31-10-12

OU ON EST AVEC L’EXTREME-DROITE ?

Eén van de uitkomsten van de verkiezingen in Franstalig België is het volledig verdampen van extreemrechts. Zoals verwacht. De uiterste rechterzijde aan de andere kant van de taalgrens telt nauwelijks nog verkozenen.

 

Leverden de lokale en provinciale verkiezingen in 2006 nog achtentwintig gemeenteraadsleden op voor Franstalig extreemrechts, dan schieten daar na 14 oktober nog welgeteld zes mandaten van over; vijf raadsleden in de provincie Henegouwen, één in de provincie Luik. C’est tout. In het Hoofdstedelijke gewest verdwijnt Franstalig extreemrechts al helemaal uit zicht en dit voor het eerst sinds 1988. Zéro elus. Het zwaartepunt bevindt zich zoals vanouds in de provincie Henegouwen. In Charleroi dongen niet minder dan zes (!) extreemrechtse ‘partijen’ mee naar de gunst van de kiezer. Dat dergelijke versplintering de kans op succes gevoelig verkleint was kennelijk geen argument. Het geheel van de extreemrechtse lijsten in Charleroi behaalde 11,1 % van de stemmen maar slechts twee zetels. Eén lijst met hetzelfde stemmenaandeel had gemakkelijk vijf verkozenen kunnen opleveren. Niet dus.

 

Het potentieel is er, maar als met zes lijsten in dezelfde troebele vijver wordt gevist dan is de uitkomst sterk voorspelbaar. Enkel het Front National-Belge (FN-B) kon met 5,8% van de stemmen in Charleroi enig succes boeken. Twee verkozenen. Met dank aan (de uitstraling van) Marine Le Pen en het Franse Front National die overigens niets met deze bende ongeregeld te maken willen hebben. Le Pen dwong in de aanloop naar 14 oktober een gerechtelijk verbod af op het gebruik van de partijnaam in België, maar dat verbod werd uiteindelijk per kiesomschrijving anders ‘geïnterpreteerd’. Met alle chaos en naamsverwarring vandien. Het FN-B kon in de regio Charleroi ook een zetel behalen in Fleurus (7,11%) en in Châtelet (5,4%). In die gemeenten kwam de partij op onder de naam ‘LEPEN’ (foto).

 

De ‘Fédération des Nationalistes Wallons’ (FN-W) en ‘Wallonie d’Abord’ (WdA) haalden elk één verkozene in respectievelijk La Louvière en Dison (prov. Luik). In zowel Seraing (3,1%) als Manage (5%) greep datzelfde WdA net naast een gemeenteraadszetel.

 

In de Brusselse regio werden nauwelijks lijsten ingediend. Enkel ‘Democratie Nationale’ (DN), in St.-Lambrechts-Woluwe, en ‘Mouvement Nation’ (MN), in Vorst en Evere, deden mee. Met tweemaal een ridicuul lage score tot gevolg;  1,4% voor MN in Vorst en 1,2% voor DN in Woluwe. Maar ook eenmaal met een behoorlijke score. In Evere behaalde MN na een agressieve campagne 4,5% van de stemmen. Net geen zetel maar wel het beste electorale resultaat ooit voor de luidruchtige mini-partij.

 

Op het provinciale vlak is de uitkomst van de verkiezingen voor Franstalig extreemrechts nog dramatischer. Na 14 oktober is het op dit niveau voor de volle 100% van de kaart geveegd. In 2006 werden nog zes FN-kandidaten verkozen. Zes jaar later slaagt niet één extreemrechtse lijst er in om in de buurt van de kiesdrempel te komen. Nul verkozenen. Het bilan:
     Luik: geen extreemrechtse lijsten.

     Waals-Brabant: deelname van DN (0,33%).
     Luxemburg: deelname van FN-W (0,60 %).
     Namen: deelname van LEPEN (0,85%), DN (0,15%) en NWA (0,10%).

     Henegouwen: deelname DN (0,09%), Nation (0,2%), FNW (1,32%), NWA (0,09%) en FN-B (1,79%).

 

Met deze catastrofale uitslag wordt Franstalig extreemrechts meer dan ooit gereduceerd tot een marginaal-folkloristisch randverschijnsel. Op naar de volgende ‘hergroepering’.

 

Meer over de verkiezingen in Franstalig België vind je uiteraard bij onze collega's van RésistanceS.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: franstalig belgië, 14 oktober, fn |  Facebook | | |  Print

30-10-12

OMGAAN MET DISCRIMINATIE, DIVERSITEIT EN MIGRATIE

Enerzijds. Anderzijds..jpgVanavond vindt de officiële opening plaats van de Boekenbeurs, morgen worden de deuren van de Boekenbeurs opengesteld voor het grote publiek. Donderdag is het de eerste avond dat men langer openblijft, en wordt Jozef De Witte er geïnterviewd naar aanleiding van zijn boek Enerzijds. Anderzijds.

Jozef De Witte studeerde psychologie, criminologie en management, en is sinds 2004 directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR). Voordien werkte hij onder andere voor Amnesty International, het Tweedekansonderwijs en 11.11.11. Een maatschappelijk bewogen man, zonder dat hij een partijkleur heeft. De titel van zijn jongste boek is dan ook wat ongelukkig omdat “enerzijds, anderzijds” een discours is dat vaak geassocieerd wordt met de CD&V. De Wittes “enerzijds, anderzijds” slaat op de minstens twee kanten die er aan veel zaken zijn. Eén van die kanten verdonkeremanen doet niet alleen de waarheid geweld aan, het belemmert ook het zicht op duurzame oplossingen.

Het veelzijdig bekijken van cases maakt wel dat Jozef De Witte en het CGKR al te gemakkelijk het voorwerp zijn van kritiek. Tegenstrijdige kritiek. Het Vlaams Belang laat geen kans onbenut om  de uitvoering van het eerste punt uit haar 70-puntenplan te eisen: het opdoeken van het toen nog Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid, nu Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Joods Actueel vindt daarentegen dat het CGKR te laks optreedt, toch in kwesties waar joden bij betrokken zijn. Het is daarom goed dat Jozef De Witte in Enerzijds. Anderzijds de werking van het CGKR verduidelijkt, en ook de wetgeving en mensenrechten die als leidraad voor het optreden gelden.

Bijvoorbeeld waarom er een andere aanpak is voor discriminatie dan voor haatboodschappen. In het eerste geval wil de wetgeving dat de gelijke behandeling de regel en een verschil de uitzondering is. Voor de functie van directeur van een christelijk rusthuis kan het christelijke een voorwaarde zijn, voor een poetsvrouw in datzelfde rusthuis moet respect voor de christelijke overtuiging voldoende zijn. In het tweede geval, bij haatboodschappen, is de vrijheid van meningsuiting de regel. Woorden die schokken, verontrusten of zelfs kwetsen moeten kunnen. Maar het is anders als men door het beeld dat men systematisch ophangt over vreemdelingen kennelijk en herhaaldelijk aanzet tot haat, discriminatie en geweld. Of – hij wordt niet geciteerd in het boek, maar Eddy Hermy (N-SA) indachtig – als men giftige verklaringen aflegt in een context waar ook het optreden van neonazigroepen is geprogrammeerd.

Het CGKR treedt niet alleen op inzake racisme, ook andere discriminaties worden aangepakt. Of probeert men aan te pakken. Discriminatie omwille van de leeftijd is bijvoorbeeld een niet te onderschatten probleem, maar onderbelicht ook al omdat er geen belangenbehartigers buiten het CGKR zijn om die problematiek onder de aandacht te brengen. Overigens probeert het CGKR altijd eerst tot een onderhandelde oplossing te komen, elke rechtszaak die vermeden kan worden belast minder het rechtsapparaat en geeft allicht meer voldoening aan beide partijen. Slechts in 1 % van de gevallen komt het tot een rechtszaak. Als het niet anders kan, en de benadeelde partij het zover wil doordrijven. Soms ook is er een rechtszaak om duidelijker te krijgen wat de wetgever wilde. De case van kantel- en sectionaalpoortenbedrijf Feryn is hiervoor exemplarisch.

Jozef De Witte gaat in Enerzijds. Anderzijds ook in op heikele kwesties als: wat is neutraliteit? Is neutraliteit bijvoorbeeld het aan overheidsloketten weglaten van kentekenen van… of het erkennen van de diversiteit van de samenleving maar zorgen voor een gelijke behandeling van de klanten? En hoever reikt de vrijheid? Een bowlingzaak bijvoorbeeld weigerde de toegang aan een vrouw met een hoofddoek, ook al droeg die vrouw haar hoofddoek niet uit geloofsovertuiging maar om haar kaalheid na een behandeling tegen kanker te verbergen. Jozef De Witte kondigt Enerzijds. Anderzijds aan als een persoonlijk boek, maar zonder het beleid van het CGKR van naadje tot draadje te kennen lijkt ons De Witte beleidsmatig maar één keer de persoonlijke toer op te gaan: wanneer hij zich verzet tegen collectieve regularisaties van mensen zonder geldige verblijfspapieren.

Sterk is hoe Jozef De Witte vergelijkingen maakt met andere sectoren dan zijn core business. Zoals in: “Ja, het migratie- en integratiebeleid is mislukt. En heel snel krijg je dan te horen dat dit dus aan ‘hen’, aan de migranten, ligt. Dat is een wel zeer merkwaardige conclusie. Ik heb nog nooit horen zeggen dat als het onderwijsbeleid mislukt, dat aan de kinderen zou liggen; of als het gezondheidsbeleid mislukt, dat aan de zieken zou liggen.” Of als De Witte toch nog even uitgangspunten in herinnering brengt. “De weigering om verschillen tussen mensen te erkennen, te aanvaarden en zelfs te stimuleren is niet in het voordeel van deze mensen, en evenmin in het voordeel van de samenleving als geheel. Een samenleving heeft er alle belang bij dat mensen zich goed in hun vel voelen, dat ze niet afgewezen worden op grond van kenmerken die er niet toe doen, dat ze zich volop ontplooien en net dankzij hun eigenheid en zelfs eigenzinnigheid zorgen voor creativiteit en innovatie.”

Waren er goede redenen voor de oprichting van het Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid (in 1989) en de doorstart met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (in 1993), tegenwoordig loopt ons land achter op de dynamiek rond mensenrechten in onze directe buurlanden. Meer zelfs, men wil – met de interfederalisering als excuus – wat vandaag bestaat als middelen om op te treden verzwakken. Nochtans tonen dagelijkse meldingen, studies over wonen, werken en weten, en undercoverreportages aan dat discriminatie nog steeds een harde werkelijkheid is.

Enerzijds. Anderzijds is een verhelderend boek. Het toont aan dat discriminatie helaas nog niet de wereld uit is, weerlegt een aantal vooroordelen over het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, en schetst de juridische context voor optreden tegen discriminatie zonder te vervallen in vakjargon. Een boek dat dan ook zeer geschikt is om als lesmateriaal te gebruiken bij laatstejaars scholieren.

Enerzijds. Anderzijds is een uitgave van LannooCampus, telt 164 blzn. en kost 19,99 euro. Joël De Ceulaer (De Standaard) vraagt Jozef De Witte op de Boekenbeurs waarom we wel bezorgd maar niet bang hoeven te zijn voor de toekomst. Woensdag 1 november, 18u30. Oranje Zaal.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, racisme, actie |  Facebook | | |  Print

29-10-12

DE N-VA-BURGEMEESTERS: ERWIN BRENTJENS, TURNHOUT

Na Kurt Ryon in Steenokkerzeel vandaag een andere N-VA-burgemeester met roots bij het Taal Aktiekomitee (TAK). Of liever de commotie rond zijn aanstelling, en dan bedoelen we natuurlijk niet de doodsbedreigingen die de man vrijdagavond in zijn brievenbus vond. Een zaak die we met klem veroordelen.

 

Turnhout wordt de volgende zes jaren bestuurd door een coalitie N-VA - CD&V - SP.A, met N-VA-lijsttrekker Erwin Brentjens als burgemeester. En wat doen mensen als ze de naam van hun nieuwe burgemeester horen? Ze gaan googelen… en komen dan uit op een artikel over het verzwegen verleden van de N-VA-lijsttrekker in Turnhout dat we op 12 september publiceerden. Een AFF-artikel dat massaal is gelezen en doorgegeven via Facebook. De Gazet van Turnhout schreef er over, en zorgde zo nog voor een aantal downloads. In Het Nieuwsblad zei Brentjens naar aanleiding van de commotie: “Ik heb nooit ontkend dat ik woordvoerder van TAK ben geweest. Het was een leuke tijd waar ik fier op ben”. In Gazet van Antwerpen klonk het: “"Ik wist dat het ooit zou beginnen, al had ik gedacht dat het nog voor de verkiezingen zou zijn". En in beide kranten: “Als je voor amnestie pleit dan is het niet om oorlogsmisdaden goed te praten, wel om een streep onder het verleden te trekken. Ik heb in die periode meer dan tweeduizend handtekeningen verzameld van geestelijken die ook voor amnestie pleitten. We zijn toen zelfs op audiëntie mogen komen bij de Paus.”

 

Wat de amnestie-eis van TAK inhield lezen we in Taktivist (januari 1981): “Het Taal Aktie Komitee wenst geen rehabilitatie van verklikkers en moordenaars, maar rechtsherstel voor de kleine man, die zich vanuit een eerlijke Vlaamsgezinde overtuiging op het terrein van de ideologische kollaboratie heeft begeven en hiervoor op een buiten alle verhouding staande wijze werd gestraft. Gestraft door een staatsbestel dat, via een ondemokratische, vaak op willekeur gestoelde en in ieder geval juridisch aanvechtbare rechtsbedeling, er duidelijk naar gestreefd heeft de Vlaamse Beweging in haar totaliteit te vernietigen”. “De T.A.K.-eis voor amnestie gold dus duidelijk alleen voor de mensen die uit Vlaams-nationale overwegingen collaboreerden met de Duitse bezetter en niet voor mensen die dit deden uit extreem-rechtse, fascistische of nazistische sympathieën”, verduidelijkt Koen Vanthournout in zijn thesis over het TAK.

 

Maar intussen weten we dat het collaboreren omwille van de Vlaamse zaak een fabeltje is, een fabeltje om de collaboratie met het nazisme goed te praten. We weten intussen dat twee op drie van de gewone collaborateurs collaboreerde vanuit de keuze voor het nationaalsocialisme. Het kon zijn dat men ook begeesterd was door het Vlaams-nationalistisch ideaal, maar tweederde collaboreerde omdat men opkeek naar Hitler en zijn denkbeelden. Het andere eenderde collaboreerde enkel om materiële redenen (om te ontsnappen aan de werkloosheid, om meer te verdienen...). De vraag is wat Brentjens met deze wetenschap nu denkt over de amnestie-eis. We stuurden daags vóór publicatie van ons vorig artikel een e-mail naar Erwin Brentjens met de vraag waarom hij in zijn kiescampagne zweeg over zijn TAK-verleden, en wat hij nu denkt over de amnestie-eis. We kregen nooit antwoord. Brentjens wilde de amnestie-kwestie blijkbaar liefst doodzwijgen.

 

In Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen zegt Brentjens na de ontstane commotie dat pleiten voor amnestie niet het goedpraten van oorlogsmisdaden is. Met amnestie zoals in de jaren zeventig door TAK en anderen, en nog maar een dik jaar geleden gevraagd in een wetsvoorstel van VB’er, intussen N-VA’er, Jurgen Ceder, wil men alle negatieve gevolgen van de bestraffing van collaboratie wegvegen zonder enige schuldbekentenis van de collaborateurs, zonder de daden te veroordelen waarvoor men gestraft is. Men praat de oorlogsmisdaden niet goed, maar men is te beroerd om te erkennen dat ze fout waren. Als onverdroten ijveraar voor amnestie kent Brentjens al te goed de betekenis van de amnestie-eis en probeert hij er zich nu vanaf te maken met een halve waarheid. Dat belooft als burgemeester.

 

Gazet van Turnhout vroeg aan plaatselijk N-VA-voorzitter Tom Versmissen of het N-VA-bestuur al eerder op de hoogte was van het TAK-verleden van Erwin Brentjens. Tom Versmissen: "Uiteraard waren wij hiervan op de hoogte. Voor de N-VA is het verdedigen van onze taal en cultuur een zaak van de eerste orde. Een dergelijk streven valt op geen enkele wijze te classificeren onder de noemer van extreem-rechts. (…) Allicht wist u ook dat de voorgedragen burgemeester van onder andere Dessel, Sint-Niklaas en Kontich binnen het TAK zij aan zij hebben gewerkt met Erwin Brentjens. Daarenboven werd de huidige woordvoerder van het TAK recentelijk voorgedragen als burgemeester van Steenokkerzeel." 

 

Opkomen voor taal en cultuur is niet per se extreemrechts. De acties van TAK (van de ‘wandelingen’ in de Voerstreek tot recente acties) trekken telkens wel een extreemrechtse meute aan. Opkomen voor amnestie is een aloude extreemrechtse eis, en de betekenis die TAK aan de collaboratie gaf deugt niet. Nu tegenover de pers de betekenis van de amnestie-eis verdraaien, en niet erkennen dat amnestie een foute gedachte was en is, getuigen dat Brentjens hardleers is in zijn overtuiging.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, turnhout, provincie antwerpen, brentjens |  Facebook | | |  Print

28-10-12

VB-PARLEMENTSLID VULT KRUISWOORDRAADSEL IN BIJ FORD-DEBAT

In Limburg verliezen meer dan tienduizend mensen hun job, koopkracht en tijdsinvulling. Want er zijn niet alleen de tienduizend mensen die bij Ford Genk en de toeleveringsbedrijven werken. Je zal maar in bijvoorbeeld een bedrijf in bouwmaterialen werken, aan wie kan je je bakstenen nu kwijt in de provincie? Alvast niet in de streek rond Genk.

 

Woensdag werd in het Vlaams Parlement gedebatteerd over de sluiting van Ford Genk. Televisiebeelden (Villa Politica, hernomen door het Nederlandse De wereld draait door) tonen een bevlogen toespraak van Groen-fractieleider Filip Watteeuw… terwijl de rest in het parlementair halfrond wat verveeld zit te kijken (Joke Schauvliege), een grapje maakt met de buur (Freya Van den Bossche)… Maar de hoofdvogel werd toch afgeschoten door de Vlaams-nationalisten (zie vanaf 2’30” op deze video). N-VA-parlementslid Marc Hendrickx uit Mechelen zit lusteloos een blaadje te doorbladeren, zijn VB-buurman Erik Tack uit Ronse buigt zich over… het kruiswoordraadsel van ’t Pallieterke (foto's).

 

Erik Tack zag er geen graten in. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij: “Want ik was tegelijk aan het luisteren, en ik was tenminste aanwezig tijdens het debat. Dat kun je niet zeggen van veel andere parlementsleden.” Dat laatste is waar. Filip Dewinter was op hetzelfde ogenblik, samen met de VB-fractie in de Senaat, de bloempjes aan het buiten zetten in Letland. De ’t Pallieterke was overigens niet van Erik Tack zelf, maar van een collega. “Maar die slaagde er niet in het op te lossen. Daarom dat ik het dan maar even heb ingevuld.”

 

Het leven is prioriteiten stellen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, hendrickx, tack |  Facebook | | |  Print

27-10-12

CHRYSI AVGI: PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID OPGEHEVEN

Het is wat tussen het andere nieuws deze week gevallen, maar het Griekse parlement heeft deze week de onschendbaarheid van drie parlementsleden van het neonazistische Chrysi Avgi (‘Gouden Dageraad’) afgenomen. Eerder was de onschendbaarheid van een vierde parlementslid al afgenomen.

 

De parlementsleden worden verdacht van een aantal misdrijven waarvoor ze nu vervolgd kunnen worden. Dat heeft het Griekse parlement woensdag bekend gemaakt. De woordvoerder van de Gouden Dageraad Ilias Kassidiaris wordt verdacht van een gewapende overval in 2007. Kassidiaris is wereldwijd bekend van zijn slaande argumenten in een televisiedebat met vrouwelijke politici. Twee andere Chrysi Avgi-leden, Panayiotis Iliopoulos en George Germenis, worden verdacht van ambtsmisbruik en het vernielen van eigendommen bij aanvallen op buitenlandse handelaren rond Athene vorige maand. George Germenis kennen we ook als basgitarist bij de Black Metal-groep Naer Mataron. Een week eerder werd de onschendbaarheid van parlementslid Konstatinos Barbarousis ontnomen vanwege mogelijk deelname aan geweld tegen straatverkopers.

 

De “broeders in de strijd” van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) zijn niet alleen betrokken bij allerlei gewelddaden. We kennen de leider van Chrysi Avgi, Nikos Michaloliakos, als Holocaust-ontkenner. Intussen heeft ook zijn echtgenote, Eleni Zaroulia, voor ophef gezorgd. Eleni Zaroulia is eveneens Chrysi Avgi-parlementslid en noemde onlangs migranten “untermenschen”. Ze weigerde vervolgens haar woorden terug te nemen. Zaroulia is lid van het Griekse parlement en afgevaardigde van dat parlement in de Raad voor Europa waar Zaroulia onder andere zetelt in… de commissie voor gelijkheid en niet-discriminatie. Antiracisten vragen nu dat Zaroulia uit die commissie wordt weggehaald. Foto: Parlementsleden van Chrysi Avgi met rechts Eleni Zaroulia. Zaroulia fluistert haar echtgenoot, tevens de leider van de partij, Nikos Michaloliakos, iets in het oor. "Om hoe laat moet je vanavond warm eten hebben" of zoiets?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, internationaal, chrysi avgi |  Facebook | | |  Print

26-10-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Het Gat van de Wereld.JPGVeel om vrolijk van te worden is er dezer dagen niet. Bij Humo doen ze hun best (foto), en natuurlijk ook bij de N-VA en bij het VB.

“’Dit is een zwart-gele dag’, klinkt het. Communicatieman Van Camp wil blijkbaar iets anders zien. ‘Een geel-zwarte dag, Bart’, zegt hij. ‘Zeg…’, krijgt hij als antwoord. ‘Ik weet dat je iets hebt tegen dat ‘zwart’, maar komaan hé zeg… Nee, het is een zwart-gele dag.’” Bart De Wever en zijn communicatieverantwoordelijke hebben een meningsverschil over de eerste toespraak die Bart De Wever zal uitspreken als winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Uiteindelijk zegt hij inderdaad dat het een zwart-gele dag is, met nadruk op zwart. In de Vlaamse beweging is het nochtans gebruikelijk om te spreken over geel-zwarte vlaggen etc. (De Morgen, 20 oktober 2012)

“En weet je wat we daar gedaan hebben? (enthousiast) We hebben de hele stad doorkruist met de fiets!” Als Liesbeth Homans met vriendinnen op citytrip naar Madrid gaat, gebruikt ze de fiets – weliswaar een elektrische fiets – om de stad te ontdekken. In Antwerpen vragen Homans en de N-VA meer ruimte voor de auto in het stadscentrum. (Het Laatste Nieuws, 20 oktober 2012)

“Dewinter is een wolf. De Wever een wolf in schaapsvacht.” Daniël Termont over Bart De Wever. (De Morgen, 20 oktober 2012)

We hebben de bevoegdheid over bibliotheken toegevoegd aan de schepen voor Vlaamse Zaken om er een instrument van vervlaamsing van te maken. Al is het niet de bedoeling alle Franstalige boeken uit de bib te bannen.” Christophe D’Haese, de nieuwe N-VA-burgemeester van Aalst sust dat “niet (…) alle” Franstalige boeken uit de plaatselijke bibliotheek zullen verdwijnen. (Het Laatste Nieuws, 20 oktober 2012)

“Toekomstig burgemeester van Antwerpen Bart De Wever heeft de Joodse gemeenschap gerustgesteld. ‘De deur van 't Schoon Verdiep zal voor jullie zes jaar open zijn’, zei hij zondagavond op een receptie voor de Joodse gemeenschap.” Op de verkiezingsavond in de Zuiderkroon zei Bart De Wever ook al dat de deur van ’t Schoon Verdiep openstaat voor de Congolese gemeenschap (zie het einde van deze video). Voor wie gaat zijn deur op ’t Schoon Verdiep op het Antwerps stadhuis nog open en voor wie blijft ze dicht? (Belga, 22 oktober 2012)

 

“Eindelijk positief nieuws in de krant (van donderdag): "Kompany tackelt De Wever". Proficiat voor deze jongeman. Ik heb Vincent Kompany altijd een goeie, sportieve speler gevonden, maar nu zou ik een standbeeld voor hem willen bouwen. Ik ben 81 en heb dus de aanloop naar de tweede wereldoorlog meegemaakt. Gelukkig voor hem heeft Kompany dat onheil van vroeger niet gekend, maar voelt hij het wel aankomen. Wijze raad: ofwel ben je als Belg geboren, ofwel kom je hier je toekomst zoeken, maar voor allen geldt: het land België verdient uw respect.” Lezersbrief van Claire Gilissen uit Alken. (Het Laatste Nieuws, 23 oktober 2012)

“Respect Karim !” VB-volksvertegenwoordiger Tanguy Veys apprecieert dat N-VA’er Karim Van Overmeire geen afstand neemt van het 70-puntenplan van het Vlaams Blok. (Facebook, 24 oktober 2012)

"'Als u mij vraagt, met het mes op de keel, of ik daar afstand van doe? Dan doe ik dat niet?', klonk het duidelijk. 's Middags werden zijn opmerkelijke uitspraken echter bijgeschaafd in een communiqué vanuit het partijhoofdkwartier. 'Sommige mensen blijven mij bestoken met vragen over het verleden waarvan ik al meermaals afstand nam, maar blijkbaar wil men niet luisteren. Voor alle duidelijkheid: dat 70-puntenplan was fout, punt aan de lijn. Alle punten uit dat plan die getuigen van een racistische houding, daar doe ik klaar en duidelijk afstand van', wordt Van Overmeire geciteerd." Het verschil tussen wat Karim Van Overmeire live op Radio 1 zei en hoe hij een paar uren later geciteerd wordt in een persmededeling van de N-VA is groot. Als een mes op zijn keel niet hielp, wat deed Karim Van Overmeire dan wel 180 graden van standpunt veranderen? (De Morgen, 25 oktober 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, de wever, homans, aalst, cultuur, antwerpen, nationalisme |  Facebook | | |  Print

25-10-12

KARIM VAN OVERMEIRE: VAN DIE BOER GEEN EIEREN

Natuurlijk is de sluiting van Ford Genk het voornaamste nieuws van de dag, en vanuit deze blog dan ook alle medeleven met de getroffen werknemers en ondernemers in Limburg die het verlies van levensinvulling en koopkracht in de provincie de volgende jaren allen gaan voelen. Maar intussen loopt de coalitievorming en de uitklaring van de standpunten voor het bestuur van steden en gemeenten de volgende zes jaren verder, en het is niet het fraaiste van de mensheid dat we daarbij te zien krijgen.

De hier eerder al aangehaalde Angeltjes-blog stelde naar aanleiding van Karim Van Overmeire als schepen van Vlaamse zaken in Aalst: “Het koor linkse jakhalzen is zich aan het oefenen voor een aangepast huilconcert” met “Hugo Concentratiecamps als brommende bassolist”. Maar de eerste die zich tegen dat schepenambt uitsprak was Bart Sturtewagen, hoofdredacteur van De Standaard. In het editoriaal van zijn krant schreef hij voorbije zaterdag: “De fouten van vroeger mogen niet worden herhaald: het onderschatten van de gevolgen van migratie, het negeren van samenlevingsproblemen en het onvoldoende investeren in maatregelen die inburgering bevorderen. De eerste stap is de gemakkelijkste: schaf de schepen van Vlaamse aangelegenheden af en benoem een schepen van Onthaal.” De eis bij de actie vanavond in Aalst Geen schepen van uitsluiting maar een schepen van onthaal! lijkt geïnspireerd op dit editoriaal van iemand die toch bezwaarlijk als linkse jakhals kan gebrandmerkt worden.

Ook geen jakhalzen, maar wel links, zijn ze bij het ABVV. In een persmededeling roept het ABVV Oost-Vlaanderen alle Aalsterse politieke partijen op “om de juiste prioriteiten te stellen en de echte problemen aan te pakken. Investeren in onderwijs, kinderopvang, armoedebestrijding, sociale huisvesting, tewerkstelling en een echte maatschappelijke integratie moet voorrang krijgen op het onderstrepen van de Vlaamse romantiek.” Want dat laatste is zowat het enige wat we al over het bestuursakkoord in Aalst hebben vernomen: meer leeuwenvlaggen aan gebouwen, aangepaste verwelkomingsborden, de tricolore burgemeesterssjerp niet meer dragen, de Vlaamse Leeuw op straatnaamborden, voor alle huizen een Vlaamse Leeuw-vlag… Als het om de echt belangrijke dingen gaat in deze optiek – inburgeringscursussen, Nederlandse taallessen… – dan kijkt men naar Brussel. Of die daarvoor centen hebben. En dan kan het huilkoor vanuit Aalst opsteken, gedirigeerd door de nieuwe N-VA-burgemeester Christoph D’Haese die toen hij nog Open VLD’er was in de Ajuinenstad campagne voerde met de slogan L’Onion fait la force.

 

We hebben de nieuwe N-VA-burgemeester maandag een e-mail gestuurd met de vraag of hij zich voor het bestuursakkoord laat inspireren door de open brief aan de lokale mandatarissen van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. “Is in het bestuursakkoord dat pas werd afgesloten in Aalst een schepen voor Gelijke Kansen voorzien? Aansluitend: wat staat in dat bestuursakkoord om gelijke kansen te bevorderen en discriminatie te bestrijden?” We kregen geen antwoord, spijts we specificeerden dat we graag uiterlijk gisteren het antwoord op onze vraag kregen met het oog op dit artikel. Intussen had de kompaan van Christoph D’Haese, voormalig VB’er Karim Van Overmeire de kans om zich te distantiëren van het racistische 70-puntenplan van het Vlaams Blok. Zoals bekend schreef Karim Van Overmeire mee aan de tweede versie van dat plan, in 1996. “Behalve enkele punten wil ik geen afstand doen van het 70-puntenplan, het is geen jeugdzonde”, zei hij daarover gisteren bij Radio 1 (foto).

 

Voor de “enkele punten” uit het 70-puntenplan waar hij niet meer achter staat, is het maar de vraag of Van Overmeire er ideologisch afstand van neemt dan wel uit realiteitszin. In Het Laatste Nieuws zei Karim Van Overmeire gisteren: “Die georganiseerde terugkeer van alle vreemdelingen: dat klinkt intussen als pure fictie.” Dat is inderdaad pure fictie, maar je kan het ook principieel veroordelen. Maar dat doet Van Overmeire niet. Intussen lezen we in het N-VA-programma voor Aalst zaken als dat de N-VA-Aalst staat voor “het maximale afremmen van de inwijking, en van de import van armoede en achterstand”, en racisme en discriminatie zijn misdrijven en moeten opgevolgd worden door de politie maar “een afzonderlijk meldpunt is niet nodig”. Zo’n meldpunt haalt een drempel weg om klacht neer te leggen over racisme en discriminatie, minstens de zaken bespreekbaar te maken. Dat een meldpunt in Aalst niet nodig zou zijn sluit aan bij het allereerste punt uit het 70-puntenplan van het Vlaams Blok: het “opdoeken van het” toenmalig “Koninklijk Commissariaat voor Migrantenbeleid”.

 

Op de radio nam Karim Van Overmeire gisteren geen afstand van het 70-puntenplan. In Het Laatste Nieuws liet hij gisteren nog een opening. Karim Van Overmeire: “Ik wil mea culpa slaan als links dat ook doet.” Dat klinkt als een collaborateur die wil toegeven dat het fout was mee te heulen met de nazi’s, als links wil toegeven dat de vervolging van collaborateurs fout was. Van die boer geen eieren !

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aalst, oost-vlaanderen, van overmeire, actie |  Facebook | | |  Print

BRUNO STEVENHEYDENS: EX-VB'ER EERSTE SCHEPEN BEVEREN

Volgens de cijfers die socioloog Jan Hertogen verzamelde kregen de N-VA en het VB bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen 6,3 % minder stemmen dan de N-VA, het VB en LDD samen bij de federale parlementsverkiezingen in 2010. De rechts-populisten in het algemeen, de Vlaams-nationalisten in het bijzonder (2,6 % minder stemmen als we enkel met de N-VA en het VB in 2010 vergelijken), zijn er op achteruit gegaan op 14 oktober. Maar door de vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen zes jaar geleden, en vooral de concentratie van de stemmen bij de N-VA, boekt de N-VA natuurlijk wel winst en komen daarbij allerlei figuren bovendrijven waar je vragen bij kunt stellen.

 

Karim Van Overmeire is niet de enige N-VA-schepen stammend uit het VB. In Beveren krijgen ze met Bruno Stevenheydens (foto) zelfs een oud-VB-parlementslid die het tot eerste schepen schopt, de man dus die de burgemeester bij afwezigheid vervangt. Aanvankelijk was een coalitie N-VA - Groen/SP.A in de maak, waarbij Groen van meet af wel haar bezwaren uitte tegen de figuur van Bruno Stevenheydens. De coalitie zou echter het voordeel hebben dat zo CD&V-burgemeester Marc Van de Vijver uit beeld verdween, een man wiens bestuursstijl doet denken aan Russische en andere potentaten. In tweede instantie was een coalitie in de maak CD&V - Groen/SP.A, waarbij Marc Van de Vijver niet langer burgemeester zou zijn. Los van de inhoudelijke verschillen was daar evengoed iets voor te zeggen, want N-VA en CD&V hadden met 14 zetels elk evenveel zetels behaald. De CD&V had nog iets meer stemmen gekregen dan de N-VA (12.161 tegenover 11.580 voor de N-VA). Het probleem-Stevenheydens was dan opgelost. Maar uiteindelijk komt er een coalitie CD&V - N-VA, waarbij Marc Van de Vijver burgemeester blijft, de CD&V ook de OCMW-voorzitter krijgt, en Bruno Stevenheydens eerste schepen wordt. 

 

Tussenkomsten van Vlaams minister-president Kris Peeters, van de nieuwe keizer van Antwerpen Bart De Wever, en van minister van Landsverdediging Pieter De Crem hielpen de coalitie CD&V - N-VA in Beveren vormen. CD&V-voorzitter Wouter Beke had liever een coalitie CD&V - Groen/SP.A gezien. Bij Groen vindt men dit uiteraard een slechte zaak voor Beveren. Bruno Stevenheydens krijgt nu zijn moment de gloire, maar wat met zijn standpunten? Hij stapte in 2010 op bij het VB – mentaal had hij er al in 2009 afstand van genomen – omwille van het gebrek aan inspraak, stijl, deontologie etc., en het havendossier. Bruno Stevenheydens wil de door de Antwerpse havenuitbreiding bedreigde Beverense deelgemeente Doel behouden, maar aan de Antwerpse rechteroever houdt men bij het VB (Filip Dewinter, Jan Penris) minder aan het behoud van het pittoreske Doel en meer aan de expansiedrift van het Antwerpse havenpatronaat. 

 

Toen Bruno Stevenheydens voorjaar 2011 overstapte naar de N-VA – hij werd door Bart De Wever gevraagd om fractiesecretaris te worden van de N-VA in het Vlaams Parlement – reageerde CD&V-burgemeester Marc Van de Vijver met: “Het is niet omdat iemand van partij verandert dat hij daarom zijn extreme standpunten laat varen.” De CD&V had toen de N-VA als kartelpartner in haar rangen, en het overstappen van Stevenheydens van het Vlaams Belang naar kartelpartner N-VA baarde heel wat CD&V’ers in Beveren zorgen. In een interview met Apache begin deze maand zei Bruno Stevenheydens over zijn overstap: “Toen ik weg ging bij Vlaams Belang heb ik beslist niet na te trappen. Ik wil er dan ook weinig woorden aan vuilmaken, maar laat wel duidelijk zijn dat ik voor mijn afscheid binnen Vlaams Belang duidelijk heb gemaakt met welke inhoudelijke standpunten ik  het oneens was. Ik zag Filip Dewinter onlangs in Terzake zitten, en hij had het daar over vreemdelingen die ‘met het mes in de pamper zijn geboren’. Dat zijn uitspraken die voor mij niet kunnen. Ze zijn enkel bedoeld om te provoceren en aandacht te trekken, maar je lost er niets mee op.”

 

Het enige wat Stevenheydens concreet maakt, is het afstand nemen van de stijl van Dewinter. Is er niet meer om afstand van te nemen bij het VB, buiten ook nog het standpunt over de Antwerpse haven? Standpunt dat overigens bij de N-VA (Bart De Wever, Philippe Muyters) ongeveer hetzelfde is. Meeleven met de bewoners en mensen die houden van Doel, maar als puntje bij paaltje komt voorrang geven aan de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven dat een bijkomend Saefthingedok wil laten uitgraven, terwijl het vlabij gelegen Deurganckdok nog altijd maar voor twintig procent benut wordt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beveren, oost-vlaanderen, stevenheydens |  Facebook | | |  Print

24-10-12

DE N-VA-BURGEMEESTERS: KURT RYON, STEENOKKERZEEL

Voormalig VB-parlementslid Bruno Stevenheydens, bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen N-VA-lijsttrekker, wordt geen burgemeester in Beveren. Maar wel eerste schepen. De extremen bij de N-VA beperken zich daarenboven niet tot Bruno Stevenheydens in Beveren en Karim Van Overmeire in Aalst. Alvast van twee N-VA-burgemeesters is bekend dat ze actief waren bij het Taal Aktiekomitee (TAK). In Steenokker-zeel wordt TAK-actieverantwoordelijke Kurt Ryon burgemeester (foto 1, verkiezingsavond). Over de tweede TAK-burgemeester, Erwin Brentjens in Turnhout, een volgende keer meer.

Kurt Ryon is de laatste tien jaren actief bij zowat elke TAK-actie in de Brusselse rand. Het TAK, begin jaren zeventig opgericht als opvolger van de Vlaamse Militantenorde (VMO) om taalkwesties door middel van acties scherper te stellen. Kurt Ryon is de jongste jaren actieverantwoordelijke van het TAK, en actieverantwoordelijken die zijn doorgaans de haantjes-de-voorste. “Ik ben ongeveer tachtig keer opgepakt. Soms zit ik twaalf uur alleen in een cel. Maar dat heb ik ervoor over”, zei Kurt Ryon in 2009. Sindsdien is het aantal keren dat hij betrokken was bij incidenten er niet op verminderd. Aanleiding voor de uitspraak in 2009 was een actie waarbij Ryon bij De Gordel de fiets van toenmalig CD&V-voorzitster Marianne Thysen klem zette. Een fietsslot erop. “En ik heb geen sleuteltje”, zei hij er met de glimlach erbij. De uitspraak van Bart De Wever dat het beste wat de Vlaamse Beweging kan doen, is ophouden te bestaan, zou slaan op groepen zoals Voorpost en niet op het Taal Aktiekomitee. Maar bij Voorpost juichen ze de acties van TAK toe. Over het fietsincident in 2009 zei Björn Roose, Voorpost-persverantwoordelijke, nog dit jaar: “Het lijkt me logisch dat we eerst de judassen aanpakken en dan pas diegenen aan wie ze ons uitleveren.”

 

Bij De Gordel begin september was Kurt Ryon weer in beeld (foto 2, op deze video op 1’35” in discussie met Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy die Kurt Ryon en een mede-actievoerder “de nieuwe Vlaamse fascisten” noemt, op 2’30”  in discussie met Europees president Herman Van Rompuy). Nu hij burgemeester van Steenokkerzeel wordt, neemt Kurt Ryon ontslag als TAK-actieverantwoordelijke. "Lid zijn van de raad van het TAK is immers niet cumuleerbaar met een uitvoerend mandaat in de politiek. Ik zal mij in de toekomst beperken tot deelname aan grote Vlaamse betogingen, en ook niet meer deelnemen aan de kleine, ludieke acties van het TAK", zegt Kurt Ryon nu.

 

De N-VA kwam in Steenokkerzeel op samen met de lokale lijst Klaver. Lijsttrekker Kurt Ryon zou burgemeester worden in een bestuursmeerderheid met SP.A en CD&V. “Een huwelijk met SP.A en CD&V lijkt me logisch, met de Lijst van de Burgemeester onmogelijk. Ik neem in ieder geval de burgemeesterssjerp op. Na achttien jaar ervaring in de oppositie lijkt me de tijd rijp om verantwoordelijkheden op te nemen”, zei Kurt Ryon zondagavond. Een coalitie met de Lijst van de Burgemeester was “onmogelijk” gezien de aanvaringen de voorbije jaren tussen Kurt Ryon en de huidige burgemeester over de bouw van een school, over een sportcomplex en over nog zoveel andere zaken. De SP.A kon leven met de nieuwe bestuursmeerderheid Klaver-N-VA - SP.A - CD&V, en had vooraf trouwens gesteld in geen geval een coalitie te vormen met de Lijst van de Burgemeester. De CD&V gaf ook haar akkoord voor de nieuwe bestuursmeerderheid.

 

Maandagmorgen praatte Kurt Ryon echter met de door hem publiek zo verguisde Lijst van de Burgemeester en sloot hij met deze lijst een overeenkomst voor de volgende zes jaren. De Lijst van de Burgemeester was met een geschreven voorstel naar de SP.A gestapt. Die vond het ontwerp van bestuursakkoord beter dan haar eigen overeenkomst met Klaver-N-VA, maar omwille van het gegeven woord hield de SP.A het bij de overeenkomst met Klaver-N-VA. Klaver-N-VA, versta: Kurt Ryon, had zoveel scrupules niet en liet de SP.A en CD&V vallen ten voordele van de Lijst van de Burgemeester waarmee hij zogezegd “onmogelijk” een akkoord kon sluiten. De SP.A en CD&V blijven met lege handen achter. Huidig eerste schepen en lijsttrekker van de CD&V Erwin Verhaeren is kwaad: “Men heeft me al dikwijls gezegd dat ik niet genoeg smeerlap ben. Wel, ik moet deze mensen gelijk geven.” Wie dan wél de smeerlap is, is duidelijk.

 

Kurt Ryon is natuurlijk niet de enige politicus die zijn gegeven woord verbreekt, die belooft met de ene partij in zee te gaan maar een paar uren later voor een andere partij kiest. De goedgelovige partijen verweesd achterlatend. Maar wie dacht dat met de N-VA op een fatsoenlijker manier aan politiek zou gedaan worden, dat het anders zou worden, die komt bedrogen uit.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, tak, ryon, steenokkerzeel, vlaams-brabant |  Facebook | | |  Print

23-10-12

NOIG VERONTRUSTE AALSTENAREN REAGEREN


Donderdag: actie in Aalst! Volg de reacties op de Facebook-pagina Noig Verontruste Aalstenaars.

00:55 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aalst, van overmeire, actie |  Facebook | | |  Print

NA DE VLAAMSE ONAFHANKELIJKHEID, DE DIETSE VOLKSSTAAT

Bij artikels die de voorbije dagen links en rechts verschenen zijn over Karim Van Overmeire staat telkens de afbeelding van een affiche voor een vormingsavond bij de NJSV waar Karim Van Overmeire, toen nog Vlaams Belang’er, zou spreken over De Dietse Volksstaat (foto 1). Het idee dat Vlaanderen en Nederland terug samen horen (foto 2). De affiche is uit 2010, maar het idee van de Dietse Volksstaat smeult nog altijd verder.

 

De Wereld Morgen publiceerde zaterdag een degelijk portret van Karim Van Overmeire, genoemd als schepen voor Vlaamse Zaken in Aalst. Portret met die De Dietse Volksstaat-affiche als eerste illustratie. De met het Vlaams Belang sympathiserende Angeltjes-blog publiceerde diezelfde dag een hoera-bericht over Karim Van Overmeire onder de kop Vlaams belangzaken in Aalst, ook met die De Dietse Volksstaat-affiche. Het kan puur toeval zijn dat beide publicaties met dezelfde affiche uitpakken, maar dat Karim Van Overmeire bij het Nationalistisch JongStudentenVerbond praatte over de Dietse Volksstaat is geen toeval. Karim Van Overmeire publiceerde er in 2005 nog een boek over, uitgegeven bij de met het Vlaams Belang gelieerde Uitgeverij Egmont, onder de titel Het Verloren Vaderland. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830.

 

De datum van 1815 is sommigen niet ontgaan en ze hebben recent het comité De Nederlanden Verenigd opgericht. In hun beginselverklaring luidt het: “In 2015 zal het 200 jaar geleden zijn dat Nederland (Noord-Nederland) en Vlaanderen (Zuid-Nederland) voor een korte periode van vijftien jaar binnen één staatsverband verenigd werden. Door toedoen van Walen en andere separatistische krachten die de geopolitieke ambities van Frankrijk genegen waren kwam in 1830 een einde aan het Koninkrijk der Nederlanden. De artificiële Belgische staat werd in het leven geroepen en de rechten van de Zuid-Nederlanders, de meerderheid van de bevolking, werden miskend.”

 

“(...) Ondanks de eeuwen scheiding blijft de wens in het Zuiden en in het Noorden levend én actueel om samen maximaal op te komen voor een doorgedreven koesteren en behartigen van ons Nederlanderschap een absolute noodzaak in een eengemaakt Europa en een globaliserende wereld”, luidt het. “Alle Nederlanders uit Noord en Zuid in één staatsverband verenigen is wellicht niet op korte termijn verwezenlijkbaar. Maar intussen, dringen ondergetekenden hoe dan ook aan op verregaande samenwerking, zowel op het culturele, economische, sociale als politieke vlak. Met het oog op 2015 willen ondergetekenden alle steun toezeggen aan alle initiatieven die vanaf nu genomen worden om de Nederlandse integratie te bevorderen.”

 

Eerste ondertekenaar en man die het secretariaat van het comité op zich neemt is Nils Van Roy, in zijn eigen gemeente Dilbeek bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober goed voor 69 voorkeurstemmen, misschien bekender als nationaal voorzitter van het Nationalistisch StudentenVerbond (NSV). Trouwens opnieuw NSV-voorzitter. Het rijk van N-SA’er Ruben Rosiers als Senior Seniorum bij het NSV heeft maar twee maanden geduurd. Andere ondertekenaars van de beginselverklaring voor de Verenigde Nederlanden zijn onder andere VB-parlementslid Pieter Huybrechts, de Nederlandse Voorpost’er Paul Peters (uitgebreid geportretteerd in het jongste nummer van het Nederlandse antifascistisch blad Alert!, nvdr.), mede-oprichter van het VB Wim Verreycken en  voormalig hoofd van de VB-studiedienst maar nu N-VA’er Geert Van Cleemput.

 

Een gezelschap dat dus de “Walen en andere separatistische krachten” verwijt Vlaanderen losgerukt te hebben van Nederland, daarom zo snel mogelijk de onafhankelijkheid van Vlaanderen wil, om dan terug aan te sluiten bij Nederland. Men beseft wel dat het “op korte termijn” niet mogelijk is Vlaanderen terug bij Nederland aan te hechten, maar Willem van Oranje (1533 - 1584) zei het al: “Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer” (“Het is niet nodig uitzicht op succes te hebben om het toch te proberen, noch moet er succes zijn om verder te blijven proberen.”). Maar het is goed te weten waar de voorstanders van de Vlaamse onafhankelijkheid ons naartoe willen leiden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, nederland, van overmeire, van roy, rosiers |  Facebook | | |  Print

22-10-12

VB’ERS BIJ DE N-VA: 21 VERKOZENEN, ÉÉN ALWEER WEG

Van de zestig door ons gesignaleerde ex-VB’ers bij de N-VA stonden er vijftig op de N-VA-lijsten voor 14 oktober. Van die vijftig zijn er eenëntwintig verkozen als gemeenteraadslid en vier staan als eerste opvolger klaar om in de loop van de volgende zes jaar in te springen. In feite een 1 op 2 voor de ex-VB’ers bij de  N-VA. Niet slecht. Maar één pas verkozene is alweer weg en zal al meteen bij de start van de volgende legislatuur als onafhankelijke zetelen.

We hebben niets opgevangen over alsnog principiële weigering om een ex-VB’er op de N-VA-lijst op te nemen. Iemand als Patrick Verlinden bijvoorbeeld, na het op een zijspoor zetten van Marie-Rose Morel N-VA-gemeenteraadslid in Schoten, had geen zin meer om opnieuw gemeenteraadslid te worden. In Wingene was Daisy Verbergt van het VB naar de N-VA overgestapt, maar vond men blijkbaar niet voldoende mensen om een N-VA-lijst in te dienen. Bij de VB'ers die wel op een N-VA-lijst stonden, valt op dat men, op een uitzondering na, altijd wel scoorde overeenkomstig de plaats op de lijst. Luc Vandewalle bijvoorbeeld, 11de op de N-VA-lijst in Nevele, was 10de qua voorkeurstemmen op de N-VA-lijst; An Wille stond als 18de op de N-VA-lijst in De Pinte en was de 17de qua de voorkeurstemmen bij de N-VA; enzovoort. Twee ex-VB’ers werden als lijstduwer verkozen: Luc Sevenhans (Brasschaat) en Steven Dupont (Grimbergen). Drie ex-VB’ers waren lijssttrekker voor de N-VA: Bruno Stevenheydens (Beveren), Jeroen Van de Water (Kasterlee) en Geert Geens (Lille).

Zijn verkozen (v.) of eerste opvolger (o). In West-Vlaanderen: Anne-Catherine Cnockaert (foto, v., Wervik). In Oost-Vlaanderen: Karim Van Overmeire (v., Aalst), Mia De Brouwer (v., Aalst), Ignace Verhaegen (o., Aalst), Bruno Stevenheydens (v., Beveren), Kamiel Van Mieghem (v., Kruibeke), Jan Lievens (v., Lede), Bruno Alens (v., Zele) en Hilde Raman (v., Dendermonde). In Antwerpen: Luc Sevenhans (v., Brasschaat), Karina Leys (v., Hoboken), Jeroen Van de Water (v., Kasterlee), Robert Mondelaers (v., Laakdal), Kristel Geubels (v., Brasschaat), Leo Smans (v., Lille), Geert Geens (v., Lille), Jenny Van Damme (v., Lier) en Etienne De Lombaert (v., Wuustwezel). In Vlaams-Brabant: Steven Dupont (v., Grimbergen), Wim Demuylder (v., Halle), Dirk Jacobs (o., Zemst), Annick Vanacken (v., Zoutleeuw) en Steven Tielemans (o., Machelen). En in Limburg: Olivier Gobba (v., Sint-Truiden) en Jozef Aerts (o., Dilsen-Stokkem).

Maar de eerste hierboven geciteerde, Anne-Catherine Cnockaert, is de voorbije week al opgestapt bij de N-VA en kondigde reeds aan als onafhankelijke in de gemeenteraad van Wervik te zullen zetelen. Anne-Catherine Cnockaert (40 j.) is advocate, was gemeente- en provincieraadslid voor het VB, en werkte zelfs een tijdlang als medewerkster van de VB-fractie in het Vlaams Parlement. Volgens een politieke vriend stapte ze op bij het VB omwille van de dictatoriale wijze waarop het VB de organisatie van de Wervikse partijafdeling vanuit Ieper wilde regelen. Anne-Catherine Cnockaert stond als derde op de N-VA-lijst in Wervik en haalde daar de derde meeste voorkeurstemmen binnen. De nieuwe bestuursmeerderheid in Wervik bestaat uit SP.A - N-VA - Open VLD. N-VA-lijsttrekster Belinda Beauprez en tweede op de N-VA-lijst Sanne Vantomme krijgen elk een schepenmandaat. De N-VA krijgt ook nog voor drie jaar een schepenmandaat en daarvoor waren er twee kandidaten Anne-Catherine Cnockaert (486 voorkeurstemmen) en Philippe Deleu (350 voorkeurstemmen. Het is die laatste die het halve schepenmandaat krijgt na een geheime stemming bij het plaatselijk N-VA-bestuur.

In een Open brief zegt Anne-Catherine Cnockaert dat toen ze opstapte bij het VB en ze als onafhankelijke ging zetelen, ze overwoog om na het einde van haar mandaat te stoppen met de politiek. Maar de N-VA kwam herhaaldelijk bij haar aankloppen met de vraag bij hen aan te sluiten. Naar eigen zeggen had Cnockaert lang twijfels of ze bij de N-VA zou blijven gezien de “boodschap van verandering slechts schone schijn was, zeker wat bepaalde personen in Wervik betreft. En ook bovenlokaal in het arrondissement. Voor N-VA was en is het hun slechts te doen geweest om mijn stemmenpotentieel binnen te halen door het aanboren van kiezers die anders wellicht helemaal niet of maar in beperkte mate voor hen zouden stemmen.” Om het vertrouwen van "het idealistische deel van de ploeg" niet te schenden bleef Cnockaert toch op de N-VA-lijst staan.

Haar uiteindelijk opstappen bij de N-VA verantwoordt ze met... een in VB-kringen bekende spreuk. “De geliefde slogan van mijn vroegere werkgever was: ‘Ik ben liever een eenzaam huilende maar vrije wolf in het bos dan een vette hond met een kluif aan een ketting vastgebonden’  (Een uitsprak van de voor collaboratie ter dood veroordeelde Wies Moens, in een kortere versie ook de titel van een biografie over Karel Dillen, nvdr.)”. Anne-Catherine Cnockaert wil “geen achterkamerpolitiek”, “geen vriendjespolitiek”, “geen machtsspelletjes”, “geen gekonkel”, “geen bedrog”, “geen woordbreuk”. “Het leven is te mooi en te kort om het daarmee te verzieken.”

In VB-kringen reageert men geamuseerd op het ontslag van Anne-Catherine Cnockaert, en verwacht men nog meer mensen die opstappen bij de N-VA nadat ze het VB ruilden voor de N-VA. Is dit wishful thinking of omdat men de karakters van de ex-partijgenoten kent?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, cnockaert, wervik, west-vlaanderen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

21-10-12

HERNEMING 'VLAANDEREN VAKANTIELAND'

Vanaf aanstaande zaterdag 27 oktober speelt het Antwerpse theatergezelschap De Zwarte Komedie opnieuw Vlaanderen Vakantieland (foto 1). Ga dit snel zien, zolang nog gelachen mag worden met het Vlaams-nationalisme.

Onze recensent zag de voorstelling  vóór de zomer en schreef: “In Vlaanderen Vakantieland evoceert Mira Delbaen de moedertaal die een moeilijke relatie heeft met het vaderland. Toch bij de familie Bloed-Bodem. We worden om de oren gekletst met woordspelingen, met als rode draad de opgang van Bart, de gouwleider. Videofilmpjes van de IJzerentorenpoepster, Gwendolyne Borms uit Maarksem, Fatima Al Boujaja uit de Teefhoek, en anderen geven actrice Mira Delbaen de kans om van kledij en rekwisieten te wisselen, maar bieden ook een hilarisch zicht op de fans van Bart. Goed gekozen muziek afgewisseld met twee nummers gezongen aan een piano ondersteunen een voorstelling die geen minuut verveelt (op het wat te lang geraaskaal van ‘Bjorn van Bornem’ na). Een plezier om te bekijken en te beluisteren voor wie een bloedhekel heeft aan extreem Vlaams-nationalisme; een must om te zien voor wie nog niet goed beseft wat er in Vlaanderen bezig is.”

In de nieuwe reeks voorstellingen speelt Tine Priem de hoofdrol, en verder is het uitkijken of de voorstelling intussen niet is ingehaald door de actualiteit. Wie had kunnen verzinnen dat Bart De Wever zijn triomfmars van Antwerpen-Zuid naar de Antwerpse Grote Markt, en de fysieke verovering van het stadhuis, maanden op voorhand zorgvuldig voorbereid heeft? Wie had gedacht dat ze in Aalst, maar nu ook al in het Brasschaat van Jan Jambon, een schepen van Vlaamse Zaken krijgen? Gaat de nieuwe burgemeester van Brasschaat zich nu Jan Hesp laten noemen? Wie had gedacht dat de nieuwe burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese, zegt zijn tricolore burgemeesterssjerp omwille van de zwart-geel-rode kleur niet te zullen dragen, tenzij wanneer het wettelijk verplicht is? Ook de Belgische vlag verdwijnt wanneer mogelijk, en in Aalst komen er meer Vlaamse vlaggen. Het roept het beeld op van een middeleeuwse stad met omwallingen en wapperende vlaggen op de poorten. Volgens De kracht van verandering-lijsttrekker Christoph D’Haese is dit “geen slecht beeld”.   

Vlaanderen Vakantieland wordt tot nader orde elke vrijdag en zaterdag gespeeld. Telkens om 21.00 uur. Het telefoonnummer voor reservaties en andere nuttige informatie vind je hier. De man die “die ploat” maar niet wilde stoppen toen  de nieuwe keizer van Antwerpen aan zijn eerste speech wilde beginnen, heeft intussen plezier aan het genante moment dat hij Bart De Wever bezorgde (foto 2). Bekijk hier zijn reactie.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, de wever, antwerpen, aalst, brasschaat |  Facebook | | |  Print

20-10-12

ALINE SAX WOENSDAG IN ‘DE GROENE WATERMAN’

Voor Vlaanderen, Volk en Führer (foto 1) is zondermeer één van de beste non-fictie boeken dat dit jaar is verschenen. Aanstaande woensdag 24 oktober is auteur Aline Sax (foto  2) te gast bij boekhandel De Groene Waterman in Antwerpen.

 

In Voor Vlaanderen, Volk en Führer legt Aline Sax de ziel van de Vlaamse collaborateur bloot. De naoorlogse beeldvorming over de collaboratie werd steeds gedomineerd door stereotypes als de Vlaamse idealist of de katholieke Oostfrontstrijder die geen ideologische verwantschap had met Duitse bezetter en het nationaalsocialisme. Deze beeldvorming houdt echter niet langer stand als ze getoetst wordt aan gerechtelijke dossiers en egodocumenten, zo blijkt uit onderzoek van historica Aline Sax. Aan de hand van repressiedossiers, brieven en dagboeken gaat ze na waarom deze mensen collaboreerden, wat hen dreef en in welke ideologie ze hun collaboratie inpasten. Twee op drie van de gewone collaborateurs waren overtuigde aanhangers van het nationaalsocialisme, zo blijkt.

 

“Een belangrijk boek dat zonder enige twijfel tot de standaardliteratuur over de collaboratie in Vlaanderen zal gaan behoren”, schreef historicus en professor Bruno De Wever (UGent). “Een vernieuwend onderzoek met een grote wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie”, vindt doctor Nico Wouters (Studie- en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse maatschappij). “Aline Sax gaat tewerk als een dokter die een kankerplek minutieus onderzoekt, wat de kanker echter nog afschuwelijker maakt dan vooraf gedacht”, schreven wij. Ook De Morgen was lovend over het boek. Alleen bij ’t Pallieterke waren ze niet enthousiast. Bij ’t Pallieterke hebben ze moeite met de conclusie van Aline Sax en vragen ze zich af: “Was Aline erbij toen het allemaal gebeurde?”

 

Bij De Standaard kunnen ze zich wel inbeelden dat de motieven om te collaboreren waren zoals Aline Sax ze beschreef, maar blijven ze zitten met de vraag: “Volgens welke oorzakelijke verbanden zetten mensen gevoelens van onzekerheid en angst om in een extreemrechtse ideologie? Hoe wordt die een motivatie om actief te collaboreren?” Misschien kan iemand het woensdagavond eens vragen? Er is geen activiteit rond Voor Vlaanderen, Volk en Führer voorzien op de komende Boekenbeurs, zodat woensdagavond in De Groene Waterman een unieke kans is om meer te vernemen over het boek en het onderzoek van Aline Sax.

 

Woensdag 24 oktober, 20 uur. Sven Speybrouck (Interne keuken, Radio 1) in gesprek met Aline Sax. De Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

19-10-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Tot gisteren waren we nog niet bekomen van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De cijfers dansten nog voor onze ogen, de beelden van de triomfmars van de nieuwe keizer van Antwerpen, de verzoenende taal en dan weer de bitsige uitspraken van Bart De Wever (foto)… Maar dan kwam de coup de théâtre  met de coalitievoorstellen van Patrick Janssens die het al dan niet tegemoet komen aan de programmapunten van Groen (en de vasthoudendheid dan wel compromisbereidheid van Groen) centraal stellen voor de coalitievorming. Er zijn weer boeiende dagen in het vooruitzicht, maar nu eerst een terugblik.

“In de eerste plaats het cordon sanitaire, de overeenkomst tussen alle democratische partijen dat ze nooit coalities zouden aangaan met een partij die haar racistische programma boven de universele verklaring voor de rechten van de mens stelde. In eerste instantie was dat een morele verbintenis, geen strategische. Want in de eerste jaren werkte het cordon zelfs contraproductief. (…) Maar op termijn bleek het wel een productieve strategische keuze. Door het Belang 20 jaar op de zijlijn te stationeren, werd ook voor de rabiate fan duidelijk dat een stem voor de partij in wezen niet meer was dan een stem voor steriliteit, omdat ze nooit ofte nimmer een werkelijke impact op de besluitvorming zou hebben.” Yves Desmet weet hoe Der Untergang voor het VB begon. Hij vergeet wel te zeggen dat intussen alle andere partijen verrechtst zijn, in plaats van gewoon het cordon sanitaire toe te passen en gewoon christendemocraat, socialist, liberaal… te blijven. (De Morgen, 15 oktober 2012)

“De Wever is dus geslaagd in zijn missie om het Vlaams-nationalisme uit dat donkerbruin kamp te bevrijden. Maar het is ook een bijzonder zware opdracht om die kiezers aan boord te houden. In verkiezingsonderzoek zien we heel duidelijk dat wie voor Vlaams Belang stemde vaak gedreven werd door rancune, racisme, wantrouwen, onbehagen en onveiligheid. Dat is een bijzondere explosieve mix van emoties, en De Wever zal hemel en aarde moeten bewegen om op basis daarvan toch iets constructiefs op te bouwen.” Volgens professor Marc Hooghe moet Bart De Wever niet alleen de nationale krachtsverhoudingen veranderen, maar ook hemel en aarde bewegen om zijn nieuwe kiezers tevreden te houden. (De Standaard, 15 oktober 2012)

“De kunstwereld moet stoppen met die angsthazerij. Verdomme! Het is flauw om De Wever nu af te schilderen als fascist. Dat is niet zo. We zouden blij moeten zijn dat de impact van Vlaams Belang zo sterk is afgenomen. Waarom die angst? Misschien worden hier en daar wat subsidies geschrapt... Dat is toch veel minder erg dan mensen die hun job of hun huis verliezen?” Nigel Williams maakt het onderscheid tussen de dingen. (De Standaard, 16 oktober 2012)

 

Het vorige stadsbestuur wilde de Antwerpenaar weer fier maken op zijn stad. Dat leek hen gelukt, tot ons weer calimero-complexen werden aangepraat.” Suzanne Van Well, oma van Luna Drowart, slachtoffer van Hans Van Themsche, kan de nieuwe burgemeester niet smaken. Zelf hoorden wij ook véél Antwerpenaren die kwaad zijn op Bart De Wever omdat hij zijn tijd weer wil besteden aan nationale thema’s in plaats van zich voor 100 % in te zetten voor en in Antwerpen. (De Morgen, 17 oktober 2012)

 

“Een alibi-gesprek, want hij heeft al gezegd dat hij toch niet met ons wil besturen. We zullen het dan maar hebben over voetbal of over de temperatuur van het water in de Schelde, zeker?” Filip Dewinter over zijn gesprek met Bart De Wever in het kader van diens informatieronde. In Villa Vanthilt zei Filip Dewinter dat hij in de Schelde zou springen als Bart De Wever burgemeester zou worden maar het Vlaams Belang slechts tien percent van de stemmen zou halen. Een gesprek over de temperatuur van het water in de Schelde is dan ook niet zonder belang. (Gazet van Antwerpen, 17 oktober 2012)

 

“De limieten van de centrumkoers zijn bereikt. De sp.a heeft teveel haar eieren in de mand van de middenklasse gelegd, maar naar de lagere sociale klassen komt de sp.a teveel over als een hardvochtige partij. Dat verklaart mee de zeer hoge scores van de PVDA+ in Borgerhout (17,1 procent) en Hoboken (16,4 procent), twee Antwerpse districten met een hoge concentratie kansarme en allochtone bevolkingsgroepen.” Algemeen secretaris van het Vlaams ABVV Caroline Copers legt de vinger op de wonde. Ze pleit ervoor dat de sp.a niet in een rechts bestuur met Bart De Wever stapt. (De Morgen, 17 oktober 2012)

 

“Zondag en maandag liepen de koude rillingen echter over mijn rug bij de taal én lichaamstaal van Bart. Het deed mij denken aan een periode uit de vorige eeuw die ik gelukkig enkel uit de geschiedenisles ken! Ik verwachtte een stralende De Wever die na zijn eclatante overwinning met een brede glimlach een positief project voor Antwerpen zou voorstellen. Met verbijstering zag ik echter een verbitterde en hautaine voorzitter van de N-VA, die met een uiterst giftige en rancuneuze toespraak revanche wilde nemen op iedereen die niet voor de N-VA had gestemd of België niet wil opblazen.” Lezersbrief van Eric Willems, oud-schoolgenoot van Bart De Wever. (Het Laatste Nieuws, 18 oktober 2012)

“In elk scenario is dat een eis van ons.” Patrick Janssens wil dat Bart De Wever in elk geval burgemeester wordt, zijn verantwoordelijkheid niet ontloopt en bewijst wat hij waard is als burgemeester. (ATV, 18 oktober 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, cordon sanitaire, de wever, antwerpen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

18-10-12

VLAAMS BELANG SLECHTE VERLIEZER. SUPPORTERDE VOOR SCHOTLAND

“België is van iedereen, maar vanavond toch vooral van ons!”, twitterde Vincent Kompany dinsdagavond na de door de Rode Duivels met 2 - 0 gewonnen België - Schotland. Kompany heeft er verder geen commentaar op willen geven, maar het is ongetwijfeld een reactie op de nieuwe keizer van Antwerpen die zondagavond op een N-VA-bijeenkomst riep: “’t Stad is van iedereen, maar vanavond toch vooral van ons!”

 

Het Vlaams Belang reageerde vandaag op haar website: “Met die boodschap haalde Kompany uit naar Bart De Wever en zette hij zijn liefde voor het unitaire België nog eens in de verf. Echt geloofwaardig klinkt dat niet, want als het erop aan komt, kiest Kompany voor een Engelse ploeg en het grote geld. Net zoals zangeresje (sic) Axelle Red haar liefde voor België uitzingt van onder de Eiffeltoren in La Douce France…” Het Vlaams Belang gelooft niet in een heroplevend België-gevoel. “Het is niet omdat ze (= de Rode Duivels) plots weer een aardig potje voetbal op de grasmat leggen, dat de diepe politieke meningsverschillen tussen Vlamingen en Walen plots van de baan zijn. De Rode Duivels halen misschien wel een ticket voor het WK Voetbal in Brazilië, maar in 2014 zijn er ook nog verkiezingen. En het zou wel eens kunnen dat de vorming van een nationale regering dan helemáál niet meer lukt.” Het Vlaams Belang meesmuilt: “Pralines, frieten en voetbal, het is wat mager om een land bijeen te houden”… waarna de Rode Duivels vergeleken worden met wapens van de nazi’s: “Het paleis en het Belgische establishment gebruiken het voetbal als laatste strohalm, maar het is niet meer dan een wanhoopsoffensief om het tij te keren. Net zoals de V1 en V2 het tij moesten keren voor het ineenstortende Derde Rijk.”

 

In de concurrentie met de N-VA wil het Vlaams Belang anti-Belgischer zijn dan wie dan ook. Toen Filip Dewinter dinsdagavond te gast was bij Pauw & Witteman ging het even over het voetbal. Na felicitaties van Paul Witteman voor de uitslag van de voetbalwedstrijd België - Schotland bedankte Filip Dewinter beleefdheidshalve, maar voegde er vlug aan toe: “Maar wie zegt dat ik de Belgen zo graag zie winnen?” Op verdere vragen van de Nederlandse interviewers over de Belgische voetbalploeg wilde Dewinter niet ingaan (zie vanaf 9’28” op deze video). Het is echter duidelijk dat men bij het Vlaams Belang voor Schotland supporterde, en niet voor België ook al spelen daar Vlamingen bij. Vlaams Belang-personeelslid Bert Deckers schreef dinsdag:  “Vanavond speelt de nationale voetbalploeg van Schotland tegen een of ander ploegske ergens in een onbenullig land.” Met een referendum over de onafhankelijkheid van Schotland in het vooruitzicht, onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk, loopt men bij het Vlaams Belang en de Vlaamse Beweging in het algemeen warm voor Schotland. Ook al dinsdag liet Voorpost’er Martin Gyselinck, zesde op de Gentse Vlaams Belang-lijst en niet verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige zondag, zich zien in Schotse kleuren en kledij (foto 1). “Er geen twijfel over laten bestaan voor wie ik vanavond supporter”, was het commentaar.

 

De klap van de gemeenteraadsverkiezingen is nog niet verwerkt, en dan de Belgische voetbalploeg die wint van de Schotten na onder andere een doelpunt van Vincent Kompany (foto 2)… Het is natuurlijk hard. Maar is dat dan een reden om zich als een slechte verliezer te tonen? En de nazi's erbij te halen als men België wil omschrijven?

17:40 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, dewinter, rechtsactueel, voorpost, vlaanderen |  Facebook | | |  Print

WIE WORDT DE NIEUWE VOORZITTER ?

Filip Dewinter is geen kandidaat om Bruno Valkeniers op te volgen als Vlaams Belang-voorzitter. Wie wordt het dan wel?

 

Bij Pauw & Witteman zei Dewinter dat hij wel “voorkeuren” heeft, maar “het slechtste, het domste (…) is die voorkeur op televisie uit te spreken”. Anke Van dermeersch liet al weten dat ze, in tegenstelling tot vroegere verklaringen, geen kandidaat is om Bruno Valkeniers op te volgen. Als het er op aankomt is ‘Blonde Bambi’ liever lui dan moe. Marijke Dillen vertelde in Villa Politica dat men met een aantal mensen nog aan het overleggen is of het beste is dat iemand van “de oude garde” of  “een jongere kandidaat” het wordt. Zelf wilde Marijke Dillen niet zeggen of ze kandidaat-voorzitter is dan wel of ze het voorzitterschap zou aanvaarden als het haar zou gevraagd worden. Marijke Dillen zei wel te rekenen op een “krachtige kandidate”, deze keer sprak ze van een vrouwelijke kandidaat, maar in alle bescheidenheid denken we dat ze daarmee zichzelf uitsluit. Als dochter van Vlaams Blok-stichter Karel Dillen krijgt ze natuurlijk de nodige erkenning binnen het Vlaams Belang, maar naar buitenuit heeft ze dezelfde uitstraling als een nat bierviltje. 

 

Kijken we naar de jongere generatie dan is de meest gehoorde naam die van Barbara Pas (foto 1), voormalig voorzitster van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ). Sinds 2007 gemeenteraadslid in Dendermonde, en datzelfde jaar ook VB-parlementslid geworden. Ze is al een paar keer door het Vlaams Belang afgevaardigd voor De Zevende Dag en andere televisiedebatten. Op de ‘zomeruniversiteit’ van de VBJ gaf ze overigens les in debattechnieken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige zondag viel het Vlaams Belang in Dendermonde terug van 19 naar 8,6 % van de stemmen, en van 7 naar nog slechts 2 gemeenteraadsleden. Dezer dagen zijn de gedachten van Barbara Pas evenwel vooral bij de geboorte van haar tweede kindje. Barbara Pas krijgt voor het voorzitterschap van het Vlaams Belang alvast de steun van Hugo Coveliers. Dinsdag zei Hugo Coveliers nog in Het Laatste Nieuws: “De vraag is wie Valkeniers zal opvolgen. Filip Dewinter? Anke Van dermeersch misschien? Ik vind ook Barbara Pas, de voormalige jongerenvoorzitter, een kanshebber.”

 

En wat met de huidige VBJ-voorzitter, Tom Van Grieken? Hij is zondag met de hakken over de sloot verkozen als gemeenteraadslid in Mortsel. In Mortsel zakte het Vlaams Belang van 20,6 naar 8,2 % van de stemmen, en van 6 naar 2 gemeenteraadsleden. Voorheen actief bij het NJSV en NSV werd Tom Van Grieken en cours de route opgenomen bij het vorige VBJ-bestuur om zich voor te bereiden op het voorzitterschap van de vernieuwde VBJ. Hij was niet te beroerd om in Schoten Zwan-worsten te gaan uitdelen aan de schoolkinderen daar. Bij de jongste verkiezingscampagne herinnerde Tom Van Grieken in zijn propaganda aan de hoogdagen van het Vlaams Blok (foto 2), en wie hem bezig ziet in televisiedebatten denkt wel eens spontaan: “Dat is een kleine Dewinter”. Maar misschien is Tom Van Grieken inderdaad nog te klein, komt de voorzitterswissel voor hem iets te vroeg. Mogelijk wordt eerst echter een tussenpaus aangesteld. De meest in dit verband geciteerde naam is die van Bart Laeremans uit Grimbergen. Volgens De Standaard is Laeremans "echt wel een kanshebber". Zusterkrant Het Nieuwsblad noteerde als nadeel voor een eventuele kandidatuur "dat hij durft tegen te pruttelen". 

 

Volgens Apache zou Bruno Valkeniers zelf Chris Janssens (foto 3) gesuggereerd hebben, Vlaams parlementslid en VB-lijsttrekker in Genk. Chris Janssens heeft als voorzitter van de Commissie voor Verzoening en Tucht in de zaak tegen de Gentse Belfortploeg bewezen perfect te doen wat de VB-top van hem verwacht. Maar het Vlaams Belang terug een glorierijke toekomst geven is natuurlijk een pak moeilijker dan een advies schrijven om Francis Van den Eynde buiten te gooien bij het Vlaams Belang. Chris Janssens kan wel ook nog uitpakken met zijn internationale contacten. Hij was een van de mensen die het manifest van Anders Behring Breivik toegestuurd kreeg. In Genk ging het Vlaams Belang achteruit van 16,6 naar 9,3 % van de stemmen, en van 6 naar 3 gemeenteraadsleden. Het minst slechte resultaat van de drie genoemde jongeren om Bruno Valkeniers op te volgen.

 

Wie moet het nu worden? Dat moeten ze bij het Vlaams Belang maar zelf uitmaken. Als wij maar goed kunnen lachen met de nieuwe voorzitter.

17-10-12

DE VB-SCORES: 600 GEMEENTERAADSLEDEN MINDER

In het persbericht dat het Vlaams Belang rondstuurde om de vervroegde voorzittersverkiezingen aan te kondigen schrijft de partij: “Het Vlaams Belang is niet dood, laat staan begraven. Het tegendeel is waar.” Het Vlaams Belang is inderdaad niet dood, maar springlevend kan je de partij toch ook niet noemen. Hoe groot is de ravage die 14 oktober bij het Vlaams Belang heeft aangericht?

 

Gisteren kreeg je hier al de detailcijfers per provincie, per stad of gemeente, en voor Antwerpen ook per district. Vandaag bundelen we de resultaten. We wisten dat het Vlaams Belang al 60 gemeenteraadsleden kwijt was met de gemeenten waar het Vlaams Belang in 2006 nog deelnam aan de gemeenteraads-verkiezingen, maar nu geen Vlaams Belang-lijst meer ingediend werd noch een lijst onder een andere naam met Vlaams Belang’ers en anderen. Na het tellen van de stemmen op 14 oktober zijn er daar nog eens 540 Vlaams Belang’ers bijgekomen die hun gemeentelijk mandaat kwijt zijn. Het Vlaams Belang telt nu dus 600 gemeenteraadsleden minder, en houdt er nog 214 over.

 

Het verlies is waarschijnlijk echter nog iets groter, en het aantal Vlaams Belang-gemeenteraadsleden waarschijnlijk nog iets kleiner. We hebben de verkozenen op de circa vijftien lijsten onder een andere naam (met als bekendste de lijst Forza Ninove van VB-parlementslid Guy D”haeseleer en de lijst Vernieuwing van VB-parlementslid Bart Laeremans) allemaal gerekend als Vlaams Belang’ers terwijl niet iedereen op die lijsten Vlaams Belang’er is. Op de lijst Vernieuwing in Grimbergen bijvoorbeeld stonden achttien onafhankelijken en vijftien Vlaams Belang’ers. Het is ons niet bekend  hoe de verdeling is bij de zes verkozenen van Vernieuwing. Met de welwillendheid ten overstaan van het Vlaams Belang die ons kenmerkt hebben we ze voor bovenstaande optelsom alle zes als Vlaams Belang’er gerekend.

 

Per provincie is het resultaat:

    Antwerpen: 90 gemeenteraadsleden, 214 kwijt.

    Limburg: 27 gemeenteraadsleden, 72 kwijt.

    Oost-Vlaanderen: 52 gemeenteraadsleden, 112 kwijt.

    Vlaams-Brabant: 22 gemeenteraadsleden, 106 kwijt.

    West-Vlaanderen: 22 gemeenteraadsleden, 81 kwijt.

    Brussel: 1 gemeenteraadslid, 15 gemeenteraadsleden kwijt.

 

In de provincieraden kan het Vlaams Belang nog 29 zitjes bezetten, 59 is het Vlaams Belang kwijt. In de districtsraden in Antwerpen heeft het Vlaams Belang nog slechts 27 afgevaardigden, 50 is men kwijt. Voor de districtsraden stemden een paar duizend mensen meer Vlaams Belang dan voor de gemeenteraad, 31.886 Vlaams Belang-stemmen voor de districtsraden en 27.824 voor de gemeenteraad. De figuur van kandidaat-burgemeester Bart De Wever zal daarvoor wel verantwoordelijk zijn. Maar allicht was het N-VA-verhaal en het inzien van het nutteloze van een Vlaams Belang-stem bepalender voor het verlies van het Vlaams Belang. Voor de districtsraden komt het Vlaams Belang van 92.999 stemmen in 2006.

 

Het Vlaams Belang gaat nu op zoek naar een nieuwe voorzitter en wil op de partijraad aanstaande zaterdag starten met “een herbronning en modernisering van de partij”. De vraag is maar met wie dat kan gebeuren. De basis van mandatarissen is versmald. Niet alleen door de ravage bij het aantal gemeenteraadsleden. Diegenen die verkozen zijn, zijn in de eerste plaats mensen die ook een provinciaal of parlementair mandaat hebben. Verhoudingsgewijs is de macht binnen het Vlaams Belang na 14 oktober nog sterker geconcentreerd rond wie het op verschillende niveaus al voor het zeggen had. Moet zo de vernieuwing komen?

 

Filip Dewinter (foto) heeft het Vlaams Belang naar haar Waterloo geleid. Op de Nederlandse televisie zei hij gisterenavond in 2014 niet langer lijsttrekker te zijn (zie ook het begin van de volledige uitzending van Pauw & Witteman). Maar is Dewinter ookvan plan het Vlaams Belang van inhoud en toon te laten veranderen? Dewinter ziet in de harde lijn de enige mogelijkheid om zich af te zetten ten overstaan van de N-VA, en zelfs niet ten onrechte. Maar door op dezelfde weg voort te gaan, wenkt alleen maar de volgende nederlaag. Bij de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in 2014 waarmee niet alleen de zitjes in de verschillende parlementen, maar ook meer dan een honderd jobs van personeelsleden bij het Vlaams Belang in gevaar komen. En een kopie worden van de N-VA is ook al geen oplossing, want uitgerekend het Vlaams Belang heeft altijd verkondigd dat het origineel steeds beter is dan een kopie.

 

Opdoeken die handel, is dan ook de beste oplossing. Gaat men bij het Vlaams Belang voor de korte pijn of voor de langgerekte?

01:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de vb-scores, dewinter, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

16-10-12

DE VB-SCORES: PROVINCIE ANTWERPEN

Antwerpen - Filip Dewinter.JPGWat was de uitslag voor het Vlaams Belang bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, en wat werd het in 2012? Hieronder vind je de scores per provincie , per stad of gemeente, en voor Antwerpen ook per district.

     Het eerste cijfer is het stemmenpercentage in 2006.

     Het tweede is het stemmenpercentage in 2012.

     Het derde is het verlies in percentage stemmen, soms de winst.

     Het vierde is het verlies verhoudingsgewijs, soms de winst.

     Het vijfde is het aantal verkozenen in 2006.

     Het zesde is het aantal verkozenen in 2012.

     Het zevende cijfer is het verschil in aantal verkozenen.

De gemeenten met een asterix gemarkeerd zijn gemeenten waar het Vlaams Belang niet onder eigen naam een lijst indiende. Niet alle verkozenen op die lijst zijn dan ook Vlaams Belang’er.

Morgen en/of later deze week volgen de globale cijfers en commentaren. Vandaag serveren we de detailcijfers, en we beginnen met de provincie waar het VB haar wortels heeft: Antwerpen.

 

Aartselaar: 16,2 % / 6,3 % / - 9,9 % / - 69,6 % / 3 / 1 / - 2

Antwerpen: 33,5 % / 10,2 % / - 20,3 % / - 60,6 % / 20 / 5 / - 15

Arendonk: 13,6 % / 8,2 % / - 5,4 / - 39,7 % / 2 / 1 / - 1

Baarle-Hertog: –

Balen*: 19,7 % / 8,4 % / - 11,3 % / - 57,4 % / 5 / 1 / - 4

Beerse*: 18,9 % / 7,3 % / - 11,6 % / - 61,4 % / 5 / 1 / - 4

Berlaar: 15,6 % / 9,6 % / - 6 % / - 38,5 % / 3 / 1 / - 2

Boechout: 17,5 % / 0 % / - 17,5 % / - 100 %/ 4 / 0 / - 4

Bonheiden: 14,3 %/ 0 % / - 14,3 % / - 100 % / 3 / 0 / - 3

Boom: 29,6 % / 13,7 % / - 15,9 % / - 53,7 % / 8 / 3 / - 5

Bornem: 15,5 % / 6,8 % / - 8,7 % /  - 56,1 % / 4 / 1 / - 3

Borsbeek: 28,7 % / 9,8 / - 18,9 % / - 65,9 % / 7 / 2 / - 5

Brasschaat: 26,1 % / 10,1 % / - 15 % / - 57,5 % / 9 / 3 / - 6

Brecht: 23,5 % / 10,2 % / - 13,3 % / - 56, 6 % / 8 / 3 / - 5

Dessel: –

Duffel: 16,2 % / 7,5 % / - 8,7 % / - 53,7 % / 4 / 1 / - 3

Edegem: 18 % / 5,8 % / - 12,2 % / - 67,7 % / 5 / 1 / - 4

Essen: 12,2 % / 7,8 % / - 4,4 % / - 36 % / 3 / 1 / - 2

Geel: 15,3 % / 7,6 % / - 7,7 % / - 50 % / 5 / 2 / - 3

Grobbendonk: 16 % / 9 % / - 5 % / - 31,2 % / 3 / 1 / - 2

Heist-op-den-Berg: 13,4 % / 6,8 % / - 6,6 % / - 49,2 %/ 4 / 2 / - 2

Hemiksem: 21,8 % / 10,3 % / - 11,5 % / - 52,8 % / 5 / 2 / - 3

Herentals: 16,5 % / 8,8 % / - 7,7 % / - 46,6 % / 5 / 2 / - 3

Herenthout: –

Herselt: 0 % / 7,5 % / + 7,5 % / + 100 % / 0 / 1 / + 1

Hoogstraten: 9 % / 4,5 % / - 4,5 % / - 50 % / 1 / 0 / - 1

Hove: 0 % / 4,3 % / + 4,3 % / + 100 % / 0 / 0 / 0

Hulsthout: –

Kalmthout: 16 % / 5,5 % / - 10,5 % / - 65,6 % / 4 / 0 / - 4

Kapellen: 19,7 % / 7,4 % / - 12,3 % / - 62,4 % / 6 / 1 / - 5

Kasterlee: 13 % / 6,1 % / - 6,9 % / - 53 % / 3 / 1 / - 2

Kontich: 23,3 % / 8,5 % / - 14,8 % / - 63,5 % / 6 / 2 / - 4

Laakdal: 15,4 % / 8,5 % / - 6,9 % / - 44,8 % / 3 / 1 / - 2

Lier: 24,2 % / 11,3 % / - 12,9 % / - 53,3 % / 9 / 3 / - 6

Lille: 16,6 % / 9 % / - 7,6 % / - 45,8 % / 4 / 1 / - 3

Lint: 17,2 % / 9,1 % / - 8,1 % / - 47,1 % / 3 / 1 / - 2

Malle*: 15,6 % / 7,7 % / - 7,9 % / - 50,6 % / 4 / 1 / - 3

Mechelen: 26,5 % / 8,7 % / - 17,8 % / - 67,2 % / 11 / 3 / - 8

Meerhout: 14,5 % / 9,7 % / - 4,8 % / - 33,1 % / 3 / 1 / - 2

Merksplas: –

Mol: 15,2 % / 7 % / - 8,2 % / - 53,9 % / 5 / 1 / - 4

Mortsel: 20,6 % / 8,2 % / - 12,4 % / - 60,2 % / 6 / 2 / - 4

Niel: 29,2 % / 14,1 % / - 15,1 % / - 51,7 % / 6 / 3 / - 3

Nijlen: 17,8 % 8,7 % / - 9,1 % / - 51,1 % / 5 / 2 / - 3

Olen: 15,4 % / 0 % / - 15,4 % / - 100 % / 3 / 0 / - 3

Oud-Turnhout: 16,5 % / 8,9 % / - 7,6 % / - 46 % / 4 / 1 / - 3

Putte: –

Puurs: 15,4 % / 8,6 % / - 6,8 % / - 44,2 % / 3 / 1 / - 2

Ranst: 22,5 % / 8,6 % / - 13,9 % / - 61,7 % / 6 / 1 / - 5

Ravels: 14,1 % / 5,5 % / -  8,6 % / - 61 % / 2 / 0 / - 2

Retie: –

Rijkevorsel: –

Rumst: 22,6 % / 10 % / - 12,6 % / - 55,8 % / 5 / 2 / - 3

Schelle: 23 % / 11,3 % / - 11,7 % % / - 50,1 % / 5 / 2 / - 3

Schilde: 21,6 % / 8,3 % / - 13,3 % / - 61,6 % / 6 / 1 / - 5

Schoten: 34,7 % / 12,9 % / - 21,8 % / - 62,8 % / 12 / 4 / - 8

Sint-Amands: –

Sint-Katelijne-Waver: 19,2 % / 9,2 % / - 10 % / - 52 % / 4 / 2 / - 2

Stabroek: 32 % / 14,4 % / - 17,6 %/ - 55 % / 9 / 3 / - 6

Turnhout: 19,2 % / 10,1 % / - 9,1 % / - 47,3 % / 7 / 3 / - 4

Vorselaar: –

Vosselaar: 12,6 % / 0 % / - 12,6 % / - 100 % / 2 / 0 / - 2

Westerlo: 13,4 % / 6,1 % / - 7,3 % / - 54,5 % / 3 / 1 / - 2

Wijnegem: 24,5 % / 10,9 % / - 13,6 % / 55,5 % / 5 / 2 / - 3

Willebroek: 24,2 % / 8,9 % / - 15,3 % / - 63,2 % / 7 / 2 / - 5

Wommelgem: 23,3 % / 8,6 % / - 14,7 % / - 63,1 % / 6 / 1 / - 5

Wuustwezel: 15,8 % / 6,9 % / - 8,9 % / - 56,3 % / 3 / 1 / - 2

Zandhoven: 16,3 % / 8,3 % / - 8 % / - 49 % / 4 / 1 / - 3

Zoersel: 25,7 % / 8,6 % / - 17,1 % / - 66,5 % / 7 / 2 / - 5

Zwijndrecht: 22,6 % / 10,8 % / - 11,8 % / - 52,2 % / 6 / 2 / - 4

 

In verlies van het aantal gemeenteraadsleden zijn de ‘beste’ VB-afdelingen: Antwerpen (- 15), Mechelen en Schoten (elk - 8). Procentueel verliest het VB het meeste in: Edegem (- 67,7 %), Mechelen (- 67,2 %) en Zoersel (- 66,5 %). Antwerpen en Mechelen zijn, zoals bekend, respectievelijk hometown van Filip Dewinter en Frank Creyelman. In Schoten missen ze Marie-Rose Morel en de voedselbedeling er georganiseerd door het VB was niet echt een succes. Zoersel is al lang een anti-Dewinter afdeling, maar zolang dat intern blijft gaat de afdeling mee ten onder met Dewinter..

01:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de vb-scores, antwerpen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

DE VB-SCORES: DE DISTRICTEN

De stad Antwerpen telt negen districten met een aantal eigen bevoegdheden en rechtstreeks verkozen districtsraadsleden. Hoe scoort het VB er?

 

Antwerpen: 30 % / 9,4 % / - 17,6 % / - 58,6 % / 9 / 3 / - 6

Berchem: 25,7 % / 7,6 % / - 18,1 % / - 70,5 % / 6 / 2 / - 4

Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 35,8 % / 17,7 % / - 18,1 % / - 50,6 % / 6  /3 / - 3

Borgerhout: 30,7 % / 9,2 % / 21,5 % / - 70 % / 8 / 2 / - 6

Deurne: 43,5 % / 14,1 % / - 29,4 % / - 67,8 % / 12 / 4 / - 8

Ekeren: 33,4 % / 15,8 % / - 17,6 % / - 52,6 % / 7 / 3 / - 4

Hoboken: 41 % / 15,9 % / - 25,1 % / - 61,2 % / 10 / 4 / - 6

Merksem: 41,5 % / 17,2 % / - 24,3 % / - 58,3 % / 11 / 4 / - 7

Wilrijk: 31,8 % / 10,4 % / - 21,5 % / - 67,6 % / 8 / 2 / - 6

 

In Deurne verliest het VB de meeste districtsraadsleden (8). Organisatieverantwoordelijke van de verkiezingscampagne in Deurne was Sam Van Rooy. Procentueel is het grootste verlies genoteerd in Berchem (70,5 %) en Borgerhout (70 %). In Berchem was de lijsttrekster Ineke Cleymans-Oris (foto), Voorpost’ster en echtgenote van actieverantwoordelijke van het VB-Antwerpen Albrecht Cleymans. In Borgerhout schotelde het VB de waarschijnlijk oudste  kandidatenlijst voor.

01:40 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de vb-scores, antwerpen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

DE VB-SCORES: LIMBURG

Hoe goed scoren de VB'ers in het bronsgroene eikenhout?

 

Alken: –

As: 12,1 % / 0 % / - 12,1 % / - 100 % / 2 / 0 / - 2

Beringen*: 24,3 % / 12,3 % / - 12 % / - 49,4 % / 8 / 4 / - 4

Bilzen: 14,8 % / 6,8 % / - 8 % / - 54 % / 4 / 1 / - 3

Bocholt: 7,7 %/ 4,6 % / - 3,1 % / - 40,2 % / 1 / 0 / - 1

Borgloon: 9,1 % / 0 % / - 9,1 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Bree*: 18,2 % / 11,6 % / - 6,6 % / - 36,3 % / 4 / 2 / - 2

Diepenbeek: 11,1 % / 0 % / - 11,1 % / - 100 % / 2 / 0 / - 2

Dilsen-Stokkem*: 11,3 % / 3,8 % / - 7,5 % / - 66,4 %/ 2 / 0 / - 2

Genk: 16,6 % / 9,3 % / - 7,3 % / - 44 % / 6 / 3 / - 3

Gingelom: 9,4 % / 0 % / - 9,4 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Halen*: 11,3 % / 2,2 % / - 9,1 % / - 80,5 % / 1 / 0 / - 1

Ham: 16,5 % / 7,4 % / - 9,1 % / - 55,2 % / 3 / 1 / - 2

Hamont-Achel: 9 % / 0 % / - 9 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Hasselt: 13,9 % / 5,5 % / - 8,4 % / - 60,4 % / 5 / 1 / - 4

Hechtel-Eksel: –

Heers: 6,9 % / 0 % / - 6,9 % / - 100 % / 0 / 0 / 0

Herk-de-Stad: 9,9 % / 0 % / - 9,9 % / - 100 % / 1 / 0 /- 1

Herstappe: –

Heusden-Zolder: 15 % / 8,1 % / - 6,9 % / - 46 % / 5 / 2 / - 3

Hoeselt: 10,1 % / 4,9 % / - 5,2 % / - 51,5 % / 2 / 0 / - 2

Houthalen-Helchteren: 13 % / 7,5 % / - 5,5 % / - 42,3 % / 4 / 2 / - 2

Kinrooi: 9,1 % / 0 % / - 9,1 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Kortessem: 8,6 % / 0 % / - 8,6 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Lanaken: 12,7 % / 7 % / - 5,7 % / - 44,9 % / 3 / 1 / - 2

Leopoldsburg: 22,3 % / 10,2 % / - 12,1 % / - 54,3 % / 5 / 2 / - 3

Lommel: 9,8 % / 4 % / - 5,8 % / - 59,2 % / 2 / 0 / - 2

Lummen*: 9,6 % / 2,2 % / 7,4 % / - 77,1 % / 1 / 0 / - 1

Maaseik: 18,3 % / 9,3 % / - 9 % / - 49,2 % / 5 / 2 / - 3

Maasmechelen: 13,2 % / 5,2 % / - 8 % / - 60,6 % / 4 / 1 / - 3

Meeuwen-Gruitrode: 9,6 % / - 5,3 % / - 4,3 % / - 44,8 % / 1 / 0 / - 1

Neerpelt: 11,9 % / 4,9 % / - 7 % / - 58,8 % / 2 / 0 / - 2

Nieuwerkerken: –

Opglabeek: –

Overpelt*: 16,7 % / - 12,5 % / - 4,2 % / - 25,1 % / 4 / 2 / - 2

Peer: 14,8 % / 0 % / - 14,8 % / - 100 % / 3 / 0 / - 3

Riemst: 7,4 % / 3,2 % / - 4,2 % / - 56,8 % / 1 / 0 / - 1

Sint-Truiden: 14,5 % / 4,1 % / - 10,4 % / - 71,7 % / 4 / 0 / - 4

Tessenderlo: 15,3 % / 7,1 % / - 8,2 % / - 53,6 % / 3 / 1 / - 2

Tongeren: 10,4 % / 5,4 % / - 5 % / - 48,1 % / 2 / 1 / - 1

Voeren: –

Wellen: –

Zonhoven: 14,5 % / 6,6 % / - 7,9 % / - 54,5 % / 3 / 1 / - 2

Zutendaal: 9,2 % / 0 % / - 9,2 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

 

In Limburg diende het VB maar in de helft van de gemeenten een lijst in. In Beringen, met VB-parlementslid Bert Schoofs, verloor het VB 4 gemeenteraadszetels spijts een naamsverandering voor zijn lijst. In Sint-Truiden ging het VB, met de moed van de wanhoop, op eigen naam verder. Maar het verloor evengoed 4 gemeenteraadsleden. Procentueel verliest het VB in Sint-Truiden 77,1 %. In Lummen en Halen doet men het, spijts een naamsverandering, nog beter: een verlies van respectievelijk 77,1 en 80,5 % van de stemmen. Foto: Chris Janssens, VB-parlementslid en -lijsttrekker in Genk.

01:35 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de vb-scores, limburg, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

DE VB-SCORES: OOST-VLAANDEREN

Oost-Vlaanderen, met de absolute meerderheid voor de SP.A-Groen-coalitie in Gent. Maar wat doet het VB er?

 

Aalst: 22,8 % / 10,8 % / - 12 % / - 52,6 % / 10 / 4 / - 6

Aalter: 0 % / 5,5 % / + 5,5 % / + 100 % / 0 / 0 / 0

Assenede: 9,7 % / 5,5 % / - 4,5 % / - 46,4 % / 1 / 0 / -1

Berlare: 10,4 % / 5,7 % / - 4,7 %/ - 45,2 % / 2 / 0 / - 2

Beveren: 27,1 % / 9,1 % / - 20 % / - 73,8 % / 9 / 2 / - 7

Brakel: 8,9 % / 4,9 % / - 4 % / - 44,9 % / 1 / 0 / 1

Buggenhout: 13,4 % / 6,8 % / - 6,6 % / - 49,2 % / 3 / 1 / - 2

De Pinte: 7,4 % / 0 % / - 7,4 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Deinze: 10,3 % / 3,9 % / - 6,4 % / - 62,1 % / 2 / 0 / - 2

Denderleeuw: 17,8 % / 12, 7 % / - 5,1 % / - 28,6 % / 4 / 3 / - 1

Dendermonde: 19 % / 8,6 % / - 10,4 % / - 54,7 % / 7 / 2 / - 5

Destelbergen: 13,8 % / 5,2 % / - 8,6 % / - 62,3 % / 3 / 0 / - 3

Eeklo: 13 % / 7,1 % / - 5,9 % / - 45,4 % / 3 / 1 / - 2

Erpe-Mere: 16,9 % / 5,9 % / - 11 % / - 65 % / 4 / 0 / - 4

Evergem: 15,9 % / 8,9 % / - 7 % / - 44 % / 5 / 2 / - 3

Gavere: 8,5 % / 4,4 % / - 4,1 % / - 48,2 % / 1 / 0 / - 1

Gent: 18,1 % / 6,5 % / - 11,6 % / - 64,1 % / 9 / 2 / - 7

Geraardsbergen*: 14,5 % / 7,3 % / - 7,2 % / - 49,6 % / 4 / 1 / - 3

Haaltert: 12,8 % / 0 % / - 12,8 % / - 100 % / 3 / 0 / - 3

Hamme: 17,9 % / 8,9 % / - 9 % / - 50,2 % /  5 / 2 / - 3

Herzele: –

Horebeke: –

Kaprijke: –

Kluisbergen: –

Knesselare: –

Kruibeke*: 15,2 % / 8,5 % / - 6,7 % / - 44 % / 4 / 1 / - 3

Kruishoutem: 8 % / 2,6 % / - 5,4 % / - 67,5 % / 0 / 0 / 0

Laarne: –

Lebbeke: 12,2 % / 6,7 % / - 5,5 % / - 45 % / 3 / 1 / - 2

Lede: 15,8 % / 6,4 % / - 9,4 % / - 59,5 % / 4 / 1 / - 3

Lierde: –

Lochristi: 9,7 % / 4,3 % / - 5,4 % /  - 55,6 % / 2 / 0 / - 2

Lokeren: 19,9 % / 7,9 % / 12 % / - 60,3 % / 6 / 2 / - 4

Lovendegem: 12,9 % / 7,9 % / - 5 % / - 38,7 % / 2 / 1 / - 1

Maarkedal: –

Maldegem: 10,3 % / 5,5 % / - 4,8 % / - 46,6 % / 2 / 0 / - 2

Melle: –

Merelbeke*: 11,1 % / 4,8 % / - 6,3 % / - 56,7 % / 3 / 0 / - 3

Moerbeke: 10,3 % / 0 % / - 10,3 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Nazareth: 8,1 % / 3,6 % / - 4,5 %/ - 55,5 % / 1 / 0 / - 1

Nevele: 8,6 % / 5,4 % / - 3,2 % / - 37,2 % / 1 / 0 / - 1

Ninove*: 23,6 % / 26,5 % / + 2,9 % / + 12,3 % / 8 / 9 / + 1

Oosterzele: 6,3 % / 4,1 % / - 2,2 % / - 34,9 % / 0 / 0 / 0

Oudenaarde: 8,8 % / 3,5 % / - 5,3 % / - 60,2 % / 2 / 0 / - 2

Ronse: 23,9 % / 14,2 % / - 9,7 % / - 40,6 % / 7 / 4 / - 3

Sint-Gillis-Waas: 19,6 % / 8,4 % / - 11,2 % / - 57,1 % / 5 /1 / - 4

Sint-Laureins: –

Sint-Lievens-Houtem: 8,9 % / 0 % / - 8,9 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Sint-Martens-Latem: 5,2 % / 0 % / - 5,2 % / - 100 % / 0 / 0 / 0

Sint-Niklaas: 26,6 % / 11,7 % / - 14,9 % / - 56 % / 11 / 5 / - 6

Stekene: 16,2 % / 10,9 % / - 5,3 % / - 32,7 % / 4 / 2 / - 2

Temse: 24,2 % / 13,5 % / - 10,7 % / - 44,2 % / 7 / 3 / - 4

Waarschoot: 8,7 % / 4,3 % / - 4,4 % / - 50,6 % / 1 / 0 / - 1

Waasmunster: 12,6 % / 5,1 % / - 7,5 % / - 59,5 % / 2 / 0 / - 2

Wachtebeke: 10,7 % / 0 % / - 10,7 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Wetteren: 8,5 % / 6,0 % / - 2,5 % / - 29,4 % / 2 / 1 / - ,1

Wichelen: 12,4 % / 5,7 % / - 6,7 % / - 54 % / 2 / 0 / - 2

Wortegem-Petegem: –

Zele*: 15,5 % / 5,4 % / - 10,1 % / - 65,2 % / 4 / 1 / - 3

Zelzate: 0 % / 5,8 % / + 5,8 % / + 100 % / 0 / 0 / 0

Zingem: –

Zomergem: –

Zottegem*: 0 % / 2,9 % / + 2,9 % / + 100 % / 0 / 0 / 0

Zulte: –

Zwalm: –

 

In Beveren, waar Bruno Stevenheydens uit het VB stapte en later overstapte naar de N-VA, verloor het VB 7 gemeenteraadszetels. In Gent verloor het VB ook al 7 zetels. In Aalst en Sint-Niklaas gaan telkens 6 gemeenteraadszetels verloren voor het VB. Beveren is ook de Oost-Vlaamse gemeente met procentueel het grootste verlies: - 73,8 %. In Hamme verliest het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) met Jan De Beule haar enig gemeenteraadslid. En in Nevele is trouwe lezer van de AFF-blog Olaf Evrard niet meer verkozen als gemeenteraadslid. Hij is nu wel verkozen als provincieraadslid in Oost-Vlaanderen. De beste score in Oost-Vlaanderen haalt het VB met de Forza Ninove-lijst van VB-parlementslid en -nationaal secretaris Guy D’haeseleer (foto).

01:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de vb-scores, oost-vlaanderen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

DE VB-SCORES: VLAAMS-BRABANT

Vlaams-Brabant, met een VB dat er niet goed scoort spijts alle retoriek over Brussel-Halle-Vilvoorde en de Brusselse rand.

 

Aarschot: 13,8 % / 6,2 % / - 7,6 % / - 55 % / 4 / 1 / - 3

Affligem: 20,4 % / 3,9 % / - 16,5 % / - 80,9 % / 4 / 0 / - 4

Asse: 16,1 % / 4,9 % /  11,2 % / - 69,6 % / 4 / 1 / - 3

Beersel: 14,4 % / 4,8 % / - 9,6 % / - 66,6 % / 4 / 0 / - 4

Begijnendijk: 10,7 % / 0 % / - 10,7 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Bekkevoort: –

Bertem: –

Bever: –

Bierbeek: –

Boortmeerbeek: 14,9 % / 5,5 % / - 9,4 % / - 63,1 % / 2 / 0 / - 2

Boutersem: –

Diest: 14,6 % / 7,2 % / - 7,4 % / - 50,7 % / 4 / 1 / - 3

Dilbeek*: 13,2 % / 2,3 % / - 10,9 % / - 82,5 % / 4 / 0 / - 4

Drogenbos: –

Galmaarden: 0 % / 3,9 % / + 3,9 % / + 100 % / 0 / 0 / 0

Geetbets: –

Glabbeek: –

Gooik: –

Grimbergen*: 21,8 % / 17 % / - 4,8 % / - 22 % / 7 / 6 / - 1

Haacht: 13,7 % / 0 % / - 13,7 % / - 100 % / 2 / 0 / - 2

Halle: 18,4 % / 6,1 % / - 12,3 % / - 66,8 % / 6 / 1 / - 5

Herent: 11,3 % / 0 % / - 11,3 % / - 100 % / 2 / 0 / - 2

Herne: –

Hoegaarden: –

Hoeilaart: –

Holsbeek: –

Huldenberg: –

Kampenhout: 16,4 % / 6,9 % / - 9,5 % / - 57,9 % / 3 / 1 / - 2

Kapelle-op-den-Bos: 10,6 % / 4 % / - 6,6 % / - 62,6 % / 1 / 0 / - 1

Keerbergen: 10,4 % / 3,8 % / - 6,6 % / - 63,5 % / 2 / 0 / - 2

Kortenaken: –

Kortenberg: 15,7 % / 5,3 % / - 10,4 % / - 66,2 % / 4 / 0 / - 4

Kraainem: –

Landen: 10,5 % / 4,6 % /  - 5,9 % / - 56,2 % / 2 / 0 / - 2

Lennik: 14,2 % / 8,0 % / -  6,2 % / - 43,7 % / 2 / 1 / - 1

Leuven: 11,6 % / 3,7 % / - 7,9 % / - 68,1 % / 5 / 1 / - 4

Liedekerke: 19,8 % / 7,7 % / - 12,1 % / - 61,1 % / 4 / 1 / - 3

Linkebeek: –

Linter: 0 % / 4,1 % / + 4,1 % / + 100 % / 0 / 0 / 0

Londerzeel: 16,1 % / 3,4 % / - 12,7 % / - 79,9 % / 4 / 0 / - 4

Lubbeek: 9,1 % / 2 % / - 7,1 % / - 78 % / 1 / 0 / - 1

Machelen: 16,8 % / 5,4 % / - 11,4 % / - 67,8 % / 3 / 0 / - 3

Meise: 13,0 % / 4,3 % / - 9,7 % / - 74,6 % / 3 / 0 / - 3

Merchtem: 9,1 % / 0 % / - 9,1 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Opwijk: 10,4 % / 3,4 % / - 7 % / - 67,3 % / 2 / 0 / - 2

Oud-Heverlee: –

Overijse: 6,5 % / 4,5 % / - 2 % / - 30,7 % / 1 / 0 / - 1

Pepingen: –

Roosdaal: 13,6 % / 4,5 % / - 9,1 % / - 66,9 % / 2 / 0 / - 2

Rotselaar: 10,9 % / 0 % / - 10,9 % / - 100 % / 2 / 0 / - 2

Scherpenheuvel–Zichem: 15 % / 0 % / - 15 % / - 100 % / 3 / 0 / - 3

Sint-Genesius-Rode: –

Sint-Pieters-Leeuw: 17,4 % / - 6,4 % / - 11 % / - 63,2 % / 5 / 1 / - 4

Steenokkerzeel: 15,2 % / 7,2 % / - 8 % / - 52, 6 % / 4 / 1 / - 3

Ternat: 14,5 % / 3,8 % / - 10,7 % / - 73,8 % / 2 / 0 / - 2

Tervuren: –

Tielt-Winge: 0 % / 3,8 % / + 3,8 % / + 100 % / 0 / 0 / 0

Tienen: 14 % / 6,7 % / - 7,3 % / - 52 % / 4 / 1 / - 3

Tremelo: 14,7 % / 7,4 % / - 7,3 % / - 49,7 % / 3 / 1 / - 2

Vilvoorde: 21,9 % / 8,6 % / - 13,3 % / 60,7 % / 8 / 2 / - 6

Wemmel: 9,5 % / 3,1 % / - 6,4 % / - 67,3 % / 1 / 0 / - 1

Wezembeek-Oppem: –

Zaventem: 10,9 % / 3,1 % / - 7,8 % / - 71,5 % / 2 / 0 / - 2

Zemst: 16,8 % / 6,4 % / - 10,4 % / - 61,9 % / 5 / 1 / - 4

Zoutleeuw: 13,4 % /  0 % / - 13, 4 % / - 100 % / 2 / 0 / - 2

 

In Vilvoorde verloor het VB ineens 6 gemeenteraadsleden. Elders had men al niet zoveel gemeenteraadsleden en zijn het vooral de percentages waarmee men opvalt. In Dilbeek, waar Jurgen Ceder opstapte bij het VB en overstak naar de N-VA, was er geen eigen VB-lijst meer, maar vonden we nog enkele VB’ers op een andere lijst. Een lijst die evenwel 82,5 % minder stemmen haalde dan de VB-lijst in 2006. In Affligem was er nog wel een authentieke VB-lijst, en die deed al bijna even goed: - 80,9 %. Foto: Joris Van Hauthem, VB-perswoordvoerder, -parlementslid en -lijsttrekker in Lennik.

01:25 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de vb-scores, vlaams-brabant, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

DE VB-SCORES: WEST-VLAANDEREN

Hoe doen de VB'ers het in onze kustprovincie?

 

Alveringem: –

Anzegem: 0 % / 2,4 % / + 2,4 % / + 100 % / 0 / 0 / 0

Ardooie: –

Avelgem: –

Beernem: –

Blankenberge: 12,9 % / 6,4 % / - 6,5 % / - 50,4 % / 3 / 1 / - 2

Bredene: 12,6 % / 5,1 % / - 7,5 % / - 59,5 % / 3 / 0 / - 3

Brugge: 16,2 % / 5,4 % / - 10,8 % / - 66,6 %  / 8 / 2 / - 6

Damme: 8,2 % / 0 % / - 8,2 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

De Haan: 7 % / 3,1 % / - 3,9 % / - 55,7 % / 1 / 0 / - 1

De Panne: 11,5 % / 5,7 % / - 5,8 % / - 50,4 % / 1 / 0 / - 1

Deerlijk: 10,9 % / 4,4 % / - 6,5 % / - 59,6 % / 2 / 0 / - 2

Dentergem: –

Diksmuide: 10,6 % / 5,8 % / - 4,8 % / - 44 % / 2 / 0 / - 2

Gistel: 8,3 % / 3,9 % / - 4,4 % / - 53 % / 1 / 0 / - 1

Harelbeke: 15,7 % / 5,4 % / - 10,3 % / - 65,6 % / 4 / 1 / - 3

Heuvelland: –

Hooglede: –

Houthulst: 8,7 % / 0 % / - 8,7 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Ichtegem: 6,8 % / 0 % / - 6,8 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Ieper: 13,6 % / 8,7 % / - 4,9 % / - 36 % / 4 / 2 / - 2

Ingelmunster: 12,2 % / 0 % / - 12,2 % / - 100 % / 2 / 0 / - 2

Izegem: 13,6 % / 8,3 % / - 5,3 % / - 39 % / 4 / 2 / - 2

Jabbeke: 9,4 % / 5,8 % / - 3,6 % / -38,3 % / 1 / 0 / - 1

Knokke–Heist: 11,4 % / 4,1 % / - 7,3 % / - 64 % / 3 / 0 / - 3

Koekelare: –

Koksijde: 8,6 % / 3,2 % / - 5,4 % / - 62,8 % / 2 / 0 / - 2

Kortemark: 6,3 % / 3,1 % / - 3,2 % / - 50,8 % / 0 / 0 / 0

Kortrijk: 14,4 % / 6,1 % / - 8,3 % / - 57,6 % / 6 / 2 / - 4

Kuurne: 15,1 % / 6,2 % / - 8,9 % / - 58,9 % / 3 / 0 / - 3

Langemark-Poelkapelle: 0 % / 6,9 % / + 6,9 % / + 100 % / 0 / 0 / 0

Ledegem: 8 % / 4,6 % / - 3,4 % / - 42,5 % / 1 / 0 / - 1

Lendelede: –

Lichtervelde: –

Lo-Reninge: –

Menen: 12,5 % / 5,9 % / - 6,6 % / - 52,8 % / 4 / 1 / - 3

Mesen: –

Meulebeke: –

Middelkerke: 14,4 % / 3,2 % / - 11,2 % / - 77,7 % / 3 / 0 / - 3

Moorslede: –

Nieuwpoort: 10,1 % / 0 % / - 10,1 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Oostende: 16,8 % / 7,7 % / - 9,1 % / - 54,2 % / 7 / 3 / - 4

Oostkamp: 11,7 % / 6 % / - 5,7 % / - 48,7 % / 3 / 1 / - 2

Oostrozebeke: 13,3 % / 0 % / - 13,3 % / - 100 % / 2 / 0 / - 2

Oudenburg: 6,8 % / 0 % / - 6,8 % / - 100 % / 0 / 0 / 0

Pittem: 0 % / 11,2 % / + 11,2 % / + 100 % / 0 / 1 / + 1

Poperinge: 7,5 % / 6,6 % / - 0,9 % / - 12 % / 1 / 1 / 0

Roeselare: 16,6 % / 9,1 % / - 7,5 % / - 45,2 % / 6 / 3 / - 3

Ruislede: –

Soiuere–Helkijn: –

Staden: –

Tielt: 0 % / 5,4 % / + 5,4 % / + 100 % / 0 / 0 / 0

Torhout: 10,2 % / 4 % / - 6,2 % / - 60,8 % / 2 / 0 / - 2

Veurne: 8,2 % / 0 % / - 8,2 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Vleteren: 7,2 % / 0 % / - 7,2 % / - 100 % / 0 / 0 / 0

Waregem: 9,6 % / 4,6 % / - 5 % / - 52,1 % / 2 / 0 / - 2

Wervik: 15 % / 5,1 % / - 9,9 % / - 66 % / 4 / 0 / - 4

Wevelgem: 13,2 % / 5,9 % / - 7,3 % / - 55,3 % / 4 / 1 / - 3

Wielsbeke: 10,2 % / 0 % / - 10,2 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Wingene: 9,3 % / 5,3 % / - 4 % / - 43 % / 1 / 0 / - 1

Zedelgem: 10,2 % / - 6 % / - 4,2 % / - 41,2 % / 2 / 1 / - 1

Zonnebeke: 9,7 % / 0 % / - 9,7 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Zuienkerke: 10 % / 0 % / - 10 % / - 100 % / 0 / 0 / 0

Zwevegem: 12,1 % / 4,7 % / - 7,4 % / - 61,2 % / 3 / 0 / - 3

 

Frank Vanhecke zei in Schoten en in de provincie Antwerpen N-VA te gaan stemmen, maar in Brugge zou hij het nog niet meteen weten, daar had hij immers nog een paar vrienden bij het VB. Namen noemde hij niet, maar het VB verloor wel 6 gemeenteraadszetels in Brugge. Het andere record in West-Vlaanderen is Middelkerke waar de plaatselijke VB-afdeling 77,7 % van de stemmen verloor. Waarschijnlijk niet aan de N-VA maar aan de nieuwe inwoner daar Jean-Marie Dedecker. (Foto: Filip Dewinter met Tanguy Veys, toen nog hoopvol gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen in Blankenberge.)

01:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de vb-scores, west-vlaanderen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

DE VB-SCORES: BRUSSEL

Brussel. Vaak bezongen door Johan Verminnen. Het VB zingt er nu een toontje lager.

 

Anderlecht: 7,9 % / 3,7 % / - 4,2 % / - 53,1 % / 3 / 1 / - 2

Brussel: 5,3 % / 2,2 % / - 3,1 % / - 58,5 % / 2 / 0 / - 2

Elsene: –

Etterbeek: 3,9 % / 0 % / - 3,9 % / - 100 % / 0 / 0 / 0

Evere: 7,4 % / 0 % / - 7,4 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Ganshoren: 8,4 % / 0 % / - 8,4 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Jette: 8,9 % / 3,6 % / - 5,3 % / - 59,6 % / 3 / 0 / - 3

Koekelberg: 7,5 % / 0 % / - 7,5 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Oudergem: –

Schaarbeek: 4,1 % /  1,4 % / - 2,7 % / - 65,8 % / 1 / 0 / - 1

Sint-Agatha-Berchem: 9,3 % / 3,5 % / - 5,8 % / - 62,4 % / 2 / 0 / - 2

Sint-Gillis: 4 % / 0 % / - 4 % / - 100 % / 0 / 0 / 0

Sint-Jans-Molenbeek: 6,5 % / 2,3 % / - 4,2 % / - 64,6 % / 2 / 0 / - 2

Sint-Joost-ten-Node: 3,5 % / 0 % / - 3,5 % / - 100 % / 0 / 0 / 0

Sint-Lambrechts-Woluwe: –

Sint-Pieters-Woluwe: –

Ukkel: –

Vorst: –

Watermaal-Bosvoorde: –

 

Alleen in Jette had het VB een volledige lijst kunnen indienen, met Brussels parlementslid Dominique Lootens-Stael (foto) als lijsttrekker. Maar de drie VB-gemeenteraadsleden in Jette hebben hun vooropzeg gekregen. In heel Brussel houdt het VB van haar 16 gemeenteraadsleden nog maar 1 over. “Het VB is in Brussel weggevaagd”, is de meest gehoorde zin als er op radio of televisie gesproken wordt over de VB-score in Brussel.

01:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de vb-scores, brussel, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

DE VB-SCORES: DE PROVINCIES

Last but not least, de scores voor de Vlaamse provincieraden.

 

Antwerpen: 28,5 % / 10,9 % /  - 17,6 % / - 61,7 % / 25 / 7 / - 18

Limburg: 18,1 % / 9,1 % / - 9 % / - 49,7 % / 14 / 6 / - 8

Oost-Vlaanderen: 21 % / 9,3 % / - 11,7 % / - 55,7 % / 20 / 6 / - 14

Vlaams-Brabant: 18,2 % / 6,7 % / - 11,5 % / - 63,2 % / 15 / 5 / - 10

West-Vlaanderen: 17,5 % / 7,7 % / - 9,8 % / - 56 % / 14 / 5 / - 9

 

Naar de Antwerpse provincieraad gaan maar liefst 18 VB’ers minder naartoe. Procentueel is de achteruitgang voor het VB het grootst in Vlaams-Brabant: - 63,2 % (Foto: de huidige VB-delegatie in de Vlaams-Brabantse provincieraad).

01:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de vb-scores, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

15-10-12

VLAAMS BELANG VAN DE WEG GEREDEN

Alles staat klaar op onze redactie om het verlies van het VB volledig in kaart te brengen, maar gisterenavond laat waren nog niet alle uitslagen volledig. Met veel plezier brengen we dat later, maar de trend is duidelijk: het VB verliest fors. Doorgaans verliest het VB de helft tot tweederde van de stemmen, en niet zelden blijft nog maar eenvierde van haar aantal gemeenteraadsleden over.

 

Filip Dewinter (foto 1) had de grens eerst op 20 % van de stemmen in Antwerpen gelegd, later op 15 %. Komend van 33,5 % van de stemmen was dat al een pak minder, maar nu komt Dewinter nog maar uit op een 10 % van de stemmen in Antwerpen. "De hoofdstad van het Vlaams Belang", zoals hij dat zelf zegt. Meer dan 20 % verlies, meer dan tweederde van de stemmen kwijt. De telling is er nog onvolledig maar waarschijnlijk valt de VB-fractie in de Antwerpse gemeenteraad terug van 20 naar 5 gemeenteraadsleden. Nog maar een kwart van nu. Bravo. In het district Borgerhout, de bakermat van het Vlaams Blok, haalt men komend van 30,7 nog maar 9,2 % van de stemmen. Een verlies van 21,5 %. Een verlies van tweederde van de stemmen, en ook al nog maar een kwart van het aantal mandatarissen als nu. Van 8 naar 2 districtsraadsleden. Van districten als Deurne en Hoboken, waar het VB haar beste scores haalde, mankeerden gisterenavond laat nog telkens de stemmen van twee telbureaus maar gaat het verlies respectievelijk richting 29 en 25 %. Prachtig.

 

In Schoten, de gemeente waar het Vlaams Belang in 2006 het best scoorde, valt het VB van 34,7 naar 12,9 %, een verlies van 21,8 %. Men houdt van de 12 gemeenteraadsleden nog maar 4 over. In Mechelen dondert het VB van 26,5  naar 8,7 %, een verlies van 17,8 %. Ook weer een verlies van tweederde van de stemmen, dat zich vertaalt in nog maar eenvierde van de gemeenteraadsleden: van 11 naar 3. Soms is de terugval iets minder. In Boom gaat men van 29,6 naar 13,7 %, een verlies van 15,9 % oftewel iets meer dan de helft. Het aantal gemeenteraadsleden vermindert van 8 naar 3. In Essen, tegen de Nederlandse grens, valt het VB slechts terug van 12,2 naar 7,8 %, een verlies van 4,4 %. Zijnde eenderde kwijt. Het aantal gemeenteraadsleden vermindert wel met tweederde. Van 3 naar 1. De verkozene daar is lijsttrekker Siegfried Heylen. Zijn roepnaam vergt weinig verbeelding.

 

In Hasselt gaat het voor het VB van 13,9 naar 5,5 %, met een spectaculair verlies aan gemeenteraadsleden tot gevolg: van 5 naar 1. In Beringen, waar het VB met Bert Schoofs onder een andere lijstnaam opkwam, gaat het van 24,3 naar 12,2 %, en van 8 naar 4 gemeenteraadsleden. In Genk is het verlies in stemmenpercentage iets minder, van 16,6 naar 9,3 %. Maar het verlies aan gemeenteraadsleden is er even groot, van 6 naar 3. In Aalst gaat het van 22,8 naar 10,8 %, en van 10 naar 4 gemeenteraadsleden. In Gent, met nog 5 van de 100 telbureaus waarvan de stemmen nog niet binnen waren, gaat het van 18,1 % naar vermoedelijk 6,5 %, van 9 naar waarschijnlijk slechts 2 gemeenteraadsleden. Het VB trekt zich in Oost-Vlaanderen op aan Ninove, met de Forza Ninove-lijst van VB-parlementslid Guy D’Haeseleer die van 23,6 naar 26,5 % en van 8 naar 9 gemeenteraadsleden gaat.

 

Onder een andere naam dan VB opkomen is misschien het middel om stand te houden. In Grimbergen, met de lijst Vernieuwing van VB-parlementslid Bart Laeremans, valt men slechts terug van 21,8 naar 17 %, en van 7 naar 6 gemeenteraadsleden. In Leuven, met de VB-lijst van VB-parlementslid Hagen Goyvaerts, gaat het van 11,6 naar 3,7 %, en van 5 naar nog slechts 1 gemeenteraadslid. In Tienen valt men terug van 14 naar 6,7 %, en van 4 naar ook nog maar 1 gemeenteraadslid. Tot slot nog een paar plaatsen in West-Vlaanderen. In Brugge tuimelt het VB van 16,2 naar 5,4 %, en van 8 naar 2 gemeenteraadsleden. In Blankenberge, waar met de komst van Tanguy Veys de ambitie was de 3 gemeenteraadszetels te behouden en het niet mankeerde aan steun van Filip Dewinter en de VRT-televisie, is het stemmenpercentage gehalveerd, van 12,9 naar 6,4 %, en is het aantal gemeenteraadszetels verminderd van 3 naar 1.

 

Never change a winning team, maar in het omgekeerde geval blijft alles ook hetzelfde bij het VB. Bruno Valkeniers wordt waarschijnlijk opzij gezet als VB-voorzitter – hijzelf zei “Ik mag het hopen” toen hem voor het jongste nummer van het Vlaams Belang Magazine gevraagd werd of er wijzigingen komen aan de top van de partij. Maar Filip Dewinter blijft aan het stuur zitten van de partij (foto 2). Volgens Bruno Valkeniers is het VB de ijsbreker geweest die de weg voor Bart De Wever en de N-VA heeft vrijgemaakt. In beeldspraak zijn ze sterk bij het VB, maar daarmee hebben we het ook gehad. Wat die andere kampioen in bon mots en venijnige uitspraken, Bart De Wever, gaat doen, zullen we nog wel zien. De uitslag voor de SP.A-Groen-lijst in Gent, de versterking van Groen en de opvallende goede score van PVDA+ in Antwerpen, geven hoop voor een versterkte strijd tegen het neoliberalisme in Vlaanderen. Het zal nodig zijn, maar het biedt perspectief.

01:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 14 oktober, actie |  Facebook | | |  Print

14-10-12

'THE DAY BEFORE' IN TIEN CITATEN

Tussen het ernstige verkiezingsnieuws door zou je vandaag op de VRT-televisie een paar grappige filmpjes zien met stand-up comedian Nigel Williams (foto 1). Maar de opnames zijn stilgelegd en afgevoerd nadat bekend werd dat Nigel Williams PVDA+ zou stemmen. De stemoproep van een aantal Bekende Vlamingen pro PVDA+ waren een ludiek antwoord op de affichecampagne van Patrick Janssens in 2006. Na de outing voor ‘Patrick’ werden mensen als Erik Van Looy of Gene Bervoets (foto 2) daarentegen niet van het VRT-televisiescherm geband. Vandaag dus geen Nigel Williams op het VRT-televisiescherm, maar allicht wel op Twitter (@nigelstwits). En er zijn ook nog de citaten die ernstig bedoeld zijn, maar soms – niet altijd – ongewild grappig zijn.

 

“Ik moest wel even wennen aan het feit dat ook het hoofd van CD&V’er Marc Van Peel op mijn raam hing, maar ik vind het wel knap dat die twee partijen voor deze verkiezingen een verbond zijn aangegaan. Samen kunnen ze een positief verhaal realiseren, dat hebben ze al bewezen. Dat is voor mij een belangrijk verschil met de andere partijen, die alleen focussen op de problemen.” Gert Renders woont aan het Sint-Jansplein in Antwerpen en heeft een grote Stadslijst-affiche aan zijn raam gehangen. Hij is nochtans geen SP.A-lid en stemt doorgaans Groen. (Gazet van Antwerpen, 13 oktober 2012)

 

“Ze mogen dan wel wat sympathie hebben voor hun aardige buurman, toch zal hun stem zondag niet naar Patrick Janssens gaan. Ook niet naar De Wever. Zeker niet De Wever.” Luis Hens en Marta Camino zijn de naaste buren van Patrick Janssens. Ze verhuisden vorig jaar van het zuiden van Spanje naar de Cuylitsstraat in Antwerpen. Ze stemmen vandaag Groen “voor de visie van die partij op de Antwerpse ring”. (De Nieuwe Gazet, 13 oktober 2012)

 

“Een consequent linkse partij, die heel fris bezig is en die ik – naar het voorbeeld van de SP in Nederland – een stevige basis toewens.” Zanger en muzikant Daan stemt PVDA+. Bart De Wever ergert zich overigens in meerdere zaterdagkranten aan de steun die naar de PVDA+, en niet naar de N-VA, gaat. “Als hij op campagne een PVDA-tuinbord opmerkt, schiet hij (= Bart De Wever) uit zijn sloffen. ‘Die gasten slagen erin om twintig BV’s voor hun kar te spannen, je moet eens weten hoeveel volk heeft geweigerd om onze slotmeeting te presenteren. De sfeer in dat culturele wereldje blijft werkelijk ongezien.’” (Citaten respectievelijk uit Het Laatste Nieuws en De Standaard, 13 oktober 2012)

 

“Onlangs trokken een paar Afrikanen mij mee naar een zaaltje waar een Ghanees trouwfeest aan de gang was. Ik heb daar een geïmproviseerde speech moeten geven. Geen idee of ze mij begrepen hebben – ik begreep hen niet, alleszins – maar na afloop vielen ze mij om de hals: ‘Bart, we need the force of change!’ Ons motto.” Bart De Wever is misschien niet populair bij het "culturele wereldje", hij wordt wel enthousiast onthaald bij sommige Afrikanen. (Het Laatste Nieuws, 13 oktober 2012)

 

“Antwerpen zou er in 2018 nog beter moeten uitzien. De heraanleg van de Scheldekaaien en van het centrum van Deurne, de ontwikkeling van het Eilandje, noem maar op: er zit nog veel in de pijplijn dat hoe dan ook zal doorgaan, ongeacht de coalitie. Iets anders is ons sociaal beleid: zoiets valt makkelijker af te breken dan iets van steen of asfalt.” Patrick Janssens antwoordt op de vraag wat met Bart De Wever als burgemeester tegen 2018 dreigt kapot te gaan. Janssens weet dat een bestuursmeerderheid niet zelden met de pluimen gaat lopen van wat de voorgangers in gang hebben gezet, maar eigen accenten komen er natuurlijk ook. (Het Laatste Nieuws, 13 oktober 2012)

 

“Moet ik nu echt op mijn knieën gaan zitten voor hem? Hij heeft Vlaanderen niet bevrijd van het Blok, dat heeft het cordon sanitaire gedaan en de verkiezingsoverwinning van Patrick Janssens. Toen was het echt gedaan met Dewinter, hij en zijn partij hebben zich nooit meer van die klap hersteld. De Wever draagt daar nu wel de vruchten van, maar hij is niet verantwoordelijk voor de implosie van het Belang. Hij, de drakendoder van het Belang? De man die meer dan vijftig zwarte konijnen op zijn lijsten heeft gezet, waarvan geen enkele al heeft moeten erkennen dat hij zich heeft vergist?” Tom Lanoye is het niet eens met zij die vinden dat Bart De Wever Vlaanderen bevrijd heeft van het Vlaams Blok/Belang. Bart De Wever bevestigt: “Eigenlijk heb ik mijn carrière aan hem (= Patrick Janssens) te danken. Zijn overwinning in 2006 maakte de aanhang van Dewinter rijp om door mij te worden geplukt.” (Citaten respectievelijk uit De Morgen en De Standaard, 13 oktober 2012)

 

“De vreugde bij de SP.A om de laatste campagneactie van Vlaams Belang (een folder met kussende kandidaat-burgemeesters) bewees de voorbije week opnieuw dat de Belang-kiezer de volgende burgemeester bepaalt. Als de N-VA de partij helemaal leegzuigt, richting tien procent, mag Janssens het vergeten. Trekt Vlaams Belang zich op aan de twintigprocentgrens, dan bijt De Wever in het zand.” De verkiezingsuitslag zal hoe dan ook bij verschillende partijen met gemengde gevoelens onthaald worden. (De Standaard, 13 oktober 2012)

 

“Spannend is het wel. Het is bijna een Grieks drama. Het is de strijd van Achilles tegen Hector. Een van de twee wordt dood aan de kar van de andere meegesleept. Prachtig, tenzij je diegene bent die wordt meegesleept.” Bart De Wever ziet meteen een historische vergelijking voor het burgemeestersduel in Antwerpen. (Het Nieuwsblad, 13 oktober 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, media, antwerpen, cordon sanitaire, de wever, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

13-10-12

N-VA: STEUN UIT VERDACHTE HOEK

“Als ze zelfs bij de PVDA+ Bekende Vlamingen als steunbetuigers kunnen strikken, dan moeten wij dat toch ook kunnen”, zei Bart De Wever laatst tegen Jan Jambon. Acteurs als Ben Rottiers (‘Pol’ in FC De Kampioenen) en Warre Borgmans, auteurs als Marnix Peeters (‘De dag dat we Andy zijn arm afzaagden’) en Rachida Lamrabet, stand-up comedian Nigel Williams… het zijn maar enkelen van de steunbetuigers voor de PVDA+. Bij de PVDA+ hebben ze zelfs een lid van Katastroof op de lijst staan.

 

Bij de N-VA hebben ze Nest Adriaensen van De Strangers op de lijst staan, maar wie wil de N-VA verder nog steunen? Film- en praatjesmaker Jan Verheyen heeft voor deze verkiezingen afgehaakt als pleitbezorger voor de N-VA, en op meer dan Carl Huybrechts kwam ook Jan Jambon niet. Maar plots waren ze er, de voorbije week. Op de valreep, maar toch. In Gent maakte Francis Van den Eynde (foto 1) bekend dat hij N-VA zou stemmen. Francis Van den Eynde heeft een lange staat van dienst in de Vlaamse Beweging. In 1967, Francis Van den Eynde is dan nog maar 21 jaar, voorzitter van de Brusselse afdeling van de Volksunie. In 1979 stichtend lid van de Vlaams-nationalistische actiegroep Voorpost en medestichter van het Vlaams Blok. Samen met Filip Dewinter stichtend lid van het Uilenspiegelcomité dat de verdediging opneemt van de als privé-militie veroordeelde VMO-leden.

 

Vaak spreker op vormingsavonden, zoals bijvoorbeeld over Staf De Clercq en het VNV. Negentien jaar lang parlementslid voor het Vlaams Blok/Belang vanaf Zwarte Zondag 24 november 1991. En natuurlijk ook gemeenteraadslid in Gent, de Arteveldestad waar Francis Van den Eynde het boegbeeld was van de plaatselijke VB-afdeling. Een afdeling die, zoals de snoodaards van het AFF in 2010 voorspelden, evenwel vlugger gesplitst werd dan België eens nieuwlichters als Johan Deckmyn en Tanguy Veys het roer in handen kregen van de Gentse VB-afdeling. In juni 2011 werd Francis Van den Eynde uit het Vlaams Belang gezet, maar op de kameraadschapsavonden van Voorpost bijvoorbeeld is hij nog altijd welkom (foto: Kameraadschapsavond Voorpost bij de IJzerwake 2012).

 

In een Open brief heeft Francis Van den Eynde gemeld dat hij deze keer N-VA gaat stemmen. Hij noemt het zelf geen stemadvies, maar een goede verstaander heeft natuurlijk maar een half woord nodig. “U zult begrijpen dat ik het moeilijk heb om nog met om het even welke politieke partij hoog op te lopen”, schrijft Francis Van den Eynde. “Maar (ik) wil u toch vertellen dat ik deze keer mijn stem zal geven aan een paar kandidaten op de N-VA-lijst.” Siegfried Bracke is er blij mee. Hij kan de stemmen van Francis Van den Eynde en zijn vrienden best gebruiken. Overigens heeft ook Francis Van den Eyndes wapenbroeder Frank Vanhecke een gelijkaardige verklaring gepubliceerd. Geen stemadvies, maar wel laten weten dat hij N-VA zal stemmen.

 

Maar uit het Antwerpse is er nog goed nieuws: Jurgen Verstrepen riep op om in Antwerpen N-VA te stemmen. Jurgen Verstrepen (foto 2), ex-presentator van Zwart/Wit-programma’s op ontelbare radiozenders en een niche televisiezender, ex-VB’er, ex-LDD’er, is einde verhaal in Antwerpen. Maar in de ultieme race met Patrick Janssens telt elke stem. “N-VA is in mijn ogen een geslaagde verruiming van het Vlaams Belang”, schrijft Jurgen Verstrepen op zijn website. “Natuurlijk heeft De Wever nog niets bewezen in Antwerpen, maar wanneer zou hij dit gerealiseerd moeten hebben? Nog geen kans gekregen. Eén nadeel: teveel nieuwkomers met verschillende motieven en achtergronden.” Jurgen Verstrepen weet er alles van wat het wordt met teveel nieuwkomers met verschillende motieven en achtergronden.

 

Carl Huybrechts, Francis Van den Eynde, Frank Vanhecke, Jurgen Verstrepen… Alle begin is moeilijk, maar het is toch al een mooi rijtje van mensen die de N-VA steunen. Niet? En dan is er nog de parallelle steun van een aantal ondernemers, anoniem maar kapitaalkrachtig genoeg om paginagrote advertenties te betalen. Ja ja. De N-VA heeft haar supporters.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, van den eynde, vanhecke, verstrepen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

VB: STEUN UIT ONVERDACHTE HOEK

Volgens De Morgen kwam LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker het meest op televisie in de VRT-verkiezingsprogramma’s (33'). Meer dus dan CD&V-voorzitter Wouter Beke (30’), SP.A-voorzitter Bruno Tobback (28’), Groen-voorzitter Wouter Van Besien (24’), N-VA-voorzitter Bart De Wever (23’) en Open VLD-voorzitter Alexander De Croo (17’). De telling voor de Antwerpse lijsttrekkers levert alweer een voorkeur van de VRT-televisie op voor rechtse populistische praat.

Van de Antwerpse lijsttrekkers kreeg VB-boegbeeld Filip Dewinter de meeste zendtijd. De cijfers die het kabinet van Justitieminister en Antwerps Open VLD-lijsttrekster Annemie Turtelboom hierover verzamelde verschillen van die van De Morgen omdat er in een andere uitzendperiode en bij minder programma's geteld werd, maar de volgorde waarin de lijsttrekkers bediend werden door de VRT-televisie is in beide tellingen dezelfde. De telling door de medewerkers van Annemie Turtelboom gebeurde tussen 24 september en 9 oktober, en sloeg op vier programma's: Het Journaal, Terzake, Reyers Laat (foto 1) en De Zevende Dag.

Filip Dewinter kreeg met 30 minuten de meeste VRT-televisiezendtijd. Kleine maar dappere Meyrem Almaci (Groen) kreeg 25 minuten airplay. Bart De Wever (N-VA) de 23 minuten die ook De Morgen telde. Voor zetelend burgemeester Patrick Janssens (SP.A) waren er 21 minuten. Peter Mertens (PVDA) kreeg 11 minuten zendtijd. Annemie Turtelboom (Open VLD) amper 2 minuten. Voor dat laatste is er een verklaring (zie verder), en dan blijft nog de vele zendtijd voor Filip Dewinter over als opvallend gegeven. Het Vlaams Belang klaagt altijd dat de partij genegeerd wordt door de VRT. Maar uit de cijfers blijkt dat Filip Dewinter de voorbije weken de lieveling was van de openbare omroep.

Luc Rademakers, algemeen hoofdredacteur van de VRT, erkent dat er een onevenwicht is ten nadele van Annemie Turtelboom, maar nuanceert. Veel hangt af van de actualiteit, en natuurlijk ook van wie de partijen naar voren schuiven als woordvoerder. Wat Annemie Turtelboom niet telde en vertelde is dat ze tijdens de verkiezingscampagne anderhalf uur te gast was in het nieuwe radioprogramma van Annemie Peeters, samen met haar zus in een korte reportage over een mosseldiner zat, en… deelname aan een debat van 30 minuten lang in Terzake met Bart De Wever en Filip Dewinter weigerde.

Toen wij woensdag schreven dat het Vlaams Belang niet weg te slaan is van het televisiescherm, reageerde Olaf Evrard verongelijkt. De VB-lijsttrekker voor de provincieraadsverkiezingen in Oost-Vlaanderen schreef: “Wat een giller! Voor wie de waarheid soms geweld aandoet… Echt ‘grappige’ flurken, die jongens van het AFF!”. De telling van het kabinet-Turtelboom geeft ons echter gelijk.

Filip Dewinter is intussen boos om de parodiërende affiches (foto 2) die donderdagnacht her en der in Antwerpen geplakt zijn. Bart H., homo. Genezen. Zonder pardon!; Amina E., asielzoekster. Stenigen. Zonder pardon!; Geoffrey C., kunstenaar. Censureren. Zonder pardon!. Kennelijk gemaakt en geplakt door dezelfde mensen die de voorbije zomer Igor S.-poppen ophingen. Over de aandacht die Dewinter van de VRT-televisie kreeg, kan hij echter niet klagen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, dewinter, actie, 14 oktober |  Facebook | | |  Print