16-01-13

DENDERLEEUW: UIT DE PATSTELLING EN HET VB-PROGRAMMA

Volgens de Oost-Vlaamse provinciegouverneur André Denys (foto 1), 23 jaar lang parlementslid voor achtereenvolgens de PVV, de VLD en de Open VLD, is er een oplossing  voor de paststelling in Denderleeuw.

 

Zoals bekend staan in deze Oost-Vlaamse gemeente, met ocharme 19.000 inwoners, twee blokken tegenover elkaar in de gemeente-raad: de SP.A van uittredend burgemeester Jo Fonck en Open VLD/Plus enerzijds, en de N-VA en CD&V, met elk 11 gemeenteraadszetels. En is het Vlaams Belang er kingmaker met drie gemeenteraadszetels. De oplossing is volgens André Denys… dat Open VLD/Plus de SP.A laat vallen en aansluit bij de N-VA en CD&V. Wel zijn er nog inhoudelijke gesprekken nodig want N-VA en CD&V hebben met steun van het VB hun schepenmandaat gekregen, maar hebben nog geen bestuurs-akkoord. Eerst de postjes, dan pas de inhoud. André Denys heeft de partijen tot 22 januari de tijd gegeven om tot een akkoord te komen. Een vreemd akkoord want het zet de partij met de meeste stemmen en gemeenteraadszetels (de SP.A) buitenspel, inclusief drie van de vijf Denderleeuwse politici met de meeste voorkeurstemmen (drie SP.A’ers).

 

Maar waarom de VB-gemeenteraadsleden de bestuursminderheid N-VA/CD&V niet laten steunen? Omdat Kristof Slagmulder, Christel De Bruecker en Danny Bourgeois (foto 2) hun steun afhankelijk maken van de mate waarin de voorgestelde maatregelen overeenstemmen met het VB-programma. Hoe hard ze het spel zouden spelen, is niet bekend en trouwens niet voorspelbaar. Partijvoorzitter Gerolf Annemans laat niet in zijn kaarten kijken, ook als daar zoals vorige zaterdag in Gazet van Antwerpen om gevraagd wordt. Mogelijk spelen de lokale VB’ers het niet te hard om te bewijzen dat ze “nette, correcte, betrouwbare mensen” zijn. Maar wat als ze echt voor het Denderleeuwse VB-programma gaan?

 

Het VB-Denderleeuw trok naar de gemeenteraadsverkiezingen met een 10-puntenplan. Een 70-puntenplan was waarschijnlijk te hoog gegrepen. Punt 1: Denderleeuw moet een Vlaamse gemeente blijven. Nog vóór de N-VA links en rechts uitpakte met schepenen voor Vlaamse Zaken eiste het VB-Denderleeuw al een “Schepen voor Vlaams Karakter”. Dat Vlaams karakter is “Te beginnen met een stijlvolle en strijdbare 11-juliviering.” Iets wat in het 10-puntenplan moeiteloos overgaat naar: “Wij wensen geen financiële steun meer te verlenen aan multiculturele feesten zoals Denderleeuw kleurt.” Verder eist het VB-Denderleeuw “dat het gemeentebestuur illegalen actief opspoort en uitlevert, dat achterpoortjesmigratie als schijnhuwelijken streng gecontroleerd wordt en dat asielzoekers tijdens de ganse duur van de afhandeling van hun asielaanvraag in gesloten centra verblijven.” Een “vestigingstop voor nachtwinkels” hoort ook bij het behoud van Denderleeuw als Vlaamse gemeente.

 

Tweede punt in het VB-programma is veiligheid: “Wij hebben een politie nodig die de harde aanpak van de criminaliteit mag realiseren van de beleidsmakers.” Niet alles in het programma is van de pot gerukt. Onder punt 3 lezen we onder andere: “Denderleeuw is de kleinste gemeente van Oost-Vlaanderen en de tweede dichtstbevolkste in onze provincie. (…) Wij willen de resterende groene gebieden behouden.” Het VB-Denderleeuw wil voorts “de oprichting van een gemeentelijke woonregie die zich in de eerste plaats toelegt op het opkopen (…) en renoveren van woningen in de oudere woonkernen en deze ter beschikking stelt op basis van de maatschappelijke en culturele binding (naar voorbeeld van de Vlabinvestcriteria) en dus een voorrangsbeleid voert ten behoeve van de autochtone gezinnen.” Privé-verkavelaars en projectontwikkelaars moeten met de gemeente overeenkomen dat de kopers Nederlandstalig zijn. Het VB-Denderleeuw vraagt verder meer kinderopvang en rusthuizen voor senioren, voorrang voor de plaatselijke middenstand en een bedrijfsvriendelijk gemeentebestuur, en betere voet- en fietspaden.

 

“De steun aan asielzoekers moet beperkt worden tot het strike wettelijke minimum. De steun aan illegalen moet beperkt worden tot het meest elementaire, bijvoorbeeld dringende medische bijstand. (…) Het uitdelen van fitnessabonnementen, voetbalabonnementen, tangolessen voor asielzoekers enzovoort op kosten van de belastingbetaler is écht geen goede zaak en weggesmeten geld”, vervolgt het programma waarmee het VB in Denderleeuw deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen. Voorts titelt het VB-Denderleeuw “Ontwikkelings-samenwerking is geen gemeentelijke taak” en “Wij willen bestuursverantwoordelijkheid opnemen of gedoogsteun verlenen in een niet-linkse coalitie.” Het luidt: “De CD&V-sp.a-N-VA-coalitie is tot op de draad versleten. (…) Het wordt hoog tijd dat de bestuurschaos in Denderleeuw eindigt want dit is nefast voor de Denderleeuwenaar.”

 

Zie je wel, bij het Vlaams Belang zijn ze “nette, correcte, betrouwbare mensen”. Toch voor wie “strijdbare” 11-julivieringen wil, geen multiculturele feesten meer, mensen zonder geldige verblijfspapieren actief wil laten opsporen en uitleveren, asielzoekers wil opsluiten, enzovoort, enzoverder.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denderleeuw |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.