30-06-12

VB-AS IN ZAK EN AS

In het Limburgse As, vlakbij Genk, zal er geen VB-lijst meer opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Minstens sinds maart vorig jaar is men op de sukkel bij het Vlaams Belang in As.

 

In maart vorig jaar nam Leo De Graeve om gezondheidsredenen ontslag als gemeenteraadslid. In 2006 was hij nog lijsttrekker van het Vlaams Belang in As. De lijst van opvolgers werd uitgeput, maar niemand wilde in de gemeenteraad zetelen. Laat staan voor het Vlaams Belang. Het Vlaams Belang heeft in As, in 2006 goed voor 12,2 % van de stemmen, nog een tweede gemeenteraadslid: Marleen Croes. Maar die is sinds mensenheugenis niet meer opgedaagd in de gemeenteraad van As. Marleen Croes staat op de website van het Vlaams Belang voor de regio Midden-Limburg anders nog wel vermeld als voorzitter van het VB-As.

 

Theo Boosten (foto), regiosecretaris van het Vlaams Belang in Limburg, bevestigde intussen aan Het Belang van Limburg dat er in As in oktober geen lijst meer van het Vlaams Belang zal opkomen. De enige logische conclusie. Theo Boosten: "We willen niet in dezelfde miserie zitten als deze legislatuur. (…) Het is trouwens een algemene trend om in kleine gemeentes met een beperkt aantal mensen niet op te komen. We vinden het niet opportuun om dat te doen in dit dipje dat onze partij kent.” Theo Boosten is een optimist. “Dit dipje dat onze partij kent.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: as, limburg, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

HET VLAAMS BELANG BALEN BAALT VAN HET VLAAMS BELANG

De woordspelingen zijn tegenwoordig voor de hand liggend: ‘VB-As in zak en as’, ‘Vlaams Belang Balen baalt van Vlaams Belang’… Maar het is nu eenmaal zo.

 

De bestuursleden van het Vlaams Belang in Balen, in de Antwerpse Kempen, hebben collectief hun ontslag ingediend bij het Vlaams Belang. Ze richten de partij ‘Beter Balen’ op en trekken daarmee naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Zes jaar geleden behaalde het Vlaams Belang in Balen nog 19,7 % van de stemmen, waarmee het vijf gemeenteraadsleden, twee OCMW-raadsleden en een vertegenwoordiger in de politieraad verkreeg. Volgens Gazet van Antwerpen nam het bestuur van het Vlaams Belang Balen gezamenlijk ontslag na meerdere principiële en structurele meningsverschillen met de top van de partij.

 

“Zowel Theo Coudyzer, Tim Wils, Jessica Lievens, Jozef Mondelaers, Kris De Wandeleer als ikzelf zullen nu verder zetelen als onafhankelijken”, zegt Jan Claessens (foto), voormalig voorzitter van het Vlaams Belang Balen, gemeenteraadslid en ook provincieraadslid. Of het Vlaams Belang in oktober nog opkomt in Balen weet Jan Claessens niet. In Balen woont nochtans ook Bert Deckers, VB-personeelslid en -provincieraadslid, bij gratie van Filip Dewinter eerste medewerker van de website RechtsActueel. Bert Deckers haalde de cover van P-Magazine nadat een Vlaams-Koreaanse onthaalmoeder in Balen niet langer zijn zoontje wilde opvangen.

 

‘Beter Balen’ vreest wel in de klappen te delen van het negatieve nationale imago van het Vlaams Belang. Voor oktober mikt ‘Beter Balen’ op (nog slechts) twee à drie zetels. Er lopen intussen ook gesprekken voor een mogelijke samenwerking met de plaatselijke N-VA en Open VLD.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, balen, provincie antwerpen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

29-06-12

VB BENADEELT KATHOLIEKEN TEN VOORDELE VAN MOSLIMS

Veiligheid. Het is het eerste, het tweede en het derde actiepunt uit het programma van het Vlaams Belang dezer dagen. En dan gaat het om alle soorten veiligheid: de fysieke veiligheid, de ‘identitaire’ veiligheid, de sociale veiligheid… En ook de brandveiligheid. Toch in de moskeeën.

 

Over een vorig jaar in het Knikkerstraatje in Zelzate geopende moskee lezen we op de website van het Vlaams Belang in de regio: “Blijkbaar is de veiligheid van die vele bezoekers én van de bewoners van het smalle Knikkerstraatje met zijn kleine huisjes totaal niet van belang. Want er blijkt niet eens een brandweerinspectieverslag te zijn, laat staan een goedkeuring van de brandveiligheid. Nochtans zou de menselijke en materiële schade wellicht niet te overzien zijn indien er brand uitbreekt in de moskee. Zo is er de aanwezigheid van vloerbekleding in de twee gebedsruimtes voor mannen en vrouwen. Bovendien blijkt het gebouw, waarin ook een keuken is ingericht, niet over de benodigde nooduitgang te beschikken. De enige in- en uitgang situeert zich aan de straatkant. Over de aanwezigheid van brandblussers en ander brandwerend materiaal is niets bekend. Met andere woorden: als er brand uitbreekt tijdens een gebedsdienst, dan zit het gros van de aanwezigen wellicht als ratten in de val.

 

(…) De openbare veiligheid is duidelijk in het gedrang. (…) Ondertussen gaan de moslims ongestoord hun gang in de Knikkerstraat, zonder verontrust te worden over dure en dus vervelende wettelijke verplichtingen zoals brandveiligheidsmaatregelen. Gealarmeerd door verontruste omwonenden polste het Vlaams Belang Zelzate in mei bij de burgemeester naar het brandweerverslag. Maar ettelijke vriendelijke herinneringen en vier maanden later is er nog stééds geen brandweerverslag… Burgemeester De Vilder scoort bij de moslimgemeenschap ongetwijfeld extra stemmetjes met zijn gedoogbeleid. Dat hij daarmee onnodige risico’s neemt en het algemeen belang op de helling zet, blijkt van geen tel. De ongeruste bewoners van de Knikkerstraat zullen gegarandeerd twee keer nadenken de volgende keer dat ze hun stem uitbrengen. Waarmee weer eens bewezen is dat het socialisme de gezondheid ernstige schade kan toebrengen…”

 

Ook in Antwerpen is de bekommernis om de brandveiligheid in moskeeën hoog. VB-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer in een vraag aan de bevoegde schepen: “Hoe kan het dat moskeeën waarvan bijna een jaar geleden werd vastgesteld dat zij niet in orde zijn met de brandveiligheid – met name El Mohsinien en Imam Buhari – nu nog steeds niet in orde zijn met de brandveiligheid? Hoe kan het dat de stad al die tijd heeft toegelaten dat deze moskeeën wekelijks vele honderden mensen ontvingen (Imam Buhari ontvangt voor het vrijdagsgebed wekelijks 1.200 personen, El Mohsinien 300 personen), terwijl ze brandonveilig waren?”

 

De stad Antwerpen is enige tijd geleden begonnen aan een inspectie van alle gebedshuizen, en de resultaten ervan stonden deze week in een klein artikeltje in Gazet van Antwerpen. Van de 304 levensbeschouwelijke gebouwen zijn er tot nu toe 167 gecontroleerd. Alle gebouwen van de orthodoxen voldoen aan de voorschriften. Van de 11 boeddhistische en hindoeïstische tempels in Antwerpen is de helft in orde. Van de 43 Antwerpse moskeeën (dat zijn ze dus allen, nvdr.) is de helft in orde met de brandveiligheid en de bouwcode.  Van de 27 protestantse en evangelische kerken is 1 op 3 veilig. Van de 75 rooms-katholieke kerken is slechts één in orde met de brandveiligheid en de bouwcode. Een klein kerkje in Deurne. Het probleem van de brandonveiligheid is dus vele malen groter in de rooms-katholieke kerken dan in de moskeeën. Maar daar hoor je het Vlaams Belang niet over jammeren.

 

Er zijn – excusez le mot, godverdomme – meer kiezers van het Vlaams Belang in de rooms-katholieke kerken dan in de moskeeën die gevaar lopen. Waar blijven de Philippe Van der Sande’s en Tanguy Veys’en  om Filip Dewinter (foto) terecht te wijzen dat hij niets onderneemt over de brandonveiligheid voor de katholieke kerkgangers, en altijd maar bekommerd is om de moslims?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, antwerpen |  Facebook | | |  Print

28-06-12

HOORZITTING OVER VERBIEDEN EXTREMISTISCHE ORGANISATIES

Als we de signalen uit de wandelgangen van de Wetstraat juist interpreteren komt er na het tumult rond Sharia4Belgium in Brussel geen nieuwe wetgeving die toelaat organisaties te verbieden, maar komen er misschien wel aanpassingen aan de bestaande wetgeving en de uitvoering ervan. Een verbod is alleszins niet voldoende om het probleem aan te pakken. In de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers vond gisteren een eerste hoorzitting plaats nadat het wetsvoorstel van Peter Vanvelthoven (SP.A) om organisaties als Blood and Honour te verbieden uit de schuif was gehaald om toe te passen op Sharia4Belgium.

 

’s Morgens hadden Patrick Dewael en Bart Somers (Open VLD) hun mening al gegeven in een opiniebijdrage in De Morgen. Patrick Dewael, in die periode minister van Binnenlandse Zaken, stelde  in 2008 dat parlementair initiatief nodig was om organisaties als Blood and Honour Vlaanderen – die toen regelmatig neonaziconcerten en Hitler- en SS-huldigingen inrichtte – te kunnen aanpakken. Enerzijds blij dat men neonazistische organisaties wilde aanpakken, bekritiseerden wij anderzijds Patrick Dewael omdat zijn voorgangers  als minister van Binnenlandse Zaken wél stokken in de wielen staken voor de SS-huldigingen die vanuit kringen rond het Vlaams Blok georganiseerd werden aan het militair kerkhof van Lommel. Met Bert Eriksson, en Filip Dewinter en Gerolf Annemans. De wetsvoorstellen die na de oproep van Dewael geformuleerd werden (Koen T’Seyen, Peter Vanvelthoven…) bleken zo vaag te zijn dat er zelfs de katholieke kerk mee kon verboden worden. Veel te ruim geformuleerde voorstellen dus. Zodra politiek, politie en parket hun zelfverklaarde onmacht uiteindelijk aflegden, konden Blood and Honour-organisatoren opgepakt en veroordeeld worden. Blood and Honour Vlaanderen is nu nog slechts een schim van wat het vijf jaar geleden was.

 

Het ‘voortschrijdend inzicht’ heeft Patrick Dewael intussen geleerd dat het verbieden van organisaties een zwaktebod is, en beter de bestaande wetgeving kan aangewend worden om bepaalde organisaties aan te pakken – tenminste wanneer de, aan de leiders van de geviseerde organisaties opgelegde, straffen uitgevoerd worden. Voor de hoorzitting gisteren waren vier politiechefs opgetrommeld: Alain Winants, chef-Staatsveiligheid; Claude Fontaine, één van de chefs federale politie; Olivier Libois, chef-bestuurlijke politie; en Gunther Ceuppens, chef-beleid integrale veiligheid. Parlementsleden uit zowat alle partijen vroegen of een verbod op organisaties als Sharia4Belgium zou helpen in de strijd tegen radicalisering. De politiechefs spraken zich er in meerderheid niet over uit: het zou wel een sterk signaal zijn, maar daarmee is het probleem niet opgelost (organisaties nemen nieuwe namen aan, een verbod werkt soms verdere radicalisering in de hand en/of zorgt voor extra aantrekkingskracht…). Wat zal de reactie zijn van de publieke opinie en van rechtsextremistische groeperingen als na het met veel bravoure opgelegde verbod blijkt dat het probleem blijft voort etteren? Een eventueel verbod moet alleszins gekoppeld worden aan het individueel aanpakken van de leiders en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering.

 

Een gedeelde bekommernis van de parlementsleden en politiechefs is het aanpakken van de financiële middelen waarover de geviseerde organisaties beschikken, maar iedereen scheen uit het oog te verliezen dat de filmpjes waarmee Fouad Belkacem zijn hatelijke boodschappen op het internet verspreidt maar weinig geld kosten. Alain Winants, chef-Staatsveiligheid, noemde het salafisme de grootste bedreiging van onze democratische rechtsorde, maar dat is geen organisatie maar een stroming en daarom moeilijker aan te pakken. Olivier Libois, chef-bestuurlijke politie, pleitte ervoor dat als er nieuwe wetgeving zou komen, deze ook uitvoerbaar zou zijn. Volgens hem is er een probleem met de uitvoering van artikel 44 van de politiewet over de informatievergaring door politiemensen. Alain Winants betreurde bij herhaling dat de BIM-wetgeving, die bijzondere opsporingsmethoden toelaat, niet mag toegepast worden voor extremistische organisaties. De aanwezige parlementsleden spraken zich er niet over uit, maar het bleef wel tussen hun twee oren hangen.

 

Vrijdag wordt de hoorzitting verder gezet met in de voormiddag juristen en professoren, en in de namiddag onder andere het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding als spreker. Foto: De parlementscommissie Binnenlandse Zaken gisteren, met als voorzitter Siegfried Bracke en in blauw ruitjeshemd Peter Vanvelthoven.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetgeving, actie |  Facebook | | |  Print

27-06-12

N-SA: “IN FEITE ZIJN WIJ NOG VEEL TE ZACHT IN HET PUBLIEK”

Bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) spatten tegenwoordig de scheldwoorden van het beeldscherm. Omdat wij niet bericht hebben over een solidariteitsactie van het N-SA met de voor een racistisch artikel veroordeelde Frans Wymeersch, VB-gemeenteraadslid in Sint-Niklaas, schreef N-SA-opperhoofd Eddy Hermy maandag: “Opvallend ook hoe het AFF zweeg over de actie alsof ze een hete peper in haar kont had steken. En zo hebben de top van het VB, de medewerkers van Rechts Actueel en het AFF toch nog een gemeenschappelijk belang gevonden. Zwijg het N-SA dood.” Het idee van een gemeenschappelijk front VB-RechtsActueel-AFF, veel gekker kan het niet. En hoe het voelt met “een hete peper” in ons “kont” rond te lopen? We weten het niet. Misschien weet Eddy Hermy het?

 

Aan de communicatie van het N-SA wordt evenwel geschaafd, en reeds volgende week zondag (foto). Of de communicatie zal verbeteren, is af te wachten. De aankondiging doet het ergste vermoeden: “Wij horen over een gebrek aan debat. Wanneer er dan debat is, dan gaat het om grote namen op de affiche te krijgen, ongeacht de inhoud. En zelfs als er wat inhoud is, waarom reageert niemand dan om wat polemiek te starten? Vlaamse mentaliteit? In de eerste plaats is dit natuurlijk een gebrek aan revolutionaire inhoud. Noem het ideologie, wat wij (als enige) doen is structureel onderbouwde systeemkritiek leveren. Dat is ondertussen wel geweten. Maar hoe breng je die inhoud over? Want het valt ook makkelijk te negeren. Wij moeten dan ook niet beschaamd zijn dit stilzwijgen te doorbreken, zelfs als dat ten koste gaat van de komedie die ja-knikkers opvoeren omdat nietszeggende prestigeprojecten (debatten, colloquia, seminaries, congressen...) enkele politieke en journalistieke bonzen kunnen opvoeren. Het moet op die manier ook niet verbazen dat er in eigen kringen geen kopstukken meer opstaan.

Daarom moet er ook gewerkt worden aan revolutionaire assertiviteit. Wij worden door tegenstanders en salonrevolutionairen gezien als brutaal en zelfs agressief, maar in feite wij nog veel te zacht in het publiek. Daarom organiseert het N-SA voortaan assertiviteitstraining om te werken aan het overbrengen van de boodschap. Zij die de boodschap dus zo onderhand wel kennen, maar moeite hebben met deze op een overtuigende wijze te laten weerklinken, zijn welkom op de eerste assertiviteitstraining op zondag 8 juli 2012 om 13u in Gent. Gezien deze training een individuele aanpak vraagt, is deze training uitsluitend op inschrijving.” Wij hebben ons alvast ingeschreven om te leren hoe het niet moet.

 

Het is niet bekend of Eddy Hermy – die beweert goede contacten te onderhouden met de Griekse neonnazi’s van Chrysi Avgi / Gouden Dageraad – Ilias Kasidiaris heeft kunnen strikken voor het geven van de assertiviteitstraining. Kasidiaris slaagde er anders wel in om met slechts een paar klappen ineens wereldwijd bekend te worden. Van de voormalige Blood and Honour’ers die nu bij het N-SA actief zijn, kunnen we natuurlijk ook leren hoe het niet moet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, blood and honour |  Facebook | | |  Print

26-06-12

ANTWERPEN, DRIEMAAL ANDERS (1)

Zaterdag 23 juni 2012, in de voormiddag.

 

Filip Dewinter twittert elke keer als hij in ‘de bladen’ staat. Vorige week nog: dochter Veroniek samen met papa in Dag Allemaal, over examenstress. En een beetje over politiek. De jongste dochter van Filip Dewinter in Dag Allemaal: “Een job in de politiek is eerder mijn plan B.” Een paar dagen eerder: Filip Dewinter en Geert Wilders in een strip in Story. Dewinter daarbij in een Hitlerjugend-uniformpje. Voorbije woensdag stond Dewinter in Knack. In een cartoon van Gal (foto 1). In het bovenschrift lezen we: “In een school in Schoten, tijdens een halal-barbecue-etentje belaagt Vlaams Belang BSO-kinderen met een Zwanworstje.”, en daaronder Filip Dewinter die zijn Zwanworstje toont.

 

Zaterdagochtend, aan de koffie bij hem thuis in Ekeren, zag Dewinter dat die cartoon door De Standaard is uitgeroepen tot ‘Cartoon van de week’. Reactie van Dewinter op Twitter: “Voila, zo doorbreken we de mediaboycot”. Het klinkt alsof Walter Capiau vorige dinsdag met zijn bekentenis in Dag Allemaal (foto 2) dacht: “Zo kom ik eindelijk nog eens in de boekskes.” Hoe diep is men gevallen als men de Zwanworstjes-actie een goed middel vindt om de media te halen?

00:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, dewinter, schoten |  Facebook | | |  Print

ANTWERPEN, DRIEMAAL ANDERS (2)

De Wever, N-VA, Borgerhout, provincie AntwerpenDe Wever, N-VA, Borgerhout, provincie AntwerpenZaterdag 23 juni 2012, in de namiddag.

 

Borgerhout is even Borgerio. Over de Turnhoutsebaan zullen schaars geklede dames de samba dansend paraderen. Aan ‘De Reuzenpoort’ staat de Babbelbank waarop mensen kunnen zitten naast Bart De Wever, en een praatje kunnen slaan met De Grote Leider. Alleen… op het afgesproken uur is De Grote Leider er niet. Een kwartier later blijkt waarom. Een delegatie van een vijftiental N-VA’ers (Bart De Wever, Liesbeth Homans, Koen Kennis, Luk Lemmens…) is als een reclamestoet de Borgerio-optocht vooraf gegaan. Ballonnen uitdelend. Ballonnen, het doet het altijd goed bij kinderen. Alhoewel N-VA-lijstduwer Chris Morel in een interview in De Standaard zaterdagochtend liet noteren dat vrouwen met een hoofddoek niet helemaal geïntegreerd zijn, krijgen vrouwen met een hoofddoek van Bart De Wever evengoed een ballon voor aan hun kinderkoets. Je weet nooit of het geen stem oplevert. 

 

Een uurtje later wordt de Turnhoutsebaan in omgekeerde richting gedaan. Bart De Wever vraagt nog een ballon, houdt hem even bij (foto’s 1 en 2, waarbij het gezicht van De Vermagerde Grote Leider verdwijnt achter de ballon), om dan ook die ballon weg te geven. Lijsttrekker voor de N-VA in Borgerhout is Alain Herremans (49 j.), de voorzitter van de handelaarsvereniging van de Turnhoutsebaan. Tweede op de lijst is Sadia Choukri (31 j.), communicatie-medewerkster op het kabinet van Vlaams minister Geert Bourgeois.  Is het toeval of zit er berekening achter dat ze nog maar pas naar Borgerhout verhuisd is? Je hoeft het niet met hen eens te zijn, ze zijn alleszins betere troeven als waarmee het Vlaams Belang in dit voor haar historisch district mee afkomt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, n-va, borgerhout |  Facebook | | |  Print

ANTWERPEN, DRIEMAAL ANDERS (3)

Borgerio.JPGThe party is here.JPGZaterdag 23 juni 2012, in de late namiddag.

 

Op Borgerio gaat het feest verder. De Propere Fanfare van De Vieze Gasten speelt nog een paar deuntjes. Marokkaanse handelaars aan de Turnhoutsebaan hebben volop worstjes in aanbieding om te barbecueën (foto 1). Of die worstjes halal zijn of niet staat er niet bij. Verderop in Antwerpen is er nog een festival waar strips en rockmuziek worden aangeboden, maar waar maar weinig volk voor opdaagt. De 'Ramblas' aan het Klapdorp heeft meer succes. Aan de Begijnenvest, recht tegenover de Antifa-brick, loopt een kinderverjaardagsfeestje bij een Afrikaans gezin ten einde. Een moeder komt haar dochtertje ophalen. Het kind komt buiten met een kroontje op. Niet alleen de jarige kreeg een kroontje, voor iedereen was het feest (foto 2).  

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, actie |  Facebook | | |  Print

25-06-12

FRANKRIJK. 'LE CHANT DES PARTISANS': NIET TE VAAK MEER

Een week geleden werd Frankrijk wakker met na een socialistische president nu ook een socialistische meerderheid in het Franse parlement. Marine Le Pen geraakte net niet verkozen spijts ze elke dag een forum kreeg bij meerdere televisiezenders, alleen vergelijkbaar met wat Bart De Wever in Vlaanderen krijgt. Extreemrechts vaardigt wel drie mensen af naar het Franse parlement. Een merkwaardig trio.

 

De 22-jarige Marion Maréchal-Le Pen (foto 1) haalde al uitgebreid de Vlaamse media. Ze is één van de negen kleinkinderen van Jean-Marie Le Pen. Moeder Yann Le Pen is de tweede van de drie dochters van Jean-Marie Le Pen. De jongste dochter is Marine Le Pen. De oudste dochter is Marie-Caroline die in de jaren negentig Bruno Mégret volgde in zijn poging Jean-Marie Le Pen weg te krijgen aan het hoofd van het Front national (FN), en daarna maar een eigen partij stichtte. Marion Maréchal-Le Pen kreeg de FN-ideologie met de paplepel ingegoten. Niet alleen is er haar grootvader en moeder, haar vader – Samuel Maréchal – was jarenlang actief binnen het FN.

 

Marion Maréchal-Le Pen studeert rechten in Parijs, woont in het nabijgelegen Saint-Cloud en trok pas een tweetal maanden geleden voor het eerst naar het zuidelijke Carpentras om er campagne te voeren. Twee jaar geleden stond ze voor het eerst op een FN-lijst. Bij de regionale verkiezingen in Ile-de-France, de regio rond Parijs. Toch wou ze niet verkozen worden. “Ik studeer niet om me vervolgens op te sluiten in een politiek carcan. En ik wil een beroep dat me niet van de realiteit loskoppelt”, zei ze toen. Nu was haar verkiezing bijna onvermijdelijk. Ze werd als kandidaat gedropt in de derde kiesomschrijving van de Vaucluse, waar Marine Le Pen bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 22 april haar beste score behaalde.

 

Marion Maréchal-Le Pen kreeg liefst 42 % van de stemmen, ook al beperkte haar campagne zich omwille van haar studies vooral tot marktbezoeken. Dat de socialistische en klassiek-rechtse tegenkandidaten bleven deelnemen aan de tweede ronde van de parlementsverkiezingen, en hun stemmen niet verzamelden bij één van beiden, hielp Marion Maréchal-Le Pen natuurlijk ook. Voor haar tante en FN-voorzitster Marine Le Pen symboliseert Marion het ‘nieuwe FN': meer gepolijst en minder grof in de presentatie, maar ideologisch onwrikbaar op kernthema's als de verdediging van de ‘Franse identiteit' en de strijd tegen de immigratie en de globalisering.

 

Voor het eerst sinds 1997 is het FN opnieuw vertegenwoordigd in de Franse Assemblée. Marine Le Pen had vooraf gerekend op zes zetels, maar moet uiteindelijk tevreden zijn met twee zitjes. En de tweede verkozene op een FN-lijst is niet eens lid van het FN. Gilbert Collard, een grofgebekte advocaat verkozen in de Gard. Hij belooft in het Frans parlement “une mission de casse-couille démocratique”, een missie van democratische zeveraar, kwijler… Collard kreeg 42,8 % van de stemmen, met dank aan een aantal klassiek-rechtse stemmers die niet meer voor de UMP-kandidaat in de tweede stemronde stemden spijts die nog altijd kandidaat was in die tweede stemronde. Anders dan het FN is Collard tegen de doodstraf en voor de abortuswet.

 

De derde extreemrechtse verkozene is Jacques Bompard (rechts op foto 2), burgemeester van Orange, ex-FN. Met 58,7 % van de stemmen verkozen als parlementslid in de vierde kiesomschrijving van de Vaucluse. In 1986 was hij al eens verkozen als parlementslid, één van de vijfendertig FN-parlementsleden die ene keer dat de parlementsleden in Frankrijk niet verkozen werden volgens het meerderheidsstelsel. In 1995 werd Jacques Bompard één van de vier FN-burgemeesters in Zuid-Frankrijk.  In 1998 stapte Bompard vervolgens op bij het FN alhoewel hij één van de medestichters van het FN is. In 2001 en 2008 kon Bompard zijn mandaat als burgemeester van Orange telkens weer verlengen. Hij is nu voorzitter van de ‘Ligue du Sud’ en kwam bij deze parlementsverkiezingen op onder het etiket ‘Union des droites et du centre’.

 

Onder het FN heeft Bompard naar eigen zeggen “een streep getrokken”, al heeft hij geen moeite om Jean-Marie Le Pen en Marion Maréchal-Le Pen nog eens hartelijk te ontmoeten. Jacques Bompard is ieders vriend zolang ze maar rechts zijn. Zijn echtgenote Marie-Claude Bompard (links op foto 2) is burgemeester in Bollène, twintig kilometer verderop van Orange. De plaats waar de Belgische atleet Ivo Van Damme in 1976 verongelukte. Marie-Claude Bompard liet zich daar vorige maandag opmerken door Le Chant des Partisans, hét lied van de weerstand tegen de nazi’s, niet meer te laten horen op een herdenkingsplechtigheid. Toen weerstanders en communisten toch Le Chant des Partisans lieten weerklinken, werd de politie op hen afgestuurd en repten de partijgenoten van Marie-Claude Bompard zich om de Marseillaise aan te heffen.

 

Le Chant des Partisans zou wel op 26 augustus, ‘dag van de bevrijding van de stad’, gespeeld worden. Maar voor Marie-Claude Bompard moet men dus ook niet overdrijven met dat lied van de weerstand te laten horen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, internationaal, le pen, actie |  Facebook | | |  Print

24-06-12

FRANSTALIG EXTREEMRECHTS OP APEGAPEN

Extreemrechts aan de andere kant van de taalgrens is en blijft tot nader order klinisch dood. De five seconds of fame die Nation te beurt vielen naar aanleiding van haar aanwezigheid op de compleet geflopte betoging van de Part Populaire vorige zondag (foto 1) bewijst dat.

 

Na het verdwijnen van de onderscheiden Front national’s (FN) – er waren er vier in totaal – bleef het stil aan het extreemrechtse front in en voorbij Brussel. En zo werd een samenscholing van veertig Franstalige rechtsextremisten afgelopen zondag, in de marge van een andere betoging, een nieuwsfeit. Nation doet er niet echt toe, partijpolitiek gezien al helemaal niet. De ‘nationalistische actiegroep’ opereert al een dertiental jaren in iets dat minstens lijkt op volstrekte anonimiteit. Vraag is dus wat de FN-restanten doen.

 

Het FN dat voorgezeten werd door Patrick Cocriamont, ex-parlementair en gemeenteraadslid in Charleroi, is het enige dat momenteel een beetje een teken van leven geeft. Het label ‘Front National’ werd begin dit jaar noodgedwongen ingeruild voor ‘Démocratie Nationale’. FN werd dus DN. Eén letter verschil, maar voor de rest niks nieuw onder de zon. Of wat dacht u?  Momenteel probeert de partij op een aantal plaatsen voet aan de grond te krijgen om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen in oktober. Tot dusver is dat nog maar op één plaats gelukt: in Sint-Lambrechts Woluwe. De DN- ijst wordt er getrokken door ene René Vande Maele. Gemeenteraadslid in Woluwe sinds de jaren negentig, vorige keer verkozen op de lijst ‘Cap Woluwe’. DN-voorzitter Marco Santi liet aan de buitenwereld weten dat de DN-lijst in Woluwe een ‘democratisch alternatief’ vormt voor de MR en de FDF die volgens hem “steeds meer opschuiven naar links”.

 

DN zal ook (proberen) deelnemen aan de provinciale verkiezingen in Waals-Brabant en Henegouwen. De meetings daarvoor gaan door eind deze maand en begin volgende maand. Het is twijfelachtig of DN zal slagen in haar opzet. Het beperkte aantal militanten en de afwezigheid van enige naambekendheid bieden in ieder geval weinig perspectief. Dat er een lijst zal ingediend worden in Charleroi lijkt logisch. In de grootste stad van het Waalse gewest scoort extreemrechts altijd goed en Cocriamont heeft er een gemeenteraadszetel te verdedigen.

 

Een ander FN, meer bepaald de groep die geleid werd door de tandem Huygens-Sessler, heeft zich enige tijd geleden omgedoopt tot NWA (foto 2). Dat staat niet voor ‘Niggers With Attitude’, de rapgroep met dezelfde initialen uit de jaren negentig,  maar wel voor ‘Nouvelle Wallonie Alternative’. De groep wordt geleid door Philippe Duquenne, de vroegere FN-ondervoorzitter. Zowel Huyghens als Sessler zijn immers met de Noorderzon verdwenen. NWA beperkt zich vooralsnog tot het in leven houden van een schreeuwerige blog. Niets meer. Het is onduidelijk of de groep ergens zal deelnemen aan de komende stembusslag.

 

Het bescheiden ‘Wallonie d’Abord’, één van de vele FN-dissidenties, wordt in oktober waarschijnlijk de grootste uiterstrechtse partij in Wallonië. De partij geleid door Francis Detraux, in een vorig leven senator voor het FN, profileert zich al een tijdje als de ‘anti-De Wever partij’. Of dat zal volstaan om veel stemmen en verkozenen te halen is hoogst twijfelachtig. Maar allicht wordt het dus wel de grootste van de kleinsten. Alles is relatief.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: walllonië, fn |  Facebook | | |  Print

23-06-12

WIM WIENEN

Het Vlaams parlement dringt er in een resolutie op aan werk te maken van een universitaire opleiding islamitische godsdienstwetenschappen. De tekst werd dinsdag goedgekeurd in de commissie Onderwijs.

De resolutie geeft de Vlaamse regering de opdracht alle betrokkenen rond de tafel te brengen om de opleiding op de rails te zetten. Volgens Ludo Sannen (SP.A), die de resolutie samen met Ward Kennes (CD&V) en Kris Van Dijck (N-VA) indiende, is de radicalisering van een deel van de Vlaamse moslimjongeren deels toe te schrijven aan de afstand tussen imams van buitenlandse origine en de leefwereld van de Vlaamse moslimjongeren. Daarom is er nood aan een islamitische godsdienstwetenschappelijke opleiding binnen de Vlaamse universiteiten. In buurlanden als Nederland en Duitsland bestaat zo’n studie al langer. Er moet ook een centrum voor islamitische theologie komen, waar plaats is voor onderzoek, onderwijs, lezingen en studiedagen.

 

De resolutie werd vorige week nog van de agenda geduwd door VB’er Wim Wienen (foto 1), die zijn spreektijd vulde met een urenlange uiteenzetting over de geschiedenis van de islam. Dinsdag kon de tekst dan toch worden gestemd. Een urenlange uiteenzetting over de geschiedenis van de islam om een agendapunt dat toch zou goedgekeurd worden één week uit te stellen, een schriftelijke vraag stellen aan de minister voor Media waarom op de toiletdeuren van een café in de VRT-soap Thuis bordjes met ‘Hommes’ en ‘Femmes’ staan (foto 2)… Binnenkort kan het VB weer pronken met een rapport dat ze de actiefste fractie is in het Vlaams Parlement.

 

Het Antwerpse VB-parlementslid Wim Wienen is niet voor niets VB-parlementslid geworden spijts zijn laag aantal voorkeurstemmen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wienen, islam, media |  Facebook | | |  Print

22-06-12

BELFORTPLOEG BEGRAVEN

Het is gedaan met de Belfortploeg, de vijfkoppige groep Gentse VB-gemeenteraadsleden rond Francis Van den Eynde en Kristina Colen die, overhoop liggend met het nieuwe bestuur van het VB-Gent, in maart vorig jaar aankondigde een nieuwe stroming op te richten binnen het VB. De Belfortploeg neemt niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en wordt definitief begraven.


Van een nieuwe stroming binnen het VB kwam niets in huis. Wat het nieuwe aan de stroming zou zijn, was trouwens niet meteen duidelijk gezien de loopbaan van Francis Van den Eynde (Francis Van den Eynde, in het midden op de foto hiernaast).  Nog vóór de zomer werd de Belfortploeg buiten gegooid bij het VB. Er werd weliswaar een commissie bijeengeroepen die het partijbestuur moest adviseren, maar het besluit stond al op voorhand vast (1, 2, 3, 4, 5). Dat slechts tweederde van het VB-partijbestuur het advies volgde dat de Belfortploeg zichzelf moest ontbinden of anders zou ze uit het VB gezet worden, was allicht een kleinere meerderheid dan de VB-partijtop verwacht had. Uit het VB gezet volgden de pesterijen van ex-partijgenoten (Bart Debie die met een rechtszaak tegen de Belfortploeg dreigde, Tanguy Veys die mogelijke domeinnamen voor de Belfortploeg kaapte…).

 

Maar de finale klap voor de Belfortploeg kwam in april dit jaar. Kristina Colen (links op de foto) kondigde in Het Laatste Nieuws aan uit de actieve politiek te stappen... zonder dat haar kompanen van de Belfortploeg hierover vooraf geïnformeerd waren. Volgens Kristina Colen zou de Belfortploeg na de gemeenteraadsverkiezingen met één of twee verkozenen te weinig wegen op de Gentse politiek. ’s Anderendaags geraakte de échte reden bekend: Geertrui Vercaemer (19 j.) zou in oktober op de N-VA-lijst in Gent staan. En moeder Kristina Colen wilde geen campagne voeren tegen haar dochter. Hierna bleef het nog weken stil rond de Belfortploeg, vooral omdat boegbeeld Francis Van den Eynde op reis was in Azië. Vorige week spraken de Belforters elkaar voor het eerst na de exit van Colen. 

 

“De kogel is door de kerk. De Belfortploeg is begraven”, bevestigden Francis Van den Eynde en Geert De Jaeger (rechts op de foto) zaterdag in Het Nieuwsblad. “Ons mandaat in de gemeenteraad voeren we uit tot het einde van de legislatuur. Maar daarna is het definitief gedaan.” Francis Van den Eynde en Omer Denis verdwijnen voorgoed uit de politiek. Geert  De Jaeger, behalve gemeenteraadslid ook provincieraadslid, bekijkt nog of hij samen met Mireille Van Bellegem een beperkte stadslijst op het getouw kan zetten. Eén zaak weten ze zeker: “We denken er niet aan om opnieuw naar het Vlaams Belang te trekken.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, belfortploeg, van den eynde, colen |  Facebook | | |  Print

21-06-12

VOETBAL: EEN FEEST!?

Vandaag nog eens een voetbalaflevering op deze blog. Met het vervolg van ons verhaal gisteren over de voetballer-lijstduwer voor het Vlaams Belang bij de gemeenteraads- verkiezingen in Antwerpen en districtsraadsverkiezingen in Wilrijk, en helaas ook over racisme bij het Europees Kampioenschap (EK) in Polen en Oekraïne. Opnieuw.

 

De UEFA heeft een disciplinaire procedure opgestart tegen de Duitse voetbalbond naar aanleiding van het wangedrag van bepaalde Duitse supporters tijdens de EK-wedstrijd tegen Denemarken. Onder de Duitse fans bevonden zich een aantal luidruchtige zielenpoten die racistische slogans lieten horen. Bij die vrolijke gelegenheid werd er ook gewapperd met een neonazivlag, kwestie van het plaatje volledig te maken waarschijnlijk. De vlag verdween naar verluidt even vlug als ze te voorschijn werd gehaald maar was net lang genoeg zichtbaar om gespot te worden. De uitspraak en de (waarschijnlijke) strafbepaling van de UEFA volgt zaterdag.

 

Aan de Kroatische voetbalbond legde de UEFA een boete op van 80.000 euro op wegens het racistische gedrag van sommige fans tijdens de match tegen Italië in het Poolse Poznan. Er werd gezwaaid met racistische symbolen en de Italiaanse aanvaller Mario Balotelli was het mikpunt van verbaal geweld. Balotelli, zoon van Ghanese ouders, werd in de openingswedstrijd ook al met apengeluiden op de korrel genomen. Toen door een 300-tal Spaanse supporters. De leiding van de Kroatische voetbalbond is alvast niet te spreken over het idiote gedrag van haar supporters en kondigde een onderzoek aan tegen de racisten van dienst.

 

Aan een Deense voetballer werd een hogere boete opgelegd omdat hij een reclameopschrift op zijn onderbroek had getoond terwijl hij zijn doelpunt vierde in de wedstrijd tegen Portugal. Dat inspireerde de Belgische trots en kapitein van Manchester City Vincent Kompany (foto) tot het Twitter-bericht Racistische gezangen: 80.000 euro boete. Commerciële stunt: 100.000 euro boete. De UEFA zou beter de volgorde van hun prioriteiten aanpassen, niet? Vincent Kompany heeft op Twitter bijna 400.000 volgers.

 

Gisteren werd ook de Russische voetbalbond beboet voor het uiterst gewelddadige en racistische gedrag van enkele honderden fans vóór, tijdens en na de wedstrijd tegen Tsjechië. Naast het molesteren van securitymedewerkers wordt de Russische fans racisme verweten en het leuren met extreemrechtse vlaggen annex symbolen. De Russische voetbalbond moet 120.000 euro ophoesten en de nationale ploeg mag zich aan puntenverlies verwachten tijdens de WK-voorronde als de gewelddadigheden zich blijven voordoen. De voorzitter van de Russische voetbalbond Sergej Foersenko kondigde aan in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak die volgens hem veel te zwaar is.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme |  Facebook | | |  Print

VOOR EN NA

We weten dat deze blog elke dag weer gelezen wordt door VB-personeelsleden, waarna wat van belang is doorgestuurd wordt naar de betrokken bazen en collega’s. Vandaar bijvoorbeeld dat Filip Dewinter, toen hij niet langer het Felixpakhuis in Antwerpen kreeg voor een boekpresentatie en meeting, aan een krant zei: “Een en ander heeft waarschijnlijk te maken met een artikel op de site van het antifascistisch blok.”

 

Gisteren maakten wij hier bekend wie de lijstduwer wordt op de VB-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen en de districtsraadsverkiezingen in Wilrijk. We wezen daarbij erop dat de naam van die man – de volgens Filip Dewinter bekende voetballer Wim Walschaerts (foto) – op de website van het VB-Wilrijk verbasterd werd tot “Wim Wallschaert”. We weten dat als we iets beweren over een VB-website we beter een printscreen maken dan een link te leggen naar die website, want onze bewering zou nog niet koud zijn of men zou wat we vonden op de VB-website durven veranderen… zodat het overkomt dat we niet goed gekeken hebben. Vandaar een printscreen van die “Wim Wallschaert”. Gisterenmiddag was de naam van de lijstduwer plots veranderd in “Wim Walschaerts”, zoals het hoort.

 

De naam van Wim Walschaerts stond al sinds 26 mei fout op de website van het VB-Wilrijk. Dankzij ons artikel gisteren is het gisteren verbeterd. Met veel plezier gedaan. Gratis en voor niets. In tegenstelling tot het VB krijgen wij geen overheidsgeld voor personeels- en werkingskosten.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wilrijk, actie |  Facebook | | |  Print

20-06-12

NA PHAEDRA HOSTE, DE BV VAN HET VB

Vriend en tegenstander zal erkennen dat de Antwerpse Open VLD-lijst inhoudelijk versterkt werd met de komst van politiekorpschef Eddy Baelemans en schooldirectrice Karin Heremans, maar waarom wil Annemie Turtelboom nu ook Phaedra Hoste op haar lijst? Omwille van haar bestuurservaring kan het niet zijn, en omwille van haar artistieke kwaliteiten (foto 1) zouden wij het ook niet doen. Al kan Annemie Turtelboom daar wel een eindje over lullen.

Maar nu er sprake is van Phaedra Hoste op de Antwerpse Open VLD-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, achtte Filip Dewinter het hét moment om uit te pakken met zijn Bekende Vlaming. En dat is… Wim Walschaerts. Wim wie? Wim Walschaerts. Een voetballer (foto 2). Eerst speelde hij vijf jaar bij Beerschot, daarna was hij twee jaar verdediger bij KFC Tielen. Hoogtepunt in zijn voetbalcarrière was een driejarig verblijf bij de Londense club Leyton Orient. Daarna ging het bergaf, met voetballen bij KFC Strombeek, Berchem Sport, Red Star Waasland, KSK Lebbeke, Ternesse FC en een paar nog kleinere voetbalclubs.

Je moet al een verwoed voetbalsupporter zijn om de man te kennen, maar voor Filip Dewinter is hij de Bekende Vlaming die lijstduwer wordt van de VB-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen (tweet)en lijstduwer van de VB-lijst voor de districtsraadsverkiezingen in zijn woonplaats Wilrijk (zoals blijkt uit de website van het VB-Wilrijk). Alleen zal men bij het VB-Wilrijk nog wat moeten oefenen op de naam van hun lijstduwer. Wim Walschaerts staat op de website van het VB-Wilrijk als “Wim Wallschaert”. Met twee L’en. Letterlijk Lomp, dus. En zonder S aan het einde van zijn familienaam. Zonder de S van Slim.

Je zal maar je naam willen lenen aan het VB als je naam meteen zo verbasterd wordt door een kluns.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, wilrijk, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

19-06-12

KRITIEK OP DEWINTER

Het Kies Veilig-congres bezorgde Filip Dewinter zondag nog eens de gelegenheid om zijn uitleg te doen in het VRT-programma De Zevende Dag (foto 1). In het vraaggesprek met Ivan De Vadder zei Filip Dewinter dat het Vlaams Belang “zeker niet wil vereenzelvigd worden met de NPD in Duitsland, Gouden Dageraad in Griekenland…” Het leverde Filip Dewinter een boze reactie op vanuit NSV!-hoek.

 

Bij RechtsActueel mocht Stijn V. Boebel, praeses bij het NSV!-Antwerpen, zijn gramschap uiten. “In De Zevende Dag verbaasde Filip Dewinter (…) door te zeggen dat Gouden Dageraad en NPD karikatuurpartijen zijn die het imago van extreemrechts in Europa schaden. Het is vreemd dat Dewinter er net deze twee bewegingen uitkiest om te viseren. Natuurlijk is de werkwijze van deze partijen anders dan die van het Vlaams Belang maar het politiek klimaat in beide landen is dan ook iets woeliger dan bij ons. In Griekenland zijn de problemen met immigranten niet te overzien en ligt de prioriteit eerder bij het verdedigen van autochtone Grieken dan worstjes te gaan uitdelen op middelbare scholen.” Stijn V. Boebel praat de slagen die Gouden Dageraad-parlementslid Ilias Kasidiaris in een live televisiedebat uitdeelde niet goed, maar vindt blijkbaar de fysieke aanvallen op migranten die reeds plaatsvonden en het aangekondigde uit ziekenhuizen en kinderopvangplaatsen sleuren van migranten en hun kinderen wél kunnen (foto 2: Chrysi Avghi-leider Nikos Mihaloliakos).

 

De praeses van NSV!-Antwerpen vervolgt: “De NPD heeft op haar beurt dan weer problemen met de altijd verdraagzame antifascisten. Recent waren er nog ongeregeldheden in Hamburg naar aanleiding van een betoging van de Freie Kameradschaften. Onze Duitse kameraden zijn dan ook vaak verplicht om zichzelf hiertegen te verdedigen. Toen voormalig NPD-voorzitter Udo Voigt dit jaar voor de NSV! kwam spreken, was hij zeker niet de stereotype neonazi waarvoor hij steeds wordt afgeschilderd. (…) Moest Dewinter aanwezig zijn geweest op deze avond, dan zou hij misschien een ander beeld hebben van deze feitelijke brother in arms.” Niemand heeft beweerd dat Udo Voigt een “stereotype neonazi” is, maar hij is toch nog altijd iemand waarvan de Universiteit Antwerpen (UA) vindt dat een lezing in lokalen van de universiteit afbreuk zou doen aan “de doelstellingen en waarden van de Universiteit Antwerpen”. Een stelling die de UA slechts uitzonderlijk inneemt, maar terecht is. Dat een van de toehoorders niet-student bij de lezing BBET-kopstuk Tomas Boutens was, zegt ook veel over Udo Voigt.

 

“Mij is ook niet duidelijk waarom beide partijen het imago van extreemrechts in Europa zouden schaden”, jammert Stijn V. Boebel tot slot. “Komt het misschien omdat zij eerder massa-immigratie in plaats van islamisering als het grote probleem zien? Het verdedigen van wijken die overspoeld worden door illegalen lijkt mij in ieder geval minder schadelijk voor het imago van extreemrechts dan de openlijke liefdesverklaringen voor Israël door onder andere volk(?)svertegenwoordiger Tanguy Veys. De nationalistische bewegingen in Europa zullen in geen geval beter worden van onderlinge verwijten. In vrijwel elk land leggen nationalisten andere accenten en dit is ook niet meer dan logisch. Wie zijn wij om die mensen te vertellen hoe ze hun nationalisme moeten beleven?”

 

Deze hartenkreet leverde alvast een reactie op van VB-volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts: “Boebel, groot gelijk !!!”. Pieter Huybrechts, oud-VMO'er en overigens ook een van de aanwezigen bij de lezing van Udo Voigt. Dat de kwieten van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) sympathie hebben voor de Griekse neonazi’s van Chrysi Avgi is bekend, en ze bevestigden dit gisteren door Chrysi Avgi te feliciteren met hun “klaterende overwinning”. Met 6,92 % van de stemmen bleven de Griekse neonazi’s op hetzelfde niveau hangen als bij de verkiezingen in mei, maar met deze keer iets minder verkozenen: 18 in plaats van 21 in mei. Intussen krijgen de Griekse neonazi’s dus minstens ook al begrip vanuit de extreme rechterrand bij het Vlaams Belang (Pieter Huybrechts, NSV!-Antwerpen…).

 

De kritiek van Stijn V. Boebel, in één adem met wat het N-SA hem verwijt, komt Filip Dewinter goed uit. Zo kan hij zich profileren als een redelijk iemand. Het is natuurlijk maar wat je “redelijk” noemt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, nsv, npd, griekenland, internationaal, huybrechts |  Facebook | | |  Print

INTUSSEN IN BRUSSEL

Terwijl Filip Dewinter zijn troepen in Gent verzamelde voor een applauscongres, en in Antwerpen een NSV’er zich kwaad maakte, werd in Brussel op initiatief van de Parti Populaire van Mischaël Modrikamen betoogd tegen het “islamitisch fascisme”.

 

De rechtse voorman Mischaël Modrikamen verzamelde maar een zeventigtal mensen. “Welkom aan de moslims onder ons, als die er al zijn”, toeterde Modrikamen. Maar de moslims waren er niet. Uit alle mogelijke reportages en enquêtes blijkt dat de over-, overgrote meerderheid van de moslims Sharia4Belgium afwijst, maar dat is natuurlijk nog geen reden waarom ze massaal gehoor zouden moeten geven aan een oproep van een rechtse partij om met hen op straat te komen. Gazet van Antwerpen trapte in de val gespannen door Modrikamen en kopte breeduit Geen moslims op anti-Sharia-mars.

 

Terwijl dé feiten van de betoging waren: 1. De Parti Populaire (PP), goed voor één parlementszetel, kan amper volk mobiliseren voor nochtans een thema waar velen toch gevoelig voor zijn. Ook niet bij het gegoede blanke publiek waarvan de PP haar stemmen krijgt. 2. Als ratten uit de riolen gekropen waren er plots een veertigtal leden van het extreemrechtse Nation present. Om ze even te situeren: het ‘jeugdcongres’ waarvoor Eddy Hermy (Nieuw-Solidaristisch Alternatief, N-SA) veroordeeld werd voor racisme was door het N-SA mee georganiseerd met Nation. En leden van (Jeune) Nation liggen aan de basis van de oprichting vorig jaar van een Waalse afdeling van Blood and Honour. 3. De enkele tientallen antifascistische tegenbetogers, op initiatief van de Franstalige ABVV-jongeren en KAJ (Katholieke Arbeiders Jeugd), werden bijzonder hardhandig aangepakt door de Brusselse politie (foto, meer foto’s). Sale gauchiste, on va te fermer la gueule”, zei één van de politiemensen terwijl hij aan de slag was. Twee antifascisten werden het ziekenhuis ingeklopt.

 

Een paar jaren geleden werd een verboden anti-islambetoging van het Vlaams Belang in Brussel weliswaar manu militari verhinderd, maar dat was nog op zachte wijze in vergelijking met het geweld dat zondag tegenover antifascisten gebruikt werd. Minister van Binnenlandse Zaken Joelle Milquet zal door Ecolo geïnterpelleerd worden over de gebeurtenissen zondag. De minister liet al weten dat het Comité P een onderzoek heeft geopend naar het optreden van de Brusselse politie. Volgens aanwezige journalisten van De Morgen en La Dernière Heure gebeurden de erg gewelddadige arrestaties op een ogenblik dat het relatief kalm was (tweede video). Een journalist van La Dernière Heure werd overigens zelf ook gearresteerd.

 

Dit krijgt nog een staartje, maar intussen is er twee keer winst voor (extreem-)rechts: de moslims verwijten dat ze niet op straat komen (nu mocht het) en antifascisten worden door de politie als een groter gevaar aanzien dan fascisten. En dat met een socialistisch burgemeester van Brussel en een christendemocratische minister van Binnenlandse Zaken. Niets rechtvaardigt het politiegeweld dat niet nodig en buiten alle verhouding was, en er moeten dan ook maatregelen komen tegen de verantwoordelijken voor het buitensporig politiegeweld.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brussel, parti populaire, nation, actie |  Facebook | | |  Print

18-06-12

“IN DE HEMEL IS MEER BLIJDSCHAP OVER ÉÉN ZONDAAR DIE…”

Geüpdatet. De N-VA begint steeds meer op een gewone partij te lijken. Vroeger lekte niets uit over wie naar de N-VA overstapte. Buiten de N-VA wist bijvoorbeeld niemand dat Siegfried Bracke de VRT zou ruilen voor de N-VA. Maar tegenwoordig is dat anders.

 

Zaterdagmorgen brachten twee kranten (Het Laatste Nieuws en De Morgen) uit dat de lijstduwer van de N-VA op 14 oktober in Antwerpen Chris Morel is (foto 1), de vader van Marie-Rose Morel. Bart De Wever wilde dit zaterdagavond bekendmaken, maar de kranten waren hem voor. Op dat vlak wordt de N-VA meer en meer een gewone partij, maar op andere vlakken is het natuurlijk geen gewone partij. Geen partij die zoveel zondaars die zich bekeren in huis neemt als de N-VA. Neem nu André Gantman (foto 2), waarvan vrijdag in Gazet van Antwerpen uitlekte dat hij op de N-VA-lijst zal staan. Een krant schreef dat André Gantman in 2005 ontslag moest nemen als Antwerps VLD-schepen voor Personeelszaken “nadat hij in verdenking was gesteld voor fiscale fraude”. Dat klopt, maar een jaar later werd hij ook effectief veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel voor misbruik van vertrouwen, witwaspraktijken en het onttrekken van gelden aan de failliete rederij ABC Containerline. Samen met reder Tsvi Rosenfeld moest hij circa 1,2 miljoen euro terugbetalen.

 

“In de hemel zal meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben”, weet men in de bijbel. De vraag is of André Gantman ook terugkomt op zijn vroegere politieke uitspraken. Van uitgever in de jaren tachtig van het antifascistisch Bnaï Brith-tijdschrift In naam van de vrijheid evolueerde hij naar een fanatiek verdediger van Israël, wat hem onder andere tot de uitspraak bracht: “Als ik ooit moet kiezen tussen Filip Dewinter en Vincent Van Quickenborne, die ooit de hand schudde van een Hamas-leider, kies ik resoluut voor Filip Dewinter.” André Gantman moet de N-VA stemmen uit de Joodse bevolkingsgroep in Antwerpen aanleveren. Het was André Gantman die bemiddelde tussen Bart De Wever en de terecht in haar wiek geschoten Joodse gemeenschap toen Bart De Wever zich distantieerde van de excuses die burgemeester Patrick Janssens aanbood voor het aandeel van het Antwerpse stadsbestuur en politiekorps bij de Jodenvervolging in de jaren veertig. André Gantman kreeg intussen van de N-VA een zitje in de Raad van Bestuur van de Vlaamse Opera.

 

Nog zondaars die zich bekeerd hebben. In Dendermonde (Oost-Vlaanderen) is Hilde Raman (foto 3) van het VB overgestapt naar de N-VA.Hilde Raman, nu onafhankelijk gemeente- en OCMW-raadslid, een paar maanden geleden nog lid van de VB-fractie, zal in oktober een plaats innemen op de N-VA-lijst in Dendermonde. “Hilde heeft zich altijd constructief ingesteld om tot een beter beleid voor de stad te komen”, zegt N-VA-schepen Marius Meremans. “Ze voldoet volledig aan de criteria die we stellen voor nieuwe kandidaten. Het afdelingsbestuur steunt haar kandidaatstelling unaniem.” Hilde Raman wil voor een sociale stad gaan, en daarvoor is er volgens haar nog werk te doen in Dendermonde. “Als verpleegster en raadslid word ik voortdurend geconfronteerd met soms moeilijke situaties van mensen die het niet gemakkelijk hebben”, zegt Hilde Raman. Ze is ook vakbondsmilitante voor het liberale VSOA.  

 

In Nevele (Oost-Vlaanderen), waar VB-personeelslid Olaf Evrard het plaatselijk VB-boegbeeld is, is bio-ingenieur Luc Vandewalle, lijstduwer voor het VB bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, één van de N-VA-kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar. In De Pinte (Oost-Vlaanderen) kreeg An Wille een plaats op de N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 2006 werd ze verkozen als gemeenteraadslid als lijsttrekster van de VB-lijst. Vanaf 2010 zetelde zij als onafhankelijk gemeenteraadslid. Vorig verdween ze uit de gemeenteraad omdat ze elders ging wonen, maar terug in De Pinte wonend wil ze de draad van haar politiek engagement opnieuw opnemen. Bij de federale verkiezingen in 2007 kreeg ze als tiende kandidaat op de VB-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Oost-Vlaanderen 7.091 voorkeurstemmen. Ook Fons Vandebriel is overgestapt naar de N-VA. Zowel in 2000 als in 2006 was Fons Vandebriel VB-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Kasterlee (provincie Antwerpen). Hij krijgt nu de zevende plaats op de N-VA-lijst in Kasterlee. In Borgloon (Limburg) stapte Ludo Vansimpsen op bij het VB. Hij was VB-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 en enig VB-gemeenteraadslid in deze fruitstad. Eind 2009 weg bij het VB, stichtte hij de plaatselijke partij Loons Belang. Intussen is Vansimpsen opgenomen in het plaatselijk N-VA-bestuur.

 

Het zou ons op 49 ex-VB’ers bij de N-VA brengen. De eerlijkheid gebiedt evenwel te zeggen dat het Boechoutse gemeenteraadslid Christel Uytdewilgen intussen niet langer bij de N-VA is. Ze stapte in de zomer van 2010 op bij het VB, werd N-VA-bestuurslid maar besloot intussen de Gemeentebelangen-lijst van oud-burgemeester Albert Mariën te vervoegen. En Luk Schelfhout (Deerlijk, West-Vlaanderen) is niet weerhouden als N-VA’er na een beslissing van het nationaal partijbestuur. Luk Schelfhout was VB-gemeenteraadslid in Deerlijk en VB-provincieraadslid in West-Vlaanderen. Luk Schelfhout komt nu in Deerlijk op met een eigen lijst, Durf!, terwijl zijn zoon Bert lijsttrekker wordt van de Open VLD in Deerlijk. Na de vorige telling brengt ons dit op minstens 46 VB’ers bij de N-VA (44 + 5 - 2 = 47). Bij deredactie.be lezen we dat “zo’n 20 tot 30 Vlaams Belangers zijn overgestapt naar de N-VA”, maar dat is dus achterhaalde informatie.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, leegloop, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

VB’ERS BIJ DE N-VA: DE NIEUWE LIJST

Geüpdatet. Een nieuwe stand van zaken van gemeente- en OCMW-raadsleden die overstapten naar de N-VA. De paar met een asterix gemerkte namen zijn geen gemeente- of OCMW-raadslid maar stonden wel op de VB-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. De doorgehaalde namen zijn VB'ers die overstapten naar de N-VA maar daar intussen weer weg zijn.

 

In West-Vlaanderen: 1. Viky De Ridder (Brugge), 2. Luc Schelfhout (Deerlijk), 2. Louis Vanhoudt (Houthulst)*, 3. Jean-Luc Gallet (Houthulst), 4. Willy Delbecque (Wervik), 5. Anne-Catherine Cnockaert (Wervik), 6. Pascal Maertens (Zwevegem), 7. Daisy Verbergt (Wingene).

In Oost-Vlaanderen: 8. Karim Van Overmeire (Aalst), 9. Mia De Brouwer (Aalst), 10. Ignace Verhaegen (Aalst), 11. Bruno Stevenheydens (Beveren), 12. Donald Meerschman (Deinze)*, 12. Wendy Van Belle (Erpe-Mere), 13. Kamiel Van Mieghem (Kruibeke), 14. Jan Lievens (Lede), 15. Annita Sonck (Ninove), 16. Dirk Souffriau (Ninove), 17. Bruno Alens (Zele), 18. Elsje Sinnaeve (Lebbeke), 19. Patrick De Clercq (Eeklo)*, 20. Hilde Raman (Dendermonde), 21.Luc Vandewalle (Nevele)*, 22. An Wille (De Pinte).

In Antwerpen: 23. Christel Uytdewilghen (Boechout), 23. Luc Sevenhans (Brasschaat), 24. Karina Leys (Hoboken), 25. Jeroen Van de Water (Kasterlee), 26. Robert Mondelaers (Laakdal), 27. Joris Van Dessel (Nijlen), 28. Eddy Van den Bossche (Nijlen), 29. Patrick Verlinden (Schoten), 30. Kristel Geubels (Brasschaat), 31. Leo Smans (Lille), 32. Geert Geens (Lille), 33. Jenny Van Damme (Lier), 34. Etienne De Lombaert (Wuustwezel), 35. Fons Vandebriel (Kasterlee).

In Vlaams-Brabant: 36. Steven Dupont (Grimbergen), 37. Wim Demuylder (Halle), 38. Dirk Jacobs (Zemst), 39. Annick Vanacken (Zoutleeuw), 40. Rudi Matthijs (Zoutleeuw).

In Limburg: 41. Michel Laenen (Herk-de-Stad), 42. Theo Stelten (Lommel), 43. Eddy Wouters (Lommel)*, 44. Inge Van Heester (Ham), 45. Olivier Gobba (Sint-Truiden), 46. Ludo Vansimpsen (Borgloon).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

17-06-12

VEILIG OP CAMPAGNE ?

Saïd I.jpgcriminaliteit,dewinterVoorbije dinsdag gaf het VB een persconferentie waarop het haar standpunten over veiligheid nogmaals voorstelde, maar vooral de nieuwe campagnebeelden voorstelde. Met inbreker Igor S. die achter de tralies moet, drugshandelaar Malik G. die harder moet aangepakt worden, overvaller Saïd I. die buiten moet (foto 1), en toch ook kinderverkrachter Frans V. die levenslang achter de tralies moet.

 

De campagnebeelden verschijnen tot 14 juli op 800 twintig m²-borden in Vlaanderen, en zullen ook te zien zijn in een folder die in heel Vlaanderen in de brievenbussen gestopt wordt. Als je de rijkste Vlaamse politieke partij bent, kan je je al wat permitteren. Perfect getimed viel woensdag bij de VB-leden het Vlaams Belang Magazine in de brievenbus, nu met Igor S. op de omslag. Alleen de verslagen in de kranten vielen woensdag tegen: maar kleine artikeltjes, terwijl er dinsdag toch veel volk was op de VB-persconferentie, en er toch pittige uitspraken te noteren waren. Filip Dewinter bijvoorbeeld: “Ik zeg niet dat het genetisch is bepaald. Maar sommige mensen worden geboren met het mes tussen de tanden, of het pistool in de pamper.

 

Wat opvalt is dat de kranten op de duur meer interesse hebben in de mediatechnische aspecten van de campagne dan voor de inhoud. Het Nieuwsblad: “Het is net iets te doorzichtig. Dewinter maakte de voorbije dagen de pers al warm door de beelden op voorhand te bezorgen. Alsof hij hoopt dat toch iemand nog de moeite zal doen om zich op te winden.” Het Laatste Nieuws meldde dat het VB aanvankelijk overwoog om met échte criminelen zoals Marc Dutroux uit te pakken. Filip Dewinter: “We hebben daar uiteindelijk van afgezien omdat er te veel discussies en juridische betwistingen zouden losbarsten rond het portretrecht. Daarom hebben we maar voor fictieve, maar representatieve voorbeelden gekozen.”

 

Nu maar hopen dat de fotomodellen niet te weten komen dat ze in een VB-campagne gebruikt worden, en niet protesteren dat ze als criminelen worden afgebeeld. In de hoop nog wat media-aandacht te krijgen houdt het VB vandaag een Kies Veilig-applauscongres in Gent. Intussen zijn ook alternatieve affiches voor de VB-campagne opgedoken (foto 2).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, dewinter |  Facebook | | |  Print

NIEUW VLAAMS BELANG-GADGET: DE WORSTENKOFFER

Het Vlaams Belang scoort weer eens internationaal. Ons artikel woensdag over het Vlaams Belang dat een schoolbarbecue binnenvalt en ons persoverzicht twee dagen later halen zelfs meerdere Amerikaanse websites. Bij Google Translate maken ze tegenwoordig overuren.

 

In eigen land komt na de verontwaardiging de humor bovendrijven. Er was de strip Swan4Belgium die we uit een Twitter-bericht oppikten, werk van Michel Baeten vernamen we achteraf. Er was De Rechtzetting die wist: Blikje Zwan treft Filip Dewinter: hersendood. Bericht vrijdag overgenomen, en nog aangevuld met een paar korte berichten, in De Morgen. Intussen zijn de vijftien kinderen van het Atheneum van Schoten die aangemaand werden varkensvlees te eten naar verluidt getroffen door de EHEC-bacterie, met alle gevolgen vandien. Vanuit een andere hoek, De Raaskalderij, vernamen we dan weer dat Vlaamse scholen ingezien hebben hoe fout ze bezig zijn met multiculturaliteit. Ze hebben nu alles wat zijn oorsprong vindt in ‘den vreemde’ gebannen.

 

Maar alle gekheid op een stokje, het Vlaams Belang heeft met de actie in Schoten nog eens kunnen tonen waar het voor staat. Het haalde ermee meer de media dan met de voorstelling van de jongste Vlaams Belang-campagne diezelfde dag. Filip Dewinter riep dan ook de Schotense actievoerder Tim Willekens bij zich en vroeg hem voor het Kies Veilig-congres vandaag in Gent nog een gadget te bedenken in de sfeer van de actie aan het Atheneum van Schoten. Het werd de worstenkoffer (foto 1, grotere versie). Van buiten lijkt het als het een gewone aktetas of gereedschapskoffer is; binnenin zitten de wapens waarmee de Vlaams Belang-militanten voortaan alle moslims kunnen wegjagen, wapens in alle formaten naargelang de omstandigheden vereisen.

 

Tim Willekens en Filip Dewinter (foto 2) zullen deze namiddag op het Vlaams Belangcongres in Gent met de breedst mogelijke glimlach het eerste exemplaar van de worstenkoffer tonen. De tijd was te kort om tegen vandaag reeds enkele honderden worstenkoffers in productie te hebben, maar binnenkort zijn de koffers te verkrijgen op de bekende adressen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schoten, willekens, humor |  Facebook | | |  Print

16-06-12

SCHOTEN: GIANNI PEETERS IN DE PLAATS VAN MARIE-ROSE MOREL

Omdat Schoten deze week zo vaak in het nieuws was, nog dit. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 behaalde Marie-Rose Morel in Schoten 34,71 % van de stemmen. Een betere score dus dan de 33,51 % die Filip Dewinter in Antwerpen behaalde, alhoewel Morels vroegere buurman bij die gemeenteraadsverkiezingen nog 0,56 % vooruitging in vergelijking met zes jaar eerder. Marie-Rose Morel is er intussen niet meer. Ze koesterde trouwens vlak voor haar overlijden terug sympathie voor de N-VA. Hoe denkt het VB nu de meubels te redden in Schoten? 

 

Marie-Rose Morel opstappen bij het VB is niet de enige tegenslag die plaatselijk VB-voorzitter Piet Bouciqué moest verwerken. De voorbije jaren overleden de VB-gemeenteraadsleden Staf Segers en Jef Michiels, VB-gemeenteraadslid Patrick Verlinden vertrok naar de N-VA, en VB-gemeenteraadslid Koen Dillen heeft zijn partijkaart ook al ingeleverd. Niet dat Koen Dillen een grote stemmentrekker is – in 2006 kreeg hij maar 190 voorkeurstemmen in Schoten, bij twaalf verkozen VB-gemeenteraadsleden was hij slechts derde opvolger – maar in crisistijden helpen alle beetjes. Er werd gerekend op Tim Willekens als nieuwe VB-lijsttrekker, VB-personeelslid en tweede op de VB-lijst in Schoten in 2006, maar Tim Willekens verhuist binnenkort naar Brasschaat. Willekens zal nu de VB-provincieraadslijst in de regio trekken, met Vlaams parlementslid en VB-ondervoorzitster Marijke Dillen als tweede op de lijst en man van twaalf stielen en dertien ongelukken Freddy Van Gaever als lijstduwer.

 

Gelukkig heeft men in Schoten nog Gianni Peeters (foto) om het charisma van Marie-Rose Morel te laten vergeten. Gianni Peeters is 25 jaar. Hij was in het vorige nationale bestuur van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) propagandaverantwoordelijke. Nu is hij is wat ongelukkig omdat hij in Het Nieuwsblad voorgesteld werd als “de relatief onbekende Gianni Peeters”. Gianni Peeters haalde anders met foto en al nog De Standaard toen die krant bij de federale verkiezingen in 2010 op de verkiezingszondag ging peilen naar de sfeer aan het VB-secretariaat in Antwerpen. Bij de triomf van Bart De Wever en het verlies voor het VB was een typerend commentaar op de stoep aan het VB-secretariaat: “Vlaanderen is lomp, stom en onnozel.”  Gianni Peeters heeft twee grote liefdes: het Vlaams Belang en Duvel drinken.

 

De N-VA komt in Schoten, zoals zowat overal elders in Vlaanderen, voor het eerst op met een eigen lijst. Blikvanger is lijstduwer Louis De Keersmaeker (73 j.). Hij is bekend van zijn bakkerijen in de Paalstraat, dé winkelstraat in Schoten, en in de Churchilllaan. Zo mogelijk nog bekender is Louis De Keersmaeker als acteur en bezieler van het amateurtoneelgezelschap De Slisseploeg. Iemand van een amateurtoneelgezelschap, dat mankeerden ze nog bij de N-VA !  Bij Groen komt in Schoten voor het eerst een dochter van Mieke Vogels op, Nelle De Winter.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schoten, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

SCHOTEN, BIS: DAAR IS KOEN DILLEN WEER

In Schoten woont nogal wat bekend volk: gewezen VB-voorzitter Frank Vanhecke, editorialist van Het Laatste Nieuws Luc Van der Kelen, reclameman en opiniemaker Guillaume Van der Stighelen, komiek Luc Caals, gewezen Miss België Véronique De Kock, Tante Kaat van de gelijknamige Gouden Raad, presentatrice Erika Van Tielen, enzovoort. Koen Dillen (foto 1) woont er ook. Deze week is hij terug boven water gekomen.

 

De zoon van VB-stichter Karel Dillen, gewezen Europarlementslid en medewerker in het Europees Parlement, stapte vorige zomer op bij het VB en even later ook bij ’t Pallieterke waar hij sinds jaar en dag de Frankrijk-rubriek volschreef onder het pseudoniem Guitry. Koen Dillen heeft nooit bekendgemaakt waarom hij zijn medewerking aan ’t Pallieterke, stopte, blad waar zijn vader vroeger ook onder pseudoniem aan meewerkte. Was het de oprichting van een nieuwe Vlaams-nationale debatclub vanuit de hoek van onder andere Bruno Valkeniers’ speechschrijver Johan Sanctorum en ’t Pallieterke-hoofdredacteur Karl Van Camp? Concurrentie voor de Vlaams-nationale debatclub waarvan Koen Dillen de voorzitter was en die sindsdien niet meer actief is. Maar deze week staat er voor het eerst opnieuw een bijdrage van Koen Dillen in ‘t Pallieterke. Een recensie van een boek op het kruispunt van twee grote interessesferen van Koen Dillen: Frankrijk en de collaboratie. Ondertekent met “KD”, maar er is geen enkele twijfel dat dit Koen Dillen is.

 

“Wie de geschiedenis van collaboratie en verzet in Frankrijk een beetje kent, weet dat de naam Je suis partout het symbool bij uitstek is van de intellectuele collaboratie van de Franse schrijvende pers met Nazi-Duitsland tussen 1940 en 1944. Antisemitisch, racistisch, voorstander van onvoorwaardelijke militaire collaboratie aan het Oostfront en hoe meer de oorlog vorderde, hoe fanatieker in het geloof dat de strijd tot het bittere einde en zonder compromissen moest worden gevoerd. Zo kan men zonder overdrijving in één zin de redactionele lijn van Je Suis Partout samenvatten.” Zo begint Koen Dillens recensie van een verzameling artikels die tussen 1932 en 1944 verschenen (foto 2), pas gebundeld door de kleine uitgeverij Auda Isarn. Een uitgeverij die nog wel meer boeken over/van collaborateurs tot de fascisten van het derde millennium CasaPound uitbrengt.

 

Of de gemiddelde ’t Pallieterke-lezer hierin geïnteresseerd is, weten we niet. Maar via ’t Pallieterke kan je dit “onmisbaar voor de geïnteresseerden” boek alleszins aanschaffen. We zouden ook niet weten wie anders zoiets wil aanbieden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dillen, boeken, collaboratie |  Facebook | | |  Print

15-06-12

VB-INVAL IN SCHOTEN. DEWINTER: “HET WAS GRAPPIG BEDOELD”

Negatieve publiciteit is natuurlijk ook publiciteit, maar het lijkt dat het Vlaams Belang toch vooral in eigen oog heeft gestoken door dinsdag een barbecue voor kinderen aan het Atheneum van Schoten te verstoren omdat er in het kader van een week over inleving ook halal voedsel op het programma stond. De kinderen reageerden geschrokken en uiteraard negatief op de Vlaams Belang-actie, de titels in de kranten logen er niet om (foto: Het Nieuwsblad) en iets zegt ons dat het massaal lezen en verder verspreiden van ons artikel woensdagavond ingegeven is door verontwaardiging over deze zaak. Volgens Gazet van Antwerpen had het Vlaams Belang "niet de intentie om zoveel tumult te creëren", maar dat draaide toch wel anders uit.

 

Bij Het Laatste Nieuws was de titel Vlaams Belangers intimideren kinderen op halal-barbecue; bij Gazet van Antwerpen, editie Noord, stond op de voorpagina Herrie om halalvlees: Vlaams Belang verstoort schoolbarbecue, en verder een artikel over de volledige eerste bladzijde van het regionale nieuws met als eerste titel Uitdelen Zwan-worsten choqueert leerlingen op multiculturele klasbarbecue. “De leerlingen waren gechoqueerd door hun onaangekondigde, brutale inval”, bevestigt adjunct-schooldirecteur Jacques Gits. “Ze intimideerden de kinderen en duwden hen Zwan-worstjes zowat door de strot.” Eén van de leerlingen vult aan: “Ze zeiden dat halalvlees geen écht voedsel was en dat ze alsnog onze magen kwamen vullen.” Sympathiek is het VB er niet overgekomen. Dat kon je ook voelen in de reportage en het interview met Filip Dewinter gisteren in Terzake.

 

Een ouder vertelt in Gazet van Antwerpen: “Ik ben heel erg kwaad omdat het Vlaams Belang zo iets kweekt dat er niets is. Mijn zoon komt erg goed overeen met de allochtone leerlingen en er zijn nooit eerder problemen geweest. We kunnen er niet naast dat hier verschillende culturen leven, maar je mag niet iedereen over één kam scheren.” Ze neemt het ook zeer kwalijk dat actie gevoerd werd bij kinderen van amper 13 jaar oud. Het was ook niet dat enkel halal vlees aangeboden werd. Schooldirecteur Ilse De Bast in Het Nieuwsblad: “Deze week ging het over andere culturen en hun gewoonten. Ieder kind mocht voedsel van thuis meebrengen om vrijblijvend te laten proeven aan de klasgenoten. Daar was halal vlees bij ja, maar ook ander voedsel.”

 

Het Vlaams Belang zegt de actie opgezet te hebben nadat de partij gecontacteerd werd door ouders die verontwaardigd waren over de halal barbecue, maar die ouders hebben er alleszins niet met de schooldirectie over gesproken. Er is over die barbecue één telefoontje op de school binnengekomen. Van wie is niet bekend, want het was een anoniem telefoontje. Deelname aan de schooldag was verplicht, maar niemand was verplicht halal voedsel te eten. Overigens sterf je niet van halal voedsel te eten. In Terzake probeerde Dewinter telkens weer het gesprek op wat anders te brengen dan wat “een paar jongens” (Tom Van Grieken en Tim Willekens, nvdr.) hadden uitgestoken. Die “jongens” zijn anders wel respectievelijk voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren en Vlaams Belang-lijsttrekker voor de provincieraadsverkiezingen, beiden Vlaams Belang-personeelsleden.

 

“De scholen zouden beter stoppen met kinderen bloot te stellen aan dergelijke multiculturele activiteiten”, zei Dewinter in Het Laatste Nieuws. Dan maar kop in ’t zand steken, en doen alsof die andere culturen er niet zijn? Denken dat iedereen een kloon wil worden van Filip Dewinter, Tom Van Grieken en Tim Willekens, dat is echter ook een utopie. Nog in Het Laatste Nieuws zei Filip Dewinter dat de actie in Schoten “grappig bedoeld” was. Met welke actiemiddelen en stormtroepen gaat het Vlaams Belang dan uitpakken als bij het Vlaams Belang eens iets serieus bedoeld wordt?

 

Schooldirecteur Ilse De Bast besluit het artikel in Het Nieuwsblad met de enige juiste reactie op de heisa die het Vlaams Belang maakte: “We zijn niet van plan dit waardevol educatief project te wijzigen na deze betreurenswaardige actie.” Gazet van Antwerpen meldt vandaag dat zowel de school als enkele ouders klacht gaan neerleggen tegen de huisvredebreuk door het Vlaams Belang. De Schotense politie overlegde hierover gisteren met het Antwerpse parket. Maandag wordt de week ‘Inleving’ in Schoten beëindigd met iemand die komt spreken over homoseksualiteit, ook al een thema waar het Vlaams Belang niet vrolijk van wordt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schoten, islam, dewinter, van grieken, willekens |  Facebook | | |  Print

14-06-12

RARE JONGENS, DIE VB'ERS

Dinsdag is in de commissie Decreetsevaluatie van het Vlaams parlement nagenoeg unaniem gestemd voor de afschaffing van de vergunningsplicht voor reisbureaus. Enkel het Vlaams Belang verzette zich tegen het schrappen van het decreet… hoewel het Vlaams Belang vijf jaar geleden de invoering van de vergunningsplicht niet goedkeurde.

 

De afschaffing komt er na een hele reeks rechtszaken die de Vlaamse (!) Vereniging voor Reisbureaus (VVR) aanspande tegen de Vlaamse overheid, rechtszaken die de VVR telkens won. Onder meer seniorenverenigingen werd met het decreet onmogelijk gemaakt reizen te organiseren. Stefaan Sintobin (foto 1, VB’er uit Izegem) sprak dinsdag in de commissie over “de dood van de sector” en “decreetgeving op maat”. Hij verweet de traditionele partijen te plooien voor verenigingen binnen hun zuil, zoals OKRA (wat staat voor Open, Kristelijke, Respectvolle en Actieve beweging van, voor en met gepensioneerden, en verbonden is met de katholieke zuil, nvdr.). De VB-bewering werd onmiddellijk weerlegd door Groen en LDD die de afschaffing mee goedkeurden en toch niet verbonden zijn met een zuil. Ook oppositiepartij Open VLD is tevreden met de afschaffing van de vergunningsplicht. De reissector moet nu een systeem van zelfregulering uitwerken. Volgens verschillende parlementsleden werkt dat uitstekend in Nederland.

 

Wij zijn natuurlijk geen specialist in de reissector – onze jaarlijkse vakantie in Havana wordt volledig betaald door het regime daar ;-) – maar het lijken ons toch rare jongens die VB’ers. Vijf jaar geleden tegen de invoering van een vergunningsplicht voor reisbureaus zijn, en nu als enige tegen de afschaffing ervan zijn. Is dit dan ‘voortschrijdend inzicht’ van het VB? Dat zou dan de eerste keer zijn bij het VB. Maar als dan de Vlaamse (!) Vereniging voor Reisbureaus voortdurend rechtszaken wint omdat er wat schort aan dat decreet, dan moet je als overheid toch je decreet aanpassen. Niet?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sintobin |  Facebook | | |  Print

FOUTE LEIDER, DIE N-VA'ERS

Ook Bart De Wever (foto 1) deed de voorbije dagen zijn duit in het zakje bij de discussie over het afnemen van de Belgische nationaliteit van de in Reet geboren Fouad Belkacem. Bart De Wever beriep zich andermaal op zijn historische kennis om zijn politiek standpunt te verrechtvaardigen. Dat hij daarbij teruggreep naar de collaboratie verbaast natuurlijk niet bij een Vlaams-nationalist.

 

Zijn column in De Standaard begint Bart De Wever deze week met: “In De zevende dag stelde (…) Bart Somers in een debat over Sharia4Belgium dat het natuurlijk niet mogelijk is om de nationaliteit te ontnemen van mensen die hier geboren zijn. Niemand sprak hem tegen. Nochtans is niets minder waar. Na de Tweede Wereldoorlog werd op basis van de Besluitwet van 6 mei 1944 de Belgische nationaliteit van niet minder dan 3.165 collaborateurs vervallen verklaard. Slechts een tiende van hen zou die later terugkrijgen. Nog veel meer mensen werden via de repressie ontzet uit hun burgerlijke en politieke rechten.” Luc Huyse (foto 2), die jarenlang de bestraffing van de collaboratie bestudeerde en er een standaardwerk over schreef samen met Steven Dhondt, repliceerde gisteren: “Het zou de historicus in De Wever gesierd hebben als hij meteen ook even de context had geschetst.”

 

Luc Huyse: “Van de zowat 93.000 collaborateurs die gestraft zijn, waren er 9.000 bij verstek veroordeeld. Velen daarvan, niet de minsten, waren bij de bevrijding op de loop gegaan. Anderen vochten en stierven nog aan het Oostfront. Een veroordeling bij verstek betekende automatisch het verlies van de nationaliteit. Twee op de drie zijn later, na hun aanhouding of omdat zij alsnog verzet hadden aangetekend, gewoon voor de rechter verschenen en weer Belg geworden. De 3.165 overigen zijn voor altijd buiten schot gebleven. De Wever schrijft dat slechts een op de tien de nationaliteit zou terugkrijgen. Of hoe hardvochtig België kon zijn! De werkelijkheid is anders.

 

Vanaf eind 1953 maakte een wet het de ex-collaborateurs mogelijk om de sanctie ongedaan te maken. De overgrote meerderheid liet die kans bewust liggen. Zij hadden ondertussen de comfortabele Spaanse, Chileense of Argentijnse nationaliteit verworven en/of zagen zo'n aanvraag als een knieval voor de Belgische staat. Het is juist dat een gemeenschap het in extreme omstandigheden verantwoord kan vinden om iemand via het verval van nationaliteit definitief uit de samenleving te verwijderen. Vier jaar oorlog en bezetting, de collaboratie met het naziregime, de ultieme vlucht voor de gerechtigheid voldoen aan de notie van extremiteit. Maar die episode als argument aanvoeren om ‘de naam Fouad Belkacem in de scherven te krassen' (een verwijzing naar een verhaal uit de zesde eeuw vóór Christus dat Bart De Wever in zijn column opdiepte, nvdr.)? Ofwel is er dan sprake van dramatisering van de zaak-Belkacem, ofwel van banalisering van wat ruim 65 jaar geleden gebeurd is.”

 

Goed gesproken, Luc Huyse.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, collaboratie, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

13-06-12

VB VALT BBQ BINNEN EN DRINGT KINDEREN VARKENSVLEES OP

Fijnzinnigheid is niet het handelskenmerk van het VB. Na de afleveringen 1 en 2, hier aflevering 3. Het Vlaams Belang heeft gisteren bij een barbecue aan het Koninklijk Atheneum van Schoten kinderen varkensvlees opgedrongen. Het VB vindt het een “geslaagde actie”.

 

Om de aftrap te vieren van een projectweek rond wederzijds respect aan het atheneum van Schoten werd gisteren voor de leerlingen van de eerste graad middelbaar onderwijs een barbecue ingericht. Het ging er gezellig aan toe tot drie mannen het schoolterrein betraden. Omdat een groot deel van de scholieren moslim zijn werd geopteerd voor halal vlees op de barbecue te leggen. De drie mannen hadden varkensworsten bij, Zwan-worsten. In geen enkel opzicht geschikt om te barbecueën. De schooldirectie konden we niet bereiken, maar volgens onze informatie hebben de drie mannen de kinderen beledigd, bedreigd, uitgescholden en hen de worsten in het gezicht geduwd (foto 1). Kinderen van 12 tot 14 jaar oud.

 

De schooldirectie belde daarop de politie die de drie mannen van het schoolterrein verwijderde. Intussen zijn twee van de drie mannen geïdentificeerd. De eerste is Tim Willekens, voorlopig nog VB-gemeenteraadslid in Schoten. Hij is een personeelslid van het Vlaams Belang, door Filip Dewinter klaar gehouden als alternatief voor Marie-Rose Morel in Schoten. Maar Tim Willekens gaat binnenkort verhuizen naar Brasschaat en zal daarom eind deze maand opstappen uit de gemeenteraad. Hij wordt nu VB-lijsttrekker voor de provincieraad. In Brasschaat, zijn nieuwe woonplaats, richtte Willekens eerder al een fuif in voor VB-vrienden met topless bediening. De tweede held die aan de actie in Schoten deelnam is Tom Van Grieken (uiterst rechts op foto 2), de nieuwe voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ).

 

Op de website van het Vlaams Belang Schoten wordt het een “geslaagde actie” genoemd. Op de website van de Vlaams Belang Jongeren luidt het dat het een “geslaagde verrassingsactie” is. “Op deze manier geven wij gehoor aan de misnoegdheid van de ouders die het – zeer terecht – niet als taak van de school zien hun kinderen te verplichten om deel te nemen aan islamitische gebruiken. Vandaag té tolerant en morgen vreemde in eigen land!” Tolerantie, dat staat inderdaad niet in het woordenboek van het Vlaams Belang.

 

Bij het Atheneum van Schoten zijn ze ontstemd over de actie. De schooldirectie wil ons pas morgen te woord staan, maar iemand anders sprak tegenover ons van “terroristische tactieken, want wat is anders kinderen van 12 tot 14 jaar op deze manier bang maken”. Vanwaar het idee voor deze actie?  In Griekenland dreigen de neonazi’s van Chrysi Avghi (‘Gouden Dageraad’) ermee om ziekenhuizen en kinderopvangplaatsen binnen te vallen op zoek naar migranten en hun kinderen.

17:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schoten, islam, willekens, van grieken |  Facebook | | |  Print

FIJNZINNIGHEID IS NIET HET HANDELSKENMERK VAN HET VB (2)

Het Vlaams Belang pakt in Eeklo uit met een tekening van hun huiscartoonist Fré (Frederik Pas) waarop het hoofd van de Eeklose burgemeester Koen Loete (CD&V) afgehakt wordt door een moslim. Inspiratie voor de cartoon vond Fré, of wie hem dit influisterde, in de legende van ‘Den Eeklooschen herbakker’.

 

Het VB-Eeklo legt uit: “Vroeger zou je bij de bakker van Eeklo terecht kunnen als je hoofd je niet beviel. Dit werd dan afgehakt en tijdelijk vervangen door een boerenkool, terwijl je hoofd werd ‘herbakken’ in een oven. Ook oude en versleten politici konden hun ijdele tuit dus vlak voor de verkiezingen laten herbakken om met een volksvriendelijker hezicht terug in de gunst van de kiezer te komen.” Op de VB-poster zitten de Eeklose burgemeester en enkele schepenen te wachten op een nieuw hoofd “en wel om in de gunst van de ‘nieuwe kiezers’ te komen: de steeds groter wordende groep allochtonen in onze stad.”

 

“Jammer genoeg voor hen”, vervolgt het VB-Eeklo, “komen ze (…) tot overmaat van ramp als Vlaams Belang-‘kopstukken’ terug uit de oven. Hoe dat komt? Omdat de Eeklose ovens niet zomaar experimenteren maar de hoofden een karakter- en gedaanteverwisseling geven die het uitzicht van en samenleven in onze stad ten goede komt. Eeklo blijft alleen Eekloos door een sterk Vlaams Belang: geen slapjanussen die het hoofd laten hangen (…) De Eeklonaar weet ondertussen maar al te goed dat na zes jaar keiharde oppositie alléén het Vlaams Belang zich radicaal verzet tegen de multicultuur en de immigratie-invasie.”

 

Bovenaan de VB-poster moet de Eeklonaar, naast de blonde vrouw met een kinderwagen, Filip Lecompte en Peter Pauwels herkennen. De eerste is VB-gemeenteraadsfractieleider in Eeklo en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De tweede is VB-personeelslid, VB-afdelingsvoorzitter en auteur van Voorrang van Rechts. Andere kandidaten op de VB-lijst voor oktober zijn Frederik ‘Voorrang voor het eigen volk!’ Cattoor, Wilfried ‘Thuis zijn in eigen stad!’ Oreel, Patricia ‘Vlamingen éérst, ook in Eeklo!’, Sophie ‘Het Vlaams Belang is ook een vrouwenzaak!’ Van Eeghem, Emma ‘Meer veiligheid, minder immigratie!’ Luckx en Kathleen ‘Een warme thuisbasis voor ieder gezin!’ Buyse.

 

VVV-voorzitter Amedé Vertenten had de affiche nog niet gezien toen hij om een reactie werd gevraagd. Amedé Vertenten: “Toestemming hebben ze zeker niet gevraagd. We zouden die trouwens ook niet gegeven hebben voor dergelijk gebruik.” De geviseerde burgemeester Koen Loete (CD&V) zegt maar matig warm of koud te worden van de cartoon. Koen Loete: “We evolueren naar een multiculturele samenleving en dat is gewoon de realiteit. Misschien moet Vlaams Belang zich tegen 14 oktober ook eens laten herbakken?” Het VB zal nog veel bakbeurten nodig hebben om Eeklo te kunnen besturen. In 2006 kreeg de partij, met toen ook Filip Lecompte als lijsttrekker, 13 % van de stemmen en drie verkozenen (op in totaal vijfentwintig gemeenteraadsleden).

 

Wat het ook wordt: de burgemeester voorstellen als dat hij met een zwaard onthoofd wordt door een moslim is beledigend zowel voor de burgemeester als voor de moslims. De fatsoensgrens wordt hier nog maar eens overschreden. Van geen enkele politieke partij verwacht je zoiets. Behalve van het Vlaams Belang. Daar lijkt zoiets normaal. Maar écht normaal is zoiets natuurlijk niet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eeklo, oost-vlaanderen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

12-06-12

RACISME OP HET EK. DEWINTER VOETBALCOMMENTATOR

Vorige zaterdag kon je in het programma Vranckx (Canvas) de schokkende BBC-documentaire Stadiums of Hate zien, over hooliganisme, racisme en antisemitisme in en om Poolse en Oekraïense voetbalstadions. Intussen werden, bij het Europees voetbalkampioenschap dat nu bezig is, al spelers van de Nederlandse en Tsjechische voetbalploegen geviseerd door racisten.

 

De Nederlandse nationale voetbalploeg genoot voorbije vrijdag de twijfelachtige eer om als eerste kennis te maken met het racisme waar zo voor gevreesd werd. De zaken liepen fout voor Oranje tijdens een ‘publieke training’ in het Poolse Krakau, waar onder meer ook de Engelse ploeg gehuisvest is. Onder de 25.000 belangstellenden voor de oefensessie bevonden zich een aantal zulthoofden die het nodig achtten om de zwarte spelers te trakteren op zogenaamde ‘oerwoudgeluiden’. Vooral Nigel de Jong en Gregory van der Wiel werden geviseerd. De Jong heeft een Surinaamse achtergrond; Van der Wiels vader is uit Curaçao afkomstig.

 

Marc van Bommel, de kapitein van het Nederlandse team, kon er niet om lachen. Van Bommel kreeg het al helemaal moeilijk toen de aanwezige UEFA-officials verklaarden dat er helemaal niets aan de hand was. En als er al iets aan de hand zou zijn, dat het niets met racisme te maken had. Zoiets. Van Bommel ergerde zich blauw aan het gebrek aan serieux, en liet verstaan dat het volstrekt onmogelijk was om de apenkreten niet te horen. In de ophefmakende BBC-documentaire Stadiums of Hate bleek dat dergelijke incidenten geen zeldzaamheid zijn én dat een politieofficier bijvoorbeeld ontkende dat voetbalsupporters de Hitler-groet uitbrachten. Ze zouden enkel met een schuin gesterkte arm gewezen hebben op de tegenstanders (sic).

 

Tijdens de tweede wedstrijd in de eerste groep, tussen Rusland en Tsjechië, maakte Gebre Selassie (foto), de enige zwarte speler van het Tsjechische team, kennis met racistische spreekkoren. Gebre Selaissie, een 25-jarige speler met Ethiopische roots, liet het niet aan zijn hart komen en verklaarde pas van het veld te zullen stappen “als er met stenen wordt gegooid”. Nog tijdens die wedstrijd in Wroclaw werden vier stewards het ziekenhuis ingemept door extreemrechtse Russische ‘fans’ die hun vlag (ter verheerlijking van Groot-Rusland, nvdr.) verwijderd zagen. De UEFA gaf na de wedstrijd toe dat er een “geïsoleerd incident” was met een dertigtal agressieve Russische supporters, dat snel onder controle was.

 

Intussen worden ook op het thuisfront de voetbalspelers becommentarieerd. Zoals de Italiaanse stervoetballer Mario Balotelli, in Italië geboren uit arme Ghanese migranten. In de gewone voetbalcompetitie speler bij Manchester City. Op deze sportwebsite schrijft men dat hij bij de wedstrijd Italië - Spanje, in Gdansk, voor een “fascinerend schouwspel” zorgde. Het Nieuwsblad en andere Vlaamse kranten zijn minder lovend tot negatief over Balotelli. Zo ook Filip Dewinter: “Al dat gezaag over racisme op EK in Oekraïne. Voetbal kijken zonder politiek correcte indoctrinatie! Balotelli was slecht, neger of niet!”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, dewinter |  Facebook | | |  Print

WAARSCHUWING VOOR UW GEZONDHEID

Oorlog tussen dieetboeken kopte Het Nieuwsblad gisteren. Zoals bekend verschijnt deze maand een boek over het dieet dat Bart De Wever (foto) volgt, en in september – in volle campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen – komt er nog een boek over dat dieet van De Grote Leider.

 

Volgens De voedselzandloper is het pronokaldieet dat Bart De Wever volgt evenwel slecht voor je lever en nieren. Volgens De Pronokalmethode is De voedselzandloper dan weer een hype waarvan het niet zeker is of het werkt. Tot overmaat van ramp kopte De Rechtzetting gisteren Feit bewijst: N-VA even dodelijk als roken. We weten wel dat De Rechtzetting een satirische website is, en afwisselend met De Raaskalderij in De Morgen publiceert, maar omwille van de gezondheid van de bezoekers van deze blog willen we toch maar aanraden om dit artikel te lezen. Een verwittigd man (of vrouw) is er twee waard.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, de wever, humor |  Facebook | | |  Print