23-01-13

NA VOEREN, DE VLAGGENKWESTIE IN BRASSCHAAT

Vlaggen en symbolen zijn belangrijk voor de Vlaamse identiteitsvorming. Toch in de ogen van Vlaams-nationalisten. Ico Maly schreef er pas nog een opiniebijdrage over, maar we zouden ook kunnen verwijzen naar José Happart. In de jaren tachtig was José Happart (waarnemend) burgemeester van Voeren, lieflijk dorpje gekneld tussen de provincie Luik en de Nederlandse grens. Enkel administratief behorend tot de provincie Limburg en Vlaanderen. Als José Happart weigerde de Vlaamse Leeuwvlag uit te hangen op Vlaamse feestdagen werd vanuit Hasselt telkens weer iemand gestuurd die manu militari de Vlaamse Leeuwvlag aan het gemeentehuis van Voeren moest ophangen.

 

Maandag doken in de pers berichten en foto’s op van de bevlagging aan het gemeentehuis van Brasschaat. Burgemeester Jan Jambon, ook N-VA-fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, had opdracht gegeven om de Vlaamse Leeuwvlag in het midden van het gemeentehuis op te hangen, vlak boven de officiële ingang (foto met v.l.n.r. de vlag van de provincie Antwerpen, de Europese vlag, de Vlaamse Leeuwvlag, de Belgische vlag en de vlag van Brasschaat). Bij ’t Pallieterke reageerde men enthousiast. “Goed zo, Jan! Maar, waar blijven de andere N-VA-burgemeesters om die vlagherschikking uit te voeren?”, schreef ’t Pallieterke gisteren nog.

 

Bij de CD&V, die jarenlang de burgemeester leverde in Brasschaat, schoot de herschikking in het verkeerde keelgat. De CD&V nam het niet dat de beslissing eenzijdig was genomen. Bovendien is deze herschikking in strijd met de Vlaamse omzendbrief van maart 2009 die vastlegt in welke volgorde de Belgische, Vlaamse en andere vlaggen aan officiële gebouwen moeten opgehangen worden. Verrast had de CD&V-Brasschaat niet mogen zijn. Adinda Van Gerven (N-VA, Brasschaats schepen voor Vlaamse aangelegenheden) zei in november vorig jaar in De Morgen dat ze vond dat de Vlaamse vlag, en dus niet de Belgische, in het midden moest hangen aan het gemeentehuis.

 

Een paar dagen later wilde Adinda Van Gerven bij een interview in De Standaard niet meer praten over die Vlaamse vlag-kwestie, maar het is toch niet omdat een N-VA’er er geen publieke verklaringen meer over wil afleggen dat de diepste aspiraties opgeborgen zijn. En dus verhuisde de Vlaamse Leeuwvlag in Brasschaat naar de prominentste plaats aan het gemeentehuis, en drong zich overleg op binnen het Brasschaatse schepencollege. De oplossing die uit de bus kwam is nog maar vier vlaggen uit te hangen, zodat geen enkele vlag in het midden kan hangen. De Vlaamse vlag niet, maar ook de Belgische vlag niet. Om dat mogelijk te maken verdwijnt de vlag van de provincie Antwerpen in de lappenmand.

 

Bij de politici is iedereen tevreden. CD&V-fractieleider Niels de Kort is tevreden. “Vooral omdat er constructief samengewerkt is tussen de coalitiepartners. Daar was het ons in de eerste plaats om te doen, namelijk dat er geen eenzijdig dictaat is bij het besturen van de gemeente.” Ook bij de N-VA is men content. Jan Jambon: “We hebben bereikt wat we wilden, namelijk dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de Belgische driekleur en de Vlaamse leeuw én we zijn wettelijk in orde.” Oppositiepartij Brasschaat 2012, naar eigen zeggen een ‘Progressief Politiek Project’, vindt de oplossing die uit de bus kwam een “schitterend politiek compromis”.

 

Wel zegt Brasschaat 2012 ook nog: “Hoeveel tijd had er niet aan iets nuttigers besteed kunnen worden, wanneer er voorafgaandelijk overleg had plaatsgevonden?” Wat men er bij het provinciebestuur van vindt, werd niet gevraagd door de plaatselijke pers. Meer zelfs, de pers somt op welke vlaggen nu zullen hangen aan het Brasschaats gemeentehuis en verzwijgt welke vlag daarvoor naar de lappenmand is verwezen.

 

Bij uitbreiding van het begrip ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugde’ zouden we kunnen zeggen: ‘Hoe meer vlaggen, hoe meer vreugde’. In Brasschaat hebben ze echter andere prioriteiten.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brasschaat, provincie antwerpen, jambon |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.