We hebben nu drie verkozenen in de gemeenteraad. Maar de vrees bestaat dat we iets zullen wegzakken bij de volgende verkiezingen. Twee verkozenen in de gemeenteraad is wel zeker haalbaar. Dan zal de vrouw op plaats twee een stap terugzetten ten voordele van mij", vervolgde Roger Catrysse in Het Laatste Nieuws van 11 april. Die vrouw wordt de 18-jarige studente Nathalie Van Wulpen. Op 4. en 5. staan respectievelijk Bernard Van Wulpen en Johan De Pauw (beiden 55 j. en gemeenteraadslid). Nathalie Van Wulpen, Bernard Van Wulpen... Het VB is duidelijk een gezinspartij. "Of we aan een volledige lijst komen (met 25 kandidaten, nvdr.), is nog geen 100 procent zekerheid", zei Roger Catrysse op 11 april aan Het Laatste Nieuws. Op een persconferentie vorige maandag is de ambitie, onder impuls van Tanguy Veys, bijgesteld. Het VB wil met een volledige kandidatenlijst naar de kiezer stappen in Blankenberge, en rekent erop opnieuw drie verkozenen te bekomen.

 

Naar verluidt is het lekker eten in het restaurant 't Craeyenest van huidig VB-gemeenteraadsfractieleider Roger Catrysse (foto). Voor de de politiek is Catrysse evenwel niet echt een verrijking. Toen er in de gemeenteraadszitting van 25 januari 2000 sprake was van het afsluiten van homohuwelijken, conform de Belgische wetgeving, zag Catrysse de Blankenbergse burgemeester en schepenen van het homohuwelijk al afglijden naar het legaliseren van bestialiteiten, drugsgebruik, inbraken, bankovervallen, incest en pedofilie. Of Tanguy Veys wél een verrijking is voor de Blankenbergse politiek zal nog moeten blijken. Hij begint alvast met het verspreiden van een enquête, en ongetwijfeld volgen er nog veel tooggesprekken in Blankenberge.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blankenberge, west-vlaanderen, vrouw, veys |  Facebook | | |  Print

19-04-12

BELLA ITALIA

“Het regent ontslagen bij de separatistische Lega Nord, nu een gênant corruptieschandaal aan het licht heeft gebracht dat net de partij die altijd beweerde zuiver op de graat te zijn, er zelf een dubbele standaard op nahield”, schreef De Standaard dinsdag. Dik tien dagen nadat het schandaal losbarstte.

“De Lega Nord ontstond begin de jaren 90, met als politieke doel om 'Padania', een fictief land dat de Po-vlakte en het rijkere Noord-Italië omvat, af te scheiden van het 'spilzieke zuiden van Italië dat verteerd is door vriendjespolitiek en cliëntelisme'. Dat het 'verderfelijke zuiden' al vanaf Rome begon, illustreerde de partij met de slogan 'Roma, ladrona' (Rome, dievegge!). Met die slogan ijverde de partij ook voor meer fiscale autonomie voor de regio's. Daarnaast haalde de Lega Nord jarenlang het nieuws met racistische uitlatingen en acties. Zo 'desinfecteerde' Mario Borghezio, europarlementslid, ooit een trein waarin immigranten hadden gereisd, en stelde Roberto Calderoli, oud-minister in de regering-Berlusconi, voor om varkens te laten rondwandelen op grond die voor de bouw van moskeeën was bestemd.

 

Bij een bepaald publiek haalde de Lega gehoor – op haar hoogtepunt haalde de partij iets meer dan 10 procent. Dat gaf de Lega een belangrijke inbreng in drie centrum-rechtse regeringen van Silvio Berlusconi. Onder druk van de Lega voerde Italië een hard anti-immigratiebeleid en werd het land verder gefederaliseerd. Sinds de val van de regering-Berlusconi, in november 2011, voert de Lega oppositie tegen de technische regering van Mario Monti.

Het corruptieschandaal draait rond een gerechtelijk onderzoek dat wordt gevoerd naar Francesco Belsito, de voormalige penningmeester van de partij. Belsito, die eerst zelf ontslag heeft genomen als penningmeester en daarna door de partijtop ook als lid is buitengeschopt, wordt verdacht van financieel gesjoemel met partijgeld. Het gerecht wil opheldering over miljoeneninvesteringen op Cyprus en in Tanzania, en over de vermoede aankoop van 200.000 euro aan diamanten. Het gerechtelijk onderzoek beperkt zich tot hiertoe tot de voormalige penningmeester, maar de kwalijke geur van het corruptieschandaal hangt rond de hele partij.

 

Vorige week moest Rosy Mauro, de ondervoorzitter van de Senaat, op vraag van de partij ontslag nemen. Eerder die week had Renzo Bossi (foto 1), de 24-jarige zoon van de historische partijleider Umberto Bossi, al ontslag genomen als raadslid voor de regio Lombardije. Zijn vader, die op zijn beurt begin april een stap opzij zette als partijsecretaris, vond dat een 'juiste beslissing'. Bossi junior gaf zijn ontslag een uur nadat zijn voormalige chauffeur in het roddelmagazine 'Oggi' een boekje had opengedaan over hoe hij ertoe verplicht werd om meerdere keren per maand 1.000 euro cash geld op het partijhoofdkwartier van de Lega af te halen, voor Renzo's persoonlijke uitgaven. Nochtans haalde Renzo Bossi als regionaal raadslid maandelijks 12.000 euro netto binnen.

En wat heeft Umberto Bossi zelf dan wel mispeuterd? 'Niets! Wie Umberto jarenlang professioneel en privé heeft gekend, kan zich niet inbeelden dat die man zich met iets illegaals zou inlaten'. Het is een citaat van oud-premier Silvio Berlusconi. Nu ja, niets illegaals? 'Behalve voor zoonliefs privé-uitgaven zou partijgeld zijn gebruikt om Umberto Bossi's vakantievilla op te knappen, om drie diploma's voor familieleden aan te kopen en om de privé-school van Bossi's echtgenote met 1 miljoen euro te stijven', zegt de Siciliaanse auteur Davide Romano, die twee jaar geleden al een boek schreef over de schandaalsfeer in de Lega.

 

Met de lenteschoonmaak tracht de tijdelijke partijleiding de indruk te wekken dat de Lega niet met een structureel probleem kampt, en dat die paar rotte appels eruit zijn gegooid. 'Tijdens de lokale verkiezingen, in mei, zal blijken of de kiezer daarin trapt', zegt Romano. 'Jarenlang wierp de Lega een steen naar die spilzieke, corrupte zuiderlingen. De maskers zijn gevallen.' Het meest recente ontslag bij de Lega Nord kwam maandag. Monica Rizzi, gedeputeerde bij de regio Lombardije – de Noord-Italiaanse regio is het machtsbastion van de Lega Nord – gooide de handdoek in de ring, op vraag van haar partij.”

 

Is het Vlaams Belang bevriend met de Lega Nord, bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) lopen ze over van bewondering voor CasaPound. N-SA’er Ruben Rosiers aka Ruben Solidarista roept op om deel te nemen aan een voetbaltornooi van CasaPound dat gevolgd wordt door een concert met Ultima Frontiera (foto 2). Toen die Italiaanse groep in 2009 voor een concert bij het N-SA was verklaarde een groepslid van Ultima Frontiera voor een VRT-televisiecamera trots fascist te zijn. De toespraak van N-SA-kopman Eddy Hermy bij dat concert leidde tot een veroordeling voor racisme (1, 2). Het was vooral de context waarin die woorden uitgesproken werden die Hermy de das om deden. Een context die onder meer ingevuld werd door het optreden van Ultima Frontiera. Wordt het daarom riskant om die groep nog naar Vlaanderen te halen, dan trekken de onverbeterlijken dan maar naar Italië. Bella Italia.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: italië, internationaal, lega nord, casapound, rosiers |  Facebook | | |  Print

18-04-12

VBJ-VOORZITTER: “GEEF N-VA EEN SCHOP ONDER HUN KONT”

Zondag 25 maart kregen de Vlaams Belang Jongeren een nieuwe voorzitter (foto - 1, 2, 3). Tom Van Grieken, die al “de nieuwe Filip Dewinter” wordt genoemd, profileert zich als man van de nieuwe media maar is voor het overige VB-oude stijl: het vergoeilijken van de Vlamingen die met de nazi’s collaboreerden, het schoppen naar de belangrijkste Vlaams-nationalitische partij…

 

Met zijn eerste editoriaal in de insert van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) in het Vlaams Belang Magazine zit nieuwbakken VBJ-voorzitter Tom Van Grieken meteen op het verkeerde spoor. Titel is Foute Vlamingen. Aanleiding is een uitspraak van Siegfried Bracke van “al even geleden” waarin Bracke verdedigde dat een aantal mensen in het verleden “fout” waren, bij een “foute partij” zaten, en een tweede kans bij de N-VA verdienen. Tom Van Grieken: “We kunnen er onverschillig over doen en de uitspraken klasseren in het rijtje van mestkevers en wandluizen, maar het is eigenlijk veel erger. Deze retoriek van ‘foute Vlamingen’ is niet nieuw. Het is in essentie dezelfde retoriek als Marxisten (de hoofdletter is voor rekening van Tom Van Grieken, nvdr.) gebruiken tegenover KVHV, NSV! of Voorpost. Het is dezelfde taal als die van de Belgische staat die ‘foute Vlamingen’ destijds tijdens de repressie keihard de les spelde.” Het verbaast natuurlijk niet van Tom Van Grieken, spreker op de August Borms-herdenking twee jaar geleden en de gastspreker op de Radicale Sporenherdenking van Voorpost eind juni dit jaar.

 

Interessanter wordt het als de nieuwe voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren zich positioneert tegenover de N-VA en uitlegt wat het VB moet doen.Tom Van Grieken (in het Vlaams Belang Magazine van april 2012, intussen al veertien dagen geleden verschenen): “De N-VA maakt zich duidelijk op om haar plek in te nemen in het Belgisch bestel. Hun oppergoeroe De Wever stelde het zelfs zeer duidelijk: ‘Wij zijn niet de vriend en bondgenoot van het Vlaams Belang. Alles behalve.’ Zelfs niet als het over de Vlaamse onafhankelijkheid gaat. Met zo’n bondgenoten, die zich de betere Vlamingen voelen, heb je geen tegenstanders meer nodig! Moeten wij, met de godsvrede in gedachte, de hand dan wel blijven uitsteken? Ik vind alvast van niet. Niemand klaagde toen het Vlaams Blok de hypocriete VU een schop onder de kont verkocht en ik zie geen enkele reden waarom we niet hetzelfde zouden doen bij haar ‘opvolger’ de N-VA.”

 

Het VB is aan het blèten omdat de N-VA het voorbije weekend zei geen coalitie te willen vormen met het VB. "Wij zijn tegen het cordon sanitaire, maar dat betekent toch niet dat wij een coaltie moeten vormen met het Vlaams Belang", zei Jan Jambon maandag nog. Het aanbod voor gedoogsteun kwam niet ter sprake, maar het zou bijzonder gek zijn zich daarvan afhankelijk te laten maken als nog maar veertien dagen geleden in het VB-maandblad als nieuwe (?) marsrichting verkondigd werd de N-VA “een schop onder de kont” te geven. Het was dan maar een verklaring van de nieuwe voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren, de oudere leiding van het Vlaams Belang heeft hem niet tegengesproken.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vbj, n-va, van grieken |  Facebook | | |  Print

17-04-12

FRANK VANHECKE: KRITIEK OP DEWINTER, MAAR NOG MEER OP…

N-VA-kopstuk Jan Jambon (foto 1) was het voorbije weekend duidelijk: voor de N-VA kan coalitievorming met het VB nergens. Jan Jambon (in De Zondag van 15 april): “Als we dat in één gemeente zouden doen, krijgen we problemen in andere gemeenten. We zullen dus geen akkoorden sluiten met die partij. Vlaams Belang heeft een vijand gemaakt van één bevolkingsgroep, namelijk van iedereen die de islam aanhangt. Wij geloven niet in dat maatschappijbeeld.”

 

“De harde lijn heeft het gehaald bij Vlaams Belang”, vulde Bat De Wever gisteren aan in De Morgen. “De pleitbezorgers van de verzachting werden aan de deur gewerkt. Zo zet het Vlaams Belang zich onder leiding van Dewinter vast in de steriliteit. Jammer voor zijn kiezers. Dewinter doet trouwens niks anders dan de N-VA aanvallen om daarna de afgewezen deerne uit te hangen.  Dat is een hypocriet spelletje. Meer heb ik daar niet over te zeggen.” Bart De Wever heeft gelijk als hij het VB een “hypocriet spelletje” verwijt. Daarover morgen of later deze week trouwens meer op deze blog. Bart De Wever vergist zich als hij denkt dat Frank Vanhecke en anderen die “aan de deur” werden gezet écht zachten zijn (foto 2: Bart De Wever en Frank Vanhecke bij de begrafeinis van Marie-Rose Morel). Vorige week verwierp Frank Vanhecke op zijn blog de kritiek op het illegalenmeldpunt van Filip Dewinter en veroordeelde hij het standpunt van de Orde van Vlaamse Balies over dat meldpunt.

 

Frank Vanhecke: “Het (= de klikwebsite van Dewinter, nvdr.) is mijn ding niet; dat soort stunten brengen geen aarde aan de dijk en bevestigen enkel het beeld van de partij die het zelf ook onmogelijk maakt om anderen tot overleg en samenwerking te bewegen. Maar kunnen we a.u.b. redelijk blijven? Het hysterische gehuil van politiek correcte commentatoren die er onmiddellijk de jaren '30 en '40 bijhalen is zielig en heel erg dom. Wie de misdaden van totalitaire regimes in oorlogsomstandigheden vergelijkt met het opstarten van een website van een kleinere oppositiepartij waarop mensen hun klachten kwijt kunnen over illegaliteit, is niet goed snik.”

Frank Vanhecke bekritiseert Filip Dewinter, maar dan meer als persoon. Frank Vanhecke: “Wie er zich toe verlaagt met een ordinaire dubbelgangster van Sarah Palin te poseren en dat paginagroot laat afdrukken in het partijblad alsof het over de échte Sarah Palin gaat, is trouwens tot àlles bereid om nog eens in het nieuws te komen.”  Maar nog erger vindt Vanhecke de reactie van de Orde van Vlaamse Balies: “Dat nu zelfs de Orde der Vlaamse Balies zich ‘werkelijk verbolgen’ noemt over de kliksite heeft mij dan weer verbolgen. Bij mijn weten kwam er nog nooit een dergelijk krasse veroordeling van de Orde der Vlaamse Balies over de de facto straffeloosheid die zovele zware criminelen in dit land genieten.”

 

Ieder zijn beroep. Zelfs de BBET-verdachten hebben recht op een advocaat. Ook al worden zij gedwongen soms op een lachwekkende manier hun verdediging te voeren. Maar goed, we hebben het begrepen. Frank Vanhecke komt niet overeen met Filip Dewinter, maar heeft nog meer problemen met kritiek op Filip Dewinter van Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding-directeur Jozef De Witte en met gelijkaardige kritiek van de Orde van Vlaamse Balies. Bart De Wever doet er goed aan zich niet te vergissen in ‘pleitbezorgers van de verzachting’ als Frank Vanhecke. Of zit Bart De Wever op dezelfde lijn als Frank Vanhecke: kritiek op Filip Dewinter, maar nog meer kritiek op de critici van Dewinter? Het zou goed zijn als Bart De Wever daar klaarheid over schept.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jambon, vanhecke, de wever, dewinter, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

'HOPE NOT HATE'-DOSSIER OVER BREIVIK & Co

Zoals hier gisteren gemeld zijn onze Britse collega’s van 'Hope not hate' in Oslo voor het volgen van het proces tegen Anders Behring Breivik (foto 1, Breivik zodra zijn handboeien losgemaakt werden in de rechtszaal). 'Hope not hate' heeft echter nog meer online staan.

 

In een uitgebreid dossier (foto 2, ook online te lezen) behandelt ‘Hope not hate’ het nieuwe gezicht van extreemrechts in Europa. “Het fascistisch nationalisme is op zijn retour, in de plaats zijn rechts-populistische partijen en bewegingen gekomen die van de islam hét probleem en de moslims het doelwit maken. Van neo-conservatieven over racisten van de harde lijn, tot oud-linksen.” Jammer voor Wim Van Rooy (oud-redacteur van Links) en Sam Van Rooy (zoon van, intussen VB-personeelslid en VB-kandidaat bij de gemeente- en districtsraadsverkiezingen in oktober in Antwerpen), maar zij worden niet opgesomd bij de Belgen in het nochtans driehonderd namen van organisaties en personen tellend dossier. Van de weeromstuit hebben de Van Rooys zich nu geworpen op het samenstellen van een boek over "de ontvoering van Europa door de E.U." dat begin mei verschijnt. Zonder vooruit te lopen op de inhoud van dat boek, een alleszins nobelere doelstelling dan hun islamhaat (1, 2, 3, 4).

 

Lees intussen echter zeker het ‘Hope not hate’-dossier over Breivik & Co.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, islam, actie, van rooy |  Facebook | | |  Print

16-04-12

BREIVIK: OOK ZIJN IDEOLOGIE MOET VEROORDEELD WORDEN

Vandaag wordt in Dendermonde de rechtszaak vervolgd tegen de Blood and Honour-groep bekend onder de naam van haar tijdschrift en website Bloed - Bodem - Eer - Trouw (BBET), in wat waarschijnlijk de laatste procesdag wordt vooraleer het vonnis in deze zaak valt. In Noorwegen begint vandaag de rechtszaak tegen de Noorse massamoordenaar Anders Behring Breivik (foto 1).

 

Op 22 juli 2011 ontplofte in het ‘regeringsdistrict’ van de Noorse hoofdstad Oslo een krachtige bom. In de buurt zijn gevestigd: het hooggerechtshof; de belangrijkste bibliotheek; de hoofdzetels van de Noorse vakbond, van de socialistische en van de liberale partij; en de kantoren van de grootste Noorse krant. Na de bomaanslag trekt Anders Behring Breivik naar het eiland Utøya waar de jeugdbeweging van de Noorse socialistische partij haar jaarlijks zomerkamp houdt. 77 mensen werden gedood door Breivik, 158 werden gewond. De vraag “Hoe kon dit gebeuren?”, wisselde in het hoofd van de bevolking met het massale medeleven met de slachtoffers van Breiviks politiek geïnspireerde moorden. Minutieus voorbereid, met een lijvig manifest bovenop dat duidelijk maakt dat Breivik geïnspireerd was door islamhaters wereldwijd.

 

“Anders Behring Breivik was absoluut geen nazi, maar het product van het evoluerend politiek klimaat in Noorwegen de voorbije vijfentwintig jaar”, zegt Tejre Emberland van het Noorse Centrum voor studies over de Holocaust en Religieuze minderheden. “Delen van de uiterst conservatieve rechterzijde in Noorwegen hebben een politiek klimaat geschapen waarin moslims voorgesteld worden als veroveraars van het land, door hun hoog geboortecijfer. Noorwegen zou onder ‘vreemde bezetting’ zijn, en de regeringsleden zouden ‘verraders’ zijn omdat ze nooit de mening van de bevolking over deze kwestie hebben gevraagd.” Bij de populistische ‘Vooruitgangspartij’ en anderen ter rechterzijde werd gezegd dat de ‘politiek correcte elite’ na Breivik elk debat over immigratie wilde verstikken. Ook in Vlaanderen kon je dat lezen. Men dreef het in Noorwegen en elders zover te zeggen dat de islamcritici de grootste slachtoffers waren van Breiviks daden, terwijl het de Noorse socialistische partij is die leden en toekomstige kaders verloor door de kogels van Breivik.

 

Veel aandacht zal vandaag en de volgende dagen uitgaan naar de handelingen van Anders Behring Breivik, waarbij het de voorbije maanden kantje boord was of Breivik toerekeningsvatbaar kon verklaard worden of niet. Maar mag het ook gaan over de ideeën die Breivik aangezet hebben tot zijn daad?, keurig (nouja) verwoord in het manifest (foto 2) dat Breivik op het internet plaatste en ook naar een aantal mensen mailde (1, 2, 3). Eildert Mulder, auteur van Anders Breivik is niet alleen, verwoordt het zo: “Dat manifest hebben de psychiaters niet schizofreen verklaard. Dat kan ook niet, want hoe duivels ook van strekking, Breivik laat een op hoofdlijnen samenhangend betoog na. Het sluit goed aan bij veel andere islamofobe geluiden. (…) Niet alle islamofoben zijn potentiële breiviken, maar het zou naïef zijn om aan te nemen dat niemand van hen hetzelfde zou kunnen doen als deze ontspoorde Scandinaviër.

 

Na 11 september 2001 was het glashelder dat de aanslagen in New York en Washington niet de laatste terreurdaden uit extreem-islamitische hoek waren geweest. Even realistisch is het vermoeden dat ook 22 juli 2011 navolging kan krijgen, en dan niet alleen van psychoten, want een rotte ideologie kan ook mensen die niet aan een geestesziekte lijden, tot moordenaars maken. (…) Opvallend zijn de overeenkomsten tussen Breivik en zijn aartsvijanden, extreme moslims. Met hen deelt hij de overtuiging dat de gewelddadige islam de enige echte islam is. Zijn strategie van buitensporige, veel publiciteit opleverende terreur lijkt gekopieerd van Al-Qaida. (…) Bin Laden was minder mededeelzaam. Stel dat hij een document als dat van Breivik had verspreid, dan zouden experts het uit-en-ter-na hebben uitgeplozen en de media zouden er langdurig op zijn teruggekomen. Maar rondom Breivik bleef het na de eerste schok behoorlijk stil, misschien vanwege de begrijpelijke verbluftheid, misschien ook wel omdat Breivik het Europese zelfbeeld heeft aangetast, en niemand daardoor goed weet wat je met hem aanmoet.

 

De afgelopen decennia associeerden Europeanen het begrip ‘terrorist’ vooral met moslims met een Arabisch of Pakistaans uiterlijk. En nu blijkt ineens ook een blonde blauwogige islamofobe Viking tot monsterlijke wandaden in staat te zijn. Breivik houdt Europa een spiegel voor waarin het een stuk vergeten of verdrongen Europese identiteit ontwaart, niet de bejubelde joods-christelijke, hellenistische beschaving, maar de cultuur van extreme haat, burgeroorlogen, wereldoorlogen en genocide, die in de eerste helft van de vorige eeuw aan vele tientallen miljoenen Europeanen het leven kostte. De neiging om Breiviks spiegel vol walging te negeren mag begrijpelijk zijn, helpen doet het niet. Ook bij een overstromend riool kun je de andere kant opkijken, de stank blijft dezelfde. De kop in het zand steken heeft nog nooit een probleem opgelost.”

 

Onze Britse collega’s van Hope not hate volgen het proces tegen Anders Behring Breivik dag na dag vanuit Oslo, en hebben ook een omvangrijk rapport online gezet over de wereldwijde islamhaat. Een bespreking van het boek Anders Breivik is niet alleen volgt later op deze blog.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, criminaliteit, islam |  Facebook | | |  Print

15-04-12

DEWINTER WIL N-VA/OPEN VLD-BESTUURSMINDERHEID GEDOGEN

Dinsdagavond uitgenodigd worden voor Pauw & Witteman (Nederland 1), vrijdagavond voor Terzake (foto 1, Canvas). Het is weinig politici gegeven, maar Filip Dewinter krijgt het. En dan klaagt Dewinter nog dat hij en zijn partij te weinig aan bod komen in de media.

 

Bij Pauw & Witteman ging het vooral over aambeien; bij Terzake zei Dewinter dat hij wel genoodzaakt is om te stunten, anders komen journalisten niet naar zijn persconferenties. Was het illegalenmeldpunt dan maar om te lachen?, vroeg Satanic Samba Lieven Verstraete. Neen, dat nu ook weer niet. Onmiddellijke aanleiding voor het gesprek met Dewinter was de wandeling van Bart De Wever vrijdagmiddag in de Antwerpse Seefhoek, met meer journalisten dan N-VA-leden in zijn kielzog. Bart De Wever kwam er zijn ‘war on drugs’ voorstellen. Volgens Dewinter kijkt De Wever voor zijn voorstellen over het muurtje bij het Vlaams Belang. “Ik weet niet hoe ik De Wever moet noemen. Is het nu Bart Copycat of Ranx Xerox De Wever?” De Wever zelf zegt één van zijn voorstellen uit Colombia te halen: het geografisch in kaart brengen van waar de criminaliteit plaatsvindt. Maar dat doet men bij de politie in Antwerpen al jááááren. Een ander voorstel van De Wever is camera’s installeren en zo bijvoorbeeld de Franse autonummerplaten oplijsten die niets te zoeken hebben in de Seefhoek. Los van het feit dat die camera’s niet enkel Franse autonummerplaten registeren, is het idee anders wel afkomstig van Antwerps districtsvoorzitter Chris Anseeuw (SP.A), die dit idee lanceerde bij een debat op de regionale televisiezender ATV.

 

Het beste werd bij Terzake bewaard tot het laatste. Filip Dewinter vraagt niet langer om in een bestuurscoalitie met de N-VA opgenomen te worden, hij wil ook een N-VA/Open VLD-bestuur gedoogsteun geven. Voor Dewinter is elke formule goed om links uit het stadhuis te houden. Dewinter denkt dat De Wever niet zal vallen over het omstreden illegalenmeldpunt om te praten met het VB. “Kijk naar Nederland, naar het meldpunt van Wilders. De coalitiepartners CDA en VVD maken daar geen probleem van.” Dewinter is een beetje onnauwkeurig in zijn formulering. Zoals wel vaker. De CDA- en VVD-ministers maken geen probleem over het meldpunt van Wilders. De CDA-parlementsleden hebben een motie gesteund waardoor het Nederlandse parlement in meerderheid het meldpunt van Wilders veroordeelt. De Nederlands-Britse wetenschapper en auteur Ian Buruma (foto 2) zegt over die gedoogsteun dit weekend in De Standaard: “Als er vroeger een conservatieve regering aan de macht kwam, was dat nog een redelijk fatsoenlijke regering. Daar kun je nu niet meer zeker van zijn. Ik ben heel erg gekant tegen de gedoogconstructie in Nederland, want die houdt in dat de PVV van Geert Wilders heel veel macht krijgt, maar geen enkele verantwoordelijkheid hoeft te dragen.”

 

Het is zoals Ramsey Nasr in een gedicht liet verstaan: niets ergers dan gedoogd worden door lieden als Wilders en Dewinter.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, dewinter, de wever, wilders, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

14-04-12

BREE: VCD LAAT VB VALLEN

Als het Limburgse Bree met haar 15.000 inwoners ergens om bekend is, is het omdat het de hometown is van Kim Clijsters (foto 1) – met Jaak Gabriëls (Open VLD, oud-voorzitter van de Volksunie) als burgemeester. Bree is ook een van de weinig gemeenten waar het VB in 2006 in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen ging. Kartelpartner Vrije Christen Democraten (VCD) laat het VB nu vallen.

 

De VCD is een partijtje dat is ontstaan omdat er “geen partij was die zich onverdeeld inzette voor de christelijke waarden en er hoogdringend een andere stem moest worden gehoord”. De VCD heeft vooral in West-Vlaanderen enige aanhang, maar heeft contactpersonen in alle Vlaamse provincies. Toen in Antwerpen in 2010 ‘Gay Games’ georganiseerd werden, trok een VCD-delegatie naar de stad des verderfs om te protesteren tegen het idee dat Antwerpen de homohoofdstad van Europa moest worden (foto 2). Ook bij de jaarlijkse Mars voor het Leven (versta: tegen abortus) in Brussel is  de VCD present.

 

Als er één partij is die VB’er Philippe Van der Sande en zijn Christenunie voluit kunnen steunen, is het wel de VCD. Maar in Bree loopt het huwelijk tussen het VB en de VCB ten einde. “We hebben wel nog een goede verstandhouding met Vlaams Belang”, legt VCD-gemeenteraadslid Rik Hertogs uit aan Het Laatste Nieuws. “En het cordon sanitaire vinden we ondemocratisch. Maar door zonder het Vlaams Belang naar de kiezer te trekken worden we een echte speler op het veld. Als je met Vlaams Belang in zee gaat, weet je dat je op de oppositiebanken blijft zitten.”

 

Vermoedelijk trekt VCD nu alleen naar de kiezer in oktober in Bree, al wordt een kartel met een andere partij niet uitgesloten. Zolang het maar niet het VB is. In 2006 behaalde de lijst VB-VCB in Bree 18,2 % van de stemmen. Hiermee werden vier gemeenteraadsleden verkozen: twee VB’ers en twee VCD’ers. De lijst VB-VCD was overigens ook evenwichtig samengesteld, met evenveel VB’ers als VCD’ers. Als achtste op de VB-VCD-lijst stond VB’er Kristof Vanholen, één van de vorig jaar veroordeelde Blood and Honour-organisatoren.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bree, limburg, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

13-04-12

ONDER NIET-VRIENDEN (1). ADVOCATENORDE TEGEN MELDPUNT

Het Meldpunt Illegaliteit van Filip Dewinter (foto 1) haalde gisteren voor de tweede dag op rij de kranten. Nu omdat de website dinsdagavond en woensdag een aantal keren plat lag. Enkel in Gazet van Antwerpen, en dan nog maar in één zinnetje, lazen we de reactie van de Orde van Vlaamse Balies.

 

De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, stuurde een mail naar het meldpunt met de vraag om onmiddellijk te stoppen met dit initiatief. De mail, die ondertekend werd door Edgar Boydens (foto 2), voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, is kort maar krachtig. “Beste initiatiefnemers van de website meldpuntillegaliteit.be, De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, is werkelijk verbolgen over de oprichting van de site meldpuntillegaliteit.be. In een rechtsstaat is geen plaats voor publieke elektronische schandpalen. Dit getuigt van een verwerpelijke sensatiedrang. Mogen wij er u ook op wijzen dat de website manifest onwettelijk is. Wij benadrukken dat uitsluitend de overheid mag instaan voor de verzameling van gegevens over onwettelijk gedrag van individuele personen. Wij verzoeken u om onmiddellijk te stoppen met dit initiatief." Gazet van Antwerpen bevestigt: “Artikel 8 van de privacywet verbiedt dit soort inzameling door privépersonen. Er staan boetes op tot 600.000 euro.”

 

Over de mail en mededeling van de Orde van Vlaamse Balies wordt in de rubriek Nieuws van het Meldpunt noch in andere communicatie van het Vlaams Belang gesproken. De Orde van Vlaamse Balies heeft zich losgerukt uit de Belgische structuren en draagt “Vlaams” prominent in de naam van de vereniging, maar dat volstaat nog niet om tot de vrienden van het Vlaams Belang te behoren.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, dewinter, actie |  Facebook | | |  Print

ONDER NIET-VRIENDEN (2). DOMEINNAAM BELFORTPLOEG GEKAAPT

Wie ook niet tot de vrienden van het VB behoort is de Belfortploeg. De groep van Gentse VB-gemeenteraadsleden, vijf van de negen Gentse VB-gemeenteraadsleden, die problemen heeft met de nieuwe leiding van het VB-Gent: Johan Deckmyn en Tanguy Veys. Na een soap in meerdere afleveringen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) werd de groep, met Francis Van den Eynde als bekendste (foto 1), vorig jaar uit het VB gezet. Op 24 februari dit jaar deelde de Belfortploeg mee van plan te zijn in Gent onder de naam Vlaams Belfort aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen.

 

Toen de Belfortploeg aan de slag ging om zich voor te bereiden op die verkiezingen in oktober ontdekte ze dat de domeinnaam www.vlaamsbelfort.be al geregistreerd was, en wel door Tanguy Veys (foto 2). Meer zelfs, de domeinnaam linkt door naar de website van het Gentse Vlaams Belang. In een persmededeling houdt Francis Van den Eynde de mogelijkheid open om via een rechtbank de domeinnaam op te eisen, en jammert hij: “Het valt vooral niet te begrijpen dat precies het Vlaams Belang, dat er al zo lang over klaagt niet eerlijk behandeld te worden door de media en de politieke concurrenten, zijn toevlucht neemt tot een unfair en weinig fatsoenlijk trucje van deze aard.” Het is waar. Eind 2004 kaapten de collega’s van Blokwatch een domeinnaam van het VB-Antwerpen, een domeinnaam die al wel in publicaties van het VB verscheen maar nog niet door het VB als internetadres was geregistreerd. Nu zijn het ex-partijgenoten die aan de haal gaan met domeinnamen. In meervoud.

 

In de persmededeling van de Belfortploeg is er geen sprake van VlBelf, de naam waarvan de Belfortploeg zei dat die op de kieslijsten zou staan. Maar ook www.vlbelf.be is intussen geclaimd door Tanguy Veys. ’t Is ‘ne kapoen.00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, belfortploeg, van den eynde, veys, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

12-04-12

BIJ DE BEGRAFENIS VAN ILIAZ TAHIRAJ

Vandaag wordt Iliaz Tahiraj (foto) begraven, de MIVB-controleur die de vaststellingen die hij bij een verkeersongeval in Brussel maakte moest bekopen met zijn leven. Laten we er even bij stilstaan, de waan van de dag achterlatend.

 

We schreven dinsdag al dat het probleem van de agressie in de samenleving niet enkel kan opgelost worden met nog eens een blik politieagenten te openen, politionele en justitiële maatregelen. Er is ook bezinning nodig. Criminologen geven ons intussen gelijk. Brice De Ruyver, dinsdag in De Morgen: “We leven in een materialistische maatschappij die in de eerste plaats gericht is op het presteren. Het is ieder voor zich. Die mentaliteit zorgt voor onbehagen en frustratie, die zich veruitwendigt in agressie en geweld.” De feiten zaterdag hadden zich net zo goed tussen twee automobilisten kunnen afspelen. Brice De Ruyver: “Als je de samenleving maximaal wilt beschermen tegenover deze vormen van agressie zou je overal en 24 uur per dag toezicht moeten organiseren. Nog los van het feit dat zoiets financieel niet haalbaar is, kun je daarbij vragen stellen over de kwaliteit van een samenleving die je op die manier zou creëren.”

 

Uiteraard moet de agressor de gepaste straf krijgen (Brice De Ruyver: “Als ik de advocaat van de dader hoor zeggen dat zijn cliënt maar één vuistslag heeft uitgedeeld, heb ik daar nu al mijn twijfels bij.”), en moet de straf ook effectief zijn (Brice De Ruyver: “Straffen onder de drie jaar worden per definitie niet uitgevoerd, waardoor ze hun afschrikwekkend effect verliezen. Al moeten we ons op dat vlak ook niet al te veel illusies maken. Er lopen in ons land criminelen rond die in een andere wereld leven en zich werkelijk door niets of niemand laten afschrikken.”). Maar het aantal criminele feiten dreigt enkel maar toe te nemen. Paul Ponsaers, gisteren in De Standaard: “De sociale verschillen worden steeds groter. Er zijn vandaag groepen in onze samenleving die in grote armoede leven. Combineer dat met OCMW’s die door besparingen steeds selectiever moeten zijn en een confrontatie is bijna onvermijdelijk.”

 

Het openbaar vervoer is bijzonder gevoelig voor conflicten, want daar krijg je een mix van “de groeiende kloof tussen arm en rijk”, “het samenkomen van mensen uit verschillende sociale groepen”, “de individualisering van de samenleving en het verlies van het gemeenschapsgevoel”. Bij het openbaar vervoer ligt de sleutel bij het eigen personeel. Paul Ponsaers pleit “voor de terugkeer van beperkte politiebevoegdheden voor inspecteurs van het openbaar vervoer, zoals het uitschrijven van administratieve geldboetes”, en voor het leren uit het verleden. “Door de privatisering en besparingen is de werking van het openbaar vervoer sterk veranderd. In het verleden waren op bussen en trams steeds twee mensen aanwezig: een chauffeur en een controleur. Sinds die laatste door een toestel is vervangen, is het toezicht verminderd.” In het beste geval, voegen wij er nog aan toe, helpt die camera trouwens enkel om de feiten achteraf vast te stellen.

 

Hoog tijd dus om af te stappen van de neoliberale waanzin, die maakt mensen gestoord en kost ons ontzaglijk veel geld en waardigheid. Terug naar het gemeenschapsdenken!

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, actie |  Facebook | | |  Print

LULKOEMAILS

Dinsdagavond lag de Meldpunt Illegaliteit-website een eerste keer plat. Gisteren nog meerdere keren. Volgens De Wereld Morgen door de vele onzinmeldingen op de website; volgens het Vlaams Belang door een DDOS-aanval vanuit Nederland, Frankrijk en Duitsland.

 

En ja, men heeft ook een spoor kunnen volgen tot aan de universiteit van Mons, de stad van Elio Di Rupo. In elk geval, VB-webmaster Steven Creyelman kon daardoor dinsdagnacht pas om 3u30 in bed kruipen. En Sam Van Rooy pas om 2u30. Terug bij zijn positieven preciseerde Steven Creyelman dat de website niet plat lag door “een paar tientallen lulkoemails door linkse kwieten die niet kunnen schrijven”.

 

“Lulkoemails”? Is de webmaster van het VB nu ook al een “linkse kwiet”?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

11-04-12

VB-MELDPUNT: STASI-METHODEN

Terwijl het land nog niet bekomen is van het agressief gedag van Alexandre V.E. die een Brussels controleur van het openbaar vervoer doodsloeg, acht maanden voor de brave man op pensioen kon gaan, lanceert Filip Dewinter een Meldpunt Illegaliteit. First Things First.

 

Het Meldpunt Illegaliteit is geen nieuw idee. Al in 2004 lanceerde het VB zo’n meldpunt waarvoor gebeld moest worden naar het gsm-nummer 0496/146 546. “Iedereen die informatie heeft over de aanwezigheid van illegalen of weet heeft van illegale praktijken kan bellen naar het mobiele nummer”, luidde het toen. Als de melding al niet was doorgegeven aan de politie, zou het Vlaams Blok dit doen. “Op die manier wil het Vlaams Blok vermijden dat vele klachten en informatie die burgers rechtstreeks aan de politie melden in de doofpot verdwijnen.” Het Vlaams Blok wilde hiermee “het stadsbestuur onder druk zetten om eindelijk werk te maken van een actieve opsporing van illegalen”. Het initiatief voor de actie ging uit van Philippe Van der Sande, die ondertekende als “voorzitter Vlaams Blok kern 2018”. Voor de niet-Antwerpenaren: Van der Sande was niet voorzitter van de 2018de kern van het Vlaams Blok in Antwerpen. 2018 is één van de postnummers in Antwerpen. Van der Sande is overigens ook perswoordvoerder van Filip Dewinter en in zijn betere dagen een overtuigde christene. Na protest uit diverse hoeken meldde het Vlaams Blok dat het aangekondigde Meldpunt slechts een “Uilenspiegelstreek” was.

 

Met de commotie én de stemmenwinst die het Meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen van Geert Wilders veroorzaakte, zei Filip Dewinter in februari dit jaar ook een meldpunt te overwegen. “Niet over Polen maar over illegalen.” Diezelfde maand overwoog ook het Italiaanse Lega Nord om zo’n meldpunt te openen. Dat meldde tenminste het Lega Nord-Europarlementslid Mario Borghezio die naam maakte toen hij een aantal ideeën van de Noorse massamoordenaar Andreas Breivik onderschreef en zelfs “uitstekend” noemde (foto: Mario Borghezio samen met Filip Dewinter op een Lega Nord-bijeenkomst, 19 juni 2011). Of het meldpunt in Italië er gekomen is, weten we niet. Alleszins hebben ze bij de Lega Nord nu andere problemen. Bij het VB ging men door met het plan. De pers werd door Philippe Van der Sande, deze keer als “perswoordvoerder van Filip Dewinter”, uitgenodigd naar het VB-secretariaat in de Antwerpse Van Maerlantstraat voor een persconferentie. Actieve opsporing van illegalen: als de overheid niets doet, moet het Vlaams Belang het maar zelf doen!, was de kop boven de uitnodiging. Er zou een "opmerkelijk initiatief" bekendgemaakt worden.

 

Dat initiatief kennen we intussen, nog vóór de persconferentie gisteren al bekendgemaakt in Gazet van Antwerpen en De Ochtend (met Filip Dewinter in de Radio 1-studio  en Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding-directeur Jozef De Witte aan de telefoon). Filip Dewinter heeft geleerd (nouja) van de kritiek in 2004 en noemt zijn meldpunt daarom bewust geen ‘Meldpunt Illegalen’, maar ‘Meldpunt Illegaliteit’. Verwacht echter geen oproep om illegale lozingen en andere milieudelicten te melden, op een half zinnetje na gaat de tekst op de Meldpunt Illegaliteit-website uitsluitend over illegaal verblijvende vreemdelingen. In het  VRT-Journaal verduidelijkte Dewinter verder dat het kan gaan over meldingen van onder andere “drughandel of criminaliteit gepleegd door illegalen”. Drughandel of criminaliteit tout court is niet de bedoeling van de website. Daarvoor lanceerde Dewinter in 2008 samen met Bart Debie een criminaliteitswebsite, maar die website is intussen opgedoekt.

 

Dewinter let er op om het Meldpunt geen kliklijn te noemen maar spreekt zichzelf tegen: “Meldpuntillegaliteit.be is geen kliksite. (…) Meldingen van clandestien verblijf in ons land van illegalen via meldpuntillegaliteit.be zullen (…) doorgegeven worden aan de bevoegde politie- en justitiediensten.” “Het meldpunt doet sterk denken aan het naziregime van de jaren dertig”, zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. “Het doet ook denken aan de praktijken van de Stasi in het toenmalige Oost-Duitsland, niet in het minst omdat Vlaams Belang zelf zegt dat ze aan actieve opsporing gaat doen.” (Vandaar als foto 1 hierboven het aangepast logo van de Stasi, nvdr.) “Ik zou niet weten wat er op acht jaar tijd veranderd is”, zegt Jozef De Witte nog verwijzend naar het VB-meldpunt van 2004. “Zowel juristen als de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken hebben meteen gezegd dat het illegaal was.” Jozef De Witte heeft dan ook op de website van Filip Dewinter gemeld dat de website illegaal is en gevraagd om de website op te doeken. Benieuwd of Dewinter dit gaat doorgeven aan de politie.

 

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding vindt dat “wie hier niet mag zijn, weer moet vertrekken”. Maar het is niet aan politieke partijen om zelf gegevens van mensen te gaan verzamelen. Dat is een taak van politie en justitie. Het Centrum raadt de Belgische beleidsmakers aan te rade te gaan bij Zweden, dat veel meer inzet op actief aangemoedigde vrijwillige terugkeer. “Gesloten centra zijn stukken duurder, veel minder efficiënt en berokkenen veel meer schade aan de grondrechten van mensen.” Intussen is een Facebook-groep geopend over de meldingen op meldpuntillegaliteit.be. Een Antwerpenaar meldde hier dat ene Philip D. van Brugge naar Antwerpen is verhuisd, en om zich Vlaams voor te doen zich nu Filip D. noemt. Zijn zijn papieren wel in orde? Uit een andere bron vernamen we dat op meldpuntillegaliteit.be een “drol zonder papieren” is gemeld. Waarmee men natuurlijk niet illegaal verblijvende mensen wil vergelijken met drollen, maar de absurditeit van de website wil illustreren. Do it.

 

De website lag gisterenavond wel plat door een stortvloed van onzinmeldingen. Volgens de webmaster van het Vlaams Belang waren er rond 18.00 uur al een 600 reacties binnengekomen. Welke vertelde hij er niet bij.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, dewinter, actie |  Facebook | | |  Print

10-04-12

NA DOODSLAG IN BRUSSEL: DE BAGGERSPUIT STOND WEER OPEN

“Men blijft nogal op de vlakte over de daders. Vreemd. Zéér vreemd (…).” “Wacht met een #visadem op de naam of nationaliteit van de dader van het dodelijk ongeval van agressie tegen de #busbegeleider #MIVB #Brussel”. Het eerste is een Facebookbericht van VB-personeelslid en -gemeenteraadslid Olaf Evrard; het tweede is een Twitter- en Facebookbericht van VB-Kamerlid Tanguy Veys. Het tekent de sfeer in VB-kringen het voorbije weekend.

 

Het was wachten op de bevestiging van de… vreemde nationaliteit, minstens vreemde afkomst, van de man die na een verkeersongeval met een vuistslag een controleur van het openbaar vervoer in Brussel doodmepte (foto 1: de aangereden bus, foto 2: de doodgeslagen controleur). Lawrence U., in reactie op het Facebookbericht van Tanguy Veys: “We weten het toch al. Het is een ‘relatief jonge Belg’ ;-)”. John M.: “Je kan het bijna raden hé wat voor soort het betreft…”. Ward H.: “Als dat een ‘gewone’ Jantje-pet had geweest, stond het nu al met naam en toenaam, en zelfs zijn kiesintentie, in de gazet.” Als iemand opwerpt dat het “een echte Belg zou zijn van Marokkaanse oorsprong” maar hij dit ook maar vernomen heeft van horen zeggen, antwoordt John M.: “Al heeft zo’n janet de belgische nationaliteit (net kleine b, nvdr.), dan nog beschouw ik zo iemand niet als een volksgenoot.”

 

Wanneer iemand verwijst naar berichtgeving waarin de naam van de dader wordt vermeld, reageert Emmeke S.: “Het ‘belg zijn’ wordt hier zo opvallend benadrukt dat het geheel ongeloofwaardig wordt!!! Trouwens het ‘opbellen van vriendjes’ is geen gebruik uit onze achtergronden, wel bij die ‘niet-te-noemen’ andere soort!!!” Iemand anders wist overigens dat de dader van de doodslag een socialist is, want had hij niet zijn “kameraden” opgebeld? Haha. Emmeke S. reageerde ook op het Facebookbericht van Olaf Evrard: “Alweer een drama met dank aan de regering om ons land zo aantrekkelijk mogelijk te maken, het crapuul te belonen met leeflonen, onverdiende sociale voordelen, totaal ridicuul terugkeerbeleid, massale regularisaties, snel- (sorry… onmiddellijk-) belg wet, enz., enz.”

 

Omwille van de leesbaarheid hebben we overigens elke keer dat Emmeke S. een woord volledig in hoofdletters schreef, het woord toch maar gewoon geschreven. Ook overtuigd van haar eigen gelijk is Ille K. (in reactie op het Facebookbericht van Tanguy Veys): “Aan de vorm van agressie te zien, lijkt het een klop van een Marokkaan want die kunnen een mens met één klop doodslaan! Wetenschappers hebben in Amerika het ‘vechtersgen’ ontdekt na onderzoek bij moordenaars. (…) Ik ben dus zeer nieuwsgierig als de wetenschap met het vechtersgen in het DNA van de meeste Marokkaanse mannen naar boven komt. Want, tja, dan (…) zijn ze net zoals pedofielen en moordenaars met een vechtersgen niet te veranderen en moet de maatschappij tegen hen beschermd worden.”

 

Bij de door VB-personeelsleden en -sympathisanten bevolkte redactie van RechtsActueel is het al niet anders. “De mist die gespoten wordt over de etnische achtergrond van de dader kan eerstdaags alweer rood-groene mediamisleiding blijken. Er wordt immers beweerd dat het om een ‘belg’ gaat, maar zijn voornaam wordt angstvallig verzwegen – wat erop kan wijzen dat het geen ‘Piet’ of ‘Jan’ is.” Meteen krijgen we ook een opsomming van Vlamingen die “door agressie van enkele allochtonen” om het leven kwamen: Guido De Moor (zes jaar geleden, nvdr.), Patrick Mombaerts (veertien jaar geleden, nvdr.), Ludo Hannes (eenentwintig jaar geleden, nvdr.). De dodelijke slachtoffers van Hans Van Themsche bijvoorbeeld, Luna Drowart en Oulematou Niangadou, worden niet vermeld. Die passen natuurlijk niet in het lijstje.

 

In La Libre Belgique werd gisteren als eerste de identiteit van de vermoedelijke dader bekendgemaakt. Zijn voornaam is dezelfde als die van de voorzitter van de Open VLD, maar dan op zijn Frans geschreven. Zijn familienaam is dezelfde als die van één van de stichters van de Volksunie. Meer Belg kan je niet zijn, maar intussen werd in VB-kringen een verlengd weekend lang gespeculeerd over de vreemde afkomst van de dader. Terwijl de enige echte vraag is: hoe ontspoort een samenleving in zoveel agressie? Want dit is natuurlijk niet het eerste geval van verbale en fysieke agressie. En wat wordt ertegen ondernomen?

 

Toen ACOD-Spoor het idee lanceerde om tijdens de begrafenis van de overleden Brusselse MIVB-controleur één uur te staken, als bezinningsmoment over het agressief gedrag in onze samenleving, was Stijn C., gewezen VB-personeelslid en beheerder van café De Leeuw van Vlaanderen, De Beest, er als de kippen bij om te klagen over… de vakbonden die de reizigers gijzelen. Moet het leven dan maar zijn gewone gang verder gaan? Voor ons mag het hele land tijdens de begrafenis van Iliaz Tahiraj één uur plat gaan, want agressie beperkt zich niet tot het openbaar vervoer en zal nooit te beheersen zijn met enkel politieke, politionele en justitiële maatregelen. Er is ook bezinning nodig. De tragische dood het voorbije weekend en de eerste reacties daarop kunnen daarvoor een 'goede' aanzet zijn. 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brussel, criminaliteit, veys, rechtsactueel |  Facebook | | |  Print

09-04-12

VLAAMS BEWEGEN IN ANTWERPEN

Paasmaandag is op vele plaatsen de start van het nieuwe toeristisch seizoen. Daarom blijft deze blog vandaag even stilstaan bij het boek Vlaams Bewegen in Antwerpen (foto 1) dat met een historiek en vijf cultuurhistorische wandelingen de lezer gidst langs zowat alle plaatsen en figuren die verbonden zijn met de Vlaamse Beweging in Antwerpen. Het boek is uitgegeven door de met het VB verbonden Uitgeverij Egmont.

 

Auteur is Jan Huijbrechts, voormalig voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren, VB-personeelslid en -provincieraadslid. Alleen… wordt dit niet vermeld in het boek terwijl het opgegroeid zijn in het Vlaams Blok/Belang onmiskenbaar zijn weerslag heeft op de inhoud van het boek. Ten goede en ten kwade. Het voorwoord bij het boek is van Filip Dewinter. Geen Sinjoor maar, en daar zwijgt Dewinter over, een Bruggeling die naar Antwerpen is geëmigreerd. Antwerpen is al eeuwen een stad die openstaat voor iedereen, dus ook voor Filip Dewinter, maar als het aan Filip Dewinter ligt komt daar een einde aan. Antwerpen is niet van iedereen! is de titel Dewinters voorwoord bij het boek van Jan Huijbrechts. Als uitnodiging voor niet-Antwerpenaren om kennis te maken met Antwerpen kan dat tellen. Voor het overige is het boek uitgegeven zoals het hoort: met voetnoten die beneden de bladzijde staan en je niet telkens weer achteraan het boek moet opzoeken, met een personen-, zaken- en plaatsnamenregister, en een uitneembare kaart van Antwerpen met daarop de route van de vijf wandelingen die becommentarieerd worden.

 

Een eerste wandeling vertrekt aan de Scheldekaaien, aan Het Steen, en gaat dan de binnenstad in tot bijna aan de Frankrijklei. Een tweede wandeling vertrekt aan de Groenplaats en gaat dan de ‘Parochie van Miserie’ en het ‘Quartier Latin’ in. Een derde wandeling vertrekt aan het Centraal Station en heeft het Sint-Jansplein als verste punt. Een vierde wandeling gaat de oude havenbuurt in, de vijfde wandeling is verderaf van het stadscentrum gesitueerd (Markgravelei – Belgiëlei). Zowat overal kom je plaatsen tegen die iets te maken hebben met Hendrik Conscience, tot en met het danscafé in de Kloosterstraat waar de ouders van Hendrik Conscience elkaar voor het eerst zouden gezien hebben. Een tweede vaak opduikende figuur is de tot tweemaal toe voor collaboratie ter dood veroordeelde August Borms. Opvallend is hoe vaak de Vlaamse Beweging verbonden is met de collaboratie met de nazi’s. Dat de auteur positief denkt over het Vlaams Blok/Belang zal niemand verbazen die zijn niet-schrijversactiviteiten kent.

 

De historische inleiding wordt beëindigd met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 toen “het Vlaams Blok (…) haar beste Antwerpse electorale resultaat ooit (wist) neer te zetten”. Dat diezelfde gemeenteraadsverkiezingen de grootste psychologische klap voor Dewinter bezorgden, en het begin van de achteruitgang van zijn partij was, verzwijgt Jan Huijbrechts. Overigens was het Vlaams Blok in 2006 al twee jaar van naam veranderd in Vlaams Belang, maar we begrijpen dat sommigen nog altijd over “Vlaams Blok” spreken. Hilarisch zijn ook de eerste twee foto’s bij de wandelingen. Op blz. 52 vinden we naast elkaar geplaatst: een foto van paus Johannes Paulus II op de Antwerpse Suikerrui in 1985, en een foto van Filip Dewinter bovenop een politiecamionette (foto 2) op diezelfde Suikerrui in 1990. De volgende foto is de Antwerpse Grote Markt als toneelplaats voor een vaandeluitreiking naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van de VMO in 1968.

 

Over de tot in het buitenland bekende kroeg De Leeuw van Vlaanderen, De Beest, komen we niet meer te weten dan dat de kroeg in 1957 voor het eerst geopend is door een Oostfronter. Dat vlak ernaast de allereerste vestiging was van Antwerpens beste boekhandel De Groene Waterman wordt niet vermeld. Het winkeltje van Wim Verreycken met Germaanse en Keltische spullen in de Korte Nieuwstraat komt wél aan bod. De auteur staat ook stil bij beruchte café’s zoals het Rubenshof aan de Groenplaats en het voormalige Scheldehof aan de Oude Koornmarkt. De dierentuin waar van collaboratie verdachten opgesloten werden in de leeuwenkooien; de Osystraat waar het Verdinaso kantoor hield; de Frankrijklei met ‘De Malpertuus’ waar het VNV-secretariaat was en de Bristol waar de Vlaams Nationale Partij (VNP) van Karel Dillen boven het doopvont werd gehouden.

 

Aan de Godefriduskaai is VB-oprichter Karel Dillen geboren; aan de Jordaenskaai was de boekhandel van Bert Van Boghout gevestigd – vrijwilliger voor de Waffen SS en drijvende kracht achter het Were Di-blad Dietsland-Europa. In dezelfde buurt, met name aan de Sint-Aldegondiskaai, had Siegfried Verbeke ook een pand, maar daar rept Jan Huijbrechts niet over alhoewel Siegfried Verbeke banden had met het Vlaams Blok en de VMO én Vlaanderens bekendste revisionist is. Wel herinnert Huijbrechts aan de Mechelsesteenweg waar incidentrijke manifestaties plaatsvonden tegen Franse preken in de Heilige Geestkerk en tegen de oprichting in 1949 van de Volksunie (toen nog een echt ‘zwarte’ partij). Met Jan Huijbrechts gaan we ook naar de Isabellalei waar het Antwerpse wervingssecretariaat van de Waffen SS was gevestigd. Vlaams Bewegen in Antwerpen is meteen ook een verhaal over de minst fraaie bladzijden uit de Vlaamse geschiedenis.

 

Vlaams Bewegen in Antwerpen kost 15 euro. Alhoewel pas in december vorig jaar verschenen, vonden en kochten wij het boek in een tweedehandszaak. Voor een antifascistische stadswandeling in Antwerpen: klik hier.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, antwerpen |  Facebook | | |  Print

08-04-12

PASEN

Wij zijn vandaag paaseieren gaan rapen.

 

Morgen zijn we hier terug met een artikel waarin zowel het geboortehuis van Karel Dillen als het wervingssecretariaat van de Waffen SS in Antwerpen figureren, en we langs nog andere huizen passeren die verbonden zijn met de geschiedenis van de Vlaamse Beweging en – ô toeval – de collaboratie met de nazi’s.

 

Intussen betuigen wij ons diep medeleven met het Brussels tram- en buspersoneel. 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print