31-01-13

ANDRÉ GANTMAN (N-VA): “SCHAF HET STADSDICHTERSCHAP AF”

Het dinsdag in de Antwerpse gemeenteraad goedgekeurde bestuursakkoord van N-VA, CD&V en Open VLD is één zaak. Daarnaast probeert de N-VA alles weg te krijgen wat maar zou kunnen herinneren aan de Patrick Janssens-periode. Of het in het bestuursakkoord staat of niet. Tegen elke marketinglogica in werd beslist dat de slogan 't Stad is van iedereen weg moest zonder dat men een alternatieve slogan had. En als het aan N-VA-fractieleider André Gantman (foto 2) ligt, maandagavond in de Antwerpse gemeenteraad, moet ook het stadsdichterschap weg.

 

André Gantman zegt nu bij de Antwerpse regionale televisiezender ATV: “Ik zou graag hebben dat de Antwerpse stadsdichter ook mee zijn of haar schouders zet onder het integratieproces. Om een einde te stellen aan het wij-zij-denken, want ik denk dat taalkennis veel verder reikt dan zich gewoon kunnen behelpen met een taal aan een stadsloket of een winkel.” In de Antwerpse gemeenteraad zei André Gantman dat maandagavond wel anders: daar pleitte hij wel degelijk voor het afschaffen van het stadsdichter-schap, om dan de Vlaamse schrijvers anders in te zetten. De geluidsopname van de gemeenteraadszitting, die op een dvd bewaard wordt, kan opgevraagd worden om dit te bevestigen.

 

In Gazet van Antwerpen herhaalde Gantman bovendien zijn pleidooi: “Een taal leren is meer dan erin slagen zich te behelpen aan een stadsloket of in de supermarkt. Het is ook kennismaken met de eigenheid en diepe wortels van een beschaving. Ik zou graag hebben dat schrijvers, die te pas en te onpas zeggen wat zou moeten gebeuren, op het terrein contact zouden hebben met de nieuwkomers. Dat zij hen laten kennismaken met de waarde en betekenis van de Vlaamse literatuur. (…) Schaf het stadsdichterschap af en engageer deze schrijvers om nieuw inzicht te geven in de geschiedenis van de Vlaamse literatuur, in wat zij nu schrijven. Ik kan mij niet inbeelden dat zij op zo’n voorstel negatief zouden reageren.”

 

Dat André Gantman zich niet kan inbeelden dat iemand op zijn voorstel negatief zou reageren, dat zegt natuurlijk meer over André Gantman dan over wie zijn voorstel zou afwijzen. Ofwel is André Gantman van slechte wil, ofwel is hij onwetend over het Antwerps stadsdichterschap. Maar neem nu de vorige Antwerpse stadsdichter, Peter Holvoet-Hanssen. Die maakte naast de contractueel verplichte stadsgedichten, gedichten met Hobokenaars van verschillende afkomst, met allochtone jongeren van meerdere Deurnese scholen, met anderstalige Berchemse jongeren… Anderzijds hoeft dat niet per se de taak van een stadsdichter te zijn. Als huidig Antwerps stadsdichter Bernard Dewulf niets in die zin zou doen, het maakt hem een niet minder groot stadsdichter, en dichter tout court. Moet alles economische utiliteitswaarde hebben? Mag iets niet gewoon de zintuigen prikkelen?

 

Om het af te leren, toch nog één gedichtje:

 

Een stadsgedicht is geen gericht
geen gekke dwazernij
't is licht
en tevens ook voor mij
een ijle zotternij
... Niet vatbaar voor de dwaze jogger op dieet

die slechts de weg voor zich
herkent
en nimmer meer geniet

geen vogels en geen vlinders ziet
maar kreunend voor zich uit kijkt

en nijdig vloekt
en denkt
och had ik maar een enkele reis naar Timboektoe geboekt!

 

Gedicht van Joanna Bolsius gelezen op de Facebook-pagina Red de Stadsdichter!.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gantman, antwerpen, cultuur |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.