19-01-13

PARLEMENTSLEDEN STEUNEN OPROEP MEMORIAAL-BEZOEK

“Een bezoek aan het Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten zou op de agenda van elke school ingeschreven moeten worden”, schreven wij na ons bezoek aan het eind vorig jaar geopende memoriaal en museum in Mechelen. Memoriaal (foto 1) dat in herinnering brengt dat meer dan 25.000 joden en zigeuners vanuit ons land gedeporteerd werden (foto 2) naar de concentratie- en vernietigingskampen van Auschwitz-Birkenau, én erop wijst dat de schending van de mensenrechten sindsdien niet gestopt is.

 

En zie: op initiatief van SP.A-parlementslid Philippe De Coene is in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie ingediend om zowel vanuit het onderwijs- als het jeugdbeleid maatregelen te nemen om het bezoek van scholen en jongeren aan het Memoriaal zoveel mogelijk te ondersteunen. Het voorstel is ondertekend door alle Vlaamse partijen behalve het Vlaams Belang. Het voorstel wordt besproken in de parlementscommissie Onderwijs en Gelijke Kansen. Na bespreking en goedkeuring gaat het naar de plenaire vergadering voor stemming, en daarna is het aan de Vlaamse Regering om er werk van te maken. Natuurlijk hadden de parlementsleden AFF/Verzet niet nodig om tot dit inzicht te komen, maar het blijft verheugend dat werk wordt gemaakt van één van onze aanbevelingen.

 

In de ontwerptekst wordt geargumenteerd “Overwegende dat: lessen uit het verleden een aanknopingspunt kunnen zijn om de ontwikkeling van democratie, vrede, vrijheid en verdraagzaamheid te bevorderen en het bijgevolg belangrijk is om het historisch bewustzijn van jongsaf aan te vergroten; de herinnering aan collectief menselijke leed, veroorzaakt door menselijke gedragingen als oorlog, intolerantie of uitbuiting een houding van actief respect ten opzichte van elke persoon ongeacht afkomst, geloof, overtuiging, huidskleur, geslacht of geaardheid kan stimuleren; de Jodenvervolging en Holocaust een zwarte bladzijde vormen uit de Europese en Belgische geschiedenis die we niet mogen vergeten, zo vertrokken tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit de Dossinkazerne 28 treintransporten met 25.484 Joden en 352 zigeuners uit België en Noord-Frankrijk naar Auschwitz-Birkenau, bijna iedereen kwam om;

 

Kazerne Dossin fundamenteel wil bijdragen tot een educatief maatschappelijk project waarin burgerzin, democratische weerbaarheid en verdediging van individuele basisvrijheden centraal staan; jongeren door een bezoek aan Kazerne Dossin kennis maken met het historische verhaal van Jodenvervolging en Holocaust in relatie tot de Belgische casus, geconfronteerd worden met persoonlijke verhalen en zich bewust worden van de destructieve en tijdsloze dynamiek van groepsgeweld in de samenleving en de positie van daders, slachtoffers en omstanders; jongeren vanuit de werking van Kazerne Dossin in aanraking komen met actuele mensenrechtenthema’s en aangemoedigd worden om te reflecteren over hedendaagse fenomenen van racisme en uitsluiting van bevolkingsgroepen en over discriminatie omwille van afkomst, geloof, overtuiging, huidskleur, geslacht, geaardheid; bij herinneringseducatie de studie van het verleden een motivatie kan vormen om vandaag te werken aan een vredescultuur in de ruime betekenis van het woord.”

 

Om die redenen vragen de parlementsleden de Vlaamse regering: “Vanuit haar onderwijsbeleid maatregelen te nemen om het bezoek van scholen aan Kazerne Dossin maximaal te stimuleren; vanuit haar jeugdbeleid maatregelen te nemen om het bezoek van jongeren aan Kazerne Dossin maximaal te stimuleren; in samenwerking met de betrokken instelling en met alle relevante actoren te onderzoeken hoe mogelijke drempels kunnen weggewerkt worden en een afgestemd aanbod kan worden gerealiseerd om het bezoek vanwege jongeren, al dan niet in georganiseerd verband, en vanwege onderwijsinstellingen, alle kansen te geven”, en verder: “de verschillende aanzetten tot vredesopvoeding die vandaag al in vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen vervat zitten, op een rij te zetten, gezamenlijk aan te moedigen, en eventuele hiaten op te vullen of op te vangen. Op die manier kunnen de verschillende onderdelen van vredesopvoeding elkaar onderling versterken en leerkrachten in functie van die onderlinge samenhang en wisselwerking worden opgeleid, bijgeschoold of ondersteund.”

 

Het voorstel tot resolutie werd ondertekend door Philippe De Coene (SP.A), Sabine Poleyn (CD&V), Wilfried Vandaele (N-VA), Marleen Vanderpoorten (Open VLD), Lode Vereeck (LDD), Bart Caron (Groen) en Chokri Mahassine (SP.A). Het Memoriaal kreeg de eerste zes weken na de opening al ruim 11.000 bezoekers, waarvan twintig procent uit het buitenland.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mechelen, onderwijs, jeugd, actie |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.