08-12-12

ZWAK ANTWOORD OP KRITIEK VAN WEERSTANDERS

De voorbije week botste Bart De Wever hard met de mensen die een idee opperden over Herman De Coninck en het De Coninckplein in Antwerpen. Op een reactie van weerstanders twee weken geleden reageerde Bart De Wever  met een schouderophalen en het vermoeden uiten dat er een politieke agenda achter zit. Veel empathie met zij die tegen de nazi's en de collaborateurs streden was er niet bij. 

Lieven Sioen sprak voor dS Weekblad vorige zaterdag met weerstanders. "In Limburg, Mechelen en het Antwerpse. In kleine rijhuisjes, appartementen, langs steenwegen. Ongelofelijke gruwelverhalen heb ik aanhoord, achter de anonimiteit van onze Vlaamse gevels. De aanleiding voor die gesprekken was een meewarige monkellach van mezelf. Mijn excuses daarvoor trouwens. Een collega had een brief ontvangen van De Vaderlandse Verenigingen van Antwerpen en Omgeving. De patriotten kondigden aan dat ze niet naar vaderlandse plechtigheden en dodenherdenkingen zouden gaan waar ook N-VA-schepenen of -burgemeesters aanwezig zouden zijn, want die partij wil ‘het einde van ons dierbaar België’. Vaderlandsliefde, dierbaar België… Toch een beetje pathetisch, nietwaar. En het is ook allemaal zolang geleden. Is collaboratie in 2012 niet een heel zwak argument tegen de N-VA? Tot ik me de vraag stelde waaróm dit alles nog zo gevoelig ligt bij die politieke gevangenen.”

“De zwarten hebben me gedwongen om de Belgische vlag te vertrappelen, terwijl de Vlaamse Leeuw wapperde”, vertelde Sieske Vliexs (87 j.) in dS Weekblad. “Als ik weigerde sloegen ze. De collaborateurs waren nog erger dan de Duitsers. Het waren landgenoten die ons het zwaarst mishandelden.” Voor Sieske Vliexs blijft de Vlaamse Leeuw het symbool van de zwarten, en het Vlaams-nationalisme de erfgenaam van de collaboratie. Ze kan goed begrijpen dat weerstanders weigeren om naar herdenkingsplechtigheden te gaan waarop N-VA-politici aanwezig zijn. Een verwijzing naar de hierboven geciteerde brief. Brief die bij Bart De Wever op schouderophalen onthaald werd. Twee zussen van Sieske Vliexs werden in de bossen van Limburg standrechtelijk geëxecuteerd voor hun medewerking aan het verzet. Sieske zelf werd door de Zwarte Brigade gearresteerd en niet veel later op transport naar Ravensbrück gezet. Acht maanden later werd ze bevrijd door de Russen, maar tegen dan was ze al een wandelend lijk. Ze moest lang recupereren in een Duits ziekenhuis, en daarna nog eens twee jaar lang naar een Zwitsers sanatorium voor de behandeling van haar longen.

Lieske Vossen (foto 1, 88 j.) is een andere getuige. En Evrard Voorpijls (89 j.). En Philippe Vlaes (89 j.). En Paul Baeten (86 j.). Het is niet omdat ze hoogbejaard zijn, en hun levenseinde allicht dichter bij is dan we willen, dat hun afschuw minder gegrond is. Lieske Vossen: “Er waren Duitsers gelegerd in Neeroeteren, maar zij spraken de taal niet en kenden de streek noch de mensen. Zonder de ogen en oren van de Zwarte Brigade en de Vlaamse SS wisten ze niets.” Lieske ziet ze nog staan, de twee buurjongens in hun zwarte uniformen van de Sicherheitsdienst, toen de Gestapo Lieske, haar broer en vader van bed kwamen lichten. “Hun ouders waren zo fier op het uniform van de zonen.” Ja, ja. “De Vlamingen speelden het vuilste spel. De Vlaamse Wacht was ingeburgerd in het huis van de oorlogsburgemeester. Zij waren veel gevaarlijker dan de bezetter.” Lieskes broer en vader hebben de concentratiekampen niet overleefd.

“De oud-strijders vergissen zich van vijand”, zei N-VA’er André Gantman (foto 2) vorige week aan Gazet van Antwerpen. Uitgerekend bij de onthulling van een gedenkplaat over de betrokkenheid van het Antwerpse stadsbestuur en de Antwerpse politie bij de razzia’s op Joden in de jaren veertig. André Gantman is voormalig Antwerps VLD-schepen, man die Bart De Wever aan contacten in het Joodse milieu helpt en vanaf januari N-VA-gemeenteraadslid. André Gantman: “Ik heb alle respect voor de oud-strijders. Mijn moeder is gered door de weerstand. Maar ze vergissen zich van vijand. Artikel 1 van onze partijstatuten verwijst expliciet naar de mensenrechten en naar de fundamentele vrijheden. En ook de formatienota van Bart De Wever heeft het uitdrukkelijk over een harmonieuze stad, waarin iedereen aan bod komt, ongeacht huidskleur, nationaliteit, geloof, seksuele voorkeur of wat dan ook. Je moet de N-VA beoordelen op waar de partij nu voor staat. Je wrijft Patrick Janssens toch ook niet aan dat de socialist Hendrik de Man een collaborateur was? Of Marc Van Peel dat de oorlogsburgemeester Delwaide mee de razzia’s tegen de Antwerpse Joden organiseerde?”

Dat laatste is waar, al kunnen we ook de emotionele reactie van de weerstanders begrijpen. Maar voor het overige is de verdediging van Gantman zwak. Een verwijzing naar de mensenrechten in de statuten van de N-VA? Elke partij verwijst ernaar in haar statuten, zelfs het Vlaams Belang. Anders riskeert men geen partijsubsidiëring te krijgen. Overigens staat de verwijzing naar de mensenrechten bij de N-VA slechts onder punt 1.3. van de statuten. Als punt 1.1. staat er nog altijd dat de N-VA streeft naar de onafhankelijke republiek Vlaanderen. De formatienota van Bart De Wever die pleit voor een harmonieuze stad? Het zou er nog aan mankeren dat dat pleidooi er niet in staat. Maar in zijn eerste toespraak op 14 oktober zei Bart De Wever wel, en bepaald heftig, “Antwerpen is vanavond toch vooral van ons”. Veel mededogen zoals Patrick Janssens zes jaar eerder had voor de CD&V/N-VA en Open VLD was er niet bij. En als Antwerpen echt een stad zonder discriminatie moet zijn, moet bijvoorbeeld de lippendienst aan de bestrijding van racisme toch wel concreter uitgewerkt worden, en bijvoorbeeld de aandacht voor armoedebestrijding uitgebreider en anders ingevuld worden.

Een fraaie volzin in de statuten of een formatienota van de N-VA volstaat niet om de bezorgdheid weg te nemen van zij die hun leven op het spel hebben gezet om ons te bevrijden van de nazi’s en de collaborateurs. Zoals ook niet met een "Zij zochten ruzie" de uithaal naar de culturele sector goed te praten is.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, n-va |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.