25-10-12

KARIM VAN OVERMEIRE: VAN DIE BOER GEEN EIEREN

Natuurlijk is de sluiting van Ford Genk het voornaamste nieuws van de dag, en vanuit deze blog dan ook alle medeleven met de getroffen werknemers en ondernemers in Limburg die het verlies van levensinvulling en koopkracht in de provincie de volgende jaren allen gaan voelen. Maar intussen loopt de coalitievorming en de uitklaring van de standpunten voor het bestuur van steden en gemeenten de volgende zes jaren verder, en het is niet het fraaiste van de mensheid dat we daarbij te zien krijgen.

De hier eerder al aangehaalde Angeltjes-blog stelde naar aanleiding van Karim Van Overmeire als schepen van Vlaamse zaken in Aalst: “Het koor linkse jakhalzen is zich aan het oefenen voor een aangepast huilconcert” met “Hugo Concentratiecamps als brommende bassolist”. Maar de eerste die zich tegen dat schepenambt uitsprak was Bart Sturtewagen, hoofdredacteur van De Standaard. In het editoriaal van zijn krant schreef hij voorbije zaterdag: “De fouten van vroeger mogen niet worden herhaald: het onderschatten van de gevolgen van migratie, het negeren van samenlevingsproblemen en het onvoldoende investeren in maatregelen die inburgering bevorderen. De eerste stap is de gemakkelijkste: schaf de schepen van Vlaamse aangelegenheden af en benoem een schepen van Onthaal.” De eis bij de actie vanavond in Aalst Geen schepen van uitsluiting maar een schepen van onthaal! lijkt geïnspireerd op dit editoriaal van iemand die toch bezwaarlijk als linkse jakhals kan gebrandmerkt worden.

Ook geen jakhalzen, maar wel links, zijn ze bij het ABVV. In een persmededeling roept het ABVV Oost-Vlaanderen alle Aalsterse politieke partijen op “om de juiste prioriteiten te stellen en de echte problemen aan te pakken. Investeren in onderwijs, kinderopvang, armoedebestrijding, sociale huisvesting, tewerkstelling en een echte maatschappelijke integratie moet voorrang krijgen op het onderstrepen van de Vlaamse romantiek.” Want dat laatste is zowat het enige wat we al over het bestuursakkoord in Aalst hebben vernomen: meer leeuwenvlaggen aan gebouwen, aangepaste verwelkomingsborden, de tricolore burgemeesterssjerp niet meer dragen, de Vlaamse Leeuw op straatnaamborden, voor alle huizen een Vlaamse Leeuw-vlag… Als het om de echt belangrijke dingen gaat in deze optiek – inburgeringscursussen, Nederlandse taallessen… – dan kijkt men naar Brussel. Of die daarvoor centen hebben. En dan kan het huilkoor vanuit Aalst opsteken, gedirigeerd door de nieuwe N-VA-burgemeester Christoph D’Haese die toen hij nog Open VLD’er was in de Ajuinenstad campagne voerde met de slogan L’Onion fait la force.

 

We hebben de nieuwe N-VA-burgemeester maandag een e-mail gestuurd met de vraag of hij zich voor het bestuursakkoord laat inspireren door de open brief aan de lokale mandatarissen van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. “Is in het bestuursakkoord dat pas werd afgesloten in Aalst een schepen voor Gelijke Kansen voorzien? Aansluitend: wat staat in dat bestuursakkoord om gelijke kansen te bevorderen en discriminatie te bestrijden?” We kregen geen antwoord, spijts we specificeerden dat we graag uiterlijk gisteren het antwoord op onze vraag kregen met het oog op dit artikel. Intussen had de kompaan van Christoph D’Haese, voormalig VB’er Karim Van Overmeire de kans om zich te distantiëren van het racistische 70-puntenplan van het Vlaams Blok. Zoals bekend schreef Karim Van Overmeire mee aan de tweede versie van dat plan, in 1996. “Behalve enkele punten wil ik geen afstand doen van het 70-puntenplan, het is geen jeugdzonde”, zei hij daarover gisteren bij Radio 1 (foto).

 

Voor de “enkele punten” uit het 70-puntenplan waar hij niet meer achter staat, is het maar de vraag of Van Overmeire er ideologisch afstand van neemt dan wel uit realiteitszin. In Het Laatste Nieuws zei Karim Van Overmeire gisteren: “Die georganiseerde terugkeer van alle vreemdelingen: dat klinkt intussen als pure fictie.” Dat is inderdaad pure fictie, maar je kan het ook principieel veroordelen. Maar dat doet Van Overmeire niet. Intussen lezen we in het N-VA-programma voor Aalst zaken als dat de N-VA-Aalst staat voor “het maximale afremmen van de inwijking, en van de import van armoede en achterstand”, en racisme en discriminatie zijn misdrijven en moeten opgevolgd worden door de politie maar “een afzonderlijk meldpunt is niet nodig”. Zo’n meldpunt haalt een drempel weg om klacht neer te leggen over racisme en discriminatie, minstens de zaken bespreekbaar te maken. Dat een meldpunt in Aalst niet nodig zou zijn sluit aan bij het allereerste punt uit het 70-puntenplan van het Vlaams Blok: het “opdoeken van het” toenmalig “Koninklijk Commissariaat voor Migrantenbeleid”.

 

Op de radio nam Karim Van Overmeire gisteren geen afstand van het 70-puntenplan. In Het Laatste Nieuws liet hij gisteren nog een opening. Karim Van Overmeire: “Ik wil mea culpa slaan als links dat ook doet.” Dat klinkt als een collaborateur die wil toegeven dat het fout was mee te heulen met de nazi’s, als links wil toegeven dat de vervolging van collaborateurs fout was. Van die boer geen eieren !

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aalst, oost-vlaanderen, van overmeire, actie |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.