12-07-12

GERDA VAN STEENBERGE: ANDERE STIJL, ZELFDE INHOUD

Een steentje kan snel rollen. Begin deze week geraakte bekend dat Gerda Van Steenberge als vierde Vlaams Belang-parlementslid niet onder de naam Vlaams Belang deelneemt bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Ze bleef wel lid van het Vlaams Belang. Nu heeft ze voorzitter Bruno Valkeniers per brief laten weten dat ze opstapt bij het VB. Dat dit uitgerekend op 11 juli bekend geraakte kan geen toeval zijn.

 

Vorig jaar was het gespreksonderwerp bij de 11-juliviering onder VB’ers de dreiging van Frank Vanhecke om op te stappen bij het VB, maar die ‘dreiging’ werd door menig VB’er op gejuich onthaald. Bij Gerda Vansteenberge ligt dat anders. Ze is altijd een trouwe partijsoldaat geweest, niet iemand die de spotlights opzocht maar wel haar werk deed. Vlaams Belang haalt slag thuis, klonk het nog vorige maand in een persbericht nadat Gerda Vansteenberge, onderwijsspecialiste én juriste, minister Pascal Smet (SP.A) interpelleerde over de gevolgen van een arrest van het Grondwettelijk Hof voor de Vlaamse kinderen in het Brussels onderwijs. Het gebeurt ook niet vaak dat Vlaams Belang’ers opinieartikels buiten de eigen kring kunnen publiceren, maar begin dit jaar lukte het Gerda Vansteenberge met een bijdrage in Advisie, een netoverschrijdend blad voor directeurs in het basisonderwijs. In die bijdrage kloeg Gerda Vansteenberge erover dat “discipline in de klas een vies woord is geworden”.

 

Natuurlijk kon Gerda Vansteenberge haar ei ook in VB-kringen kwijt. Toch als het over onderwijs ging. Ze is de eerste contactpersoon voor de VB-websites Mama is boos en Wijs onderwijs. Twee verschillende url’s, maar twee keer dezelfde website. De eerste titel is de naam van een Antwerps VB-initiatief rond onderwijs, waarmee vooral Anke Van dermeersch zich profileerde. De tweede is de benaming die Gerda Vansteenberge eraan gaf. Het is tekenend voor het verschil in manier waarop VB’ers in Antwerpen en VB’ers elders in Vlaanderen ‘de boodschap’ willen overbrengen. Want laat ons welwezen: ‘de boodschap’ blijft dezelfde. In de drie columns die sinds de lancering van de website in mei vorig jaar verschenen op Mama is boos / Wijs onderwijs vinden we stellingen als: “De steun aan de multiculturele samenleving is heilloos en nefast gebleken. Onze kinderen verdienen beter.” en “Huxley’s Brave New World was één van de vele afschrikwekkende sociale utopieën uit het interbellum. In één ervan was Engeland tot op het bot socialistisch geworden, en de “gelijkheid” was de afgod waaraan alles opgeofferd werd.”

 

In haar ontslagbrief verwijst Gerda Van Steenberge naar het manifest dat ze drie jaar geleden onderschreef met een aantal Oost-Vlaamse mandatarissen, waaronder Karim Van Overmeire en Bruno Stevenheydens die nu beiden N-VA’er zijn. "Wij wensten niet verder de strategie van polarisatie en provocatie te bewandelen, maar wilden een weg zoeken om op een ernstige manier uit het cordon te komen en dus effectief ons programma te realiseren." Maar de partijtop heeft voor de polarisatiestrategie gekozen, stelt Gerda Van Steenberge nu vast. Het VB is volgens haar een one-issuepartij aan het worden: "Alles wordt afgemeten aan de stedelijke problematiek en elk politiek thema wordt teruggevoerd naar de islam (waar we vroeger nog spraken over immigratie)." Een beetje raar is haar kritiek op 'Steden tegen Islamisering'. "Daar waar Steden tegen Islamisering eerst een nevenorganisatie van de partij was, bepaalt ze nu quasi volledig de agenda, de inhoud, het beeld en de campagne van de partij." Gerda Van Steenberge had beter man en paard genoemd: “Filip Dewinter (voorzitter van ‘Steden tegen Islamisering’, nvdr.) bepaalt nu quasi volledig…”

 

"In consequentie met het manifest van drie jaar geleden, waarin ik nog steeds rotsvast geloof, en door de keuze die de partij heeft gemaakt, kan ik niet langer lid zijn van het Vlaams Belang", aldus Gerda Van Steenberge. Ze was anders dertig jaar lid van het Vlaams Blok/Belang en zetelde voor haar partij in alle parlementen (Senaat, Kamer van Volksvertengenwoordigers, en Vlaams Parlement waar ze nu voortaan als onafhankelijke zetelt.). Ook intern nam ze de nodige verantwoordelijkheden op zoals hoofd van de juridische dienst van het Vlaams Blok, voorzitster van de commissie ‘Onderwijs en Jeugd’ (functie die gisterenmorgen meteen gewist werd van de VB-website, nvdr.) en lid van de commissies ‘Gezin’ en ‘Sociale Zaken’ (intussen ook al gisterenmorgen meteen gewist van de VB-website. Aan het schrappen van haar functie bij Mama is boos en Wijs onderwijs had men gisteren nog niet aan gedacht, maar wees gerust: wij hebben er een printscreen van, nvdr.).

 

Niet langer geleden dan vorige week ging Gerda Van Steenberge in het Vlaams Parlement nog te keer tegen het idee om een Vlaams Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding op te richten met de woorden: “Vlaanderen heeft geen politiekcorrecte gedachtepolitie nodig. Weg met dat geldverslindende onding! Weg met die instelling die de integratie van allochtonen geen stap dichterbij heeft gebracht en in de eerste plaats werd opgericht om de Vlaamse onafhankelijkheidspartij Vlaams Blok/Vlaams Belang te bekampen.” Gerda Van Steenberge bekampt het Vlaams Belang nu op haar eigen manier. 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, van steenberge |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.