31-05-12

N-VA OF VB, WIE IS MEE ?

Vijf weken nadat de N-VA haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen bekend maakte, heeft het VB voorbije zaterdag ook haar programma bekend gemaakt. Soms is het misschien niet echt duidelijk of een voorstel van de N-VA dan wel van het VB komt. Doe de test en stuur ons je mening met de ‘Contacteer me’-knop rechtsboven deze blog (1 is een voorstel van…, 2 is…, enz.). We hebben vijf keer uit het N-VA-programma geciteerd, en vijf keer uit het VB-programma. Al te gelijklopende voorstellen – beide partijen wensen de opwaardering van de Antwerpse gildenfeesten, bijvoorbeeld – hebben we geweerd. Wat we ook niet opgenomen hebben, bijvoorbeeld: "De stad waakt erover dat iedereen gerespecteerd wordt in zijn eigenheid, met het Verdrag van de Rechten van de Mens als uitgangspunt." Dat is te duidelijk van welke partij dit niet afkomstig is.

 

1. “De Antwerpenaar moet opnieuw het gevoel krijgen dat het zinvol is om aangifte van een misdrijf te doen of om samen te werken met de politie. Daarom moet de klantvriendelijkheid en de aanspreekbaarheid van de politie verbeteren.”

 

2. “In het kader van het project X-Stra! huis-aan-huisbezoeken is het dan ook niet meer dan logisch dat het stadsbestuur binnen deze actie illegalen actief zal opsporen. (…) Indien men voldoet aan de voorwaarden voor wettig verblijf moet dit geregeld worden. Zoniet moet men uitgewezen en, indien nodig, gerepatrieerd worden.”

 

3. “De X-stra controles zijn in feite al verdoken sociale controles door ambtenaren hoewel ze oorspronkelijk anders bedoeld waren, namelijk om illegalen op te sporen. Vanaf nu herdopen we X-stra tot A-stra: Armoede straat per straat aanpakken.”

 

4. “De hondenbrigade wordt heropgericht. De zichtbaarheid van de politie wordt verhoogd door het inzetten van politiepatrouilles te paard in risicowijken.”

 

5. Over de vereniging ‘Kruis en beeld’: “Deze vereniging houdt zich al jaren bezig met het restaureren en herplaatsen van Mariabeelden in de stad. De tientallen Mariabeelden in Antwerpen zijn een prachtig en vrij uniek patrimonium. … wil er dan ook alles aan doen om zoveel mogelijk Mariabeelden van de ondergang te redden.”

 

6. “Met meer dan 10 % sociale woningen voldoet Antwerpen ruimschoots aan haar verplichtingen in het kader van het Grond- en Pandenbeleid. Een aangroei van het aantal sociale woningen is dan ook niet aan de orde.”

 

7. “In het kader van GAS-boetes moeten districten een grotere rol kunnen spelen. Districten moeten de mogelijkheid hebben om een LAST (een Lokale Administratieve SancTie) op hun grondgebied uit te vaardigen tot een bedrag van 50 euro.”

 

8. “In 2018 zal het 500 jaar geleden zijn dat het eerste Nederlandse volksboek Uilenspiegel in Antwerpen verscheen. Alleen dat feit heeft van Antwerpen een Uilenspiegelstad gemaakt. (…) Genoeg om er een speciaal Uilenspiegeljaar aan te wijden.”

 

9. In het hoofdstuk ‘De burger participeert’ (!): “Om deze reden worden er ook geen referenda gehouden. Politici moeten de moed hebben om zelf de knopen door te hakken in plaats van ze door te schuiven naar de burger.”

 

10. “We verwachten dat nieuwe Antwerpenaren de inspanning leveren om resultaten te bereiken in de kennis van het Nederlands en het kennen en respecteren van onze omgangsvormen en cultuur. (…) Indien men moedwillig weigert zich in te spannen om dit resultaat te halen, moet dit gesanctioneerd worden. Mogelijke instrumenten daarbij zijn het intrekken van sociale voordelen of geldboetes, en ultiem het weigeren van een verblijfsvergunning.”

 

We zijn benieuwd naar de ingestuurde antwoorden. Volgende week maandag publiceren we de juiste antwoorden. Later gaan we dieper in op de programma's van het VB- en de N-VA-Antwerpen, want voor het samenstellen van ons kwisje hebben we natuurlijk enkel een paar krenten uit hun deeg geplukt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, vb, n-va, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.