26-01-13

BARTJE OP HET STADHUIS (4)

Maandag wacht Bartje zijn eerste gemeenteraadszitting na de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari. Met 54 onderwerpen is het naar Antwerpse normen een superkorte agenda, maar toch zou het wel eens een lange avond kunnen worden. Als de zaak al beperkt blijft tot één gemeenteraadszitting. En morgenavond kan Bartje niet eens vroeg gaan slapen.

 

Als derde punt op de agenda staat de planning en organisatie van de gemeenteraadscommissies. Een snoodaard zou dat natuurlijk kunnen aangrijpen om het eerste besparingsplan van Bartje te kraken. Eén van de voorstellen is immers de gemeenteraadscommissies voor Financiën en Openbare Werken van 44 naar 26 leden terug te brengen, en de andere gemeenteraadscommissies van 32 naar 26 leden. Dat zou heel wat zitpenningen besparen. In theorie toch. Volgens Leen Verbist (SP.A) kwam naar de gemeenteraads-commissies Financiën en Openbare Werken doorgaans maar de helft van de uitgenodigde gemeenteraadsleden. De helft van 44 is 22. Met voortaan 26 leden is er dus niet echt winst te boeken met het inkrimpen van het theoretisch aantal leden voor die gemeenteraadscommissies.

 

Vanaf het zevenste agendapunt moeten een aantal stadsafgevaardigden aangeduid worden bij het Stedelijk Onderwijs, het Gemeentelijk Havenbedrijf, het Gemeentelijk Parkeerbedrijf, het Gemeentebedrijf Kinderdagverblijven, het Gemeentebedrijf Stadsplanning, enzovoort. De afgevaardigden voor de intercommunales is voor een volgende keer. Als punt 18 is de bekrachtiging van het samenscholingsverbod in Borgerhout geagendeerd. Bartje kan wel een samenscholingsverbod uitvaardigen, maar dat moet nadien wel bekrachtigd worden in de gemeenteraad. Bartje zal die bekrachtiging wel krijgen, maar er valt natuurlijk wel iets te vertellen over een samenscholingsverbod voor een berichtje op een schimmige blog en geen enkel geziene sms.

 

Punt 42 is de bespreking van het bestuursakkoord. Onnodig om te zeggen dat hier wel een paar mensen hun zeg over willen doen. Dat het dumpen en vervangen van de slogan ’t Stad is van iedereen volgens een nog onvolledige berekening van de stadsadministratie tot een half miljoen euro kan kosten, bijvoorbeeld. Zodat er van de theoretische besparing op de werking van het college en de gemeenteraad van ook circa een half miljoen euro over zes jaar niets meer overblijft waar de burger iets aan heeft. Over het loon van de twee nieuwe ondervoorzitters bij het OCMW, Chris Morel (N-VA) en Eddy Baelemans (Open VLD, voor drie jaar), is er nog altijd discussie.

 

Volgens de N-VA is er geen extra kost: het vast loon voor de ondervoorzitters vervangt de zitpenningen die ze anders zouden krijgen. Volgens de SP.A is er over zes jaar een meerkost van 850.000 euro. Marco Laenens (vroeger Open VLD, nu N-VA) geeft toe dat er geen verschil is in de taakinvulling van de vicevoorzitters vroeger en de ondervoorzitters nu: een vice- dan wel ondervoorzitter vervangt de voorzitter als die verhinderd is. Niet alleen verschilt echter de vergoeding. Onder Patrick Janssens was er een verdeling van de mandaten over de verschillende politieke partijen: OCMW-voorzitter: SP.A, ondervoorzitters: N-VA en Open VLD. Onder Bart De Wever is het anders: OCMW-voorzitter: N-VA, ondervoorzitters: N-VA en Open VLD, met de afspraak dat na drie jaar de Open VLD'er vervangen wordt door een N-VA'er. Alles voor de N-VA en niets voor de rest.

 

Na de bespreking van het bestuursakkoord wachten Bartje en zijn collegeleden elf interpellaties en nog een heikel punt. Slechts één interpellatie van het VB (over incidenten op het openbaar vervoer), vier interpellaties vanwege de SP.A (over de inplanting van een nieuwe gevangenis, de gronden van Opel Antwerpen, staatsgronden langs de ring in Berchem, en het nieuwe voetbalstadion), twee interpellaties van de PVDA (over het samenscholingsverbod in Borgerhout en over democratische besluitvorming), en vier interpellaties van Groen (over uitspraken van Marc Van Peel over de relatie tussen de stad Antwerpen en het district Borgerhout, de ondertunneling van een weg aan het vliegveld van Deurne, het capaciteitstekort in de Antwerpse scholen, en als monumenten beschermde stadseigendommen). En dan moet nog een hoofddoekenkwestie besproken worden.

 

Tot overmaat van ramp wordt dinsdag in De Standaard een nieuwe column van de partijvoorzitter-parlementslid-burgemeester en morele leider verwacht. Een column die Bart De Wever gewoonlijk op zondagavond tot een stuk in de nacht schrijft. Meer reacties uitlokken dan op zijn column over hiphopliefhebbers twee weken geleden zal moeilijk zijn. Maar Bartje zal zijn best doen. Ook al moet hij daarvoor een stuk van zijn slaap laten.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, antwerpen |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.