26-09-12

NOG MEER VREEMD VOLK BIJ HET VLAAMS BELANG

Wat hebben Diandra en Onofrio Abbruzzese, Joanna Andrzejewska en Fanny Savvapoulos, en Branko Babic en Sheila Cheung met elkaar gemeen? Ze staan op de kandidatenlijsten voor 14 oktober? Juist, maar er is nog iets meer.

 

Volgens een rapport  over etnische diversiteit in de lokale politiek is het aantal kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen met een migratie-achtergrond licht gestegen tegenover zes jaar geleden, maar blijft er een kloof met de samenstelling van de bevolking. In Mechelen bijvoorbeeld heeft 23 % van de bevolking een niet-Europese, Zuid-Europese of Oost-Europese nationaliteit of achtergrond, en maar 10 % van de kandidaten op de lijsten heeft diezelfde nationaliteit of achtergrond. Ook in de andere centrumsteden in Vlaanderen gaat het om ongeveer dezelfde verhouding. Het aantal kandidaten van etnisch-culturele minderheden is in de dertien centrumsteden in Vlaanderen wel gestegen van 6,7 % naar 9,5 %.

 

De PVDA+ is koploper met 16,5 % kandidaten van etnisch-culturele minderheden, Groen volgt met 13,4 %, SP.A herbergt 10,8 % en zo daalt het verder naar 5,4 % voor de N-VA (foto 1: Bart Dewever en een N-VA-kandidaat voor de districtsraad in Borgerhout afkomstig uit Nepal) en 1,9 % voor het Vlaams Belang. Maghrebijnse namen zijn het meest voorkomend, gevolgd door Turkse namen, Mediterraanse namen, Centraal- en Oost-Europese namen, Aziatische namen… Voor alle partijen is er een stijging van het aantal kandidaten van een etnisch-culturele minderheid. Bij het Vlaams Belang is die het kleinst, maar ook daar is er een stijging.

 

De in de inleiding opgesomden zijn respectievelijk VB-kandidaten in Genk, Hasselt en Antwerpen. Voor Sheila Cheung (foto 2) werd de volledige laatste bladzijde vrijgehouden van Antwerpse Volksgazet, de nieuwe campagnekrant van het Vlaams Belang Antwerpen. Haar echte naam is Chi Mang Cheung, maar haar vrienden noemen haar Sheila Cheung. “Toen ik 18 was”, vertelt Cheung in het VB-boulevardblad, “bereidde ik me voor om te gaan stemmen door verschillende politieke folders te lezen. Toen ik een folder van het Vlaams Belang (toen Vlaams Blok) in handen kreeg, stelde ik vast dat ik het met alle standpunten eens was. Tot ik de partijnaam zag… Van meet af aan werd me immers wijsgemaakt dat ik niet op het Vlaams Belang mocht stemmen omdat die partij racistisch zou zijn.” “Racistisch zou zijn?” Het Vlaams Blok is anders in 2004 toch wel door het Hof van Beroep, bevestigd door het Hof van Cassatie, veroordeeld voor racisme.

 

“Er wordt in de aldus naar het groot publiek toe gevoerde propaganda permanent een hatelijk beeld van de ‘vreemdelingen’ opgehangen, teneinde bij de bevolking (al dan niet latent reeds aanwezige) gevoelens van vreemdelingenhaat aan te wakkeren, te onderhouden en op de spits te drijven, met als achterliggende bedoeling het behalen van stemmen en, na een desgevallend overweldigend electoraal succes, de op het vlak van de ‘vreemdelingenpolitiek’ voorgestelde zeer verstrekkende discriminerende voorstellen ook in de praktijk te kunnen omzetten. (…) De door het Vlaams Blok hierbij aangebrachte feiten, cijfermatige gegevens en statistisch materiaal strekken er duidelijk niet toe de bevolking louter te informeren of op te komen tegen bepaalde wantoestanden, hetgeen uiteraard is toegelaten, doch wel degelijk, gelet op de systematische en eenzijdige wijze waarop deze gegevens worden aangebracht en op de daarbij gehanteerde slogantaal of sarcasme, de bevolking aan te zetten tot vreemdelingenhaat en deze ook warm te maken voor de voorgestelde discriminerende maatregelen.” (Lees hier het volledige vonnis van het Hof van Beroep van Gent, 21 april 2004; bevestigd door het Hof van Cassatie van Brussel, 9 november 2004.)

 

Te oordelen naar het jongste boekje en bijhorende dvd van Filip Dewinter is bij het Vlaams Belang nog niets veranderd naar inhoud en toon. Als Cheung desondanks vindt dat het Vlaams Belang “helemaal geen racistische partij is, maar gewoon een gezonde kijk heeft op het immigratieprobleem”… Tja. Toch wat doorstuderen Cheung, en niet alleen in fiscale wetenschappen die ze nu met een avondcursus volgt. Dat het Vlaams Belang een van de belangrijkste bladzijden in haar verkiezingskrant voorbehoudt voor de uit Hong Kong afkomstige Cheung is tekenend voor het belang dat ook het Vlaams Belang hecht aan mensen van vreemde afkomst. Maar het Vlaams Belang is nog niet toe aan de nodige (zelf)relativering zoals Hichame Imane, PS-kandidaat in Charleroi die op meesterlijke wijze de vooroordelen over mensen als hij weerlegt met zijn Pourquoi ne pas voter pour un Arabe?-website.

 

Eenmaal is het VB wél grappig. Op de 17de plaats van de VB-lijst in Roeselare staat ene Marcella Deturck.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 14 oktober, racisme |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.