10-12-12

VLAAMS BELANG: “AANVANKELIJK UIT DE HAND GELOPEN GRAP”

Artikels over Bart De Wever zijn ook hier populairder dan artikels over Gerolf Annemans, maar omwille van de geschiedschrijving willen we toch nog even terugkijken naar het interview met Gerolf Annemans dat het voorbije weekend in De Standaard verscheen. Enkele fragmenten.

 

Als geen ander verpersoonlijkt Gerolf Annemans (54 j.) het ancien régime bij Vlaams Belang. Toch gaf de partijraad hem een mandaat om als opvolger van voorzitter Bruno Valkeniers dat bewind op te kuisen en de vernieuwing voor te bereiden. Gerolf Annemans: “Er komt echt een nieuw regime. De teamvorming met de jongeren Barbara Pas en Chris Janssens symboliseert dat zeer goed. Het is echt de bedoeling dat ze vanaf 2014 kunnen overnemen. Als mijn fractie even meewil, wordt Pas straks al de nieuwe fractieleider. Ik heb een mandaat voor vier jaar. Maar als ik hier in 2016 nog zit, ben ik mislukt. (…) We staan een goed jaar voor de verkiezingen. Er valt heel wat werk te verzetten: de lijstvorming, het hertekenen van het imago, nieuwe thematieken, nieuwe structuren... Het moet allemaal snel en doortastend gaan.”

 

Filip Dewinter hanteert de voorhamer, Gerolf Annemans het scalpel. Gerolf Annemans: “Ik vergelijk het liever met een zwaard en een floret. Jarenlang ging het om een wonderformule. Zo spraken we niet alleen radicale kiezers maar ook de middengroepen aan. Het leverde veertien opeenvolgende overwinningen op. Misschien kan deze formule in de toekomst opnieuw renderen. Maar eerst moeten we het evenwicht herstellen. Dat is weggezakt. Bij de publieke opinie leeft de overtuiging dat de radicalen het hebben overgenomen. Mijn ambitie luidt: plus est en nous. (…) We moeten af van de indruk dat we dat cordon (sanitaire, nvdr.) koesteren. Dit laat immers de tegenstander toe om de rollen om te draaien, om te laten uitschijnen dat we zelf om dat cordon hebben gevraagd. Iedereen die over dat cordon begint moet voortaan belachelijk worden gemaakt. Nu is dat niet zo. En dat is onze schuld.”

 

Die kiezer liep over naar de N-VA. “Dat is nu eenmaal de loop van de geschiedenis. Zo werden de inwoners van Antwerpen even afgeleid. Plots ging het enkel over het buitengooien van de sossen. Onze campagne over veiligheid sloeg helemaal niet aan, het ging godbetert over parkeerplaatsen. Vroeg of laat staan onze thema's echter weer bovenaan. (…) Dat keurslijf van de drie v's – veiligheid, Vlaanderen en vreemdelingen – moeten we openbreken. Laten we bijvoorbeeld over Europa, over ons socio-economisch programma of over vrijheid praten. Onlangs was Salman Rushdie in Brussel. Hij praatte met veel humor over de islam. We kunnen de islam vanuit het aspect vrijheid bekampen, niet vanuit het aspect godsdienstbeleving. Zelfs agnosten willen niet dat de vrijheid van godsdienst ter discussie wordt gesteld. We moeten af van het etiket dat we godsdienstwaanzinnigen zouden zijn.”

 

“De geschiedenis heeft haar loop gehad. Soms draagt de partij daar geen enkele verantwoordelijkheid voor. Enkele jaren geleden hadden we contacten met het middenveld. Die akker is door toedoen van de N-VA helemaal ondergelopen. Niet dat wij een Voka-partij waren, maar tegenwoordig zijn ze helemaal een met de N-VA. Geen slecht woord over de ondernemers hoor, maar als politieke overlopers slaan ze in Vlaanderen alle records. (…) Vlaams-nationalisme mag best ook sociale accenten hebben, in tegenstelling tot wat de N-VA suggereert. Daar maken we toch het verschil. Vlaanderen moet meer zijn dan een regio met lage belastingen. De fiscale druk houdt een sociale zekerheidsysteem in stand, iets wat Europa uniek maakt. Daarom moeten we naar een totale hervorming, op Vlaamse leest geschoeid. Wij vinden niet dat een werkwillige 50-plusser zo maar uit de werkloosheid moet worden gegooid. Die man heeft zoiets niet verdiend.”

 

“De Wevers Calimerogedrag blijft ondertussen ongezien. Plots spreekt hij over Antwerpen als een verdeelde stad. Dat kan je toch enkel aan zijn vermoeidheid of aan zijn amateurisme als historicus toeschrijven? Er was ocharme een debatje in Terzake met Kristien Hemmerechts over dat voorstel om het Pieter De Coninckplein om te dopen naar de gestorven dichter Herman De Coninck. Wat hebben wij niet allemaal meegemaakt? Grote affiches die ons vergeleken met de kuisploeg van Adolf Hitler, de gestrekte arm incluis. Of dat groot concert op de Zuiderdokken in 2006 met hoe heet hij ook weer... (Tom Barman, nvdr.).

 

Intussen bestrijdt Gerolf Annemans zowat alles wat hij gezegd heeft. Zijn partij ‘Minder grimmig, meer grappig’ maken zoals bijvoorbeeld Het Nieuwsblad titelde? Gerolf Annemans: “(geïrriteerd) Ach, dat is weer zo’n reductio.” Het Vlaams Belang moet vuil genoeg blijven voor het volk?, zoals Annemans in De Standaard zei. “Nog zo’n citaat dat me haast tien jaar achtervolgt. Het Vlaams Belang zal proper genoeg zijn om van de partij opnieuw een winnaar te maken. Ik sluit echt niks uit, zelfs een big bang niet.” Wanneer de interviewer hierna ironisch opmerkt dat de partij misschien nog van naam verandert, antwoordt Gerolf Annemans: “Waarom niet?” Het enige wat Annemans uitsluit is functioneren in een partij die niet de onafhankelijkheid van Vlaanderen als doel heeft.

 

Gerolf Annemans: “Ik ben altijd radicaal geweest. Daarom koos ik van meet af aan voor het Vlaams Belang, zelfs al ging het aanvankelijk om een uit de hand gelopen grap. Mijn enige obsessie blijft de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Ik kan niet functioneren in een partij die zich neerlegt bij een hervormd België. Al dat confederalisme. Waar slaat dat allemaal op? Vlaanderen verdient independencia.” In afwachting weten we nu dus hoe het Vlaams Blok/Belang is ontstaan. Ons vermoeden werd bevestigd.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.