12-01-13

TERUG IN DE TIJD: VAN DENDERLEEUW NAAR DEURNE

“Voor een glijbaan voor uwe kleine zult ge bij het Belang moeten zijn”, kopte De Morgen woensdag. Waarmee de krant de mening van een man in Denderleeuw citeerde. De ironie is dat in de enige periode dat het Vlaams Belang ergens de facto aan de macht was, speeltuigen afgebroken en niet vervangen werden.

 

We zijn in de periode najaar 2004 - voorjaar 2005, in het Antwerpse district Deurne. Met een 70.000-tal inwoners zo groot als de stad Mechelen. Het VB kan met de hulp van enkele ‘onafhankelijken’ (= verkozenen die intussen hun partij de rug hebben gekeerd, nvdr.) de districtsbegroting naar haar hand zetten. Het VB, in Deurne geleid door de intussen overleden Guido Tastenhoye, wil een ‘kindercheque’ uitbetalen. Een ideetje dat de partij uit Frankrijk haalt waar in de door het Front National (FN) bestuurde steden en gemeenten zo’n premie uitbetaald wordt. Er wordt daarbij gedacht aan 125 euro voor elk ‘eerste kind’, te besteden bij de plaatselijke middenstand. Of daarmee het aantal blanke kinderen in het district verhoudingsgewijs gaat toenemen, is maar de vraag. Maar de allereerste vraag is of het district bevoegd is voor het uitreiken van geboortepremies.

 

Overtuigd van hun gelijk voorzien Tastenhoye & Co alvast een budget voor de kindercheques dat ze halen door te schrappen in het budget voor jeugd en vooral cultuur. “Compleet overbodige projecten zoals een gevaarlijke skateramp (75.000 euro) werden geschrapt”, juicht het VB in een persmededeling. De verouderde en daardoor gevaarlijk geworden skateramp wordt weggehaald, maar het budget voor de vervanging wordt weggelegd voor de kindercheque. Ook het budget voor de ‘Week van de amateurkunsten’ wordt geschrapt. Het stadsbestuur moet die week maar betalen. En het budget voor de gratis muziekavonden in het provinciaal domein Rivierenhof in Deurne wordt geschrapt. Het provinciebestuur moet die vrijdagavondconcerten in de zomermaanden maar betalen. Of anders moet het geschrapte budget maar gecompenseerd worden door reclame-inkomsten. Het VB wil wel inspraak in de programmatie van die muziekavonden, maar legt niet uit hoe ze dat ziet. In haar verkiezingsprogramma was wel sprake van een programmatie met uitsluitend Vlaamse groepen en muzikanten.

 

Een paar maanden later verscherpt de houding van het VB: het districtsbestuur moet voor elke uitgave boven 125 euro vooraf de goedkeuring van de districtsraad vragen. Districtsraad die maar eenmaal in de maand bijeenkomt. “Vanaf nu kan het Vlaams Belang alle uitgaven strikt controleren, en dat zint de lokale potentaatjes niet”, staat dan op de website van het VB-Deurne. In de praktijk is het het lam leggen van het bestuur, en na protest van de jeugd- en seniorenraden wordt de maatregel ingetrokken. Om een lang verhaal kort te maken: tot tweemaal toe verduidelijkt de provinciegouverneur dat districten niet bevoegd zijn om ‘kindercheques’ of iets in dergelijke zin uit te betalen, en slechts een week voor de start van de vrijdagavondconcerten in juli is het nodige budget terug voorzien voor de gratis concerten. De ‘onafhankelijken’ in de districtsraad hadden intussen hun bekomst van het slecht bestuur en de regelneverij van het VB.

 

Bij de districtsraadsverkiezingen in 2006 kreeg het VB in Deurne 43,5 % van de stemmen, maar dat is dus ondanks het VB-Deurne zelve. Bij de jongste districtsraadsverkiezingen behaalde het VB in Deurne nog slechts 14,1 % van de stemmen en was de N-VA met 40,7 % van de stemmen de grote winnaar. 

 

Foto 1: Openluchttheater Rivierenhof, Deurne. Foto 2: Februari 2011 verhuisde Bart De Wever naar dit huis in Deurne.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deurne, antwerpen |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.