30-11-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Onze ronde opmerkelijke uitspraken beginnen en eindigen we deze week in Borgerhout.

 

“Werkloosheid, onderwijs, tewerkstelling, huisvesting en mobiliteit. Als je investeert in die vijf punten, moet je niet focussen op veiligheid. Die komt dan vanzelf. Het is niet goed leven in Borgerhout. Vandaag nog steeds niet. De positieve vibe die de voorbije jaren door de stad is gegaan, is niet het gevolg van een fundamentele verandering. Het is niks meer dan dure marketing geweest. Een flinterdun laagje dat er prachtig uitziet maar zo doorprikt kan worden. Zeer veel mensen in Borgerhout leven in doffe ellende.” Gewezen Antwerps politiekorpschef Luc Lamine bekijkt wat er (niet) veranderd is tien jaar na de moord op de jonge Marokkaanse islamleraar Mohammed Achrak en de opstoot die erop volgde op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. (Gazet van Antwerpen, 24 november 2012).

 

“Concrete voorbeelden? We zeggen: spreek niet van ‘plat du jour’, maar alleen van een ‘dagschotel’. Gebruik niet ‘boulangerie’ of ‘patisserie’, maar wel ‘bakker’. Je ziet trouwens dat je de creativiteit zo aanmoedigt. We hebben hier een broodjeszaak die ‘Het knapzakske’ heet, en een kapperszaak die naar de naam ‘De kapzone’ luistert. Leuk gevonden, vind ik. Zo versterk je de eigenheid van Halle. We willen geen Brusselse melting pot worden.” N-VA-schepen Mark Demesmaeker legt uit wat hij in zes jaar als schepen voor Vlaamse Zaken in Halle bereikt heeft. Na de verkiezingen op 14 oktober werd de N-VA uit de bestuursmeerderheid in Halle gewipt. (De Standaard, 24 november 2012)

 

“Het is op. Ik kan niet meer mee met deze bedrijfscultuur. Het is me te kil. Een topzware administratie en veel te veel regeltjes. Dat laatste is het gevolg van de Visa-crisis. Door de deur te sluiten voor eventuele misbruiken, hebben ze ook de deur gesloten naar menselijkheid. Flexibiliteit is héél ver te zoeken.” Antwerps stadsambtenaar Peter Van Lint, oprichter van de Witte Tornado’s-veegteams, gaat op vervroegd pensioen. De Antwerpse stadsadministratie is een kille machine geworden. (Gazet van Antwerpen, 24 november 2012).

 

“Een zatlap zoekt iets onder een lantaarnpaal. Een voorbijganger vraagt hem ‘Bent u iets verloren?’ ‘Jaja, mijn sleutels’. ‘En bent u die hier verloren?’ ‘Neeje, twee straten verder, maar hier is er tenminste licht.’ Filosoof Ruben Mersch legt uit waarom de regering het geld voor haar begroting niet haalt waar het zou moeten, maar waar het gemakkelijk te vinden is. Politiek is de kunst van het haalbare. (De Standaard, 25 november 2012)

 

“We hebben de plicht om over de Holocaust te praten tegenover onze kinderen. We moeten de getuigenis en de herinnering van de slachtoffers van het extreemnationalisme in stand houden. Vandaar het belang van dit museum.” Patrick Dewael vindt dat iedereen een bezoek moet brengen aan het Memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten dat morgen haar deuren opent voor het publiek. (De Morgen, 26 november 2012)

 

(Kris Merckx) is toevallig dezer dagen het interessante boek De Taalgrens van Brigitte Raskin aan het lezen. En vernam daarin dat men bij het uitroepen van deze hymne tot volkslied van de Vlaamse Gemeenschap er wijselijk voor gekozen heeft ze te beperken tot de eerste twee strofen. Onder meer de vijfde is namelijk vrij bloederig met zinnen als 'En zegevierend grijnst hij op 's vijands trillend lijk'.” Kris Merckx hoort op televisie VB’ers De Vlaamse Leeuw zingen en herinnert zich wat hij onlangs las over die hymne. (Facebook, 26 november 2012)

 

“Het verleden van een gedecentraliseerd Europa werd opgehemeld, dat de Reformatie alleen mogelijk was omdat Luther was kunnen vluchten voorbij de grens. De ironie dat een politiek vluchteling gelauwerd werd, ging verloren aan de zaal. Een spreker uit Nederland had het over de logische gevolgen van deze EU, met een werkelijk centraal bestuur, een eigen leger en een eigen migratiebeleid. Het werd een vreemdsoortige kritiek, dat Europa daadkracht miste, maar dat we tegelijk Europa ook de macht om krachtdadig op te treden moeten ontzeggen.” Schrijver en komiek Joost Vandecasteele volgde een VB-colloquium over Europa en maakte vreemde momenten mee waarover hij een lezenswaardige column schreef. (De Standaard, 27 november 2012)

 

“In het Romeinse rijk is Borgerhout het dorp van Asterix (foto). Maar de druïde zit in Antwerpen en die zal geen toverdrankjes geven.” Volgens N-VA-districtsraadslid Patrick Paridaens zal de progressieve bestuursmeer-derheid in Borgerhout niet kunnen rekenen op steun vanuit het Antwerpse stadhuis. Zelf zouden we Bart De Wever niet vergelijken met een druïde, maar eerder met een Romeinse keizer. (Gazet van Antwerpen, 28 november 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, borgerhout, antwerpen, n-va, actie, europa |  Facebook | | |  Print

29-11-12

GEDENKPLAAT OVER ROL STADSBESTUUR BIJ JODENVERVOLGING

Herman Van Goethem.jpgRegine Beer.jpgPlakkaat stadhuis Antwerpen.jpgOp het Antwerps stadhuis is vandaag een gedenkplaat onthuld die herinnert aan de betrokkenheid van het Antwerps stadsbestuur en de Antwerpse politie bij de Jodenvervolging begin jaren veertig. Opdat het nooit meer zou gebeuren.

 

Politiek Antwerpen heeft twaalf jaar nodig gehad, en een socialistische burgemeester, om in het reine te komen nadat historicus Lieven Saerens in zijn boek Vreemdelingen in een wereldstad aantoonde dat het Antwerps stadsbestuur en de Antwerpse politie actief betrokken was bij de Jodenvervolging begin jaren veertig. Baron Leo Delwaide, zoon van oorlogsburgemeester Leo Delwaide, bestreed dat zijn vader op de hoogte was van de betrokkenheid van de Antwerpse politie bij de razzia’s op 15 augustus 1942 en later waarbij meer dan 3.000 joden aangehouden werden en op transport werden gezet die hen uiteindelijk naar de concentratie- en vernietigingskampen van Auschwitz-Birkenau zouden brengen. Lieven Saerens heeft dit nochtans uitvoerig gedocumenteerd.

 

Toen burgemeester Patrick Janssens in oktober 2007 de verontschuldigingen aanbood voor het aandeel van de Stad Antwerpen bij de Jodenvervolging, noemde Bart De Wever dit “niet nodig en gratuit”. Bart De Wever was toen niet aan zijn proefstuk toe, in mei 2007 had Bart De Wever in de Antwerpse gemeenteraad reeds excuses voor de rol van het Antwerps stadsbestuur afgewezen. Vandaag was Bart De Wever de stille getuige van het onthullen van de gedenkplaat en de daarbijhorende toespraken. Burgemeester Patrick Janssens borduurde verder op zijn magnifieke toespraak bij de aankondiging van de gedenkplaat op 15 augustus 2012. Toespraak die wij hier quasi-integraal gepubliceerd hebben.

 

Historicus Herman Van Goethem (foto 1), curator van het nieuwe Memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten in Mechelen, loofde de plaats waar de gedenkplaat is opgehangen. Op het Antwerps stadhuis, vlakbij het bureel van de burgemeester. Het politiekantoor van de zesde wijk was geen mogelijkheid, want dat gebouw is inmiddels verdwenen. Het stadhuis is echter ook een geschikte plaats, ook al omdat op het Antwerps stadhuis op 6 september 1942 een tuchtstraf werd uitgesproken tegen René Vermuyten – een Antwerps politieagent die geweigerd had mee te werken aan de razzia’s op Joden. Herman Van Goethem en Regine Beer (foto 2) mochten de gedenkplaat (foto 3) onthullen.

 

De tekst luidt: “Op 15 augustus 1942 vond in Antwerpen een eerste razzia op Joden plaats, georganiseerd door de nazi’s in nauwe samenwerking met de stedelijke overheden bevoegd voor de politie. Vele tientallen politieagenten werden ingezet. De meesten werkten volgzaam mee, sommige traden daarbij ook gewelddadig op. Enkele agenten hebben zich verzet en de razzia van 27 augustus gesaboteerd. Andere probeerden Joden te redden. Meer dan 10.000 Joden uit Antwerpen werden gedeporteerd. De Antwerpse politie was betrokken bij de aanhouding van meer dan 3.000 van hen. Bijna allemaal kwamen ze om in Auschwitz-Birkenau. Antwerpen, 15 augustus 2012.”

18:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, actie |  Facebook | | |  Print

OPLOSSING VLAAMS BELANG: REIZIGERS MOETEN MEER BETALEN

Het VB stapte gisteren mee op in een door de vakbonden ABVV/ACOD, ACV en ACLVB ingerichte betoging tegen de besparingsmaat-regelen en andere nadelige veranderingen bij het openbaar vervoer in en om Antwerpen (foto 1). Maar het VB vertelde niet wat het zelf in petto heeft voor de reizigers.

 

In een persmededeling werd door het Vlaams Belang steen en been geklaagd over de organisatie van het openbaar vervoer: “Door de afschaffing van bepaalde lijnen komen niet enkel de reizigersplaatsen in de bus en tram in het gedrang, ook de werkdruk op het personeel verhoogt aanzienlijk. Het Vlaams Belang is van oordeel dat er niet gesleuteld moet worden aan de bestaande lijnen, maar dat er integendeel meer trams op de bestaande lijnen moeten worden ingezet. De oudere tramstellen moeten vervangen worden door nieuwe modellen en het aantal moet opgetrokken worden. De technische dienst van de Lijn is onderbemand, waardoor sommige defecte tramstellen en bussen meer stilstaan dan dat ze zouden moeten rijden, wat op zijn beurt weer zorgt voor een tekort van het aanbod voor de reizigers.

 

Het Vlaams Belang is geen voorstander van het doortrekken van tramlijnen tot ver buiten de Stad. De reizigers die met de bus tot aan de rand van de Stad komen, kunnen daar overstappen op een tramlijn die hen dan vlot naar het centrum van de Stad kan brengen. Hierbij aansluitend is het Vlaams Belang voorstander van meer parkings aan de rand van de Stad vanwaar bezoekers eveneens snel via het openbaar vervoer de Stad in kunnen. Een combi-ticket dat (zoals dat bij de parking aan het station van Brugge van toepassing is) automatisch recht geeft op een tramrit is hierbij een optie. Uiteraard mag dit ticket niet duurder zijn dan de parkeerprijzen in de Stad zelf.

 

De frequentie van het openbaar vervoer moet omhoog. Momenteel wordt rekening gehouden met minimum 8 minuten wachttijd tussen twee trams of bussen en dit tijdens de spitsuren. Dat is onaanvaardbaar. Zelfs niet als er meerdere lijnen op hetzelfde traject rijden. Bij bussen en trams die overigens nagenoeg hetzelfde traject afleggen moet bekeken worden of dit wel nuttig is en of één van de twee niet kan worden afgeschaft. Voor het Vlaams Belang is ook de veiligheid op het openbaar vervoer van cruciaal belang. Reizigers moeten dikwijls opeengepakt zitten, weten niet zeker of een tram of bus op tijd zal aankomen en lopen daarbovenop het risico om met een crimineel feit te maken te krijgen tijdens hun tram- of busrit. De BTM-brigade (Bus- Tram- en Metrobrigade) in samenwerking met de politie zou een oplossing kunnen bieden aan dit probleem. Tevens kan deze brigade het zwartrijden gericht aanpakken.

 

Tot slot vraagt het Vlaams Belang zich af hoe lang de Antwerpenaar nog moet wachten op het rendabiliseren, het afwerken en het openen van reeds bestaande, maar niet altijd in gebruik genomen premetrostations? Door een vlot ondergronds tramverkeer worden boven de grond al vele mobiliteitsproblemen opgelost. De Stad moet vlot bereikbaar blijven voor zowel de zwakkere weggebruiker, het openbaar vervoer én de auto. Het Vlaams Belang roept dan ook op om met zoveel mogelijk reizigers deel te nemen aan deze manifestatie om zo het personeel van de Lijn een hart onder de riem te steken en een vuist te maken tegen diegene die deze desastreuze maatregelen willen doorvoeren.”

 

Allemaal mooi en wel. Maar opstappen in een betoging ingericht door de traditionele vakbonden – die anders altijd bekampt worden, en waartegen een eigen vakbond is opgericht – dat was even wennen. Er werd dan ook goed geluisterd naar de instructies van de vakbondsmannen aan het begin van de betoging (foto 2, naast de ACV-man zie je VB-personeelslid Bert Deckers. Aan het boompje respectievelijk de VB-personeelsleden Guy Dirckx en Wim De Winter). Niet dat ook gevolg werd gegeven aan de afspraken met de organisatoren van de betoging. De VB’ers die tot het einde in de betoging meestapten, gingen achteraf een pint pakken. In café Moskou.

 

Maar wat vertelde Filip Dewinter in het Vlaams Parlement toen daar de besparingen bij De Lijn en in andere sectoren voorgelegd werden? Filip Dewinter op 29 februari 2012 in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement: “Waarom kan niet worden ingezet op het substantieel verhogen van de kostendekkingsgraad van De Lijn? Men zegt: 0,5 procent per jaar. Dat is om te lachen. De gratispolitiek moet ter discussie worden gesteld, maar ook het decreet op de basismobiliteit moet men durven heroriënteren. Is het echt nodig dat in tijden van crisis de overheid duur betaalde taxi blijft spelen met het system van belbussen? Kunnen er ook niet heel wat middelen worden gerecupereerd door de bijzonder talrijke zwartrijders aan te pakken? De Lijn gaat bovenop de 1 miljard euro subsidie van de Vlaamse Regering voor bijkomend 60 miljoen euro in het rood. Voor 100 euro uitgaven staan uiteindelijk 16 euro inkomsten. Dat is ongeveer het laagste van heel Europa. Dat moet anders en beter.”

 

Dat kon je natuurlijk niet lezen in de VB-persmededeling over de actiedag voor het openbaar vervoer gisteren. Het Vlaams Belang somde tal van terechte kritieken op… maar verzweeg dat voor het Vlaams Belang dan maar de reizigers meer moeten betalen. Niet alleen de zwartrijders. “Voor 100 euro uitgaven staan uiteindelijk 16 euro inkomsten. Dat is ongeveer het laagste van heel Europa. Dat moet anders en beter.” Niet door de kapitaalkrachtigen aan te pakken, maar de sukkelaars die het openbaar vervoer nodig hebben.

01:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, dewinter |  Facebook | | |  Print

28-11-12

BRUNO VALKENIERS TEVREDEN TERUG IN DE LUWTE

Hij oogt monter en gezond. De stress van de jongste campagne, de bittere uitslag en de interne evaluatie zijn  weg. Zaterdag kiest de VB-partijraad een nieuwe VB-voorzitter, veertien dagen later mag een congres die keuze bekrachtigen. ’t Pallieterke blikt deze week met Bruno Valkeniers (foto) terug en vooruit op het VB-voorzitterschap. Filip Dewinter mocht maandag al hetzelfde doen in Terzake.

 

Bruno Valkeniers over 14 oktober: “De uitslag was een catastrofe in gans Vlaanderen en zeker in Antwerpen. (…) De afstraffing stimuleert de partij om sneller te verjongen, te herbronnen, klaar te staan voor 2014. Ik heb mij meteen teruggetrokken als voorzitter. Ik neem de verantwoordelijkheid op voor onze derde nederlaag op rij, en blijf Vlaams Belang trouw zolang de partij radicaal en consequent Vlaams handelt.”

 

En nu? “We moeten (…) naar de rodage gaan van jonge mensen gecoacht door de senioren. Ik stel mijn ervaring in het bedrijfsleven en in de partij ter beschikking van de nieuwe leidersgeneratie, met namen als onder meer Barbara Pas, Chris Janssens, Tom van Grieken. Zij kunnen Vlaams Belang, met een eigen stijl, op een frisse manier brengen naar de jonge generatie die eerder conservatief is wat waarden betreft en progressief wat staatshuishouding betreft.”

 

Eigen toekomst? “Ik vervul mijn mandaat in het federale parlement tot en met 2014 en zal daar nu meer tijd voor hebben. Ik ben een trouwe partijman. Als in 2014 blijkt dat er plaats moet zijn voor het jonge talent, dan verzaak ik graag aan een parlementair mandaat. (…) Ook ga ik mij opnieuw wat meer met de zakenwereld bezighouden. Tot spijt van wie het anders zou willen: mijn sociale netwerk is de voorbije vijf jaar intact gebleven.”

 

De overstap vanuit het zakenleven. “Overstappen van Hessennatie naar het Vlaams Belang was een cultuurschok. (…) In de politiek heb je nooit de luwte, altijd schijnen de lampen. In het bedrijfsleven bouw je de luwte in, en stap je in het licht op het moment dat je klaar bent voor actie. Ik heb die rol (= VB-voorzitter worden, nvdr.) op mij genomen omwille van mijn Vlaams idealisme, mijn geloof in de partij en het programma. Noem dat overdreven, oubollig, raar, het kan mij niet schelen, het was en is zo.”

 

Wat moet er veranderen in de politiek? “De politici van alle partijen mogen hun kiezers niet achterna lopen. Een politicus dient ook te sturen, te leiden, te durven. Neem het discours van N-VA over het confederalisme. Die zoetwaterformule wordt door haar aangeprezen, want er zou geen Vlaamse meerderheid voor onafhankelijkheid zijn. Denk je dat de Québecqois, de Schotten, de Catalanen, de Basken zo braaf, mak en slap redeneren?”

 

De affaire-Marie-Rose Morel. “Dat was het absolute dieptepunt. Elke relatie van dat soort aan de top van een onderneming of van een partij is fataal. Je gaat voor ideeën en de persoonlijke ambitie moet daaraan ondergeschikt blijven. Anderzijds is het leven te kort voor het cultiveren van haat en nijd. Ik draai graag bladzijden om en mijn stelregel is en blijft agree to disagree, kom overeen om van mening te verschillen.”

 

Hoogtepunten. “Een continu hoogtepunt was de trouw, de onbaatzuchtigheid van de militanten, van de Vlaamse bewegers, soms idealistisch van generatie op generatie (…). Ik zal nooit de Vlaamse beweging ridiculiseren zoals Bart De Wever doet, of rechtse flaminganten wandluizen noemen zoals wijlen Hugo Schiltz.”

 

’t Pallieterke gaat op nog meer thema’s in. Wij besluiten met Bruno Valkeniers over de media: “De Vlaamse pers is veel sterker dan in andere landen een onderdeel van het establishment: de macht wordt bewierookt, het ons-kent-ons duwt alle andere beginselen weg. Zielig. Ik wil na mijn voorzitterschap onderzoeken hoe die eenzijdigheid kan gekeerd worden, eventueel door een media-initiatief.”

 

En zo is de cirkel weer rond. Bruno Valkeniers was de man waaraan Freddy Van Gaever dacht om een Vlaamse-rechtse krant zakelijk op poten te zetten. Het werd niets met dat project, en toen werd Bruno Valkeniers VB-voorzitter. Of het met het "media-initiatief" van Bruno Valkeniers nu wel wat wordt, is maar de vraag.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers, media |  Facebook | | |  Print

27-11-12

VB-ZUSTERPARTIJ IN CATALONIË: GEEN ENKELE VERKOZENE

Zondag werd uitgekeken naar de uitslag van de regionale verkiezingen in Catalonië (Spanje, foto 1). Filip Dewinter ging zijn geestesgenoten in Barcelona persoonlijk ondersteunen.

 

Filip Dewinter op een congres van Plataforma per Catalunya (PxC) op 17 november (foto 2): “Overal in Europa groeit het verzet tegen socialisme, multicultuur, massa-immigratie en islamisering. Ook hier in Catalonië ben ik ervan overtuigd dat naar aanleiding van de komende verkiezingen de Catalaanse kiezers voor volkse identiteit en culturele eigenheid in plaats van voor etnische diversiteit en progressieve multiculturaliteit. Plataforma Per Catalunya en zijn voorzitter Josep Anglada zijn de enige waarborg om er voor te zorgen dat Catalonië Catalaans blijft.” PxC heeft een basis, maar die is smal: 67 gemeenteraadsleden op 9.137 in de regio. Maar laten we Filip Dewinter nog even aan het woord.

 

Filip Dewinter: “Heel wat partijen in Catalonië pleiten voor verregaande autonomie en onafhankelijkheid. Diezelfde partijen hebben echter geen problemen met de massa-immigratie en de oprukkende islam. Wat voor zin heeft het om te pleiten voor een autonoom, vrij en onafhankelijk Catalonië wanneer Catalonië niet meer Catalaans is maar Arabisch en islamitisch is?” Er is echter goede hoop. Filip Dewinter: “Ik ben ervan overtuigd dat bij de komende verkiezingen  Plataforma per Catalunya vriend en vijand zal verbazen en ervoor zal zorgen dat ook Catalunya over een rechts-nationale, patriotische en identitaire volkspartij zal kunnen beschikken!”

 

Gisteren volgde een hoera-bericht op de website van het Vlaams Belang: “Catalonië heeft weer een stap gezet richting onafhankelijkheid. De rechts-nationalistische CiU van regionaal premier Artur Mas heeft weliswaar niet de verhoopte absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in Catalonië, maar andere nationalistische partijen scoorden ook erg goed. (…) De linkse nationalisten van ERC verdubbelen hun zetelaantal (…) en worden meteen de tweede partij. (…) Mas heeft begrepen dat zijn partij op eigen houtje niet sterk genoeg is om Catalonië naar zelfbestuur te leiden. Hij zal dus de handen in elkaar moeten slaan met de linkse nationalisten. Als beide partijen erin slagen om de belangen van Catalonië boven de partijbelangen te plaatsen, is er veel mogelijk.”

 

Het Vlaams Belang koppelt er een les aan voor Bart De Wever: “Misschien kunnen de Catalanen Bart De Wever tonen hoe het wél kan? Door eerst de meningsverschillen opzij te schuiven en samen de onafhankelijkheid te realiseren. En eens het zover is, is het aan de Catalanen (en de Vlamingen) om uit te maken hoe hun vrije natie eruit moet zien.” Filip Dewinter die de premier van de rechts-nationalistische CiU aanzet tot samenwerking met de linkse nationalisten van ERC, maar waarom niet met de door Dewinter ondersteunde PxC? Bij wie Dewinter al meermaals ging spreken. Het antwoord is eenvoudig.

 

Plataforma per Catalunya (PxC), de partij die vriend en vijand zou verbazen, en ervoor zou zorgen dat ook Catalunya over een rechts-nationale, patriotische en identitaire volkspartij zou beschikken… behaalde geen enkele verkozene en ging er in stemmenaantal zelfs op achteruit. PxC kreeg zondag een score van amper 1,65 %, 60.142 stemmen. Twee jaar geleden, in 2010, behaalde PxC nog 2,4 %, 75.134 stemmen. Dat was 15.000 stemmen te kort voor een eerste vertegenwoordiger in het Catalaanse parlement. Nu ging PxC er 15.000 op achteruit in plaats van vooruit. Gisteren gingen dan ook stemmen op om het ontslag te eisen van PxC-voorzitter Joseph Anglada.

 

Filip Dewinter heeft weer eens verkeerd gegokt. Hij wenste “Plataforma per Catalunya, hun voorzitter en mijn vriend Josep Anglada alle succes toe”, maar de Catalanen kozen vooral voor rechtse nationalisten, in tweede grootorde voor linkse nationalisten, en helemaal niet voor extreemrechtse nationalisten.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, internationaal, dewinter, nationalisme |  Facebook | | |  Print

26-11-12

DE STAATSVEILIGHEID OVER EXTREEMRECHTS

Het toeval wil dat dezelfde dag als vorige week bekend geraakte dat de nationalist Brunon K. het Poolse parlement met een bomauto wilde opblazen, de Belgische Staatsveiligheid haar Jaarverslag 2011 publiceerde waarin onder andere gefocust wordt op het manifest van de Noor Anders Behring Breivik (foto 1). Onmiddellijk daarbij aansluitend belicht de Staatsveiligheid extreemrechts in ons land.

 

De Staatsveiligheid analyseert uitvoerig het 1.500 bladzijden tellend manifest Compendium 2083 - A European Declaration of Independance dat Breivik de wereld rondstuurde, enkele uren voor zijn bomaanslag in Oslo en schietpartijen in Utoya op 22 juli 2011. Manifest dat Breivik onder andere verstuurde naar de VB-parlementsleden Tanguy Veys en Chris Janssens, en zelfs het Borgerhoutse districtsraadslid en Voorpost’er John Wolf. Na het doorkammen van het manifest beantwoordt de Staatsveiligheid de vraag of Breivik Belgische handlangers had.

 

Het lijkt erop dat Breivik voor het opstellen van zijn manifest hulp heeft gekregen vanuit België – de Staatsveiligheid leidt dat onder andere af uit een artikel over de kerncentrale van Tihange – maar dat betekent nog niet dat de Belgische correspondent(en) wist(en) met welk doel Breivik die informatie opvroeg. Op de veel gestelde vraag – ook wij kregen in die dagen van journalisten dagelijks de vraag – wie de Belg zou zijn die in 2002 in Londen had moeten deelnemen aan een vergadering van Breiviks Tempeliersorde, is het antwoord dat die Tempeliersorde waarschijnlijk nooit heeft bestaan. In zijn manifest geeft Breivik trouwens verschillende aantallen over de omvang van die Tempeliersorde. Toch kon Breivik in ons land volgelingen krijgen, niet in het minst door een of andere psychisch gestoorde. Al werden ook “bepaalde extremistische individuen die als gewelddadig en instabiel gekend waren” in de dagen na de aanslagen in Oslo geobserveerd “zodat het gevaar deels begrensd kon worden”.

 

Als vanzelfsprekend volgt hierna in het jaarverslag van de Staatsveiligheid de stand van zaken bij extreemrechts in België. Slechts twee “ultranationalistische en identitaire groeperingen” in Vlaanderen worden genoemd: Voorpost en het Nieuw-Solidaristisch Alternatief. “Hoewel de groepering Voorpost nog altijd als de meest actieve actiegroep kan beschouwd worden binnen het Vlaams-ultranationalistisch milieu, is het dreigingscenario uitgaande van deze groepering laag. De laatste jaren ontwikkelt Voorpost nog zelden activiteit die strijdig is met de democratische beginselen of de grondrechten. Voorpost blijft bovendien kampen met een te beperkte aanwas van militanten.” Dit is natuurlijk nog maar het Jaarverslag 2011. Voor dit jaar kan de Staatsveiligheid schrijven dat Voorpost alsmaar kleiner wordt. Yves Pernet en Sacha Vliegen bijvoorbeeld hebben blijkbaar afgehaakt, en alleszins staan op de jaarlijkse groepsfoto alsmaar minder mensen.

 

“Ook bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) valt er in 2011 nog nauwelijks aangroei te bespeuren”, stelt de Staatsveiligheid vast. “Binnenskamers wordt er zelfs gesproken van een malaise, welke wordt toegeschreven aan het gebrek aan idealisme bij de meeste militanten, aan de demotivatie van enkele kopstukken en aan het gebrek aan activiteiten.” Hoe zou de Staatsveiligheid weten wat er “binnenskamers” gezegd wordt? Wetend dat N-SA’ers doorgaans zeer terughoudend zijn met ontboezemingen via de sociale media. Is het N-SA geïnfiltreerd door de Staatsveiligheid? Het jaarverslag maakt natuurlijk ook melding van het laatste moment de gloire van “de leider van N-SA begin december 2011 veroordeeld (…) wegens inbreuken op de antiracismewet”. Foto 2: Het N-SA maakt zich op 30 april 2011 klaar voor een spelletje ‘zakdoekje leggen’. De man in wit hemd op de foto, Kris Roman, is intussen al bijna een jaar weg bij het N-SA. 

 

Nadat het Franstalige Nation de revue passeert (“de voornaamste groepering binnen (Franstalig, nvdr.) identitair extreemrechts telt niet meer dan twintig tot dertig personen”), komen de rechts-extremistische skinheads aan bod. Daarbij het eigenaardige zinnetje: “De neergang van de Blood and Honour-beweging (B&H) in ons land lijkt wel gestagneerd.” We begrijpen: Blood and Honour is in 2010 erop achteruit gegaan, maar is in 2011 niet verder achteruit gegaan. Een “zeer kleine groep militanten” stapte mee in “extreemrechtse of neonazistische manifestaties in België en in de buurlanden”, en voorts werden twee concerten ingericht. “Evenveel als vorig jaar, maar minder dan de jaren voordien. Opvallend was dat Blood and Honour Vlaanderen de twee concerten organiseerde in samenwerking met een nieuw opgerichte Waalse Blood and Honour-afdeling (…) (voorlopig) niet veel meer dan een eenmansinitiatief waarrond zich een paar gelijkgestemden hebben aangesloten.

 

Bij “de concerten, die respectievelijk een 50-tal en een 150-tal concertgangers aantrokken (waarvan een behoorlijk aantal buitenlanders) (…) bezondigden het merendeel van de aanwezigen zich in de concertzaal aan racistische uitlatingen en gedragingen, zoals het brengen van de Hitlergroet gevolgd door het roepen van Sieg Heil.” De Staatsveiligheid signaleert tot slot ook nog een aantal rechts-extremistische skinheads, waarbij meer de nadruk ligt op het rechts-extremistisch dan op het skinhead zijn. “In sommige van deze kringen is er mogelijk sprake van betrokkenheid bij illegale wapenhandel.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, voorpost, n-sa, blood and honour |  Facebook | | |  Print

25-11-12

SCHEPENEN VOOR VLAAMSE ZAKEN: WAAR HALEN ZE HET ?

De schepenen voor Vlaamse Zaken die de N-VA tot ver buiten de Brusselse Rand en Vlaams-Brabant wil, tot in Oost-Vlaanderen en Antwerpen toe, blijven over de tong gaan. In Temse komt de schepen er niet nadat zowat elke Temsenaar die door de media bevraagd werd, tegensprak dat er in Temse een probleem is met Franstaligen. Elders in het land houden de aangekondigde schepenen voor Vlaamse Zaken meer en meer de kaken op elkaar, tot ze benoemd zijn als schepen voor Vlaamse Zaken.

 

De N-VA, die vanaf januari met de CD&V de bestuursmeerderheid in Temse vormt, kondigde vorige week aan dat Temse een schepen voor Vlaamse Zaken zou krijgen. Wie dat zou worden was toen nog niet uitgemaakt, maar de man of vrouw moest alleszins uitzoeken hoe kon tegengegaan worden dat in de plaatselijke supermarkt Frans gesproken wordt. De eigenaar van de supermarkt viel uit de lucht. “Heel af en toe praat iemand wel eens Frans in onze winkel, maar dat is echt uitzonderlijk.” Het was van de sluiting van de Boelwerf geleden dat Temse nog zo de nationale pers haalde, en op café was de schepen voor Vlaamse Zaken dan ook een gespreksonderwerp. “Er is hier geen probleem van verfransing, maar door zo’n schepen aan te stellen kan je er wel gemakkelijk één creëren”, hoorde je onder andere.

 

De CD&V-Temse, die de burgemeester levert in de nieuwe bestuurscoalitie, riep een halt toe aan de zotternij. Temse krijgt geen schepen voor Vlaamse Zaken. Meteen lijdt de N-VA gezichtsverlies nog voor de coalitie van start is gegaan, al probeert men de schade te beperken. “N-VA trad dit standpunt bij omdat de initiatieven nu toch een invulling krijgen bij de schepen van Cultuur en Inburgering”. Nu de heibel rond de schepen voor Vlaamse Zaken van de baan is, gaat de coalitie zich concentreren op de echt belangrijke zaken voor de komende zes jaar. Intussen geraakte bekend dat het Geert Vandersickel (foto 1) was die de schepen voor Vlaamse Zaken zou worden.

 

Ruud Goossens reed de voorbije week voor De Standaard het land af om te praten met de toekomstige schepenen van Vlaamse Zaken, in Wijnegem de burgemeester himself (oeps, nu doen we het weer), de burgemeester hijzelf dus, die de bevoegdheid voor Vlaamse Zaken in zijn takenpakket heeft opgenomen. Wat opvalt, is dat ze er allemaal nog zo weinig mogelijk over willen lossen. “Over Vlaamse vlaggen en straatnaamborden ga ik helemaal niets meer zeggen”, zegt Adinda Van Gerven, binnenkort schepen voor Vlaamse Aangelegenheden in Brasschaat. “Maak er alsjeblieft geen karikatuur van”, drukt toekomstig burgemeester van Wijnegem Ivo Wynants de De Standaard-reporter op het hart.

 

Maar wie maakt er een karikatuur van? Wynants zei eerder dat hij wil “waken over het Vlaamse karakter van de gemeente, ondere andere bij nachtwinkels”, en nu blijkt dat Wijnegem maar één nachtwinkel heeft. En dat wil men in Wijnegem zo houden om het “Vlaams karakter” van de gemeente te behouden. Over Wijnegem shopping center zegt de nieuwbakken bewaker van het Vlaams karakter van Wijnegem niets. Wat de Vlaamse Zaken in Aalst precies gaan inhouden wil of kan Karim Van Overmeire niet zeggen. “Het ligt nog niet vast, en ik vind het zelf ook niet zo belangrijk, maar door alle reacties op mijn mandaat hebben we weinig zin om nog terug te krabbelen.”

 

In Brasschaat wil de toekomstige schepen voor Vlaamse Zaken weinig meer zeggen dan dat ze de 11-juli-viering meer uitstraling wil geven. “Die feestdag wordt al vrij intensief gevierd in Brasschaat, maar misschien kunnen we er toch nog wat meer luister aan geven. Misschien kunnen we er bijvoorbeeld de middenstand nog meer bij betrekken, om er een écht groot feest van te maken. Dan zouden we ook de Vlaamse bieren kunnen promoten.” Jupiler wordt die dag een te mijden bier. Over de Vlaamse vlag die voortaan in het midden aan het stadhuis van Brasschaat moet hangen, en niet de Belgische vlag in het midden zoals wettelijk is voorzien, een idee dat Adinda Van Gerven de voorbije week in De Morgen uitte, wil ze het nu niet meer hebben.

 

Voor de fotoshoot neemt Adinda Van Gerven De Standaard mee naar het standbeeld van Hendrik Luyten (foto 2). Hendrik wie? Gelukkig verduidelijkt Ruud Goossens: “Schilder Hendrik Luyten (…) maakte na 1918 geen geheim van zijn sympathie voor de ‘activisten’: de Vlamingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog samenwerkten met de Duitse bezetter. Op zijn bekendste werk, Het Gulden Doek van Vlaanderen, dat in de IJzertoren hangt, wemelt het van mensen die na 1914-1918 veroordeeld werden.”

 

En als Adinda Van Gerven eens mag dromen, wat wil ze dan? “Ik zou het fijn vinden, wanneer we op de Vlaamse feestdag een grote, gratis barbecue zouden kunnen organiseren voor álle inwoners uit Brasschaat. En wat mij betreft – een stoute droom – maken we er dan meteen een Vlaamse cantus van. De Vlamingen zingen toch graag.” Adinda Van Gerven, 48 jaar, moeder van Astrid, Tara, Steffen en Lennart, heeft vóór ze in Brasschaat kwam wonen lang gewoond in de Verenigde Staten van Amerika, Zweden en Zwitserland. Misschien heeft ze daardoor iets gemist van de vaderlandse geschiedenis.

 

De eerste politicus die naam maakte met het geven van cheques om barbecues te organiseren was Steve Stevaert als burgemeester van Hasselt. Een socialist! En in Antwerpen – die stad waar Brasschaat niet mee wil verbonden worden met een tram – wordt al vijftien jaar Antwerpen Zingt georganiseerd. Een initiatief van cafégangers van Den Engel dat logistiek ondersteund wordt door het Antwerpse stadsbestuur. Dat stadsbestuur waar de socialisten zo nodig uit moeten verdwijnen. Het ‘warm water’ dat de N-VA schepen voor Vlaamse Zaken in Brasschaat wil uitvinden bestaat al jaren elders, met rechtstreekse of onrechtstreekse steun van socialisten. Is dat dan wel een goed idee?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, temse, wijnegem, aalst, brasschaat, nationalisme |  Facebook | | |  Print

24-11-12

VB-BREE VERLIEST STERKHOUDER

De nieuwe gemeenteraden zijn nog niet geïnstalleerd en de eerste VB’er is al weg. In Bree, in de provincie Limburg, stapt huidig én herkozen VB-gemeenteraadslid Eddy Van Buggenhout (foto) op.

 

“Nu ik kennis genomen heb van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Bree en ook in een aantal andere gemeenten, heb ik na overleg met mijn echtgenote besloten een streep te trekken onder mijn engagement in de partijpolitiek”, zei Eddy Van Buggenhout in Het Belang van Limburg van 16 oktober 2012. Een paar weken later was hij niet van mening veranderd. Op de eerstvolgende gemeenteraadszitting bleef de stoel van Eddy Van Buggenhout leeg. Van Buggenhout is anders niet de eerste de beste VB’er in Bree. In de periode 1983-1990 werkte hij als economist op het kabinet van de Limburgse provinciegouverneur. Daarna was hij lector economie aan de Provinciale Hogeschool Limburg. Als nieuwkomer op de VB-lijst in Bree in 2006 werd hij meteen verkozen. Nu stond hij als derde op de lijst en behaalde hij, op de lijsttrekker na, het hoogste aantal voorkeurstemmen. In 2009 stond Eddy Van Buggenhout mee op de VB-lijst in de provincie Limburg voor de Vlaamse parlementsverkiezingen. Nu stond hij ook nog op de VB-lijst voor de provincieraadsverkiezingen.

 

In 2006 vormde het VB in Bree een lijst samen met de Vrije Christen Democraten (VCD), maar die lieten het VB vallen. Er werd voor de jongste gemeenteraadsverkiezingen front gevormd met Leefbaar Bree (LB), maar het belette niet dat het VB-VCD in Bree van 18,2 % van de stemmen en vier verkozenen als VB-LB zakte naar 11,6 % en twee verkozenen. Waaronder dus Eddy Van Buggenhout. Eerste opvolger Kathleen Reekmans zal nu vanaf 2013 samen met VB-LB-lijsttrekker Jos Drykoningen in de Breese gemeenteraad zetelen. Eddy Van Buggenhout is overigens geen softe Vlaming. Hij is één van de mensen die het busvervoer vanuit Limburg naar de IJzerwake regelt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bree, limburg, leegloop |  Facebook | | |  Print

23-11-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Gisteren kon je hier een cassant citaat lezen van Kris Roman (Euro-Rus). Vandaag een andere uitspraak van Kris Roman. Maar er zijn nog andere zaken om te onthouden.

 

“Freedom of speech wordt als slogan gebruikt door providers en fabrikanten van gsm's, vrijheid van verkeer werd gekaapt door autodealers, en de vrijheid ‘gewoon jezelf te zijn' is een poging van de textielindustrie om mensen ervan te overtuigen dat ze boven de massa uitstijgen als ze haar massaal geproduceerde kleren kopen, die vaak in derdewereldlanden werden gemaakt, door kinderhanden. (…) Onlangs is een nog meer verontrustende trend ontstaan: dezelfde taal en methodes worden almaar vaker gebruikt door religieuze en extreemrechtse groeperingen die het recht verdedigen om te haten, of toch om diegenen te verdrukken die ze als hun vijanden beschouwen. (…) De Europese Commissie, die zichzelf bewierookt als grote bewaker van mensenrechten in de wereld, publiceert dagelijks massa's spijtbetuigingen, waarschuwingen en veroordelingen betreffende conflicten en crises die zich in verre gebieden op aarde afspelen. Onlangs drukte zij zelfs haar spijt en bezorgdheid uit over de weersomstandigheden in de Caribische eilanden. Maar ze houdt haar mond over het feit dat in zwart uitgedost gespuis van de Gouden Dageraad-beweging in Griekenland dagelijks immigranten aanvalt.” De Servische auteur en journalist Dejan Anastasijevic ziet valse vrienden van de vrijheid opduiken. (De Standaard, 16 november 2012)

 

“Wij gingen uit van een nek-aan-nekrace, gezien de wolk waarop De Wever zich bevond en het gebrek aan kritische zin van de media. Twee dingen hebben we onderschat: de 17 procent van links (Groen, PVDA+ en Rood! samen, nvdr.) en de leegloop van Vlaams Belang. (ironisch) In die zin heerst bij ons een zekere teleurstelling over de capaciteiten van Filip Dewinter.” SP.A’er Robert Voorhamme had een andere verkiezingsuitslag in Antwerpen verwacht. (De Standaard, 17 november 2012)

 

“Ik heb het gevoel, als ik door de stad loop, dat er nu al een kentering komt. Dat nu al dingen gebeuren waarvan ik denk: wat is dit?” Zoals? “Het incident met de katten van Jan Fabre. Zoveel heisa voor zoiets: je kunt in Vlaanderen beter een kat zijn dan een homo.” Gene Bervoets ziet de kracht van de verandering al. Los van de oprechte verontwaardiging over wat met de in de lucht gegooide katten gebeurde, is de verontwaardiging in gang gezet door een kabinetsmedewerker van schepen Luc Bungeneers (N-VA) die liever het omhoog gooien van de katten filmde en op YouTube zette dan naar de filmmakers toe te snellen, waarna onder andere vanuit het Vlaams Belang het protest werd aangezwengeld met als ultiem mikpunt de subsidies voor een kunstenaar als Jan Fabre. Hetzelfde met de kerstboom op de Brusselse Grote Markt. Een protest tegen het verdwijnen van de traditionele kerstboom om plaats te maken voor een kunstzinnig exemplaar gesponsord door Electrabel, waar CD&V-politica Bianca Debaets religieuze motieven achter zoekt die er niet zijn. De poort werd zo opengezet voor protest tegen de moslim en islam waarin het Vlaams Belang zich uiteraard niet onbetuigd liet. Is het de bedoeling de sfeer bij de bevolking te laten verzieken of zijn ze bij de N-VA en CD&V echt niet slimmer? (dS Weekblad,17 november 2012)

 

“In Parijs hebben die lelijke hangtiet wijven terecht op hun smoel gekregen. Dit mag zich gerust herhalen met alle westerse linkse wijven.” Kris Roman (Euro-Rus) vindt het goed dat de Oekraïense vrouwen van Femen “op hun smoel kregen” bij een betoging tegen het voornemen om ook in Frankrijk holebi’s de kans te geven om te huwen (foto). Als het aan Kris Roman ligt mogen “alle westerse linkse wijven” op dezelfde manier behandeld worden. (Facebook, 18 november 2012)

 

“Iemand die met visie en daadkracht de stad heeft geleid wordt weggestemd. Iemand die heeft bewezen dat hij goed kan afvallen, quizzen en het been stijfhouden wordt beloond. Het stond in de sterren en de peilingen geschreven. Net zoals duizenden Vlamingen heb ik mee campagne gevoerd om een familielid te steunen. Dat doe ik al van voor ik het verschil tussen links en rechts kende. Diep in de jaren tachtig stond ik als jongen met een fluitje op de uitkijk, terwijl onze ploeg aan het ‘wildplakken' was. Ik moest uitkijken voor de flikken, maar vooral voor de plakploegen van het Vlaams Blok, die er wel eens op durfden te slaan.” Bart Van Peel, zoon van CD&V-schepen Marc Van Peel, over het politieke leven in Antwerpen (De Standaard, 20 november 2012)

 

“De vakbonden hoeven niet te worden bejubeld. Maar de manier waarop ze nu worden opgevoerd, is gênant, zeker als je weet dat de mediatieke rehabilitatie er tóch komt. Wanneer? Simpel: zodra de publieke emoties de andere kant opzwiepen. Zodra heel Europa zich in een depressie heeft bespaard, bijvoorbeeld, en ook bij ons alleenstaande moeders met kinderen uit hun huis worden gezet omdat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen. In afwachting daarvan is het goed om te weten dat de vakbonden op de publieke vertrouwensbarometer nog altijd een paar trappen hoger staan dan de media.” TV-criticus Joel De Ceulaer na het bashen van de vakbond bij Reyers Laat en De Kruitfabriek (De Standaard, 20 november 2012)

 

“Eigenlijk mogen we hier niet te licht over gaan. Dit is een evolutie waar ik me persoonlijk zorgen om maak. Sterker nog: ik vind het een beetje boosaardig wat N-VA hier doet. Er is geen probleem met verfransing, maar door zo’n schepen aan te stellen, kan je er wel gemakkelijk één creëren. Mensen gaan nu ook actief op zoek naar Franstaligen, terwijl er vanmorgen geen haan naar kraaide. Zou de N-VA zich druk maken als het om Italianen of Spanjaarden ging? Ik geloof het niet. Als een Franstalige hier komt wonen, belastingen betaalt en zich aan de regels houdt… Laat die mensen dan gerust.” Geert Maras, stamgast van café Het Vermoeden in Temse, vindt dat de N-VA met haar aangekondigde schepen voor Vlaamse Zaken in Temse een probleem creëert dat er niet is. (Gazet van Antwerpen, 20 november 2012)

 

“De N-VA is geen democratische partij, ze is wel democratisch aan de macht gekomen, doch wij herinneren eraan dat de N-VA haar oorsprong vindt in het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) van tijdens de oorlog.” De Vaderlandslievende Verenigingen in Antwerpen en omgeving, zeg maar de oud-strijders die actief weerstand boden aan de nazi’s, willen niet meer deelnemen aan plechtigheden als daarbij iemand van de N-VA aanwezig is. Niet alle 'vaderlandslievende verenigingen' zitten evenwel op dit denkspoor. (ATV, 22 november 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, antwerpen, de wever, roman, vb, sociaal, n-va |  Facebook | | |  Print

22-11-12

VLAAMSE EN ANDERE NATIONALISTEN IN POLEN

Anders Behring Breivik krijgt navolging, maar gelukkig kon nu op voorhand ingegrepen worden. Nadat in Tsjechië eerder dit jaar een andere bommenmaker werd opgepakt, arresteerde men nu een nationalist die het Poolse parlement wilde opblazen. Polen is dezer dagen overigens erg in trek bij Vlaamse extreemrechtse nationalisten.

 

Anderhalve week geleden werd Brunon K. (foto 1) door de Poolse politie opgepakt, een 45-jarige medewerker van de landbouwschool van Krakau. Volgens de onderzoeksrechter zou K. nationalistische en antisemitische motieven hebben, en een afkeer van ‘vreemde elementen’. Hij wou met een tank- of vrachtwagen met een vier ton zware lading het terrein van het parlement oprijden op het ogenblik dat daar een speciale parlementszitting over de begroting plaatsvond, in aanwezigheid van de voltallige Poolse regering en de Poolse president. K. had tevoren op verschillende plaatsen met bommen geëxperimenteerd. Als medewerker van de landbouwhogeschool had hij toegang tot allerhande springstoffen. In zijn appartement werden ontstekingsmechanismen, wapens en grote hoeveelheden munitie gevonden. Zijn aanhouding gebeurde op 9 november, twee dagen vóór in Warschau naar jaarlijkse traditie tienduizenden nationalisten bijeenkwamen voor een betoging (foto 2).

 

Volgens een verslag van Voorpost – want ja, zij waren er met een kleine delegatie – waren er minstens 50.000 nationalisten verzameld, waarschijnlijk eerder tussen de 60 à 70.000 betogers. Bekendste aanwezige Vlaamse Voorpost’er was Gentenaar Nick Van Mieghem die de hele dag met een Prinsenvlag zeulde, een Nederlandse historische vlag uit de jaren 1568-1648 die door de NSB (Nationaal-Socialistische Beweging, de Nederlandse fascisten) in de jaren dertig van de vorige eeuw naar voren werd geschoven als officiële Nederlandse vlag. Waarna Koningin Wilhelmina van de weeromstuit vastlegde dat rood-wit-blauw de kleuren van de Nederlandse vlag zijn. De ‘oranje-blanje-bleu’ Prinsenvlag wordt ook gebruikt als symbool van de Groot-Nederlandsgezinden die Nederland en Vlaanderen één staat willen maken. Voor het Nederlandse Voorpost was onder andere Paul Peters in Warschau.

 

Kris Roman (Euro-Rus) was ook in Polen. Hij berichtte op 11 november: “Vandaag eens ronddolen in Wroclaw (Polen). Gisteren was onze eerste dag hier. Nog geen enkele neger gezien…” Het is eens wat anders dan in Dendermonde, vermoeden we. In Wrocław, in vogelvlucht op 300 km van Warschau, werd een andere mars van nationalisten ingericht (foto 3). Vorig jaar was Kris Roman er ook, en spreker bij een randactiviteit ingericht door Naradowe Odrodzenie Polski (NOP, Poolse Nationalistische Partij) die in 2007 nog campagne voerde met de slogan Fascisme? Wij zijn erger!. Volgens Kris Roman mag die slogan en affiche echter niet uit zijn context getrokken worden en is NOP een respectabele partij. 

 

De betoging in Warschau waaraan de Voorpost-delegatie deelnam werd ingericht door twee andere Poolse nationalistische organisaties: Mlodziez Wszechpolska (MW, Heelpoolse Jeugd) en Oboz Narodowo-Radykalny (ONP, Radicale Nationalistische Partij). Ja ja. Tradities zijn er om gerespecteerd te worden, en de traditie wil dat de nationalistische partijen hopeloos verdeeld zijn. In Vlaanderen is dat zo, in Polen is het niet anders.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, polen, internationaal, voorpost, van mieghem, n-sa, euro-rus, roman |  Facebook | | |  Print

21-11-12

ACTIE TEGEN ABSURDE GAS-BOETES EN BESPARINGEN BIJ 'DE LIJN'

De jongeren van het jongerenmedia-agentschap Stampmedia doen het normaal digitaal, maar om af en toe maken ze ook nog een gewoon magazine. Voor het jongste nummer gingen ze op pad om de Gemeentelijke Administratieve Sancties (de GAS-boetes) in kaart te brengen: de absurditeit van een aantal GAS-reglementen, de verhalen van de mensen die op een al even absurde wijze beboet werden, een interview met voormalig minister Luc Van den Bossche die de eerste GAS-boeteswetgeving introduceerde, de verhalen van de GAS-ambtenaren, reacties van jongeren en experten. Een evenwichtig geheel.

 

Natuurlijk trekt de absurditeit van een aantal reglementen de aandacht. In Dendermonde is het verboden op 1 en 2 november de grafzerken schoon te maken. In Schaarbeek is het verboden tapijten of ieder ander voorwerp uit te kloppen of te schudden boven de openbare weg. In Lokeren is het beoefenen van waarzeggen en uitleggen van dromen verboden. In Borgloon moet al wie een openbare vergadering niet in openlucht organiseert dit minstens 48 uur op voorhand aan de burgemeester melden (voor vergaderingen in openlucht geldt nog een andere reglementering, nvdr.). In Hasselt mogen plaatsen bedoeld voor bepaalde spelen of sporten niet gebruikt worden voor andere spelen of sporten.

 

Ook is het in Hasselt verboden op de rug- en zijleuning van openbare banken te zitten. In Mortsel is het verboden aan deuren te bellen of te kloppen met als doel een aalmoes te bekomen. In Dendermonde – samen met Hasselt de kampioen in absurde regeltjes – is het verboden, heimelijk of zonder noodzaak te kloppen of te bellen aan de deuren of vensters van de woningen. In Hasselt is het behalve voor Sinterklaas, Zwarte Piet, de kerstman en de paashaas verboden het gelaat geheel of gedeeltelijk te bedekken. En wat als niet de echte Sinterklaas, Zwarte Piet, kerstman en paashaas het gelaat bedekt?

 

De regeltjes zijn een deel van het verhaal. De toepassing is het andere deel. Een man, hij vierde zijn 75ste verjaardag op het ogenblik van de feiten, werd met 50 euro beboet omdat hij eendjes in een park aan het voederen was. Zijn boete werd later geseponeerd maar sindsdien is hij nooit meer in het park geweest. Twee jongeren die in een al vervuilde hoek een papiertje lieten vallen, kregen daarvoor een waarschuwing van twee GAS-ambtenaren, maar later bleek ook elk nog een boete van 125 euro. Een zakje in een verkeerde vuilnisbak stoppen, kwam op 75 euro te staan. Je kan dat wel aanvechten, maar verder protesteren dan een eerste reactie kost alvast 40 euro. Een man die even toeterde naar zijn vrouw, en naar haar wuifde, kreeg hiervoor 50 euro boete. 

 

Om even bij dat laatste voorbeeld te blijven: zelf ergeren we ons mateloos aan de macho’s, dikke nekken en agressieve chauffeurs die bij het minste toeteren naar een andere autobestuurder, fietser of voetganger. De regels zijn duidelijk: claxonneren mag enkel in geval van dreigend gevaar, en dan nog slechts kort. Beboet die opgefokte chauffeurs, zij die in de regel ook de eersten zijn om te snel te rijden of verkeersagressie te plegen. Maar kort even toeteren en wuiven naar je geliefde, dat moet toch niet beboet worden. Dat verdient eerder een glimlach, een blij gezicht om zoveel hartstocht.

 

Organisaties als de Liga voor Mensenrechten organiseren aanstaande woensdag 28 november een protestactie tegen de GAS-boetes in Elsene. Aan het gemeentehuis van Elsene, Elsensesteenweg 168 in Brussel. Om 13u30. Elsene is een gemeente waar jaarlijks een 6.000 GAS-boetes uitgeschreven worden, en daarom de ideale locatie om te protesteren tegen de absurde toepassing van de GAS-boetes. Overigens ook een vorm van klassenjustitie want voor jongeren en sociaal zwakkeren zijn de GAS-boetes minder gemakkelijk te betalen dan voor de beter gegoede burgers.

 

Op ongeveer hetzelfde ogenblik, woensdag 28 november om 14.00 uur, is er in Antwerpen nog een actie waar we voor 100 % achter staan. De chauffeurs van De Lijn plannen een betoging van de Rooseveltplaats naar de Antwerpse hoofdzetel van De Lijn, in de Grotehondstraat (Antwerpen-Zurenborg), om te protesteren tegen de gevolgen van de besparingen opgelegd door de Vlaamse regering. Hopelijk krijgen ze veel passagiers mee om te betogen. Partijen als de CD&V, N-VA en Open VLD vonden dat De Lijn teveel gesubsidieerd werd. Er moest zestig miljoen euro bespaard worden, en het gevolg zien we nu: afgeschafte lijnen, langere reistijden, langere wachttijden tussen twee verbindingen, overvolle trams en bussen… Beestenwagens zijn het geworden. Andermaal een besparing die het zich beter wanend volk niet treft.

 

Sommige politici mogen denken dat ze goed bezig zijn, het protest zal steeds luider klinken.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

20-11-12

NOG EEN SCHEPEN VOOR VLAAMSE ZAKEN

Zanger-muzikant Patrick Riguelle klaagde er dit weekend in De Standaard over:Un premier amour (de heerlijke nieuwe cd van Patrick Riguelle, nvdr.) is ook vanuit een dringendheid gemaakt. Ik baal van wat nu gebeurt door de N-VA, ik huiver voor het Vlaams-nationalisme dat opsteekt en voor z’n eerste uitwassen à la een schepen van Vlaamse Zaken. Het boezemt mij zelfs angst in. De Vlamingen zijn zo’n onverdraagzaam volk geworden, voel ik.” 

 

We gaan niet beweren dat “de Vlamingen” een onverdraagzaam volk zijn geworden. Maar dat er vragen en gevoelens van onbehagen zijn met de schepenen voor Vlaamse Zaken die men wil benoemen, daar is wel iets voor te zeggen. Schepenen voor Vlaamse Zaken zijn vooral in Vlaams-Brabant te vinden, maar het waaiert stilaan uit naar het hele land. In Vlaams-Brabant zijn er in: Affligem, Beersel, Dilbeek, Halle, Kortenberg, Meise, Opwijk, Sint-Pieters-Leeuw en Steenokkerzeel. In het Brussels Gewest komt er een in Sint-Lambrechts-Woluwe. In Vorst houdt men ermee op. Met dank aan de N-VA krijgen we nu ook schepenen voor Vlaamse Zaken in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

 

Aalst krijgt met ex-VB’er, nu N-VA’er, Karim Van Overmeire een schepen voor (even adem halen) ‘Internationale Samenwerking, Integratie, Emancipatie en Inburgering, Vlaams Karakter, Onderwijs, Niet-Belgen, Inburgering, Bibliotheek en Erfgoed’.  In Brasschaat, met N-VA’er Jan Jambon als nieuwe burgemeester, heeft ex-VB’er Luc Sevenhans zijn handen al vol met ‘Mobiliteit en verkeer, Communicatie en Militaire aangelegenheden’ zodat het zijn nieuwe partijgenote Alinda Van Gerven is die Vlaamse Zaken in haar bevoegdheidspakket vindt. Naast Sport, Burgerzaken en Europese Zaken. Nog in de rand rond Antwerpen, in Wijnegem, is het de nieuwe N-VA-burgemeester Ivo Wynants himself (pardon: hijzelf) die ‘Vlaamse Aangelegenheden’ mee op zijn naamkaartje zet. Ivo Wynants wordt burgemeester én bevoegd voor ‘Personeel, Algemeen Beleid, Burgerlijke Stand, Politie, Veiligheid en Vlaamse Aangelegenheden’.

 

En ook in Temse, in Oost-Vlaanderen, komt er een schepen van Vlaamse Aangelegenheden. “We willen de 11-juliviering meer luister bijzetten”, zei plaatselijk N-VA-voorzitter Werner Maerevoet (foto 2) gisteren in Het Nieuwsblad. Hij wil ook meer standbeelden van de “Vlaamse groten uit Temse” in de stad. Maerevoet vindt ook en vooral dat er teveel Frans gesproken wordt in De Zaat, een nieuwe en vrij chique woonwijk op de vroegere Boelwerf aan de Schelde. In de supermarkten daar wordt volgens Maerevoet tegenwoordig nogal wat Frans gesproken. En dat moet de nieuwe schepen tegengaan. Hoe dat moet, weet Maerevoet niet. “Dat moet de nieuwe schepen juist uitzoeken.” Wie de schepen voor Vlaamse Aangelegenheden wordt is nog niet bekend, maar hij of zij weet alvast wat te doen. In zijn of haar haar krabben voor zoveel onzin. In de AD Delhaize in Temse bijvoorbeeld vallen ze uit de lucht. “Heel af en toe praat iemand wel eens Frans in onze winkel, maar dat is echt uitzonderlijk”, zegt eigenaar Johan Bosmans.

 

In Aalst zijn er blijkbaar wel meer Franstaligen, al had een VRT-cameraploeg bij het eerste nieuws over de nieuwe schepenbevoegdheid veel moeite om ze te vinden. In Brasschaat wil Jan Jambon met zijn schepen voor Vlaamse Zaken niet zozeer de verfransing tegengaan maar wel “de 11-juliviering weer glans geven”. In Wijnegem is het ook al de bedoeling “de 11-juliviering op te waarderen”, en verder: “anderstaligen de kans geven Nederlands te leren en te waken over het Vlaamse karakter van de gemeente, onder andere bij nachtwinkels”. Het is ons niet bekend hoeveel nachtwinkels er in Wijnegem zijn, maar de voertaal in die nachtwinkels lijkt ons een toch minder groot probleem dan de lokale handel in de regio die lijdt onder de aantrekkingskracht van Wijnegem shopping center. Moet dat trouwens niet snel ‘Wijnegem winkelcentrum’ worden, of durft men daar niet tegen in te gaan? Of beseft men toch een beetje welke lachbui losbarst als de grote verandering met de N-VA zou zijn dat Wijnegem geen ‘shopping center’ maar een ‘winkelcentrum’ heeft?

 

We hebben absoluut geen dédain tegenover het Vlaams. Op het ogenblik dat we dit schrijven knalt door onze boxen Dit is de allereerste keer van Rita Deneve. Een heerlijke meezinger. Maar aan de symboolpolitiek van de N-VA, daar doen we niet aan mee.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, aalst, brasschaat, wijnegem, temse, van overmeire, sevenhans |  Facebook | | |  Print

19-11-12

DE TOPPERS EN FLOPPERS BIJ HET VB EN BIJ DE N-VA

Je kreeg op deze blog al een vergelijking gemeente per gemeente van de scores van het VB, de jongste gemeenteraadsverkiezingen vergeleken met die van zes jaar geleden zodat ook het verschil in aantal gemeenteraadsleden in beeld kon komen. Maar waar ging het VB het meest vooruit of achteruit? En hoe scoorde de N-VA echt? Om de 'kracht van verandering' te meten vergeleken we deze keer de jongste score met de uitslag van de federale parlementsverkiezingen twee jaar geleden.  

 

Om het effect van een bijzondere omstandigheid in één gemeente ten overstaan van andere gemeenten uit te vlakken, vergeleken we de uitslagen per kanton. We gingen aan de slag met de cijfers van Jan Hertogen en distilleerden daaruit twee keer een Top-10. Eerst – dat vinden we natuurlijk het plezantste – waar het VB het meest is achteruitgegaan ten overstaan van 2010.

 

   Maasmechelen (Lanaken, Maasmechelen): - 7,05 %

   Antwerpen (Antwerpen, Zwijndrecht): - 6,95 %

   Westerlo (Herselt, Hulshout, Westerlo, Laakdal): - 6,25 %

   Zoutleeuw (Geetbets, Zoutleeuw, Linter): - 6,12 %

   Brecht (Brecht, Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Malle): - 5,94 %

   Kapellen (Brasschaat, Kapellen, Schoten, Stabroek): - 5,88 %

   Zele (Berlare, Zele): - 5,57 %

   Zandhoven (Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, Zoersel): - 5,49 %

   Mol (Balen, Geel, Meerhout, Mol): - 5,40 %

   Maaseik (Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem): - 5,24 %

 

En waar ging het VB het minst achteruit?

 

   Tielt (Meulebeke, Oostrozebeke, Ruislede, Tielt): + 0,21 %

   Voeren (Voeren): + 0,04 %

   Ieper (Ieper, Langemark-Poelkapelle): - 0,04 %

   Nevele (Aalter, Nevele): -0,10 %

   Roeselare (Ledegem, Moorslede, Roeselare): 0,44 %

   Hooglede (Hooglede, Staden): - 0,45 %

   Mesen (Mesen, Heuvelland): - 0,50 %

   Meulebeke (Dentergem, Meulebeke): - 0,68 %

   Gistel (Gistel, Ichtegem, Oudenburg): - 0,78 %

   Zonnebeke (Zonnebeke): -0,80 %

 

En de N-VA? Hoe deed die het? Als tegenbeeld met waar het VB het meest achteruit is gegaan, beginnen we met waar de N-VA het meest is vooruitgegaan. En dan blijkt dat we slechts twee gemeente uit de Top-10 van het VB-het-meest-achteruit terugvinden in de Top-10 van de N-VA-het-meest-vooruit.

 

   Antwerpen (Antwerpen, Zwijndrecht): + 9,32 %

   Oostrozebeke (Oostrozebeke, Wielsbeke): + 8,15 %

   Zonnebeke (Zonnebeke): + 7,77 %

   Hooglede (Hooglede, Staden): + 6,06 %

   Turnhout (Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar): + 5,85 %

   Kapellen (Brasschaat, Kapellen, Schoten, Stabroek): + 5,30 %

   Boom (Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle): + 5,26 %

   Kontich (Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel): + 4,78 %

   Lier (Berlaar, Lier): + 4,63 %

   Hoogstraten (Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel): + 4,43 %

 

Tot slot: waar ging de N-VA het minst vooruit?

 

   Voeren (Voeren): - 10,79 %

   Waarschoot (Waarschoot): - 8,54 %

   Riemst (Riemst): - 7,85 %

   Neerpelt (Lommel, Neerpelt, Overpelt, Hamont-Achel): - 6,78 %

   Kruishoutem (Kruishoutem, Zingem): - 5,87 %

   Nevele (Aalter, Nevele): - 5,73 %

   Deinze (Deinze, Zulte): - 5,43 %

   Genk (As, Genk, Opglabeek, Zutendaal):: - 5,28 %

   Assenede (Assenede, Zelzate): - 5,17 %

   Zele (Berlare, Zele): - 5,10 %

 

Bart De Wever noch een andere topper bij de N-VA heeft het verteld, maar er zijn meer kantons waar de N-VA achteruit is gegaan dan waar ze vooruit is gegaan in vergelijking met twee jaar geleden: 56 kantons waar de N-VA in 2012 achteruit is gegaan ten overstaan van 2010, tegenover 47 kantons waar de N-VA vooruit is gegaan.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, n-va, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

18-11-12

ACTIE TEGEN UITWIJZING VAN TAMIL-ACTIVIST

Muruganandam Murughathas, Thas voor de vrienden, is dinsdagochtend opgepakt om hem naar Sri Lanka te sturen. Een land waar Tamils zoals Thas ernstig gevaar lopen voor vervolging. Een paar weken terug betoogde Thas in Antwerpen nog mee tegen discriminatie (foto 1). Hij is nu opgesloten in Steenokkerzeel (foto 2).

De 42-jarige Thas was net zijn kinderen aan hun school gaan afzetten, zijn vrouw was al naar haar werk vertrokken. Thas heeft geen geldige verblijfspapieren. Al 18 jaar. Strikt genomen kan zijn verblijf dus niet in ons land, maar na 18 jaar teruggestuurd worden naar een land waar Tamils dreigen gemarteld te worden kan ook niet. Thas had de procedure ingezet om te kunnen huwen: zijn vrouw had haar papierwerk eindelijk in orde kunnen krijgen en heeft een eigen inkomen door werk. Alleen met Thas’ papieren wilde het maar niet vlotten. Maanden wachten op een geboorteakte, de Sri Lankese ambassade in ons land die weigert documenten aan Tamils te bezorgen of bijzonder moeilijk doet vooraleer het maanden later iets van zich laat horen...

Naar schatting vielen er in 2009 meer dan 75.000 doden in een burgeroorlog in Sri Lanka. Militairen gingen over tot aanhoudende bombardementen op ziekenhuizen, scholen, tijdelijke opvangplaatsen en zogenaamde ‘niet-aanvalszones’. Alle 400.000 vluchtelingen werden manu militari overgebracht naar ‘detentiekampen’ zonder enige faciliteiten. In de nasleep van de oorlog, drie jaar later, zijn Tamilsprekende mensen in Sri Lanka nog steeds het slachtoffer van inbreuken op de mensenrechten. Thas is een van de voortrekkers van de internationale campagne Tamil Solidariteit. Hij beperkt zijn activiteiten echter niet tot de Tamilgemeenschap. Hij was de voorbije maanden op tal van stakingspiketten en betogingen, en voerde mee campagne met Rood! in Antwerpen.

 

Thas terugsturen naar Sri Lanka betekent het kapot scheuren van een gezin met kleine kinderen, een gezin dat hier na jarenlange miserie eindelijk uitzicht heeft om aan de toekomst te beginnen bouwen. Het betekent ook dat een politieke activist wordt overgeleverd aan een regime dat voldoende heeft aangetoond hoe het omgaat met al wie het als een bedreiging ziet. Teken de petitie voor de vrijlating van Thas.Thas is lid van de Linkse Socialistische Partij (LSP) en meer nieuws over Thas kan je dan ook vernemen op hun website.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

17-11-12

NIET ALLEEN ANTISEMITISME EN NEGATIONISME

In Knack signaleert Walter Pauli deze week drie gevallen van antisemitisme of botte ontkenning van de Holocaust (foto). Op Zita.be postte iemand berichten met daarin zinsneden als: “Voor de stinkende Joodse huid is er niets beter dan zyklon B” en “Nu ga ik nog even wat foto’s bekijken van uitgemergelde en in de wachtrij staande Joodse kakkerlakken die gaan opgestookt worden, en dan nog wat genieten van de gebakken vleesgeur”. Dan waren er tweets die VB’er Tanguy Veys van een partijgenoot kreeg zoals “En ja, tijdens de oorlog vallen er slachtoffers. Maar Holocaust? Komaan.” En de reactie van ene Tom Peeters op de Facebook-pagina van Tanguy Veys.

 

Walter Pauli: “(Tanguy Veys kreeg op Facebook een repliek) van ene Tom Peeters: ‘De Holocaust was erg, maar wel nodig.’ En daarbij een link naar een YouTubefilmpje met een historische opname van een speech van Adolf Hitler: ‘Judaism is a satanic power’. Het Anti-Fascistisch Front (AFF) ontdekte dat deze Tom Peeters zich eind 2011 voorstelde in Ons Verbond, het blad van KVHV-Gent. Daar liet hij weten dat hij van Westerlo afkomstig is, rechten studeert, als bijnaam ‘Skippy’ heeft, en als faboriet boek My Awakening aanprijst, de autobiografie van David Duke, gewezen Grand Wizard van de Ku Klux Klan. Duke legt er bijvoorbeeld in uit waarom ‘een eigen thuisland voor Afro-Amerikanen’ nodig is. Peeters vond trouwens ook dat ‘men beter zou pleiten voor homoabortus dan voor homoadoptie’. Het zorgwekkende is niet alleen dat die Holocaustontkenners nog altijd bestaan en actief blijven, maar ook dat ze zich blijkbaar blijven manifesteren bij studenten en de jongere generaties.”

 

Onmiddellijk na ons artikel dinsdag 6 november reageerde Tom Peeters in een mail naar onze redactie. Tom Peeters: “Laat ik eerst zeggen dat het bij velen onder ons nationalisten een topsport is om Tanguy Veys, die weinigen nog echt serieus nemen, apart op de korrel te nemen vanwege zijn onvoorwaardelijke steun aan Israel, toch ook niet direct de grootste lieverdjes op internationaal gebied, naar mijn mening eerder een staat vol hypocriete racisten. Ik persoonlijk hanteer daarbij mijn eigen stijl qua humor, die, toegegeven, vaak de grens van het fatsoen aftast en ze meer dan eens ver overschrijdt, een stijl die ik niet enkel hanteer om ideologische tegenstanders op stang te jagen, maar ook om zij die mij nauw aan het hart liggen af en toe een keer te plagen. Noem het kwajongensstreken. Ik wil dus nergens genocide goedpraten, en allicht is dit soort zwarte humor niet geschikt voor een publiek forum als facebook, waar ook mensen meelezen die mij niet kennen en daarom mijn uitspraken voor waarachtig nemen. Volkerenmoord gaat tenslotte ook in tegen de christelijke waarden van menslievendheid die mij van jongsaf aan zijn meegegeven, en ik heb dan ook niets van kwade wil tegenover anderen. (…)”

 

Gelukkig hebben wij geen vrienden als Tom Peeters die naar eigen zeggen “vaak de grens van het fatsoen aftast en ze meer dan eens ver overschrijdt, (…) ook om zij die mij nauw aan het hart liggen af en toe een keer te plagen”. Dat is een voorrecht voor de KVHV- en andere vrienden van Tom Peeters. “Volkerenmoord gaat (…) in tegen de christelijke waarden van menslievendheid die mij van jongsaf aan zijn meegegeven”, schrijft Tom Peeters nog. Er is niet alleen volkerenmoord die indruist tegen “de christelijke waarden van menslievendheid”, de autobiografie van de leider van de beruchtste Amerikaanse racistische organisatie is ook niet meteen in overeenstemming te brengen met “de christelijke waarden van menslievendheid”. Net zo min als het verketteren van homo’s.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: negationisme, racisme, holebi, veys |  Facebook | | |  Print

16-11-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

De man van de week is ongetwijfeld de Antwerpse CD&V’er Marc Van Peel (rechts op de foto vorige vrijdag, SP.A'er Robert Voorhamme (l.) zegt tegen de aanwezige pers dat een mediastilte is afgesproken met Bart De Wever maar 's anderendaags staan paginagrote interviews met Marc Van Peel in Gazet van Antwerpen en De Standaard terwijl Van Peel ook nog eens op Radio 1 de coalitievorming in Antwerpen aansnijdt). Met Marc Van Peel dook weer het scheldwoord tsjeef op, maar dat deert Van Peel niet. Ook Bart De Wever zorgde de voorbije week voor tandengeknars. Waarschijnlijk niet voor het laatst.

 

“Ondanks onze grote politieke verschillen, klikt het op menselijk vlak wel. Koffietje, koekjes, een grapje. ’t Is ook een intelligente kerel, naar wie het prettig is om te luisteren. Maar als het over de inhoud van zijn nota’s gaat, verandert hij. Dan wordt hij onverzettelijk. Raak niet aan zijn ideeën, want die zijn hem heilig. ‘Kijk’, zegt hij, ‘zo liggen de kaarten. Kom nu maar over de brug.’ Waarmee hij bedoelt: laat uw eigen ideëen nu maar vallen. Als hij overschakelt naar de partijlijn, priemen zijn ogen. Dan verandert de toon van de gesprekken. Ze wordt harder, en z’n zinnen worden korter. Heel raar, voor iemand die een paar minuten eerder zelf nog koffie uitschonk en de tas aan tafel bracht.” Een onderhandelaar vertelt anoniem hoe hij Bart De Wever ervaart. (Het Laatste Nieuws, 10 november 2012)

 

“Ik heb hier enkele mooie jobs voor moeten laten vallen, zoals mijn presentatiewerk op de Memorial Van Damme en de RTBF. Taken die niet verenigbaar bleken met mijn N-VA-signatuur. Er is me door de partij vooraf gezegd: àls we de burgemeester leveren, gaan we rekening houden met de competenties en de deskundigheid van de verkozenen. In mijn vakgebied ben ik dat.” Carl Huybrechts is ontgoocheld dat hij geen schepen werd in Brasschaat en gaat mogelijk niet eens zetelen als N-VA-gemeenteraadslid. (De Nieuwe Gazet, 10 november 2012)

 

“Als je een gezonde en humane samenleving wilt, eentje waarin ‘respect’ als belangrijke waarde geldt, moeten we als gehele samenleving, autochtonen en allochtonen, leren omgaan met diversiteit. Diversiteit koste wat het kost willen (ver)stoppen leidt nergens toe, alleen maar tot grote spanningen. Jammer genoeg ziet de N-VA, de grootste partij van Vlaanderen, diversiteit vooral als iets wat moet verdwijnen.” Psychotherapeute Sultan Balli vindt integratie ook geen goed idee, participatie daarentegen... (De Morgen, 10 november 2012)

 

“De verkiezingsuitslag bewijst het nog eens. Hoe mensen zich laten beïnvloeden door de grootste schreeuwer. Ik word daar niet vrolijk van. En vooral: als je met mensen praat, merk je dat ze soms amper weten voor wie ze stemmen, amper beseffen wat nationalisme eigenlijk is. Dat het triestig is, omdat het op uitsluiting gebaseerd is. Wij zijn beter dan jullie. Dat is muren bouwen, niet mensen verbinden. Ik word daar soms echt mottig van.” Omroepster-actrice-zangeres Andrea Croonenberghs trekt zich de verkiezingsuitslag aan. (Het Nieuwsblad Magazine, 10 november 2012)

 

“Ik word niet graag met liberalen vergeleken. Nazizombies, tot daar aan toe, maar liberalen?” N-SA’er en lid van het nationaal bestuur van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) Thierry Vanroy heeft er een probleem mee als men hem vergelijkt met liberalen. De vergelijking met “nazizombies” spreekt hem meer aan. (Facebook, 12 november 2012)

 

“Tsjeven blijven tsjeven. CD&V beweegt zich als palingen in een emmer snot. Iedere loyaliteit aan de Stadslijst waaraan ze alles te danken hebben, is volledig zoek. Er komt nu logischerwijs een rechts bestuur, maar hoe rechts zal nog moeten blijken. De CD&V’ers in dat bestuur zullen ACW’ers blijken en alles uit de brand slepen voor een centrum-links beleid. Er zal sowieso een sterke oppositie van Vlaams Belang nodig zijn.” Voor Filip Dewinter kan het nieuwe Antwerps stadsbestuur niet rechts genoeg zijn. Op een punt heeft hij wel gelijk: tsjeven blijven tsjeven. (Het Nieuwsblad, 14 november 2012)

 

“Ik beschouw dat niet als een belediging. Het is een geuzennaam en ik ben er trots op.” Marc Van Peel na de opmerking dat hij het etiket krijgt een echte tsjeef te zijn. (Gazet van Antwerpen, 15 november 2012)

 

“In de oppositie weet sp.a zich geflankeerd door twee linkse partijen die luidruchtiger op de borst kunnen trommelen. En wie luid toetert, haalt de media. Een oppositie voeren die genadeloos is voor sociale afbraak en de introductie van randstedelijke normen en waarden in een centrumstad, maar constructief is als de belangen van de stad daarmee gediend zijn, zal dus een hele klus worden. Het zal er dus op aankomen niet enkel oppositie te voeren, maar vooral het alternatief te zijn.” Van beleidspartij gebeiteld in de kabinetten en compromissen naar een oppositiepartij die het vertrouwen wint van de Antwerpse kiezers. Dat is nog niet zo vanzelfsprekend weet Jan De Zutter die de voorbije vijftien jaar doorbracht op verschillende socialistische kabinetten. (De Morgen, 15 november 2012)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, de wever, n-va, vanroy, dewinter, antwerpen |  Facebook | | |  Print

OPVOLGING BRUNO VALKENIERS: VAN KWARTET NAAR TRIO

In een geheel ontspannen sfeer, waar alle remmingen weggelaten werden, hebben de vier kandidaten om Bruno Valkeniers op te volgen als VB-partijvoorzitter overlegd of ze tot een consensus konden komen. Het heeft een eerste resultaat opgeleverd.

 

Gerolf Annemans, Bart Laeremans, Chris Janssens en Philip Claeys zijn bijeengekomen met het oog op de VB-partijraad van zaterdag 1 december waar beslist zou worden over de opvolging van Bruno Valkeniers. Vlaams Parlementslid Chris Janssens uit Genk is niet langer kandidaat. Hij steunt de kandidatuur van Gerolf Annemans. Naar hij vertelde in Het Belang van Limburg omdat Annemans sterker is in televisiedebatten en beter beslagen is in het communautaire dossier. Maar Chris Janssens is nog niet uitgeteld. Gerolf Annemans, Chris Janssens en federaal volksvertegenwoordiger Barbara Pas uit Dendermonde, voormalig voorzitster van de Vlaams Belang Jongeren, gaan zich op de VB-partijraad van 1 december presenteren als een trio dat de partij wil vernieuwen en verjongen.

Senator Bart Laeremans en Europarlementslid Philip Claeys denken nog na of ze hun kandidatuur voor het VB-voorzitterschap handhaven. Bij de intussen afgesloten poll van Angeltjes kreeg Philip Claeys 39 % van de stemmen, Gerolf Annemans 34 %, Bart Laeremans 17 % , Chris Janssens 2 % en “een dame” (maar er zijn geen vrouwelijke kandidaten) kreeg 17 % van de in totaal 350 stemmen. Bij RechtsActueel was er ook een poll. De resultaten zijn gisteren in de loop van de dag verwijderd, zonder enige uitleg van de redactie. Hier was het Gerolf Annemans die voor lag op Philip Claeys. Gerolf Annemans kreeg 36 % van de 330 stemmen, Philip Claeys 26 %, Bart Laeremans 25 % en Chris Janssens 6 %. En dan was er nog 7 % die stemde dat dit hem/haar als niet-VB'er niet boeide.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers, annemans, janssens, pas, laeremans, claeys |  Facebook | | |  Print

15-11-12

SOLIDARITEIT MET DE ANTIFASCISTISCHE PATROUILLES

Sinds leden van Chrysi Avgi (‘Gouden Dageraad’) naar het Griekse parlement afgevaardigd werden, is de straatterreur van deze bende neonazi’s nog toegenomen. Het aantal aanvallen tegen migranten en winkeltjes van migranten is explosief gestegen, evenals de aanvallen op linkse initiatieven. De politie kijkt de andere kant uit, als ze al niet meewerkt met de neonazi’s. Als reactie hierop hebben antifascisten een drietal motorpatrouilles gehouden (zie vanaf 5’33” op deze video die verder ook een overzicht biedt van de fascistische en antifascistische acties in Griekenland. Het verwijzen naar deze video houdt niet in dat we het eens zijn met alle gehanteerde methoden en oproepen, ook niet van links).

 

Met een 120 mensen op een 80-tal moto’s zijn de motorpatrouilles door de wijken van Athene gereden om te protesteren tegen het racistische geweld. Tijdens de derde patrouille, zondag 30 september, is een groep neonazi’s gespot die een door migranten opengehouden winkel aan het vernielen waren. Er werd hierbij ingegrepen en de neonazi’s werden succesvol gestopt en verjaagd. In de afloop hiervan werden de antifascisten al snel aangevallen door een Delta-motoreenheid van de Griekse politie. Bij de gevechten die uitbraken zijn uiteindelijk 29 mensen gearresteerd waarvan de helft voor langere tijd werd vastgehouden.

 

Deze antifascisten zijn op het politiebureau vernederd, ernstig mishandeld en gefolterd. Mensen werden wakker gehouden en gedwongen te blijven staan met het hoofd naar de muur, ze werden geslagen, ze kregen stroomschokken, werden gedwongen uit het toilet te drinken, medische verzorging is hen ontzegd… Inmiddels zijn zij allen op borgtocht van 3.000 euro per persoon vrijgelaten, naar Griekse normen een fenomenaal bedrag. De identiteit van de antifascisten is bekend, zodat ze – gezien de nauwe banden tussen de politie en de neonazi’s – de volgende dagen en weken kans lopen op een ‘huisbezoek’ van Chrysi Avgi.

 

In de Griekse media is over de gebeurtenissen rond de motorpatrouilles weinig ruchtbaarheid gegeven. Vanavond komt in Utrecht een Griekse antifascist getuigen (foto, Stieltjesstraat 73 - 20 uur). Niet direct bij de deur vanuit Vlaanderen, maar weet dat de verhalen vanuit Griekenland meer en meer naar buiten komen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chrysi avgi, griekenland, internationaal, actie |  Facebook | | |  Print

14-11-12

ARMOEDEBESTRIJDING IN ANTWERPEN (?) EN GENT

Vorige zaterdag is in Gent het bestuursakkoord SP.A, Groen en Open VLD voorgesteld. De ‘formateursnota’ van Bart De Wever was in Antwerpen van de onderhandelingstafel geveegd, maar wordt terug actueel nu Marc Van Peel (CD&V) per se in de bestuursmeerderheid wil zetelen. Aan kritiek op de 'formateursnota' heeft Van Peel minder woorden besteed. We lazen beide nota’s maar gezien de maximumlengte om artikels op deze blog leesbaar te houden, vergelijken we hier enkel hoe men in beide steden de armoede wil bestrijden. Het verschil tussen een rechts-conservatieve en een progressieve aanpak.

 

In de 50 bladzijden tellende ‘formateursnota’ van Bart De Wever vinden we het woord ‘armoede’ viermaal terug. De eerste keer op blz. 32, in een hoofdstuk over werk en activering: “Arbeidsparticipatie wordt door de stad gepromoot als de beste uitweg uit armoede en sociale uitsluiting én als een belangrijke weg tot zelfontplooiing van het individu.”  Op dezelfde bladzijde lezen we ook nog: “Een job biedt immers de beste en meest structurele bescherming tegen armoede.” Tien bladzijden verder, in het hoofdstuk over OCMW, vinden we datzelfde zinnetje opnieuw. Nu als voorwaarde om leefloon te kunnen krijgen: “In ruil voor dat leefloon vragen we aan de ontvangers om inspanningen te leveren om een job te vinden. Een job biedt immers de beste en meest structurele bescherming tegen armoede.”

 

De vierde en laatste keer vinden we “armoede” terug in het hoofdstuk over sociaal beleid (blz. 43-44): “Actief opsporen en aanpakken van armoede en sociale ellende is belangrijk. Voorkomen is immers beter dan genezen. Gerichte bezoeken kunnen een middel zijn om fraude en wantoestanden te achterhalen. Deze informatie moet op een wettelijke manier benut kunnen worden in het correct inzetten van middelen en het straffen van fraudeurs.” In de praktijk wordt dus drie keer gerept over armoede: arbeid is de beste uitweg uit armoede, werk zoeken als voorwaarde voor leefloon, en opsporen van fraude en straffen van fraudeurs voor wie zich voordoet als levend in armoede.

 

In het 118 bladzijden tellend Gentse bestuursakkoord komt het woord “armoede” niet alleen 17 keer voor, armoedebestrijding is het eerste van de eenentwintig hoofdstukken in het bestuursakkoord. “De strijd tegen armoede is een absolute prioriteit”, luidt de openingszin van het hoofdstuk Armoedebestrijding, welzijn en OCMW. Ook in Gent is men tegen “sociale fraude en fraude van sociale bijstand” (punt 1.16 uit het bestuursakkoord), maar er is ook nog: bij het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen zal men telkens de impact ervan nagaan op het terugdringen van de armoede (1.2), er is overleg met mensen die in armoede leven zonder dat deze mensen verloren lopen in structuren (1.3), de cel armoedebestrijding rapporteert jaarlijks aan de gemeente- en OCMW-raad (1.7), de strijd tegen armoede wordt zo vroeg mogelijk aangepakt (1.9), armoede is een aandachtspunt voor alle maatschappelijke sectoren (1.10), ook voor de sectoren sport, cultuur, en vrijetijdsbesteding (1.13), mensen in armoede worden financieel én emancipatorisch ondersteund (1.22), er is oog voor ondernemers in armoede enzovoort, enzoverder.

 

Niet alleen getuigt de nota van Bart De Wever van een ondermaatse ambitie om armoede in de stad aan te pakken, Bart De Wever maakt zich ervan af door arbeid als alternatief te stellen voor armoede, maar hoe je mensen in armoede aan arbeid kan helpen… dat is een ver van mijn bed-show voor Bart De Wever. Activering van mensen zonder een job wordt afgeschoven als een klus voor Werkhaven, maar Werkhaven is slechts een verdienstelijke partner in een verhaal. Anderzijds wil de N-VA-nota bijvoorbeeld geen uitbreiding van de sociale restaurants van het OCMW, waar Werkhaven- of soortgelijk CAS-personeel tewerkgesteld wordt. Activering willen, maar onmogelijk maken. Met op het einde van het verhaal de arme die zelf verantwoordlijk zou zijn voor zijn arm zijn.

 

Typerend is ook dat De Wevers langste paragraaf over armoede handelt over fraudebestrijding bij wie een uitkering zou krijgen. In Gent is dat laatste ook wel een aandachtspunt, maar wordt armoede in al zijn aspecten bekeken. Van in de kindercrèche tot bij de senioren, van bij de Oost-Europese inwijkelingen tot bij de ondernemers. Armoede wordt door Bart De Wever daarenboven als iets verdacht afgeschilderd; in Gent wordt armoede als een op emancipatorische wijze aan te pakken realiteit voorgesteld. Waar zou men – ook de mensen die niet in armoede leven – het beste mee zijn?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, antwerpen, gent, de wever |  Facebook | | |  Print

13-11-12

PHILIP CLAEYS: DE VIERDE KANDIDAAT

Het VB heeft mandatarissen in de vier parlementen, de veredelde gemeenteraad van het hoofdstedelijk gewest laten we even buiten beschouwing. In elk van die parlementen is er wel iemand die denkt dat hij de beste volgende VB-voorzitter is. Na Gerolf Annemans (Kamer van Volksvertegenwoordigers), Bart Laeremans (Senaat) en Chris Janssens (Vlaams Parlement) heeft ter elfder ure ook Philip Claeys (Europees Parlement) zich kandidaat gesteld.

 

Dat Philip Claeys het beste VB-Europarlementslid is, leidt geen twijfel. Na het bij het VB opstappen van Frank Vanhecke is Philip Claeys nog het enige VB-Europarlementslid. Philip Claeys (47 j., foto 1) was als student actief bij de NSV, en tussen 1995 en 1999 voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ). In 1995 werd hij fractiesecretaris van het Vlaams Blok in het Vlaams Parlement, in 1999 hoofdredacteur van het Vlaams Blok Magazine en in 2003 Europarlementslid in opvolging van Karel Dillen. Philip Claeys is voorlopig ook nog gemeenteraadslid in Overijse. Spijts hij lijsttrekker was, werd hij op 14 oktober niet herkozen. Marc Spruyt situeert Philip Claeys als “een buddy van Frank Vanhecke”; Tom Cochez noemt Philip Claeys “de meest trouwe luitenant van Filip Dewinter”.

 

Zeker is dat Philip Claeys een gladde jongen is, die de eerste is om uitgestuurd te worden voor internationale contacten. Twee jaar geleden bijvoorbeeld reisde hij naar Japan om er deel te nemen aan een conferentie waarvoor ook uitgenodigd waren: het Franse Front National, het radicaalrechtse Hongaarse Jobbik, het neofascistische Italiaanse Fiamma Tricolore, het racistische Bulgaarse Ataka en nog een paar andere dergelijke lieverds. Gastheer was de extreemrechtse Japanse groupuscule Nippon Issuikai. Philip Claeys bracht in Japan ook, samen met Jean-Marie Le Pen, een bezoek aan de omstreden begraafplaats Yasukini. Omstreden omwille van de oorlogsmisdadigers die er gehuldigd worden. De deelname aan de conferentie in Japan en het programma daar werd door het VB zoveel als mogelijk geheimgehouden, maar lekte toch uit.

 

Wie welke standpunten heeft over de toekomst van het Vlaams Belang wil men ook zoveel mogelijk stilhouden. “Het partijbestuur van het Vlaams Belang heeft deze ochtend kennis genomen van vier kandidaturen voor het voorzitterschap van het Vlaams Bedlang”, luidde het gisteren in een persmededeling. “Hun visie over de toekomst van de partij is grotendeels gelijklopend. De kandidaten zullen in de loop van de volgende dagen samen zitten en in alle sereniteit overleg plegen. Het is de partijraad van het Vlaams Belang die op 1 december een kandidaat moet aanduiden, die dan voorgedragen wordt aan een ledencongres. De kandidaten en het partijbestuur zullen het debat niet in de media voeren, maar binnen de partij.” Exit dus het scenario waarbij het partijbureau gisteren Gerolf Annemans als 'consensuskandidaat' naar voren zou schuiven.

 

Bij een poll op de met het VB sympathiserende blog Angeltjes hadden Gerolf Annemans en Philip Claeys gisterenavond ongeveer evenveel stemmen, met elk meer dan 100 stemmen. De twee andere kandidaten kwamen er niet aan te pas. Als Annemans en Claeys ook op de VB-partijraad evenveel stemmen zouden halen, kan een partijtje armworstelen (foto 2) nog altijd de uitkomst bieden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: claeys, valkeniers, annemans |  Facebook | | |  Print

12-11-12

VB-CAFÉ OVERGENOMEN DOOR GEORGIËRS


Café Jozef - Interieur.jpgMet de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht stelde Filip Dewinter in april nog eens een VB-horecaplan voor. Het gebeurde in café Jozef, aan het Astridplein in Antwerpen. Rechts op foto 1: uitbater Marcel Cools, VB-kandidaat voor de Antwerpse districtsraad in 2006 en 2012. Marcel Cools heeft zijn café verkocht aan Georgiërs. Hij laat een schuldenput na voor de nieuwe eigenaars.

 

Ruim een eeuw lang was Café Jozef een kroeg waar werd gedanst en gescharreld, op de hoek van het Astridplein en de Gemeentestraat (voor de niet-Antwerpenaren: de hoek achteraan links als je op het plein bij het Centraal Station met je rug naar het station staat). Een bandje zorgde op vrijdag-, zaterdag-, en zondagavond voor livemuziek tot in de vroege uurtjes. Het café was bekend als een plaats waar de iets oudere dames en heren de liefde kwamen zoeken. Al in januari werd Café Jozef overgenomen door een investeerdersgroep van Georgische juweliers, maar het nieuws geraakte pas voorbije donderdag bekend. In juli hebben de Georgiërs – waarvan niemand Nederlands spreekt – ook taverne Hermitage, hotel Monico en brasserie Windsor overgenomen, ook allemaal gelegen in de Antwerpse stationsbuurt.

 

Ongeveer een half jaar waren zaakvoerders Marcel Cools en Liliane Baevegems nog vennoot in Café Jozef. Gedurende die periode baatten ze het café ook uit, maar de foto’s van Vlaams Belang-coryfeeën die boven de toog hingen (foto 2) waren toen al weggehaald. En neen, het was niet op zoek naar de liefde dat één van de AFF/Verzet-redacteurs in café Jozef was en dit zo ontdekte. Een drietal maanden geleden trokken Marcel Cools en Liliane Baevegems zich terug uit de zaak… en dook een stapel onbetaalde rekeningen op. Manager Tracy Viola (in Gazet van Antwerpen): “Sinds de vroegere uitbaters Marcel en Liliane hun aandeel als vennoot verkochten, doken steeds meer onbetaalde facturen op. Het gaat voornamelijk om RSZ- en BTW-schulden. Die gaan terug tot 2009. Nu moet een onwaarschijnlijke, financiële put worden gedicht. (zucht) De RSZ-schulden alleen al bedragen 65.000 euro. In het contract stond dat de overname schuldenvrij was. Niet dus.”

 

Om die schuldenput te kunnen dichten, gaan de nieuwe eigenaars op zoek naar een manier om het café nieuw leven in te blazen. “Café Jozef is legendarisch, akkoord. Maar we moeten mee met de tijd. De kroeg bevindt zich tegenover de Aziatische wijk. Zij zijn dol op karaoke. Wij houden momenteel de faillissementen in de gaten in de hop binnenkort voor een mooi prijsje een karaokeinstallatie op de kop te kunnen tikken”, legt Tracy Viola uit. “We twijfelen of we de naam van het café zullen behouden. Met de karaokebar willen we een ander, en vooral ook jonger publiek aantrekken. Een naamsverandering is de enige mogelijkheid om er voor te zorgen dat ze niet met een boog om het café heen lopen.”

 

De vroegere zaakvoerders Marcel Cools en Liliane Baevegems waren niet bereikbaar voor commentaar. Marcel Cools geraakte op 14 oktober niet verkozen voor de Antwerpse districtsraad. Hij kreeg 138 voorkeurstemmen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen |  Facebook | | |  Print

11-11-12

"ALS HET STORMT, ZET JE BETER EEN OUDE ROT OP DE BRUG"

Gerolf Annemans.jpgTerwijl wij gisterenmorgen bij onze beenhouwer om charcuterie vroegen, zien we de handelaar van het pand ernaast naar buiten rennen. Aan de overkant van de straat heeft hij iemand opgemerkt met wie hij blijkbaar wel eens van gedachten wisselt. Het is een brede straat, en als je iets aan iemand aan de overkant van de straat wil zeggen, moet je dus hard roepen. “Heb je Marc Van Peel op de radio gehoord?? De gatdraaier!!!” Tot nu toe was het motto bij de Stadslijst van SP.A- en CD&V-Antwerpen ‘Samen uit, samen thuis’. Gisteren zei Van Peel op Radio 1 en in twee kranten dat de SP.A zich moet bezinnen of ze in Antwerpen in de oppositie dan wel in de bestuursmeerderheid wil zitten, maar de CD&V alleszins past voor een rol in de oppositie. Over het programma op basis waarvan de CD&V dan wel in de bestuursmeerderheid kon zitten, geen woord.

 

Het is weinig waarschijnlijk dat de aanduiding van een nieuwe voorzitter bij het Vlaams Belang evenveel emotie opwekt bij de bevolking dan de capriolen van Marc Van Peel, Bart De Wever en anderen. Maar, allez. Volgens De Standaard beslist maandag het VB-partijbestuur allicht dat Gerolf Annemans (foto) als enige voorgedragen wordt als kandidaat-voorzitter-van-de-partij-die-bij-de-Vlaamse-,-federale-en-Europese-verkiezingen-in-2014-haar-volgende-achteruitgang-tegemoet-gaat. Senator Bart Laeremans en Vlaams parlementslid Chris Janssens zouden zich nochtans ook kandidaat gesteld hebben om Bruno Valkeniers op te volgen. De daarbuiten meest geprezen kandidate, VB-kamerlid en voormalig voorzitster van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) Barbara Pas, heeft zich blijkbaar niet kandidaat gesteld. In een interview vrijdag verschenen op de Antwerpse bladzijden van Het Laatste Nieuws zei huidig VBJ-voorzitter Tom Van Grieken: “Het is voor de toekomst van onze partij wel cruciaal wie de nieuwe voorzitter wordt. Een vrouw zou mooi zijn, maar dat is niet het belangrijkste: het moet een sterke figuur zijn met een duidelijke visie.”

 

“Als gecoöpteerd senator geniet Bart Laeremans (44 j.) een puike reputatie”, schrijft De Standaard. “Zeker in communautaire kwesties kan hij met de beste in discussie treden. Als inwoner van Vlaams-Brabant manifesteerde hij zich vooral in het BHV-dossier. Vlaams parlementslid Chris Janssens (35 j.) geniet dan weer minder bekendheid. Hij zat de verzoeningscommissie voor die zich uitsprak over de Belfortploeg van Francis Van den Eynde. Zijn doordacht eindverslag bezorgde hem schouderklopjes. Toch genereerden de twee kandidaten ook gemengde gevoelens. Zo wordt Janssens omschreven als ‘de man van Dewinter', die eigenlijk zelf niet eens voor dat voorzitterschap wilde gaan. Hij heeft ook de reputatie van een grijze muis te zijn. Niemand weet goed waar hij voor staat. Op mediavlak leest zijn curriculum heel beperkt. Het weerhield er Filip Dewinter niet van om heel actief voor zijn kandidaat stemmen te ronselen. Maar ook Laeremans telt niet alleen fans. Als voorzitter van het zogeheten kenniscentrum wordt hij sterk met Valkeniers geassocieerd. Dat kenniscentrum moest het communicatieprobleem tussen de fracties oplossen en de greep van de voorzitter op de partij versterken. Maar uiteindelijk zou de logge en kostenverslindende structuur nooit echt renderen, niet het minst door het gebrek aan enthousiasme bij de diverse parlementariërs. Ook wordt hem een gebrek aan empathie verweten.”

 

Gerolf Annemans wordt door De Standaard terecht omschreven als een “wolf in schaapsvacht”. Annemans gebruikt zelf een ander dier als beeldspraak, maar daarover zo dadelijk meer. “Als het stormt, zet je maar beter een oude rot op de brug”, zou de redenering zijn bij het Vlaams Belang. “De ervaren Gerolf Annemans (die voorbije donderdag 54 jaar is geworden, nvdr.) moet nu de partij naar de eerst volgende afspraak met de kiezer leiden. Dat de campagne al over een goed jaar zal starten, zet niet aan tot het nemen van risico's. Bovendien wordt verwacht dat de partij het in 2014 niet zo goed zal doen, daarvoor heeft de N-VA te hoog ingezet. (…) Als debater heeft Gerolf Annemans van niemand lessen te krijgen. Hoewel hij als fractieleider in de Kamer de laatste jaren wat minder sterk uit verf kwam, kon niemand zijn autoriteit in de fractie bedreigen. Hoewel zijn discours wat softer klinkt dan bij Dewinter, blijven heel wat waarnemers hem als de gevaarlijkste Belanger bestempelen, een wolf in schaapsvacht. Annemans heeft de reputatie erg belezen te zijn. Het is ook iemand die ten gronde gekwetst raakt door het cordon sanitaire dat hem verhindert om bij commerciële uitgeverijen zijn pennenvruchten te publiceren.”

 

In 2009 kreeg Annemans de eerste (en enige) AFF-prijs VB’er van de week. Dat was onder andere voor zijn openhartigheid over zijn relatie met Filip Dewinter. Het Vlaams Blok/Belang is groot geworden door het samenspel van de radicale Filip Dewinter en de als gematigde gepercipieerde Gerolf Annemans. Gerolf Annemans zei daarover bij Phara: “Ik gebruik dan het beeld van twee kreeften die elkaars scharen vasthouden, en zo zijn wij altijd dezelfde richting uitgegaan op ’t straat.” Filip Dewinter bevestigde diezelfde week in Gazet van Antwerpen de rolverdeling tussen hem en Annemans. Filip Dewinter: “Ik heb een andere stijl dan Gerolf. Wanneer hij de scapel hanteert, klop ik al eens met de voorhamer. We hebben daar elk ons eigen publiek voor. Maar dat is steeds in goed overleg gebeurd. Wij streden wel voor hetzelfde programma.” Over de positie van Annemans binnen de VB-hiërarchie doen twee verschillende verhalen de ronde. Volgens het ene overlegden Dewinter en Annemans, en kon de VB-voorzitter uitvoeren wat die twee beslist hadden. Volgens de andere versie overlegde Dewinter, als hij dat nodig vond, met de partijvoorzitter, waarna Annemans ingelicht werd en kon doen alsof hij bij de beslissing betrokken was.

 

Zich kandidaat stellen voor het VB-voorziterschap kan tot vanavond, zaterdag 1 december stemt de VB-partijraad over de nieuwe voorzitter, en twee weken later mag een VB-partijcongres dit bekrachtigen. Naar verluidt is ook Europarlementslid Philip Claeys (47 j.) kandidaat-voorzitter. Er is blijkbaar geen sprake van een debat waarbij de verschillende kandidaten hun visie voor de toekomst van de partij kunnen uiteenzetten en verdedigen, en voorleggen aan de ledenvergaderingen in de verschillende partijafdelingen. Een democratische partij zal het VB nooit worden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, laeremans, janssens, van grieken |  Facebook | | |  Print

10-11-12

INTELLECTUEEL ÉN NEOFASCIST

Voorbije maandag werd in Italië Pino Rauti (foto 1) begraven. Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger en medewerker aan het Nieuw-Rechtse blad TEKOS Peter Logghe betreurt op Facebook zijn overlijden als: “Een intellectueel, die ook veel invloed heeft gehad buiten Italië.”

 

Het zal wel dat Pino Rauti “een intellectueel” was, maar dan wel binnen de neofascistische beweging. Pino Rauti was een grote aanhanger van de Italiaanse fascistische dictator Benito Mussolini. Hij schreef er meerdere boeken over. Rauti was vice-secretaris generaal en voorzitter van de neofascistische MSI (Movimento Sociale Italiano). Toen Gianfranco Fini, huidig voorzitter van de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden, de MSI ontbond om met de Alleanza Nazionale in een niet-fascistische weg verder te gaan, richtte Pino Rauti de neofascistische MSI-Fiamma Tricolore op. Rauti werd driemaal beschuldigd van betrokkenheid bij terroristische aanslagen, onder andere de bomaanslag op het station van Bologna in 1980, maar werd telkens vrijgesproken. Tussen 1994 en 1999 was hij Europees parlementslid. Lang hield hij het niet uit in politieke partijen. Tijdens zijn MSI-jaren nam hij al eens ontslag bij de MSI om aan te sluiten bij de denktank Ordine Nuovo (‘Nieuwe Orde’); na de MSI-Fiamma Tricolore richtte hij ook nog de Movimento Idea Sociale (MIS) op. Binnen het kader van de Italiaanse neofascistische beweging was hij anti-kapitalist, en iemand die de jeugd en anderen wilde bereiken met culturele activiteiten. Schoonzoon Gianni Alemanno is de huidige rechtse burgemeester van Rome.

 

Bij de begrafenis van Pino Rauti maandag werd meerdere keren de fascistengroet gebracht (foto 2). Gianfranco Fini, die de begrafenis van zijn oude strijdmakker bijwoonde, werd in de kerk op boe-geroep en een fluitconcert onthaald. Zodanig dat de begrafenisplechtigheid een paar minuten moest stilgelegd worden en dochter Isabelle om respect moest vragen. “Dit is niet het moment, dit is mijn vaders begrafenis. Met die levensloop en fans Pino Rauti slechts als “een intellectueel” bestempelen, is de geschiedenis verbloemen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: italië, internationaal, logghe |  Facebook | | |  Print

09-11-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

In Knack houdt redacteur Walter Pauli deze week een ‘klein pleidooi voor meer beschaving’. Een ‘groot pleidooi’ mag ook, zo blijkt deze week weer uit onze citatenrubriek.

 

“Moeit u in uw kot stukske burgemeester van mijn voeten.” Na de VB-kiezers heeft de N-VA ook het niveau van de VB’ers-op-het-internet overgenomen. Een Facebook-vriendin van Geert Van Cleemput (voormalig hoofd van de VB-studienst, nu N-VA’er) vindt dat de Gentse burgemeester Daniël Termont moet zwijgen over de coalitievorming in Aalst. (Facebook, 2 november 2012)

 

“Obama is de socialist onder de Amerikaanse presidentskandidaten, neem dit van me aan.” Een Facebook-vriendin van Theo Francken geeft nog advies mee terwijl het N-VA-parlementslid zich klaarmaakt om voor enkele dagen naar de Verenigde Staten af te reizen. (Facebook, 2 november 2012)

 

“Dewinter wil staande sterven in zijn gelijk. Wie heeft daar iets aan?” Karim Van Overmeire vond het menselijk zwaar om het Vlaams Belang te verlaten, maar het Vlaams Belang irrelevant geworden. Hij had geen zin om dezelfde weg op te gaan als Filip Dewinter. (Gazet van Antwerpen, 3 november 2012)

 

“Het aanmoedigen om dit soort mythes in stand te houden, komt erop neer dat de ruimte voor een ander, inclusiever verhaal krapper wordt. De jongeren die ik tegenkom hebben geen behoefte aan dit soort van fabulaties, ze hebben nood aan een verhaal waar ze ook iets aan kunnen toevoegen.” Of de verhalen over de Vlaamse heroïek waar zijn of niet doet er voor Bart De Wever niet toe, het is voor hem voldoende als ze de liefde voor Vlaanderen bijbrengen. Auteur Rachida Lamrabet was te gast op een literair café in het lyceum van Deurne en zag dat dit ‘niet pakt’ bij de Antwerpse jongeren. (De Morgen, 3 november 2012)

 

“Mitt Romney is mijn man.” De keuze van Filip Dewinter voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen verbaast niet. Eens te meer stond Dewinter daarmee aan de verliezende zijde. (De Standaard, 3 november 2012)

 

“Vorig jaar werd toenmalig SP.A-burgemeester van Geraardsbergen, Freddy De Chou, wel uit zijn partij verwijderd, omdat hij zijn afdrachten niet had betaald. Blijkbaar tillen de Vlaamse socialisten zwaarder aan een dergelijk vergrijp, dan aan zetelen in een coalitie met iemand die bijna twee decennia lang belangrijke functies vervulde bij Vlaams Belang.” Marc Hooghe, hoogleraar politieke wetenschappen KU Leuven, vindt dat de SP.A strategische fouten maakt. (De Standaard, 7 november 2012)

 

“Iemand als staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) is een gevaar voor de maatschappij.” Knack houdt deze week een pleidooi voor meer beschaving. De varkenskop op de oprit van Bart De Wever: een misselijke grap kan de voorbode zijn van erger. De N-VA-mars op het stadhuis van Antwerpen: men kan beter zuinig omspringen met historische parallellen. Bart Cannaerts en zijn 11.11.11-filmpje: moet men echt zo grof zijn om de aandacht te trekken? Enzovoort, enzoverder. Maar Knack zet dan wel zelf bovenstaande uitspraak van ondernemer en eigenaar van voetbalclub Standard Roland Duchâtelet (foto) uitvergroot in Knack. Duchâtelet vindt dat Crombez een “cryptocommunist” is, en dat de politici die geld terugeisen van Ford Genk zich moeten schamen. Roland Duchâtelet stichtte in 1995 de partij Vivant die later opging in de Open VLD. (Knack, 7 november 2012)

 

"Een aantal binnenmuren werden gesloopt, maar de fundamenten staan er nog." Bruno Valkeniers probeert er de moed in te houden. (Vlaams Belang Magazine, november 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, van overmeire, dewinter, antwerpen, aalst, valkeniers |  Facebook | | |  Print

08-11-12

WAARÓM ZIJN DE MEDIA ZO LIEF VOOR DE N-VA ?

Gisteren was er op de Antwerpse Boekenbeurs een themadag rond De naakte journalist. Een thema dat gelukkig niet letterlijk genomen werd, maar figuurlijk kwam het er ook niet helemaal uit. We hoorden wél goede uiteenzettingen van Mieke Vogels, Peter Mertens en Walter Zinzen.

 

Mieke Vogels (Groen) wees op de selectiviteit van de media. Als Guy Spitaels overlijdt, melden de media in één adem dat hij betrokken was bij het Agusta-schandaal. Terwijl de voormalige PS-voorzitter en minister van Arbeid eind jaren zeventig toch ook ervoor zorgde dat duizenden werkloze jongeren eerste werkervaringen konden opdoen (in een statuut dat aanvankelijk ‘spitaelisten’ werd genoemd). Twee, wat is nieuws? Steve Stevaert die plannen over de ring rond Brussel aankondigt die nooit concreet waren noch werden, of gerealiseerde maar minder sexy zaken zoals grotere kamers in rusthuizen? Het eerste haalde de voorpagina van meerdere kranten, het tweede pagina 4 van één krant. Drie, en daarbij aansluitend, vanuit welk perspectief kijken journalisten? Het 'autoruitperspectief'. Hoeveel uren is er niet nieuws over autofiles of over problemen in luchthavens, terwijl wat van belang is voor de niet of anders mobiele mens niet of véél minder aan bod komt?

 

Vier, het schrijnend gebrek aan geheugen en kritische zin. Hetzelfde nieuws wordt meerdere keren als ‘nieuw’ aangekondigd (regeringsbeslissing, goedkeuring in het parlement, volgende aankondiging…) vooraleer er iets op het terrein gebeurt.  De daarmee geschapen verwachtingen zijn groter dan de realisaties, wat enkel maar tot bijkomende frustraties leidt. En vijf, de kloof wordt alsmaar groter tussen wat er in de Dorpstraat gebeurt en wat er verteld wordt in de Twitter-cocoon van de Wetstraat. Peter Mertens (PVDA) tilde de zaak tot op Europese schaal: hoe Bildzeitung en De Telegraaf de Griekse bevolking de schuld geven van de economische en financiële crisis, in weerwil van de harde feiten. Harde feiten die we terugvinden in Hoe durven ze?Boek dat, zo meldt Het Laatste Nieuws vandaag, in februari ook in Duitsland uitkomt. Peter Mertens schrijft intussen een aanvulling op zijn in december vorig jaar verschenen boek. De bijgewerkte versie verschijnt met de elfde druk van het boek.

 

Volgens voormalig VRT-journalist Walter Zinzen is er aan opiniebijdragen geen gebrek, maar aan degelijk journalistiek werk over Bart De Wever (foto) en de N-VA des te meer. Walter Zinzen: “(…) Kritische interviews zijn aan Zijne Onaantastbaarheid niet besteed, dat weten we sedert het incident met een Knack-journalist. Dus drinken vele journalisten zijn woorden  alsof er, naar het woord van Felix Timmermans, een engeltje op hun tong pist. En worden fundamentele vragen uit de weg gegaan en blijft onderzoek achterwege. Een voorbeeld. Er was in de media heel wat heisa over de overstap van Vlaams Belang-mandatarissen naar de N-VA. Naast de heer Van Overmeire ging het rumoer vooral over senator Jurgen Ceder, die als hoofd van de juridische dienst van het Vlaams Blok  het algemeen als racistisch bestempelde 70-puntenplan verdedigd had.  

 

Op het eerste gezicht zou je dit een kritische media-aanpak kunnen noemen. De waarheid is lichtjes anders. De heer Ceder kreeg in de media ampel de gelegenheid om aan te tonen dat hij afstand nam van het 70-puntenplan. Op 20 juli publiceerde Marc Spruyt, die jarenlang het Vlaams Bok/Belang hinderlijk heeft gevolgd , een opiniestuk in De Standaard. Daarin onthulde hij dat de senator in 2011 twee voorstellen van resolutie heeft ingediend, die beide recht uit het 70-puntenplan kwamen. In dat zelfde jaar diende hij ook een wetsvoorstel in om amnestie te verlenen aan oorlogscollaborateurs en ze een schadevergoeding uit te betalen. Bij die publicatie is het gebleven. De media hebben dit niet opgepikt en zijn er niet mee aan de slag gegaan. (...)

 

En dan zijn er de niet gestelde vragen. Dat is uiteraard in een verkiezingscampagne meer dan bedenkelijk. Kregen we tijdens die campagne uitvoerige informatie over het dieet en het daarbij horende boek van Zijne Slankheid, dan ontbraken de fundamentele vragen te enen male. Ik citeer Jan Blommaert, die een analyse van de verkiezingsuitslag maakte op de nieuwssite De Wereld Morgen: ‘Niemand vroeg wat voor De Wever de bovengrens is aan fijn stof die de“schoonste stad ter wereld” van hem te slikken mag krijgen, hoeveel meer vrachtwagens er voor hem door Antwerpen mogen denderen, hoeveel avonden per jaar hij wel dacht een uitgangs- en samenscholingsverbod in Borgerhout te mogen afkondigen, hoeveel volgens hem een sociale woning maximaal mag kosten, met welk geld hij – gezien zijn voorliefde voor besparingen – denkt de uiterst dringende investeringen in het stedelijk onderwijs uit te voeren?’ 

 

Toen de beoogde burgemeester op de avond van zijn overwinning de federale premier uitdaagde om met hem onderhandelingen te beginnen over confederalisme , golfde als een echo door de media de vraag : wat zijn hiervan de gevolgen op het federale niveau? Maar niemand vroeg zich af  met welk recht een nog niet eens benoemde burgemeester van een provinciestadje met ocharme een half miljoen inwoners – zij het met een wereldhaven –  de eerste -minister oproept met hem te onderhandelen over een alles behalve gemeentelijke materie. (...) Die verkiezingsuitslag brengt ons haast vanzelf bij nieuwe niet gestelde vragen : die naar en over de fameuze grondstroom.  Ja, hier en daar werd schuchter opgemerkt dat je met een kwart van het electoraat moeilijk kunt volhouden dat je een onderstroom vertolkt die het hele Vlaamse volk zou bewegen. Maar de overgrote meerderheid van journalisten en opiniemakers namen de redenering van De Wever als zou dat wel zo zijn, klakkeloos en zonder verder onderzoek over. (...)

 

De vraag waaróm de media zo lief zijn voor de N-VA is beantwoord door de politicoloog Dave Sinardet. Hij zei dat journalisten bang zijn om hun publiek te mishagen. Waarmee hij een stelling bevestigt die ik al jaren, zonder succes, verkondig : de media maken de publieke opinie niet , ze volgen ze. En door dat te doen versterken ze de trends, zeker als het gaat om de populariteit van personen, of het nu politici zijn, sporthelden of acteurs. We hebben het gezien met Steve Stevaert, met Jean-Marie De Decker, met Yves Leterme. Steeds opnieuw surften de media mee op de golven van hun populariteit. Verloren ze de gunst van het volk – om de definitie van De Wever even over te nemen – dan verdwenen ze uit de media om plaats te maken voor een nieuwe held. We weten ondertussen wie die nieuwe held is. (...) Zolang dit land nog een democratie is hebben mensen uiteraard het recht om te stemmen op wie ze ook maar willen. Van de media mag en moet verwacht worden dat ze de kiezers informeren over het ware belang en de consequenties  van hun keuze. Dat moeten ze doen zonder onderscheid des persoons of van partij, in volle onbevangenheid en in volle onafhankelijkheid, ook tegenover hun publiek. Zodat Vlaanderen, dat van iedereen is en niet alleen van de N-VA, niet evolueert naar een democratisch verkozen éénpartijstaat.”

 

Er volgde het langste en luidste applaus dat we gisteren op een hele dag Boekenbeurs gehoord hebben. Siegfried Bracke, die tevoren het woord had gekregen, keek spiedend de zaal in. Hij had nog maar net geklaagd dat volgens (steenoud, nvdr.) onderzoek 80 % van de Vlaamse journalisten links stemt, terwijl de Vlaamse bevolking eerder rechts stemt. Met het aanwezige Boekenbeurspubliek en de studenten journalistiek in de zaal werd het er niet beter op voor Sieg.

 

De volledige uiteenzetting van Walter Zinzen vind je bij Salon van Sisyphus.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, n-va |  Facebook | | |  Print

07-11-12

VB-SECRETARIS EN GEMEENTERAADSLID MERELBEKE STAPT OP

Paul De Ganck (46 j., foto), secretaris van de Vlaams Belang-afdeling in Merelbeke en in deze gemeente vlakbij Gent ook gemeenteraadslid, zal zijn lidkaart van het Vlaams Belang niet hernieuwen. Hij stapt ontgoocheld op.

Zes jaar geleden behaalde het Vlaams Belang in Merelbeke 11,1 % van de stemmen. Wat goed was voor drie gemeenteraadsleden. Naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober dit jaar stapte men, de PVDA achterna, met een lijst ‘Vlaams Belang Plus’. De bedoeling van die ‘Plus’ was dat er ook politici van N-VA en LDD op de lijst zouden staan, maar daar kwam een veto voor vanuit de nationale partijhoofdkwartieren van N-VA en LDD. Marc Eggermont, voorzitter van LDD-Merelbeke, stond uiteindelijk wel op de lijst… op voorwaarde dat hij tijdens de campagne niet zou reppen over de LDD.

De eerste drie plaatsen op de lijst werden wel ingevuld door VB’ers. Op 3 Paul Deganck, eerst OCMW-raadslid, later gemeenteraadslid in Merelbeke. Na lijsttrekker Erik Hebbelijnck behaalde Paul Deganck de meeste voorkeurstemmen, maar de lijst Vlaams Belang Plus bleef steken op 4,9 % van de stemmen en verloor zo al haar verkozenen in Merelbeke. De N-VA kreeg in Merelbeke ineens 20,8 % van de stemmen en 6 verkozenen. Aan Het Laatste Nieuws vertelde Paul De Ganck: “De vooruitzichten waren niet goed en ik vind het zinloos om er nog twee jaar voor te gaan. De federale verkiezingen van 2014 zullen het Vlaams Belang verder achteruit duwen.”

Tot het einde van dit jaar blijft De Ganck nog zetelen in de gemeenteraad van Merelbeke, maar de secretaris van het VB-Merelbeke weet nog niet of hij zal meestemmen met de twee andere VB’ers in de gemeenteraad. Een beslissing over zijn politieke toekomst heeft hij nog niet genomen, “Een overstap naar N-VA is blijkbaar uitgesloten aangezien ik volgens hen uit een racistische partij kom. Blijkbaar zijn deze racisten in andere N-VA-afdelingen wel welkom en mogen ze raadslid en burgemeester worden. Een vreemde kronkel.” Een ex-VB’er als N-VA’er burgemeester hebben we nog niet gezien, maar voor het overige spreken we Paul De Ganck niet tegen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, merelbeke, oost-vlaanderen |  Facebook | | |  Print

06-11-12

“DE HOLOCAUST WAS ERG, MAAR WEL NODIG”

veys,negationisme,vbj,kvhvVorige week was VB-volksvertegenwoordiger Tanguy Veys samen met drie VB-vrienden in Vilnius. Vanuit de hoofdstad van Litouwen twitterde Veys Tanguy Veys @ #Synagoge #Vilnius in een stad waar ooit bevolking 40 % joods was  #genocide  #holocaust, met daarbij een foto van Veys poserend voor de synagoge.

Tanguy Veys heeft 1.215 mensen die zijn tweets volgen, en het kan dan ook niet anders dan dat er ook minder slimme volgers bij zijn. Sam Freson bijvoorbeeld, een 19-jarige student marketing, vijfde op de VB-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Tienen en VB-bestuurslid als verantwoordelijke van de Vlaams Belang Jongeren in Tienen. Sam Freson trok de woorden “genocide” en “holocaust” in twijfel. “holohoax zult ge bedoelen…” Er volgt een over en weer getwitter tussen Vulnius en Tienen, die eindigt met een tweet van Sam Freson: “Mijn oprechte excuses voor mijn voorgaande tweets ivm de holocaust. Deze waren totaal misplaatst. Ik hoop dat degene die hier aanstoot aan nemen mij kunnen vergeven en geen verdere stappen ondernemen. Ik neem alles terug wat ik heb gezegd. #vergevingsgezindheid?” Freson wiste al zijn foute tweets. So far, so good, maar een ongeluk komt vaak nooit alleen.

Onder de 1.215 volgers van Veys’ tweets zijn er ook journalisten, en een van hen pikte de discussie op voor een artikel gisteren in Het Nieuwsblad. “Volgens Vlaams Belang’er Sam Freson heeft de Holocaust nooit plaatsgevonden. Op de microberichtensite Twitter ging hij gisteren een verhitte discussie aan met zijn partijgenoot Tanguy Veys, die in een tweet had uitgelegd hoe in de Litouwse stad Vilnius massaal Joden de dood vonden. ‘Holohoax’, reageerde Freson, die bij de gemeenteraadsverkiezingen opkwam in Tienen. Na een lange discussie verwijderde de 19-jarige student marketing zijn negationistische tweets. Negationisme is strafbaar in ons land.” Het artikeltje uit Het Nieuwsblad werd gepost op de Facebook-pagina van Tanguy Veys en ontlokte daar een stormvloed aan reacties.

Van mensen die vinden dat ook andere genocides dan die op het Joodse volk onder de wet op het negationisme moeten vallen, over mensen die vinden dat Veys’ bezorgdheid voor het Joodse volk de spuigaten uitloopt en Veys zich ook wel om andere vervolgde bevolkingsgroepen mag bekommeren, tot mensen die vinden dat negationisme moet kunnen (“die gedanken sind frei”). Eén reactie viel ons op, en daar werd door niemand op gerepliceerd: ene Tom Peeters postte: “De Holocaust was erg, maar wel nodig”, met daarbij een YouTube-filmpje waarbij YouTube waarschuwt voor de inhoud. De titel is dan ook Judaism is a satanic power, en Adolf Hitler legt daarin uit dat het Joodse volk het stomste ter wereld is en het gaat om ofwel het Germaanse volk ofwel het Joodse volk in stand te houden (foto).

Volgens zijn Facebook-pagina is Tom Peeters student rechten in Gent en in een van zijn Facebook-hoofddingen is het logo van het KVHV verwerkt. En het treft: in het zomer-herfstnummer vorig jaar van Ons Verbond, blad van het KVHV-Gent, stelde ene Tom Peeters zich voor als lid van het KVHV-praesidium. Studierichting: Rechten. Hobby’s: Vechtsporten, gitaar en saxofoon spelen. Beste boek: David Duke - My Awakening (de autobiografie van voormalig Ku Klux Klan-leider David Duke, een boek dat bulkt van de racistische, antisemitische, seksistische en homofobe uitspraken, nvdr.). Vurigste wens: Dat ons volk eindelijk eens ballen mag krijgen. Vlamingen kunnen echt watjes zijn. Vlaams idool: Bertje Deckers. Buitenlands idool: Wladimir Klitschko (een Oekraïense bokser, nvdr.). Het trefwoord ‘abortus’ ontlokt hem de bedenking: “Men zou beter pleiten voor homo-abortus dan homo-adoptie.” Enzovoort.

Tom Peeters plaatste geen smiley of wat dan ook om zijn uitspraak “De Holocaust was erg, maar wel nodig” te relativeren. Na zijn zelfportret in Ons Verbond is dat trouwens ook niet de verwachting. Voor de duidelijkheid postte Tom Peeters nog een tweede YouTube-filmpje over Adolf Hitlers visie op de Joden. Een brok geschiedenis ophalen kan nuttig zijn, maar een interpretatie als “De Holocaust was erg, maar wel nodig” is er over. Vér over.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veys, negationisme, vbj, kvhv |  Facebook | | |  Print

05-11-12

EEN CORDON SANITAIRE ROND DE PVDA+ ?

In een opiniebijdrage die gisteren op de website van Joods Actueel verscheen, en ijverig aan de pers gemeld werd, roept Joods Actueel-hoofdredacteur Michael Freilich (foto 1) op voor een cordon sanitaire rond de PVDA. Naar analogie van het cordon sanitaire tegen het VB. Het is echter als appelen met citroenen vergelijken.

Michael Freilich is verbolgen over een interview met  PVDA-lijsttrekster in Borgerhout Zohra Othman (foto 2) dat vrijdag in Gazet van Antwerpen verscheen, volgens Freilich zonder  de nodige “kritische vragen en kanttekeningen daarin, laat staan van enige duiding”. Duiding was er anders wel maar in zijn editoriaal diezelfde dag legde senior writer Lex Moolenaar in de krant uit waarom er geen cordon sanitaire is rond de PVDA. Lex Moolenaar: “Ook al zijn er grote ideologische verschillen tussen sp.a, Groen en PVDA, blijkbaar is er op lokaal vlak meer dat die partijen bindt dan wat hen verdeelt. Als dat kan leiden tot een bestuursakkoord dat wordt gedragen door een democratisch verkozen meerderheid, dan zie ik geen enkel probleem. De PVDA is allang niet meer de dogmatisch-linkse partij die ze was toen ze in 2003 samen met de AEL van Dyab Abou Jahjah naar de kiezer trok als Resist. De voorbije jaren heeft voorzitter Peter Mertens grondig de bezem gehaald door het programma en de huisstijl. De communisten van weleer zijn vuurrode socialisten geworden, met een links-populistisch discours dat doet denken aan dat van de Socialistische Partij in Nederland. Waarom zou er voor zo’n partij geen plaats mogen zijn in ons politieke landschap?”

Voor Michael Freilich is dat allemaal van geen tel. Volgens Michael Freilich is Zohra Othman “de grondlegster van de samenwerking tussen Arabische extremisten en communisten in ons land en staat (ze) al jaar en dag op de bres voor alles wat onze democratische samenleving afwijst. Zij gaf trouwens samen met Abou Jahjah een pamflet uit bij EPO waarbij de sympathie voor zelfmoordterroristen nooit veraf was.” Een ander probleem: “In het verleden vroeg Othman in een brief aan de Joodse gemeenschap of die zich eens eindelijk zouden distantiëren van het moorddadige regime in Israël.” Na Othmans binnen- en buitenlandse verplaatsingen getraceerd te hebben besluit Michael Freilich met: “Als we consequent zijn en de boodschap willen uitsturen dat extremistische partijen geen plaats hebben in onze maatschappij, dan zouden we er ook best aan doen om ook deze oproerkraaiers uit te sluiten van deelname aan de macht. Het waren vooral de partijen Groen en sp.a die er als de kippen bij waren om het cordon tegen het Vlaams Belang in te voeren en te blijven handhaven. Ik reken er dan ook op dat ze over dezelfde rechtlijnigheid beschikken ten aanzien van de PVDA, een partij die onze democratische waarden evenmin hoog in het vaandel draagt, getuige hun steun aan dictatoriale regimes in Cuba, Noord-Korea en elders.”

 

Michael Freilich vergist zich. Over de steun van de PVDA aan wie dan ook spreken we ons niet uit. We volgen de PVDA slechts op afstand, en de PVDA is trouwens groot genoeg om zichzelf te verdedigen. Het cordon sanitaire tegen het VB, waar Freilich naar verwijst, kennen we wel. Elke vergelijking loopt mank. Een cordon sanitaire tegen de PVDA omwille van steun aan buitenlandse regimes en partijen? Het cordon sanitaire tegen het VB is nooit afgesproken omwille van de contacten van het VB met om het even welk regime of welke buitenlandse partij ook. Ook al is de goegemeente niet gelukkig met de buitenlandse vrienden van het VB. Een cordon sanitaire tegen de PVDA omdat het een extremistische partij is? Het cordon sanitaire tegen het VB is nooit afgesproken omdat het VB een extremistische partij is. Extremisme is niet strafbaar, en als extremisme niet meer zou kunnen zou men bijvoorbeeld ook GAIA en vele anderen moeten vervolgen. Waarom is er dan wel een cordon sanitaire afgesproken tegen het VB? Omdat het VB een racistische partij is, wat toen de resolutie hierover in de Vlaamse Raad op 19 november 1992 werd goedgekeurd enkele maanden tevoren nog was gebleken met het zeventigpuntenplan dat op een VB-colloquium op 6 juni 1992 werd voorgesteld. Wat later door een rechtbank bevestigd werd. Racisme is strafbaar, in tegenstelling tot extremisme. En is de PVDA racistisch? Geenszins. De PVDA loopt voorop in de strijd tegen het racisme.

 

Het is het goed recht van de hoofdredacteur van Joods Actueel om op te roepen de PVDA niet op te nemen in de bestuursmeerderheid van het Antwerpse district Borgerhout. Al zien we niet goed in wat dit met de core business van Joods Actueel te maken heeft. Maar morele chantage richting SP.A en Groen omwille van een vergelijking die mank loopt, waarbij nog eens een loopje wordt genomen met de betekenis van het ‘cordon sanitaire’. Dat niet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cordon sanitaire, borgerhout, antwerpen |  Facebook | | |  Print

04-11-12

DE JANUSKOP VAN ‘DE STANDAARD’

media,actiemedia,actieHet was gisteren even verschrikken toen we op het einde van het doorbladeren van vijf kranten en een veelvoud aan bijlagen in DS Weekblad, een van de bijlagen van De Standaard, in vet de quote Was het een marxistische student dierengeneeskunde? Het Anti-Fascistisch Front? Een zatte Vlaams Blokker? zagen staan.

In een poging om het huidig tijdsgewricht in 1.000 woorden te vatten bespreekt Bert Bultinck deze week in DS Weekblad de vondst van een varkenskop op de oprit van Bart De Wevers huis in Deurne, en en passant wil hij ook nog de voormalige ACOD-Spoor vakbondsman Jos Digneffe karakteriseren én zich afzetten tegen de mensen bij wie de optocht van Bart De Wever van de Zuiderkroon naar het Antwerps stadhuis op de verkiezings-avond herinneringen opwekt aan de jaren dertig. Veel zichzelf gestelde opdrachten om in 1.000 woorden af te handelen, maar met de beeldcompositie van een varkenskop, Adolf Hitler en Jos Digneffe (foto 1) is alvast die laatste op zijn plaats gezet. Het zal hem leren, de vuile sos.

Bert Bultinck was vroeger chef-opiniebladzijden van De Morgen, en we hebben toen eenmaal ruimte voor een opiniebijdrage gevraagd en ook gekregen. Voor Stop met de zelfverklaarde onmacht tegenover Blood and Honour. Is het vandaar dat Bultinck herinneringen heeft aan het Anti-Fascistisch Front? Een paar dagen later werden drie organisatoren van Blood and Honour van hun bed gelicht door de politie, en twee jaar later veroordeeld door de rechtbank. Natuurlijk niet alleen omwille van die opiniebijdrage, maar in de strijd tegen neonazistische groeperingen in Vlaanderen hebben we onze bijdrage geleverd. Zonder de twee op hetzelfde niveau te zetten, zijn we ook in de weer tegen de N-VA. De oplijsting van uiteindelijk 60 VB’ers bij de N-VA bijvoorbeeld, komt van deze blog. Met dank aan de hulp die we hiervoor kregen.

Maar de N-VA is geen extreemrechtse partij, en we focussen dan ook meer op het VB dan op de N-VA. Vóór de verkiezingen brachten we in kaart hoe verzwakt het VB naar 14 oktober trok, na de verkiezingen brachten we in kaart hoe geamputeerd de partij is. Het haalde de kolommen van De Standaard niet, maar als er een varkenskop op de oprit van Bart De Wever is beland, dan wordt het Anti-Fascistisch Front wél vermeld. Tussen een marxistische student dierengeneeskunde en een zatte Vlaams Blokker in. Toen we het nieuws over de varkenskop vorige week zaterdag vernamen, waren we al blij dat de actie bezwaarlijk in de schoenen van moslims zou kunnen geschoven worden.

Maar nu krijgen we de beschuldiging zelf op ons dak. Terwijl we niets, maar dan ook niets, te maken hebben met de varkenskop op de oprit van Bart De Wever. Varkenskoppen ergens achterlaten is overigens een beproefde methode van extreemrechts, meestal in een poging om een moskee of de bouwgrond voor een moskee te verontreinigen. Bij extreemrechts is trouwens al de vrees geuit dat de varkenskop en andere recente bedreigingen tegen N-VA'ers geuit zijn geworden door rechtse rakkers die niet al te bijster bij verstand zijn”. We veronderstellen dat achter de verwijzing naar het Anti-Fascistisch Front in DS Weekblad niet meer zit dan een poging om grappig te zijn. So be it. Er zijn echter ernstiger zaken om te bespreken. Desgevallend met een geestige toets.

Zoals over een krant die woensdag haar hele voorpagina gebruikte om een interview met IMF-baas Christine Lagarde aan te kondigen, met de vette kop ‘Loonindex is voorbijgestreefd’. Pas achteraf, nadat een SP.A-medewerker het op zijn blog meldde, schreef diezelfde krant dat het loon van Christine Lagarde óók geïndexeerd is. Niet volgens de gezondheidsindex, maar met een full options index. En dat voor een nettowedde van 30.000 euro per maand (+ 5.500 euro per maand voor allerhande onkosten, los van de reis- en verblijfskosten, dagvergoedingen enzomeer die nog eens apart vergoed worden). Het stond allemaal wel in dezelfde krant, maar niet met dezelfde impact als de roep op de voorpagina van de krant om de loonindexering in ons land stop te zetten. Was dat geen beter onderwerp geweest voor een beschouwing over deze ‘moderne tijden’?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, actie |  Facebook | | |  Print

MOEDER MARIE-ROSE MOREL BEKRITISEERT VBJ-VOORZITTER

Vorige zondag had De Zevende Dag (foto) een gesprek met Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Tom Van Grieken naar aanleiding van de via Apache uitgelekte VBJ-nota Quo Vadis, Vlaams Belang? Wie het fragment nog niet gezien heeft, moet het zeker eens bekijken. Tom Van Grieken wrong zich in alle mogelijke en onmogelijke bochten. In de VBJ-analyse werd geklaagd over de te platte stijl maar de ‘het mes tussen de pampers’-uitspraak, dat hinderde VBJ-voorzitter Tom Van Grieken niet. De Zwan-worstjesactie, dat soort dingen mag in de toekomst natuurlijk nog. Enzovoort. Of: hoe schijnbaar kritisch zijn maar angstvallig de VB-leiding niet tegen de borst stoten.

 

Myriam Van Loon, de moeder van Marie-Rose Morel, keek ook en bedankte achteraf interviewster Indra Dewitte. Myriam Van Loon: “Lichaamstaal die boekdelen spreekt… De jonge Van Grieken overleefde de leugendetector niet en bevestigde, met zijn naam als ondersteunende factor, nogmaals het failliet van zijn partij. De aankondiging dat Vlaams Belang-jongeren niet meer van de platte provocerende stijl van de oude garde houdt, dat de plaat is grijsgedraaid… bleek een misleidend alibi voor media-aandacht. Dank u Indra, dat u als journaliste de ‘historische’ woorden van Marie- Rose van januari 2007  in herinnering bracht: “De plaat is grijsgedraaid.” (…) Haar open geest en juiste terminologie had voor de partij het tij kunnen keren en een breed Vlaams bewustzijn kunnen realiseren. Ze werd binnengehaald door de grote leider Dewinter die haar ‘touch of Rose’ voor zijn partij zag zitten, niet- beseffend dat het meer dan een mooie glimlach was: ze meer was dan een ja- knikkend poppemieke, ze visie en charisma had, de weg bereidend naar een nieuwe lente. Die ontdekking bezorgde de  partijtop al gauw schele hoofdpijn. (…)”

 

“Van binnenuit werkte ze hard aan verandering van het misleidend discours als kiezersbedrog, want onuitvoerbaar. Ze won de harten van de militanten, wiens ogen ze opende, dat op die manier geen enkele verzuchting voor een ‘betere’ samenleving bespreekbaar zou worden. Haar natuurlijke charme vond de juiste ingang voor een duidelijk en eerlijk gesprek over de gevoeligheden in de samenleving binnen (bijna) alle geledingen van de partij.  De enorme achterban die al lang aanvoelde dat de vlag de lading niet meer dekte, sloot haar in zijn hart. De taal die zij sprak was dezelfde als die van de mensen, die het veralgemenende sloganeske polariserende taalgebruik niet langer relevant vonden. Duidelijke maar aanvaardbare taal omtrent afspraken van gelijke rechten en plichten met een bruikbare stok achter de deur voor wie niet horen wil, is de echte weg naar rechtvaardigheids- en veiligheidsgevoel. En niet enkel het ‘gevoel’. Roosje was als bloesem in de nieuwe lente.”

 

“Bedankt Indra. Goede journalistiek om de nieuwe VB-jongerenvoorzitter er nog eens op te wijzen. Dat hij onder een vals voorwendsel aandacht kreeg, had u duidelijk door en bekocht hij met liters angstzweet. Kritiek in dat bastion blijft voorlopig beperkt tot een zielige poging. Tot zolang zal “de winter niet verganghen” en luidt een nieuwe lente met een grijsgedraaide plaat ook geen nieuw geluid in. Ook al noemt de jongeman het een ‘evergreen’. Zet die ploat af.” Met alle respect, maar dat Marie-Rose Morel aan een ander programma werkte? Dat hebben we nooit kunnen vaststellen. En we hebben nochtans veel gelezen over en van haar. Ook ermee gecorrespondeerd, soms zelfs met de uitdrukkelijke afspraak dat het niet voor publicatie was. Een andere stijl die Marie-Rose voor het Vlaams Belang wilde, dat wel. En lokaal andere accenten, want bijvoorbeeld niet overal is het ‘vreemdelingenprobleem’ even prangend als in Antwerpen. Dat ook wel. Maar het partijprogramma voor het ‘vreemdelingenprobleem’ in Antwerpen, dat moest voor haar niet veranderen.

 

De moeder van Marie-Rose Morel heeft echter 100 % gelijk als ze bekritiseert dat het met Tom Van Grieken bij het Vlaams Belang meer van hetzelfde wordt, ze heeft 100 % gelijk als ze zegt dat Van Grieken het failliet van zijn partij bevestigt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, vbj, van grieken |  Facebook | | |  Print