14-12-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Bart De Wever beroerde ook deze week weer de tongen. Sommigen zien in hem een nieuwe Jezus Christus, anderen vinden dat hij niet trouw blijft aan de idealen van de nationalistische jeugdbeweging waarvan hij lid was.

 

“Veel mensen geloven nu dat de N-VA de migratie gaat tegenhouden. Ik heb het hier al horen zeggen. ‘’t Is nu te hopen dat de nieven burgemeester geen vremden meer binnenlaat.’ Terwijl die burgemeester daar natuurlijk niks aan te zeggen heeft. En toch geloven de mensen dat. Ze geloven dat, de kracht van verandering. Bart De Wever is voor hen ne nieve Christus. (foto)SP.A'er Hendrik Van der Taelen over de verwachtingen in de Rupelstreek waar de SP.A de burgemeestersjerpen verloor. (De Morgen Magazine, 8 december 2012).

 

“Nu Open VLD-lijsttrekker Willem-Frederik Schiltz terug is van een conferentie in Bali over jeugd kunnen de coalitiegesprekken voortgaan in het district.” Jammer dat het hoofdstuk jeugd al gepasseerd is bij de bespreking van het bestuursakkoord in het district Antwerpen, met welke inzichten uit Bali was het jeugdbeleid in Antwerpen anders verrijkt? (Het Nieuwsblad, 8 december 2012)

 

“Hoe sommigen hier op hun rechten staan, om toch maar alles te kunnen zeggen wat ze willen. ‘Neger’, nergens wordt dat woord zo getolereerd als hier. Na een maand in Engeland is dat schrikken.” Deze maand gaat Netsky nog naar Nieuw-Zeeland, Japan, Maleisië, Thailand en Zuid-Korea, maar terug in Vlaanderen is het altijd weer verbaasd opkijken hoe men hier achterloopt op de beschaving. (dS Weekblad, 8 december 2012)

 

“Ik wees hem op mijn evidente vaststelling: dat het Vlaams-nationalisme een product is van de collaboratie in de twee wereldoorlogen. (…) Maar Defoort antwoordde: ‘Waarom komt ge af met iets dat is gebeurd in de eerste helft van de vorige eeuw?’ Ik heb toen gezegd: ‘Omdat de helft van de leden in de Vlaamse Volksbeweging erfgenaam is van de collaboratie of behoort tot een familie die zogenaamd getroffen was door de repressie’. Hij antwoordde: ‘Veel meer dan de helft!’” Dé geschiedschrijver van de Vlaamse Beweging Lode Wils vertelt over een debat dat hij had met collega-historicus en N-VA’er Eric Defoort. (De Standaard, 8 december 2012)

 

“Als het Vlaams-nationalisme niet verdeelt noch uitsluit, waarom bewijzen de feiten constant het tegenovergestelde? (…) Nog nooit werd zo veel verzuring, polarisering en uitsluiting in Vlaanderen vastgesteld en nog nooit werd er zo fel afgeweken van het compromisbeginsel (ten voordeel van het meerderheidsbeginsel). Als het Vlaams-nationalisme respect heeft voor Waals zelfbestuur, waarom worden wij dan constant afgeschilderd als luie profiteurs?” Vincent Duchêne uit Wavre reageert op een Vrije Tribune in De Morgen van Peter De Roover, politiek secretaris van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). (De Morgen, 8 december 2012)

 

“Nu Annemans voorzitter is, komt het fractievoorzitterschap in de Kamer vrij en zal dit mogelijk naar Barbara Pas – de ‘nieuwe generatie’ – gaan. Niet dat er zoveel keuze is om dat fractievoorzitterschap in te vullen, de puriteinse kwezel Alexandra Colen en haar clowneske acoliet Tanguy Veys zijn geen optie net zomin als Bruno Valkeniers of de hysterische Filip De Man.” Onze collega’s van Blokbuster over de gevolgen van het VB-voorzitter worden van old grumpy Gerolf Annemans (Blokbuster, 10 december 2012)

 

“Ik ga het beleid voeren waarvoor ik ben verkozen. Ik heb respect voor iedereen, maar daarom hoef ik geen respect te hebben voor de opinie van iedereen, net zoals zij geen enkel respect hebben voor mijn opinies en mij ook geen enkele kans geven.” Bart De Wever begint gefrustreerd en geagiteerd aan zijn ambtstermijn als burgemeester. (Terzake, 11 december 2012)

 

“In het zopas afgesloten bestuursakkoord voor Antwerpen staat dat de sociale restaurants voortaan geen ‘prioriteit’ meer zullen zijn, en dat er gedacht wordt aan een verhoging van de prijzen. Wie dagelijks met zo’n restaurant in contact komt, weet wat dit betekent voor veel ouderen die er hun warme maaltijd aan danken. Daarop durven besparen in tijden van crisis en een angstaanjagende groei van vergrijzing, is totaal misplaatst en toont het kille, koude karakter van de ontwerper eens te meer aan. In zijn geheel is dit een bestuursakkoord dat duidelijk afgestemd is op de betere klasse. De tweeverdieners die hun auto toch moeten kwijtraken. En dan durft de N-VA zich nationalistisch te noemen. Het is duidelijk dat de partij niet eens weet wat het woord natie inhoudt. Destijds in de nationalistische jeugdbeweging werd daarvan toch een ander beeld voorgehouden. Ik houd mijn hart vast als de N-VA’ers hun onafhankelijk Vlaanderen gaan verwezenlijken. Gelukkig krijgen we ook een casino. Daar zaten alle Antwerpenaren inderdaad op te wachten. Vooral de minderbedeelden.” Bart De Wever is lid geweest van het VNJ, maar volgens Vik Eggermont stelt men bij nationalistische jeugdbewegingen andere idealen voorop dan wat in het Antwerps bestuursakkoord staat. (Gazet van Antwerpen, 12 december 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, de wever, vlaams-nationalisme, antwerpen |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.