14-01-13

BARTJE OP HET STADHUIS (2)

Als wij in deze eind vorig jaar opgestarte rubriek Bart De Wever wel eens “Bartje” noemen, is dat niet om laagdunkend te doen over de keizer van Antwerpen. Wie de Terzake-reportage zag over onder andere de nieuwjaarsreceptie op de Antwerpse Grote Markt, zal gemerkt hebben dat de nieuwe Antwerpse burgemeester door meerdere mensen aangesproken werd als “Bartje” (foto’s). Wij waren wel de eerste in de media om hem zo te noemen.

 

En hoe is ’t nu met Bartje op het stadhuis? De eerste opdracht, niet onbelangrijk want het is de bedoeling er zes jaar door te brengen, was het kiezen van de locaties voor de verschillende schepenkabinetten. Marc Van Peel, Ludo Van Campenhout en Philip Heylen bleven op hun vertrouwde stekken zitten. Respectievelijk op het stadhuis, aan de Grote Markt en aan een zijstraat van de Grote Markt. De schepenen Koen Kennis, Claude Marinower en Liesbeth Homans palmden de vrijgekomen schepenkabinetten en andere lokalen in het stadhuis in. Rob Van de Velde en Nabilla Ait Daoud trokken naar de vrijgekomen schepenkabinetten aan de Grote Markt. De keuze van Liesbeth Homans voor het stadhuis valt op. Ons Liesbeth heeft vele bevoegdheden, maar haar belangrijkste, zowel budgettair als in personeelsaantal, is haar voorzitterschap van het OCMW. Anders dan haar voorgangers Monica De Coninck en Leen Verbist houdt Liesbeth Homans voor dat voorzitterschap niet kantoor bij het OCMW. Zij blijft in de buurt van haar partijvoorzitter-burgemeester.

 

Bartje zelf begon aan de samenstelling van zijn uitgebreid burgemeesterskabinet, met bij een van de eerste aangeworvenen iemand die zijn drukke agenda zal beheren. De dame begon er goedgemutst aan. De tweet waarmee ze bekendmaakte dat ze voor Bart De Wever ging werken beëindigde ze met een “;-)”. Ook de voorbije week is Bartje nog volk aan het aanwerven geweest voor zijn kabinet. Eén haalde de pers: VTM-journalist Philippe Beinaerts werd na de eerste gemeenteraadszitting door Bart De Wever benaderd en is nu de woordvoerder voor zijn Antwerps burgemeester zijn. Na VTM kleurt je dag, wordt het Bart kleurt je dag. Kabinetschef is Joeri Dillen die goed thuis is in de vastgoedsector en volgens Apache nauwe banden heeft met een Antwerpse vastgoedgroep die samenwerkt met een pensioenfonds dat wordt gecontroleerd door de Parti Socialiste (PS). ’t Stad is niet meer van iedereen, maar waar het kapitaal vandaan komt doet er niet toe.

 

Naar de installatie van de nieuwe districtsraden, met om te beginnen Borgerhout, ging Bartje niet. Zijn voorganger Patrick Janssens – alhoewel die ook geen groot hart had voor de districten – deed het plichtsmatig wel. Naar de installatie van de OCMW-raad, waar Liesbeth Homans tot voorzitter zou verkozen worden, ging Bartje natuurlijk wel. In Antwerpen waren er bij de stemming voor de OCMW-raadsleden geen zotternijen gebeurt, maar bij de oefening vooraf was het wel misgelopen. In de namiddag van 2 januari was de nieuwe bestuursmeerderheid bijeengekomen om het stemmen voor de OCMW-raad te oefenen. Met al die neofieten in de fracties van N-VA, CD&V en Open VLD… Het resultaat was dat Eddy Baelemans (Open VLD en voorbestemd om OCMW-ondervoorzitter te worden) niet verkozen was. N-VA-fractieleider André Gantman, hij die de N-VA-neofieten zou moeten opleiden, had verkeerd gestemd.

 

Op 8 januari werd de Antwerpse OCMW-raad geïnstalleerd, en werden meteen twee nieuwe ondervoorzitters aangesteld: Chris Morel (N-VA), vader van, en Eddy Baelemans (Open VLD, voor drie jaar waarna hij vervangen wordt door een N-VA’er). De functie van ondervoorzitter is nieuw én wordt vergoed aan circa 2.100 euro netto per maand. “Een extra kost”, kloeg Yasmine Kherbache in de Antwerpse gemeenteraad. De N-VA betwist dat, maar de uitleg varieert per krant. In Het Nieuwsblad luidt het dat het aantal leden in de verschillende OCMW-comités teruggebracht worden van acht naar negen leden. De gewone OCMW-leden krijgen dus minder zitpenningen om de maandelijkse vergoeding van de twee nieuwe ondervoorzitters te kunnen betalen. In Het Laatste Nieuws luidt het dat de nieuwe ondervoorzitters in ruil geen zitpenningen krijgen, maar het zal toch wel iedereen verbazen als die ondervoorzitters tevreden zouden zijn met minder inkomsten omwille van hun loon dan ze door zitpenningen zouden vergaren.

 

In diezelfde krant zegt Liesbeth Homans verder: “Baelemans en Morel krijgen ook geen kabinet, zoals sommigen suggereerden.” Als daarmee bedoeld wordt een kabinet met inhoudelijke en administratieve medewerkers, en chauffeurs, dan klopt dat. Elke ondervoorzitter zou echter wel een personeelslid ter beschikking gesteld worden. En dat voor een functie die door vriend en tegenstander omschreven wordt als enkel belangrijk bij afwezigheid van de voorzitter. En bij afwezigheid van de voorzitter kan de ondervoorzitter natuurlijk altijd beroep doen op de expertise van het kabinet van de voorzitter. Volgens Filip Dewinter werden bij de twaalf Antwerpse intercommunales ook extra functies gecreëerd om de politieke vrienden te plezieren. In principe wordt over de afvaardiging in de intercommunales ten laatste in maart beslist op de gemeenteraad.

 

Op de N-VA-bijeenkomst de avond van de gemeenteraadsverkiezingen, in zaal Zuiderkroon, zei Bartje: "De stad is van iedereen, maar vanavond toch vooral van ons." Het is niet alleen "vanavond" dat de stad vooral voor de N-VA is.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, homans |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.