03-07-12

DE HOORZITTING, DEEL 2

Na de eerste hoorzitting over een mogelijk verbod van organisaties als Sharia4Belgium, volgde vrijdag in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers een tweede hoorzitting. Iedereen had zijn reden om nieuwe wetgeving om organisaties te verbieden af te wijzen.

 

“Ondemocratische groepen moeten worden bestreden en vervolgd, maar niet verboden worden”, zei Jos Vander Velpen vrijdag als voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. “De wet op de privémilities (die Peter Vanvelthoven als basis nam om ook organisaties als Sharia4Belgim te kunnen verbieden, nvdr.) is één van de minst doeltreffende wetten uit de geschiedenis. Het gerecht had dertig jaar nodig om ze te gebruiken tegen de Vlaamse Militantenorde (VMO).” Jos Vander Velpen verwees ook naar Europese rechtspraak: “Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft één keer aanvaard dat een politieke partij werd verboden: de Turkse Refahpartij. Dat kon alleen maar onder een reeks voorwaarden. Eén daarvan was de ‘dringende noodzakelijkheid’. Bij de Refah-partij was die dringende noodzakelijkheid er omdat die partij groot en sterk was, en omdat zij haar visie kon doordrukken en de Turkse democratie om zeep kon helpen. Het Hof dacht toen zeker niet aan dit soort clownachtige en pietluttige organisaties als Sharia4Belgium of Blood and Honour.” Na dit pleidooi kan Eddy Hermy (Nieuw-Solidaristisch Alternatief, N-SA) op zijn twee oren slapen. Het N-SA gaat niet verboden worden. Dank u, Jos Vander Velpen.

 

Chef-Staatsveiligheid Alain Winants zei bij de hoorzitting vorige woensdag, en eerder in Knack, dat het salafisme de grootste bedreiging is voor onze democratische rechtsorde. Professor Rik Coolsaet noemde dit vrijdag een achterhaalde visie. “Wij maken met Fouad Belkacem dezelfde fout als indertijd met Dyab Abou Jahjah. Die hebben we een enorm forum gegeven en dat heeft een aantal zwakkere figuren aangetrokken en de groep rond Abou Jahjah sterker gemaakt. Dat doen we nu weer. Sommige leden van Sharia4Belgium zijn in die zin zelfs eerder slachtoffer.” Volgens Rik Coolsaet wees onderzoek van de Britse inlichtingendienst M15 uit dat er geen verband is tussen salafisme, de extremistische tak van de islam waartoe Sharia4Belgium behoort, en het terrorisme. “Sterker: de extreemste religieuze radicalen zijn het minst vatbaar voor terrorisme. (…) Vrienden en familie zijn veel belangrijker bij het proces van radicalisering dat tot terrorisme leidt. Men radicaliseert eerst en gaat pas daarna de ideologie uitwerken om die radicalisering vorm te geven.” De Britten pleiten er dan ook voor om samen te werken met de salafisten om zo het jihadistisch terrorisme tegen te gaan.

 

Het slotwoord was voor Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Het CGKR is niet echt gewonnen voor een verbod van organisaties. Spijts wat Gerolf Annemans vorige woensdag in de hoorzitting zei is het Vlaams Blok trouwens nooit verboden geweest noch gedwongen tot naamsverandering. Wel is de partij veroordeeld als racistische organisatie. Jozef De Witte: “Organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen al verboden worden, en feitelijke verenigingen en stromingen kan je eigenlijk niet verbieden. Voer een degelijk preventiebeleid en pas de bestaande wetten toe: de antiracismewet, de antidiscriminatiewet, de wet op criminele organisaties. En maak dit soort organisaties het leven zuur. Jozef De Witte pleitte wel voor een aanpassing van de antidiscriminatiewetgeveing, te meer deze wet binnenkort geëvalueerd wordt. “Lid zijn van een groep die aanzet tot haat tegen homo’s, niet-moslims en andere groepen moet strafbaar worden. En wie aanzet tot homohaat in de media moet voor de correctionele rechter gebracht kunnen worden in plaats van voor assisen.” Voor racisme is ‘aanzetten tot’ reeds strafbaar, en volstaat ook een correctionele rechtbank om mediadelicten in dit verband te kunnen vervolgen.

 

Jozef De Witte beklemtoonde dat beide veranderingen in de antidiscriminatiewetgeving dan uiteraard voor alle gediscrimineerde groepen (niet-moslims, moslims, joden, christenen, homo’s, bejaarden, zieken…) moeten gelden. Andere sancties invoeren (iets waarop onder andere Patrick Dewael en Bart Somers eerder zinspeelden, nvdr.) kan, maar liggen moeilijk. Jozef De Witte: “Inbeslagname van goederen of gelden van de organisatie, verbod om op het internet te gaan, eventueel het verbieden van bijeenkomsten, maar dat ligt allemaal al moeilijk. En het mag zeker niet als verplichte straf opgelegd worden, want dan dreigt de rechter om helemaal niets te doen omdat hij de straf te zwaar vindt.” Daags tevoren, donderdag, had Anke Van dermeersch minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet in de Senaat ondervraagd over de stand van zaken met haar wetsontwerp voor het verbieden van organisaties als Sharia4Belgium. De minister antwoordde dat ze het resultaat van de hoorzitting wil afwachten. In een persmededeling achteraf bekritiseerde Anke Van dermeersch de minister: “Minister Milquet slikt haar tekst in.” Bij de hoorzitting in de Kamer zei Gerolf Annemans anderzijds dat dit soort wetgeving (het wetsvoorstel-Vanvelthoven, nvdr.) voor hem niet hoeft. Typisch Vlaams Belang: is er niets, is men er tegen; is er iets, is men er ook tegen; en zelf maakt men zijn handen niet vuil aan het formuleren van een juridisch sluitend voorstel.

 

Morgen zou Peter Vanvelthoven een aangepaste versie van zijn wetsvoorstel neerleggen. De Limburger zegt rekening te houden met de in de hoorzitting gemaakte opmerkingen, maar liet nog niet in zijn kaarten kijken hoe dat wetsvoorstel er dan zou uitzien.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, blood and honour |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.