19-09-12

WAT HEBBEN VB EN N-VA IN PETTO VOOR DE JEUGD ?

Debattle.JPGOnder de noemer Debattle worden dezer dagen in meer dan honderd gemeenten politieke debatten ingericht door jeugdraden, jeugdhuizen en andere jongerenorganisaties. De meeste debatten worden volgende week vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 september ingericht (Een Debattle in jouw buurt?). Wij keken al eens na wat het Vlaams Belang en de N-VA de jeugd te bieden hebben.

 

Het Vlaams Belang is, volgens het nationaal verkiezingsprogramma dat we online vinden, voor de ondersteuning van de traditionele jeugdbewegingen,  en wil hiervoor degelijke infrastructuur, kampvervoer en inbraak- en vandalismepreventie. Waar mogelijk moet er een speelbos komen en “goed gereglementeerde speel- en ontmoetingspleintjes waar voldoende sociale controle mogelijk is”. Het Vlaams Belang wil gemeentelijke jeugdcentra, maar die moeten tegelijkertijd ook wel “dienstdoen als auditorium, theaterzaal voor plaatselijke harmonies, toneel, kleinkunstenaars enzovoorts”. In de jeugdraad “moeten alle representatieve jeugdbewegingen en jongerenorganisaties van elke ideologische strekking vertegenwoordigd worden”. Subsidies moeten volgens objectieve criteria toegekend worden en de jeugdraad “kan een belangrijke rol spelen bij de uitwerking van het gemeentelijk jeugdwerkbeleidsplan.”

 

De overgrote meerderheid van de jongeren kiest niet voor deelname aan het traditionele jeugdwerk (Chiro, scouts…) en voor hen heeft het Vlaams Belang niets in gedachten, en het Vlaams Belang heeft een paar jaren evolutie in de beleidsplanning gemist. Er is al lang geen sprake meer van een “jeugdwerkbeleidsplan” (gefocust op die traditionele jeugdwerkvormen), de jongste jaren maakt men jeugdbeleidsplannen (plannen voor jeugd ruimer dan voor het traditionele jeugdwerk). Het jeugdbeleidsplan 2011-2013 is, driewerf helaas evenwel, het laatste jeugdbeleidsplan ooit. Voortaan moeten de plannen voor jeugd ingeschreven worden in een strategisch meerjarenplan, samen met 101 plannen voor andere doelgroepen en sectoren. En verder zullen vooral de “plaatselijke harmonies” en kleinkunstenaars blij zijn met de Vlaams Belang-plannen voor jeugd. Maar dat is nog niet het ergste. Als we het Antwerpse Vlaams Belang-programma voor de gemeenteraadsverkiezingen openslaan, lezen we een heel ander verhaal.

 

“Teveel multiculturele initiatieven krijgen de voorrang”, luidt het daar. “Er moet op gewaakt worden dat de jeugdbewegingen niet islamiseren omdat ze verplicht worden allerlei maatregelen ten voordele van de moslimjeugd te nemen.” En: “De Antwerpse jeugdraad levert amper nog enig serieus werk ten gevolge van politieke bemoeizucht van links en van het invoeren van de zogenaamde jeugdparagraaf waarbij ze de jeugdraden hebben overladen met administratief werk. Het Vlaams Belang vraagt de afschaffing van de jeugdparagraaf (…).”

 

De jeugdparagraaf is een paragraaf bij collegebesluiten die in de tweede helft van de jaren negentig in Antwerpen is ingevoerd, die garandeert dat de mening van kinderen en jongeren gehoord en genoteerd wordt bij elke ingreep op het openbaar domein. Van de aanleg van speelpleintjes tot de inrichting van straten en pleinen. Niet alleen wordt zo de stad kind- en jeugdvriendelijker, de inspraak is zo structureel vastgelegd. Is niet afhankelijk van het al dan niet goedgemutst zijn van een schepen om inspraak te verlenen. En de ambtenaren die het openbaar domein gaan herinrichten weten dat ze moeten peilen naar en rekening houden met de mening van de jeugd. De principes van de Antwerpse jeugdparagraaf zijn intussen overgenomen door vele andere Vlaamse gemeenten… maar als het aan het Vlaams Belang ligt wordt de gegarandeerde inspraak van jeugd bij de inrichting van het openbaar domein afgeschaft.

 

We hebben ook het N-VA-programma voor Antwerpen en de Antwerpse jeugd erbij gehaald. De N-VA pleit voor het ondersteunen van jeugdbewegingen en -verenigingen, onder andere door een uitleendienst voor allerhande materiaal. Het gebruik voor jeugdactiviteiten van parken en groenzones moet gegarandeerd worden. Jongeren moeten zelf hun aanbod kunnen creëren, de stad steunt hen daarin en voert niet alles zelf uit. De N-VA heeft aandacht voor jongeren met een handicap, maar heeft in haar hoofdstuk jeugd geen specifieke aandacht voor jongeren in armoede en/of met een andere etnische achtergrond. De kracht van de verandering tegenover het huidig jeugdbeleid zit alleszins niet in het programma van de N-VA.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeugd, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.